Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.53

Liepājā 2013.gada 12.decembrī (prot. Nr.15, 3.§)

Par Liepājas pilsētas domes 2011.gada 8.jūnija saistošo noteikumu Nr.8 "Saistošie noteikumi par Liepājas pašvaldības aģentūras "NODARBINĀTĪBAS PROJEKTI" maksas pakalpojumiem" atzīšanu par spēku zaudējušiem

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 16.punktu

1. Atzīt Liepājas pilsētas domes 2011.gada 8.jūnija saistošos noteikumus Nr.8 "SAISTOŠIE NOTEIKUMI PAR LIEPĀJAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS "NODARBINĀTĪBAS PROJEKTI" MAKSAS PAKALPOJUMIEM" par spēku zaudējušiem.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma "Par pašvaldībām" 45.panta noteiktajā kārtībā.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.SesksSaistošo noteikumu "Par Liepājas pilsētas domes 2011.gada 8.jūnija saistošo noteikumu Nr.8 "Saistošie noteikumi par Liepājas pašvaldības aģentūras "NODARBINĀTĪBAS PROJEKTI" maksas pakalpojumiem" atzīšanu par spēku zaudējušiem"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Liepājas pašvaldības aģentūras "NODARBINĀTĪBAS PROJEKTI" apstiprinātie maksas pakalpojumi jāatzīst par spēku zaudējušiem, jo tie nav saistīti ar aģentūras galveno uzdevumu izpildi. Ņemot vērā minēto, ir sagatavots saistošo noteikumu projekts "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2011.GADA 8.JŪNIJA SAISTOŠO NOTEIKUMU Nr.8 "SAISTOŠIE NOTEIKUMI PAR LIEPĀJAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS "NODARBINĀTĪBAS PROJEKTI" MAKSAS PAKALPOJUMIEM" ATZĪŠANU PAR SPĒKU ZAUDĒJUŠIEM" (turpmāk - saistošo noteikumu projekts).
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu projektā paredzēts atzīt par spēku zaudējušiem Liepājas pilsētas domes 2011.gada 8.jūnija saistošos noteikumus Nr.8 "SAISTOŠIE NOTEIKUMI PAR LIEPĀJAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS "NODARBINĀTĪBAS PROJEKTI" MAKSAS PAKALPOJUMIEM".

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Tiešas ietekmes nav.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Tiešas ietekmes nav.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu projekts tiks nosūtīts informācijai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, publicēts Liepājas pilsētas pašvaldības mājaslapā www.liepaja.lv un oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" likuma "Par pašvaldībām" noteiktajā kārtībā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav nepieciešamas.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks

14.01.2014