Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2013. gada 10. septembra noteikumus Nr. 791 "Profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru maksas pakalpojumu cenrādis".
Ministru kabineta noteikumi Nr.432

Rīgā 2012.gada 19.jūnijā (prot. Nr.34 31.§)
Noteikumi par profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru sniegto maksas pakalpojumu cenrādi

1. Noteikumi nosaka profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru valsts pārvaldes uzdevuma – ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana – ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.

2. Profesionālās izglītības iestādes un eksaminācijas centri valsts pārvaldes uzdevuma ietvaros sniedz publiskos pakalpojumus saskaņā ar cenrādi (pielikums).

3. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2011.gada 22.februāra noteikumus Nr.149 "Noteikumi par profesionālās izglītības iestāžu valsts pārvaldes uzdevuma ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādi" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 34.nr.; 2012, 35.nr.).

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Izglītības un zinātnes ministrs R.Ķīlis
Pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.432
Profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru sniegto maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.p.k.

Izglītības tematiskās jomas programmu grupa, kurā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci

Novērtējamo personu skaits*

Mērvienība

Cena bez PVN

PVN** (Ls)

Cena ar PVN (Ls)

1.

Izglītības tematiskās jomas "Mākslas" izglītības programmu grupa "Vizuāli plastiskā māksla, mūzika un skatuves māksla, audiovizuālā māksla un mediju māksla, dizains"1 persona1 personas novērtēšana

245,39

0,00

245,39

2 personas1 personas novērtēšana

135,33

0,00

135,33

3 personas1 personas novērtēšana

98,65

0,00

98,65

4 personas1 personas novērtēšana

80,31

0,00

80,31

5 personas1 personas novērtēšana

69,30

0,00

69,30

6 personas1 personas novērtēšana

61,96

0,00

61,96

7 personas1 personas novērtēšana

56,72

0,00

56,72

8 personas1 personas novērtēšana

52,79

0,00

52,79

9 personas1 personas novērtēšana

49,74

0,00

49,74

10 personas1 personas novērtēšana

47,29

0,00

47,29

11 personas1 personas novērtēšana

45,29

0,00

45,29

12 personas1 personas novērtēšana

43,62

0,00

43,62

2.

Izglītības tematiskās jomas "Mākslas" izglītības programmu grupa "Amatniecība, lietišķā māksla"1 persona1 personas novērtēšana

236,49

0,00

236,49

2 personas1 personas novērtēšana

126,43

0,00

126,43

3 personas1 personas novērtēšana

89,75

0,00

89,75

4 personas1 personas novērtēšana

71,41

0,00

71,41

5 personas1 personas novērtēšana

60,40

0,00

60,40

6 personas1 personas novērtēšana

53,06

0,00

53,06

7 personas1 personas novērtēšana

47,82

0,00

47,82

8 personas1 personas novērtēšana

43,89

0,00

43,89

9 personas1 personas novērtēšana

40,84

0,00

40,84

10 personas1 personas novērtēšana

38,39

0,00

38,39

11 personas1 personas novērtēšana

36,39

0,00

36,39

12 personas1 personas novērtēšana

34,72

0,00

34,72

3.Izglītības tematiskās jomas "Informācijas un komunikācijas zinātnes" izglītības programmu grupa "Bibliotēku, informācijas, komunikācijas un arhīvu zinības"1 persona1 personas novērtēšana

231,99

0,00

231,99

2 personas1 personas novērtēšana

121,93

0,00

121,93

3 personas1 personas novērtēšana

85,25

0,00

85,25

4 personas1 personas novērtēšana

66,91

0,00

66,91

5 personas1 personas novērtēšana

55,90

0,00

55,90

6 personas1 personas novērtēšana

48,56

0,00

48,56

7 personas1 personas novērtēšana

43,32

0,00

43,32

8 personas1 personas novērtēšana

39,39

0,00

39,39

9 personas1 personas novērtēšana

36,34

0,00

36,34

10 personas1 personas novērtēšana

33,89

0,00

33,89

11 personas1 personas novērtēšana

31,89

0,00

31,89

12 personas1 personas novērtēšana

30,22

0,00

30,22

4.Izglītības tematiskās jomas "Komerczinības un administrēšana" izglītības programmu grupa "Vadība un administrēšana"1 persona1 personas novērtēšana

231,99

0,00

231,99

2 personas1 personas novērtēšana

121,93

0,00

121,93

3 personas1 personas novērtēšana

85,25

0,00

85,25

4 personas1 personas novērtēšana

66,91

0,00

66,91

5 personas1 personas novērtēšana

55,90

0,00

55,90

6 personas1 personas novērtēšana

48,56

0,00

48,56

7 personas1 personas novērtēšana

43,32

0,00

43,32

8 personas1 personas novērtēšana

39,39

0,00

39,39

9 personas1 personas novērtēšana

36,34

0,00

36,34

10 personas1 personas novērtēšana

33,89

0,00

33,89

11 personas1 personas novērtēšana

31,89

0,00

31,89

12 personas1 personas novērtēšana

30,22

0,00

30,22

5.Izglītības tematiskās jomas "Komerczinības un administrēšana'' izglītības programmu grupa " Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, tirgzinības un reklāma"1 persona1 personas novērtēšana

231,99

0,00

231,99

2 personas1 personas novērtēšana

121,93

0,00

121,93

3 personas1 personas novērtēšana

85,25

0,00

85,25

4 personas1 personas novērtēšana

66,91

0,00

66,91

5 personas1 personas novērtēšana

55,90

0,00

55,90

6 personas1 personas novērtēšana

48,56

0,00

48,56

7 personas1 personas novērtēšana

43,32

0,00

43,32

8 personas1 personas novērtēšana

39,39

0,00

39,39

9 personas1 personas novērtēšana

36,34

0,00

36,34

10 personas1 personas novērtēšana

33,89

0,00

33,89

11 personas1 personas novērtēšana

31,89

0,00

31,89

12 personas1 personas novērtēšana

30,22

0,00

30,22

6.Izglītības tematiskās jomas "Komerczinības un administrēšana" izglītības programmu grupa "Finanses, banku lietas un apdrošināšana, grāmatvedība un nodokļi"1 persona1 personas novērtēšana

231,99

0,00

231,99

2 personas1 personas novērtēšana

121,93

0,00

121,93

3 personas1 personas novērtēšana

85,25

0,00

85,25

4 personas1 personas novērtēšana

66,91

0,00

66,91

5 personas1 personas novērtēšana

55,90

0,00

55,90

6 personas1 personas novērtēšana

48,56

0,00

48,56

7 personas1 personas novērtēšana

43,32

0,00

43,32

8 personas1 personas novērtēšana

39,39

0,00

39,39

9 personas1 personas novērtēšana

36,34

0,00

36,34

10 personas1 personas novērtēšana

33,89

0,00

33,89

11 personas1 personas novērtēšana

31,89

0,00

31,89

12 personas1 personas novērtēšana

30,22

0,00

30,22

7.Izglītības tematiskās jomas "Komerczinības un administrēšana" izglītības programmu grupa "Sekretariāta un biroja darbs"1 persona1 personas novērtēšana

231,99

0,00

231,99

2 personas1 personas novērtēšana

121,93

0,00

121,93

3 personas1 personas novērtēšana

85,25

0,00

85,25

4 personas1 personas novērtēšana

66,91

0,00

66,91

5 personas1 personas novērtēšana

55,90

0,00

55,90

6 personas1 personas novērtēšana

48,56

0,00

48,56

7 personas1 personas novērtēšana

43,32

0,00

43,32

8 personas1 personas novērtēšana

39,39

0,00

39,39

9 personas1 personas novērtēšana

36,34

0,00

36,34

10 personas1 personas novērtēšana

33,89

0,00

33,89

11 personas1 personas novērtēšana

31,89

0,00

31,89

12 personas1 personas novērtēšana

30,22

0,00

30,22

8.Izglītības tematiskās jomas "Datorika" izglītības programmu grupa "Datorzinātnes, datoru lietošana"1 persona1 personas novērtēšana

234,79

0,00

234,79

2 personas1 personas novērtēšana

124,73

0,00

124,73

3 personas1 personas novērtēšana

88,05

0,00

88,05

4 personas1 personas novērtēšana

69,71

0,00

69,71

5 personas1 personas novērtēšana

58,70

0,00

58,70

6 personas1 personas novērtēšana

51,36

0,00

51,36

7 personas1 personas novērtēšana

46,12

0,00

46,12

8 personas1 personas novērtēšana

42,19

0,00

42,19

9 personas1 personas novērtēšana

39,14

0,00

39,14

10 personas1 personas novērtēšana

36,69

0,00

36,69

11 personas1 personas novērtēšana

34,69

0,00

34,69

12 personas1 personas novērtēšana

33,02

0,00

33,02

9.Izglītības tematiskās jomas "Inženierzinātnes un tehnoloģijas" izglītības programmu grupa "Mehānika, mašīnzinības un metālapstrāde"1 persona1 personas novērtēšana

235,49

0,00

235,49

2 personas1 personas novērtēšana

125,43

0,00

125,43

3 personas1 personas novērtēšana

88,75

0,00

88,75

4 personas1 personas novērtēšana

70,41

0,00

70,41

5 personas1 personas novērtēšana

59,40

0,00

59,40

6 personas1 personas novērtēšana

52,06

0,00

52,06

7 personas1 personas novērtēšana

46,82

0,00

46,82

8 personas1 personas novērtēšana

42,89

0,00

42,89

9 personas1 personas novērtēšana

39,84

0,00

39,84

10 personas1 personas novērtēšana

37,39

0,00

37,39

11 personas1 personas novērtēšana

35,39

0,00

35,39

12 personas1 personas novērtēšana

33,72

0,00

33,72

10.Izglītības tematiskās jomas "Inženierzinātnes un tehnoloģijas" izglītības programmu grupa "Mehānika, mašīnzinības un metālapstrāde metināšanas jomā"1 persona1 personas novērtēšana

250,99

0,00

250,99

2 personas1 personas novērtēšana

140,93

0,00

140,93

3 personas1 personas novērtēšana

104,25

0,00

104,25

4 personas1 personas novērtēšana

85,91

0,00

85,91

5 personas1 personas novērtēšana

74,90

0,00

74,90

6 personas1 personas novērtēšana

67,56

0,00

67,56

7 personas1 personas novērtēšana

62,32

0,00

62,32

8 personas1 personas novērtēšana

58,39

0,00

58,39

9 personas1 personas novērtēšana

55,34

0,00

55,34

10 personas1 personas novērtēšana

52,89

0,00

52,89

11 personas1 personas novērtēšana

50,89

0,00

50,89

12 personas1 personas novērtēšana

49,22

0,00

49,22

11.Izglītības tematiskās jomas "Inženierzinātnes un tehnoloģijas" izglītības programmu grupa "Enerģētika, elektronika un automātika"1 persona1 personas novērtēšana

234,09

0,00

234,09

2 personas1 personas novērtēšana

124,03

0,00

124,03

3 personas1 personas novērtēšana

87,35

0,00

87,35

4 personas1 personas novērtēšana

69,01

0,00

69,01

5 personas1 personas novērtēšana

58,00

0,00

58,00

6 personas1 personas novērtēšana

50,66

0,00

50,66

7 personas1 personas novērtēšana

45,42

0,00

45,42

8 personas1 personas novērtēšana

41,49

0,00

41,49

9 personas1 personas novērtēšana

38,44

0,00

38,44

10 personas1 personas novērtēšana

35,99

0,00

35,99

11 personas1 personas novērtēšana

33,99

0,00

33,99

12 personas1 personas novērtēšana

32,32

0,00

32,32

12.Izglītības tematiskās jomas "Inženierzinātnes un tehnoloģijas" izglītības programmu grupa "Ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoloģija"1 persona1 personas novērtēšana

239,29

0,00

239,29

2 personas1 personas novērtēšana

129,23

0,00

129,23

3 personas1 personas novērtēšana

92,55

0,00

92,55

4 personas1 personas novērtēšana

74,21

0,00

74,21

5 personas1 personas novērtēšana

63,20

0,00

63,20

6 personas1 personas novērtēšana

55,86

0,00

55,86

7 personas1 personas novērtēšana

50,62

0,00

50,62

8 personas1 personas novērtēšana

46,69

0,00

46,69

9 personas1 personas novērtēšana

43,64

0,00

43,64

10 personas1 personas novērtēšana

41,19

0,00

41,19

11 personas1 personas novērtēšana

39,19

0,00

39,19

12 personas1 personas novērtēšana

37,52

0,00

37,52

13.Izglītības tematiskās jomas "Ražošana un pārstrāde" izglītības programmu grupa "Pārtikas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana"1 persona1 personas novērtēšana

233,89

0,00

233,89

2 personas1 personas novērtēšana

123,83

0,00

123,83

3 personas1 personas novērtēšana

87,15

0,00

87,15

4 personas1 personas novērtēšana

68,81

0,00

68,81

5 personas1 personas novērtēšana

57,80

0,00

57,80

6 personas1 personas novērtēšana

50,46

0,00

50,46

7 personas1 personas novērtēšana

45,22

0,00

45,22

8 personas1 personas novērtēšana

41,29

0,00

41,29

9 personas1 personas novērtēšana

38,24

0,00

38,24

10 personas1 personas novērtēšana

35,79

0,00

35,79

11 personas1 personas novērtēšana

33,79

0,00

33,79

12 personas1 personas novērtēšana

32,12

0,00

32,12

14.Izglītības tematiskās jomas "Ražošana un pārstrāde" izglītības programmu grupa "Kokapstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana"1 persona1 personas novērtēšana

236,29

0,00

236,29

2 personas1 personas novērtēšana

126,23

0,00

126,23

3 personas1 personas novērtēšana

89,55

0,00

89,55

4 personas1 personas novērtēšana

71,21

0,00

71,21

5 personas1 personas novērtēšana

60,20

0,00

60,20

6 personas1 personas novērtēšana

52,86

0,00

52,86

7 personas1 personas novērtēšana

47,62

0,00

47,62

8 personas1 personas novērtēšana

43,69

0,00

43,69

9 personas1 personas novērtēšana

40,64

0,00

40,64

10 personas1 personas novērtēšana

38,19

0,00

38,19

11 personas1 personas novērtēšana

36,19

0,00

36,19

12 personas1 personas novērtēšana

34,52

0,00

34,52

15.Izglītības tematiskās jomas "Ražošana un pārstrāde" izglītības programmu grupa "Tekstiliju ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana"1 persona1 personas novērtēšana

232,39

0,00

232,39

2 personas1 personas novērtēšana

122,33

0,00

122,33

3 personas1 personas novērtēšana

85,65

0,00

85,65

4 personas1 personas novērtēšana

67,31

0,00

67,31

5 personas1 personas novērtēšana

56,30

0,00

56,30

6 personas1 personas novērtēšana

48,96

0,00

48,96

7 personas1 personas novērtēšana

43,72

0,00

43,72

8 personas1 personas novērtēšana

39,79

0,00

39,79

9 personas1 personas novērtēšana

36,74

0,00

36,74

10 personas1 personas novērtēšana

34,29

0,00

34,29

11 personas1 personas novērtēšana

32,29

0,00

32,29

12 personas1 personas novērtēšana

30,62

0,00

30,62

16.Izglītības tematiskās jomas "Ražošana un pārstrāde" izglītības programmu grupa "Poligrāfijas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana"1 persona1 personas novērtēšana

234,79

0,00

234,79

2 personas1 personas novērtēšana

124,73

0,00

124,73

3 personas1 personas novērtēšana

88,05

0,00

88,05

4 personas1 personas novērtēšana

69,71

0,00

69,71

5 personas1 personas novērtēšana

58,70

0,00

58,70

6 personas1 personas novērtēšana

51,36

0,00

51,36

7 personas1 personas novērtēšana

46,12

0,00

46,12

8 personas1 personas novērtēšana

42,19

0,00

42,19

9 personas1 personas novērtēšana

39,14

0,00

39,14

10 personas1 personas novērtēšana

36,69

0,00

36,69

11 personas1 personas novērtēšana

34,69

0,00

34,69

12 personas1 personas novērtēšana

33,02

0,00

33,02

17.Izglītības tematiskās jomas "Ražošana un pārstrāde" izglītības programmu grupa "Ādas apstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana"1 persona1 personas novērtēšana

232,39

0,00

232,39

2 personas1 personas novērtēšana

122,33

0,00

122,33

3 personas1 personas novērtēšana

85,65

0,00

85,65

4 personas1 personas novērtēšana

67,31

0,00

67,31

5 personas1 personas novērtēšana

56,30

0,00

56,30

6 personas1 personas novērtēšana

48,96

0,00

48,96

7 personas1 personas novērtēšana

43,72

0,00

43,72

8 personas1 personas novērtēšana

39,79

0,00

39,79

9 personas1 personas novērtēšana

36,74

0,00

36,74

10 personas1 personas novērtēšana

34,29

0,00

34,29

11 personas1 personas novērtēšana

32,29

0,00

32,29

12 personas1 personas novērtēšana

30,62

0,00

30,62

18.Izglītības tematiskās jomas "Ražošana un pārstrāde" izglītības programmu grupa "Stikla un keramikas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana"1 persona1 personas novērtēšana

239,29

0,00

239,29

2 personas1 personas novērtēšana

129,23

0,00

129,23

3 personas1 personas novērtēšana

92,55

0,00

92,55

4 personas1 personas novērtēšana

74,21

0,00

74,21

5 personas1 personas novērtēšana

63,20

0,00

63,20

6 personas1 personas novērtēšana

55,86

0,00

55,86

7 personas1 personas novērtēšana

50,62

0,00

50,62

8 personas1 personas novērtēšana

46,69

0,00

46,69

9 personas1 personas novērtēšana

43,64

0,00

43,64

10 personas1 personas novērtēšana

41,19

0,00

41,19

11 personas1 personas novērtēšana

39,19

0,00

39,19

12 personas1 personas novērtēšana

37,52

0,00

37,52

19.Izglītības tematiskās jomas "Arhitektūra un būvniecība" izglītības programmu grupa "Arhitektūra un pilsētu plānošana"1 persona1 personas novērtēšana

236,89

0,00

236,89

2 personas1 personas novērtēšana

126,83

0,00

126,83

3 personas1 personas novērtēšana

90,15

0,00

90,15

4 personas1 personas novērtēšana

71,81

0,00

71,81

5 personas1 personas novērtēšana

60,80

0,00

60,80

6 personas1 personas novērtēšana

53,46

0,00

53,46

7 personas1 personas novērtēšana

48,22

0,00

48,22

8 personas1 personas novērtēšana

44,09

0,00

44,09

9 personas1 personas novērtēšana

41,24

0,00

41,24

10 personas1 personas novērtēšana

38,79

0,00

38,79

11 personas1 personas novērtēšana

36,79

0,00

36,79

12 personas1 personas novērtēšana

35,12

0,00

35,12

20.Izglītības tematiskās jomas "Arhitektūra un būvniecība" izglītības programmu grupa "Būvniecība un civilā celtniecība"1 persona1 personas novērtēšana

234,69

0,00

234,69

2 personas1 personas novērtēšana

124,63

0,00

124,63

3 personas1 personas novērtēšana

87,95

0,00

87,95

4 personas1 personas novērtēšana

69,61

0,00

69,61

5 personas1 personas novērtēšana

58,60

0,00

58,60

6 personas1 personas novērtēšana

51,26

0,00

51,26

7 personas1 personas novērtēšana

46,02

0,00

46,02

8 personas1 personas novērtēšana

42,09

0,00

42,09

9 personas1 personas novērtēšana

39,04

0,00

39,04

10 personas1 personas novērtēšana

36,59

0,00

36,59

11 personas1 personas novērtēšana

34,59

0,00

34,59

12 personas1 personas novērtēšana

32,92

0,00

32,92

21.Izglītības tematiskās jomas "Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība" izglītības programmu grupa "Lauksaimniecība, dārzkopība"1 persona1 personas novērtēšana

235,29

0,00

235,29

2 personas1 personas novērtēšana

125,23

0,00

125,23

3 personas1 personas novērtēšana

88,55

0,00

88,55

4 personas1 personas novērtēšana

70,21

0,00

70,21

5 personas1 personas novērtēšana

59,20

0,00

59,20

6 personas1 personas novērtēšana

51,86

0,00

51,86

7 personas1 personas novērtēšana

46,62

0,00

46,62

8 personas1 personas novērtēšana

42,69

0,00

42,69

9 personas1 personas novērtēšana

39,64

0,00

39,64

10 personas1 personas novērtēšana

37,19

0,00

37,19

11 personas1 personas novērtēšana

35,19

0,00

35,19

12 personas1 personas novērtēšana

33,52

0,00

33,52

22.Izglītības tematiskās jomas "Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība" izglītības programmu grupa "Mežsaimniecība"1 persona1 personas novērtēšana

235,29

0,00

235,29

2 personas1 personas novērtēšana

125,23

0,00

125,23

3 personas1 personas novērtēšana

88,55

0,00

88,55

4 personas1 personas novērtēšana

70,21

0,00

70,21

5 personas1 personas novērtēšana

59,20

0,00

59,20

6 personas1 personas novērtēšana

51,86

0,00

51,86

7 personas1 personas novērtēšana

46,62

0,00

46,62

8 personas1 personas novērtēšana

42,69

0,00

42,69

9 personas1 personas novērtēšana

39,64

0,00

39,64

10 personas1 personas novērtēšana

37,19

0,00

37,19

11 personas1 personas novērtēšana

35,19

0,00

35,19

12 personas1 personas novērtēšana

33,52

0,00

33,52

23.Izglītības tematiskās jomas "Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība" izglītības programmu grupa "Zivsaimniecība"1 persona1 personas novērtēšana

234,19

0,00

234,19

2 personas1 personas novērtēšana

124,13

0,00

124,13

3 personas1 personas novērtēšana

87,45

0,00

87,45

4 personas1 personas novērtēšana

69,11

0,00

69,11

5 personas1 personas novērtēšana

58,10

0,00

58,10

6 personas1 personas novērtēšana

50,76

0,00

50,76

7 personas1 personas novērtēšana

45,52

0,00

45,52

8 personas1 personas novērtēšana

41,59

0,00

41,59

9 personas1 personas novērtēšana

38,54

0,00

38,54

10 personas1 personas novērtēšana

36,09

0,00

36,09

11 personas1 personas novērtēšana

34,09

0,00

34,09

12 personas1 personas novērtēšana

32,42

0,00

32,42

24.Izglītības tematiskās jomas "Veterinārija" izglītības programmu grupa "Veterinārija"1 persona1 personas novērtēšana

235,29

0,00

235,29

2 personas1 personas novērtēšana

125,23

0,00

125,23

3 personas1 personas novērtēšana

88,55

0,00

88,55

4 personas1 personas novērtēšana

70,21

0,00

70,21

5 personas1 personas novērtēšana

59,20

0,00

59,20

6 personas1 personas novērtēšana

51,86

0,00

51,86

7 personas1 personas novērtēšana

46,62

0,00

46,62

8 personas1 personas novērtēšana

42,69

0,00

42,69

9 personas1 personas novērtēšana

39,64

0,00

39,64

10 personas1 personas novērtēšana

37,19

0,00

37,19

11 personas1 personas novērtēšana

35,19

0,00

35,19

12 personas1 personas novērtēšana

33,52

0,00

33,52

25.Izglītības tematiskās jomas "Veselības aprūpe" izglītības programmu grupa "Ārstniecība, māszinības, zobārstniecība"1 persona1 personas novērtēšana

253,99

0,00

253,99

2 personas1 personas novērtēšana

143,93

0,00

143,93

3 personas1 personas novērtēšana

107,25

0,00

107,25

4 personas1 personas novērtēšana

88,91

0,00

88,91

5 personas1 personas novērtēšana

77,90

0,00

77,90

6 personas1 personas novērtēšana

70,56

0,00

70,56

7 personas1 personas novērtēšana

65,32

0,00

65,32

8 personas1 personas novērtēšana

61,39

0,00

61,39

9 personas1 personas novērtēšana

58,34

0,00

58,34

10 personas1 personas novērtēšana

55,89

0,00

55,89

11 personas1 personas novērtēšana

53,89

0,00

53,89

12 personas1 personas novērtēšana

52,22

0,00

52,22

26.Izglītības tematiskās jomas "Veselības aprūpe" izglītības programmu grupa "Farmācija"1 persona1 personas novērtēšana

241,99

0,00

241,99

2 personas1 personas novērtēšana

131,93

0,00

131,93

3 personas1 personas novērtēšana

95,25

0,00

95,25

4 personas1 personas novērtēšana

76,91

0,00

76,91

5 personas1 personas novērtēšana

65,90

0,00

65,90

6 personas1 personas novērtēšana

58,56

0,00

58,56

7 personas1 personas novērtēšana

53,32

0,00

53,32

8 personas1 personas novērtēšana

49,39

0,00

49,39

9 personas1 personas novērtēšana

46,34

0,00

46,34

10 personas1 personas novērtēšana

43,89

0,00

43,89

11 personas1 personas novērtēšana

41,89

0,00

41,89

12 personas1 personas novērtēšana

40,22

0,00

40,22

27.Izglītības tematiskās jomas "Sociālā labklājība" izglītības programmu grupa "Bērnu un jauniešu attīstību veicinošie pakalpojumi, sociālie pakalpojumi, sociālā palīdzība"1 persona1 personas novērtēšana

238,49

0,00

238,49

2 personas1 personas novērtēšana

128,43

0,00

128,43

3 personas1 personas novērtēšana

91,75

0,00

91,75

4 personas1 personas novērtēšana

73,41

0,00

73,41

5 personas1 personas novērtēšana

62,40

0,00

62,40

6 personas1 personas novērtēšana

55,06

0,00

55,06

7 personas1 personas novērtēšana

49,82

0,00

49,82

8 personas1 personas novērtēšana

45,89

0,00

45,89

9 personas1 personas novērtēšana

42,84

0,00

42,84

10 personas1 personas novērtēšana

40,39

0,00

40,39

11 personas1 personas novērtēšana

38,39

0,00

38,39

12 personas1 personas novērtēšana

36,72

0,00

36,72

28.Izglītības tematiskās jomas "Individuālie pakalpojumi" izglītības programmu grupa "Viesnīcu un restorānu pakalpojumi, mājsaimniecības pakalpojumi, audio, video un foto pakalpojumi, floristikas pakalpojumi"1 persona1 personas novērtēšana

241,89

0,00

241,89

2 personas1 personas novērtēšana

131,83

0,00

131,83

3 personas1 personas novērtēšana

95,15

0,00

95,15

4 personas1 personas novērtēšana

76,81

0,00

76,81

5 personas1 personas novērtēšana

65,80

0,00

65,80

6 personas1 personas novērtēšana

58,46

0,00

58,46

7 personas1 personas novērtēšana

53,22

0,00

53,22

8 personas1 personas novērtēšana

49,29

0,00

49,29

9 personas1 personas novērtēšana

46,24

0,00

46,24

10 personas1 personas novērtēšana

43,79

0,00

43,79

11 personas1 personas novērtēšana

41,79

0,00

41,79

12 personas1 personas novērtēšana

40,12

0,00

40,12

29.Izglītības tematiskās jomas "Individuālie pakalpojumi" izglītības programmu grupa "Tūrisma un atpūtas organizācija"1 persona1 personas novērtēšana

231,99

0,00

231,99

2 personas1 personas novērtēšana

121,93

0,00

121,93

3 personas1 personas novērtēšana

85,25

0,00

85,25

4 personas1 personas novērtēšana

66,91

0,00

66,91

5 personas1 personas novērtēšana

55,90

0,00

55,90

6 personas1 personas novērtēšana

48,56

0,00

48,56

7 personas1 personas novērtēšana

43,32

0,00

43,32

8 personas1 personas novērtēšana

39,39

0,00

39,39

9 personas1 personas novērtēšana

36,34

0,00

36,34

10 personas1 personas novērtēšana

33,89

0,00

33,89

11 personas1 personas novērtēšana

31,89

0,00

31,89

12 personas1 personas novērtēšana

30,22

0,00

30,22

30.Izglītības tematiskās jomas "Individuālie pakalpojumi" izglītības programmu grupa "Skaistumkopšanas pakalpojumi"1 persona1 personas novērtēšana

241,99

0,00

241,99

2 personas1 personas novērtēšana

131,93

0,00

131,93

3 personas1 personas novērtēšana

95,25

0,00

95,25

4 personas1 personas novērtēšana

76,91

0,00

76,91

5 personas1 personas novērtēšana

65,90

0,00

65,90

6 personas1 personas novērtēšana

58,56

0,00

58,56

7 personas1 personas novērtēšana

53,32

0,00

53,32

8 personas1 personas novērtēšana

49,39

0,00

49,39

9 personas1 personas novērtēšana

46,34

0,00

46,34

10 personas1 personas novērtēšana

43,89

0,00

43,89

11 personas1 personas novērtēšana

41,89

0,00

41,89

12 personas1 personas novērtēšana

40,22

0,00

40,22

31.Izglītības tematiskās jomas "Transporta pakalpojumi" izglītības programmu grupa "Transporta pakalpojumi"1 persona1 personas novērtēšana

232,59

0,00

232,59

2 personas1 personas novērtēšana

122,53

0,00

122,53

3 personas1 personas novērtēšana

85,85

0,00

85,85

4 personas1 personas novērtēšana

67,51

0,00

67,51

5 personas1 personas novērtēšana

56,50

0,00

56,50

6 personas1 personas novērtēšana

49,16

0,00

49,16

7 personas1 personas novērtēšana

43,92

0,00

43,92

8 personas1 personas novērtēšana

39,99

0,00

39,99

9 personas1 personas novērtēšana

36,94

0,00

36,94

10 personas1 personas novērtēšana

34,49

0,00

34,49

11 personas1 personas novērtēšana

32,49

0,00

32,49

12 personas1 personas novērtēšana

30,82

0,00

30,82

32.

Izglītības tematiskās jomas "Vides aizsardzība" izglītības programmu grupa "Vides aizsardzība"

1 persona1 personas novērtēšana

233,19

0,00

233,19

2 personas1 personas novērtēšana

123,13

0,00

123,13

3 personas1 personas novērtēšana

86,45

0,00

86,45

4 personas1 personas novērtēšana

68,11

0,00

68,11

5 personas1 personas novērtēšana

57,10

0,00

57,10

6 personas1 personas novērtēšana

49,76

0,00

49,76

7 personas1 personas novērtēšana

44,52

0,00

44,52

8 personas1 personas novērtēšana

40,59

0,00

40,59

9 personas1 personas novērtēšana

37,54

0,00

37,54

10 personas1 personas novērtēšana

35,09

0,00

35,09

11 personas1 personas novērtēšana

33,09

0,00

33,09

12 personas1 personas novērtēšana

31,42

0,00

31,42

33.
Izglītības tematiskās jomas "Civilā un militārā aizsardzība" izglītības programmu grupa "Personu un īpašuma aizsardzība" (izglītības programmas kopa "Robežapsardze")1 persona1 personas novērtēšana

262,33

0,00

262,33

2 personas1 personas novērtēšana

169,45

0,00

169,45

3 personas1 personas novērtēšana

114,10

0,00

114,10

4 personas1 personas novērtēšana

86,42

0,00

86,42

5 personas1 personas novērtēšana

81,14

0,00

81,14

6 personas1 personas novērtēšana

68,19

0,00

68,19

7 personas1 personas novērtēšana

58,93

0,00

58,93

8 personas1 personas novērtēšana

51,99

0,00

51,99

9 personas1 personas novērtēšana

46,62

0,00

46,62

10 personas1 personas novērtēšana

42,27

0,00

42,27

11 personas1 personas novērtēšana

38,73

0,00

38,73

12 personas1 personas novērtēšana

35,79

0,00

35,79

Piezīmes.
1. * Ja eksaminējamā persona profesionālās kvalifikācijas eksāmenu kārto attiecīgajā izglītības programmā profesionālās kvalifikācijas eksāmena ietvaros, profesionālās kvalifikācijas eksāmena izmaksas tā sedz atbilstoši izglītības tematiskās jomas izglītības programmu grupas izmaksām, kas atbilst pozīcijai – profesionālās kvalifikācijas eksāmenu kārto 12 personas.
2. ** Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 2.panta divdesmit otro daļu.
3. Izmaksas par pakalpojumu eksaminējamai personai var tikt paaugstinātas par summu, kādā profesionālās kvalifikācijas eksāmena komisijas loceklim ir jāsedz izdevumi par komandējumu (darba braucienu) atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem (darba braucieniem) saistītie izdevumi, un proporcionāli eksaminējamo personu skaitam.

Izglītības un zinātnes ministrs R.Ķīlis
28.06.2012