Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 30.01.2015. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.791

Rīgā 2013.gada 10.septembrī (prot. Nr.48 28.§)
Profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru maksas pakalpojumu cenrādis

1. Noteikumi nosaka profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru valsts pārvaldes uzdevuma – ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana – ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.

2. Profesionālās izglītības iestādes un eksaminācijas centri valsts pārvaldes uzdevuma ietvaros sniedz maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi (pielikums).

3. Izmaksas par pakalpojumu eksaminējamai personai var tikt paaugstinātas (proporcionāli eksaminējamo personu skaitam) par summu, kādā profesionālās kvalifikācijas eksāmena komisijas loceklim jāsedz izdevumi par komandējumu (darba braucienu) atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi.

4. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2012.gada 19.jūnija noteikumus Nr.432 "Noteikumi par profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru sniegto maksas pakalpojumu cenrādi" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 100.nr.).

5. Skaidras naudas maksājumiem, kurus Euro ieviešanas kārtības likumā noteiktajā vienlaicīgas apgrozības periodā veic latos, piemēro Ministru kabineta 2012.gada 19.jūnija noteikumus Nr.432 "Noteikumi par profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru sniegto maksas pakalpojumu cenrādi".

6. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Izglītības un zinātnes ministrs Vjačeslavs Dombrovskis
Pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 10.septembra noteikumiem Nr.791
Profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru
maksas pakalpojumu cenrādis

(Pielikums grozīts ar MK 27.01.2015. noteikumiem Nr.21)

Nr.
p.k.

Izglītības tematiskās jomas programmu grupa, kurā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci

Novērtējamo personu skaits1

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

PVN (euro)2

Cena ar PVN (euro)

1.

Izglītības tematiskās jomas "Mākslas" izglītības programmu grupa "Vizuāli plastiskā māksla, mūzika un skatuves māksla, audiovizuālā māksla un mediju māksla, dizains" 1 persona 1 personas novērtēšana

349,16

0,00

349,16

2 personas 1 personas novērtēšana

192,56

0,00

192,56

3 personas 1 personas novērtēšana

140,37

0,00

140,37

4 personas 1 personas novērtēšana

114,27

0,00

114,27

5 personas 1 personas novērtēšana

98,61

0,00

98,61

6 personas 1 personas novērtēšana

88,16

0,00

88,16

7 personas 1 personas novērtēšana

80,71

0,00

80,71

8 personas 1 personas novērtēšana

75,11

0,00

75,11

9 personas 1 personas novērtēšana

70,77

0,00

70,77

10 personas 1 personas novērtēšana

67,29

0,00

67,29

11 personas 1 personas novērtēšana

64,44

0,00

64,44

12 personas 1 personas novērtēšana

62,07

0,00

62,07

2.

Izglītības tematiskās jomas "Mākslas" izglītības programmu grupa "Amatniecība, lietišķā māksla" 1 persona 1 personas novērtēšana

336,49

0,00

336,49

2 personas 1 personas novērtēšana

179,89

0,00

179,89

3 personas 1 personas novērtēšana

127,70

0,00

127,70

4 personas 1 personas novērtēšana

101,61

0,00

101,61

5 personas 1 personas novērtēšana

85,94

0,00

85,94

6 personas 1 personas novērtēšana

75,50

0,00

75,50

7 personas 1 personas novērtēšana

68,04

0,00

68,04

8 personas 1 personas novērtēšana

62,45

0,00

62,45

9 personas 1 personas novērtēšana

58,11

0,00

58,11

10 personas 1 personas novērtēšana

54,62

0,00

54,62

11 personas 1 personas novērtēšana

51,78

0,00

51,78

12 personas 1 personas novērtēšana

49,40

0,00

49,40

3.

Izglītības tematiskās jomas "Informācijas un komunikācijas zinātnes" izglītības programmu grupa "Bibliotēku, informācijas, komunikācijas un arhīvu zinības" 1 persona 1 personas novērtēšana

330,09

0,00

330,09

2 personas 1 personas novērtēšana

173,49

0,00

173,49

3 personas 1 personas novērtēšana

121,30

0,00

121,30

4 personas 1 personas novērtēšana

95,20

0,00

95,20

5 personas 1 personas novērtēšana

79,54

0,00

79,54

6 personas 1 personas novērtēšana

69,09

0,00

69,09

7 personas 1 personas novērtēšana

61,64

0,00

61,64

8 personas 1 personas novērtēšana

56,05

0,00

56,05

9 personas 1 personas novērtēšana

51,71

0,00

51,71

10 personas 1 personas novērtēšana

48,22

0,00

48,22

11 personas 1 personas novērtēšana

45,38

0,00

45,38

12 personas 1 personas novērtēšana

43,00

0,00

43,00

4.

Izglītības tematiskās jomas "Komerczinības un administrēšana" izglītības programmu grupa "Vadība un administrēšana" 1 persona 1 personas novērtēšana

330,09

0,00

330,09

2 personas 1 personas novērtēšana

173,49

0,00

173,49

3 personas 1 personas novērtēšana

121,30

0,00

121,30

4 personas 1 personas novērtēšana

95,20

0,00

95,20

5 personas 1 personas novērtēšana

79,54

0,00

79,54

6 personas 1 personas novērtēšana

69,09

0,00

69,09

7 personas 1 personas novērtēšana

61,64

0,00

61,64

8 personas 1 personas novērtēšana

56,05

0,00

56,05

9 personas 1 personas novērtēšana

51,71

0,00

51,71

10 personas 1 personas novērtēšana

48,22

0,00

48,22

11 personas 1 personas novērtēšana

45,38

0,00

45,38

12 personas 1 personas novērtēšana

43,00

0,00

43,00

5.

Izglītības tematiskās jomas "Komerczinības un administrēšana'' izglītības programmu grupa "Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, tirgzinības un reklāma" 1 persona 1 personas novērtēšana

330,09

0,00

330,09

2 personas 1 personas novērtēšana

173,49

0,00

173,49

3 personas 1 personas novērtēšana

121,30

0,00

121,30

4 personas 1 personas novērtēšana

95,20

0,00

95,20

5 personas 1 personas novērtēšana

79,54

0,00

79,54

6 personas 1 personas novērtēšana

69,09

0,00

69,09

7 personas 1 personas novērtēšana

61,64

0,00

61,64

8 personas 1 personas novērtēšana

56,05

0,00

56,05

9 personas 1 personas novērtēšana

51,71

0,00

51,71

10 personas 1 personas novērtēšana

48,22

0,00

48,22

11 personas 1 personas novērtēšana

45,38

0,00

45,38

12 personas 1 personas novērtēšana

43,00

0,00

43,00

6.

Izglītības tematiskās jomas "Komerczinības un administrēšana" izglītības programmu grupa "Finanses, banku lietas un apdrošināšana, grāmatvedība un nodokļi" 1 persona 1 personas novērtēšana

330,09

0,00

330,09

2 personas 1 personas novērtēšana

173,49

0,00

173,49

3 personas 1 personas novērtēšana

121,30

0,00

121,30

4 personas 1 personas novērtēšana

95,20

0,00

95,20

5 personas 1 personas novērtēšana

79,54

0,00

79,54

6 personas 1 personas novērtēšana

69,09

0,00

69,09

7 personas 1 personas novērtēšana

61,64

0,00

61,64

8 personas 1 personas novērtēšana

56,05

0,00

56,05

9 personas 1 personas novērtēšana

51,71

0,00

51,71

10 personas 1 personas novērtēšana

48,22

0,00

48,22

11 personas 1 personas novērtēšana

45,38

0,00

45,38

12 personas 1 personas novērtēšana

43,00

0,00

43,00

7.

Izglītības tematiskās jomas "Komerczinības un administrēšana" izglītības programmu grupa "Sekretariāta un biroja darbs" 1 persona 1 personas novērtēšana

330,09

0,00

330,09

2 personas 1 personas novērtēšana

173,49

0,00

173,49

3 personas 1 personas novērtēšana

121,30

0,00

121,30

4 personas 1 personas novērtēšana

95,20

0,00

95,20

5 personas 1 personas novērtēšana

79,54

0,00

79,54

6 personas 1 personas novērtēšana

69,09

0,00

69,09

7 personas 1 personas novērtēšana

61,64

0,00

61,64

8 personas 1 personas novērtēšana

56,05

0,00

56,05

9 personas 1 personas novērtēšana

51,71

0,00

51,71

10 personas 1 personas novērtēšana

48,22

0,00

48,22

11 personas 1 personas novērtēšana

45,38

0,00

45,38

12 personas 1 personas novērtēšana

43,00

0,00

43,00

8.

Izglītības tematiskās jomas "Datorika" izglītības programmu grupa "Datorzinātnes, datoru lietošana" 1 persona 1 personas novērtēšana

334,08

0,00

334,08

2 personas 1 personas novērtēšana

177,47

0,00

177,47

3 personas 1 personas novērtēšana

125,28

0,00

125,28

4 personas 1 personas novērtēšana

99,19

0,00

99,19

5 personas 1 personas novērtēšana

83,52

0,00

83,52

6 personas 1 personas novērtēšana

73,08

0,00

73,08

7 personas 1 personas novērtēšana

65,62

0,00

65,62

8 personas 1 personas novērtēšana

60,03

0,00

60,03

9 personas 1 personas novērtēšana

55,69

0,00

55,69

10 personas 1 personas novērtēšana

52,21

0,00

52,21

11 personas 1 personas novērtēšana

49,36

0,00

49,36

12 personas 1 personas novērtēšana

46,98

0,00

46,98

9.

Izglītības tematiskās jomas "Inženierzinātnes un tehnoloģijas" izglītības programmu grupa "Mehānika, mašīnzinības un metālapstrāde" 1 persona 1 personas novērtēšana

335,07

0,00

335,07

2 personas 1 personas novērtēšana

178,47

0,00

178,47

3 personas 1 personas novērtēšana

126,28

0,00

126,28

4 personas 1 personas novērtēšana

100,18

0,00

100,18

5 personas 1 personas novērtēšana

84,52

0,00

84,52

6 personas 1 personas novērtēšana

74,07

0,00

74,07

7 personas 1 personas novērtēšana

66,62

0,00

66,62

8 personas 1 personas novērtēšana

61,03

0,00

61,03

9 personas 1 personas novērtēšana

56,69

0,00

56,69

10 personas 1 personas novērtēšana

53,20

0,00

53,20

11 personas 1 personas novērtēšana

50,36

0,00

50,36

12 personas 1 personas novērtēšana

47,98

0,00

47,98

10.

Izglītības tematiskās jomas "Inženierzinātnes un tehnoloģijas" izglītības programmu grupa "Mehānika, mašīnzinības un metālapstrāde metināšanas jomā" 1 persona 1 personas novērtēšana

357,13

0,00

357,13

2 personas 1 personas novērtēšana

200,53

0,00

200,53

3 personas 1 personas novērtēšana

148,33

0,00

148,33

4 personas 1 personas novērtēšana

122,24

0,00

122,24

5 personas 1 personas novērtēšana

106,57

0,00

106,57

6 personas 1 personas novērtēšana

96,13

0,00

96,13

7 personas 1 personas novērtēšana

88,67

0,00

88,67

8 personas 1 personas novērtēšana

83,08

0,00

83,08

9 personas 1 personas novērtēšana

78,74

0,00

78,74

10 personas 1 personas novērtēšana

75,26

0,00

75,26

11 personas 1 personas novērtēšana

72,41

0,00

72,41

12 personas 1 personas novērtēšana

70,03

0,00

70,03

11.

Izglītības tematiskās jomas "Inženierzinātnes un tehnoloģijas" izglītības programmu grupa "Enerģētika, elektronika un automātika" 1 persona 1 personas novērtēšana

333,08

0,00

333,08

2 personas 1 personas novērtēšana

176,48

0,00

176,48

3 personas 1 personas novērtēšana

124,29

0,00

124,29

4 personas 1 personas novērtēšana

98,19

0,00

98,19

5 personas 1 personas novērtēšana

82,53

0,00

82,53

6 personas 1 personas novērtēšana

72,08

0,00

72,08

7 personas 1 personas novērtēšana

64,63

0,00

64,63

8 personas 1 personas novērtēšana

59,03

0,00

59,03

9 personas 1 personas novērtēšana

54,70

0,00

54,70

10 personas 1 personas novērtēšana

51,21

0,00

51,21

11 personas 1 personas novērtēšana

48,36

0,00

48,36

12 personas 1 personas novērtēšana

45,99

0,00

45,99

12.

Izglītības tematiskās jomas "Inženierzinātnes un tehnoloģijas" izglītības programmu grupa "Ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoloģija" 1 persona 1 personas novērtēšana

340,48

0,00

340,48

2 personas 1 personas novērtēšana

183,88

0,00

183,88

3 personas 1 personas novērtēšana

131,69

0,00

131,69

4 personas 1 personas novērtēšana

105,59

0,00

105,59

5 personas 1 personas novērtēšana

89,93

0,00

89,93

6 personas 1 personas novērtēšana

79,48

0,00

79,48

7 personas 1 personas novērtēšana

72,03

0,00

72,03

8 personas 1 personas novērtēšana

66,43

0,00

66,43

9 personas 1 personas novērtēšana

62,09

0,00

62,09

10 personas 1 personas novērtēšana

58,61

0,00

58,61

11 personas 1 personas novērtēšana

55,76

0,00

55,76

12 personas 1 personas novērtēšana

53,39

0,00

53,39

13.

Izglītības tematiskās jomas "Ražošana un pārstrāde" izglītības programmu grupa "Pārtikas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana" 1 persona 1 personas novērtēšana

332,80

0,00

332,80

2 personas 1 personas novērtēšana

176,19

0,00

176,19

3 personas 1 personas novērtēšana

124,00

0,00

124,00

4 personas 1 personas novērtēšana

97,91

0,00

97,91

5 personas 1 personas novērtēšana

82,24

0,00

82,24

6 personas 1 personas novērtēšana

71,80

0,00

71,80

7 personas 1 personas novērtēšana

64,34

0,00

64,34

8 personas 1 personas novērtēšana

58,75

0,00

58,75

9 personas 1 personas novērtēšana

54,41

0,00

54,41

10 personas 1 personas novērtēšana

50,92

0,00

50,92

11 personas 1 personas novērtēšana

48,08

0,00

48,08

12 personas 1 personas novērtēšana

45,70

0,00

45,70

14.

Izglītības tematiskās jomas "Ražošana un pārstrāde" izglītības programmu grupa "Kokapstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana" 1 persona 1 personas novērtēšana

336,21

0,00

336,21

2 personas 1 personas novērtēšana

179,61

0,00

179,61

3 personas 1 personas novērtēšana

127,42

0,00

127,42

4 personas 1 personas novērtēšana

101,32

0,00

101,32

5 personas 1 personas novērtēšana

85,66

0,00

85,66

6 personas 1 personas novērtēšana

75,21

0,00

75,21

7 personas 1 personas novērtēšana

67,76

0,00

67,76

8 personas 1 personas novērtēšana

62,17

0,00

62,17

9 personas 1 personas novērtēšana

57,83

0,00

57,83

10 personas 1 personas novērtēšana

54,34

0,00

54,34

11 personas 1 personas novērtēšana

51,49

0,00

51,49

12 personas 1 personas novērtēšana

49,12

0,00

49,12

15.

Izglītības tematiskās jomas "Ražošana un pārstrāde" izglītības programmu grupa "Tekstiliju ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana" 1 persona 1 personas novērtēšana

330,66

0,00

330,66

2 personas 1 personas novērtēšana

174,06

0,00

174,06

3 personas 1 personas novērtēšana

121,87

0,00

121,87

4 personas 1 personas novērtēšana

95,77

0,00

95,77

5 personas 1 personas novērtēšana

80,11

0,00

80,11

6 personas 1 personas novērtēšana

69,66

0,00

69,66

7 personas 1 personas novērtēšana

62,21

0,00

62,21

8 personas 1 personas novērtēšana

56,62

0,00

56,62

9 personas 1 personas novērtēšana

52,28

0,00

52,28

10 personas 1 personas novērtēšana

48,79

0,00

48,79

11 personas 1 personas novērtēšana

45,94

0,00

45,94

12 personas 1 personas novērtēšana

43,57

0,00

43,57

16.

Izglītības tematiskās jomas "Ražošana un pārstrāde" izglītības programmu grupa "Poligrāfijas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana" 1 persona 1 personas novērtēšana

334,08

0,00

334,08

2 personas 1 personas novērtēšana

177,47

0,00

177,47

3 personas 1 personas novērtēšana

125,28

0,00

125,28

4 personas 1 personas novērtēšana

99,19

0,00

99,19

5 personas 1 personas novērtēšana

83,52

0,00

83,52

6 personas 1 personas novērtēšana

73,08

0,00

73,08

7 personas 1 personas novērtēšana

65,62

0,00

65,62

8 personas 1 personas novērtēšana

60,03

0,00

60,03

9 personas 1 personas novērtēšana

55,69

0,00

55,69

10 personas 1 personas novērtēšana

52,21

0,00

52,21

11 personas 1 personas novērtēšana

49,36

0,00

49,36

12 personas 1 personas novērtēšana

46,98

0,00

46,98

17.

Izglītības tematiskās jomas "Ražošana un pārstrāde" izglītības programmu grupa "Ādas apstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana" 1 persona 1 personas novērtēšana

330,66

0,00

330,66

2 personas 1 personas novērtēšana

174,06

0,00

174,06

3 personas 1 personas novērtēšana

121,87

0,00

121,87

4 personas 1 personas novērtēšana

95,77

0,00

95,77

5 personas 1 personas novērtēšana

80,11

0,00

80,11

6 personas 1 personas novērtēšana

69,66

0,00

69,66

7 personas 1 personas novērtēšana

62,21

0,00

62,21

8 personas 1 personas novērtēšana

56,62

0,00

56,62

9 personas 1 personas novērtēšana

52,28

0,00

52,28

10 personas 1 personas novērtēšana

48,79

0,00

48,79

11 personas 1 personas novērtēšana

45,94

0,00

45,94

12 personas 1 personas novērtēšana

43,57

0,00

43,57

18.

Izglītības tematiskās jomas "Ražošana un pārstrāde" izglītības programmu grupa "Stikla un keramikas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana" 1 persona 1 personas novērtēšana

340,48

0,00

340,48

2 personas 1 personas novērtēšana

183,88

0,00

183,88

3 personas 1 personas novērtēšana

131,69

0,00

131,69

4 personas 1 personas novērtēšana

105,59

0,00

105,59

5 personas 1 personas novērtēšana

89,93

0,00

89,93

6 personas 1 personas novērtēšana

79,48

0,00

79,48

7 personas 1 personas novērtēšana

72,03

0,00

72,03

8 personas 1 personas novērtēšana

66,43

0,00

66,43

9 personas 1 personas novērtēšana

62,09

0,00

62,09

10 personas 1 personas novērtēšana

58,61

0,00

58,61

11 personas 1 personas novērtēšana

55,76

0,00

55,76

12 personas 1 personas novērtēšana

53,39

0,00

53,39

19.

Izglītības tematiskās jomas "Arhitektūra un būvniecība" izglītības programmu grupa "Arhitektūra un pilsētu plānošana" 1 persona 1 personas novērtēšana

337,06

0,00

337,06

2 personas 1 personas novērtēšana

180,46

0,00

180,46

3 personas 1 personas novērtēšana

128,27

0,00

128,27

4 personas 1 personas novērtēšana

102,18

0,00

102,18

5 personas 1 personas novērtēšana

86,51

0,00

86,51

6 personas 1 personas novērtēšana

76,07

0,00

76,07

7 personas 1 personas novērtēšana

68,61

0,00

68,61

8 personas 1 personas novērtēšana

62,73

0,00

62,73

9 personas 1 personas novērtēšana

58,68

0,00

58,68

10 personas 1 personas novērtēšana

55,19

0,00

55,19

11 personas 1 personas novērtēšana

52,35

0,00

52,35

12 personas 1 personas novērtēšana

49,97

0,00

49,97

20.

Izglītības tematiskās jomas "Arhitektūra un būvniecība" izglītības programmu grupa "Būvniecība un civilā celtniecība" 1 persona 1 personas novērtēšana

333,93

0,00

333,93

2 personas 1 personas novērtēšana

177,33

0,00

177,33

3 personas 1 personas novērtēšana

125,14

0,00

125,14

4 personas 1 personas novērtēšana

99,05

0,00

99,05

5 personas 1 personas novērtēšana

83,38

0,00

83,38

6 personas 1 personas novērtēšana

72,94

0,00

72,94

7 personas 1 personas novērtēšana

65,48

0,00

65,48

8 personas 1 personas novērtēšana

59,89

0,00

59,89

9 personas 1 personas novērtēšana

55,55

0,00

55,55

10 personas 1 personas novērtēšana

52,06

0,00

52,06

11 personas 1 personas novērtēšana

49,22

0,00

49,22

12 personas 1 personas novērtēšana

46,84

0,00

46,84

21.

Izglītības tematiskās jomas "Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība" izglītības programmu grupa "Lauksaimniecība, dārzkopība" 1 persona 1 personas novērtēšana

334,79

0,00

334,79

2 personas 1 personas novērtēšana

178,19

0,00

178,19

3 personas 1 personas novērtēšana

126,00

0,00

126,00

4 personas 1 personas novērtēšana

99,90

0,00

99,90

5 personas 1 personas novērtēšana

84,23

0,00

84,23

6 personas 1 personas novērtēšana

73,79

0,00

73,79

7 personas 1 personas novērtēšana

66,33

0,00

66,33

8 personas 1 personas novērtēšana

60,74

0,00

60,74

9 personas 1 personas novērtēšana

56,40

0,00

56,40

10 personas 1 personas novērtēšana

52,92

0,00

52,92

11 personas 1 personas novērtēšana

50,07

0,00

50,07

12 personas 1 personas novērtēšana

47,69

0,00

47,69

22.

Izglītības tematiskās jomas "Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība" izglītības programmu grupa "Mežsaimniecība" 1 persona 1 personas novērtēšana

334,79

0,00

334,79

2 personas 1 personas novērtēšana

178,19

0,00

178,19

3 personas 1 personas novērtēšana

126,00

0,00

126,00

4 personas 1 personas novērtēšana

99,90

0,00

99,90

5 personas 1 personas novērtēšana

84,23

0,00

84,23

6 personas 1 personas novērtēšana

73,79

0,00

73,79

7 personas 1 personas novērtēšana

66,33

0,00

66,33

8 personas 1 personas novērtēšana

60,74

0,00

60,74

9 personas 1 personas novērtēšana

56,40

0,00

56,40

10 personas 1 personas novērtēšana

52,92

0,00

52,92

11 personas 1 personas novērtēšana

50,07

0,00

50,07

12 personas 1 personas novērtēšana

47,69

0,00

47,69

23.

Izglītības tematiskās jomas "Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība" izglītības programmu grupa "Zivsaimniecība" 1 persona 1 personas novērtēšana

333,22

0,00

333,22

2 personas 1 personas novērtēšana

176,62

0,00

176,62

3 personas 1 personas novērtēšana

124,43

0,00

124,43

4 personas 1 personas novērtēšana

98,33

0,00

98,33

5 personas 1 personas novērtēšana

82,67

0,00

82,67

6 personas 1 personas novērtēšana

72,22

0,00

72,22

7 personas 1 personas novērtēšana

64,77

0,00

64,77

8 personas 1 personas novērtēšana

59,18

0,00

59,18

9 personas 1 personas novērtēšana

54,84

0,00

54,84

10 personas 1 personas novērtēšana

51,35

0,00

51,35

11 personas 1 personas novērtēšana

48,51

0,00

48,51

12 personas 1 personas novērtēšana

46,13

0,00

46,13

24.

Izglītības tematiskās jomas "Veterinārija" izglītības programmu grupa "Veterinārija" 1 persona 1 personas novērtēšana

334,79

0,00

334,79

2 personas 1 personas novērtēšana

178,19

0,00

178,19

3 personas 1 personas novērtēšana

126,00

0,00

126,00

4 personas 1 personas novērtēšana

99,90

0,00

99,90

5 personas 1 personas novērtēšana

84,23

0,00

84,23

6 personas 1 personas novērtēšana

73,79

0,00

73,79

7 personas 1 personas novērtēšana

66,33

0,00

66,33

8 personas 1 personas novērtēšana

60,74

0,00

60,74

9 personas 1 personas novērtēšana

56,40

0,00

56,40

10 personas 1 personas novērtēšana

52,92

0,00

52,92

11 personas 1 personas novērtēšana

50,07

0,00

50,07

12 personas 1 personas novērtēšana

47,69

0,00

47,69

25.

Izglītības tematiskās jomas "Veselības aprūpe" izglītības programmu grupa "Ārstniecība, māszinības, zobārstniecība" 1 persona 1 personas novērtēšana

361,40

0,00

361,40

2 personas 1 personas novērtēšana

204,79

0,00

204,79

3 personas 1 personas novērtēšana

152,60

0,00

152,60

4 personas 1 personas novērtēšana

126,51

0,00

126,51

5 personas 1 personas novērtēšana

110,84

0,00

110,84

6 personas 1 personas novērtēšana

100,40

0,00

100,40

7 personas 1 personas novērtēšana

92,94

0,00

92,94

8 personas 1 personas novērtēšana

87,35

0,00

87,35

9 personas 1 personas novērtēšana

83,01

0,00

83,01

10 personas 1 personas novērtēšana

79,52

0,00

79,52

11 personas 1 personas novērtēšana

76,68

0,00

76,68

12 personas 1 personas novērtēšana

74,30

0,00

74,30

26.

Izglītības tematiskās jomas "Veselības aprūpe" izglītības programmu grupa "Farmācija" 1 persona 1 personas novērtēšana

344,32

0,00

344,32

2 personas 1 personas novērtēšana

187,72

0,00

187,72

3 personas 1 personas novērtēšana

135,53

0,00

135,53

4 personas 1 personas novērtēšana

109,43

0,00

109,43

5 personas 1 personas novērtēšana

93,77

0,00

93,77

6 personas 1 personas novērtēšana

83,32

0,00

83,32

7 personas 1 personas novērtēšana

75,87

0,00

75,87

8 personas 1 personas novērtēšana

70,28

0,00

70,28

9 personas 1 personas novērtēšana

65,94

0,00

65,94

10 personas 1 personas novērtēšana

62,45

0,00

62,45

11 personas 1 personas novērtēšana

59,60

0,00

59,60

12 personas 1 personas novērtēšana

57,23

0,00

57,23

27.

Izglītības tematiskās jomas "Sociālā labklājība" izglītības programmu grupa "Bērnu un jauniešu attīstību veicinošie pakalpojumi, sociālie pakalpojumi, sociālā palīdzība" 1 persona 1 personas novērtēšana

339,34

0,00

339,34

2 personas 1 personas novērtēšana

182,74

0,00

182,74

3 personas 1 personas novērtēšana

130,55

0,00

130,55

4 personas 1 personas novērtēšana

104,45

0,00

104,45

5 personas 1 personas novērtēšana

88,79

0,00

88,79

6 personas 1 personas novērtēšana

78,34

0,00

78,34

7 personas 1 personas novērtēšana

70,89

0,00

70,89

8 personas 1 personas novērtēšana

65,30

0,00

65,30

9 personas 1 personas novērtēšana

60,96

0,00

60,96

10 personas 1 personas novērtēšana

57,47

0,00

57,47

11 personas 1 personas novērtēšana

54,62

0,00

54,62

12 personas 1 personas novērtēšana

52,25

0,00

52,25

28.

Izglītības tematiskās jomas "Individuālie pakalpojumi" izglītības programmu grupa "Viesnīcu un restorānu pakalpojumi, mājsaimniecības pakalpojumi, audio, video un foto pakalpojumi, floristikas pakalpojumi" 1 persona 1 personas novērtēšana

344,18

0,00

344,18

2 personas 1 personas novērtēšana

187,58

0,00

187,58

3 personas 1 personas novērtēšana

135,39

0,00

135,39

4 personas 1 personas novērtēšana

109,29

0,00

109,29

5 personas 1 personas novērtēšana

93,62

0,00

93,62

6 personas 1 personas novērtēšana

83,18

0,00

83,18

7 personas 1 personas novērtēšana

75,73

0,00

75,73

8 personas 1 personas novērtēšana

70,13

0,00

70,13

9 personas 1 personas novērtēšana

65,79

0,00

65,79

10 personas 1 personas novērtēšana

62,31

0,00

62,31

11 personas 1 personas novērtēšana

59,46

0,00

59,46

12 personas 1 personas novērtēšana

57,09

0,00

57,09

29.

Izglītības tematiskās jomas "Individuālie pakalpojumi" izglītības programmu grupa "Tūrisma un atpūtas organizācija" 1 persona 1 personas novērtēšana

330,09

0,00

330,09

2 personas 1 personas novērtēšana

173,49

0,00

173,49

3 personas 1 personas novērtēšana

121,30

0,00

121,30

4 personas 1 personas novērtēšana

95,20

0,00

95,20

5 personas 1 personas novērtēšana

79,54

0,00

79,54

6 personas 1 personas novērtēšana

69,09

0,00

69,09

7 personas 1 personas novērtēšana

61,64

0,00

61,64

8 personas 1 personas novērtēšana

56,05

0,00

56,05

9 personas 1 personas novērtēšana

51,71

0,00

51,71

10 personas 1 personas novērtēšana

48,22

0,00

48,22

11 personas 1 personas novērtēšana

45,38

0,00

45,38

12 personas 1 personas novērtēšana

43,00

0,00

43,00

30.

Izglītības tematiskās jomas "Individuālie pakalpojumi" izglītības programmu grupa "Skaistumkopšanas pakalpojumi" 1 persona 1 personas novērtēšana

344,32

0,00

344,32

2 personas 1 personas novērtēšana

187,72

0,00

187,72

3 personas 1 personas novērtēšana

135,53

0,00

135,53

4 personas 1 personas novērtēšana

109,43

0,00

109,43

5 personas 1 personas novērtēšana

93,77

0,00

93,77

6 personas 1 personas novērtēšana

83,32

0,00

83,32

7 personas 1 personas novērtēšana

75,87

0,00

75,87

8 personas 1 personas novērtēšana

70,28

0,00

70,28

9 personas 1 personas novērtēšana

65,94

0,00

65,94

10 personas 1 personas novērtēšana

62,45

0,00

62,45

11 personas 1 personas novērtēšana

59,60

0,00

59,60

12 personas 1 personas novērtēšana

57,23

0,00

57,23

31.

Izglītības tematiskās jomas "Transporta pakalpojumi" izglītības programmu grupa "Transporta pakalpojumi" 1 persona 1 personas novērtēšana

330,95

0,00

330,95

2 personas 1 personas novērtēšana

174,34

0,00

174,34

3 personas 1 personas novērtēšana

122,15

0,00

122,15

4 personas 1 personas novērtēšana

96,06

0,00

96,06

5 personas 1 personas novērtēšana

80,39

0,00

80,39

6 personas 1 personas novērtēšana

69,95

0,00

69,95

7 personas 1 personas novērtēšana

62,49

0,00

62,49

8 personas 1 personas novērtēšana

56,90

0,00

56,90

9 personas 1 personas novērtēšana

52,56

0,00

52,56

10 personas 1 personas novērtēšana

49,07

0,00

49,07

11 personas 1 personas novērtēšana

46,23

0,00

46,23

12 personas 1 personas novērtēšana

43,85

0,00

43,85

32.

Izglītības tematiskās jomas "Vides aizsardzība" izglītības programmu grupa "Vides aizsardzība" 1 persona 1 personas novērtēšana

331,80

0,00

331,80

2 personas 1 personas novērtēšana

175,20

0,00

175,20

3 personas 1 personas novērtēšana

123,01

0,00

123,01

4 personas 1 personas novērtēšana

96,91

0,00

96,91

5 personas 1 personas novērtēšana

81,25

0,00

81,25

6 personas 1 personas novērtēšana

70,80

0,00

70,80

7 personas 1 personas novērtēšana

63,35

0,00

63,35

8 personas 1 personas novērtēšana

57,75

0,00

57,75

9 personas 1 personas novērtēšana

53,41

0,00

53,41

10 personas 1 personas novērtēšana

49,93

0,00

49,93

11 personas 1 personas novērtēšana

47,08

0,00

47,08

12 personas 1 personas novērtēšana

44,71

0,00

44,71

33.

Izglītības tematiskās jomas "Civilā un militārā aizsardzība" izglītības programmu grupa "Personu un īpašuma aizsardzība" (izglītības programmu kopa "Robežapsardze") 1 persona 1 personas novērtēšana

373,26

0,00

373,26

2 personas 1 personas novērtēšana

241,11

0,00

241,11

3 personas 1 personas novērtēšana

162,35

0,00

162,35

4 personas 1 personas novērtēšana

122,96

0,00

122,96

5 personas 1 personas novērtēšana

115,45

0,00

115,45

6 personas 1 personas novērtēšana

97,03

0,00

97,03

7 personas 1 personas novērtēšana

83,85

0,00

83,85

8 personas 1 personas novērtēšana

73,98

0,00

73,98

9 personas 1 personas novērtēšana

66,33

0,00

66,33

10 personas 1 personas novērtēšana

60,14

0,00

60,14

11 personas 1 personas novērtēšana

55,11

0,00

55,11

12 personas 1 personas novērtēšana

50,92

0,00

50,92

34. Izglītības tematiskās jomas "Civilā un militārā aizsardzība" izglītības programmu grupa "Personu un īpašuma aizsardzība" (izglītības programmu kopa "Policijas darbs") 1 persona 1 personas novērtēšana 192,75 0,00 192,75
2 personas 1 personas novērtēšana 114,46 0,00 114,46
3 personas 1 personas novērtēšana 88,36 0,00 88,36
4 personas 1 personas novērtēšana 75,32 0,00 75,32
5 personas 1 personas novērtēšana 67,49 0,00 67,49
6 personas 1 personas novērtēšana 62,27 0,00 62,27
7 personas 1 personas novērtēšana 58,54 0,00 58,54
8 personas 1 personas novērtēšana 55,75 0,00 55,75
9 personas 1 personas novērtēšana 53,57 0,00 53,57
10 personas 1 personas novērtēšana 51,83 0,00 51,83
11 personas 1 personas novērtēšana 50,41 0,00 50,41
12 personas 1 personas novērtēšana 49,22 0,00 49,22
35. Izglītības tematiskās jomas "Civilā un militārā aizsardzība" izglītības programmu grupa "Personu un īpašuma aizsardzība" (izglītības programmu kopa "Ugunsdrošība un ugunsdzēsība")

 

1 persona 1 personas novērtēšana 404,37 0,00 404,37
2 personas 1 personas novērtēšana 203,77 0,00 203,77
3 personas 1 personas novērtēšana 136,90 0,00 136,90
4 personas 1 personas novērtēšana 103,46 0,00 103,46
5 personas 1 personas novērtēšana 83,40 0,00 83,40
6 personas 1 personas novērtēšana 70,03 0,00 70,03
7 personas 1 personas novērtēšana 60,48 0,00 60,48
8 personas 1 personas novērtēšana 53,31 0,00 53,31
9 personas 1 personas novērtēšana 47,74 0,00 47,74
10 personas 1 personas novērtēšana 43,28 0,00 43,28
11 personas 1 personas novērtēšana 39,63 0,00 39,63
12 personas 1 personas novērtēšana 36,59 0,00 36,59

Piezīmes.

1 Ja eksaminējamā persona profesionālās kvalifikācijas eksāmenu kārto attiecīgajā izglītības programmā profesionālās kvalifikācijas eksāmena ietvaros, profesionālās kvalifikācijas eksāmena izmaksas tā sedz atbilstoši izglītības tematiskās jomas izglītības programmu grupas izmaksām, kas atbilst pozīcijai – profesionālās kvalifikācijas eksāmenu kārto 12 personas.

2 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu.

Izglītības un zinātnes ministrs Vjačeslavs Dombrovskis
30.01.2015