Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.8

Liepājā 2011.gada 8.jūnijā (prot. Nr.7, 23.§)

Saistošie noteikumi par Liepājas pašvaldības aģentūras "NODARBINĀTĪBAS PROJEKTI" maksas pakalpojumiem

Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma
2.panta otro daļu un 17.panta otro un ceturto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Liepājas pašvaldības aģentūras "NODARBINĀTĪBAS PROJEKTI" (turpmāk - aģentūra) kompetenci pakalpojumu sniegšanas jomā, sniegto maksas pakalpojumu maksāšanas kārtību un likmes.

2. Aģentūra sniedz maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi (pielikumā).

3. Samaksu par aģentūras sniegtajiem maksas pakalpojumiem aģentūra saņem bezskaidras naudas norēķina veidā vai norēķinoties skaidrā naudā.

4. Saistošie noteikumi publicējami likuma "Par pašvaldībām" 45.panta otrajā daļā noteiktajā termiņā un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.SesksPielikums
Liepājas pilsētas domes 2011.gada
8.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.8

Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūras "NODARBINĀTĪBAS PROJEKTI" maksas pakalpojumu cenrādis

Nr. p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena (latos) bez PVN

1.

Zālāju pļaušana ar trimmeri

100 m 2

2,53

2.

Bēniņu un pagrabu tīrīšana

1 darbinieka darba stunda

2,76

3.

Logu un durvju aiļu aizmūrēšana

1 m 2

13,11

4.

Teritoriju sakopšana

1 darbinieka darba stunda

2,76

5.

Koka ēku nojaukšana un būvgružu novākšana

1 darbinieka darba stunda

5,52

6.

Sadzīves atkritumu transportēšana un nodošana poligonā

1 t

24,51

7.

Mēbeļu iekraušanas/izkraušanas darbi

1 darbinieka darba stunda

2,96

8.

Zāles pļaušana ar traktoru

1000 m 2

8,41

9.

Koku zāģēšana (bez pacēlāja izmantošanas)

1 darbinieka darba stunda

7,29

10.

Zaru šķeldošana (līdz 65 mm diametrā)

1 m 3

4,43

11.

Telts vietas ierīkošana Sporta un atpūtas kompleksā "Beberliņi"

diennakts

1,00

12.

Automašīnas stāvvietas izmantošana Sporta un atpūtas kompleksā "Beberliņi"

diennakts

0,50

13.

Kempera stāvlaukuma izmantošana Sporta un atpūtas kompleksā "Beberliņi"

diennakts

1,00

14.

Grila vietas izmantošana Sporta un atpūtas kompleksā "Beberliņi"

diennakts

1,00

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.SesksPaskaidrojuma raksts
Liepājas pilsētas domes saistošo noteikumu projektam "Saistošie noteikumi par Liepājas pašvaldības aģentūras "NODARBINĀTĪBAS PROJEKTI" maksas pakalpojumiem"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Publisko aģentūru likuma 17.panta otrajā daļā noteikts, ka aģentūras pašvaldības uzdevumu īstenošanu nodrošina, sniedzot maksas pakalpojumus saskaņā ar pašvaldības domes apstiprinātu cenrādi, kurā nosaka maksāšanas kārtību un likmes.

Minētā likuma 17.panta ceturtajā daļā noteikts, ka pašvaldības aģentūras sniegtos pakalpojumus nosaka un to cenrādi apstiprina ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka Liepājas pašvaldības aģentūras "NODARBINĀTĪBAS PROJEKTI" maksas pakalpojumu maksāšanas kārtību un likmes.

Saistošo noteikumu pielikumā maksas pakalpojumu cenrādis.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošie noteikumi pašvaldības budžetu neietekmē.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Tiešas ietekmes nav.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūra "NODARBINĀTĪBAS PROJEKTI".

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saskaņā ar Publisko aģentūru likumu, nosakot pašvaldības aģentūru maksas pakalpojumu izcenojumus, nav nepieciešamas.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks

13.07.2011