Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Konkurences padomes lēmums Nr.E02-31

Lēmuma publiskojamā versija

Rīgā 2013.gada 17.jūnijā (prot. Nr.34, 2.§)

Par pārkāpuma konstatēšanu, tiesiskā pienākuma un naudas soda uzlikšanu

Lieta Nr.431/11/03.02./9

Par Konkurences likuma 11.panta pirmās daļas 5.punktā noteikto aizliegumu pārkāpumiem SIA "Būvenergoserviss", SIA "SZMA", SIA "RIO", SIA "ELPOLI", SIA "Latgales Elektromontāža", SIA "ELBRA", SIA "Vidzemes Energoceltnieks", SIA "OMS", SIA "BESECKE", SIA "Daugavpils Energoceltnieks", Alūksnes rajona SIA firma "Alūksnes Energoceltnieks", SIA "TELMS", SIA "INSTEL", Rēzeknes pilsētas PMK SIA "Energoceltnieks", SIA "Darleks", SIA "Firma "Spriegums"", SIA "MCD", SIA "J.E.F.", SIA "EMPOWER", SIA "Aiviekstes Energobūvnieks", SIA "Farads", SIA "Latvijas Energoceltnieks", SIA "Rīgas Energo Būve", SIA "DEMP", SIA "Krāslavas Energoceltnieks" un AS "SZMA V" darbībās

Saturs

Ievads

Konstatējošā daļa

1. Pārkāpumā iesaistītie uzņēmumi

2. Konkrētais tirgus

3. Lietas izpētes process

4. Lietā iegūtā informācija un pierādījumi

4.1. Inspekciju laikā lietas dalībnieku sniegtie paskaidrojumi

4.2. Inspekciju laikā iegūtā, KNAB un pasūtītāju sniegtā informācija par laika periodu 2006.-2011.g.

4.3. Lietas dalībnieku sniegtie paskaidrojumi par lietā iegūto informāciju

4.4. Iegūtā informācija par apstākļiem, kas raksturo situāciju tirgū

5. Konkurences likuma 11.panta pirmās daļas piemērošana

5.1. Piemērojamās normas

5.2. Aizliegtas vienošanās pārkāpuma skaidrojums pastāvīgajā judikatūrā

5.3. Vienošanās izvērtējums konkrētajā lietā un secinājumi

6. Lietas dalībnieku iesniegto viedokļu lietā izvērtējums

7. Naudas soda aprēķins

7.1. Naudas soda piemērošanas vispārējais pamats

7.2. Pārkāpuma smagums

7.3. Pārkāpuma ilgums

7.4. Atbildību pastiprinoši un mīkstinoši apstākļi

Nolemjošā daļa

Ievads

Konkurences padome 2011.gada 8.februārī saņēma Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (turpmāk - KNAB) ziņojumu Nr.1/1090 ar lūgumu Konkurences padomei kompetences ietvaros veikt pārbaudi par ziņojumā minētajiem faktiem.

KNAB 08.02.2011. ziņojumam Nr.1/1090 pievienotie materiāli saturēja SIA "Būvenergoserviss" izņemtā datora cietā diska apskatē atrasto SIA "Būvenergoserviss" pārstāvju e-pasta saraksti (t.sk. tāmes) ar citām komercsabiedrībām, kura liecināja par tirgus dalībnieku rīcības saskaņošanu, piedaloties valsts uzņēmumu iepirkumu procedūrās (par elektromontāžas darbiem un elektroietaišu būvdarbiem, kā arī materiālu piegādēm) 2009. un 2010.gadā.

Konkurences padome, pamatojoties uz Konkurences likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu, 22.panta 3.punktu un 25.pantu, 2011.gada 21.aprīlī pieņēma lēmumu (Prot.Nr.19, 2.§) par lietas ierosināšanu uz KNAB 08.02.2011. ziņojuma Nr.1/1090 pamata "Par Konkurences likuma 11.panta pirmās daļas 5.punktā noteikto aizliegumu pārkāpumiem SIA "Būvenergoserviss", SIA "SZMA", SIA "RIO", SIA "ELPOLI", SIA "Latgales Elektromontāža", SIA "ELBRA", SIA "Vidzemes Energoceltnieks", SIA "OMS", SIA "BESECKE", SIA "Daugavpils Energoceltnieks", Alūksnes rajona SIA firma "Alūksnes Energoceltnieks", SIA "TELMS", SIA "INSTEL", Rēzeknes pilsētas PMK SIA "Energoceltnieks", SIA "Darleks" un SIA "Firma "Spriegums"" darbībās" (turpmāk - lieta Nr.431/11/03.02./9).

Lietas Nr.431/11/03.02./9 izpētes gaitā iegūta informācija, ka notikusi ne tikai SIA "Būvenergoserviss" komunikācija ar pārējiem lietas dalībniekiem, bet tie arī savstarpēji, sūtot e-pastus, apmainījušies ar informāciju par to piedāvājumiem (t.sk. tāmēm) iepirkumos (konkursos, cenu aptaujās, sarunu procedūrās), turklāt šādas darbības veiktas arī 2006., 2007., 2008. un 2011.gadā.

Konkurences padome, pamatojoties uz Konkurences likuma 8.panta pirmās daļas 2.punktu, 8.panta otro daļu un 27.panta trešo daļu, 2012.gada 21.decembrī pieņēma lēmumu (Prot.Nr.60, 3.§) pagarināt lēmuma pieņemšanas termiņu lietā Nr.431/11/03.02./9 līdz 2013.gada 21.aprīlim.

Konkurences padome, pamatojoties uz Konkurences likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu, 8.panta otro daļu, 22.panta 2.punktu un 24.pantu, 2013.gada 1.martā pieņēma lēmumu (Prot. Nr.12, 2.§) ierosināt lietu "Par Konkurences likuma 11.panta pirmās daļas 5.punktā noteikto aizliegumu pārkāpumiem SIA "MCD", SIA "J.E.F.", SIA "EMPOWER", SIA "Aiviekstes Energobūvnieks", SIA "Farads", SIA "Latvijas Energoceltnieks", SIA "Rīgas Energo Būve", SIA "DEMP", SIA "Krāslavas Energoceltnieks" un AS "SZMA V" darbībās. Turklāt, pamatojoties uz Konkurences likuma 26.panta piekto daļu, minēto lietu apvienoja ar lietu Nr.431/11/03.02./9.

Konkurences padomes Izpilddirekcija 2013.gada 28.martā nosūtīja lietas dalībniekiem vēstuli, kurā informēja, ka lietā Nr.431/11/03.02./9 konstatēti lēmuma pieņemšanai nepieciešamie fakti, kas liecina par Konkurences likuma 11.panta pirmās daļas 5.punktā noteiktā aizlieguma pārkāpumu, un aicināja desmit dienu laikā no vēstules saņemšanas iepazīties ar lietas materiāliem, izteikt savu viedokli un iesniegt papildu informāciju. Attiecīgi šādi lietas dalībnieki - SIA "Krāslavas Energoceltnieks", SIA "SZMA", SIA "RIO", SIA "J.E.F.", SIA "OMS", SIA "Besecke", SIA "Vidzemes Energoceltnieks", SIA "Elbra", SIA "Telms", SIA "Latvijas Energoceltnieks", SIA "Darleks", SIA "FARADS", SIA "Daugavpils Energoceltnieks", SIA "Empower", SIA "Rīgas Energo Būve" ir izmantojuši Konkurences likuma 26.panta septītajā daļā paredzētās tiesības un snieguši savu viedokli Konkurences padomei izvērtēšanai. Minētie lietas dalībnieku viedokļi saņemti no 2013.gada 9.aprīļa līdz 2013.gada 18.aprīlim.

Konkurences padome 2013.gada 22.aprīlī (Prot.Nr.23,5.§), pamatojoties uz Konkurences likuma 8.panta pirmās daļas 2.punktu, 8.panta otro daļu, Administratīvā procesa likuma 5. un 62.pantu, pieņēma lēmumu pagarināt lēmuma pieņemšanas termiņu lietā Nr.431/11/03.02./9 līdz 2013.gada 21.jūnijam.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Konkurences padome

konstatēja:

Konstatējošā daļa

1. Pārkāpumā iesaistītie uzņēmumi

"Austrumu Energoceltnieks" (līdz 2011.gada 20.jūnijam - "Būvenergoserviss") ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr. 41503036759, tās juridiskā adrese: Kārklu iela 14, Daugavpils.

"SZMA" ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr.41502003093, tās juridiskā adrese: Dunduru iela 3b, Daugavpils.

"RIO" ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr.41503000893, tās juridiskā adrese: Balvu iela 1b, Daugavpils.

"ELPOLI" ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr.41503021043, tās juridiskā adrese: Jelgavas iela 1v, Daugavpils.

"Latgales Elektromontāža" ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr.42403003197, tās juridiskā adrese: Saules iela 30, Rēzekne.

"ELBRA" ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr.40003187242, tās juridiskā adrese: Parka iela 29, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads.

"Vidzemes Energoceltnieks" ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr.44103008831, tās juridiskā adrese: Ausekļa iela 31, Valmiera.

"OMS" ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr.42103000774, tās juridiskā adrese: Kungu iela 23, Liepāja.

"BESECKE" ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr.40003392828, tās juridiskā adrese: Piedrujas iela 7, Rīga.

"Daugavpils Energoceltnieks" ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr.41503014696, tās juridiskā adrese: 18.novembra iela 319c, Daugavpils.

Alūksnes rajona firma "Alūksnes Energoceltnieks" ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr.40003291535, tās juridiskā adrese: Apes iela 4, Alūksne, Alūksnes novads.

"TELMS" ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr.40003490137, tās juridiskā adrese: Smārdes iela 3, Tukums, Tukuma novads.

"INSTEL" ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr.40003036635, tās juridiskā adrese: Cēsu iela 11-1, Preiļi, Preiļu novads.

Rēzeknes pilsētas PMK "Energoceltnieks" ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr.42403003430, tās juridiskā adrese: Jupatovkas iela 9, Rēzekne.

"Darleks" ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr.41503030883, tās juridiskā adrese: Komunālā iela 71, Kalkūni, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads.

Firma "Spriegums" ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr.49503000720, tās juridiskā adrese: Akmens iela 1A, Cēsis, Cēsu novads.

"MCD" ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr.44103024338, tās juridiskā adrese: Peldu iela 14A, Alūksne, Alūksnes novads.

"J.E.F." ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr.48503004386, tās juridiskā adrese: "Birzstalas 14", Miltiņi, Bērzes pagasts, Dobeles novads.

"EMPOWER" ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr.50003563201, tās juridiskā adrese: "Elektriķi", Ķekavas pagasts, Ķekavas novads.

"Aiviekstes Energobūvnieks" ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr.45403013648, tās juridiskā adrese: Jaunā iela 79C, Jēkabpils.

"Farads" ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr.59503004211, tās juridiskā adrese: Mēness iela 10, Cēsis, Cēsu novads.

"Latvijas Energoceltnieks" ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr.40103050565, tās juridiskā adrese: Lubānas iela 43, Rīga.

"Rīgas Energo Būve" ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr.40003479445, tās juridiskā adrese: Ventspils iela 50, Rīga.

"DEMP" ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr.41503007590, tās juridiskā adrese: Saules iela 49, Daugavpils.

"Krāslavas Energoceltnieks" ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr.41503046865, tās juridiskā adrese: Čiekuru iela 5B, Daugavpils.

"SZMA V" ir akciju sabiedrība, kas reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr.50003378101, tās juridiskā adrese: Tārgales iela 11, Ventspils.

Atbilstoši Konkurences likuma 1.panta 9.punktam SIA "Austrumu Energoceltnieks" (līdz 2011.gada 20.jūnijam - SIA "Būvenergoserviss"), SIA "SZMA", SIA "RIO", SIA "ELPOLI", SIA "Latgales Elektromontāža", SIA "ELBRA", SIA "Vidzemes Energoceltnieks", SIA "OMS", SIA "BESECKE", SIA "Daugavpils Energoceltnieks", Alūksnes rajona SIA firma "Alūksnes Energoceltnieks", SIA "TELMS", SIA "INSTEL", Rēzeknes pilsētas PMK SIA "Energoceltnieks", SIA "Darleks", SIA "Firma "Spriegums"", SIA "MCD", SIA "J.E.F.", SIA "EMPOWER", SIA "Aiviekstes Energobūvnieks", SIA "Farads", SIA "Latvijas Energoceltnieks", SIA "Rīgas Energo Būve", SIA "DEMP", SIA "Krāslavas Energoceltnieks" un AS "SZMA V" ir uzskatāmas par tirgus dalībniekiem, jo tās veic saimniecisko darbību Latvijas teritorijā, turklāt par savstarpēji neatkarīgiem tirgus dalībniekiem, un atbilstoši 1.panta 7.punktam - par konkurentiem, jo katra no tām konkursos, attiecībā uz kuriem tika vērtēta lietas dalībnieku rīcība, piedāvājumus iesniedza atsevišķi.

2. Konkrētais tirgus

Konkrētais tirgus Konkurences likuma 1.panta 4.punkta izpratnē ir konkrētās preces tirgus, kas izvērtēts saistībā ar konkrēto ģeogrāfisko tirgu. Atbilstoši Konkurences likuma 1.panta 5.punktam konkrētās preces tirgus - noteiktas preces tirgus, kurā ietverts arī to preču kopums, kuras var aizstāt šo noteikto preci konkrētajā ģeogrāfiskajā tirgū, ņemot vērā pieprasījuma un piedāvājuma aizstājamības faktoru, preču pazīmes un lietošanas īpašības. Savukārt atbilstoši Konkurences likuma 1.panta 3.punktam ģeogrāfiskais tirgus - ģeogrāfiska teritorija, kurā konkurences apstākļi konkrētās preces tirgū ir pietiekami līdzīgi visiem šā tirgus dalībniekiem, un tādēļ šo teritoriju var nošķirt no citām teritorijām.

Lietas izpētes gaitā tika vērtēta tirgus dalībnieku rīcība, piedaloties AS "Latvenergo" filiāļu (turpmāk - Latvenergo) un AS "Sadales tīkls" (turpmāk - ST), tās reģionu, kā arī citu elektroietaišu būvdarbu un/vai elektromontāžas darbu pasūtītāju - VAS "Latvijas dzelzceļš" (turpmāk - LDz), SIA "LatRosTrans" (turpmāk - LRT), SIA "Energo Wind", CBF SIA "Binders" - iepirkumos (konkursos).

Pasūtītājs, lai izvēlētos izdevīgāko piedāvājumu, nepieciešamajam būvdarbu, piegādes vai pakalpojumu iepirkumam organizē konkursu. Publiska iepirkuma gadījumā atbilstoši normatīvajos aktos reglamentētai procedūrai, privāta iepirkuma gadījumā atbilstoši pasūtītāja iekšējiem noteikumiem vai pieņemtajai praksei.

Publisko iepirkumu jomu Latvijā regulē Publisko iepirkumu likums un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums (līdz 08.04.2010. likums "Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām"). Pēdējo no minētajiem likumiem piemēro sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji, kas veic likumā noteiktās darbības likumā noteiktajās jomās, t.sk. elektroenerģijas apgādes jomā, ja būvdarbu, piegādes vai pakalpojumu līgumu līgumcena ir vienāda ar MK noteiktajām līgumcenu robežām vai lielāka.

Elektroietaišu būvdarbu un/vai elektromontāžas darbu pasūtītāji katru konkrēto konkursu organizēja, lai saņemtu noteikta apjoma, noteiktiem standartiem atbilstošus būvdarbus vai pakalpojumus, izmantojot arī noteiktus materiālus.

No pieprasījuma puses katrā iepirkumā ietvertos būvdarbus vai pakalpojumus var aizstāt tikai ar tādiem būvdarbiem vai pakalpojumiem, kuri atbilst pasūtītāja noteiktajām prasībām. Līdz ar to no pieprasījuma puses konkrētā prece ir būvdarbu vai pakalpojumu kopums, par kuru tiek organizēts katrs iepirkums (konkurss).

Vērtējot aizvietojamību no piedāvājuma puses, konstatējams, ka attiecīgos būvdarbus vai pakalpojumus var sniegt pretendenti, ja tie atbilst pasūtītāja izvirzītajām kvalifikācijas prasībām. Tādējādi no piedāvājuma puses katrā no konkursiem var būt atšķirīgas aizvietojamības iespējas (pretendentu loks). Vienlaicīgi šīs iespējas ir ierobežotas, jo katra iepirkuma (konkursa) ietvaros piedāvājuma uzaicinājumu saņēma tikai konkrēts pretendentu skaits.

Līdz ar to Konkurences likuma 1.panta 5.punkta izpratnē konkrētās preces tirgus ir elektroietaišu būvdarbu un/vai elektromontāžas darbu kopums saskaņā ar katru attiecīgā pasūtītāja organizēto iepirkumu (konkursu).

Tāpat arī konkrētā ģeogrāfiskā tirgus robežas nevar būt lielākas par tām robežām, kurās tiek nodrošināti būvdarbi vai pakalpojums ģeogrāfiski, prasības pret pasūtītajiem būvdarbiem vai pakalpojumu attiecas ne tikai uz apjomu, termiņu u.c. raksturojošām īpašībām, bet arī uz būvdarbu vai pakalpojuma sniegšanu noteiktā vietā saskaņā ar pasūtītāja vajadzībām.

Ņemot vērā minēto, Konkurences padome uzskata, ka šajā lietā konkrētie tirgi Konkurences likuma 1.panta 4.punkta izpratnē ir katra pasūtītāja elektroietaišu būvdarbu un/vai elektromontāžas darbu attiecīgais iepirkums (konkurss).

3. Lietas izpētes process

KNAB 08.02.2011. ziņojumam Nr.1/1090 pievienotie materiāli saturēja SIA "Būvenergoserviss" izņemtā datora cietā diska apskatē atrasto SIA "Būvenergoserviss" pārstāvju e-pasta saraksti (t.sk. tāmes) ar citām komercsabiedrībām. Papildus KNAB iesniedza Latvenergo/ ST materiālus (15.03.2011. vēstule Nr.1/2179, 13.04.2011. vēstule Nr.1/3149), audioierakstu atšifrējumu kopijas (07.06.2011. vēstule Nr.1/4793), liecinieku V.A., A.D., I.B. nopratināšanas protokolu kopijas (14.06.2011. vēstule Nr.1/5012).

Lietas Nr.431/11/03.02./9 izpētes ietvaros Konkurences padomes Izpilddirekcijas amatpersonas veica Konkurences likuma 9.panta piektās daļas 4.punktā paredzētās darbības (turpmāk tekstā - inspekcija):

2011.gada 31.maijā - SIA "SZMA" (izņemti 2 datori (sistēmbloki), dokumenti un sarakste, saņemti paskaidrojumi), SIA "RIO" (izņemti 2 datori (sistēmbloki), saņemti paskaidrojumi), SIA "ELPOLI" (izņemts 1 portatīvais dators, dokumenti un sarakste, saņemti paskaidrojumi), SIA "ELBRA" (izņemts 1 dators (sistēmbloks), saņemti paskaidrojumi), SIA "OMS" (izņemti 3 datori (sistēmbloki), dokumenti un sarakste, saņemti paskaidrojumi), SIA "BESECKE" (izņemts 1 dators (sistēmbloks), saņemti paskaidrojumi), Alūksnes rajona SIA firmā "Alūksnes Energoceltnieks" (izņemts 1 portatīvais dators, dokumenti un sarakste, saņemti paskaidrojumi).

♦ 2011.gada 16.jūnijā - SIA "Latgales Elektromontāža" (izņemts 1 dators (sistēmbloks), sarakste, saņemti paskaidrojumi), SIA "Daugavpils Energoceltnieks" (izņemts 1 dators (sistēmbloks), izveidota 1 spoguļattēla kopija, saņemti paskaidrojumi), SIA "Darleks" (izņemts 1 dators (sistēmbloks), dokumenti un sarakste, saņemti paskaidrojumi).

♦ 2011.gada 13.septembrī - SIA "Vidzemes Energoceltnieks" (izveidotas spoguļattēlu kopijas, izņemta sarakste, saņemti paskaidrojumi).

Inspekciju laikā izņemtie datori (portatīvie un sistēmbloki) tika nodoti LR IeM VP Kriminālistikas pārvaldei cieto disku spoguļattēlu (image copy) izveidei (01.06.2011. vēstule Nr.1331, 17.06.2011. vēstule Nr.1459). Inspekciju rezultātā lietā Nr.431/11/03.02./9 iegūtas 20 spoguļattēlu kopijas. Veicot spoguļattēlos esošās informācijas apskati, tika atlasīta un izdrukātā veidā pievienota lietai informācija no SIA "RIO", SIA "Daugavpils Energoceltnieks", SIA "ELBRA", Alūksnes rajona SIA firma "Alūksnes Energoceltnieks", SIA "SZMA", SIA "OMS" un SIA "Vidzemes Energoceltnieks".

Pēc lietas Nr.431/11/03.02./9 ierosināšanas Konkurences padomes amatpersonas veica arī Konkurences likuma 9.panta piektās daļas 1. un 3.punktā paredzētās darbības (turpmāk - apmeklējums) 2011.gada 13.oktobrī - ST Austrumu reģionā (turpmāk - ST AR), savukārt 2013.gada 30.janvārī un 26.februārī ST (Rīgā). ST vairākkārt sniegusi arī papildu informāciju pēc Konkurences padomes pieprasījuma.

Lietā Nr.431/11/03.02./9 iegūta informācija arī no citiem elektromontāžas darbu pasūtītājiem, t.sk. LDz, LRT, SIA "Energo Wind", CBF SIA "Binders".

Lietā Nr.431/11/03.02./9 iegūta informācija arī no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra un Valsts ieņēmumu dienesta.

Lietā Nr.431/11/03.02./9 saņemti paskaidrojumi no lietas dalībnieku amatpersonām un darbiniekiem par lietas materiāliem, atsevišķi lietas dalībnieki snieguši paskaidrojumus pēc savas iniciatīvas, saņemti lietas dalībnieku viedokļi.

4. Lietā iegūtā informācija un pierādījumi

Lietas Nr.431/11/03.02./9 izpētes ietvaros Konkurences padome konstatēja, ka lietas dalībnieki ir veikuši darbības, kuras satur Konkurences likuma 11.panta pirmās daļas 5.punktā noteiktā pārkāpuma tiesiskā sastāva pazīmes, t.i., vienojušies par piedalīšanās noteikumiem konkursos. Izvērtējot lietas Nr.431/11/03.02./9 materiālus, secināms, ka gandrīz visos gadījumos lietas dalībnieki rīkojušies pēc vienas shēmas - pretendents, kuram paredzēts uzvarēt, sagatavo un nosūta piedāvājumu tāmes citiem pretendentiem, vai arī nosūta, kādas cenas tiem jāpiedāvā, vai nosūta savu tāmi vai savas cenas, norādot, lai citi pretendenti palielina cenu.

Lēmuma 4.punktā ietverti galvenie lietā Nr.431/11/03.02./9 iegūtie pierādījumi, kuru juridisks novērtējums, kā arī lietas dalībnieku viedokļu izvērtējums sniegts lēmuma 5. un 6.punktā. Lai atvieglotu lēmuma pierādījumu daļas (kuras lielāko apjomu veido elektroniskā sarakste starp lietas dalībniekiem) uztveramību, tabulā "Lietas dalībnieka nosaukums (tā saīsinājums), lietas dalībnieka izmantotās e-pasta adreses" norādīti lietas dalībnieki, lietas dalībnieku nosaukuma saīsinājumi, kā arī lietas dalībnieku izmantotās e-pasta adreses (lietas Nr.431/11/03.02./9 kontekstā).

Tabula "Lietas dalībnieka nosaukums (tā saīsinājums), lietas dalībnieka izmantotās e-pasta adreses"

Lietas dalībnieks

Lietas dalībnieka nosaukuma saīsinājums

e-pasta adreses, kuras lietas dalībnieks norādījis savā kontaktinformācijā

Lietas dalībnieka (papildus) izmantotās e-pasta adreses

SIA "Austrumu Energoceltnieks" (SIA "Būvenergoserviss)

BES

(*)@apollo.lv

buvenergoserviss@apollo.lv

buvenergoserviss@ buvenergoserviss.lv

buvenergoserviss@gmail.com

pieci_pa@apollo.lv

SIA "SZMA"

SZMA

szma_d@inbox.lv

szma@szma.lv

(*)@szma.lv

szma.daugavpils@inbox.lv

(*)@one.lv

SIA "RIO"

RIO

rio.sia@rio.lv

 

SIA "ELPOLI"

Elpoli

elpoli@inbox.lv

 

SIA "Latgales Elektromontāža"

LEM

lem.rezekne@inbox.lv

 

SIA "ELBRA"

Elbra

elbra@apollo.lv

 

SIA "Vidzemes Energoceltnieks"

VEC

(*)@vec.lv

(*)@vec.lv

(*)@vec.lv

sebris4@inbox.lv

SIA "OMS"

OMS

oms@oms.lv

 

SIA "BESECKE"

Besecke

(*)@besecke.lv

SIA "Daugavpils Energoceltnieks"

DEC

energo.celt@apollo.lv

dec@dec.com.lv

(*)@dec.com.lv

(*)celt@apollo.lv

Alūksnes rajona SIA firma "Alūksnes Energoceltnieks"

AEC

(*)@alenergo.apollo.lv

 

SIA "TELMS"

Telms

(*)@telms.lv

 

SIA "INSTEL"

Instel

instel@inbox.lv

 

Rēzeknes pilsētas PMK SIA "Energoceltnieks"

Rēzeknes PMK

energoceltnieks@

rezekne.apollo.lv

 

SIA "Darleks"

Darleks

darleks@inbox.lv

 

SIA "Firma "Spriegums""

Spriegums

spriegums@spriegums-cesis.lv

(*)@spriegums-cesis.lv

SIA "MCD"

MCD

(*)@mcd.lv

 

SIA "J.E.F."

JEF

juris.sermulis@inbox.lv

SIA "EMPOWER"

Empower

(*)@navigator.lv

SIA "Aiviekstes Energobūvnieks"

AEB

(*)@abmadona.lv

(*)@abmadona.lv

SIA "Farads"

Farads

farads@apollo.lv

(*)@apollo.lv

SIA "Latvijas Energoceltnieks"

LEC

   

SIA "Rīgas Energo Būve"

REB

   

SIA "DEMP"

DEMP

 

SIA "Krāslavas Energoceltnieks"

Krāslavas EC

   

AS "SZMA V"

SZMA V

office@szma-v.lv

4.1. Inspekciju laikā lietas dalībnieku sniegtie paskaidrojumi

4.1.1. SIA "SZMA" (31.05.2011.)

♦ PROTOKOLĀ Nr.1 Par Konkurences likuma 9.panta piektās daļas 4.punktā paredzēto izmeklēšanas darbību veikšanu ietvertie SIA "SZMA" darbinieku paskaidrojumi

- [S.D.] (..) Tāmes konkursiem gatavo visi darbu vadītāji, dažreiz arī plānošanas tehniķe J. Ž. Tāmes parasti gatavojam paši. (..)

- [J.Ž., S.D.] (..) Elektroniskā veidā nav nekādu kontaktu ar pārējo lietas dalībnieku amatpersonām un darbiniekiem. (..)

- [S.D.] (..) e-pastu szma_d@inbox.lv lietoja visi uzņēmuma darbinieki.

- [V.Š.] (..) e-pastus uz/no adreses szma_d@inbox.lv varēja sūtīt jebkurš darbinieks. Pašlaik lietojam szma@szma.lv (apmēram 2-3 gadus, kopš 2008.gada).

4.1.2. SIA "RIO" (31.05.2011.)

♦ Sarunu protokols ar SIA "RIO" valdes locekli A.P.

- (..) Katram objektam ir sava tāme. Kāds kolēģis, ja mani pieaicina, pasaka, ka gribētu strādāt kādā objektā. Kolēģi ir citas Daugavpils firmas. Tad es piedalos konkursā, bet neuzvaru tajā. Tagad tā vairs nenotiek, jo nav zināms, kādas firmas piedalās. Mums ar Latvenergo ir vienošanās par cenām, tās mēs nevaram variēt piedāvājumos. Pašlaik vairs vienošanās nav, tas ir daudz sliktāk, jo no nopelnītā bez tām nav iespējams eksistēt. (..)

- Ar e-pasta adresi rio.sia@rio.lv strādā tikai sekretāre I.S.

- (..) Mums ir pienākums piedalīties visos konkursos, par kuriem mums atsūta uzaicinājumus. Tāmes gatavo I.S. un V.F. - projektēšanas speciālista darba datoros. Tāmes gatavojam paši, citiem neprasām izstrādāt.(..)

- Manuprāt konkursi notiek nepareizi. Dempings ir par sliktu arī tām firmām, kas dempingo. Ja arī notiek vienošanās starp dalībniekiem konkursā, tas valstij nenāk par sliktu, jo cenas netiek paaugstinātas. Pasūtītāji pieprasa cenas vēl pazemināt. Uzskatu, ka konkursiem jābūt godīgiem. Labāk vienoties, lai nenotiek dempings, citādi firmas iznīkst, nevar izdzīvot.

4.1.3. SIA "ELPOLI" (31.05.2011.)

♦ PROTOKOLĀ Par Konkurences likuma 9.panta piektās daļas 4.punktā paredzēto izmeklēšanas darbību veikšanu ietvertie SIA "Elpoli" valdes locekļa A.D. paskaidrojumi

- (..) [Saņem vai nosūta e-pastus no adreses elpoli@inbox.lv] visi darbinieki, t.i., 5 cilvēki. (..)

- Tāmes es pats gatavoju (..). Tāmes gatavojam paši, nekādu sadarbības līgumu vai ārpakalpojuma mums nav. (..)

- Lielajiem pasūtītājiem, piemēram, ST vai LDz ir savs reģistrs ar uzņēmumiem, kurus viņi aicina piedalīties savos konkursos, un visi tie arī attiecīgi ir mūsu konkurenti. (..)

- [Par e-pastu, kas sūtīts no rio.sia@rio.lv uz elpoli@inbox.lv ar tekstu "Labdien! Lūdzam sagatavot komercpiedāvājumu LRT objektam iesniegšanai līdz 2010.gada 9.septembrim. Tāmes izskats ir izmainīts. (..)"] Šādu e-pastu esam saņēmuši, iespējams, tāpēc, ka SIA "RIO" gribēja mūs piesaistīt kā apakšuzņēmēju, mēs bieži apmaināmies ar savu tāmi, ja grib piesaistīt kā apakšuzņēmēju, lai zinātu, cik izdevīgi ir to piesaistīt. (..)

4.1.4. SIA "ELBRA" (31.05.2011.)

♦ PROTOKOLĀ Par Konkurences likuma 9.panta piektās daļas 4.punktā paredzēto izmeklēšanas darbību veikšanu ietvertie SIA "ELBRA" valdes locekļa R.K. paskaidrojumi

- [SIA "ELBRA" inspekcijas laikā pēc aicinājuma pēc savas iniciatīvas sniegt informāciju, kas var tikt atzīta par pierādījumiem lietā, SIA "ELBRA" valdes loceklis R.K. norādīja, ka] "daugavpilieši", t.i., SIA "Būvenergoserviss" uzaicinājis piedalīties ST iepirkumos, kuros SIA "ELBRA" uzvarētu, bet darbus veiktu SIA "Būvenergoserviss", jo iepirkumos nevar visu laiku uzvarēt viens pretendents. Tāmes saņēmis arī no SIA "Elpoli" un SIA "Darleks".

- [R.K. piekrita sniegt detalizētāku informāciju Sarunu protokolā, atvēra savu e-pastu elbra@apollo.lv, paskaidroja, ka viņš vienīgais SIA "ELBRA" izmanto šo e-pasta adresi, norādīja, ka] pa e-pastu saņemtās tāmes no SIA "Būvenergoserviss" un citiem uzņēmumiem saglabājis atsevišķās mapēs savā datorā.

- [R.K. savā datorā parādīja mapes ar nosaukumu "AR", "AR-2", "AR-3", kas atrodas uz datora cietā diska, piekrita datora (sistēmbloka) izņemšanai].

♦ Sarunu protokols ar SIA "ELBRA" valdes locekli R.K.

- (..) Vienreiz viņš [M.P.] izteica piedāvājumu, vai SIA "ELBRA" nevarētu piedalīties ST AR cenu aptaujās (apmēram 2009.gada septembrī), jo Austrumu reģionā tik daudz uzņēmumu nebija (prasība ir pieci pretendenti), M.P. lūdza, lai mēs (SIA "ELBRA") "piespēlējam".

- (..) No sākuma es negribēju, jo braukt strādāt uz Daugavpili nav izdevīgi, bet viņš teica, ka noformēs tāmes paši. BES sūtīja mums tāmes pa e-pastu uz e-pasta adresi elbra@apollo.lv, tāmes sūtīja arī SIA "ELPOLI" un SIA "Darleks". Šāda tāmju sūtīšana notika apmēram 1-2 mēnešus (2009.gada oktobris-novembris). Kopā bija apmēram 40 gadījumi, kad SIA "ELBRA" saņēma "daugavpiliešu" sagatavotās tāmes un iesniedza ST AR cenu aptaujās. SIA "ELBRA" uzvarēja apmēram 10 gadījumos. Gadījumos, kad SIA "ELBRA" uzvarēja, tika noslēgts līgums ar ST AR par elektrolīniju rekonstrukciju. Pamatojoties uz šiem līgumiem SIA "ELBRA" slēdza apakšuzņēmuma līgumus ar attiecīgajiem uzņēmumiem, t.i., ar to, kurš bija atsūtījis tāmi. Pēc darbu paveikšanas SIA "ELBRA" saņēma samaksu no ST, attiecīgi tālāk pārskaitījām apakšuzņēmējam. 2010.gadā šādas darbības ar tāmēm vairs nenotika".

- (..) ST ar 2011.gadu ir jauna sistēma iepirkumos - uz e-pastu atnāk uzaicinājums, tad ar savu paroli ejam ST mājas lapā, tur ir visa informācija par iepirkumu, tur arī aizpildām savu piedāvājumu. Agrāk arī uzaicinājumu saņēmām pa e-pastu, bet piedāvājumi bija jāiesniedz ST slēgtā aploksnē.

- (..) 2009.gada rudenī es tikai saņēmu tāmes no citiem, pats es tāmes nesūtīju.

- (..) Izmantojot e-pastu vairāk vai mazāk sazināšanās notiek ar daudziem uzņēmumiem, jo esam sen pazīstami.

- Visa šī situācija ar tāmēm radās tāpēc, ka ST nepieciešami pieci pretendenti, ja uzaicina - jāpiedalās noteikti, jo nākamajā reizē citādi var vairs neaicināt.

4.1.5. SIA "OMS" (31.05.2011.)

♦ Sarunu protokols ar SIA "OMS" valdes priekšsēdētāju K.S.

- (..)[Saņem, nosūta e-pastus no adreses oms@oms.lv] praktiski visi. Tā ir publiskā uzņēmuma adrese.(..)

- (..)[Informāciju par konkursiem, pasūtījumiem] mums sūta uz oms@oms.lv. Saglabāta šī informācija netiek.

- [Tāmes] I.Z. gatavo. Trešās personas nepiesaistām. Nepastāv līgumi ar trešajām personām par tāmju gatavošanu. (..)

4.1.6. SIA "BESECKE" (31.05.2011.)

♦ PROTOKOLĀ Par Konkurences likuma 9.panta piektās daļas 4.punktā paredzēto izmeklēšanas darbību veikšanu ietvertie SIA "BESECKE" IT speciālista paskaidrojumi

- (..) "Back up" uz servera ir failiem, nevis e-pastiem. IT speciālists 2011.gada sākumā informēja darbiniekus par to, ka pastkastītes ir pārpildītas un lūdza vecos e-pastus izdzēst. Tas tika darīts tāpēc, lai uzlabotu e-pasta darbību (tas darbotos ātrāk).

4.1.7. Alūksnes rajona SIA firmā "Alūksnes Energoceltnieks" (31.05.2011.)

♦ PROTOKOLĀ Par Konkurences likuma 9.panta piektās daļas 4.punktā paredzēto izmeklēšanas darbību veikšanu ietvertie Alūksnes rajona SIA firmas "Alūksnes Energoceltnieks" valdes locekļa A.D. un darbu vadītāja A. R. paskaidrojumi

- (..) saraksti ar lietas dalībniekiem veic valdes priekšsēdētājs un tikai viņam ir piekļuve oficiālajam Alūksnes rajona SIA firmas "Alūksnes Energoceltnieks" e-pastam (*)@alenergo.apollo.lv.

- [Tiek atkārtoti sazvanīts valdes priekšsēdētājs, kuram tiek paskaidrots, ka ir nepieciešams piekļūt pie e-pasta (*)@alenergo.apollo.lv, un valdes priekšsēdētājs telefoniski nosauc darba datora lietotājvārdu un tiek norādīts, ka darba datoram nav paroles, tikai lietotājvārds.

♦ Sarunu protokols ar Alūksnes rajona SIA firmas "Alūksnes Energoceltnieks" valdes locekli A.D.

- Alūksnes rajona SIA firmas "Alūksnes Energoceltnieks" e-pastu ar nosaukumu (*)@alenergo.apollo.lv pārvalda Alūksnes rajona SIA firmas "Alūksnes Energoceltnieks" valdes priekšsēdētājs I.Ķ. (..)

- Tāmes Alūksnes rajona SIA firmā "Alūksnes Energoceltnieks" tiek gatavotas uz vietas komercsabiedrībā. Darba vadītājs sagatavo, nereti to pārbauda valdes loceklis un tiek nodots valdes priekšsēdētājam.

4.1.8. SIA "Latgales Elektromontāža" (16.06.2011.)

♦ PROTOKOLĀ Par Konkurences likuma 9.panta piektās daļas 4.punktā paredzēto izmeklēšanas darbību veikšanu ietvertie SIA "Latgales Elektromontāža" valdes locekļa J.L. paskaidrojumi

- (..) iepriekš minētajam e-pastam [lem.rezekne@inbox.lv] ir piekļuve jebkuram SIA "Latgales Elektromontāža" darbiniekam un to darbinieki lieto, bet e-pasta parole ir viena.

♦ Sarunu protokols ar SIA "Latgales Elektromontāža" valdes locekli J.L.

- LEM e-pastu lem.rezekne@inbox.lv izmanto visi LEM darbinieki darba vajadzībām. LEM ir apmēram 40 darbinieki, minētā e-pasta parole un pieeja šim e-pastam ir apmēram 13 LEM darbiniekiem - inženiertehniskajam personālam, strādniekiem nav.

- (..) Tāmes tāmētājs A.P. sagatavo uz sava darba datora šajā kabinetā (..), es pats tāmes netāmēju jau ļoti sen, manā datorā tāmes parasti netiek sagatavotas.

- LEM neizmanto citu peronu vai uzņēmumu pakalpojumus tāmju sagatavošanā.

Par e-pastā lem.rezekne@inbox.lv atrasto saraksti, t.sk. 12.06.2007. darleks@inbox.lv nosūtīto e-pastu, 12.02.2008. (*)@vec.lv un energo.celt@apollo.lv nosūtītajiem e-pastiem, 03.02.2009. buvenergoserviss@apollo.lv, energo.celt@apollo.lv un darleks@inbox.lv nosūtītajiem e-pastiem, 30.07.2010. no energoceltnieks@rezekne.apollo.lv saņemto e-pastu un 30.07.2010. szma.daugavpils@inbox.lv nosūtīto e-pastu, SIA "Latgales Elektromontāža" valdes loceklis J.L. norādīja, ka nav sūtījis vai saņēmis minētos e-pastus, kā arī precizējot iepriekš sniegtos paskaidrojumus, norādīja konkrētus LEM darbiniekus, kuriem izsniegta e-pasta lem.rezekne@inbox.lv parole, kā arī paskaidroja, ka:

- LEM e-pasta adrese lem.rezekne@inbox.lv ir apmēram kopš 2005.gada, parole nekad nav mainīta, parole tika dota visiem uzņēmuma darbiniekiem, kam e-pasts bija nepieciešams darba vajadzībām.

- LEM tāmes elektroniskā veidā ir pieejamas tāmētājam, iepriekš tāmes taisīja arī O.A., šobrīd tikai A.P. Ar A.P. datoru strādā tikai viņš pats. Nezinu, vai viņam ir uzlikta parole. LEM nav noteikts, ka jālieto parole.

- Ar manu datoru strādā arī citi LEM darbinieki, piemēram, A.P., S.T., iespējams, vēl citi, piemēram, manā prombūtnē. Es neesmu uzlicis paroli. Telpa tiek slēgta, bet atslēgas no telpas ir visiem LEM darbiniekiem pieejamas.

4.1.9. SIA "Daugavpils Energoceltnieks" (16.06.2011.)

♦ PROTOKOLĀ Par Konkurences likuma 9.panta piektās daļas 4.punktā paredzēto izmeklēšanas darbību veikšanu ietvertie SIA "Daugavpils Energoceltnieks" valdes locekļa V.M. paskaidrojumi

- (..) Ar elektroniskajām adresēm energo.celt@apollo.lv un (*)@dec.com.lv strādā, t.i., sūta un saņem dokumentus sekretāre B.T.

♦ Sarunu protokols ar SIA "Daugavpils Energoceltnieks" valdes locekli V.M.

- Ar e-pastu (*)@dec.com.lv strādā ražošanas inženieris J.M.. Savukārt ar pārējām divām e-pasta adresēm [energo.celt@apollo.lv, dec@dec.com.lv] strādā uzņēmuma sekretāre B.T. - darba dokumentu pārsūtīšanai, rēķinu kārtošanai, saziņai ar klientiem.

- (..) Manā rīcībā nav informācijas kādā veidā uzņēmums uzzin par pasūtījumiem. Ar šo nodarbojas uzņēmuma darbinieki - I.B., sekretāre u.c. Manā pārziņā ir uzņēmuma finanses, arī parakstu visus dokumentus.

- (..) Tāmes gatavo mūsu uzņēmuma darbinieks J.M., tas ietilpst viņa darba pienākumos.

♦ Sarunu protokols ar SIA "Daugavpils Energoceltnieks" izpilddirektoru I.B.

- Nodarbojos ar visu dokumentu, kuri tiek sagatavoti saistībā ar iepirkumiem pārbaudi (t.sk. objektu), un šos dokumentus parakstu.

- (..) e-pastus savā darbībā neizmantoju.

4.1.10. SIA "Darleks" (16.06.2011.)

♦ PROTOKOLĀ Par Konkurences likuma 9.panta piektās daļas 4.punktā paredzēto izmeklēšanas darbību veikšanu ietvertie SIA "Darleks" komercdirektores I.K. paskaidrojumi

- (..) [e-pasta adresei darleks@inbox.lv] ir piekļuve jebkuram SIA "Darleks" darbiniekam.

- (..) [Iepirkumos tāmes gatavo] pati I.K. un citas darbinieces.

- (..)[Citu pakalpojumi ārpus SIA "Darleks" tāmju sagatavošanā netiek izmantoti.

4.1.11. SIA "Vidzemes Energoceltnieks" (13.09.2011.)

Sarunu protokols ar SIA "Vidzemes Energoceltnieks" valdes locekli I.C.

- VEC es vadu elektromontāžas un telekomunikācijas jomas, savukārt valdes priekšsēdētājs J.B. pārzina inženiertīklu būvniecību un vispārējo būvniecību, pēc būtības veic arī finanšu direktora darbu. Kuros AS ST iepirkumos piedalīties, izlemju es.

- (..) Elektromontāžas darbiem tāmēšanu vienmēr veic paši VEC darbinieki, netiek ņemti ārpakalpojumi.

- (..) VEC tehniskās daļas vadītājs J.K. veic lielu darbu apjomu - (..), tāmju reģistra uzturēšana, ST kontroltāmes. ST Ziemeļu reģions pirms iepirkuma, lai korekti noteiktu projekta budžetu, lūdz VEC sagatavot kontroltāmes. VEC arī pati piedalās iepirkumos, kuros sagatavojusi kontroltāmi. Kontroltāmes gatavojam ST Ziemeļu reģionam labas sadarbības dēļ, lai aicinātu piedalīties.

- (..) VEC praktiski visiem darbiniekiem (ofisa) ir izveidoti e-pasti (…) Es pats izmantoju e-pastu (*)@vec.lv. (..) e-pastus darbiniekiem izveido VEC IT speciālists A.S., darbiniekiem tiek piešķirta viena parole gan datoram, gan e-pastam, parole zināma tikai pašam darbiniekam.

- Neatceros, ka, izmantojot e-pastu, būtu komunicējis ar kādu no uzņēmumiem (tā amatpersonām vai darbiniekiem), pret kuriem Konkurences padome ir ierosinājusi lietu (Nr.431/11/03.02./9).

Sarunu protokols ar SIA "Vidzemes Energoceltnieks" tehniskās daļas vadītāju J.K.

- (..) Es tāmes saņemu no elektromontāžas darbu nodaļas vadītāja A.A. vai tāmētāja J.A. (elektroniskā veidā), noformēju un aizsūtu AS ST Ziemeļu reģionam izskatīšanai (elektroniski, kopiju Cc: I.C.), vai projekts atbilst faktiskajam stāvoklim objektā, ar tāmju sūtīšanu iepirkumos man nav nekādas saistības.

- Es izmantoju (*)@vec.lv e-pasta adresi, lai saņemtu un sūtītu e-pastus.

Izvērtējot inspekciju laikā lietas dalībnieku sniegtos paskaidrojumus (lēmuma 4.1.punktā), Konkurences padome secina, ka lielākā daļa no tiem ir pretrunā lietā iegūtajai informācijai, kas atspoguļota lēmuma 4.2.punktā, jo lietas dalībnieki norādījuši, ka tāmes sagatavo paši, kā arī, ka tiem nav kontaktu ar konkurentiem, vai arī, ka tā ir sadarbība vertikālā līmenī, izņemot SIA "ELBRA" pārstāvja sniegto informāciju par tāmju apmaiņu ar konkurentiem, kā arī netiešās norādes SIA "RIO" pārstāvja paskaidrojumos.

Ņemot vērā, ka vairāki lietas dalībnieki inspekcijas laikā paskaidrojuši, ka to e-pasta adreses lieto visi uzņēmuma darbinieki, vai arī, ka piekļuve e-pastkastītei ir jebkuram uzņēmuma darbiniekam, Konkurences padome norāda, ka konkurences tiesību kontekstā nav nozīmes, vai konkrētās darbības (t.sk., izmantojot elektronisko sakaru resursus) veikusi uzņēmuma amatpersona, kurai ir pārstāvības tiesības, vai darbinieks.

4.2. Inspekciju laikā iegūtā, KNAB un pasūtītāju sniegtā informācija par laika periodu 2006.-2011.g.

Lēmuma 4.2.1.-4.2.322.punktā hronoloģiskā secībā norādīti visi iepirkumi (konkursi), attiecībā uz kuriem lietas dalībnieku darbībās konstatējams Konkurences likuma 11.panta pirmās daļas 5.punktā paredzētais pārkāpums, kā arī galvenie attiecībā uz tiem iegūtie pierādījumi (zem katras tabulas par konkrēto konkursu, norādīti lietas dalībnieki, kuru rīcībā attiecīgajā konkursā konstatējamas aizliegtās darbības).

Papildus Konkurences padome sniedz skaidrojumu par tabulās (par katru iepirkumu) iekļauto informāciju (pierādījumiem), lietotajiem apzīmējumiem, izmantotajiem saīsinājumiem.

Tabulas augšējā daļā ietverta pasūtītāja informācija:

1) lietas sējuma numurs, kurā informācija atrodas;

2) iepirkuma pasūtītāja nosaukums;

3) pasūtītāja dokumenta (kurš satur informāciju par attiecīgo iepirkumu) datums un numurs;

4) pretendentu piedāvājumu iesniegšanas un/vai to atvēršanas datums (abi datumi, ja tie atšķiras), kā arī laiks (ņemot vērā, vai šāda informācija ir fiksēta);

5) pasūtītāja uzaicināto pretendentu skaits, kā arī pretendentu skaits, kuri iesnieguši piedāvājumu (ja skaits atšķiras);

6) pretendenta/-u nosaukums un piedāvātā cena LVL (bez PVN), ja šai informācijai ir pierādījuma nozīme lietā;

7) uzvarētājs vai pretendents, kurš piedāvājis zemāko cenu (uzvarētāja izvēles kritērijs - zemākā cena).

Tabulas apakšējā daļā ietverta no lietas dalībniekiem iegūtā informācija:

1) lietas sējuma numurs, kurā informācija atrodas;

2) lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta;

3) e-pasta sūtīšanas datums (arī laiks, ja datums ir tāds pats kā piedāvājuma iesniegšanas/ atvēršanas datums), ja pierādījums ir elektroniskā veidā glabātā tāme - dokumenta rekvizītos fiksētais modificēšanas datums un laiks (kas norāda, kad dokumentā veiktas pēdējās izmaiņas);

4) e-pasta adrese, no kuras/ uz kuru e-pasts sūtīts (ja pierādījums ir elektroniskā veidā glabāta tāme - attiecīgās kolonnas lauks nav aizpildīts);

5) būtiskākā informācija, kuru attiecīgais e-pasts (t.sk. tā pielikums) vai elektroniskā veidā glabātā tāme satur, t.i., piedāvājuma summa, pretendenta nosaukums (ja ir norādīts), kā arī e-pasta vēstulē iekļautais teksts (piemēru veidā).

Apzīmējumu un saīsinājumu skaidrojums:

Latvenergo AET - Latvenergo Austrumu elektriskie tīkli;

ST AR - ST Austrumu reģions;

ST ZR - ST Ziemeļu reģions;

ST ZAR - ST Ziemeļaustrumu reģions;

ST DR - ST Dienvidu reģions;

PM objekti - pieslēguma maksas objekti.

♦ 2006.gads ♦

4.2.1. Neelektrificētas lauku mājas elektroapgāde - Ludzas rajons, Līdumnieku pagasts "Vāravas"

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

42.sēj.

Latvenergo AET

23.01.2006.

Nr.7

23.01.2006.

6

LEM 23 055,22

SZMA 22 745,36

Darleks 22 917,84

Rēzeknes PMK 22 978,58

RIO

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts, vai dokumenta modificēšanas datums un laiks

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

25.sēj.

RIO

20.01.2006.

09:11:53

_

_

LEM tāme: 23 055,22

18.sēj.

RIO

20.01.2006.

rio.sia@rio.lv

szma.daugavpils@inbox.lv

"(..) Pielikumā ir 3 tāmes. Jūsu summa ir 22745,36 Ls bez PVN. Ar cieņu, SIA "RIO" sekretāre I.S. (..)

13.sēj.

RIO

20.01.2006.

rio.sia@rio.lv

darleks@inbox.lv

Darleks tāmes: 6 491,17;
2 344,48; 14 082,19

17.sēj.

RIO

20.01.2006.

rio.sia@rio.lv

energoceltnieks@ rezekne.apollo.lv

Tāme: 22 978,58

RIO, LEM, SZMA, Darleks, Rēzeknes PMK

4.2.2. Neelektrificētas lauku mājas elektroapgāde - Daugavpils rajons, Maļinovas pagasts, Bondarišku ciems "Pastnieki"

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

42.sēj.

Latvenergo AET

23.01.2006.

Nr.7

23.01.2006.

6

SZMA 8 325,30

Elpoli 8 537,38

BES 8 800,60

RIO

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

18.sēj.

RIO

20.01.2006.

rio.sia@rio.lv

szma.daugavpils@inbox.lv

SZMA tāme: 8 325,30

14.sēj.

RIO

20.01.2006.

rio.sia@rio.lv

elpoli@inbox.lv

Tāme: 8 538,01

16.sēj.

RIO

20.01.2006.

rio.sia@rio.lv

buvenergoserviss@ apollo.lv

Tāme: 8 800,60

♦ RIO, SZMA, Elpoli, BES

4.2.3. Elektroapgādes izbūves darbi PM objektiem: Rēzeknes rajons, Verēmu pagasts "Adamova" - Adamovas sanatorijas internātskolas sporta zāle

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

42.sēj.

Latvenergo AET

23.01.2006.

Nr.8

23.01.2006.

6

RIO

Rēzeknes PMK

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

17.sēj.

RIO

23.01.2006.

energoceltnieks@ rezekne.apollo.lv

rio.sia@rio.lv

Tāme: 9 809,86

♦ RIO, Rēzeknes PMK

4.2.4. Elektroapgādes izbūves darbi PM objektiem: Rēzekne, Stacijas 24 - SIA "Alvira" veikals

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

42.sēj.

Latvenergo AET

23.01.2006.

Nr.8

23.01.2006.

6

RIO

Rēzeknes PMK

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

17.sēj.

RIO

23.01.2006.

energoceltnieks@ rezekne.apollo.lv

rio.sia@rio.lv

Tāme: 11 329,03

♦ RIO, Rēzeknes PMK

4.2.5. Elektroapgādes izbūves darbi PM objektiem: Rēzeknes rajons, Audriņu pagasts "Melderi"

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

42.sēj.

Latvenergo AET

23.01.2006.

Nr.8

23.01.2006.

6

RIO

Rēzeknes PMK

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

17.sēj.

RIO

23.01.2006.

energoceltnieks@ rezekne.apollo.lv

rio.sia@rio.lv

Tāmes: 4 590,23;
38 002,99; 8 050,82

♦ RIO, Rēzeknes PMK

4.2.6. Elektroapgādes izbūves darbi PM objektiem: Rēzeknes rajons, Stoļarovas pagasts "Ezerkrasti"

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

42.sēj.

Latvenergo AET

23.01.2006.

Nr.8

23.01.2006.

6

RIO

Rēzeknes PMK

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

17.sēj.

RIO

23.01.2006.

energoceltnieks@ rezekne.apollo.lv

rio.sia@rio.lv

965,04; 5 526,77

♦ RIO, Rēzeknes PMK

4.2.7. 0,4 kV GVL fīdera L-2 saīsināšana no TP-2160 Preiļu rajona Rušonas pagastā c. Kastīre, PETR

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

42.sēj.

Latvenergo AET

14.03.2006.

Nr.27

14.03.2006.

6

Darleks 23 603,55

SZMA 24 113,24

RIO

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

13.sēj.

RIO

10.03.2006.

rio.sia@rio.lv

darleks@inbox.lv

Tāme: 23 603,55

18.sēj.

RIO

10.03.2006.

rio.sia@rio.lv

szma.daugavpils@inbox.lv

Tāme: 24 113,24

♦ RIO, Darleks, SZMA

4.2.8. 20 kV GVL pāreju pāri dzelzceļam LN-221 un pāri autoceļam (Daugavpils - Krāslava) LN-6217 remonts, DETR

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

42.sēj.

Latvenergo AET

24.03.2006.

Nr.30

24.03.2006.

6

SZMA 9 872,09

Darleks 9 816,61

BES 10 420,62

RIO

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

18.sēj.

RIO

22.03.2006.

rio.sia@rio.lv

szma.daugavpils@inbox.lv

SZMA tāme: 6 063,85

13.sēj.

RIO

22.03.2006.

rio.sia@rio.lv

darleks@inbox.lv

Darleks tāme: 5 951,42

16.sēj.

RIO

22.03.2006.

rio.sia@rio.lv

buvenergoserviss@ apollo.lv

Tāme: 6 355,39

♦ RIO, SZMA, Darleks, BES

4.2.9. Komercuzskaišu rekonstrukcija DETR daudzdzīvokļu mājās (Naujenes un Kalkūnes pag., Daugavpils rajons)

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

42.sēj.

Latvenergo AET

21.04.2006.

Nr.42

21.04.2006.

6

RIO 19 928,21

Darleks

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

12.sēj.

RIO

19.04.2006.

darleks@inbox.lv

rio.sia@rio.lv

RIO tāme: 19 928,21

♦ RIO, Darleks

4.2.10. Elektroapgādes izbūve PM objektos: Krāslavas raj., Ezernieku pag. "Ezernieki" - Ezernieku pagasta padome NAI un atdzelžošanas stacija

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

42.sēj.

Latvenergo AET

24.04.2006.

Nr.35

24.04.2006.

7/5

RIO 34 634,27

BES

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

16.sēj.

RIO

21.04.2006.

buvenergoserviss@ apollo.lv

rio.sia@rio.lv

Tāmes: 28 948,55;
5 685,72

♦ RIO, BES

4.2.11. Fīderu garuma saīsināšana no TP-161 Daugavpils pilsētā DETR

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

42.sēj.

Latvenergo AET

24.04.2006.

Nr.50

24.04.2006.

6

RIO 12 867,40

SZMA

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

18.sēj.

RIO

21.04.2006.

rio.sia@rio.lv

szma.daugavpils@inbox.lv

SZMA tāme: 43 208,36

♦ RIO, SZMA

4.2.12. 0,4 kV fīderu garuma saīsināšana no TP-362 Stropu rajonā Daugavpilī

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

42.sēj.

Latvenergo AET

24.04.2006.

Nr.50

24.04.2006.

6

RIO 37 506,36

SZMA

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

18.sēj.

RIO

21.04.2006.

rio.sia@rio.lv

szma.daugavpils@inbox.lv

SZMA tāme: 43 208,36

♦ RIO, SZMA

4.2.13. 0,4kV GVL no TP-5653 rekonstrukcija Līvānu pilsētā, Preiļu ETR

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

42.sēj.

Latvenergo AET

02.05.2006.

Nr.49

02.05.2006.

6/5

DEMP 38 111,48

BES 38 346,77

Darleks 38 051,45

RIO

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts, vai dokumenta modificēšanas datums un laiks

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

25.sēj.

RIO

27.04.2006.

06:52:34

_

_

DEMP tāme: 38 111,48

16.sēj.

RIO

27.04.2006.

rio.sia@rio.lv

buvenergoserviss@ apollo.lv

Tāme: 38 348,26

13.sēj.

RIO

28.04.2006.

rio.sia@rio.lv

darleks@inbox.lv

Darleks tāme: 38 051,45

♦ RIO, DEMP, BES, Darleks

4.2.14. Nepabeigtas daudzdzīvokļu mājas elektroapgāde N.Rancāna ielā 6, Rēzeknē

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

42.sēj.

Latvenergo AET

15.05.2006.

Nr.53

15.05.2006.

6

RIO 16 425,55

Darleks

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

12.sēj.

RIO

12.05.2006.

darleks@inbox.lv

rio.sia@rio.lv

RIO tāme: 16 425,55

♦ RIO, Darleks

4.2.15. Elektroapgādes izbūves darbi PM objektiem: Rēzeknes raj., Silmalas pag., "Šnepes" - GSM tīkla tornis ar bāzes staciju "Vecružiņa"

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

42.sēj.

Latvenergo AET

15.05.2006.

Nr.53

15.05.2006.

(14:20)

6

RIO 2 182,61

Rēzeknes PMK

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

17.sēj.

RIO

15.05.2006. 08:20

energoceltnieks@ rezekne.apollo.lv

rio.sia@rio.lv

Tāme: 2 182,61

♦ RIO, Rēzeknes PMK

4.2.16. 0,4kV kabeļu nomaiņa no TP-4359 Skaistas pag., KETR

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

42.sēj.

Latvenergo AET

22.05.2006.

Nr.56

22.05.2006.

(14:30)

6/5

RIO 12 850,63

Darleks

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

12.sēj.

RIO

22.05.2006. (11:01)

darleks@inbox.lv

rio.sia@rio.lv

RIO tāme: 12 850,63

♦ RIO, Darleks

4.2.17. 0,4kV kabeļu nomaiņa no TP-7184 Šķaune, KETR

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

42.sēj.

Latvenergo AET

22.05.2006.

Nr.56

22.05.2006.

(14:30)

6/5

RIO 10 548,32

Darleks

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

12.sēj.

RIO

22.05.2006. (11:01)

darleks@inbox.lv

rio.sia@rio.lv

RIO tāme: 10 548,32

♦ RIO, Darleks

4.2.18. Krāslavas rajons Skaistas pagasts "Dridzas kalns" - vasarnīcas elektroapgāde

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

42.sēj.

Latvenergo AET

05.06.2006.

Nr.67

05.06.2006.

(15:00)

7

RIO 12 741,84

DEC

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

17.sēj.

RIO

02.06.2006.

energo.celt@ apollo.lv

rio.sia@rio.lv

Tāme: 12 741,84

♦ RIO, DEC

4.2.19. L Nr.28 no A/st.196 Līvānos rekonstrukcija (PETR)

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

42.sēj.

Latvenergo AET

05.06.2006.

Nr.66

05.06.2006.

(15:00)

6

RIO 24 013,27

DEC

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

17.sēj.

RIO

02.06.2006.

energo.celt@ apollo.lv

rio.sia@rio.lv

Tāme: 24 013,27

♦ RIO, DEC

4.2.20. EPL 20kV L Nr. 267 rekonstrukcija Viļānu pilsētā Rēzeknes rajonā (RETR)

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

42.sēj.

Latvenergo AET

05.06.2006.

Nr.66

05.06.2006.

(15:00)

5

Rēzeknes PMK
38 436,28

Darleks 38 976,54

RIO

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

17.sēj.

RIO

02.06.2006.

energoceltnieks@ rezekne.apollo.lv

rio.sia@rio.lv

Tāme Nr.10: 4 835,81

13.sēj.

RIO

05.06.2006. (10:09)

rio.sia@rio.lv

darleks@inbox.lv

Darleks tāme: 38 976,54

♦ RIO, Rēzeknes PMK, Darleks

4.2.21. ZS "Egles" elektroapgādes rekonstrukcija - Aulejas pag., Krāslavas raj.

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

42.sēj.

Latvenergo AET

05.06.2006.

Nr.67

05.06.2006.

(15:00)

6

RIO 14 694,29

BES

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

16.sēj.

RIO

05.06.2006. (11:25)

buvenergoserviss@ apollo.lv

rio.sia@rio.lv

Tāme: 14 694,29

♦ RIO, BES

4.2.22. 0,4kV GVL fīdera L-2 no TP-6071 kapitālais remonts Medumu pag., Daugavpils ETR

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

42.sēj.

Latvenergo AET

20.06.2006.

Nr.78

20.06.2006.

6

RIO 11 982,02

Darleks

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

12.sēj.

RIO

16.06.2006.

darleks@inbox.lv

rio.sia@rio.lv

RIO tāmes: 7 358,88;
2 311,02; 2 312,12

♦ RIO, Darleks

4.2.23. 0,4kV EPL no TP-2272 rekonstrukcija Preiļu pilsētā Jelgavas, Jaunās un Ziedu ielās

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

42.sēj.

Latvenergo AET

20.06.2006.

Nr.78

20.06.2006.

6

DEMP 43 121,61

Darleks 43 458,68

BES 42 861,70

DEC 43 890,27

RIO

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts, vai dokumenta modificēšanas datums un laiks

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

25.sēj.

RIO

16.06.2006.

14:16:45

_

_

DEMP tāmes: 12 595,73;
12 412,70; 18 113,18

13.sēj.

RIO

16.06.2006.

rio.sia@rio.lv

darleks@inbox.lv

Darleks tāme: 43 458,68

16.sēj.

RIO

16.06.2006.

rio.sia@rio.lv

buvenergoserviss@ apollo.lv

Tāmes: 12 222,33;
12 599,53; 17 926,98

25.sēj.

RIO

19.06.2006.

08:17:57

_

_

DEC tāme: 43 890,27

♦ RIO, DEMP, Darleks, BES, DEC

4.2.24. SIA "Latgales Būve", Domes iela 4, Līvāni, Preiļu raj. - veikala elektroapgāde

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

42.sēj.

Latvenergo AET

20.06.2006.

Nr.80

20.06.2006.

7

RIO 20 939,85

BES

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

16.sēj.

RIO

19.06.2006.

buvenergoserviss@ apollo.lv

rio.sia@rio.lv

Tāme: 20 939,85

♦ RIO, BES

4.2.25. 20kV līnijas un masta TP-1354 kapitālais remonts Eglaines pag., Daugavpils raj. DETR

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

42.sēj.

Latvenergo AET

19.07.2006.

Nr.94

19.07.2006.

6/5

RIO 4 435,54

BES

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

16.sēj.

RIO

18.07.2006.

buvenergoserviss@ apollo.lv

rio.sia@rio.lv

Tāme: 4 435,54

♦ RIO, BES

4.2.26. Elektroapgādes izbūves darbi PM objektiem: Ludzas raj., Istras pag., Šķaune-Garjāni "Božki" - tūrisma un atpūtas komplekss

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

42.sēj.

Latvenergo AET

24.07.2006.

Nr.101

24.07.2006.

6

RIO 20 078,16

Darleks

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

12.sēj.

RIO

21.07.2006.

darleks@inbox.lv

rio.sia@rio.lv

"taamees ir Juusu summa"
RIO tāmes: 11 477,97;
6 087,02; 2 513,17

♦ RIO, Darleks

4.2.27. Elektroapgādes izbūves darbi PM objektiem: Rēzeknes raj., Nautrēnu pag., Dranku c. "Sakarnieki" - LMT bāzes stacija "Rogovka"

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

42.sēj.

Latvenergo AET

24.07.2006.

Nr.101

24.07.2006.

6

RIO 12 061,76

Rēzeknes PMK

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

17.sēj.

RIO

21.07.2006.

energoceltnieks@ rezekne.apollo.lv

rio.sia@rio.lv

Tāmes: 2 783,24; 4 769,45;
2 704,71; 1 804,36

♦ RIO, Rēzeknes PMK

4.2.28. Elektroapgādes izbūves darbi PM objektiem: Rēzeknes raj., Griškānu pag., s.Smuškova - dz.māja

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

42.sēj.

Latvenergo AET

31.07.2006.

Nr.106

31.07.2006.

6

RIO 15 450,59

Darleks

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

12.sēj.

RIO

28.07.2006.

darleks@inbox.lv

rio.sia@rio.lv

RIO tāmes: 4 327,19;
11 123,40

♦ RIO, Darleks

4.2.29. Elektroapgādes izbūves darbi PM objektiem: Rēzeknes raj., Griškānu pag., c. Staroščiki - saimniecība "Dārzmala"

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

42.sēj.

Latvenergo AET

31.07.2006.

Nr.106

31.07.2006.

6

RIO 8 150,04

Darleks

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

12.sēj.

RIO

28.07.2006.

darleks@inbox.lv

rio.sia@rio.lv

RIO tāmes: 2 611,84;
 5 538,20

♦ RIO, Darleks

4.2.30. Vēsturiski neelektrificēto māju elektroapgāde: Rēzeknes rajona, Pušas pagasta, Kirkilišku ciemā

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

42.sēj.

Latvenergo AET

07.08.2006.

Nr.109

07.08.2006. (14:25)

6

Rēzeknes PMK
13 6304,00

RIO

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

17.sēj.

RIO

07.08.2006. (09:10)

rio.sia@rio.lv

energoceltnieks@ rezekne.apollo.lv

RIO tāmes: 130 643,89;
5 660,11

♦ RIO, Rēzeknes PMK

4.2.31. Vēsturiski neelektrificēto māju elektroapgāde: Rēzeknes rajona, Pušas pagasta, Kirkilišku ciemā

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

42.sēj.

Latvenergo AET

27.09.2006.

Nr.131

27.09.2006.

6

RIO 39 731,22

Rēzeknes PMK
41 445,22

Darleks 40 548,40

BES 40 447,17

LEM

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

17.sēj.

RIO

21.09.2006.

rio.sia@rio.lv

energoceltnieks@ rezekne.apollo.lv

Tāme: 41 445,22

13.sēj.

RIO

22.09.2006.

rio.sia@rio.lv

darleks@inbox.lv

Darleks tāme: 40 845,40

16.sēj. 17.sēj.

RIO

22.09.2006.

rio.sia@rio.lv

buvenergoserviss@ apollo.lv;

buvenergoserviss@ gmail.com

Tāme: 40 447,16

♦ RIO, Rēzeknes PMK, Darleks, BES

4.2.32. Atpūtas kompleksa "Pasaciņas" - Grundānu ciema, Skaistas pagasta, Krāslavas raj. - elektroapgādes 1.kārta

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

42.sēj.

Latvenergo AET

06.11.2006.

Nr.155

06.11.2006.

6

RIO 18 406,56

Darleks

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

12.sēj.

RIO

03.11.2006.

darleks@inbox.lv

rio.sia@rio.lv

RIO tāme: 18 406,56

♦ RIO, Darleks

4.2.33. Atpūtas bāzes "Medniektakas" Skaistas pagasta, Krāslavas rajonā elektroapgāde

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

42.sēj.

Latvenergo AET

06.11.2006.

Nr.156

06.11.2006. (14:15)

6

DEMP 27 437,99

Darleks 26 633,50

BES 22 677,60

SZMA 27 278,56

RIO

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts, vai dokumenta modificēšanas datums un laiks

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

25.sēj.

RIO

03.11.2006.

15:16:58

_

_

DEMP tāmes: 18 284,50;
5 189,59; 39 63,90

13.sēj.

RIO

03.11.2006.

rio.sia@rio.lv

darleks@inbox.lv

Darleks tāmes: 17 694,99;
50 51,32; 38 87,19

14.sēj.

RIO

06.11.2006. (09:19)

rio.sia@rio.lv

(*)@apollo.lv

"(..) Pielikumā 3 tāmes.
Jūsu summa ir 26 678,89 Ls bez PVN. (..)"

18.sēj.

RIO

06.11.2006. (08:48)

rio.sia@rio.lv

szma.daugavpils@inbox.lv

"(..) Jūsu summa ir
27 278,56 Ls bez PVN. (..)"

♦ RIO, DEMP, Darleks, BES, SZMA

4.2.34. 0,4 kV GVL L-2 L-3 no TP-6090 rekonstrukcija Daugavpils rajona Lauceses pagasta Mirnija ciemā

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

42.sēj.

Latvenergo AET

14.11.2006.

Nr.182

14.11.2006.

6

RIO 22 536,20

DEC

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

17.sēj.

RIO

13.11.2006.

energo.celt@ apollo.lv

rio.sia@rio.lv

Tāme: 22 536,20

♦ RIO, DEC

4.2.35. Dzīvojamās mājas elektroapgāde Daugavpilī, Aveņu ielā 19

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

42.sēj.

Latvenergo AET

15.11.2006.

Nr.172

15.11.2006.

6

RIO 9 319,51

SZMA

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

17.sēj.

RIO

13.11.2006.

(*)@one.lv

rio.sia@rio.lv

Tāme: 9 319,51

♦ RIO, SZMA

4.2.36. Tirdzniecības centra elektroapgāde Daugavpilī, Kraujas iela 2a

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

42.sēj.

Latvenergo AET

20.11.2006.

Nr.194

20.11.2006.

5

SZMA 28 090,72

Darleks 32 988,27

BES 27 595,46

RIO

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts, vai dokumenta modificēšanas datums un laiks

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

25.sēj.

RIO

16.11.2006.

15:42:32

_

_

SZMA tāme: 28 090,72

17.sēj.

RIO

16.11.2006.

rio.sia@rio.lv

darleks@inbox.lv

Darleks tāme: 27 480,41

17.sēj.

RIO

17.11.2006.

rio.sia@rio.lv

buvenergoserviss@ apollo.lv;

buvenergoserviss@ gmail.com

Tāme: 27 592,95

♦ RIO, SZMA, Darleks, BES

♦ 2007.gads ♦

4.2.37. Vienģimeņu dzīvojamo māju elektroapgāde Daugavpilī, Pļavu ielā

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

42.sēj.

Latvenergo AR ST

12.02.2007.

Nr.24

04.01.2007. (14:15)

4

RIO 34 133,32

BES

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

16.sēj.

RIO

04.01.2007.

(09:35)

(*)@apollo.lv

rio.sia@rio.lv

RIO tāme: 28 417,44

♦ RIO, BES

4.2.38. Dzīvojamās mājas "Demjanovi" elektroapgāde Preiļu rajona, Aglonas pagastā

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

42.sēj.

Latvenergo ST AR

08.01.2007.

Nr.5

08.01.2007.

6

RIO 19 598,76

SZMA

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

17.sēj.

RIO

05.01.2007.

(*)@one.lv

rio.sia@rio.lv

RIO tāme: 19 598,76

♦ RIO, SZMA

4.2.39. SIA "Andzeļi" vilnas apstrādes ceha elektroapgāde Krāslavas raj. Andzeļu pag.

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

42.sēj.

Latvenergo ST AR

08.01.2007.

Nr.8

08.01.2007.

6

RIO 9 779,72

Elpoli

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

14.sēj.

RIO

07.01.2007.

elpoli@inbox.lv

rio.sia@rio.lv

RIO tāme: 9 779,72

♦ RIO, Elpoli

4.2.40. Dzīvojamās mājas "Dobelnieki" elektroapgāde Krāslavas raj., Kastuļinas pag.

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

42.sēj.

Latvenergo ST AR

08.01.2007.

Nr.8

08.01.2007.

(14:15)

6

RIO 3 080,08

Darleks

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

12.sēj.

RIO

08.01.2007. (09:02)

darleks@inbox.lv

rio.sia@rio.lv

"Labdien, Jūsu summa bez PVN ir 3 080,08 Ls."

♦ RIO, Darleks

4.2.41. Saimniecības "Akmenāji-4" elektroapgāde Daugavpils raj., Medumu pag.

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

42.sēj.

Latvenergo ST AR

08.01.2007.

Nr.8

08.01.2007.

(14:15)

6

RIO 4 936,46

Darleks

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

12.sēj.

RIO

08.01.2007. (10:34)

darleks@inbox.lv

rio.sia@rio.lv

"Jūsu summa bez PVN ir 4 936,46 Ls."

♦ RIO, Darleks

4.2.42. Zemnieku saimniecības "Ozoli" elektroapgāde Krāslavas rajona, Skaistas pagastā

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

42.sēj.

Latvenergo ST AR

08.01.2007.

Nr.8

08.01.2007.

(14:15)

6

DEC 15 309,95

SZMA 15 340,26

Darleks 15 052,63

Elpoli 14 857,06

BES 15 206,48

RIO

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts, vai dokumenta modificēšanas datums un laiks

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

23.sēj.

RIO

08.01.2007.

10:23:04

_

_

DEC tāmes: 5 469,00;
7 448,90; 2 392,05

18.sēj.

RIO

08.01.2007. (11:33)

rio.sia@rio.lv

szma.daugavpils@inbox.lv

"(..) Jūsu summa ir
15 340,26 Ls bez PVN. (..)"

13.sēj.

RIO

08.01.2007. (10:58)

rio.sia@rio.lv

darleks@inbox.lv

"(..) Jūsu summa bez PVN 18% -
15 052,62 Ls."

14.sēj.

RIO

08.01.2007. (12:16)

rio.sia@rio.lv

elpoli@inbox.lv

"(..) Jūsu summa ir 14 841,04 Ls
bez PVN 18%. (..)"

15.sēj.

RIO

08.01.2007. (12:39)

rio.sia@rio.lv

(*)@apollo.lv

08.01.2007. piedāvājums: 15 206,48

♦ RIO, DEC, SZMA, Darleks, Elpoli, BES

4.2.43. Dzīvojamās mājas "Lejiņi" elektroapgāde Krāslavas raj., Svariņu pag., Bunčevas ciemā

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

42.sēj.

Latvenergo ST AR

08.01.2007.

Nr.8

08.01.2007.

(14:15)

6

RIO 13 979,91

DEC

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

17.sēj.

RIO

08.01.2007. (10:27)

energo.celt@ apollo.lv

rio.sia@rio.lv

"Jūsu summa ar PVN 15 552,81 Ls. Tāmei lūdzu izveidojiet sev raksturīgu izskatu. DEC"

♦ RIO, DEC

4.2.44. 20kV GVL LN-2052 rekonstrukcija Preiļu raj., Sīļukalna pagastā PETR

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

42.sēj.

Latvenergo ST AR

17.01.2007.

Nr.18

17.01.2007.

(14:15)

5

RIO 28 822,29

Darleks

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

12.sēj.

RIO

17.01.2007. (09:08)

darleks@inbox.lv

rio.sia@rio.lv

"Labdien, Jūsu summa bez PVN ir LVL 28 822,29. Ar cieņu, SIA "Darleks""

♦ RIO, Darleks

4.2.45. Fīderu saīsināšana no TP-4413 Skaistas pagastā KEN

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

42.sēj.

Latvenergo ST AR

22.01.2007.

Nr.20

22.01.2007.

5

Darleks 24 377,63

BES 24 773,27

SZMA 23 850,94

RIO

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

13.sēj.

RIO

19.01.2007.

rio.sia@rio.lv

darleks@inbox.lv

Darleks tāmes: 7 060,44;
2754,78; 14562,43

15.sēj.

RIO

19.01.2007.

rio.sia@rio.lv

(*)@apollo.lv

Tāme: 24 674,50

18.sēj.

RIO

19.01.2007.

rio.sia@rio.lv

szma.daugavpils@inbox.lv

SZMA tāme: 23 850,94

♦ RIO, Darleks, BES, SZMA

4.2.46. Dzīvojamās mājas "Dimanti" elektroapgāde Daugavpils rajona Lauceses pagastā

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

42.sēj.

Latvenergo ST AR

27.04.2007.

Nr.75

22.01.2007. (14:15)

5

RIO 38 558,80

Darleks

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

12.sēj.

RIO

22.01.2007. (09:35)

darleks@inbox.lv

rio.sia@rio.lv

"Labdien, Jūsu summa bez PVN ir LVL 38 558,80."

♦ RIO, Darleks

4.2.47. Dzīvojamās mājas "Anniņas" elektroapgāde Krāslavas rajona, Konstantinovas pagastā

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

42.sēj.

Latvenergo ST AR

16.02.2007.

Nr.27

24.01.2007.

5

RIO 18 517,20

SZMA

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

17.sēj.

RIO

23.01.2007.

(*)@one.lv

rio.sia@rio.lv

RIO tāme: 18 517,20

♦ RIO, SZMA

4.2.48. 20 kV GVL L Nr.320 kapitālais remonts Daugavpils rajona Višķu pagastā

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

42.sēj.

Latvenergo ST AR

28.03.2007.

Nr.55

19.02.2007.

5/4

Darleks 20 906,77

BES 21 209,51

RIO

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

13.sēj.

RIO

16.02.2007.

rio.sia@rio.lv

darleks@inbox.lv

Darleks tāmes: 10 802,67;
3 585,32; 6 518,78

17.sēj.

RIO

16.02.2007.

rio.sia@rio.lv

buvenergoserviss@ apollo.lv

Tāme: 21 202,16

♦ RIO, Darleks, BES

4.2.49. Kafejnīcas elektroapgāde Daugavpilī, Stacijas 83a

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

42.sēj.

Latvenergo ST AR

14.03.2007.

Nr.48

05.03.2007. (14:15)

6/5

BES 14 097,82

Elpoli 12 567,07 (iesniedza 02.03.2007.)

Darleks 12 685,50

RIO

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

15.sēj.

RIO

02.03.2007.

rio.sia@rio.lv

(*)@apollo.lv

Tāme: 13 843,55

14.sēj.

RIO

02.03.2007.

rio.sia@rio.lv

elpoli@inbox.lv

"Pielikumā ir tāme. Jūsu summa ir 12 522,14 Ls bez PVN. Paldies!"

13.sēj.

RIO

05.03.2007. (10:13)

rio.sia@rio.lv

darleks@inbox.lv

"(..) Jūsu summa ir 12 685,50 Ls bez PVN. (..)"

♦ RIO, BES, Elpoli, Darleks

4.2.50. 20kV EPL LZ-23 renovācija Valmieras rajona Kocēnu un Burtnieku pagastos

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

32.sēj.

Latvenergo ST ZR

12.03.2007.

Nr.19

_

5

AEC 14 243,20

VEC

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

31.sēj.

VEC

08.03.2007.

(*)@vec.lv

(*)@alenergo.apollo.lv

AEC tāme: 14 243,20

♦ VEC, AEC

4.2.51. 0,4 kV GVL rekonstrukcija no TP-5520, TP-5608 Līvānu pilsētas, Rīgas ielā

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

42.sēj.

Latvenergo ST AR

14.04.2007.

Nr.67

12.03.2007. (14:15)

5

Darleks 65 376,50

BES 64 937,51

SZMA 64 676,07

RIO

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts, vai dokumenta modificēšanas datums un laiks

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

13.sēj.

RIO

09.03.2007.

rio.sia@rio.lv

darleks@inbox.lv

Darleks tāmes: 48 829,56;
16 546,94

17.sēj.

RIO

09.03.2007.

rio.sia@rio.lv

buvenergoserviss@ apollo.lv

Tāme: 64 937,70

23.sēj.

RIO

12.03.2007.

08:53:30

_

_

SZMA tāmes: 48 650,01;
16 026,06

♦ RIO, Darleks, BES, SZMA

4.2.52. 20kV, 0,4kV GVL rekonstrukcija no TP-8005 un TP-8216 Ludzā

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

42.sēj.

Latvenergo ST AR

10.05.2007.

Nr.80

22.03.2007. (14:15)

5

Darleks 63 522,52

BES 66 395,03

RIO

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

13.sēj.

RIO

22.03.2007. (10:25)

rio.sia@rio.lv

darleks@inbox.lv

"(..) Pielikumā ir 7 tāmes un materiālu saraksts. Jūsu summa ir 63 522,51 Ls bez PVN. Paldies, SIA "RIO" sekretāre I. S. (..)"

17.sēj.

RIO

22.03.2007. (09:29)

rio.sia@rio.lv

buvenergoserviss@ apollo.lv

"Pielikumā ir 7 tāmes (RIO variants) par kopsummu 60 559,15 Ls bez PVN. Lūdzam palielināt cenu par 4 tūkstošiem bez PVN un mainīt tāmju izskatu. (..)"

♦ RIO, Darleks, BES

4.2.53. 0,4kV EPL rekonstrukcija pie T-4253 Vecpoļos, Praulienas pag., Madonas raj.

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

34.sēj.

Latvenergo ST ZAR

25.04.2007.

Nr.40

_

5

Elbra 32 942,64

AEC 36 487,82

Elbra

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

29.sēj.

Elbra

14.04.2007.

elbra@apollo.lv

(*)@alenergo.apollo.lv

Elbra tāme: 32 942,64

♦ Elbra, AEC

4.2.54. SIA "Lattelecom" ārējā skapja "Outdoor" elektroapgāde Krāslavas rajona, Andrupenes pagastā, c. Andrupene

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

42.sēj.

Latvenergo ST AR

07.05.2007.

Nr.76

24.04.2007. (14:15)

5

Darleks 9 735,06

BES 9 494,90

SZMA 9 720,20

DEC 9 894,26 (iesniedza 18.04.2007.)

RIO

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts, vai dokumenta modificēšanas datums un laiks

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

13.sēj.

RIO

23.04.2007.

rio.sia@rio.lv

darleks@inbox.lv

Darleks tāmes: 6 462,48;
2 611,77; 660,82

15.sēj.

RIO

23.04.2007.

rio.sia@rio.lv

(*)@apollo.lv

Tāme: 9 488,53

18.sēj.

RIO

24.04.2007. (08:55)

rio.sia@rio.lv

szma_d@inbox.lv

"(..) Tāmju noformējums nav jāmaina. Jūsu summa ir 9 720,21 bez PVN. Paldies. (..)"

24.sēj.

RIO

24.04.2007.

08:12:19

_

_

DEC komercpiedāvājums: 9 894,26

♦ RIO, Darleks, BES, SZMA, DEC

4.2.55. Elektrotīkla izbūve atpūtas kompleksa "Priednieki" elektroapgādei Lielezeres pag. Madonas raj.

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

34.sēj.

Latvenergo ST ZAR

21.05.2007.

Nr.65

_

5/4

AEC 17 296,10

Elbra

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

29.sēj.

Elbra

08.05.2007.

elbra@apollo.lv

(*)@alenergo.apollo.lv

"Piepluso"
"Mūsu cenas: (..)
16 213,41"

♦ Elbra, AEC

4.2.56. 20 kV un 0,4 kV elektrotīkla rekonstrukcija Baznīcas ielā, Cesvainē, Madonas raj.

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

34.sēj.

Latvenergo ST ZAR

21.05.2007.

Nr.56

_

5

AEC 34 576,32

Elbra

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

29.sēj.

Elbra

08.05.2007.

elbra@apollo.lv

(*)@alenergo.apollo.lv

"Piepluso"
"Mūsu cenas: (..)
33 304,96"

♦ Elbra, AEC

4.2.57. TP-6368 kapitālais remonts Daugavpils rajona Lauceses pagastā, c. Laucese

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

42.sēj.

Latvenergo ST AR

25.05.2007.

Nr.88

17.05.2007. (14:15)

5

RIO 9 048,68

BES

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

16.sēj.

RIO

17.05.2007. (09:59)

(*)@apollo.lv

rio.sia@rio.lv

"(..) Jūsu summa ir 9 048,68 Ls bez PVN!!! Lūdzu mainiet tāmes izskatu sev raksturīgā stilā!!! (..)"

♦ BES, RIO

4.2.58. 0,4 kV GVL fīderu L-1, L-2 un L-4 rekonstrukcija no TP-2107 Preiļu rajona Rušonas pagastā, Skudrīšos

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

42.sēj.

Latvenergo ST AR

11.06.2007.

Nr.99

29.05.2007. (14:15)

5

Darleks 5 0608,23

BES 51 316,61

SZMA 50 870,75

RIO

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

13.sēj.

RIO

24.05.2007.

rio.sia@rio.lv

darleks@inbox.lv

Darleks tāme: 50 608,23

15.sēj.

RIO

24.05.2007.

rio.sia@rio.lv

(*)@apollo.lv

Tāme: 51 320,51

18.sēj.

RIO

24.05.2007.

rio.sia@rio.lv

szma_d@inbox.lv

Tāme: 50 870,75

♦ RIO, Darleks, BES, SZMA

4.2.59. 0,4 kV GVL fīderu L-1 rekonstrukcija no TP-2108 Preiļu rajona, Riebiņu novada, Rušonas pagastā

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

42.sēj.

Latvenergo ST AR

07.06.2007.

Nr.95

29.05.2007. (14:15)

5

RIO 18 651,90

BES

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

16.sēj.

RIO

25.05.2007.

(*)@apollo.lv

rio.sia@rio.lv

Tāme: 18 651,90

♦ BES, RIO

4.2.60. 20 kV GVL LN-23 renovācija Preiļu rajona Jersikas pagastā un Jersikas pilsētā

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

42.sēj.

Latvenergo ST AR

07.06.2007.

Nr.95

29.05.2007. (14:15)

5

RIO 41 806,98

SZMA

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

18.sēj.

RIO

28.05.2007.

szma_d@inbox.lv

rio.sia@rio.lv

Tāme: 41 806,98

♦ SZMA, RIO

4.2.61. Elektromaģistrāles 0,4kV rekonstrukcija Šķūņu ielas posmā no Vidzemes ielas līdz Telts ielai, Daugavpilī

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

42.sēj.

Latvenergo ST AR

20.06.2007.

Nr.102

05.06.2007. (14:15)

5

RIO 30 531,62

BES

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

16.sēj.

RIO

04.06.2007.

(*)@apollo.lv

rio.sia@rio.lv

Tāmes: 1 354,59;
555,92; 22 735,56

♦ BES, RIO

4.2.62. Šķūņu ielas posmā no Vidzemes ielas līdz Telts ielai rekonstrukcija

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

42.sēj.

Latvenergo ST AR

20.06.2007.

Nr.102

05.06.2007. (14:15)

5

RIO 8 051,40

BES

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

16.sēj.

RIO

04.06.2007.

(*)@apollo.lv

rio.sia@rio.lv

4.tāme: 8 051,40

♦ BES, RIO

4.2.63. Fīderu garuma saīsināšana un 0,4kV GVL rekonstrukcija no TP-362, Daugavpils pilsētas Stropu rajonā

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

42.sēj.

Latvenergo ST AR

12.06.2007.

Nr.100

05.06.2007. (14:15)

5

Darleks 44 616,45

BES 44 371,91

SZMA 44 298,38

RIO

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

13.sēj.

RIO

04.06.2007.

rio.sia@rio.lv

darleks@inbox.lv

Darleks tāme: 44 616,45

15.sēj.

RIO

04.06.2007.

rio.sia@rio.lv

(*)@apollo.lv

Tāme: 44 370,46

18.sēj.

RIO

04.06.2007.

rio.sia@rio.lv

szma_d@inbox.lv

SZMA tāme: 44 298,38

♦ RIO, Darleks, BES, SZMA

4.2.64. TA-7138 nomaiņa Krāslavas rajona, Andzeļu pagastā, s.Artjomovka

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

42.sēj.

Latvenergo ST AR

11.06.2007.

Nr.98

05.06.2007. (14:15)

5

RIO 6 952,24

Darleks

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

12.sēj.

RIO

05.06.2007. (09:35)

darleks@inbox.lv

rio.sia@rio.lv

"Jūsu summa bez PVN: 6 952,24"

♦ Darleks, RIO

4.2.65. Rekonstrukcija, fīderu garuma saīsināšana no TP-6008, L-1 Daugavpils rajona, Vecsalienas pagastā, s.Sergejeva

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

42.sēj.

Latvenergo ST AR

11.06.2007.

Nr.98

05.06.2007. (14:15)

5

RIO 7 985,74

DEC

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

17.sēj.

RIO

05.06.2007. (08:55)

energo.celt@apollo.lv

rio.sia@rio.lv

"Jūsu summa 7 985,74 bez PVN. Lūdzu veidojiet Jums raksturīgas tāmes. Ar cieņu "Daugavpils Energoceltnieks""

♦ DEC, RIO

4.2.66. Fīderu garuma saīsināšana no TP-3349 Rēzeknes rajona Verēmu pagastā, "Labvārži"

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

42.sēj.

Latvenergo ST AR

29.06.2007.

Nr.110

13.06.2007. (14:15)

5/4

Darleks 8 302,75

LEM

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

7.sēj.

LEM

12.06.2007.

lem.rezekne@inbox.lv

darleks@inbox.lv

Darleks tāmes: 1 683,05;
5 303,78; 1 315,92

♦ LEM, Darleks

4.2.67. Elektrotīkla izbūve SIA "RDN" kokapstrādes darbnīcu/gatera elektroapgādei "Lejas Strautiņos" Sauleskalnā, Bērzaunes pag., Madonas raj.

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

34.sēj.

ST ZAR

05.07.2007.

Nr.1

_

5/4

AEC 7 707,64

Elbra

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

29.sēj.

Elbra

28.06.2007.

elbra@apollo.lv

(*)@alenergo.apollo.lv

"Mūsu cena, piepluso."
"Mūsu cena: (..) 7 312,75"

♦ Elbra, AEC

4.2.68. LR Valsts zemes dienesta Dienvidlatgales reģionālās ēkas ārējās 0,4kV elektroapgādes rekonstrukcija Daugavpilī, Rīgas ielā 18

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

42.sēj.

LatvenergoST AR

06.07.2007.

Nr.5

04.07.2007. (14:15)

6

SZMA 30 879,55

Darleks 30 832,81

BES 30 224,69

Elpoli 30 900,36

RIO

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

18.sēj.

RIO

03.07.2007.

rio.sia@rio.lv

szma_d@inbox.lv

SZMA tāme: 30 879,55

13.sēj.

RIO

03.07.2007.

rio.sia@rio.lv

darleks@inbox.lv

Darleks tāmes: 24 550,44; 2 113,05; 4 169,33

15.sēj.

RIO

03.07.2007.

rio.sia@rio.lv

(*)@apollo.lv

Tāme: 30 226,38

14.sēj.

RIO

04.07.2007. 09:50

rio.sia@rio.lv

elpoli@inbox.lv

"(..) Pielikumā ir 3 tāmes, to izskats ir mainīts. Jūsu summa ir 30 104,45 Ls bez PVN. (..)"

♦ RIO, SZMA, Darleks, BES, Elpoli

4.2.69. SIA "Lattelecom" ārējā skapja "Outdoor" elektroapgāde Ludzas rajona Salnavā

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

42.sēj.

LatvenergoST AR

10.07.2007.

Nr.7

06.07.2007. (14:15)

6

Rēzeknes PMK
19 941,69

BES 19 989,44

Darleks 19 764,07

RIO

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

17.sēj.

RIO

05.07.2007.

rio.sia@rio.lv

energoceltnieks@ rezekne.apollo.lv

Tāme: 19 941,69

15.sēj.

RIO

05.07.2007.

rio.sia@rio.lv

(*)@apollo.lv

Tāme: 20 068,18

13.sēj.

RIO

06.07.2007. (09:34)

rio.sia@rio.lv

darleks@inbox.lv

"(..) Jūsu summa ir 19 764,02 Ls bez PVN. Tāmes ir izmainītas. (..)"

♦ RIO, Rēzeknes PMK, BES, Darleks

4.2.70. 10 kV GVL LN 204-213 nomaiņa uz 10 kV KL V.Forštatē, Daugavpilī

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

42.sēj.

LatvenergoST AR

26.07.2007.

Nr.12

18.07.2007. (14:15)

5

Darleks 11 258,96

BES 11 035,91

DEC 11 147,54

SZMA 10 994,86

RIO

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts, vai dokumenta modificēšanas datums un laiks

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

13.sēj.

RIO

17.07.2007.

rio.sia@rio.lv

darleks@inbox.lv

Darleks tāme: 11 258,96

15.sēj.

RIO

17.07.2007.

rio.sia@rio.lv

(*)@apollo.lv

Tāme: 11 036,10

24.sēj.

RIO

17.07.2007.

09:31:17

_

_

DEC tāme: 11 147,54

24.sēj.

RIO

17.07.2007.

09:50:31

_

_

SZMA tāme: 10 994,86

♦ RIO, Darleks, BES, DEC, SZMA

4.2.71. 20kV GVL LN-6157 renovācija, Daugavpils raj., Vecsalienes pag., c.Červonka

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

42.sēj.

LatvenergoST AR

26.07.2007.

Nr.12

18.07.2007. (14:15)

5

RIO 8 303,22

BES

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

16.sēj.

RIO

17.07.2007.

(*)@apollo.lv

rio.sia@rio.lv

Tāme: 8 306,22

♦ BES, RIO

4.2.72. TA-4401, GVL - 0,4 kV fīderu saīsināšana Krāslavas rajona, Kaplavas pagastā, s.Zeltiņi

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

42.sēj.

LatvenergoST AR

26.07.2007.

Nr.12

18.07.2007. (14:15)

5

RIO 15 191,27

BES

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

16.sēj.

RIO

17.07.2007.

(*)@apollo.lv

rio.sia@rio.lv

Tāme: 15 191,27

♦ BES, RIO

4.2.73. TP-4399, 0,4kV fīderu saīsināšana Krāslavā

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

42.sēj.

LatvenergoST AR

08.08.2007.

Nr.19

30.07.2007. (14:15)

5

BES 71 509,92

Darleks 75 229,47

RIO

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

15.sēj.

RIO

26.07.2007.

rio.sia@rio.lv

(*)@apollo.lv

Tāme: 71 510,89

13.sēj.

RIO

27.07.2007.

rio.sia@rio.lv

darleks@inbox.lv

Darleks tāmes: 49 592,59;
25 636,88

♦ RIO, BES, Darleks

4.2.74. 0,4 kV tīkla rekonstrukcija pie T-4529 Viesienas ielā, Bērzu ielā, Aronas pag., Madonas raj.

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

34.sēj.

38.sēj.

ST ZAR

06.08.2007.

Nr.2

30.07.2007. (16:00)

5/4

VEC 15 616,40

Elbra

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

29.sēj.

Elbra

30.07.2007. (10:17)

elbra@apollo.lv

(*)@vec.lv

"Mūsu cena: (..) 14 620,44"

♦ Elbra, VEC

4.2.75. 0,4 kV tīkla rekonstrukcija pie T-4505 Rīgas iela, Piebalgas iela, Ērgļu pag., Madonas raj.

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

34.sēj.

38.sēj.

ST ZAR

06.08.2007.

Nr.3

30.07.2007. (16:00)

5/4

VEC 23 824,90

Elbra

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

29.sēj.

Elbra

30.07.2007. (10:17)

elbra@apollo.lv

(*)@vec.lv

"Mūsu cena: (..) 22 833,46"

♦ Elbra, VEC

4.2.76. Restorāna elektroapgāde Rīgas ielā 53, Daugavpilī, Tirdzniecības un biroja ēkas elektroapgāde Rīgas ielā 57, Daugavpilī, Veikala elektroapgāde Rīgas ielā 55, Daugavpilī - SIA "RIGABURGER", Tirdzniecības centra elektroapgāde Sakņu ielā 15, Daugavpilī - SIA "PIZAZ"

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

42.sēj.

ST AR

03.09.2007.

Nr.29

15.08.2007. (14:15)

6

BES 46 368,42

Darleks 46 696,93

Elpoli 48 820,93

RIO

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

15.sēj.

RIO

14.08.2007.

rio.sia@rio.lv

(*)@apollo.lv

Tāme: 95 336,83

13.sēj.

RIO

14.08.2007.

rio.sia@rio.lv

darleks@inbox.lv

Darleks tāme: 96 585,45

14.sēj.

RIO

15.08.2007. (08:39)

rio.sia@rio.lv

elpoli@inbox.lv

"(..) Pielikumā ir tāme. Tās izskats ir mainīt. Jūsu summa ir 97 387,06 Ls bez PVN. (..)"

13.sēj.

RIO

28.08.2007.

rio.sia@rio.lv

darleks@inbox.lv

"(..) Tas ir otrais mēģinājums iesniegt konkursu. Jūsu summa ir 46 696,93 Ls bez PVN. Lūdzam izdrukāt, parakstīt un aizvest uz tīkliem. (..)"

14.sēj.

RIO

29.08.2007.

rio.sia@rio.lv

elpoli@inbox.lv

"(..) Pielikumā ir otrais mēģinājums iesniegt konkursu. Lūdzam izdrukāt, parakstīt un aizvest uz tīkliem. Jūsu summa ir 48 820,93 Ls bez PVN 18%. (..)"

♦ RIO, BES, Darleks, Elpoli

4.2.77. 0,4 kV GVL no TP-2127 L-7 rekonstrukcija Preiļu pilsētā

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

42.sēj.

Latvenergo ST AR

30.08.2007.

Nr.27

20.08.2007. (14:15)

5

SZMA 10 0474,41

Darleks 98 210,80

BES 96 667,86

RIO

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts, vai dokumenta modificēšanas datums un laiks

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

24.sēj.

RIO

16.08.2007.

14:20:09

_

_

SZMA tāme: 61 085,79

24.sēj.

RIO

17.08.2007.

11:02:36

_

_

SZMA tāme: 39 388,62

13.sēj.

RIO

17.08.2007.

rio.sia@rio.lv

darleks@inbox.lv

Darleks tāmes: 59 532,01;
38 678,79

15.sēj.

RIO

17.08.2007.

rio.sia@rio.lv

(*)@apollo.lv

Tāme: 96 647,26

♦ RIO, SZMA, Darleks, BES

4.2.78. 0,4 kV GVL no TP-2188 L-2 rekonstrukcija Preiļu pilsētā Liepājas, Līvānu, Varakļānu ielās

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

42.sēj.

Latvenergo ST AR

30.08.2007.

Nr.27

20.08.2007. (14:15)

5

Darleks 65 810,27

BES 66 019,12

RIO

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

13.sēj.

RIO

23.08.2007.

rio.sia@rio.lv

darleks@inbox.lv

"Otrais mēģinājums iesniegt konkursu! Jūsu summa būs 65 810,27 Ls bez PVN. Paldies. (..)"

15.sēj.

RIO

28.08.2007.

rio.sia@rio.lv

(*)@apollo.lv

"(..) Pielikumā ir otrais mēģinājums iesniegt konkursu! Jūsu summa ir 66 073,24 Ls bez PVN. Paldies. (..)"

♦ RIO, Darleks, BES

4.2.79. TP-7118 un LN-7118 rekonstrukcija Krāslavas rajona, Dagdas pagastā, s.Purpli

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

42.sēj.

Latvenergo ST AR

06.11.2007.

Nr.61

23.08.2007. (14:15)

5

RIO 13 028,84

BES

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

16.sēj.

RIO

23.08.2007. (10:01)

(*)@apollo.lv

rio.sia@rio.lv

"(..) Jūsu summa ir
13 028,84 Ls bez PVN!!!"

♦ BES, RIO

4.2.80. 20 kV, 0,4 kV GVL rekonstrukcija no TP-8004, TP-8215, TP-8216, TP-8229 Ludzā

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

42.sēj.

Latvenergo ST AR

14.09.2007.

Nr.36

06.09.2007. (14:15)

5

Darleks 103 892,13

DEC 98 500,21

BES 99 667,79

RIO

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts, vai dokumenta modificēšanas datums un laiks

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

13.sēj.

RIO

04.09.2007.

rio.sia@rio.lv

darleks@inbox.lv

RIO tāmes: 13 746,78;
4 838,23; 8 966,90;
12 280,56; 15 314,13;
1 592,71; 5 116,35; br> 5 260,73; 5 355,78;
11 938,84; 10 325,39;
2 907,55

24.sēj.

RIO

04.09.2007.

16:14:49

_

_

DEC tāme: 98 500,21

15.sēj.

RIO

04.09.2007.

rio.sia@rio.lv

(*)@apollo.lv

RIO tāme: 96 743,92

♦ RIO, Darleks, DEC, BES

4.2.81. Tirdzniecības centra ārējā elektroapgāde Daugavpilī, 1.Pasažieru ielā 4B

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

42.sēj.

Latvenergo ST AR

15.10.2007.

Nr.50

18.09.2007. (14:15)

5

RIO 70 991,54

BES

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

16.sēj.

RIO

17.09.2007.

(*)@apollo.lv

rio.sia@rio.lv

Tāme: 70 991,54

♦ BES, RIO

4.2.82. 0,4kV GVL rekonstrukcija L-1 no TP-9009, L-1 no TP-9011 Zilupē

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

42.sēj.

Latvenergo ST AR

27.09.2007.

Nr.42

20.09.2007. (14:15)

6

Darleks 67 767,30

RIO

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

13.sēj.

RIO

19.09.2007.

rio.sia@rio.lv

darleks@inbox.lv

Darleks tāme: 67 767,30

♦ RIO, Darleks

4.2.83. 0,4 kV GVL L-1 rekonstrukcija no TP-5645 Preiļu rajona, Upmalas pagastā, Svaļbiškos

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

42.sēj.

Latvenergo ST AR

03.10.2007.

Nr.44

02.10.2007. (14:15)

5

SZMA 16 550,24

Darleks 17 548,66

BES 15 276,00

RIO

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts, vai dokumenta modificēšanas datums un laiks

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

24.sēj.

RIO

26.09.2007.

09:23:02

_

_

SZMA tāme: 16 550,24

13.sēj.

RIO

26.09.2007.

rio.sia@rio.lv

darleks@inbox.lv

Darleks tāme: 17 548,66

15.sēj.

RIO

26.09.2007.

rio.sia@rio.lv

(*)@apollo.lv

Tāme: 15 286,79

♦ RIO, SZMA, Darleks, BES

4.2.84. 0,4 kV GVL no TP-6159 L-2 renovācija Daugavpils rajona, Medumu pagastā, s.Juneli

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

42.sēj.

ST AR

09.10.2007.

Nr.47

04.10.2007. (14:15)

5

Darleks 41 020,90

BES 26 726,48

RIO

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

13.sēj.

RIO

03.10.2007.

rio.sia@rio.lv

darleks@inbox.lv

Darleks tāmes:
27 908,91; 13 111,99

15.sēj.

RIO

03.10.2007.

rio.sia@rio.lv

(*)@apollo.lv

Tāme: 43 659,09

15.sēj.

RIO

04.10.2007.

(09:03)

rio.sia@rio.lv

(*)@apollo.lv

"Pareizā versija. Tikai viena tāme. Jūsu summa ir 26 905,27 Ls."

♦ RIO, Darleks, BES

4.2.85. "Vienības nams" 10 kV kabeļu līniju rekonstrukcija Daugavpilī

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

42.sēj.

Latvenergo

ST AR

30.10.2007.

Nr.58

26.10.2007. (14:15)

5

RIO 62 948,57

BES

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

16.sēj.

RIO

24.10.2007.

(*)@apollo.lv

rio.sia@rio.lv

Tāme: 62 948,57

♦ BES, RIO

4.2.86. 0,4 kV GVL fīderu garuma saīsināšana no TP-1384 Daugavpils rajona, Šederes pagasta, Sīļi

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

42.sēj.

Latvenergo

ST AR

26.10.2007.

Nr.56

23.10.2007. (14:15)

5

RIO 42 931,45

BES

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

16.sēj.

RIO

23.10.2007. (08:57)

(*)@apollo.lv

rio.sia@rio.lv

"Jūsu summa sastāda
42 931,45 Ls bez PVN."

♦ BES, RIO

4.2.87. 0,4kV GVL fīderu garuma saīsināšana no TP-6026 L-7 Daugavpils rajona, Višķu pagastā, Špoģi

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

42.sēj.

Latvenergo

ST AR

30.10.2007.

Nr.58

26.10.2007. (14:15)

5

SZMA 26 251,54

BES 29 487,79

Darleks 25 014,18

RIO

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts, vai dokumenta modificēšanas datums un laiks

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

25.sēj.

RIO

25.10.2007.

09:44:38

_

_

SZMA tāme: 26 251,54

15.sēj.

RIO

25.10.2007.

rio.sia@rio.lv

(*)@apollo.lv

Tāme: 25 826,25

13.sēj.

RIO

25.10.2007.

rio.sia@rio.lv

darleks@inbox.lv

Darleks tāme: 25 014,18

♦ RIO, SZMA, BES, Darleks

4.2.88. Fīderu garuma saīsināšana no TP-6054 Daugavpils rajona, Skrudalienes pagasta, c.Ezerņa

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

42.sēj.

Latvenergo

ST AR

01.11.2007.

Nr.60

26.10.2007. (14:15)

5

SZMA 11 832,10

Darleks 11 869,61

BES 12 881,68

RIO

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts, vai dokumenta modificēšanas datums un laiks

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

25.sēj.

RIO

25.10.2007.

13:13:38

_

_

SZMA tāmes:
8 841,37; 2 990,73

13.sēj.

RIO

25.10.2007.

rio.sia@rio.lv

darleks@inbox.lv

Darleks tāmes:
2 942,01; 8 927,60

15.sēj.

RIO

25.10.2007.

rio.sia@rio.lv

(*)@apollo.lv

Tāme: 12 971,37

♦ RIO, SZMA, Darleks, BES

4.2.89. Maxima Latvija tirdziecības centra elektroapgāde Latgales ielā 61, Ludzā

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

42.sēj.

Latvenergo

ST AR

14.12.2007.

Nr.78

23.11.2007. (14:15)

6

Darleks 37 548,23

Elpoli 40 568,56

SZMA 40 352,89

RIO

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Dokumenta modificēšanas datums un laiks

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

25.sēj.

RIO

21.11.2007.

16:25:23

_

_

Darleks tāmes:
22 036,09; 15 512,11

25.sēj.

RIO

22.11.2007.

13:28:27

_

_

Elpoli tāmes:
24 376,02; 16 192,51

25.sēj.

RIO

22.11.2007.

11:21:11

_

_

SZMA tāmes:
23 955,56; 16 397,33

♦ RIO, Darleks, Elpoli, SZMA

4.2.90. Komercuzskaišu sakārtošana pie T-1045 "Luca" Z-3 Valmieras pilsētā

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

33.sēj.

ST ZR

18.12.2007.

Nr.116

_

5

Farads 9 594,40

VEC

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts, vai dokumenta modificēšanas datums un laiks

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

31.sēj.

VEC

12.12.2007.

(*)@vec.lv

farads@apollo.lv

"Šī ir pareizā! (Ls 11 185,69)" "SIA "Farads" (..) 9 479,40 + 1 706,29 = 11 185,69"

♦ VEC, Farads

4.2.91. Daudzfunkcionālā sporta centra Stadiona ielā 1, Daugavpilī ārējo inženierkomunikāciju izbūve

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

42.sēj.

ST AR

21.12.2007.

Nr.87

14.12.2007. (14:15)

6

Darleks 55 402,48

SZMA 59 860,53

RIO

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts, vai dokumenta modificēšanas datums un laiks

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

19.sēj.

RIO

14.12.2007.

09:21:02

_

_

Darleks tāme: 55 402,48

19.sēj.

RIO

14.12.2007.

09:12:47

_

_

SZMA tāme: 59 860,53

♦ RIO, Darleks, SZMA

4.2.92. Silenes RKP slodzes palielināšana 20kV līniju LN-228 un GL-24 rekonstrukcija

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

42.sēj.

ST AR

28.12.2007.

Nr.91

27.12.2007. (14:15)

5

RIO 63 251,54

BES 61 500,17

DEC

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

16.sēj.

RIO

24.12.2007.

(*)@apollo.lv

rio.sia@rio.lv

Tāme: 63 251,54

♦ BES, RIO

4.2.93. Futbola laukuma elektroapgāde Daugavpilī, Mežciemā

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

42.sēj.

ST AR

28.12.2007.

Nr.91

27.12.2007. (14:15)

6/5

RIO 29 924,15

BES

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

16.sēj.

RIO

24.12.2007.

(*)@apollo.lv

rio.sia@rio.lv

Tāme: 29 924,15

♦ BES, RIO

♦ 2008.gads ♦

4.2.94. Daudzfunkcionālā sporta centra Stadiona ielā 1, Daugavpilī ārējo inženierkomunikāciju izbūve

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

43.sēj.

ST AR

08.01.2008.

Nr.2

04.01.2008. (14:15)

5/4

Darleks 53 607,04

SZMA 56 318,95

RIO

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts, vai dokumenta modificēšanas datums un laiks

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

19.sēj.

RIO

03.01.2008. 14:56:09

-

-

Darleks tāme: 53 607,04

19.sēj.

RIO

03.01.2008. 15:06:02

-

-

SZMA tāme: 56 318,95

♦ RIO, Darleks, SZMA

4.2.95. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas elektroapgāde Daugavpilī, Graftio ielā 25/31

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

43.sēj.

ST AR

01.02.2008.

Nr.22

22.01.2008. (14:15)

6

RIO 101 838,46

BES

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

16.sēj.

RIO

21.01.2008.

(*)@apollo.lv

rio.sia@rio.lv

Tāme: 101 838,46

♦ BES, RIO

4.2.96. 0,4kV GVL L-3 no TP-6228 rekonstrukcija Daugavpils rajona, Ambeļu pagastā

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

43.sēj.

ST AR

31.01.2008.

Nr.20

29.01.2008. (14:15)

5

RIO 33 426,17

BES

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

16.sēj.

RIO

28.01.2008.

(*)@apollo.lv

rio.sia@rio.lv

Tāme: 33 426,17

♦ BES, RIO

4.2.97. 20kV GVL LN-24 rekonstrukcija Daugavpils rajona, Skrudalienas pagastā

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

43.sēj.

ST AR

04.02.2008.

Nr.24

01.02.2008. (14:15)

5

RIO 20 266,10

BES

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

16.sēj.

RIO

31.01.2008.

(*)@apollo.lv

rio.sia@rio.lv

Tāme: 20 266,10

♦ BES, RIO

4.2.98. 20kV GVL LNr.24 renovācija Rēzeknes raj., Audriņu pag.

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

43.sēj.

ST AR

18.02.2008.

Nr.32

15.02.2008. (14:15)

10

LEM 43 071,22

VEC 45 791,20

LEC

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

31.sēj.

VEC

08.02.2008.

lem.rezekne@ inbox.lv

(*)@vec.lv

"Ar sveicienu J. Rēzekne LEM tā ir mūsu summa lūdzu pielikt no 5-10%"
LEM tāme: 43 071,22

♦ LEM, VEC

4.2.99. Ludzas rajona slimnīcas jaunā korpusa elektroapgāde Raiņa ielā 43, Ludzā

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

43.sēj.

ST AR

14.02.2008.

Nr.31

13.02.2008. (14:15)

6

RIO 46 033,27

BES

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

16.sēj.

RIO

12.02.2008.

(*)@apollo.lv

rio.sia@rio.lv

Tāme: 46 033,27

♦ BES, RIO

4.2.100. Daudzdzīvokļu 3 stāvu dzīvojamās mājas būvniecības (RALL SIA) Atbrīvošanas alejā 83a un ēkas rekonstrukcijas par ofisa ēku un kafejnīcu (B&B Struktūra SIA) Atbrīvošanas alejā 88, un administratīvās ēkas (ALBA-LTD SIA) Atbrīvošanas alejā 75, Rēzeknē elektroapgāde

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

43.sēj.

ST AR

14.02.2008.

Nr.31

13.02.2008. (14:15)

13/10

VEC 69 275,00

DEC 56 092,20

LEM

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

6.sēj.

LEM

12.02.2008.

lem.rezekne@ inbox.lv

(*)@vec.lv

Tāmes: 4 228,16; 13 461,20;
1 492,81; 24 440,73; 4 830,79;
962,12; 6 497,27

7.sēj.

LEM

12.02.2008.

lem.rezekne@ inbox.lv

energo.celt@apollo.lv

Tāmes: 13 356,46; 1 424,15; 4 059,91;
23 976,56; 998,66; 4 733,27; 894,73;
6 406,52

♦ LEM, VEC, DEC

4.2.101. 0,4 kV GVL fīderu garuma saīsināšana no TP-6265 Daugavpils rajons, Demenes pagasts, c. Čižovka

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

43.sēj.

ST AR

21.02.2008.

Nr.33

14.02.2008. (14:15)

5

Darleks 62 375,53

SZMA 58 450,19

RIO

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Dokumenta modificēšanas datums un laiks

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

19.sēj.

RIO

13.02.2008. 11:59:05

_

_

Darleks tāmes:
57 375,17; 5 000,36

19.sēj.

RIO

13.02.2008. 13:29:23

_

_

SZMA tāmes:
54 766,24; 3 683,95

♦ RIO, Darleks, SZMA

4.2.102. Dzīvojamās mājas elektroapgāde "Dzeņi", Kombuļu pagastā, Krāslavas rajonā

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

43.sēj.

ST AR

06.03.2008.

Nr.39

04.03.2008. (14:15)

6

SZMA 2 4912,83

BES 26 664,47

Elpoli 19 880,12

Darleks 21 479,65

RIO

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts, vai dokumenta modificēšanas datums un laiks

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

19.sēj.

RIO

03.03.2008.

10:51:11

_

_

SZMA tāme: 2 4912,83

15.sēj.

RIO

03.03.2008.

rio.sia@rio.lv

(*)@apollo.lv

Tāme: 26 663,85

14.sēj.

RIO

03.03.2008.

rio.sia@rio.lv

elpoli@inbox.lv

Tāme: 19 879,31

13.sēj.

RIO

03.03.2008.

rio.sia@rio.lv

darleks@inbox.lv

Tāme: 21 479,65

♦ RIO, SZMA, BES, Elpoli, Darleks

4.2.103. 20kV GVL nomaiņa uz KL no TP-8215 līdz TP-8004, no TP-8004 līdz TP-8219 Ludzas pilsētā

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

43.sēj.

ST AR

26.03.2008.

Nr.47

18.03.2008. (14:15)

5

Darleks 72 590,34

BES 69 995,06

RIO

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

13.sēj.

RIO

14.03.2008.

rio.sia@rio.lv

darleks@inbox.lv

Darleks tāmes: 8 093,14;
4 894,14;
28 340,98; 23 409,54

15.sēj.

RIO

14.03.2008.

rio.sia@rio.lv

(*)@apollo.lv

Tāme: 70 144,06

♦ RIO, Darleks, BES

4.2.104. Dolomīta karjera elektroapgāde (slodzes palielinājums) "Šķembas", Malnavas pagasts, Ludzas rajons

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

43.sēj.

ST AR

26.03.2008.

Nr.49

18.03.2008. (14:15)

7

RIO 5 570,91

Darleks

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

12.sēj.

RIO

17.03.2008.

darleks@inbox.lv

rio.sia@rio.lv

RIO tāmes:
3 898,97; 1 671,94

♦ Darleks, RIO

4.2.105. TP-7148 GVL 0,4kV līniju garuma saīsināšanu Krāslavas rajona, Ezernieku pagasta sādžā Egļeva

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

43.sēj.

ST AR

26.03.2008.

Nr.47

18.03.2008. (14:15)

5

RIO 57 805,98

BES

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

16.sēj.

RIO

17.03.2008.

(*)@apollo.lv

rio.sia@rio.lv

Tāme: 57 805,98

♦ BES, RIO

4.2.106. TA-4315, L-1 GVL-0,4kV fīderu saīsināšana Krāslavas rajona, Kombuļu pagasta sādžā Pliuči

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

43.sēj.

ST AR

26.03.2008.

Nr.47

18.03.2008. (14:15)

5

RIO 41 153,62

SZMA

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

18.sēj.

RIO

17.03.2008.

szma_d@inbox.lv

rio.sia@rio.lv

RIO tāme: 41 153,62

♦ SZMA, RIO

4.2.107. TP-7026, GVL 0,4kV fīderu garuma saīsināšana Krāslavas rajona, Ezernieku pagasta sādžā Zelta kalniņš

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

43.sēj.

ST AR

26.03.2008.

Nr.47

18.03.2008. (14:15)

5

RIO 45 198,71

Darleks

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

12.sēj.

RIO

18.03.2008. (08:58)

darleks@inbox.lv

rio.sia@rio.lv

"Jūsu summa bez PVN ir 45 198,71"

♦ Darleks, RIO

4.2.108. 0,4kV rekonstrukcija no TP-9117 Ludzas rajonā, Zilupes novadā, Zilupē

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

43.sēj.

ST AR

14.04.2008.

Nr.62

11.04.2008. (14:15)

5

BES 66 539,14

Darleks 70 192,59

SZMA 64 812,92

RIO

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts, vai dokumenta modificēšanas datums un laiks

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

15.sēj.

RIO

07.04.2008.

rio.sia@rio.lv

(*)@apollo.lv

Tāme: 66 539,62

19.sēj.

RIO

07.04.2008.

09:53:32

_

_

Darleks tāme: 70 192,59

19.sēj.

RIO

07.04.2008.

09:22:22

_

_

SZMA tāme: 64 812,92

♦ RIO, BES, Darleks, SZMA

4.2.109. 0,4kV rekonstrukcija L-4 no TP-9011, L-1 no TP-9012 Ludzas rajonā, Zilupē

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

43.sēj.

ST AR

14.04.2008.

Nr.62

11.04.2008. (14:15)

5

BES 74 113,24

Darleks 78 872,72

SZMA 72 229,52

RIO

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts, vai dokumenta modificēšanas datums un laiks

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

15.sēj.

RIO

07.04.2008.

rio.sia@rio.lv

(*)@apollo.lv

Tāme: 74 113,73

19.sēj.

RIO

07.04.2008. 11:00:21

-

-

Darleks tāme: 78 872,72

19.sēj.

RIO

07.04.2008. 10:37:22

-

-

SZMA tāme: 72 229,52

♦ RIO, BES, Darleks, SZMA

4.2.110. 0,4kV GVL rekonstrukcija L-1 no TP-9009 Ludzas rajonā, Zilupē

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar izdevīgāko piedāvājumu (zemāko cenu)

43.sēj.

ST AR

14.04.2008.

Nr.62

11.04.2008. (14:15)

5

BES 31 625,89

Darleks 29 611,71

SZMA 27 558,26

RIO

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts, vai dokumenta modificēšanas datums un laiks

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

15.sēj.

RIO

09.04.2008.

rio.sia@rio.lv

(*)@apollo.lv

Tāme: 31 625,90

19.sēj.

RIO

09.04.2008.

08:31:37

_

_

Darleks tāme: 29 611,71

19.sēj.

RIO

09.04.2008.

08:32:58

_

_

SZMA tāme: 27 558,26

♦ RIO, BES, Darleks, SZMA

4.2.111. 0,4kV rekonstrukcija L-1, L-4 no TP-2188, Skolas un Talsu ielā, Preiļos

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

43.sēj.

ST AR

21.04.2008.

Nr.68

10.04.2008. (14:15)

5

BES 71 045,84

Darleks 64 112,05

SZMA 62 008,67

RIO

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts, vai dokumenta modificēšanas datums un laiks

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

15.sēj.

RIO

09.04.2008.

rio.sia@rio.lv

(*)@apollo.lv

Tāme: 71 045,81

19.sēj.

RIO

09.04.2008. 14:08:12

-

-

Darleks tāme: 64 112,05

19.sēj.

RIO

09.04.2008. 14:04:38

-

-

SZMA tāme: 62 008,67

♦ RIO, BES, Darleks, SZMA

4.2.112. Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Skolas un Talsu ielās, Preiļu pilsētā

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

43.sēj.

ST AR

22.04.2008.

Nr.69

10.04.2008. (14:15)

5

BES 57 429,39

Darleks 49 142,36

SZMA 47 083,79

RIO

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts, vai dokumenta modificēšanas datums un laiks

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

15.sēj.

RIO

09.04.2008.

rio.sia@rio.lv

(*)@apollo.lv

Tāme: 57 429,71

19.sēj.

RIO

09.04.2008.

13:20:21

_

_

Darleks tāme: 49 142,36

19.sēj.

RIO

09.04.2008.

13:17:22

_

_

SZMA tāme: 47 083,79

♦ RIO, BES, Darleks, SZMA

4.2.113. Mazumtirdzniecības un pakalpojumu kompleksa Izraēlas ielā 3, Rēzeknē, elektroapgāde

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

43.sēj.

ST AR

21.04.2008.

Nr.67

17.04.2008. (14:15)

12/7

RIO 32 156,32

BES 37 573,84

SZMA 43 212,31

Kvēle

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts, vai dokumenta modificēšanas datums un laiks

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

15.sēj.

RIO

16.04.2008.

rio.sia@rio.lv

(*)@apollo.lv

Tāme: 37 573,84

20.sēj.

RIO

16.04.2008.

14:19:11

_

_

SZMA tāmes: 5 201,94;
19 931,28; 18 079,09

♦ RIO, BES, SZMA

4.2.114. Robežkontroles punkta "Grebņeva" rekonstrukcija Ludzas rajona Malnavas pagastā

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

43.sēj.

ST AR

19.05.2008.

Nr.82

12.05.2008. (14:15)

7

BES 32 211,21

Darleks 34 722,66

Rēzeknes PMK
29 220,12

SZMA 30 827,21

Elpoli 36 416,64

RIO

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts, vai dokumenta modificēšanas datums un laiks

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

15.sēj.

RIO

09.05.2008.

rio.sia@rio.lv

(*)@apollo.lv

Tāme: 33 211,80

20.sēj.

RIO

09.05.2008. 13:31:36

-

-

Darleks tāme: 34 722,66

20.sēj.

RIO

09.05.2008. 13:09:00

-

-

Rēzeknes PMK tāme: 29 220,12

20.sēj.

RIO

09.05.2008. 13:15:44

-

-

SZMA tāme: 30 827,21

14.sēj.

RIO

12.05.2008. (08:06)

rio.sia@rio.lv

elpoli@inbox.lv

"Labrīt! Nosūtu Jums tāmi un materiālu sarakstu 12.05.2008. konkursam. (..) Jūsu summa būs Ls 36 416,63. Tāmes izskats nav mainīts. (..)"

♦ RIO, BES, Darleks, Rēzeknes PMK, SZMA, Elpoli

4.2.115. 20kV LN-1319 un 0,4kV GVL no TP-1319 rekonstrukcija Daugavpils rajona Sventē

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

43.sēj.

ST AR

10.06.2008.

Nr.95

03.06.2008. (14:15)

5

Darleks 43 112,37

SZMA 56 161,00

RIO

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Dokumenta modificēšanas datums un laiks

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

20.sēj.

RIO

28.05.2008. 09:09:06

_

_

Darleks tāmes: 21 037,32;
22 075,05

20.sēj.

RIO

28.05.2008. 09:33:24

_

_

SZMA tāmes: 27 019,11;
29 141,89

♦ RIO, Darleks, SZMA

4.2.116. Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Rīgas ielā, Līvānu pilsētā, Preiļu rajonā

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

43.sēj.

ST AR

10.06.2008.

Nr.96

03.06.2008. (14:15)

5

Darleks 17 321,15

SZMA 19 986,38

RIO

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Dokumenta modificēšanas datums un laiks

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

20.sēj.

RIO

30.05.2008. 10:21:26

-

-

Darleks tāme: 17 321,15

20.sēj.

RIO

30.05.2008. 10:28:28

-

-

SZMA tāme: 19 986,38

♦ RIO, Darleks, SZMA

4.2.117. 0,4kV L-5 rekonstrukcija no TP-5576 Rīgas ielā, Līvānos, Preiļu rajonā

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

43.sēj.

ST AR

10.06.2008.

Nr.96

03.06.2008. (14:15)

5

Darleks 14 902,79

SZMA 18 567,26

RIO

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Dokumenta modificēšanas datums un laiks

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

20.sēj.

RIO

30.05.2008. 10:21:08

-

-

Darleks tāme: 14 902,79

20.sēj.

RIO

30.05.2008. 10:26:32

-

-

SZMA tāme: 18 567,26

♦ RIO, Darleks, SZMA

4.2.118. Stadiona "Lokomotīve" slodzes palielināšana Jelgavas ielā 54, Daugavpilī

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

43.sēj.

ST AR

05.06.2008.

Nr.93

03.06.2008. (14:15)

5

DEC 33727,95

BES

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

28.sēj.

DEC

02.06.2008.

buvenergoserviss@gmail.com

energo.celt@apollo.lv

Tāme: 33 714,63

♦ BES, DEC

4.2.119. Bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas ietaišu elektroapgāde Līvānu novada Turku pagastā

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

43.sēj.

ST AR

25.06.2008.

Nr.104

19.06.2008. (14:15)

6

Elpoli 19 843,27

BES 23 065,72

Darleks 21 545,13

SZMA 25 727,85

RIO

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts, vai dokumenta modificēšanas datums un laiks

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

14.sēj.

RIO

18.06.2008.

rio.sia@rio.lv

elpoli@inbox.lv

Tāme: 19 843,27

20.sēj.

RIO

18.06.2008. 09:49:56

-

-

BES tāme: 23 065,72

20.sēj.

RIO

18.06.2008. 09:49:43

-

-

Darleks tāme: 21 545,13

20.sēj.

RIO

18.06.2008. 09:50:09

-

-

SZMA tāme: 25 727,85

♦ RIO, Elpoli, BES, Darleks, SZMA

4.2.120. Atpūtas un ārstniecības centra elektroapgāde - "Ievas", Turku pagasts, Līvānu novads, Preiļu rajons

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

43.sēj.

ST AR

11.07.2008.

Nr.113

19.06.2008. (14:15)

6

(Iesniegti 03.07.2008.)

Elpoli 45 084,82

Darleks 41 936,09

SZMA 40 752,35

RIO

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts, vai dokumenta modificēšanas datums un laiks

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

14.sēj.

RIO

02.07.2008.

rio.sia@rio.lv

elpoli@inbox.lv

Tāme: 45 084,80

20.sēj.

RIO

02.07.2008.

13:20:56

_

_

Darleks tāmes: 3 946,00;
1 829,73; 36 69,47; 12 079,85;
20 411,04

20.sēj.

RIO

02.07.2008.

13:01:00

_

_

SZMA tāmes: 3 768,35;
1 600,48; 3 539,16;
11 988,70; 19 855,66

♦ RIO, Elpoli, Darleks, SZMA

4.2.121. 20kV KL starp TP-4476 un TP-4159 izbūve un 0,4kV GVL no TP-4476, TP-4159 rekonstrukcija Krāslavas pilsētā

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

43.sēj.

ST AR

23.07.2008.

Nr.121

17.07.2008. (14:15)

5

RIO 10 4212,48

DEC

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

28.sēj.

DEC

09.07.2008.

dec@dec.com.lv

rio.sia@rio.lv

"(..) Atsaucoties uz iepriekšēju mutisko vienošanos par to, ka visas kārtas objektā (..) būvē "DEC", informējam, ka Jūsu summas dotajam objektam atsūtīsim nākamās nedēļas sākumā. (..)"

♦ DEC, RIO

4.2.122. Pagaidu pieslēguma izbūve Daugavpils pilsētas un rajona policijas pārvaldes kompleksa izbūves teritorijas būvlaukumam Daugavpilī, Cietokšņa teritorijā

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

43.sēj.

ST AR

01.08.2008.

Nr.125

31.07.2008. (15:25)

5

DEC 24 674,25

BES

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

28.sēj.

DEC

28.07.2009.

buvenergoserviss@buvenergoserviss.lv

dec@dec.com.lv

"(..) Nosūtām Jūsu summas sarunām "Policija … Cietoksnis" uz 31.07.: (..)
Ls 29 078,18 (iekļauts PVN 18%)."

♦ BES, DEC

4.2.123. Elektrolīniju iznešana no Daugavpils pilsētas un rajona policijas pārvaldes kompleksa izbūves teritorijas Daugavpilī, Cietokšņa teritorijā

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

43.sēj.

ST AR

01.08.2008.

Nr.125

31.07.2008. (15:25)

5

DEC 67 122,47

BES

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

28.sēj.

DEC

28.07.2009.

buvenergoserviss@buvenergoserviss.lv

dec@dec.com.lv

"(..) Nosūtām Jūsu summas sarunām "Policija … Cietoksnis" uz 31.07.: (..) Ls 79 139,63 (iekļauts PVN 18%)."

♦ BES, DEC

4.2.124. Sprieguma kvalitātes uzlabošana no TP-4305 L-1

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

43.sēj.

ST AR

19.08.2008.

Nr.131

12.08.2008. (15:25)

5

DEC 61 947,64

SZMA

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

28.sēj.

DEC

11.08.2008.

szma_d@inbox.lv

energo.celt@apollo.lv

DEC tāme: 61 528,13

♦ SZMA, DEC

4.2.125. Pasūtītāja SIA "Lāčplēša nams" ēkas elektroapgāde, Lāčplēša iela 35, Daugavpils

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

43.sēj.

ST AR

28.08.2008.

Nr.135

15.08.2008. (15:15)

7

(Iesniegti 14.08.2008.)

RIO 34 115,39

Elpoli 42 489,29

Darleks 40 124,82

SZMA 35 220,69

LEC

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts, vai dokumenta modificēšanas datums un laiks

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

14.sēj.

RIO

13.08.2008.

rio.sia@rio.lv

elpoli@inbox.lv

42 462,64

21.sēj.

RIO

13.08.2008.

13:41:19

_

_

Darleks tāmes: 29 056,59;
11 068,23

21.sēj.

RIO

13.08.2008.

13:24:16

_

_

SZMA tāmes: 25 198,92;
10 021,77

♦ RIO, Elpoli, Darleks, SZMA

4.2.126. Komercuzskaišu rekonstrukcija ar gaisvada līniju nomaiņu Daugavpilī, Šūņu-Ormaņu-Zeltkalna ielu krustojuma un Baložu ielas (posmā no Ormaņu ielas līdz Ezeru ielai)

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

43.sēj.

ST AR

22.08.2008.

Nr.133

21.08.2008. (14:15)

5

RIO 22 505,66

BES 20 651,81

DEC

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

17.sēj.

28.sēj.

RIO

DEC

19.08.2008.

dec@dec.com.lv

rio.sia@rio.lv

Tāme: 22 505,66

28.sēj.

DEC

19.08.2008.

dec@dec.com.lv

buvenergoserviss@apollo.lv

Tāme: 20 651,28

♦ DEC, RIO, BES

4.2.127. Komercuzskaišu rekonstrukcija ar gaisvada līniju nomaiņu Daugavpilī, Valmieras ielas posmā no Varšavas ielas līdz Jelgavas ielai

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

43.sēj.

ST AR

08.09.2008.

Nr.139

02.09.2008. (14:15)

5

Darleks 23 096,15

DEC 21 920,24

RIO

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts, vai dokumenta modificēšanas datums un laiks

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

21.sēj.

RIO

29.08.2008.

13:07:09

_

_

Darleks tāme: 23 096,15

28.sēj.

DEC

29.08.2008.

rio.sia@rio.lv

energo.celt@apollo.lv

Tāme: 21 920,22

♦ RIO, Darleks, DEC

4.2.128. Sprieguma kvalitātes uzlabošana no TP-4305 L-2

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

43.sēj.

ST AR

22.09.2008.

Nr.143

16.09.2008. (14:15)

5

DEC 56 065,95

SZMA

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

28.sēj.

DEC

16.09.2008. (09:51)

szma_d@inbox.lv

energo.celt@apollo.lv

"(..) Jūsu summa bez PVN ir
55 017,64 Ls. Ceram uz sapratni un atsaucību, SIA "SZMA""

♦ SZMA, DEC

4.2.129. SIA "LEANDRA MM" elektroapgāde "Pussalās", Kastuļinas pagastā, Krāslavas rajonā

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

43.sēj.

ST AR

02.10.2008.

Nr.148

25.09.2008. (14:15)

5

DEC 45 596,99

BES

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

28.sēj.

DEC

24.09.2009.

buvenergoserviss@gmail.com

dec@dec.com.lv

DEC tāme: 45 592,65

♦ BES, DEC

4.2.130. SIA "Greenberg Latvia" ēkas Viestura ielā 84/86, Daugavpilī, elektroapgāde

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

43.sēj.

ST AR

09.10.2008.

Nr.154

02.10.2008. (14:15)

5

DEC 13 511,06

Elpoli

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

28.sēj.

DEC

01.10.2008.

elpoli@inbox.lv

energo.celt@apollo.lv

DEC tāme: 13 284,54

♦ Elpoli, DEC

4.2.131. 0,4kV līnijas L-12 rekonstrukcija no TP-1055 Pilskalnes un Tirgus ielās, Ilūkstē

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

43.sēj.

ST AR

15.10.2008.

Nr.159

07.10.2008. (14:15)

5

DEC 68 828,56

RIO 89 979,36

SZMA 73 680,16

BES

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

26.sēj.

DEC

06.10.2008.

(*)@dec.com.lv

rio.sia@rio.lv

Tāme: 74 000,79

26.sēj.

DEC

06.10.2008.

(*)@dec.com.lv

szma.daugavpils@inbox.lv

Tāme: 73 680,15

♦ DEC, RIO, SZMA

4.2.132. Ielu apgaismojums no TP-1365 Pilskalnes un Tirgus ielās, Ilūkstē

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

43.sēj.

ST AR

15.10.2008.

Nr.159

07.10.2008. (14:15)

5/3

DEC 13 766,70

SZMA 16 502,24

BES

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

26.sēj.

DEC

06.10.2008.

(*)@dec.com.lv

szma.daugavpils@inbox.lv

Tāme: 16 502,24

♦ DEC, SZMA

4.2.133. 0,4kV GVL renovācija no TP-8005 Ludzā

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

43.sēj.

ST AR

09.10.2008.

Nr.156

07.10.2008. (14:15)

5

Darleks 99 993,77

Rēzeknes PMK 100 635,62

SZMA 101 520,27

RIO

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Dokumenta modificēšanas datums un laiks

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

21.sēj.

RIO

07.10.2008.

06:56:39

_

_

Darleks tāmes: 38 939,75;
61 054,02

21.sēj.

RIO

07.10.2008.

06:30:23

_

_

Rēzeknes PMK tāmes:
38 863,26; 61 772,36

21.sēj.

RIO

07.10.2008.

06:44:52

_

_

SZMA tāmes: 39 409,07;
62 111,21

♦ RIO, Darleks, Rēzeknes PMK, SZMA

4.2.134. Līnijas renovācija sprieguma kvalitātes uzlabošanai un jauna pieslēguma ierīkošana "Vasiļki" Višķu pagasts, Daugavpils rajons

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

43.sēj.

ST AR

03.11.2008.

Nr.165

14.10.2008. (14:15)

5

DEC 37 205,49

SZMA

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

28.sēj.

DEC

13.10.2008.

szma_d@inbox.lv

energo.celt@apollo.lv

DEC tāme: 37 186,07

♦ SZMA, DEC

4.2.135. SIA "DAERS" ražotnes elektroapgāde Jelgavas ielā 1R, Daugavpilī

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

43.sēj.

ST AR

16.10.2008.

Nr.160

14.10.2008. (14:15)

5

DEC 16 406,60

Elpoli

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

28.sēj.

DEC

13.10.2008.

elpoli@inbox.lv

energo.celt@apollo.lv

DEC tāme: 16 330,94

♦ Elpoli, DEC

4.2.136. Dubrovina parka Daugavpilī elektroapgādes rekonstrukcija

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

43.sēj.

ST AR

16.10.2008.

Nr.160

14.10.2008. (14:15)

5

BES 14 315,32

SZMA 15 373,52

DEC

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

26..sēj.

DEC

13.10.2008.

(*)@dec.com.lv

buvenergoserviss@buvenergoserviss.lv

Tāme: 14 315,32

26.sēj.

DEC

13.10.2008.

(*)@dec.com.lv

szma.daugavpils@inbox.lv

Tāme: 15 373,52

♦ DEC, BES, SZMA

4.2.137. Dzīvojamās mājas elektroapgāde "Peļušina-4", Kalkūnes pagastā Daugavpils rajonā

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

43.sēj.

ST AR

16.10.2008.

Nr.160

14.10.2008. (14:15)

5

DEC 21 087,58

BES

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts, vai dokumenta modificēšanas datums un laiks

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

28.sēj.

DEC

14.10.2008. (10:10)

buvenergoserviss@gmail.com

(*)@dec.com.lv

"Nosūtu konkursa tāmi "Peļušina-4". Jūsu summa sastāda 20 527,46 Ls bez PVN. SIA "Būvenergoserviss""

♦ BES, DEC

4.2.138. Sprieguma kvalitātes uzlabošana no TP-4398 L-4

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

43.sēj.

ST AR

29.10.2008.

Nr.164

23.10.2008. (14:15)

5/4

BES 34 906,19

SZMA 36 373,69

DEC

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

26.sēj.

DEC

22.10.2008.

(*)@dec.com.lv

buvenergoserviss@buvenergoserviss.lv

Tāme: 48 133,40

26.sēj.

DEC

22.10.2008.

(*)@dec.com.lv

szma.daugavpils@inbox.lv

Tāme: 49 075,31

26.sēj.

DEC

24.10.2008.

(*)@dec.com.lv

buvenergoserviss@buvenergoserviss.lv

Tāme: 34 906,20

26.sēj.

DEC

24.10.2008.

(*)@dec.com.lv

szma.daugavpils@inbox.lv

Tāme: 36 373,69

♦ DEC, BES, SZMA

4.2.139. Sprieguma kvalitātes uzlabošana no TP-6236 L-2 Daugavpils rajons, Laucesas pagasts

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

43.sēj.

ST AR

03.11.2008.

Nr.166

30.10.2008. (14:15)

5

DEC 27 402,38

SZMA

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

28.sēj.

DEC

29.10.2008.

szma_d@inbox.lv

energo.celt@apollo.lv

DEC tāme: 27 397,70

♦ SZMA, DEC

4.2.140. Sprieguma kvalitātes uzlabošana no TP-4315 L-4 Krāslavas rajons, Grāveru pagasts

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

43.sēj.

ST AR

03.11.2008.

Nr.166

30.10.2008. (14:15)

5

DEC 32 904,89

BES

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

26.sēj.

DEC

30.10.2008. (09:07)

buvenergoserviss@gmail.com

(*)@dec.com.lv

"Nosūtu konkursa tāmi, Jūsu summa sastāda
32 653,61 Ls bez PVN."

♦ BES, DEC

4.2.141. Sprieguma kvalitātes uzlabošana no TP-3232 Rēzeknes rajons, Verēmu pagasts

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

43.sēj.

ST AR

05.11.2008.

Nr.167

04.11.2008. (14:15)

5

DEC 82 978,13

BES

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

26.sēj.

DEC

03.11.2008.

buvenergoserviss@gmail.com

(*)@dec.com.lv

Tāme: 82 845,46

♦ BES, DEC

4.2.142. Valsts Robežsardzes koledžas apmācību poligona "Janapole" elektroapgādes ārējo tīklu rekonstrukcija Rēzeknes rajons, Čornaja pagasts

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

43.sēj.

ST AR

28.11.2008.

Nr.177

20.11.2008. (14:15)

5

DEC 22 002,56

BES 23 943,19

Rēzeknes PMK

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

26.sēj.

DEC

19.11.2008.

(*)@dec.com.lv

buvenergoserviss@buvenergoserviss.lv

Tāme: 23 712,18

♦ DEC, BES

4.2.143. M.Rotko mākslas centra ārējā elektroapgāde, Mihaila ielā, Daugavpilī

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

43.sēj.

ST AR

12.12.2008.

Nr.180

02.12.2008. (14:15)

5

DEC 64 989,77

BES

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

28.sēj.

DEC

01.12.2008.

buvenergoserviss@gmail.com

(*)@dec.com.lv

DEC tāme: 64 761,08

♦ BES, DEC

4.2.144. Katlu mājas "Cietoksnis" Aleksandra ielā 7, Daugavpils, rekonstrukcija ar koģenerācijas iekārtu uzstādīšanu un ārējo elektrotīklu izbūvi

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

4.sēj.

ST AR

06.01.2009.

Nr.1

16.12.2008. (14:15)

5

DEC 28 995,22

BES

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

28.sēj.

DEC

15.12.2008.

buvenergoserviss@gmail.com

dec@dec.com.lv

DEC tāme: 28 888,54

♦ BES, DEC

4.2.145. 0.4 kV GVL L-1 no TP-3538 rekonstrukcija Čornajas pagasts, Rēzeknes rajons, s. Kolpaki

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

43.sēj.

ST AR

23.12.2008.

Nr.185

22.12.2008. (10:15)

6

DEC 46 315,26

Rēzeknes PMK

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

28.sēj.

DEC

19.12.2008.

energoceltnieks@rezekne.apollo.lv

energo.celt@apollo.lv

Tāme: 47 500,13

♦ Rēzeknes PMK, DEC

4.2.146. 0,4kV KL L-1 un L-3 no TP-6316 renovācija Daugavpils rajons Višķu pagasts

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

43.sēj.

ST AR

23.12.2008.

Nr.185

22.12.2008. (10:15)

5

DEC 44 455,53

SZMA

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

28.sēj.

DEC

19.12.2008.

szma_d@inbox.lv

energo.celt@apollo.lv

Tāme: 44 071,83

♦ SZMA, DEC

♦ 2009.gads ♦

4.2.147. 0,4kV rekonstrukcija no TP-9024, Ludzas rajons, Istras pagasts, Belejova

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

8.sēj.

ST AR

10.01.2009.

Nr.2

08.01.2009. (14:15)

6/5

Darleks 83 112,69 (iesniegts 07.01.2009.)

SZMA 81 267,77

DEC 81 804,13

RIO

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts, vai dokumenta modificēšanas datums un laiks

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

21.sēj.

RIO

19.12.2008.

10:44:14

_

_

Darleks tāmes: 3 807,26;
3 810,27; 15 006,58

21.sēj.

RIO

06.01.2009.

10:35:51

_

_

Darleks tāmes: 40 937,86;
19 550,72

21.sēj.

DEC

19.12.2008.

10:25:32

_

_

SZMA tāmes: 3 605,32;
3 591,11; 14 036,15

21.sēj.

DEC

06.01.2009.

10:08:53

_

_

SZMA tāmes: 40 686,37;
19 348,82

28.sēj.

DEC

06.01.2009.

rio.sia@rio.lv

energo.celt@apollo.lv

Tāme: 81 803,06

♦ RIO, Darleks, SZMA, DEC

4.2.148. 20kV GVL L-225 renovācija Daugavpils raj., Naujenes pag., Vecpils

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

4.sēj.

ST AR

02.02.2009.

Nr.8

22.01.2009. (14:15)

5

BES 11 020,93

SZMA 11 992,97

RIO 11 750,20

DEC

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

27.sēj.

DEC

19.01.2009.

(*)@dec.com.lv

buvenergoserviss@ buvenergoserviss.lv

Tāme: 11 020,74

27.sēj.

DEC

19.01.2009.

(*)@dec.com.lv

szma.daugavpils@inbox.lv

Tāme: 11 992,97

27.sēj.

DEC

20.01.2009.

(*)@dec.com.lv

rio.sia@rio.lv

Tāme: 11 750,20

♦ DEC, BES, SZMA, RIO

4.2.149. 0,4kV GVL L-1, L-2 no TP-2049 rekonstrukcija Preiļu rajonā, Sutru pag., Rengentova

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

4.sēj.

ST AR

02.02.2009.

Nr.8

22.01.2009. (14:15)

5

Darleks 63 443,35

BES 62 207,36

RIO 62 995,17

SZMA 63 948,82

DEC

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

27.sēj.

DEC

20.01.2009.

(*)@dec.com.lv

darleks@inbox.lv

Tāme: 63 443,35

27.sēj.

DEC

20.01.2009.

(*)@dec.com.lv

buvenergoserviss@ buvenergoserviss.lv

Tāme: 62 207,69

27.sēj.

DEC

20.01.2009.

(*)@dec.com.lv

rio.sia@rio.lv

Tāme: 62 995,17

27.sēj.

DEC

20.01.2009.

(*)@dec.com.lv

szma.daugavpils@inbox.lv

Tāme: 63 948,82

♦ DEC, Darleks, BES, RIO, SZMA

4.2.150. TP-1103 fīderu garuma saīsināšana Daugavpils raj., Līksnas pag., Vaikuļāni

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

4.sēj.

ST AR

02.02.2009.

Nr.8

22.01.2009. (14:15)

5

DEC 54 595,04

BES

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

28.sēj.

DEC

21.01.2009.

buvenergoserviss@ gmail.com

(*)@dec.com.lv

DEC tāme: 54 208,93

♦ BES, DEC

4.2.151. TP-4301, L-2 rekonstrukcija Krāslavas raj., Skaistas pag., s.Skradeļi

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

4.sēj.

ST AR

02.02.2009.

Nr.8

22.01.2009. (14:15)

5

DEC 28 700,92

BES

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

28.sēj.

DEC

21.01.20109.

buvenergoserviss@ gmail.com

(*)@dec.com.lv

DEC tāme: 28 295,33

♦ BES, DEC

4.2.152. 20kV GVL LN-335 renovācija Daugavpils rajons, Sventes pagasts, Svente

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

4.sēj.

ST AR

02.02.2009.

Nr.8

22.01.2009. (14:15)

5

DEC 21 053,61

SZMA

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

28.sēj.

DEC

22.01.2009. (09:38)

szma_d@inbox.lv

energo.celt@apollo.lv

"Jūsu summa bez PVN - 20 817,02"

♦ SZMA, DEC

4.2.153. Sprieguma kvalitātes uzlabošana no TP-8251 L-2 Ludzas raj., Kārsava

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

4.sēj.

ST AR

12.02.2009.

Nr.13

05.02.2009. (14:15)

5

BES 26 387,44

DEC 25 140,19

Darleks 25 550,66

LEM

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

6.sēj.

LEM

03.02.2009.

lem.rezekne@inbox.lv

buvenergoserviss@ apollo.lv

"Tā ir Jūsu summa,
ar cieņu J. Rēzekne LEM"

BES tāme: 26 387,06

6.sēj.

LEM

03.02.2009.

lem.rezekne@inbox.lv

energo.celt@apollo.lv

"Tā ir Jūsu summa.
Ar cieņu J. Rēzekne LEM"

DEC tāme: 25 071,36

6.sēj.

LEM

03.02.2009.

lem.rezekne@inbox.lv

darleks@inbox.lv

"Tā ir Jūsu summa.
Ar cieņu J. Rēzekne LEM"

Darleks tāme: 25 550,66

♦ LEM, BES, DEC, Darleks

4.2.154. 20kV GVL LN-25 rekonstrukcija Daugavpils rajons, Malinovas pagasts, Vecpils

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

4.sēj.

ST AR

12.02.2009.

Nr.13

05.02.2009. (14:15)

5

BES 27 220,68

RIO 31 261,83

SZMA 30 771,81

DEC

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

27.sēj.

DEC

03.02.2009.

(*)@dec.com.lv

buvenergoserviss@ buvenergoserviss.lv

Tāme: 27 220,02

27.sēj.

DEC

03.02.2009.

(*)@dec.com.lv

rio.sia@rio.lv

Tāme: 31 261,83

27.sēj.

DEC

03.02.2009.

(*)@dec.com.lv

szma.daugavpils@inbox.lv;

szma_d@inbox.lv

Tāme: 30 771,81

♦ DEC, BES, RIO, SZMA

4.2.155. Sprieguma kvalitātes uzlabošana no TP-4340 L-1, L-2 Krāslavas rajons, Indras pagasts, c.Kelova

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

4.sēj.

ST AR

12.02.2009.

Nr.13

05.02.2009. (14:15)

5

SZMA 60 922,14

RIO

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts, vai dokumenta modificēšanas datums un laiks

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

22.sēj.

RIO

04.02.2009.

15:14:14

_

_

SZMA tāmes: 20 186,53; 8 204,07;
13 981,54; 6 805,53; 2 745,35;
2 772,07; 6 227,05

♦ RIO, SZMA

4.2.156. Sprieguma kvalitātes uzlabošana no TP-4079 L-3 Krāslavas rajons, Škeltovas pagasts, c.Suveizdi

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

4.sēj.

ST AR

12.02.2009.

Nr.13

05.02.2009. (14:15)

 

DEC 30 210,77

BES

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

28.sēj.

DEC

04.02.2009.

buvenergoserviss@ gmail.com

(*)@dec.com.lv

DEC tāme: 30 208,10

♦ BES, DEC

4.2.157. Sprieguma kvalitātes uzlabošana no TP-1044 L-3 Dvietes pagasts, Daugavpils rajons

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

4.sēj.

ST AR

12.02.2009.

Nr.13

05.02.2009. (14:15)

5

RIO 14 169,03

DEC 14 771,24

SZMA

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

18.sēj.

RIO

04.02.2009.

szma_d@inbox.lv

rio.sia@rio.lv

RIO tāme: 14 169,03

28.sēj.

DEC

04.02.2009.

szma_d@inbox.lv

(*).celt@apollo.lv

DEC tāme: 14 369,94

♦ SZMA, RIO, DEC

4.2.158. Sprieguma kvalitātes uzlabošana no TP-9101 L-2 Ludzas raj., Zilupes nov.

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

4.sēj.

ST AR

12.02.2009.

Nr.13

05.02.2009. (14:15)

5

BES 29 233,03

Darleks

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

3.sēj.

BES

04.02.2009.

darleks@inbox.lv

buvenergoserviss@ apollo.lv

BES tāme: 29 233,17

♦ Darleks, BES

4.2.159. 0,4kV līniju garuma saīsināšana no TP-4429 Krāslavas rajons, Škeļtovas pagasts, s. Piļdigi

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

4.sēj.

ST AR

18.02.2009.

Nr.17

12.02.2009. (14:15)

5

DEC 67 939,10

BES

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts, vai dokumenta modificēšanas datums un laiks

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

28.sēj.

DEC

11.02.2009.

buvenergoserviss@ gmail.com

(*)@dec.com.lv

DEC tāme: 67 928,89

♦ BES, DEC

4.2.160. Sprieguma kvalitātes uzlabošana no TP-9083 L-3 Ludzas raj., Pasienas pagasts

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

4.sēj.

ST AR

18.02.2009.

Nr.17

12.02.2009. (14:15)

6

BES 23 460,50

Rēzeknes PMK

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

3.sēj.

BES

11.02.2009.

energoceltnieks@ rezekne.apollo.lv

buvenergoserviss@ apollo.lv

Tāme: 23 460,60

♦ Rēzeknes PMK, BES

4.2.161. Sprieguma kvalitātes uzlabošana no TP-6045 L-3 Daugavpils rajons, Demenes pagasts, Kozlovka

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

4.sēj.

ST AR

18.02.2009.

Nr.17

12.02.2009. (14:15)

5

DEC 29 742,73

SZMA

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

28.sēj.

DEC

12.02.2009. (10:09)

szma_d@inbox.lv

energo.celt@apollo.lv

"Nosūtam Jums tāmes
šodienas konkursam."
Tāmes: 24 572,61 (bez PVN)

♦ SZMA, DEC

4.2.162. Daugavpils PRPP kompleksa, īslaicīgās aizturēšanas vietas, Valsts policijas koledžas Latgales reģiona filiāles un Daugavpils zonālā valsts arhīva, Daugavpils cietokšņa teritorijā, II būvniecības kārtas 3.daļa (SP-17 rekonstrukcija)

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

8.sēj.

ST AR

26.02.2009.

Nr.19

196ZMA, DEC2,61 (bez PVN).02.2009. (14:15)

5

DEC 100 983,03

BES

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

28.sēj.

DEC

19.02.2009. (11:38)

buvenergoserviss@ gmail.com

energo.celt@apollo.lv

"Nosūtu šodienas konkursa tāmes. Jūsu summa sastāda 100 716,44 Ls bez PVN, tāmes izskats nav mainīts."

♦ BES, DEC

4.2.163. 20 un 0,4kV EPL rekonstrukcija sprieguma kvalitātes uzlabošanai pie T-4382 "Dzeņumuiža", Liezeres pag., Madonas raj.

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

34.sēj.

ST ZAR

05.03.2009.

Nr.37.2

_

5

AEC 48 644,38

Elbra

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

29.sēj.

Elbra

26.02.2009.

27.02.2009.

elbra@apollo.lv

(*)@alenergo.apollo.lv

"Mūsu cena: (..)
47 606,35"

♦ Elbra, AEC

4.2.164. Sprieguma kvalitātes uzlabošana no TP-4440 L-2 Krāslavas rajons, Robežnieku pagasts

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

4.sēj.

ST AR

09.03.2009.

Nr.22

03.03.2009. (14:15)

5

SZMA 21 615,33

RIO

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Dokumenta modificēšanas datums un laiks

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

22.sēj.

RIO

27.02.2009.

10:07:50

_

_

SZMA tāmes: 2 295,17;
17 914,10; 1 406,06

♦ RIO, SZMA

4.2.165. Sprieguma kvalitātes uzlabošana no TP-6057 L-2 Daugavpils rajons, Skrudalienas pagasts, Bruņino

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

4.sēj.

ST AR

09.03.2009.

Nr.22

03.03.2009. (14:15)

5

BES 34 357,97

RIO 37 584,36

SZMA 36 508,70

DEC

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

27.sēj.

DEC

27.02.2009.

(*)@dec.com.lv

buvenergoserviss@ buvenergoserviss.lv

Tāme: 34 357,38

27.sēj.

DEC

27.02.2009.

(*)@dec.com.lv

rio.sia@rio.lv

Tāme: 37 584,36

27.sēj.

DEC

27.02.2009.

(*)@dec.com.lv

szma.daugavpils@inbox.lv

Tāme: 36 508,70

♦ DEC, BES, RIO, SZMA

4.2.166. 0,4 kV EPL rekonstrukcija pie T-4352 "Cērteles", Cesvaines p.l.t., Madonas raj.

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

34.sēj.

ST ZAR

11.03.2009.

Nr.40.2

_

5

AEC 70 089,96

Elbra

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

29.sēj.

Elbra

06.03.2009.

elbra@apollo.lv

(*)@alenergo.apollo.lv

"Mūsu cena: (..)
69 167,65"

♦ Elbra, AEC

4.2.167. Dzīvojamās mājas uzskaišu rekonstrukcija no TP-4092 Krāslava, Vienības iela 112, 114, 116, 118, 120

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

4.sēj.

ST AR

23.03.2009.

Nr.28

12.03.2009. (14:15)

5

BES 14 524,85

RIO 16 045,75

SZMA 15 492,17

DEC

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

27.sēj.

DEC

11.03.2009.

(*)@dec.com.lv

buvenergoserviss@ buvenergoserviss.lv

Tāme: 14 524,54

27.sēj.

DEC

11.03.2009.

(*)@dec.com.lv

rio.sia@rio.lv

Tāme: 16 045,75

27.sēj.

DEC

11.03.2009.

(*)@dec.com.lv

szma.daugavpils@inbox.lv

Tāme: 15 492,17

♦ DEC, BES, RIO, SZMA

4.2.168. Sprieguma kvalitātes uzlabošana no TP-4180 L-1, L-3 Krāslavas rajons, Ūdrīšu pagasts

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

4.sēj.

ST AR

23.03.2009.

Nr.28

12.03.2009. (14:15)

5

DEC 25 985,56

RIO 28 542,26

SZMA 28 981,39

BES

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

27.sēj.

DEC

11.03.2009.

(*)@dec.com.lv

rio.sia@rio.lv

Tāme: 28 542,26

27.sēj.

DEC

11.03.2009.

(*)@dec.com.lv

szma.daugavpils@inbox.lv

Tāme: 28 981,39

♦ DEC, RIO, SZMA

4.2.169. 0,4kV no TP-2034 L-3 rekonstrukcija Preiļu rajons, Aglonas pagasts

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

4.sēj.

ST AR

23.03.2009.

Nr.28

12.03.2009. (14:15)

5

RIO 50 074,90

SZMA 50 253,33

BES

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

17.sēj.

RIO

11.03.2009.

buvenergoserviss@ gmail.com

rio.sia@rio.lv

Tāme: 45 912,42

28.sēj.

DEC

11.03.2009.

buvenergoserviss@ gmail.com

(*)@dec.com.lv

DEC tāme: 50 248,38

♦ BES, RIO, DEC

4.2.170. 0,4kV no TP-2077 L-1 rekonstrukcija Preiļu rajons, Aizkalnes pagasts, Silinieki

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

4.sēj.

ST AR

23.03.2009.

Nr.28

12.03.2009. (14:15)

5

RIO 61 875,47

DEC 62 160,17

BES

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

17.sēj.

RIO

11.03.2009.

buvenergoserviss@ gmail.com

rio.sia@rio.lv

Tāme: 61 875,47

28.sēj.

DEC

11.03.2009.

buvenergoserviss@ gmail.com

(*)@dec.com.lv

DEC tāme: 62 105,16

♦ BES, RIO, DEC

4.2.171. Sprieguma kvalitātes uzlabošana no TP-1078 L-2 Daugavpils rajons, Eglaines pagasts

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

4.sēj.

ST AR

23.03.2009.

Nr.28

12.03.2009. (14:15)

DEC 8 026,11

RIO 7 842,87

SZMA

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

28.sēj.

DEC

12.03.2009. (08:38)

szma.daugavpils@inbox.lv

(*)@dec.com.lv

"Nosūtam Jums tāmes šodienas konkursam (2 objekti). Tāmju izskats nav mainīts."
Tāme: 7 955,47

18.sēj.

RIO

12.03.2009. (08:41)

szma_d @inbox.lv

rio.sia@rio.lv

"Nosūtam Jums tāmes šodienas konkursam (2 objekti). Tāmju izskats nav mainīts."
Tāme: 7 842,87

♦ SZMA, DEC, RIO

4.2.172. Sprieguma kvalitātes uzlabošana no TP-6055 L-2, c. Raki, Daugavpils rajons, Demenes pagasts

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

4.sēj.

ST AR

23.03.2009.

Nr.28

12.03.2009. (14:15)

DEC 34 668,89

RIO 32 765,45

SZMA

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

28.sēj.

DEC

12.03.2009. (08:38)

szma.daugavpils@inbox.lv

(*)@dec.com.lv

"Nosūtam Jums tāmes šodienas konkursam (2 objekti). Tāmju izskats nav mainīts."
Tāme: 34 518,09

18.sēj.

RIO

12.03.2009. (08:41)

szma_d @inbox.lv

rio.sia@rio.lv

"Nosūtam Jums tāmes šodienas konkursam (2 objekti). Tāmju izskats nav mainīts."
Tāme: 32 765,45

♦ SZMA, DEC, RIO

4.2.173. Sprieguma kvalitātes uzlabošana no TP-4002 L-2 Krāslavas raj., Izvaltas pag., c.Eliši

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

4.sēj.

ST AR

23.03.2009.

Nr.28

12.03.2009. (14:15)

5

RIO 33 206,96

Darleks

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

18.sēj.

RIO

12.03.2009. (07:55)

darleks@inbox.lv

rio.sia@rio.lv

"Jūsu cena bez PVN ir
33 206,96 Ls."

♦ Darleks, RIO

4.2.174. Sprieguma kvalitātes uzlabošana no TP-6044 L-1 Daugavpils rajons, Demenes pagasts

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

4.sēj.

ST AR

23.03.2009.

Nr.28

12.03.2009. (14:15)

5

Darleks 30 017,62

SZMA 29 560,04

DEC 29 064,52

RIO

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts, vai dokumenta modificēšanas datums un laiks

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

22.sēj.

RIO

12.03.2009.

09:56:12

_

_

Darleks tāmes: 14 191,06; 15 826,56

22.sēj.

RIO

12.03.2009.

09:49:53

_

_

SZMA tāmes: 13 944,65; 15 615,39

28.sēj.

DEC

12.03.2009. (09:59)

rio.sia@rio.lv

energo.celt@apollo.lv

"(..) Nosūtu Jums divas tāmes un materiālu sarakstu šodienas konkursam. Jūsu summa: 29 052,18 Ls. Tāmes izskats nav mainīts."

♦ RIO, Darleks, SZMA, DEC

4.2.175. 0,4kV rekonstrukcija no TP-4476 un TP-4159 Krāslavā

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

8.sēj.

ST AR

06.04.2009.

Nr.31

19.03.2009. (14:15)

5

BES 74 694,46

RIO 72 222,91

SZMA 70 600,51

DEC

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

27.sēj.

DEC

18.03.2009.

(*)@dec.com.lv

buvenergoserviss@ buvenergoserviss.lv

Tāme: 74 694,87

27.sēj.

DEC

18.03.2009.

(*)@dec.com.lv

rio.sia@rio.lv

Tāme: 72 222,91

27.sēj.

DEC

18.03.2009.

(*)@dec.com.lv

szma.daugavpils@inbox.lv

Tāme: 70 600,51

♦ DEC, BES, RIO, SZMA

4.2.176. Medumu speciālās internātskolas elektroapgāde

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

8.sēj.

ST AR

24.03.2009.

Nr.29

19.03.2009. (14:30)

6

DEC 2 3091,81

Elpoli

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

28.sēj.

DEC

19.03.2009. (08:53)

elpoli@inbox.lv

energo.celt@apollo.lv

Tāme: 23 064,47

♦ Elpoli, DEC

4.2.177. Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes nelegālo imigrantu uzturēšanas nometnes un patvēruma meklētāju centra A.Pumpura ielā 105B, Daugavpilī elektroapgāde

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

8.sēj.

ST AR

24.03.2009.

Nr.29

19.03.2009. (14:30)

5

Darleks 54 167,78

SZMA 55 538,63

DEC 55 123,48

Elpoli 54 093,59

RIO

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts, vai dokumenta modificēšanas datums un laiks

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

22.sēj.

RIO

19.03.2009.

10:20:32

_

_

Darleks tāmes: 49 089,48; 5 078,30

22.sēj.

RIO

19.03.2009.

10:10:33

_

_

SZMA tāmes: 50 281,29; 5 257,34

27.sēj.

DEC

19.03.2009.

rio.sia@rio.lv

energo.celt@apollo.lv

"(..) Nosūtam Jums tāmes un materiālu sarakstu šodienas konkursam.
Jūsu summa: 55089,17 Ls. Tāmes izskats nav mainīts. Paldies."

14.sēj.

RIO

19.03.2009.

rio.sia@rio.lv

elpoli@inbox.lv

"(..) Nosūtam Jums tāmes un materiālu sarakstu šodienas konkursam.
Jūsu summa: 5 4093,59 Ls. Tāmes izskats nav mainīts. Paldies."

♦ RIO, Darleks, SZMA, DEC, Elpoli

4.2.178. Daugavpils PRPP komplekss, īslaicīgās aizturēšanas vieta, Valsts policijas koledžas Latgales reģiona filiāle un Daugavpils zonālais valsts arhīvs, Daugavpils cietokšņa teritorijā. II būvniecības kārta, 3.daļa

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

8.sēj.

ST AR

26.05.2009.

Nr.36

20.05.2009. (14:15)

5

DEC 91 153,13

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

28.sēj.

DEC

19.05.2009.

buvenergoserviss@ gmail.com

(*)@dec.com.lv

DEC tāme: 9 1137,30

♦ BES, DEC

4.2.179. LN-22 un LN-20 20 kV renovācija Preiļu raj. Riebiņu pag.

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

4.sēj.

ST AR

26.06.2009.

Nr.43

25.06.2009. (14:15)

8

AEC 37 383,11

DEC 37 603,61

BES

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

3.sēj.

BES

10.06.2009.

pieci_pa@apollo.lv

(*)@

alenergo.apollo.lv

"I.Ķ. kungam - personīgi (..) Nosūtu objektu sadalījumu pa firmām (..) un pirmdien, 15.jūnijā ap 9:00 Jums tiks aizsūtītas tāmes no šīm firmām. (..)"

3.sēj.

BES

10.06.2009.

pieci_pa@apollo.lv

elbra@apollo.lv

"R.K. kungam (..) Nosūtu objektu sadalījumu pa firmām (..) un pirmdien, 15.jūnijā ap 9:00 Jums tiks aizsūtītas tāmes no šīm firmām. (..)"

28.sēj.

DEC

18.06.2009.

buvenergoserviss@ gmail.com

energo.celt@apollo.lv

DEC tāme: 37 601,90

♦ BES, AEC, ELBRA, DEC

4.2.180. TP-1365 L-6 0,4 kV rekonstrukcija Ilūkste, Pilskalnes iela

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

4.sēj.

ST AR

26.06.2009.

Nr.43

25.06.2009. (14:15)

8

AEC 33 723,45

DEC 32 981,17

BES

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

3.sēj.

BES

10.06.2009.

pieci_pa@apollo.lv

(*)@alenergo.apollo.lv

"I.Ķ. kungam - personīgi (..) Nosūtu objektu sadalījumu pa firmām (..) un pirmdien, 15.jūnijā ap 9:00 Jums tiks aizsūtītas tāmes no šīm firmām. (..)"

3.sēj.

BES

10.06.2009.

pieci_pa@apollo.lv

elbra@apollo.lv

"R.K. kungam (..) Nosūtu objektu sadalījumu pa firmām (..) un pirmdien, 15.jūnijā ap 9:00 Jums tiks aizsūtītas tāmes no šīm firmām. (..)"

28.sēj.

DEC

19.06.2009.

buvenergoserviss@ gmail.com

energo.celt@apollo.lv

DEC tāme: 32 970,56

♦ BES, AEC, ELBRA, DEC

4.2.181. Sprieguma kvalitātes uzlabošana no TP-1121 L-4 Daugavpils rajons, Līksnas pagasts

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

4.sēj.

ST AR

26.06.2009.

Nr.43

25.06.2009. (14:15)

8

AEC 39 755,58

DEC 38 911,09

BES

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

3.sēj.

BES

10.06.2009.

pieci_pa@apollo.lv

(*)@alenergo.apollo.lv

"I.Ķ. kungam - personīgi (..) Nosūtu objektu sadalījumu pa firmām (..) un pirmdien, 15.jūnijā ap 9:00 Jums tiks aizsūtītas tāmes no šīm firmām. (..)"

3.sēj.

BES

10.06.2009.

pieci_pa@apollo.lv

elbra@apollo.lv

"R.K. kungam (..) Nosūtu objektu sadalījumu pa firmām (..) un pirmdien, 15.jūnijā ap 9:00 Jums tiks aizsūtītas tāmes no šīm firmām. (..)"

28.sēj.

DEC

19.06.2009.

buvenergoserviss@ gmail.com

energo.celt@apollo.lv

DEC tāme: 38 896,06

♦ BES, AEC, ELBRA, DEC

4.2.182. 0,4 kV TP-4373 L-2 rekonstrukcija Krāslavas raj. Kaplava

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

4.sēj.

ST AR

26.06.2009.

Nr.43

25.06.2009. (14:15)

8

AEC 21 920,24

DEC 21 415,38

BES

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

3.sēj.

BES

10.06.2009.

pieci_pa@apollo.lv

(*)@alenergo.apollo.lv

"I.Ķ. kungam - personīgi (..) Nosūtu objektu sadalījumu pa firmām (..) un pirmdien, 15.jūnijā ap 9:00 Jums tiks aizsūtītas tāmes no šīm firmām. (..)"

3.sēj.

BES

10.06.2009.

pieci_pa@apollo.lv

elbra@apollo.lv

"R.K. kungam (..) Nosūtu objektu sadalījumu pa firmām (..) un pirmdien, 15.jūnijā ap 9:00 Jums tiks aizsūtītas tāmes no šīm firmām. (..)"

28.sēj.

DEC

12.06.2009.

buvenergoserviss@ gmail.com

(*)@dec.com.lv

DEC tāme: 21 406,59

♦ BES, AEC, ELBRA, DEC

4.2.183. SP-K-2 "Kalupe" rekonstrukcija Daugavpils raj., Kalupes pag.

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

4.sēj.

ST AR

26.06.2009.

Nr.43

25.06.2009. (14:15)

8

AEC 18 499,33

DEC 19 223,19

BES

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

3.sēj.

BES

10.06.2009.

pieci_pa@apollo.lv

(*)@alenergo.apollo.lv

"I.Ķ. kungam - personīgi (..) Nosūtu objektu sadalījumu pa firmām (..) un pirmdien, 15.jūnijā ap 9:00 Jums tiks aizsūtītas tāmes no šīm firmām. (..)"

3.sēj.

BES

10.06.2009.

pieci_pa@apollo.lv

elbra@apollo.lv

"R.K. kungam (..) Nosūtu objektu sadalījumu pa firmām (..) un pirmdien, 15.jūnijā ap 9:00 Jums tiks aizsūtītas tāmes no šīm firmām. (..)"

28.sēj.

DEC

19.06.2009.

buvenergoserviss@ gmail.com

energo.celt@apollo.lv

DEC tāme: 19 213,21

♦ BES, AEC, ELBRA, DEC

4.2.184. SP-D-3 "Draudzība" rekonstrukcija Rēzeknes raj., Čornajas pag.

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

4.sēj.

ST AR

26.06.2009.

Nr.43

25.06.2009. (14:15)

8

AEC 15 510,10

DEC 17 547,93

AEC

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

3.sēj.

BES

10.06.2009.

pieci_pa@apollo.lv

(*)@alenergo.apollo.lv

"I.Ķ. kungam - personīgi (..) Nosūtu objektu sadalījumu pa firmām (..) un pirmdien, 15.jūnijā ap 9:00 Jums tiks aizsūtītas tāmes no šīm firmām. (..)"

3.sēj.

BES

10.06.2009.

pieci_pa@apollo.lv

elbra@apollo.lv

"R.K. kungam (..) Nosūtu objektu sadalījumu pa firmām (..) un pirmdien, 15.jūnijā ap 9:00 Jums tiks aizsūtītas tāmes no šīm firmām. (..)"

28.sēj.

DEC

19.06.2009.

buvenergoserviss@ gmail.com

energo.celt@apollo.lv

DEC tāme: 17 545,64

♦ BES, AEC, ELBRA, DEC

4.2.185. SP-V-2 "Varakļāni" rekonstrukcija Rēzeknes raj., Varakļāni

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

4.sēj.

ST AR

26.06.2009.

Nr.43

25.06.2009. (14:15)

8

AEC 19 240,50

DEC 19 686,21

Elbra

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

3.sēj.

BES

10.06.2009.

pieci_pa@apollo.lv

(*)@alenergo.apollo.lv

"I.Ķ. kungam - personīgi (..) Nosūtu objektu sadalījumu pa firmām (..) un pirmdien, 15.jūnijā ap 9:00 Jums tiks aizsūtītas tāmes no šīm firmām. (..)"

3.sēj.

BES

10.06.2009.

pieci_pa@apollo.lv

elbra@apollo.lv

"R.K. kungam (..) Nosūtu objektu sadalījumu pa firmām (..) un pirmdien, 15.jūnijā ap 9:00 Jums tiks aizsūtītas tāmes no šīm firmām. (..)"

28.sēj.

DEC

19.06.2009.

buvenergoserviss@ gmail.com

energo.celt@apollo.lv

DEC tāme: 19 450,36

♦ BES, AEC, ELBRA, DEC

4.2.186. SP-R-4 "Rožupe" rekonstrukcija Preiļu raj., Rožupes pag.

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

4.sēj.

ST AR

26.06.2009.

Nr.43

25.06.2009. (14:15)

8

AEC 17 116,23

DEC 16 087,70

Elbra

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

3.sēj.

BES

10.06.2009.

pieci_pa@apollo.lv

(*)@alenergo.apollo.lv

"I.Ķ. kungam - personīgi (..) Nosūtu objektu sadalījumu pa firmām (..) un pirmdien, 15.jūnijā ap 9:00 Jums tiks aizsūtītas tāmes no šīm firmām. (..)"

3.sēj.

BES

10.06.2009.

pieci_pa@apollo.lv

elbra@apollo.lv

"R.K. kungam (..) Nosūtu objektu sadalījumu pa firmām (..) un pirmdien, 15.jūnijā ap 9:00 Jums tiks aizsūtītas tāmes no šīm firmām. (..)"

28.sēj.

DEC

19.06.2009.

buvenergoserviss@ gmail.com

energo.celt@apollo.lv

DEC tāme: 16 078,88

♦ BES, AEC, ELBRA, DEC

4.2.187. SP-B-1 "Balta" rekonstrukcija Krāslavas raj., Dagdas pag

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

4.sēj.

ST AR

26.06.2009.

Nr.43

25.06.2009. (14:15)

8

AEC 28 406,50

DEC 26 918,90

Elbra

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

3.sēj.

BES

10.06.2009.

pieci_pa@apollo.lv

(*)@alenergo.apollo.lv

"I.Ķ. kungam - personīgi (..) Nosūtu objektu sadalījumu pa firmām (..) un pirmdien, 15.jūnijā ap 9:00 Jums tiks aizsūtītas tāmes no šīm firmām. (..)"

3.sēj.

BES

10.06.2009.

pieci_pa@apollo.lv

elbra@apollo.lv

"R.K. kungam (..) Nosūtu objektu sadalījumu pa firmām (..) un pirmdien, 15.jūnijā ap 9:00 Jums tiks aizsūtītas tāmes no šīm firmām. (..)"

28.sēj.

DEC

19.06.2009.

buvenergoserviss@ gmail.com

energo.celt@apollo.lv

DEC tāme: 26 917,08

♦ BES, AEC, ELBRA, DEC

4.2.188. TP-601 un 0,4 kV izvadu no TP-601 rekonstrukcija Rēzekne

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

4.sēj.

ST AR

26.06.2009.

Nr.43

25.06.2009. (14:15)

8

AEC 27 867,51

DEC 27 363,13

BES

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

3.sēj.

BES

10.06.2009.

pieci_pa@apollo.lv

(*)@alenergo.apollo.lv

"I.Ķ. kungam - personīgi (..) Nosūtu objektu sadalījumu pa firmām (..) un pirmdien, 15.jūnijā ap 9:00 Jums tiks aizsūtītas tāmes no šīm firmām. (..)"

3.sēj.

BES

10.06.2009.

pieci_pa@apollo.lv

elbra@apollo.lv

"R.K. kungam (..) Nosūtu objektu sadalījumu pa firmām (..) un pirmdien, 15.jūnijā ap 9:00 Jums tiks aizsūtītas tāmes no šīm firmām. (..)"

28.sēj.

DEC

19.06.2009.

buvenergoserviss@ gmail.com

energo.celt@apollo.lv

DEC tāme: 25 332,34

♦ BES, AEC, ELBRA, DEC

4.2.189. 0,4 kV rekonstrukcija no TP-4476 un TP-4159 Krāslavā

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

4.sēj.

ST AR

26.06.2009.

Nr.43

25.06.2009. (14:15)

8

AEC 60 029,01

Elbra 62 116,60

BES 61 798,03

Elpoli 62 486,91

Empower 60 701,04

Farads 62 307,58

Spriegums 62 700,83

DEC

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

27.sēj.

DEC

12.06.2009.

(*)@dec.com.lv

(*)@alenergo.apollo.lv

Tāme: 60 029,01

27.sēj.

DEC

12.06.2009.

(*)@dec.com.lv

elbra@apollo.lv

Tāme: 62 116,60

27.sēj.

DEC

12.06.2009.

(*)@dec.com.lv

buvenergoserviss@ buvenergoserviss.lv

Tāme: 61 799,64

27.sēj.

DEC

12.06.2009.

(*)@dec.com.lv

elpoli@inbox.lv

Tāme: 62 486,91

26.sēj.

DEC

19.06.2009.

(*)@dec.com.lv

(*)navigator.lv

EM POWER tāme: 60 498,62

26.sēj.

DEC

19.06.2009.

(*)@dec.com.lv

(*)@apollo.lv

Farads tāme: 62 307,58

26.sēj.

DEC

19.06.2009.

(*)@dec.com.lv

spriegums@spriegums-cesis.lv

Spriegums tāme: 62 700,83

♦ DEC, AEC, Elbra, BES, Elpoli, Empower, Farads, Spriegums

4.2.190. Sprieguma kvalitātes uzlabošana no TP-5100 L-1 Dziļardi, Gaigalas pag., Rēzeknes raj.

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

4.sēj.

ST AR

26.06.2009.

Nr.43

25.06.2009. (14:15)

8

DEC 15 009,11

Elpoli

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

28.sēj.

DEC

15.06.2009.

elpoli@inbox.lv

energo.celt@apollo.lv

DEC tāme: 14 859,76

♦ Elpoli, DEC

4.2.191. 0,4 kV GVL L-16 no TP-5590 rekonstrukcija Līvānu pilsēta, Rīgas iela

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

4.sēj.

ST AR

26.06.2009.

Nr.43

25.06.2009. (14:15)

8

BES 10 506,75

Elpoli 10 770,60

AEC 11 076,45

Elbra 10 822,94

Farads 11 402,86

Spriegums 11 410,33

DEC

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

27.sēj.

DEC

16.06.2009.

(*)@dec.com.lv

buvenergoserviss@ buvenergoserviss.lv

Tāme: 10 506,76

27.sēj.

DEC

16.06.2009.

(*)@dec.com.lv

elpoli@inbox.lv

Tāme: 10 770,60

27.sēj.

DEC

16.06.2009.

(*)@dec.com.lv

(*)@alenergo.apollo.lv

Tāme: 11 076,45

27.sēj.

DEC

16.06.2009.

(*)@dec.com.lv

elbra@apollo.lv

Tāme: 10 822,94

27.sēj.

DEC

19.06.2009.

(*)@dec.com.lv

(*)@apollo.lv

Farads tāme: 11 402,86

27.sēj.

DEC

19.06.2009.

(*)@dec.com.lv

spriegums@spriegums-cesis.lv

Spriegums tāme: 11 410,33

♦ DEC, BES, Elpoli, AEC, Elbra, Farads, Spriegums

4.2.192. 20kV/0,4kV EPL rekonstrukcija pie TP-1165 Miera, Peldu, Tempļakalna, Loka ielās Alūksnes pilsētā

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

34.sēj.

ST ZAR

02.07.2009.

Nr.51.3

18.06.2009. (12:00)

4

MCD 22 643,05

Elbra 24 145,10

MCD

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

29.sēj.

Elbra

17.06.2009.

(*)@mcd.lv

elbra@apollo.lv

"Sveiks! Šie ir mani cipari...! Veiksmīguu dienu, A."
Tāme: 22 643,05

♦ MCD, Elbra

4.2.193. SP-N-1 "Nīcgale" rekonstrukcija Daugavpils raj. Nīcgales pag.

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

4.sēj.

ST AR

26.06.2009.

Nr.43

25.06.2009. (14:15)

8

AEC 12 501,43

BES 12 259,61

Elbra 12 604,86

Elpoli 12 510,14

Empower 12 705,60

Farads 12 798,29

Spriegums 12 799,04

DEC

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

26.sēj.

DEC

19.06.2009.

(*)@dec.com.lv

(*)@alenergo.apollo.lv

Tāme: 12 501,43

26.sēj.

DEC

19.06.2009.

(*)@dec.com.lv

buvenergoserviss@ gmail.com

Tāme: 12 293,10

26.sēj.

DEC

19.06.2009.

(*)@dec.com.lv

elbra@apollo.lv

Tāme: 12 604,86

26.sēj.

DEC

19.06.2009.

(*)@dec.com.lv

elpoli@inbox.lv

Tāme: 12 431,25

26.sēj.

DEC

19.06.2009.

(*)@dec.com.lv

(*)@navigator.lv

Tāme: 12 701,83

26.sēj.

DEC

19.06.2009.

(*)@dec.com.lv

(*)@apollo.lv

Tāme: 12 798,29

26.sēj.

DEC

19.06.2009.

(*)@dec.com.lv

spriegums@spriegums-cesis.lv

Tāme: 12 799,04

♦ DEC, AEC, BES, Elbra, Elpoli, Empower, Farads, Spriegums

4.2.194. SP-L-2 "Lociki" rekonstrukcija Daugavpils rajons, Naujenes pagasts

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

4.sēj.

ST AR

26.06.2009.

Nr.43

25.06.2009. (14:15)

8

DEC 13 540,33

Elpoli

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

28.sēj.

DEC

19.06.2009.

elpoli@inbox.lv

energo.celt@apollo.lv

DEC tāme: 13 536,35

♦ Elpoli, DEC

4.2.195. SP-S-1 "Skrudaliena" rekonstrukcija Daugavpils raj., Nīcgales pag.

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

4.sēj.

ST AR

26.06.2009.

Nr.43

25.06.2009. (14:15)

8

DEC 10 653,58

Elpoli

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

28.sēj.

DEC

19.06.2009.

elpoli@inbox.lv

energo.celt@apollo.lv

DEC tāme: 10 642,05

♦ Elpoli, DEC

4.2.196. SP-D-2 "Demene" rekonstrukcija Daugavpils raj., Demenes pag.

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

4.sēj.

ST AR

26.06.2009.

Nr.43

25.06.2009. (14:15)

8

DEC 12 229,49

Elpoli

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

28.sēj.

DEC

19.06.2009.

elpoli@inbox.lv

energo.celt@apollo.lv

DEC tāme: 12 213,70

♦ Elpoli, DEC

4.2.197. 20 kV LN-22 un LN-20 renovācija Preiļu rajons, Riebiņu novads

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

4.sēj.

ST AR

09.07.2009.

Nr.47

02.07.2009.

9/8

DEC 37 261,14

Elbra 36 122,92

BES

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

28.sēj.

DEC

30.06.2009.

buvenergoserviss@ gmail.com

energo.celt@apollo.lv

Tāme: 37 261,87

29.sēj.

Elbra

30.06.2009.

buvenergoserviss@ gmail.com

elbra@apollo.lv

Tāme: 36 122,76

♦ BES, DEC, Elbra

4.2.198. 0,4 kV GVL L-6 no TP-1365 rekonstrukcija Pilskalnes iela, Ilūkste, Daugavpils rajons

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

4.sēj.

ST AR

09.07.2009.

Nr.47

02.07.2009.

9/8

DEC 32 098,20

Elbra 32 605,47

BES

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

28.sēj.

DEC

30.06.2009.

buvenergoserviss@ gmail.com

energo.celt@apollo.lv

Tāme: 32 097,76

29.sēj.

Elbra

30.06.2009.

buvenergoserviss@ gmail.com

elbra@apollo.lv

Tāme: 32 605,47

♦ BES, DEC, Elbra

4.2.199. Sprieguma kvalitātes uzlabošana no TP-1121 L-4 Daugavpils rajons, Līksnas pagasts

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

4.sēj.

ST AR

09.07.2009.

Nr.47

02.07.2009.

9/8

DEC 38 897,07

Elbra 38 746,81

BES

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

28.sēj.

DEC

30.06.2009.

buvenergoserviss@ gmail.com

energo.celt@apollo.lv

"Summa paliek nemainīta"
Tāme: 38 896,06

29.sēj.

Elbra

30.06.2009.

buvenergoserviss@ gmail.com

elbra@apollo.lv

Tāme: 38 746,61

♦ BES, DEC, Elbra

4.2.200. 0,4 kV līnijas no TP-4373 L-2 rekonstrukcija Krāslavas raj., Kaplavas pag.

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

4.sēj.

ST AR

09.07.2009.

Nr.47

02.07.2009.

9/8

DEC 20 122,41

Elbra 21 963,41

BES

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

28.sēj.

DEC

30.06.2009.

buvenergoserviss@ gmail.com

energo.celt@apollo.lv

Tāme: 21 120,40

29.sēj.

Elbra

30.06.2009.

buvenergoserviss@ gmail.com

elbra@apollo.lv

Tāme: 22 035,71

♦ BES, DEC, Elbra

4.2.201. SP-K-2 "Kalupe" rekonstrukcija Daugavpils raj., Kalupes pag.

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

4.sēj.

ST AR

15.09.2009.

Nr.74

02.07.2009.

9/8

DEC 18 874,01

Elbra 18 330,21

BES

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

28.sēj.

DEC

30.06.2009.

buvenergoserviss@ gmail.com

energo.celt@apollo.lv

Tāme: 18 874,89

29.sēj.

Elbra

30.06.2009.

buvenergoserviss@ gmail.com

elbra@apollo.lv

Tāme: 18 337,38

♦ BES, DEC, Elbra

4.2.202. SP-D-3 "Draudzība" rekonstrukcija Rēzeknes raj., Čornajas pag.

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

4.sēj.

ST AR

15.09.2009.

Nr.74

02.07.2009.

9/8

DEC 16 579,35

Elbra 15 756,92

AEC

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

28.sēj.

DEC

30.06.2009.

buvenergoserviss@ gmail.com

energo.celt@apollo.lv

Tāme: 16 575,63

29.sēj.

Elbra

30.06.2009.

buvenergoserviss@ gmail.com

elbra@apollo.lv

Tāme: 15 757,35

♦ BES, DEC, Elbra

4.2.203. SP-V-2 "Varakļāni" rekonstrukcija Rēzeknes raj., Varakļāni

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

4.sēj.

ST AR

15.09.2009.

Nr.74

02.07.2009.

9/8

DEC 18 729,47

Elbra 8 247,42

Elbra

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

28.sēj.

DEC

30.06.2009.

buvenergoserviss@ gmail.com

energo.celt@apollo.lv

Tāme: 18 724,03

29.sēj.

Elbra

30.06.2009.

buvenergoserviss@ gmail.com

elbra@apollo.lv

Tāme: 17 021,32

♦ BES, DEC, Elbra

4.2.204. SP-R-4 "Rožupe" rekonstrukcija Preiļu raj., Rožupes pag.

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

4.sēj.

ST AR

15.09.2009.

Nr.74

02.07.2009.

9/8

DEC 15 369,07

Elbra 9 367,73

Elbra

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

28.sēj.

DEC

30.06.2009.

buvenergoserviss@ gmail.com

energo.celt@apollo.lv

Tāme: 15 369,46

29.sēj.

Elbra

30.06.2009.

buvenergoserviss@ gmail.com

elbra@apollo.lv

Tāme: 14 293,32

♦ BES, DEC, Elbra

4.2.205. SP-B-1 "Balta" rekonstrukcija Krāslavas raj., Dagdas pag.

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

4.sēj.

ST AR

15.09.2009.

Nr.74

02.07.2009.

9/8

DEC 25 757,08

Elbra 17 125,02

Elbra

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

28.sēj.

DEC

30.06.2009.

buvenergoserviss@ gmail.com

energo.celt@apollo.lv

Tāme: 25 756,93

29.sēj.

Elbra

30.06.2009.

buvenergoserviss@ gmail.com

elbra@apollo.lv

Tāme: 23 787,60

♦ BES, DEC, Elbra

4.2.206. TP-601 un 0,4 kV izvadu no TP-601 rekonstrukcija Rēzeknē

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

4.sēj.

ST AR

09.07.2009.

Nr.47

02.07.2009.

9/8

DEC 27 135,35

Elbra 26 480,72

BES

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

28.sēj.

DEC

30.06.2009.

buvenergoserviss@ gmail.com

energo.celt@apollo.lv

Tāme: 25 130,73

29.sēj.

Elbra

30.06.2009.

buvenergoserviss@ gmail.com

elbra@apollo.lv

Tāme: 26 480,72

♦ BES, DEC, Elbra

4.2.207. SP-S-1 "Skrudaliena" rekonstrukcija Daugavpils raj., Skrudalienas pag.

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

4.sēj.

ST AR

15.09.2009.

Nr.74

02.07.2009.

9/8

DEC 10 248,64

Elpoli

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

28.sēj.

DEC

01.07.2009.

elpoli@inbox.lv

energo.celt@apollo.lv

Tāme: 10 242,15

♦ Elpoli, DEC

4.2.208. 0,4kV rekonstrukcija no TP-4476 un TP-4159 Krāslavā

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

4.sēj.

ST AR

09.07.2009.

Nr.47

02.07.2009.

9/8

AEC 58 168,11

Elbra 58 339,29

BES 57 316,55

Elpoli 56 783,65

Empower 60 701,04

Farads 60 438,35

Spriegums 60 064,88

DEC

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

26.sēj.

DEC

01.07.2009.

(*)@dec.com.lv

(*)@alenergo.apollo.lv

AEC tāme: 58 078,10

26.sēj.

DEC

01.07.2009.

(*)@dec.com.lv

elbra@apollo.lv

Elbra tāme: 58 339,58

26.sēj.

DEC

01.07.2009.

(*)@dec.com.lv

buvenergoserviss@ gmail.com

Tāme: 57 315,16

26.sēj.

DEC

01.07.2009.

(*)@dec.com.lv

elpoli@inbox.lv

Elpoli tāme: 56 760,27

26.sēj.

DEC

01.07.2009.

(*)@dec.com.lv

(*)@navigator.lv

EM Power tāme: 58 695,95

26.sēj.

DEC

01.07.2009.

(*)@dec.com.lv

(*)@apollo.lv

Farads tāme: 59 084,65

26.sēj.

DEC

01.07.2009.

(*)@dec.com.lv

spriegums@spriegums-cesis.lv

Spriegums tāme: 60 064,88

♦ DEC, AEC, Elbra, BES, Elpoli, Empower, Farads, Spriegums

4.2.209. 0,4kV GVL L-16 no TP-5590 rekonstrukcija Līvānu pilsēta, Rīgas iela

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

4.sēj.

ST AR

09.07.2009.

Nr.47

02.07.2009.

9/8

AEC 10 755,25

Elbra 10 882,94

BES 10 330,39

Elpoli 10 437,53

Farads 11 174,80

Spriegums 11 234,63

DEC

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

26.sēj.

DEC

01.07.2009.

(*)@dec.com.lv

(*)@alenergo.apollo.lv

AEC tāme: 10 610,34

26.sēj.

29.sēj.

DEC

Elbra

01.07.2009.

(*)@dec.com.lv

elbra@apollo.lv

Elbra tāme: 10 882,94

26.sēj.

DEC

01.07.2009.

(*)@dec.com.lv

buvenergoserviss@ gmail.com

Tāme: 10 330,52

26.sēj.

DEC

01.07.2009.

(*)@dec.com.lv

elpoli@inbox.lv

Tāme: 10 437,53

26.sēj.

DEC

01.07.2009.

(*)@dec.com.lv

(*)@apollo.lv

Farads tāme: 10 956,76

26.sēj.

DEC

01.07.2009.

(*)@dec.com.lv

spriegums@spriegums-cesis.lv

Spriegums tāme: 11 234,63

♦ DEC, AEC, Elbra, BES, Elpoli, Farads, Spriegums

4.2.210. SP-N-1 "Nīcgale" rekonstrukcija Daugavpils raj. Nīcgales pag.

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

4.sēj.

ST AR

15.09.2009.

Nr.74

02.07.2009.

9/8

AEC 12 126,38

Elbra 12 198,10

BES 11 666,23

Elpoli 12 197,06

Empower 12 705,60

Farads 12 414,34

Spriegums 12 661,23

DEC

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

26.sēj.

DEC

01.07.2009.

(*)@dec.com.lv

(*)@alenergo.apollo.lv

Tāme: 12 088,00

26.sēj.

DEC

01.07.2009.

(*)@dec.com.lv

elbra@apollo.lv

Tāme: 12 198,07

26.sēj.

DEC

01.07.2009.

(*)@dec.com.lv

buvenergoserviss@ gmail.com

Tāme: 11 665,85

26.sēj.

DEC

01.07.2009.

(*)@dec.com.lv

elpoli@inbox.lv

Tāme: 12 196,78

26.sēj.

DEC

01.07.2009.

(*)@dec.com.lv

(*)@navigator.lv

Tāme: 12 462,03

26.sēj.

DEC

01.07.2009.

(*)@dec.com.lv

(*)@apollo.lv

Tāme: 12 653,59

26.sēj.

DEC

01.07.2009.

(*)@dec.com.lv

spriegums@spriegums-cesis.lv

Tāme: 12 661,23

♦ DEC, AEC, Elbra, BES, Elpoli, Empower, Farads, Spriegums

4.2.211. Sprieguma kvalitātes uzlabošana no TP-5100, L-1 Rēzeknes rajons, Gaigalavas pagasts, Dziļardi

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

4.sēj.

ST AR

09.07.2009.

Nr.47

02.07.2009.

9/8

DEC 14 199,30

Elbra 11 644,48

Elbra

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

28.sēj.

DEC

01.07.2009.

elpoli@inbox.lv

(*)@dec.com.lv

DEC tāme: 14 115,23

29.sēj.

Elbra

01.07.2009.

elpoli@inbox.lv

elbra@apollo.lv

Elbra tāme: 14 089,89

♦ Elpoli, DEC, Elbra

4.2.212. SP-S-1 "Skrudaliena" rekonstrukcija Daugavpils raj. Skrudalienas pag.

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

4.sēj.

ST AR

15.09.2009.

Nr.74

02.07.2009.

9/8

DEC 10 248,64

Elbra 11 110,14

Elpoli

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

28.sēj.

DEC

01.07.2009.

elpoli@inbox.lv

(*)@dec.com.lv

DEC 11 000,12

29.sēj.

Elbra

01.07.2009. (11:27)

elpoli@inbox.lv

elbra@apollo.lv

Elbra 12 005,65

29.sēj.

Elbra

01.07.2009. (15:55)

elpoli@inbox.lv

elbra@apollo.lv

Elbra 11 110,15

♦ Elpoli, DEC, Elbra

4.2.213. SP-L-2 "Lociki" rekonstrukcija Daugavpils raj. Naujenes pag.

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

4.sēj.

ST AR

15.09.2009.

Nr.74

02.07.2009.

9/8

DEC 13 001,78

Elbra 10 839,01

Elpoli

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

28.sēj.

DEC

01.07.2009.

elpoli@inbox.lv

(*)@dec.com.lv

DEC tāme: 13 001,05

29.sēj.

Elbra

01.07.2009.

elpoli@inbox.lv

elbra@apollo.lv

Elbra tāme: 13 115,26

♦ Elpoli, DEC, Elbra

4.2.214. SP-D-2 "Demene" rekonstrukcija Daugavpils raj. Demenes pag.

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

4.sēj.

ST AR

15.09.2009.

Nr.74

02.07.2009.

9/8

DEC 12 009,48

Elbra 10 064,94

Elpoli

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

28.sēj.

DEC

01.07.2009.

elpoli@inbox.lv

(*)@dec.com.lv

DEC tāme: 12 008,56

29.sēj.

Elbra

01.07.2009.

elpoli@inbox.lv

elbra@apollo.lv

Elbra tāme: 12 178,64

♦ Elpoli, DEC, Elbra

4.2.215. Alojas pilsētas domes daudzfunkcionālās sporta halles elektroapgāde Alojas Ausekļa vidusskolas teritorijā, Alojā, Ausekļa ielā 1

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

33.sēj.

ST ZR

03.07.2009.

Nr.64/2

_

9

BES 29 803,25

Elbra 30 116,10

DEC 29 687,58

VEC

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts, vai dokumenta modificēšanas datums un laiks

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

3.sēj.

BES

02.07.2009.

(*)@vec.lv

buvenergoserviss@apollo.lv

"(..) Nosūtu koptāmi konkursam "Alojas (..)". Lūdzu nosūtiet parakstītu koptāmi uz ST ZR (..). Iesniegšanas laiks 03.07.09. līdz pl. 13.00. (..)"
BES tāme: 29 803,25

29.sēj.

Elbra

02.07.2009.

(*)@vec.lv

elbra@apollo.lv

Elbra tāme: 30 116,10

31.sēj.

VEC

02.07.2009.

13:38:20

_

_

DEC tāme: 29 687,58

♦ VEC, BES, Elbra, DEC

4.2.216. Valsts Robežsardzes Daugavpils pārvaldes nelegālo imigrantu uzturēšanas nometnes un patvēruma meklētāju centra A.Pumpura ielā 105B, Daugavpilī elektroapgāde

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

8.sēj.

ST AR

13.07.2009.

Nr.49

07.07.2009.

6

DEC 49 405,28

Darleks 49 037,45

BES 49 969,67

Elpoli 49 467,35

SZMA 49 616,07

RIO

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts, vai dokumenta modificēšanas datums un laiks

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

28.sēj.

DEC

06.07.2009.

rio.sia@rio.lv

energo.celt@apollo.lv

Tāme: 49 374,11

22.sēj.

RIO

06.07.2009.

10:03:41

_

_

Darleks tāme: 49 037,45

22.sēj.

RIO

06.07.2009.

10:54:34

_

_

BES tāme: 49 969,69

22.sēj.

RIO

06.07.2009.

10:39:00

_

_

Elpoli tāme: 49 467,35

22.sēj.

RIO

06.07.2009.

10:32:13

_

_

SZMA tāme: 49 616,07

♦ RIO, DEC, Darleks, BES, Elpoli, SZMA

4.2.217. AS "Koger & Partneri D" ūdens sagatavošanas stacijas Krasta ielā 4 un SIA "Wesemann" attīrīšanas iekārtu Rūpniecības ielā 2 elektroapgāde Mazsalacā, Valmieras rajonā

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

33.sēj.

ST ZR

15.07.2009.

Nr.66/2

_

5

BES 11 912,82 (darbi bez PVN)

VEC

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

3.sēj.

BES

09.07.2009.

(*)@vec.lv

buvenergoserviss@apollo.lv

"Šīs ir Jūsu summas." BES tāme:
11 912,82

♦ VEC, BES

4.2.218. Tirdzniecības centra elektroapgāde Rīgas ielā 4D, Preiļos, Preiļu novads

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

8.sēj.

ST AR

27.07.2009.

Nr.53

24.07.2009.

5

Elpoli 13 553,52

BES

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts, vai dokumenta modificēšanas datums un laiks

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

28.sēj.

DEC

24.07.2009. (11:08)

elpoli@inbox.lv

energo.celt@apollo.lv

Elpoli tāme: 13 553,52

♦ Elpoli, DEC

4.2.219. SIA "Koger Vide" notekūdeņu attīrīšanas ietaišu, dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu un kanalizācijas sūkņu staciju elektroapgādes tīklu pārbūve Rūjienā

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

33.sēj.

ST ZR

04.08.2009.

Nr.73/2

_

5

BES 6 772,73 (darbi bez PVN)

VEC

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

3.sēj.

BES

29.07.2009.

(*)@vec.lv

buvenergoserviss@apollo.lv

"Šīs ir Jūsu summas."
BES tāme: 6 772,73

♦ VEC, BES

4.2.220. Elektrolīniju iznešana no ceļa izbūves zonas Rīgas ielas posmā no Miesnieku ielas līdz Strēlnieku ielai, Krāslavā

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

8.sēj.

ST AR

12.08.2009.

Nr.58

10.08.2009. (14:15)

5

BES 19 734,41

Elpoli 19 523,86

AEC 20 490,55

Elbra 20 286,38

DEC

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

26.sēj.

DEC

04.08.2009.

(*)@dec.com.lv

buvenergoserviss@ buvenergoserviss.lv;

buvenergoserviss@ gmail.com

BES tāme: 19 731,99

26.sēj.

DEC

04.08.2009.

(*)@dec.com.lv

elpoli@inbox.lv

Elpoli tāme: 19 523,54

26.sēj.

DEC

04.08.2009.

(*)@dec.com.lv

(*)@

alenergo.apollo.lv

AEC tāme: 20 043,28

26.sēj.

DEC

04.08.2009.

(*)@dec.com.lv

elbra@apollo.lv

Elbra tāme: 20 286,38

♦ DEC, BES, Elpoli, AEC, Elbra

4.2.221. AS "Sadales tīkls" katlu māju elektroapgādes izbūve (1.-6.lote)

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

38.sēj.

ST

24.08.2009.

Nr.187

19.08.2009. (11:00)

10/9

VEC

1.lote 1871,80

2.lote 1135,03

3.lote 6985,84

4.lote 4730,96

5.lote 2721,49

6.lote 7921,56

AEC

1.lote 2437,07

2.lote 972,94

3.lote 3799,62

4.lote 2623,73

5.lote 1547,52

6.lote 3949,96

Elbra

1.lote 2256,35

2.lote 688,62

3.lote 3539,41

4.lote 2480,02

5.lote 2079,33

6.lote 3773,96

AEB (1.,2., 4., 5.lote);
SIA "DN wats" (3., 6.lote)

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

29.sēj.

Elbra

18.08.2009.

(*)@vec.lv

(*)@alenergo.apollo.lv

VEC tāmes:

1.lote 1871,80

2.lote 1135,03

3.lote 6985,84

4.lote 4730,96

5.lote 2721,49

6.lote 7921,56

29.sēj.

Elbra

18.08.2009.

(*)@alenergo.apollo.lv

elbra@apollo.lv

VEC tāmes:

1.lote 1871,80

2.lote 1135,03

3.lote 6985,84

4.lote 4730,96

5.lote 2721,49

6.lote 7921,56

♦ VEC, AEC, Elbra

4.2.222. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu elektroapgāde Muižas ielā, Mazsalacā

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

33.sēj.

ST ZR

21.08.2009.

Nr.77/2

_

5

BES 2 4456,42 (darbi bez PVN)

VEC

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

3.sēj.

BES

20.08.2009.

(*)@vec.lv

buvenergoserviss@apollo.lv

"Šīs ir Jūsu summas."
BES tāme: 2 4456,42

♦ VEC, BES

4.2.223. TP-8124 "Noras" 0,4kV EPL Z-2 rekonstrukcija, 20kV EPL un jauna TA izbūve Pūres pagastā, Tukuma rajonā

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

33.sēj.

ST DR

27.08.2009.

Nr.272

_

9

BES 38 843,47

Telms

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

3.sēj.

BES

20.08.2009.

(*)@telms..lv

buvenergoserviss@

apollo.lv

"Šis ir mūsu cipars! Lūgums uztaisīt lielāku, kādi Ls 47 000,- iesk. PVN. Paldies! (..)"
Tāme: 37 441,08 (bez PVN)

♦ Telms, BES

4.2.224. LMT bāzes stacijas "Cēsis BSC" elektroapgāde Cēsīs, Gaujaslīču ielā 5

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

33.sēj.

ST ZR

31.08.2009.

Nr.78/2

_

5

BES 6 791,96 (darbi bez PVN)

Spriegums

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

3.sēj.

BES

26.08.2009.

(*)@ spriegums-cesis.lv

buvenergoserviss@apollo.lv

"Labdien M.! Nosūtu savas cenas tāmei. Lūdzu pieliec klāt 7-8%. Pēteris"
Spriegums tāme: 6 308,12

♦ Spriegums, BES

4.2.225. IK "Stādaudzētava Sprogas", Žīguri, Andrupenes pag., Dagdas nov., elektroapgāde

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

4.sēj.

ST AR

17.09.2009.

Nr.77

10.09.2009. (14:15)

5

DEC 8 275,99

BES

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

28.sēj.

DEC

09.09.2009.

buvenergoserviss@apollo.lv

(*)@dec.com.lv

DEC tāme: 8 270,45

♦ BES, DEC

4.2.226. T-66 0,4kV tīkla rekonstrukcija ar jauna KTAb iebūvi Valmierā, Raunas ielā 4

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

33.sēj.

ST ZR

25.09.2009.

Nr.83/2

_

5

BES 21 115,45

VEC

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

3.sēj.

BES

18.09.2009.

(*)@vec.lv

buvenergoserviss@apollo.lv

"Šīs ir Jūsu summas. (..)"
BES tāme: 21 115,45

♦ VEC, BES

4.2.227. Par ārējas elektrobarošanas punktu un 10 kV divķēžu līniju Jelgavas-Vecumnieki modernizāciju 2009.gadā

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja vēstules datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

37.sēj.

LDz

04.03.2013. Nr.D-7.3.2./45-2013

23.09.2009.

3

SZMA 263 936,90

REB 272 141,24

RIO

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Dokumenta modificēšanas datums un laiks

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

21.sēj.

RIO

18.09.2009.

16:44:01

_

_

SZMA komercpiedāvājums: 263 936,90

21.sēj.

RIO

22.09.2009.

07:15:17

_

_

REB komercpiedāvājums: 272 141,24

♦ RIO, SZMA, REB

4.2.228. SIA "Honeus" mazumtirdzniecības veikala elektroapgāde Brīvības ielā 62, Valmierā

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

33.sēj.

ST ZR

02.10.2009.

Nr.85/2

_

5

BES 6 211,27

VEC

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

3.sēj.

BES

28.09.2009.

(*)@vec.lv

buvenergoserviss@apollo.lv

"Šīs ir Jūsu summas."
BES tāme: 6 031,27

♦ VEC, BES

4.2.229. Par TA-2502, TA-13 un TA-4497 rekonstrukciju" (Austrumu - Rietumu koridora vilcienu kustības vadības automātisko sistēmu modernizācija)

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja vēstules datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

37.sēj.

LDz

04.03.2013. Nr.D-7.3.2./45-2013

30.09.2009.

5

DEC 6 826,06

BES

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

3.sēj.

BES

30.09.2009.

buvenergoserviss@apollo.lv

energo.celt@apollo.lv

DEC tāme: 6 826,06

♦ BES, DEC

4.2.230. Autoceļa P62 Krāslava-Preiļi-Madona 62.200 - 70.700 km rekonstrukcija

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

8.sēj.

ST AR

06.10.2009.

Nr.91

02.10.2009. (14:15)

5

DEC 15 137,84

SZMA

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

28.sēj.

DEC

01.10.2009.

szma_d@inbox.lv

energo.celt@apollo.lv

DEC tāme: 15 131,92

♦ SZMA, DEC

4.2.231. Elektrolīniju iznešana no luksofora izbūves zonas Dārzu un Pulkveža Brieža ielu krustojumā, Rēzeknē

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

8.sēj.

ST AR

06.10.2009.

Nr.92

02.10.2009. (14:15)

5

BES 9 432,77

DEC 10 269,91

Elbra 9 992,40

SZMA 10 191,06

SIA "SCB Energo"

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

2.sēj.

28.sēj.

BES

DEC

01.10.2009.

buvenergoserviss@ apollo.lv

energo.celt@apollo.lv

"(..) Nosūtu Jums tāmi ar Jūsu summu (10 266,03 + PVN) rītdienas konkursam "Luksofori Rēzeknē" (..)"

2.sēj.

BES

01.10.2009.

buvenergoserviss@ apollo.lv

elbra@apollo.lv

"(..) Nosūtu Jums tāmi dalībai rītdienas konkursā AR. Tā jau ir pilnībā sarēķināta, ar jūsu summu 9 992,40 + PVN 21%. (..)"

2.sēj.

BES

01.10.2009.

buvenergoserviss@ apollo.lv

szma_d@inbox.lv

"(..) Nosūtu Jums tāmi ar Jūsu summu (10 191,06 + PVN) rītdienas konkursam "Luksofori Rēzeknē" (..)"

♦ BES, DEC, Elbra, SZMA

4.2.232. 0,4 kV rekonstrukcija pie T-7278 F-2, F-4 Jaunjelgavā

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

34.sēj.

ST ZAR

13.10.2009.

Nr.115.2

_

5

DEC 43 809,67

Elbra

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

29.sēj.

Elbra

09.10.2009.

elbra@apollo.lv

energo.celt@apollo.lv

"Mūsu cena: (..) 42 008,13"

♦ Elbra, DEC

4.2.233. 20 kV atdalītāja AS 29-25 pārbūve par jaudas slēdzi DVS, Strenču novadā, Plāņu pag. "Jaunķerpi"

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

39.sēj.

ST ZR

21.10.2009.

Nr.87/2

_

5

BES 6 838,84

VEC

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

3.sēj.

BES

14.10.2009.

(*)@vec.lv

buvenergoserviss@apollo.lv

"Šīs ir Jūsu summas."
BES tāme: 6 838,84

♦ VEC, BES

4.2.234. Koģenerācijas stacijas pieslēgums Brīvības ielā 29, Dagda, Dagdas novads

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

9.sēj.

ST AR

06.11.2009.

Nr.105

29.10.2009. (14:15)

5

DEC 25 453,88

BES

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

28.sēj.

DEC

28.10.2009.

buvenergoserviss@ gmail.com

(*)@dec.com.lv

DEC tāme: 29 261,17

♦ BES, DEC

4.2.235. Ūdens atdzelžošanas stacija, Rīgas iela 165, Krāslava, Krāslavas novads

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

4.sēj.

ST AR

04.11.2009.

Nr.104

29.10.2009. (14:15)

5

DEC 19 928,04

Elbra 19 592,81

BES

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

28.sēj.

DEC

28.10.2009.

buvenergoserviss@ gmail.com

(*)@dec.com.lv

DEC tāme: 19 750,67

29.sēj.

Elbra

28.10.2009.

buvenergoserviss@ gmail.com

elbra@apollo.lv

Elbra tāme: 19 592,81

♦ BES, DEC, Elbra

4.2.236. TP-5004 "Angārs" 0,4kV EPL (Z-5, Z-10), TP-5013 "Zaļā iela" 0,4kV EPL (Z-11), TP-5029 "Bērnudārzs" 0,4kV EPL (Z-1) rekonstrukcija Dobelē

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

37.sēj.

ST DR

09.11.2009.

Nr.384

06.11.2009. (12:00)

9/7

JEF 33 209,31

BES 35 137,11

JEF

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

2.sēj.

BES

05.11.2009.

juris.sermulis@ inbox.lv

buvenergoserviss@apollo.lv;

buvenergoserviss@buvenergoserviss.lv

"Atkārtota aptauja. Samazināts apjoms. (..) Šis ir mūsu cipars. Lūdzu uztaisīt lielāku!"
JEF tāme: 33 209,31

♦ JEF, BES

4.2.237. Riebiņu kultūras nama elektriskās slodzes palielinājums, Saules ielā 8, Riebiņi

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

4.sēj.

ST AR

16.11.2009.

Nr.108

12.11.2009. (14:15)

5

DEC 26 944,94

Elpoli

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

28.sēj.

DEC

10.11.2009.

elpoli@inbox.lv

energo.celt@apollo.lv

DEC tāme: 26 844,94

♦ Elpoli, DEC

4.2.238. Riebiņu kultūras nama elektriskās slodzes palielinājums, Saules ielā 8, Riebiņi

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

9.sēj.

ST AR

27.11.2009.

Nr.113

20.11.2009. (14:15)

5

DEC 26 944,94

Elpoli

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

28.sēj.

DEC

19.11.2009.

elpoli@inbox.lv

energo.celt@apollo.lv

Tāme: 26 000,65

♦ Elpoli, DEC

4.2.239. Pārsūknēšanas stacijas elektroapgāde Maltas DKSU, Skolas iela, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

9.sēj.

ST AR

27.11.2009.

Nr.112

25.11.2009. (14:15)

5

DEC 3 360,33

SZMA

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

28.sēj.

DEC

24.11.2009.

szma_d@inbox.lv

(*).celt@apollo.lv

DEC tāme: 3 353,81

♦ SZMA, DEC

4.2.240. NPS "Skrudaliena" elektroapgāde Vecsalienas pagastā, Daugavpils rajonā

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

9.sēj.

ST AR

10.12.2009.

Nr.119

09.12.2009. (14:15)

6

SZMA 31 510,45

RIO

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Dokumenta modificēšanas datums un laiks

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

23.sēj.

RIO

07.12.2009.

14:29:49

_

_

SZMA tāmes: 22 615,71;
8 894,74

♦ RIO, SZMA

4.2.241. T-4176 "Duči" 20/0,4 kV tīklu un komercuzskaišu rekonstrukcija Limbažu novada Skultes pagastā

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

33.sēj.

ST ZR

15.12.2009.

Nr.9

09.12.2009.

5

BES 53 699,62

VEC

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

2.sēj.

BES

08.12.2009.

(*)@vec.lv

buvenergoserviss@apollo.lv

"Šīs ir Jūsu summas."
BES tāme: 53 699,62

♦ VEC, BES

4.2.242. Ārtipa slodzes slēdža ar DVS un BVU izbūve 20 kV līnijas atdalītāja AP23-11 vietā Burtnieku novadā, Ēveles pag., "Dzintari"

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

33.sēj.

ST ZR

16.12.2009.

Nr.94/2

_

5

BES 7 115,70

VEC

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

3.sēj.

BES

09.12.2009.

(*)@vec.lv

buvenergoserviss@apollo.lv

"Šīs ir Jūsu summas."
BES tāme: 7 115,70

♦ VEC, BES

4.2.243. Ārtipa slodzes slēdža AI27-16 ar DVS un BVU izbūve 20 kV līnijā Amatas novadā, Drabešu pag., "Saulītes"

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

33.sēj.

ST ZR

16.12.2009.

Nr.93/2

_

5

BES 7 310,25

VEC

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

3.sēj.

BES

09.12.2009.

(*)@vec.lv

buvenergoserviss@apollo.lv

"Šīs ir Jūsu summas."
BES tāmes: 7 310,25

♦ VEC, BES

4.2.244. T-4515 "Puikule" Z-1; Z-2; Z-9 0,4kV un komercuzskaišu rekonstruikcija ar ATA iebūvi Alojas novada Brīvzemnieku novadā I kārta

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

33.sēj.

ST ZR

17.12.2009.

Nr.11

_

5

BES 11 986,36
(iesniegts 16.12.2009.)

VEC

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

2.sēj.

BES

11.12.2009.

(*)@vec.lv

buvenergoserviss@apollo.lv

"Šīs ir Jūsu summas. (..)"
BES tāme: 11 986,36

♦ VEC, BES

4.2.245. T-4515 "Puikule" Z-11; Z-12; Z-13 0,4kV un komercuzskaišu rekonstrukcija ar ATA iebūvi Alojas novada Brīvzemnieku novadā III kārta

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

33.sēj.

ST ZR

17.12.2009.

Nr.12

_

5

BES 86 46,67

(iesniegts 16.12.2009.)

VEC

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

2.sēj.

BES

11.12.2009.

(*)@vec.lv

buvenergoserviss@apollo.lv

"Šīs ir Jūsu summas. (..)"
BES tāme: 8 646,67

♦ VEC, BES

4.2.246. Ārtipa slodzes slēdža ar DVS un BVU izbūve 20kV līnijas atdalītāja AK30-06 vietā Salacgrīvas novadā, Salacgrīvas lauku terit., "Abrenītes"

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

33.sēj.

ST ZR

17.12.2009.

Nr.98/2

_

5

BES 7 072,14

VEC

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

3.sēj.

BES

12.12.2009.

(*)@vec.lv

buvenergoserviss@apollo.lv

"Šīs ir Jūsu summas."
BES tāme: 7 072,14

♦ VEC, BES

4.2.247. SIA "CNB" ražotnes elektroapgāde - releju aizsardzības un automātikas elementu montāža a/st Nr.91 "Rēzekne"

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

4.sēj.

ST AR

16.12.2009.

Nr.123

15.12.2009. (14:15)

5

BESECKE 46 960,83

OMS 47 608,93

Empower 47 006,64

BES

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

2.sēj.

BES

14.12.2009.

buvenergoserviss@apollo.lv

(*)@besecke.lv

"Labdien! Nosūtu Jums jūsu summas objektam a/ st 91 Rēzekne. Ar cieņu, M.P. BES (..)"
Besecke tāme: 46 953,39

2.sēj.

BES

14.12.2009.

buvenergoserviss@apollo.lv

oms@oms.lv

"Labdien! Nosūtu Jums jūsu summas objektam a/ st 91 Rēzekne. Ar cieņu, M.P. BES (..)"
OMS tāme: 47 456,38

2.sēj.

BES

14.12.2009.

buvenergoserviss@apollo.lv

(*)@navigator.lv

"Labdien! Nosūtu Jums jūsu summas objektam a/ st 91 Rēzekne. Ar cieņu, M.P. BES (..)"
Empower tāme: 46 897,72

♦ BES, BESECKE, OMS, Empower

4.2.248. Sociālās mājas "Kačori" un dzīvojamo māju "Dzelmītes", "Upītes-2" elektroapgāde Trikātas pagastā, Beverīnas novadā

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

33.sēj.

ST ZR

16.12.2009.

Nr.10

16.12.2009.

5

BES 16 727,81

VEC

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

2.sēj.

BES

15.12.2009.

(*)@vec.lv

buvenergoserviss@apollo.lv

"Šīs ir Jūsu summas."
BES tāme: 16 727,81

♦ VEC, BES

4.2.249. NS21-01, NS21-02 20 kV rekonstrukcija Valkas novada Smiltenes pilsētā un Smiltenes pagastā

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

33.sēj.

ST ZR

21.12.2009.

Nr.13

16.12.2009.

5

BES 17 952,67

VEC

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

2.sēj.

BES

15.12.2009.

(*)@vec.lv

buvenergoserviss@apollo.lv

"Šīs ir Jūsu summas. (..)"
BES tāme: 17 952,67

♦ VEC, BES

4.2.250. 20 kV EPL LL-27 (posmā noa/st.124 līdz balstam Nr.33) renovācija Limbažu pilsētā, Limbažu novadā

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

33.sēj.

ST ZR

23.12.2009.

Nr.15

21.12.2009.

5

BES 14 402,95

VEC

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

2.sēj.

BES

17.12.2009.

(*)@vec.lv

buvenergoserviss@apollo.lv

"Šīs ir Jūsu summas."
BES tāme: 14 402,95

♦ VEC, BES

4.2.251. 20 kV EPL LS-21 (posmā no T-3575, T-3710, T-3881, T-3522) rekonstrukcija Smiltenes novada Smiltenes pilsētā

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

33.sēj.

ST ZR

23.12.2009.

Nr.14

21.12.2009.

5

BES 46 785,09

VEC

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

2.sēj.

BES

17.12.2009.

(*)@vec.lv

buvenergoserviss@apollo.lv

"Šīs ir Jūsu summas."
BES tāme: 46 785,09

♦ VEC, BES

♦ 2010.gads ♦

4.2.252. NPS "Skrudaliena" elektroapgāde Vecsalienas pagastā, Daugavpils rajonā

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja vēstules datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

37.sēj.

LRT

12.03.2013. Nr.1-2.1.-6.3/216

18.01.2010.

5

RIO 83 806,84

LEC 86 215,03

REB 84 884,39

SZMA 89 483,49

SZMA V 80 156,39

SZMA V

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Dokumenta modificēšanas datums un laiks

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

21.sēj.

RIO

13.01.2010. 16:09:57

-

-

LEC piedāvājums: 86 215,03

21.sēj.

RIO

13.01.2010. 11:42:19

-

-

REB piedāvājums: 84 884,39

21.sēj.

RIO

13.01.2010. 15:49:28

-

-

SZMA piedāvājums: 89 483,49

21.sēj.

RIO

14.01.2010. 09:54:11

-

-

SZMA V piedāvājums: 80 156,39

♦ RIO, LEC, REB, SZMA, SZMA V

4.2.253. Elektroapgādes darbu veikšana objektā "Daugavpils cietokšņa infrastruktūras - ielu kompleksais labiekārtojums un inženiertīklu renovācija"

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja vēstules datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

34.sēj.

CBF SIA "Binders"

04.03.2013. Nr.1-1/255

04.02.2010.

5/4

BES 103 834,00

SZMA 84 589,00

SZMA

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

2.sēj.

BES

22.01.2010.

(*)@szma.lv

buvenergoserviss@ apollo.lv

Tāme: 156 118,35

♦ SZMA, BES

4.2.254. Dzīvojamās mājas "Virši" elektroapgāde Mežvidu pag., Kārsavas novads

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

4.sēj.

ST AR

15.02.2010. Nr.10

09.02.2010. (14:15)

5

BES 6 347,79

DEC

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

2.sēj.

BES

03.02.2010.

(*)@dec.com.lv

buvenergoserviss@ apollo.lv

"Jūsu summa 6 347,86 Ls
bez PVN"

♦ DEC, BES

4.2.255. Atdzelzošanas stacijas elektroapgāde Kombuļi, Kombuļu pag., Krāslavas novads

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

4.sēj.

ST AR

15.02.2010. Nr.10

09.02.2010. (14:15)

5

Elpoli 7 017,09

BES

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

5.sēj.

Elpoli

08.02.2010.

buvenergoserviss@ gmail.com

elpoli@inbox.lv

Elpoli tāme: 7 017,07

♦ BES, Elpoli

4.2.256. Vasaras mājas elektroapgāde "Laimes krasts" Zvirgzdenes pagasts, Ciblas novads

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

9.sēj.

ST AR

16.02.2010. Nr.11

11.02.2010. (14:15)

5

Elpoli 2 701,96

SZMA

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

5.sēj.

Elpoli

10.02.2010.

szma_d@inbox.lv

elpoli@inbox.lv

Elpoli tāme: 3 262,28

♦ SZMA, Elpoli

4.2.257. T-2314 "Visendorfs" rekonstrukcija Līgatnes novada Līgatnes pagastā (TP)

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

34.sēj.

ST (ZR)

09.03.2010. Nr.6.3

_

5

BES 6 731,84

VEC

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

1.sēj.

BES

25.02.2010.

pieci_pa@apollo.lv

sebris4@inbox.lv

"Labdien! Paldies par tāmēm! Es saprotu, ka šeit jau mana summa? Ar cieņu M."

1.sēj.

BES

25.02.2010.

sebris4@inbox.lv

pieci_pa@apollo.lv

"Sveiki! Jā, tās ir gatavās tāmes un galīgie cipari, kas jāprintē tik ārā!"
BES tāme: 6731,84

♦ VEC, BES

4.2.258. T-2206 "Pionieris" Z-4 0,4kV tīkla rekonstrukcija Cēsu novada Cēsu pilsētā

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

34.sēj.

ST (ZR)

09.03.2010. Nr.6.3

_

5

BES 12 305,24

VEC

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

1.sēj.

BES

25.02.2010.

sebris4@inbox.lv

pieci_pa@apollo.lv

BES tāme: 12 305,24

♦ VEC, BES

4.2.259. T-2089 "Rozula" Z-7 20/0,4kV tīkla un komercuzskaišu rekonstrukcija Pārgaujas novada Stalbes pagastā

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

34.sēj.

ST (ZR)

09.03.2010. Nr.6.3

-

5

BES 8 214,71

VEC

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

1.sēj.

BES

25.02.2010.

sebris4@inbox.lv

pieci_pa@apollo.lv

BES tāme: 8 214,71

♦ VEC, BES

4.2.260. T-2002 "Līvu laukums" Z-8 un Z-6 0,4kV tīkla un komercuzskaišu rekonstrukcija Cēsu novada Cēsu pilsētā

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

34.sēj.

ST (ZR)

09.03.2010. Nr.6.3

-

5

BES 16 521,05

VEC

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

1.sēj.

BES

25.02.2010.

sebris4@inbox.lv

pieci_pa@apollo.lv

BES tāme: 16 521,05

♦ VEC, BES

4.2.261. Dzīvojamās mājas elektroapgāde, individuālais augļu dārzs 5 (1-25) Pleikšņi, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

9.sēj.

ST AR

11.03.2010. Nr.21

04.03.2010. (14:15)

6

DEC 1 682,63

BES 1 923,98

LEM

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

6.sēj.

LEM

01.03.2010.

lem.rezekne@inbox.lv

(*)@dec.com.lv

DEC tāme: 1 678,62

1.sēj.

BES

02.03.2010.

lem.rezekne@inbox.lv

buvenergoserviss@ apollo.lv

"Ar cieņu J. LEM Rēzekne Tā ir Jūsu cena."
BES tāme: 1 923,15

♦ LEM, DEC, BES

4.2.262. Dzīvojamās mājas "Sērmuļi" elektroapgāde Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

9.sēj.

ST AR

11.03.2010. Nr.21

04.03.2010. (14:15)

6

LEM 5 882,12

DEC

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

6.sēj.

LEM

01.03.2010.

(*)@dec.com.lv

lem.rezekne@inbox.lv

LEM tāme: 5 882,12

♦ DEC, LEM

4.2.263. Dzīvojamās mājas "Indrāni" elektroapgāde Šederes pag., Ilūkstes nov.

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

9.sēj.

ST AR

11.03.2010. Nr.21

04.03.2010. (14:15)

6

Elpoli 5 083,41

BES

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

5.sēj.

Elpoli

02.03.2010.

buvenergoserviss@ gmail.com

elpoli@inbox.lv

Elpoli tāme: 5 083,40

♦ BES, Elpoli

4.2.264. Tīrā ūdens rezervuāra elektroapgāde Skolas ielā 41, Ludzā

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

9.sēj.

ST AR

11.03.2010. Nr.21

04.03.2010. (14:15)

6

Elpoli 3 389,21

Darleks

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

6.sēj.

Elpoli

02.03.2010.

darleks@inbox.lv

elpoli@inbox.lv

"Jūsu summas bez PVN:
1) Ludza - 3 389,21
(..) SIA "Darleks" (..)"
Elpoli tāme: 3 389,21

♦ Darleks, Elpoli

4.2.265. Dzīvojamās mājas "Stūrīši" elektroapgāde Sventes pagastā, Daugavpils novadā

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

9.sēj.

ST AR

11.03.2010. Nr.21

04.03.2010. (14:15)

6

Elpoli 2 047,81

Darleks

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

6.sēj.

Elpoli

02.03.2010.

darleks@inbox.lv

elpoli@inbox.lv

"Jūsu summas bez PVN: (..)
2) Sventes pag. - 2 047,81
SIA "Darleks" (..)"

Elpoli tāme: 2 047,81

♦ Darleks, Elpoli

4.2.266. Vadāmā slodzes atdalītāja L-21-16 izbūve 20 kV EPL LN-21, Variešu pagastā, Krustpils novadā

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

35.sēj.

ST ZAR

10.03.2010. Nr.4.4

10.03.2010. (14:20)

5

LEC 4 927,65

AEC 4 948,55

AEB 5 137,74

Elbra 5 032,99

LEC

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

29.sēj.

Elbra

05.03.2010.

<A.I.>

(*)@alenergo.apollo.lv

"Mūsu cena"
LEC tāme: 4 927,65

29.sēj.

Elbra

05.03.2010.

(*)@alenergo.apollo.lv

elbra@apollo.lv

LEC tāme: 4 927,65

29.sēj.

Elbra

05.03.2010.

(*)@alenergo.apollo.lv

(*)@abmadona.lv

LEC tāme: 4 927,65

♦ LEC, AEC, AEB, Elbra

4.2.267. Vadāmā slodzes atdalītāja L-21-15 izbūve 20 kV EPL LN-21, Variešu pagastā, Krustpils novadā

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

35.sēj.

ST ZAR

10.03.2010. Nr.4.4

10.03.2010. (14:20)

5

LEC 5 220,41

AEC 5 298,42

AEB 5 501,27

Elbra 5 335,48

SIA "RECK"

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

29.sēj.

Elbra

05.03.2010.

<A.I.>

(*)@alenergo.apollo.lv

"Mūsu cena"
LEC tāme: 5 220,41

29.sēj.

Elbra

05.03.2010.

(*)@alenergo.apollo.lv

elbra@apollo.lv

LEC tāme: 5 220,41

29.sēj.

Elbra

05.03.2010.

(*)@alenergo.apollo.lv

(*)@abmadona.lv

LEC tāme: 5 220,41

♦ LEC, AEC, AEB, Elbra

4.2.268. 20kV un 0,4kV EPL rekonstrukcija pie T-1141 l-1 Nikolajeva, Liepnas pag., Alūksnes nov.

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

35.sēj.

ST (ZAR)

17.03.2010. Nr.21.2

17.03.2010. (14:15)

5

AEC 15 615,37

Elbra 16 191,66

AEC

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

29.sēj.

Elbra

12.03.2010.

(*)@alenergo.apollo.lv

elbra@apollo.lv

"Piemet %."
AEC tāme: 15 615,37

♦ AEC, Elbra

4.2.269. 0,4kV EPL rekonstrukcija pie TP-4400 L-2 "Mehāniskās darbnīcas" Dzelzava, Madonas nov.

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

36.sēj.

ST (ZAR)

22.03.2010. Nr.23.2

22.03.2010. (14:15)

5

Elbra 8 734,03

AEC 9 239,13

Elbra

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

29.sēj.

Elbra

17.03.2010.

elbra@apollo.lv

(*)@alenergo.apollo.lv

"+%"
Elbra tāme: 8 734,03

♦ Elbra, AEC

4.2.270. Dzīvojamās mājas elektroapgāde "Ezerlīči", Robežnieku pagasts, Krāslavas novads

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

9.sēj.

ST AR

12.04.2010. Nr.26

08.04.2010. (14:15)

5

BES 5 558,17

Elpoli

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

1.sēj.

BES

06.04.2010.

elpoli@inbox.lv

buvenergoserviss@ apollo.lv;

buvenergoserviss@ gmail.com

BES tāme: 5 558,32

♦ Elpoli, BES

4.2.271. Kluba elektroapgāde "Blonti", Blontu pagasts, Ciblas novads

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

9.sēj.

ST AR

28.04.2010. Nr.31

20.04.2010. (14:15)

5/4

BES 3 585,66

LEM

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

1.sēj.

BES

15.04.2010.

lem.rezekne@apollo.lv

buvenergoserviss@ apollo.lv

"Tā ir Jūsu summa. Ar cieņu J. LEM Rēzekne"
BES tāme: 3 585,64

♦ LEM, BES

4.2.272. A/st.90 "Rēzekne" KS-2-20 atjaunošanas darbi

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

4.sēj.

ST AR

05.05.2010. Nr.33

22.04.2010. (14:15)

5

VEC 38 141,46

BES

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

31.sēj.

VEC

16.04.2010.

buvenergoserviss@ gmail.com

(*)@vec.lv

Tāme: 38 141,46

♦ BES, VEC

4.2.273. Dzīvojamās mājas "Vecpils 44" elektroapgāde Naujenes pag., Daugavpils novads

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

9.sēj.

ST AR

10.05.2010. Nr.35

29.04.2010. (14:15)

5

SZMA 11 851,08

Elpoli 11 692,81

DEC

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

26.sēj.

DEC

28.04.2010.

(*)@dec.com.lv

szma_d @inbox.lv

Tāme: 11 851,08

5.sēj.

Elpoli

28.04.2010.

(*)@dec.com.lv

elpoli@inbox.lv

"Jūsu summa
11 692,80 Ls bez PVN"

♦ DEC, SZMA, Elpoli

4.2.274. Dzīvojamās mājas "Kāpas" elektroapgāde Kombuļu pag., Krāslavas novads

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

9.sēj.

ST AR

10.05.2010. Nr.35

29.04.2010. (14:15)

5

Elpoli 5 941,67

BES 6 266,95

SZMA

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

5.sēj.

Elpoli

28.04.2010.

szma@szma.lv

elpoli@inbox.lv

"(..) Jūsu summa - 5 936,37 bez PVN. Ar cieņu, SIA "SZMA" (..)" Elpoli tāmes: 5936,37

1.sēj.

BES

28.04.2010.

szma@szma.lv

buvenergoserviss@ apollo.lv

"(..) Jūsu summa - 6 266,96 bez PVN. Ar cieņu, SIA "SZMA" (..)"
BES tāmes: 1192,99 + 5 073,97

♦ SZMA, Elpoli, BES

4.2.275. Dzīvojamās mājas "Drumstaliņas" elektroapgāde, Alženova, Dagdas pag., Dagdas nov.

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

9.sēj.

ST AR

10.05.2010. Nr.35

29.04.2010. (14:15)

5

BES 2 650,05

Instel

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

1.sēj.

BES

28.04.2010.

instel@inbox.lv

buvenergoserviss@ apollo.lv

"Tāmē Jūsu cena! Ar cieņu, J.K."
Tāme: 2 649,34

♦ Instel, BES

4.2.276. Kokogļu ražotnes "Talismana gaisma" elektroapgāde, Rožupes pag., Līvānu novads

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

9.sēj.

ST AR

12.05.2010. Nr.37

11.05.2010. (14:15)

5

BES 2 564,24

Elpoli

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

1.sēj.

BES

10.05.2010.

elpoli@inbox.lv

buvenergoserviss@ apollo.lv;

buvenergoserviss@ gmail.com

BES tāme: 2 564,86

♦ Elpoli, BES

4.2.277. Sakstagala pagasta pārvaldes ēkas elektroapgāde (slodzes palielinājums) Kalna iela 2, Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

9.sēj.

ST AR

28.05.2010. Nr.42

25.05.2010. (14:15)

6

Elpoli 2 201,40

BES 2 108,58

LEM

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

5.sēj.

Elpoli

21.05.2010.

lem.rezekne@apollo.lv

elpoli@inbox.lv

"Tā ir Jūsu summa Ar cieņu J. LEM Rēzekne"
Elpoli tāme: 2 200,76

1.sēj.

BES

21.05.2010.

lem.rezekne@apollo.lv

buvenergoserviss@ apollo.lv

"Tā ir Jūsu summa Ar cieņu J. LEM Rēzekne"
BES tāme: 2 108,58

♦ LEM, Elpoli, BES

4.2.278. Dzīvojamās mājas elektroapgāde "Vjačeslavs", Griškānu pagasts, Rēzeknes novads

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

9.sēj.

ST AR

15.06.2010. Nr.43

03.06.2010. (14:15)

5

BES 3 699,65

LEM

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

1.sēj.

BES

01.06.2010.

lem.rezekne@apollo.lv

buvenergoserviss@ apollo.lv

"Tā ir Jūsu summa Ar cieņu J. LEM Rēzekne"
BES tāme: 3 697,21

♦ LEM, BES

4.2.279. Par kabeļu komutācijas sadaļu uzstādīšanu, spēka un vadības kabeļa ielikšanu Jelgavas stacijas teritorijā

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja vēstules datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

37.sēj.

LDz

04.03.2013. Nr.D-7.3.2./45-2013

22.06.2010.

4

SZMA 36 127,39

Elpoli 38 155,22

RIO

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Dokumenta modificēšanas datums un laiks

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

21.sēj.

RIO

19.06.2010.

14:04:52

_

_

SZMA piedāvājums: 36 127,39

21.sēj.

RIO

19.06.2010. 15:56:22

-

-

Elpoli piedāvājums: 38 155,22

♦ RIO, SZMA, Elpoli

4.2.280. Siltumsūkņu iekārtu elektroapgāde Sporta iela 8, Salacgrīva, Salacgrīvas novads

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

38.sēj.

ST (ZR)

06.07.2010. Nr.102.2

06.07.2010. (14:25)

5

Elbra 10 791,46

VEC

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

29.sēj.

Elbra

30.06.2010.

sebris4@inbox.lv

elbra@apollo.lv

Elbra tāme: 10 791,46

♦ VEC, Elbra

4.2.281. T-1707 "Marguži" Z-1 20/0.4 kV tīkla un komercuzskaišu rekonstrukcija Rūjienas nov., Ipiķu pag.

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

35.sēj.

ST (ZR)

06.07.2010. Nr.101.2

06.07.2010. (14:15)

5

Elbra 23418,68

VEC

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

29.sēj.

Elbra

30.06.2010.

sebris4@inbox.lv

elbra@apollo.lv

Elbra tāme: 23 418,68

♦ VEC, Elbra

4.2.282. Elektrotīkla izbūve kokogļu ražotnes "Lidlauka Sankaļi" elektroapgādei Krustpils pag., Krustpils nov.

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

34.sēj.

ST ZAR

20.07.2010. Nr.22.2

_

5

AEB 3 878,05

Elbra 4 105,35

AEB

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

29.sēj.

Elbra

13.07.2010.

(*)@abmadona.lv

elbra@apollo.lv

AEB tāme: 3 878,05

♦ AEB, Elbra

4.2.283. 20kV EPL NZ21-14, NZ21-15, NZ21-17 un transformatoru apakšstaciju T-1315, T-1075, T-1316 renovācija Valmieras novada Dikļu pag.

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

35.sēj.

ST (ZR)

19.07.2010. Nr.114.2

16.07.2010. (14:15)

5

Elbra 24 490,85

VEC

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

29.sēj.

Elbra

13.07.2010.

sebris4@inbox.lv

elbra@apollo.lv

Elbra tāme: 24 490,85

♦ VEC, Elbra

4.2.284. 20 kV EPL LA-21, NA21-04, NA21-15, NA21-05 renovācija Alojas novada Brīvzemnieku pagastā

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

35.sēj.

ST (ZR)

19.07.2010. Nr.114.2

16.07.2010. (14:15)

5

Elbra 13 953,32

VEC

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

29.sēj.

Elbra

13.07.2010.

sebris4@inbox.lv

elbra@apollo.lv

Elbra tāme: 13 953,32

♦ VEC, Elbra

4.2.285. T-2357 Speļģi Z-2 0,4kV tīkla un komercuzskaišu rekonstrukcija Priekuļu novadā, Priekuļu pagastā

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

35.sēj.

ST (ZR)

19.07.2010. Nr.114.2

16.07.2010. (14:15)

5

VEC 25 653,97

Elbra 26 429,15

Farads

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

29.sēj.

Elbra

13.07.2010.

sebris4@inbox.lv

elbra@apollo.lv

Elbra tāme: 26 429,15

♦ VEC, Elbra

4.2.286. 0,4 kV elektrotīkla rekonstrukcija pie T-7304 L-3 Skrīveros, Skrīveru nov

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

36.sēj.

ST (ZR)

19.07.2010. Nr.118.2

19.07.2010. (14:15)

5

AEB 20 093,13

Elbra 21 435,01

Farads

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

29.sēj.

Elbra

16.07.2010.

(*)@abmadona.lv

elbra@apollo.lv

"Mūsu cipars (..)"
AEB tāme: 20 093,13

♦ AEB, Elbra

4.2.287. Z/s "Zemturi" koģenerācijas stacijas pieslēgums A/S "Sadales tīkls" elektrotīklam Burtnieku novada, Burtnieku pagastā.

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

35.sēj.

ST (ZR)

27.07.2010. Nr.124.2

27.07.2010. (14:15)

6/5

Elbra 26 544,95

VEC

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

29.sēj.

Elbra

26.07.2010.

sebris4@inbox.lv

elbra@apollo.lv

Elbra tāme: 26 544,95

♦ VEC, Elbra

4.2.288. Dzīvojamās mājas elektroapgāde Pulkveža Brieža iela 34D, Rēzekne

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

9.sēj.

ST AR

06.08.2010. Nr.80

30.07.2010. (14:35)

5

LEM 450,94

SZMA 2 848,28

Rēzeknes PMK

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

6.sēj.

LEM

30.07.2010. (08:20)

energoceltnieks@rezekne.apollo.lv

lem.rezekne@inbox.lv

Tāmes: 421,03; 1 733,14

6.sēj.

LEM

30.07.2010. (08:32)

lem.rezekne@inbox.lv

szma.daugavpils@inbox.lv

Tāmes: 421,03; 1 733,14

♦ Rēzeknes PMK, LEM, SZMA

4.2.289. Garāžas elektroapgāde Parku iela 13, Ludza

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

9.sēj.

ST AR

06.08.2010. Nr.80

30.07.2010. (14:35)

4

Rēzeknes PMK 1 656,15

LEM 1 875,00

SIA "Strāva"

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

6.sēj.

LEM

30.07.2010. (08:20)

energoceltnieks@rezekne.apollo.lv

lem.rezekne@inbox.lv

Tāmes: 421,03; 1733,14

♦ Rēzeknes PMK, LEM

4.2.290. LRDS "Ilūkste" administratīvās ēkas elektroapgāde - LRDS "Ilūkste" Šederes pag., Ilūkstes nov.

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja vēstules datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

37.sēj.

LRT

12.03.2013. Nr.1-2.1.-6.3/216

09.09.2010.

4

RIO 37272,10 (iesniedza 08.09.2010.)

Elpoli 38 800,71 (iesniedza 08.09.2010.)

SZMA 39 308,04 (iesniedza 09.09.2010.)

SZMA V 41 461,75 (iesniedza 10.09.2010.)

Elpoli

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

5.sēj.

14.sēj.

Elpoli

RIO

07.09.2010.

rio.sia@rio.lv

elpoli@inbox.lv

"(..) Lūdzam sagatavot komercpiedāvājumu LRT objektam iesniegšanai līdz 2010.gada 9.septembrim. Tāmes izskats ir izmainīts. (..)"
Tāme: 38 800,71

18.sēj.

RIO

07.09.2010.

rio.sia@rio.lv

szma.daugavpils@inbox.lv

"(..) Lūdzam sagatavot komercpiedāvājumu LRT objektam iesniegšanai līdz 2010.gada 9.septembrim. Tāmes izskats ir izmainīts. (..)"
SZMA tāme: 39 308,04

18.sēj.

RIO

07.09.2010.

rio.sia@rio.lv

office@szma-v.lv

"(..) Lūdzam steidzīgi sagatavot komercpiedāvājumu LRT objektam iesniegšanai līdz 2010.gada 9.septembrim. Tāmes izskats ir izmainīts. (..)"
SZMA V tāme: 41 461,75

♦ RIO, Elpoli, SZMA, SZMA V

4.2.291. T-3710 "Pirts" Z-2 "Kaļķu iela" 0.4kV tīkla un komercuzskaišu rekonstrukcija Smiltenes novada Smiltenes pilsētā

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

35.sēj.

ST (ZR)

23.09.2010. Nr.176.2

23.09.2010. (14:15)

5

Elbra 10 879,77

VEC

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

29.sēj.

Elbra

20.09.2010.

sebris4@inbox.lv

elbra@apollo.lv

Elbra tāme: 10 879,77

♦ VEC, Elbra

4.2.292. T-3150 "Tilikas" 20/0.4kV tīkla un komercuzskaišu rekonstrukcija Valkas novada Zvārtavas pagastā

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

35.sēj.

ST (ZR)

23.09.2010. Nr.176.2

23.09.2010. (14:15)

5

Elbra 14 357,18

VEC

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

29.sēj.

Elbra

20.09.2010.

sebris4@inbox.lv

elbra@apollo.lv

Elbra tāme: 14 357,18

♦ VEC, Elbra

4.2.293. Ārtipa slodzes slēdža ar DVS un BVU izbūve 20 kV līnijas atdalītāja AE42-08 vietā

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

35.sēj.

ST (ZR)

06.10.2010. Nr.187.2

05.10.2010. (14:15)

5

Elbra 7 320,89

VEC

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

29.sēj.

Elbra

03.10.2010.

sebris4@inbox.lv

elbra@apollo.lv

Elbra tāme: 7 320,89

♦ VEC, Elbra

4.2.294. Ārtipa slodzes slēdža ar DVS un BVU izbūve 20 kV līnijas atdalītāja AK21-15 vietā

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

35.sēj.

ST (ZR)

06.10.2010. Nr.187.2

05.10.2010. (14:15)

5

Elbra 3 034,54

VEC

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

29.sēj.

Elbra

03.10.2010.

sebris4@inbox.lv

elbra@apollo.lv

Elbra tāme: 3 034,54

♦ VEC, Elbra

4.2.295. Ārtipa slodzes slēdža ar DVS un BVU izbūve 20 kV līnijas atdalītāja AK30-06 vietā

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

35.sēj.

ST (ZR)

06.10.2010. Nr.187.2

05.10.2010. (14:15)

5

Elbra 4 178,20

VEC

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

29.sēj.

Elbra

03.10.2010.

sebris4@inbox.lv

elbra@apollo.lv

Elbra tāme: 4 178,20

♦ VEC, Elbra

4.2.296. Ārtipa slodzes slēdža ar DVS un BVU izbūve 20 kV līnijas atdalītāja AL22-05 vietā

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

35.sēj.

ST (ZR)

06.10.2010. Nr.187.2

05.10.2010. (14:15)

5

Elbra 3 361,78

VEC

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

29.sēj.

Elbra

03.10.2010.

sebris4@inbox.lv

elbra@apollo.lv

Elbra tāme: 3 361,78

♦ VEC, Elbra

4.2.297. Ārtipa slodzes slēdža ar DVS un BVU izbūve 20 kV līnijas atdalītāja AL22-21 vietā

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

35.sēj.

ST (ZR)

06.10.2010. Nr.187.2

05.10.2010. (14:15)

5

Elbra 3 065,16

VEC

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

29.sēj.

Elbra

03.10.2010.

sebris4@inbox.lv

elbra@apollo.lv

Elbra tāme: 3065,16

♦ VEC, Elbra

4.2.298. Ārtipa slodzes slēdža ar DVS un BVU izbūve 20 kV līnijas atdalītāja AP23-11 vietā

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

35.sēj.

ST (ZR)

06.10.2010. Nr.187.2

05.10.2010. (14:15)

5

Elbra 4 082,98

VEC

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

29.sēj.

Elbra

03.10.2010.

sebris4@inbox.lv

elbra@apollo.lv

Elbra tāme: 4 082,98

♦ VEC, Elbra

4.2.299. Ārtipa slodzes slēdža ar DVS un BVU izbūve 20 kV līnijas atdalītāja SP1001 Matīši vietā

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

35.sēj.

ST (ZR)

06.10.2010. Nr.187.2

05.10.2010. (14:15)

5

Elbra 6 133,01

VEC

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

29.sēj.

Elbra

03.10.2010.

sebris4@inbox.lv

elbra@apollo.lv

Elbra tāme: 6 133,01

♦ VEC, Elbra

4.2.300. Ģimenes dārziņu "Gaujas 601-652" elektroapgādes rekonstrukcija Beverīnas novads, Kauguru pagasts

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

35.sēj.

ST (ZR)

19.10.2010. Nr.197.2

18.10.2010. (14:25)

5

Elbra 13 548,13

VEC

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

29.sēj.

Elbra

11.10.2010.

sebris4@inbox.lv

elbra@apollo.lv

Elbra tāme: 13 548,13

♦ VEC, Elbra

4.2.301. 20 kV līnijas LG-38 (no AG38-05 līdz AG38-30) renovācija Amatas nov., Skujenes un Zaubes pag.

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

35.sēj.

ST (ZR)

13.11.2010. Nr.228.2

_

5

VEC 40 950,83

Elbra 42 352,18

Farads

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

29.sēj.

Elbra

09.11.2010.

sebris4@inbox.lv

elbra@apollo.lv

Elbra tāme: 42 352,18

♦ VEC, Elbra

4.2.302. 20kV GEPL LJ-26 (no balsta Nr.244 līdz balstam Nr.289) renovācija Jaunpiebalgas novada Zosēnu pagastā

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

35.sēj.

ST (ZR)

13.11.2010. Nr.228.2

_

5

VEC 10 975,42

Elbra 11 016,15

Farads

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

29.sēj.

Elbra

09.11.2010.

sebris4@inbox.lv

elbra@apollo.lv

Elbra tāme: 11 016,15

♦ VEC, Elbra

4.2.303. Dzīvojamās mājas elektroapgāde "Paradīze" Laucesas pag., Daugavpils nov.

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

10.sēj.

ST AR

09.12.2010. Nr.157

26.11.2010. (14:30)

5/4

Krāslavas EC 4 730,16

SZMA 6 192,16

Krāslavas EC

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Dokumenta modificēšanas datums un laiks

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

30.sēj.

SZMA

26.11.2010.

08:27:49

_

_

Krāslavas EC tāme: 4 730,16

♦ Krāslavas EC, SZMA

4.2.304. SIA "Grīnis" granulu ceha elektroapgāde "Dzirnavnieki", Brīvzemnieku pag., Alojas novadā

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

38.sēj.

ST ZR

29.11.2010. Nr.10/2

_

5/4

Elbra 3 619,80

VEC

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

29.sēj.

Elbra

26.11.2010.

sebris4@inbox.lv

elbra@apollo.lv

Elbra tāme: 3 619,60

♦ VEC, Elbra

4.2.305. 20kV EPL NL45-01 rekonstrukcija un T-4204 "Indriķi" 20/0.4kV tīkla rekonstrukcija Limbažu novada Viļķenes pagastā

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

35.sēj.

ST (ZR)

16.12.2010. Nr.264.2

14.12.2010. (14:00)

5

Elbra 6 606,08

VEC

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

29.sēj.

Elbra

10.12.2010.

sebris4@inbox.lv

elbra@apollo.lv

Elbra tāme: 6 606,08

♦ VEC, Elbra

4.2.306. 20 kV GEPL LK-21 (no AK21-07 līdz AK21-15) (no A/st.126 līdz AK21-07) renovācija Salacgrīvas novada Salacgrīvas l.t.

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

35.sēj.

ST (ZR)

16.12.2010. Nr.264.2

14.12.2010. (14:00)

5

Elbra 25 893,07

VEC

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

29.sēj.

Elbra

10.12.2010.

sebris4@inbox.lv

elbra@apollo.lv

Elbra tāme: 25 893,07

♦ VEC, Elbra

4.2.307. 20 kV GEPL ML-22 (no T-4712 līdz NM22-12) renovācija Alojas novada Braslavas pagastā

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

35.sēj.

ST (ZR)

16.12.2010. Nr.264.2

14.12.2010. (14:00)

5

Elbra 9 219,86

VEC

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

29.sēj.

Elbra

10.12.2010.

sebris4@inbox.lv

elbra@apollo.lv

Elbra tāme: 9 219,86

♦ VEC, Elbra

4.2.308. 20kV līniju LT-28 (posmā no LT-28/NT27-28 noz.balsta līdz AT28-06) renovācija Limbažu novada Skultes pagastā

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

35.sēj.

ST (ZR)

16.12.2010. Nr.264.2

14.12.2010. (14:00)

5

Elbra 4 395,20

VEC

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

29.sēj.

Elbra

10.12.2010.

sebris4@inbox.lv

elbra@apollo.lv

Elbra tāme: 4 395,21

♦ VEC, Elbra

4.2.309. 20kV līnijas LE-29 (no J./sl. L-29 līdz balstam Nr.32) renovācija Valkas novada Valkas pilsētā

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

35.sēj.

ST (ZR)

16.12.2010. Nr.264.2

14.12.2010. (14:00)

5

Elbra 10 652,37

VEC

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts, vai dokumenta modificēšanas datums un laiks

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

29.sēj.

Elbra

10.12.2010.

sebris4@inbox.lv

elbra@apollo.lv

Elbra tāme: 10 652,37

♦ VEC, Elbra

♦ 2011.gads ♦

4.2.310. SIA "SAITT" elektroapgāde zemes gabalā "SAITI", Valmieras pagastā Burtnieku novadā.

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

34.sēj.

ST ZR

19.01.2011. Nr.1.1

18.01.2011. (13:00)

5

Elbra 5 164,64

VEC

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

29.sēj.

Elbra

17.01.2011.

sebris4@inbox.lv

elbra@apollo.lv

Elbra tāme: 5 164,64

♦ VEC, Elbra

4.2.311. EPL iznešana sakarā ar rekonstrukciju Atbrīvošanas alejā posmā no Pils ielas līdz Latgales ielai un tiltam pāri Rēzeknes upei

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

37.sēj.

ST (AR)

14.03.2011. Nr.65.2 (29.03.2011. Nr.65.3)

07.03.2011. (14:00)

5

LEM 10 850,51

SZMA 11 675,60

LEM

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Dokumenta modificēšanas datums un laiks

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

30.sēj.

SZMA

04.03.2011.

11:08:38

_

_

LEM tāme: 10 850,51

♦ LEM, SZMA

4.2.312. 4.2.313. 20 kV GVL LC-28 (no AC28-07 līdz AC28-32 un no AC22 līdz AC28-26) renovācija Cēsu novada Vaives pagastā

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

35.sēj.

ST (ZR)

14.03.2011. Nr.69.2

09.03.2011. (14:00)

5

VEC 24 289,11

Elbra 25 891,86

Farads

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

29.sēj.

Elbra

07.03.2011.

sebris4@inbox.lv

elbra@apollo.lv

Elbra tāme: 25 243,41

♦ VEC, Elbra

4.2.314. T-2501 "Veļķi" Z-1 20/0.4kV tīkla un komercuzskaišu rekonstrukcija Vecpiebalgas novada Vecpiebalgas pagastā

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

35.sēj.

ST (ZR)

14.03.2011. Nr.69.2

09.03.2011. (14:00)

5

VEC 17 518,21

Elbra 18 319,97

Farads

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

29.sēj.

Elbra

07.03.2011.

sebris4@inbox.lv

elbra@apollo.lv

Elbra tāme: 17 887,19

♦ VEC, Elbra

4.2.315. T-2729 "Līvāni" (Z-1) 0.4kV tīkla un komercuzskaišu rekonstrukcija Amatas novada Nītaures pagastā

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

35.sēj.

ST (ZR)

14.03.2011. Nr.69.2

09.03.2011. (14:00)

5

VEC 30 744,07

Elbra 31 472,67

Farads

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

29.sēj.

Elbra

07.03.2011.

sebris4@inbox.lv

elbra@apollo.lv

Elbra tāme: 31 352,00

♦ VEC, Elbra

4.2.316. T-2785 "Gaigali" Z-1 20/0.4kV tīkla un komercuzskaišu rekonstrukcija Vecpiebalgas novada Inešu pagastā

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

35.sēj.

ST (ZR)

14.03.2011. Nr.69.2

09.03.2011. (14:00)

5

VEC 39 825,02

Elbra 41 821,44

Farads

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

29.sēj.

Elbra

07.03.2011.

sebris4@inbox.lv

elbra@apollo.lv

Elbra tāme: 40 791,83

♦ VEC, Elbra

4.2.317. dzīvojamās mājas "Spārītes" elektroapgāde Skultes pag., Limbažu novadā

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

34.sēj.

ST ZR

17.03.2011. Nr.9.1

17.03.2011. (10:00)

5

Elbra 26 79,36

VEC

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

29.sēj.

Elbra

14.03.2011.

sebris4@inbox.lv

elbra@apollo.lv

Elbra tāme: 26 79,36

♦ VEC, Elbra

4.2.318. Zemnieku saimniecības "Pauķi" elektroapgāde "Pauķi", Alojas pag., Alojas novadā

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

34.sēj.

ST ZR

21.03.2011. Nr.10.1

21.03.2011. (13:00)

5/4

Elbra 3 511,11

VEC

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

29.sēj.

Elbra

20.03.2011.

sebris4@inbox.lv

elbra@apollo.lv

Elbra tāme: 3 511,11

♦ VEC, Elbra

4.2.319. Zemes gabala "Niedrāji" elektroapgāde Vecpiebalgas pag., Vecpiebalgas novadā

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

34.sēj.

ST ZR

30.03.2011. Nr.12.1

30.03.2011. (14:00)

5

VEC 5 290,64

Elbra 5 473,93

Farads

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

29.sēj.

Elbra

29.03.2011.

sebris4@inbox.lv

elbra@apollo.lv

Elbra tāme: 5 473,93

♦ VEC, Elbra

4.2.320. Rūtas Saulītes saimniecības ēkas elektroapgāde "Jūriņas", Salacas pag., Salacgrīvas novadā

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

34.sēj.

ST ZR

05.04.2011. Nr.13.1

05.04.2011. (14:00)

5

Elbra 1 951,65

VEC

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

29.sēj.

Elbra

04.04.2011.

sebris4@inbox.lv

elbra@apollo.lv

Elbra tāme: 1 951,65

♦ VEC, Elbra

4.2.321. TP-7162 un 0,4kV līnijas L-1 TP-7162 rekonstrukcija Dagdas nov., Andrupenes pag.

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

37.sēj.

ST (AR)

19.05.2011. Nr.161.2

17.05.2011. (14:00)

5

DEC 55 698,45

SZMA 61 592,31

DEC

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Dokumenta modificēšanas datums un laiks

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

30.sēj.

SZMA

16.05.2011.

09:39:20

_

_

DEC tāme: 55 698,45

♦ DEC, SZMA

4.2.322. Elektrotīkla izbūve SIA "Turbo AK" ražotnes "Latvāņi" elektroapgādei Bērzaunes pag., Madonas nov.

Lietas sējuma Nr.

Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja protokola/ lēmuma datums un numurs

Piedāvājumu iesniegšanas un/vai atvēršanas datums (un laiks)

Pretendentu  skaits (uzaicināti/ iesniedza)

Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena (bez PVN)

Uzvarētājs vai pretendents ar zemāko cenu

34.sēj.

36.sēj.

ST (ZAR)

30.06.2011. Nr.229.2

29.06.2011. (14:00)

7

AEC 199 676,51

Elbra 206 935,55

AEB

Lietas sējuma Nr.

Lietas dalībnieks, no kura informācija iegūta

Datums (un laiks), kad e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, no kuras e-pasts nosūtīts

e-pasta adrese, uz kuru e-pasts nosūtīts

e-pasts vai dokuments satur

30.sēj.

AEC

20.05.2011.

(*)@abmadona.lv

(*)@alenergo.apollo.lv

"Nepieciešams cenu piedāvājums kopējā summa 188 000 + PVN. Pozīcijām, kurām ir klāt cena apmēram tādu arī atstājiet. (..)"

30.sēj.

AEC

20.05.2011.

(*)@abmadona.lv

elbra@apollo.lv

"Nepieciešams cenu piedāvājums kopējā summa 188 000 + PVN. Pozīcijām, kurām ir klāt cena apmēram tādu arī atstājiet. (..)"

♦ AEB, AEC, Elbra

4.3. Lietas dalībnieku sniegtie paskaidrojumi par lietā iegūto informāciju

♦ SIA "RIO" sekretāres I.S. paskaidrojumi 23.01.2013. Sarunu protokolā

- (..) Attiecībā uz SIA "RIO" piedalīšanos iepirkumos mani pienākumi ir piedāvājumu drukāšana, nosūtīšana uz e-pastu, tulkošana (..). Es pati neko negatavoju piedāvājumiem. Mani tiešie priekšnieki ir visa valde, bet dažādus uzdevumus var dot arī citi SIA "RIO" darbinieki.

- e-pasta adrese rio.sia@rio.lv ir SIA "RIO" oficiālais e-pasts, kuru es izmantoju, bet manā prombūtnē to var izmantot arī citi SIA "RIO" darbinieki, lai izmantotu šo e-pasta adresi nav nepieciešama parole, SIA "RIO" arī nav nekādi iekšējie noteikumi, kā lietot šo e-pasta adresi. Pamatā ikdienā SIA "RIO" es strādāju ar minēto e-pastu. (..)

- [Par 13.sējuma 1.-4.lp.] (..) ja man kāds iedod adresi e-pastam un kam sūtīt, es vienkārši nosūtu, man ir ļoti daudz darba, liels e-pasta apjoms, es nevaru precīzi atcerēties, kam sūtu e-pastus. Tāmes es varu saņemt no daudziem SIA "RIO" darbiniekiem, es tās saglabāju savā datorā, mēģinu sakārtot pa gadiem, pa nodaļām. (..)

- [Par 13.sējuma 91.-94.lp.] Par vēstules saturu es nevaru paskaidrot, kādēļ norādīts, ka tāmes izskats nav jāmaina, jo vēstules saturu nosaka SIA "RIO" darbinieks, kurš uzdod attiecīgo e-pastu nosūtīt. (..)

- [Par 15.sējuma 96.-102.; 16.sējuma 1.-7.lp.] (..) Par konkrēto e-pastu es neatceros, bet, ja kāds uzdeva nosūtīt vēstuli - es to darīju. Dažādi SIA "RIO" darbinieki lūdza sūtīt vēstules arī ar norādēm par cenām, tā nebija ikdiena, grūti pateikt, cik bieži tas notika, nevaru precīzi atcerēties. Šāda veida vēstules, ar norādi "Jūsu summa (..)" man varēja likt nosūtīt kāds no valdes vai darbu vadītāji, konkrēti nevaru atcerēties, jo šīs vēstules manā uztverē ne ar ko neatšķīrās no citām vēstulēm, kuras man uzdeva sūtīt. Savukārt uz e-pastu rio.sia@rio.lv saņemtu vēstuli es vai nu pārsūtīju vai izdrukāju un nodevu citiem SIA "RIO" darbiniekiem. Ja pēc nosaukuma var saprast, ka tas attiecas uz elektromontāžas darbiem, vēstule tiek nodota elektromontāžas nodaļai.

♦ SIA "Daugavpils Energoceltnieks" personāla inspektores B.T. paskaidrojumi 01.02.2013. Sarunu protokolā

- (..) DEC izmanto elektroniskā pasta adreses energo.celt@apollo.lv un dec@dec.com.lv. Ienākošās vēstules automātiski tiek saņemtas uz abām minētajām adresēm, nosūtu elektroniskās vēstules no elektroniskajām adresēm energo.celt@apollo.lv un dec@dec.com.lv es, bet, ja neesmu uz vietas uzņēmumā, DEC vadītājs var palūgt jebkuru darbinieku nosūtīt no minētajām adresēm.

- [Par 28.sējuma 50.-51.lp.] e-pastus, kurus es saņemu uz DEC elektronisko adresi, es izdrukāju un atdodu DEC vadībai, ja no DEC vadības saņemu rīkojumu pārsūtīt, tad pārsūtu. Pēc savas iniciatīvas es nesūtu J.M., elektronisko adresi (*)celt@apollo.lv izmanto J.M., cita J. DEC nav. (..)

- No DEC elektroniskajām adresēm, kuras es izmantoju, vēstules sūtu, ja DEC vadība man dod tādu rīkojumu - mutiski vai rakstiski, (..).

- Katru reizi, kad kāda informācija elektroniski jāsūta, DEC vadība arī iedod elektronisko adresi, uz kuru jāsūta.

♦ SIA "Daugavpils Energoceltnieks" ražošanas inženiera J.M. paskaidrojumi 01.02.2013. Sarunu protokolā

- (..) Vai elektroniskās adreses (*)celt@apollo.lv un (*)@dec.com.lv es izmantoju nevaru pateikt, jo e-pastus DEC es saņemu un nosūtu no sava darba datora vienkārši ieejot Outlook. Es neredzu no kādas e-pasta adreses es saņemu e-pastu vai uz kādu e-pasta adresi es nosūtu e-pastus, redzu tikai vārdus.

- Tāmes, izmantojot e-pastu, es esmu sūtījis tikai DEC sekretārei B.

- No DEC sekretāres B. un arī ne no viena cita tāmes, e-pastus ar tāmēm es nekad neesmu saņēmis, man ir slikta atmiņa, man ir svarīgākas lietas, ko atcerēties.

- [Par 26.sējuma 5.lp.] Es nezinu, kam sūtīts šis e-pasts, es noteikti atceros, ka šādu e-pastu neesmu sūtījis. DEC darba dienas laikā atrodos tikai dažas stundas, manam darba datoram nav paroles (..), nezinu, kas izmanto manu datoru manā prombūtnē. (..)

- [Par 26.sējuma 21.lp.] Nezinu, kam sūtīts šis e-pasts, es noteikti zinu, ka šo e-pastu neesmu sūtījis. (..)

- Es darbā visas savas darbības veicu saskaņā ar vadības rīkojumiem, norādījumiem.

♦ SIA "Austrumu Energoceltnieks" (līdz 2011.gada 20.jūnijam - SIA "Būvenergoserviss") valdes locekļa M.P. paskaidrojumi 06.02.2013. Sarunu protokolā

- KNAB kratīšanas laikā BES tika izņemti divi datori (..). M.P. dators, kas saturēja tikai personiskas lietas, bija portatīvs, U.C. dators bija stacionārs. (..) U.C. bija BES datortehniķis, uzturēja tīklu.

- Es neatceros - vai izmantoju e-pasta adresi buvenergoserviss@apollo.lv, es neatceros kādas e-pasta adreses lietoju BES. Pats personīgi es vispār nesūtīju un nesaņēmu e-pastus, ar e-pastiem nodarbojās BES sekretāre I.D. (jau apmēram 2 gadus uzņēmumā nestrādā).

- Ja man bija nepieciešams kādu e-pastu nosūtīt, es to uzdevu izdarīt sekretārei I.D., ja viņa saņēma e-pastu, viņa attiecīgi atdeva adresātiem, ja nebija skaidrs, kam e-pasts adresēts - jautāja man. (..) Sekretāre varēja e-pastu arī izmest vai citādi iznīcināt, ja tas nebija saprotams.

- Es neatceros kādu e-pasta adresi izmantoja sekretāre. (..)

- Ja BES sekretārei vajadzēja nosūtīt e-pastu, es arī iedevu e-pasta adresi, uz kuru jāsūta.

- (..) Uzņēmumi, pret kuriem ierosināta lieta Nr.431/11/03.02./9, man ir zināmi, jo darbojamies vienā jomā, ar dažiem esam sadarbojušies kā apakšuzņēmumiem, līdz ar to bija zināma arī to kontaktinformācija, šobrīd to e-pasta adreses neatceros, jo vairs nedarbojos minētajā (elektrobūvdarbu) jomā.

♦ SIA "ELBRA" valdes locekļa R.K. paskaidrojumi 15.02.2013. Sarunu protokolā

- AS ST izveidoja jaunu iepirkumu sistēmu (2009., 2010.gadā), katra elektroietaišu būvdarbu iepirkumā vajadzēja piedalīties 5 pretendentiem, ja uzaicinātais uzņēmums nesniedza piedāvājumu, tas tika brīdināts, ka vairāk netiks aicināts, AS ST teica, lai kaut vai formāli piedalāmies, lai sniedzam ar lielāku cenu piedāvājumu. Tādēļ ar vecajiem kolēģiem konsultējāmies kā rīkoties, tādēļ arī apmainījāmies ar tāmēm. Ar šāda veida informāciju SIA "Elbra" apmainījās ar SIA "Alūksnes Energoceltnieks", konkrēti es "komunicēju" ar I. Ķ.

- [Par 29.sējuma 25.-30.lp.] Vēsturiski daudzi uzņēmumi, kas darbojas elektroietaišu būvdarbu jomā, izveidojušies uz enerģētiskās celtniecības tresta filiāļu bāzes, kuras darbojās katra savā rajonā, SIA "Elbra" attiecīgi Madonas rajonā. Kaut arī dažkārt uzņēmumi veic darbus arī tālāk par sava rajona robežu, tas sanāk dārgāk, jo klāt vēl nāk transporta izmaksas. Tā kā jau sen Latvenergo/ST tika aicināti vairāki pretendenti, lai piedalītos būvdarbu iepirkumos, piedāvājumi bija jāsniedz, ja gribēja uzņēmums arī turpmāk saņemt uzaicinājumus. Tādēļ es arī sūtīju šos e-pastus SIA "Alūksnes Energoceltnieks" par objektiem, kas atradās Madonas rajonā, jo tāmju sagatavošana bija darbietilpīgs process.

- [Par 29.sējuma 33.-34.lp.] VEC nebrauktu strādāt uz Madonas rajonu, tādēļ atsevišķos gadījumos arī viņiem sūtīju tāmes. J.K. pazinu no "veciem laikiem" kā kolēģi. Veikt darbus citā rajonā, reģionā bija sarežģīti (varēja atšķirties prasības), gan ekonomiski neizdevīgi. Bet, lai uzņēmums "neizkristu" no aprites, tiktu aicināts piedalīties būvdarbu iepirkumos, piedāvājums tika formāli iesniegts, norādot lielākas cenas. Piedāvājuma sagatavošana ir darbietilpīgs process - jāsagatavo tāme, jāiepazīstas ar projektu, jāapskata objekts dabā.

- [Par 29.sējuma 50.-51.lp.] Ar DEC tie bija atsevišķi gadījumi, kad tika sūtīti šādi e-pasti. Iemesli tie paši, kurus jau minēju. DEC arī strādāja mans bijušais kolēģis I.B., ja pareizi atceros - sazinājos ar viņu. Piemēram, piezvana bijušais kolēģis un saka, ka saņēmis ST uzaicinājumu, bet konkrētā objektā darbus nevarēs veikt, tad aizsūtīju tāmi, lai arī DEC var formāli iesniegt piedāvājumu. Bet šādi gadījumi bija reti.

- [Par 29.sējuma 56.-57.lp.] Šis e-pasts ir no SIA "MCD", A.P. pazīstu, jo strādājam vienā jomā, iemesli šādam e-pastam ir tie paši, kurus jau minēju, SIA "Elbra" būtu grūti veikt darbus Alūksnē, tādēļ šādā gadījumā piedalījāmies formāli.

- [Par 29.sējuma 58.-68.lp.] Šis e-pasts ir no BES, kurš tieši no BES sūtīja no šīs e-pasta adreses es nevaru pateikt, bet runāju un pazinu no šī uzņēmuma tikai M.P. SIA "Elbra" nebija intereses piedalīties objektos ST AR, bet kā jau teicu 31.05.2011. paskaidrojumos - M.P. man palūdza, lai palīdzam, jo savādāk nesanāk 5 pretendenti konkrētā iepirkumā. Es negribēju, jo tas prasa laiku, bet viņš atsūtīja jau sagatavotus piedāvājumus, man atlika tikai parakstīt, tā es piekritu.

- [Par 29.sējuma 69.-72.lp.] J.M. man nav pazīstams, bet šis e-pasts ir no DEC, iemesli šādam e-pastam tie paši, kurus minēju, "komunikācija" man šajā uzņēmumā bija ar I.B. un V.A., abus pazinu jau no 90.-tajiem gadiem.

- [Par 29.sējuma 82.-83.lp.] A.A. man nav zināms, ja saņemts šāds e-pasts, saruna ar VEC acīmredzot man bijusi ar J.K., kuru es pazīstu.

- [Par 29.sējuma 84.-89.lp.] Bija arī gadījumi, ka SIA "Elbra" pašai bija jāsagatavo (jāpapildina) tāme, bet parasti BES pa e-pastu atsūtīja jau sagatavotu.

- [Par 29.sējuma 97.-98.lp.] No SIA "Elpoli" es nevienu nepazinu, ja atnāca e-pasts no SIA "Elpoli", sarunas tik un tā man bija ar M.P., citus no "daugavpiliešiem" es nepazinu.

- [Par 29.sējuma 106.-107.lp.] Ar SIA "Alūksnes Energoceltnieks" šāda tāmju sūtīšana beidzās, kad ST ieviesa elektronisko iepirkumu sistēmu būvdarbu objektiem, bieži šādi gadījumi nebija, bet, ja SIA "Elbra" nevarēja veikt darbus Alūksnes pusē, vai SIA "Alūksnes Energoceltnieks" Madonas pusē, tad piedalījāmies formāli, attiecīgi šāda sarakste, tad notika. Es kontaktējos ar I.Ķ. no AEC, ar citiem nē.

- [Par 29.sējuma 108.-109.lp.] Iemesls šādam e-pastam - kā jau iepriekš minēju - formāla piedalīšanās iepirkumā, lai ST aicinātu arī turpmāk un uzņēmums varētu piedalīties objektos, kur tam ir iespējams veikt darbus. Šādi gadījumi ar SIA "Aiviekstes Energobūvnieks" bija ļoti reti, D.D. es pazīstu, ar viņu arī kontaktējos.

- [Par 29.sējuma 126.-127.lp.] e-pasts ir no VEC, tādu personu "Kārlis Sebris" es nepazīstu no VEC, jo sarunas man ir bijušas tikai ar J.K., bet informācija no VEC man tika sūtīta, izmantojot e-pasta adresi sebris4@inbox.lv. Kopš ST ieviesa elektronisko iepirkumu sistēmu būvdarbiem, tāmes sagatavot ir vieglāk, bet mēs joprojām sniedzam savu piedāvājumu visos gadījumos, kad saņemam uzaicinājumu, jo bailes, ka ST varētu vairs neaicināt, ja nebūsim atsaucīgi, ir saglabājušās.

♦ SIA "Vidzemes Energoceltnieks" valdes locekļa I.C. paskaidrojumi 22.02.2013. Sarunu protokolā

- (..) Parasti tāmētājs sagatavoto tāmi man atsūtīja saskaņošanai elektroniskā veidā, izvērtējot situāciju, es vai nu veicu korekcijas, vai nē. (..)

- A.A. VEC piedāvājumu sagatavošanas procesā ST iepirkumiem ir jāsagatavo tāme, citu pienākumu nav.

- Tiešie J.K. darba vadītāji ir valde (es un B.), bet dažādus uzdevumus var dot arī VEC darbu vadītāji un nodaļu vadītāji. J.K. ir pieejamas VEC sagatavotās kontroltāmes ST, faktiski viņam ir piekļuve arī tāmju bāzei, kurā bija VEC piedāvājumiem gatavotās tāmes.

- A.A. ir man tieši pakļauts.

- VEC sagatavotās tāmes ST iepirkumiem faktiski, izmantojot piekļuvi J.K. folderim, bija pieejamas visiem VEC darba vadītājiem un inženiertehniskajam personālam (kopā apmēram 30 cilvēkiem).

- (..) iepriekš aprakstītais process, saistībā ar darbinieku piekļuvi konkursos iesniedzamajām tāmēm ir spēkā arī pēc elektronisko būvdarbu iepirkumu sistēmas ieviešanas AS ST, t.i., darbiniekiem ir piekļuve uzņēmuma servera informācijai, kas satur lokālās tāmes, uz kuru pamata tiek iesniegts piedāvājums AS ST.

- (..) Es personīgi pa e-pastu neesmu saņēmis vai sūtījis tāmes (ST iepirkumos) nevienam no uzņēmumiem, pret kuriem ierosināta šī lieta. (..)

- [Par 31.sējuma 47.-56.lp.] Es tiešām neatceros šāda e-pasta saņemšanas faktu, J.L. man nav zināms, nekāda sadarbība VEC ar SIA "Latgales Elektromontāža" nav bijusi, (..). Nevaru paskaidrot arī, kādēļ e-pasts tālāk pārsūtīts uz adresi (*)@vec.lv, jo neatceros uzrādītā e-pasta saņemšanas faktu uz adresi (*)@vec.lv.

♦ SIA "Austrumu Energoceltnieks" (līdz 2011.gada 20.jūnijam - SIA "Būvenergoserviss") sistēminženiera U.C. paskaidrojumi 27.02.2013. Sarunu protokolā

- (..) Mani galvenie darba pienākumi ir datorsistēmu, tīkla uzturēšana, problēmu risināšana. Mans tiešais darba vadītājs bija (arī šobrīd) M.P. (..)

- Par KNAB kratīšanas laikā BES izņemtajiem datoriem varu paskaidrot, ka es strādāju gan ar portatīvo datoru, gan stacionāro datoru ("Intel Pentium D"), bet neviens no tiem nebija tieši mans darba dators. Vēl no BES ar abiem datoriem strādāja M.P., (..).

- e-pasta adrese buvenergoserviss@apollo.lv bija piesaistīta (nevajadzēja ievadīt paroli, lai izmantotu) datoram "Intel Pentium D" un sekretāres datoram, e-pasta adrese buvenergoserviss@buvenergoserviss.lv, cik atceros bija piesaistīta tikai sekretāres datoram (lietojām apollo e-pasta adreses vietā, lai būtu domēna vārds), e-pasta adrese pieci_pa@apollo.lv bija piesaistīta datoram "Intel Pentium D", precīzi neatceros, bet liekas, ka e-pasta adrese buvenergoserviss@gmail.com bija piesaistīta datoram "Intel Pentium D" un sekretāres datoram. Līdz ar to minētās adreses varēja izmantot sekretāre (I.D.), M.P. un es. Es šīs adreses izmantoju darba uzdevumā, ja M.P. lūdza apskatīties e-pastu vai kaut ko nosūtīt.

- Es domāju, ka e-pastus no iepriekš minētajām adresēm tehniski A.M. vai A.Ļ. nav sūtījuši, jo viņi nestrādāja ar datoriem, kuriem attiecīgās e-pasta adreses bija piesaistītas, sagatavot attiecīgās e-pasta vēstules varēja kāds no mums trijiem (es, sekretāre vai M.P.), bet kā atbildīgās personas attiecīgajā jautājumā norādīt A.M. vai A.Ļ. Viņi kā vēstules autori tika norādīti, ja to lūdza viņi paši vai M.P.

- Pilnīgi precīzi nevaru atbildēt, bet, iespējams, ja M.P. uzdeva, sūtīju arī tāmes no BES citiem uzņēmumiem. Ja bija kādam uzņēmumam jāsūta e-pasts, e-pasta adrese vai nu bija redzama sarakstā (BES izmantojamās e-pasta adreses sarakstā), vai M.P. to iedeva.

- Ka vispār no BES sagatavotās tāmes citiem tika sūtītas es atceros, nevaru pateikt konkrēti, kādēļ es nejautāju, M.P. arī neko nepaskaidroja, uzdeva un viss.

- Iepriekš minēto BES izmantoto e-pastu adresēs pienākošās korespondences izskatīšanu veica M.P. vai sekretāre, manos pienākumos neietilpa sekot līdz atsūtītajām vēstulēm. Kad man vajadzēja izmantot BES e-pasta adreses, es redzēju, ka tiek saņemtas e-pasta vēstules ar tāmēm no citiem uzņēmumiem, bet man ar tām nekas nebija jādara, neviens man arī nepaskaidroja, kādēļ tās tiek sūtītas.

- [Par 1.sējuma 99.lp.] Šādu vēstuli es varēju sūtīt M.P. uzdevumā, es kā autors tiku norādīts, ja biju attiecīgo tāmi noformējis un varētu adresātam sniegt kādus paskaidrojumus nepieciešamības gadījumā.

- [Par 2.sējuma 172.lp.] Visu, ko M.P. teica nosūtīt, es nosūtīju. Iespējams, ka M.P. negribēja, ka viņš tiek norādīts kā vēstules autors, tādēļ esmu norādījis sevi. Man pašam nav nekādas saistības/ kontaktu ar SIA "Elbra".

- [Par 3.sējuma 108.lp.] Šajā gadījumā M.P. uzdevumā es aizvietoju sekretāri. Es zināju, ka ir tāda e-pasta adrese (*)@vec.lv, bet nezināju, kurš uzņēmums vai persona to izmanto. Ja es saņēmu šādu e-pastu, es jautāju M.P., kas man darāms, M.P. uzdeva iesniegt piedāvājumu, tā kā es nezināju tehniskās detaļas šim procesam, es e-pasta vēstulē uzdevu attiecīgos jautājumus.

♦ Alūksnes rajona SIA firma "Alūksnes Energoceltnieks" valdes priekšsēdētāja I.Ķ. paskaidrojumi 06.03.2013. Sarunu protokolā

- (..) Elektronisko adresi (*)@alenergo.apollo.lv es izmantoju, bet to var izmantot arī citi AEC darbinieki, kuri strādā birojā, jo izmantot šo elektronisko adresi var, ja ir zināma mana datora parole (e-pastam papildus parole nav nepieciešama) vai dators atstāts ieslēgts. (..)

- Es neesmu saņēmis vai sūtījis e-pastus M.P., neesmu redzējis e-pasta adresē (*)@alenergo.apollo.lv šādu saraksti.

- Es pazīstu J.K. no VEC, R.K. no SIA "Elbra", D.D. no SIA "Aiviekstes Energobūvnieks", nezinu J.M., no DEC pazīstu I.B., bet es neatceros, ka būtu bijusi elektroniska sarakste man ar pieminētajām personām.

- (..) Es neesmu sūtījis vai saņēmis tāmes ST iepirkumiem no lietas Nr.431/11/03.02./9 dalībniekiem, neesmu arī elektroniskajā adresē (*)@alenergo.apollo.lv šādu saraksti redzējis.

- AEC nav nekādi noteikumi, kā tiek izmantota e-pasta adrese (*)@alenergo.apollo.lv, sūtīt, saņemt, kā arī izdzēst e-pastus var arī citi AEC darbinieki, kuri strādā birojā (apmēram 12-15), darba laikā mana kabineta darvis ir vaļā, biroja darbiniekiem ir piekļuve manam datoram.

♦ SIA "OMS" valdes priekšsēdētāja K.S. paskaidrojumi 11.03.2013. Sarunu protokolā

- (..) Vienu reizi SIA "OMS" ar BES ir kopīgi piedalījies iepirkumā kā apakšuzņēmējs - vairākus gadus atpakaļ. (..)

- Iespējams, ka esmu sazinājies ar M.P. elektroniskā veidā, izmantojot SIA "OMS" e-pastu - oms@oms.lv vai (*)@oms.lv, nosūtot piekrišanu būt apakšuzņēmējiem. (..)

- [Par 2.sējuma 74.-75.lp.] Es esmu pārliecināts, ka šis ir tas gadījums, kad BES mūs aicināja par apakšuzņēmējiem, jo BES nebija konkrētu speciālistu šiem darbiem. Šo tāmi es redzu pirmo reizi. Acīmredzot BES mums piedāvāja darbus veikt par norādīto summu. Mēs (SIA "OMS") konceptuāli piekritām šos darbus veikt, domāju, ka SIA "OMS" nosūtīja oficiālu vēstuli (apakšuzņēmēja apliecinājumu). SIA "OMS" nebija uzaicināts piedalīties šajā iepirkumā no ST puses.

- [Par 5.sējuma 7.-10.lp.] Es neatceros, ka būtu SIA "OMS" sniedzis savu piedāvājumu ST. Paraksts ir mans, bet es tiešām šādu gadījumu neatceros, piedāvājumu es pats negatavoju, katru dienu es parakstu vairākus piedāvājumus.

♦ AS "SZMA V" administratīvās nodaļas vadītājas J.T. paskaidrojumi 12.03.2013. Sarunu protokolā (paskaidrojumu sniegšana organizēta pēc AS "SZMA V" iniciatīvas)

- (..) AS "SZMA V" koptāmes sagatavo saviem spēkiem, neizmanto ārpakalpojumu sniedzēju pakalpojumus, gadījumos, ja ir atļauts konkursā piesaistīt apakšuzņēmēju, apakšuzņēmējs pats sagatavo saviem darbiem tāmi, kuru attiecīgi saskaņo ar AS "SZMA V". (..)

- AS "SZMA V" e-pasta adresēm izmanto domēna vārdu szma-v.lv. (..) e-pasta adresi office@szma-v.lv lieto AS "SZMA V" sekretāre vai darbinieks, kas viņu aizvieto. Sekretāres pienākumos ir saņemtos e-pastus izprintēt vai pārsūtīt par attiecīgajiem jautājumiem AS "SZMA V" atbildīgajiem darbiniekiem.

♦ SIA "Rīgas Energo Būve" valdes locekļa I.P. paskaidrojumi 14.03.2013. Sarunu protokolā (paskaidrojumu sniegšana organizēta pēc SIA "Rīgas Energo Būve" iniciatīvas)

- [Par 21.sējuma 166.-168.lp.] REB saņēma uzaicinājumu no LRT piedalīties šajā konkursā, bet REB neuzvarēja. REB nav bijuši nekādi kontakti ar citiem uzņēmumiem šī konkursa kontekstā. LRT REB piedāvājums tika iesniegts papīra formātā. Es RIO zinu tikai teorētiski, nekādu kontaktu ar RIO man nav bijis, nevienu no RIO nepazīstu, nevaru izskaidrot kā uzrādītie dokumenti varēja nonākt pie RIO elektroniskā formā.

- [Par 21.sējuma 189.-199.lp.] Domāju, ka, iespējams, REB ir piedalījusies šajā cenu aptaujā. Bet šo objektu es neatceros. Es nevaru atcerēties objektus, kuros REB nav strādājusi, tikai piedalījusies ar piedāvājumu. Man nav izskaidrojuma par šo dokumentu nokļūšanu elektroniskā veidā pie RIO, (..).

- Iespējams, ka REB piedāvājums LRT tika iesniegts arī elektroniskā formā. Iespējams, arī, ka LDz piedāvājums tika iesniegts elektroniskā formā.

♦ SIA "J.E.F." valdes locekļa J.F. paskaidrojumi 15.03.2013. Sarunu protokolā (paskaidrojumu sniegšana organizēta pēc SIA "J.E.F." iniciatīvas)

- (..) JEF sagatavotās tāmes ST pirms iesniegšanas pasūtītājam bez tāmētāja vēl bija pieejamas JEF valdes priekšsēdētājam J.F. un tehniķim M. O., kurš noformēja tāmes. Teorētiski sagatavotajām tāmēm pieeja ir arī citiem JEF darbiniekiem, jo tāmes sagatavotā veidā tiek glabātas uz JEF kopējā diska, kuram piekļuve ir visiem JEF darbiniekiem (10 personām). JEF tāmes vienmēr tiek sagatavotas pašā uzņēmumā, netiek izmantoti ārpakalpojumu sniedzēji.

- JEF kopš es strādāju nav bijis darbinieks Juris Sermulis. Man nav zināms, kas izmanto e-pasta adresi juris.sermulis@inbox.lv.

4.4. Iegūtā informācija par apstākļiem, kas raksturo situāciju tirgū

Konkurences padomes iegūtā informācija no KNAB, ST un lietas dalībniekiem sniedz informāciju ne tikai par konkrētā konkursa norisi, bet arī par situāciju Latvenergo/ST elektromontāžas darbu (būvdarbu) iepirkumu jomā kopumā.

Latvenergo/ ST kā sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem jāievēro Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums (līdz 08.04.2010. likums "Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām"), ja elektroenerģijas apgādes jomā to būvdarbu, piegādes vai pakalpojumu līgumu līgumcena ir vienāda ar MK noteiktajām līgumcenu robežām vai lielāka. Savukārt, ja minētā līgumcena ir mazāka, piemērojami ST Pamatnoteikumi Iepirkumu procedūrām, kas izstrādāti ar mērķi nodrošināt vienotu kārtību ST iepirkumu procedūru organizēšanā, līdzekļu racionālā izmantošanā saskaņā ar uzņēmuma interesēm, kā arī panākt, lai, veicot iepirkuma procedūras, tiktu nodrošinātas vienādas iespējas visiem pretendentiem un netiktu radīti nepamatoti šķēršļi godīgai konkurencei. Atsaucoties uz Pamatnoteikumiem, izdoti rīkojumi, kas regulē ar ST iepirkumiem saistītos jautājumus, detalizētā veidā nosakot, kā jārīkojas noteiktās situācijās. Pamatnoteikumi paredz arī kvalifikācijas sistēmas veidošanu - ar mērķi vienkāršot ST iepirkumu procedūras, kā arī saīsināt iepirkumu procedūru termiņus. Kvalifikācijas sistēmas darbība pa noteiktajiem būvdarbu un pakalpojumu veidiem tiek uzsākta tajā gadījumā, ja tiek kvalificēti ne mazāk kā divi piegādātāji Sadales tīkla reģionā, tādējādi radot to savstarpēju konkurenci. Tāpat ir pieņemts Kvalifikācijas sistēmas nolikums, kurš nosaka gan piegādātāju kvalifikācijas prasības, gan piegādātāju izslēgšanu no kvalifikācijas sistēmas. No 2010.gada 1.oktobra darbībā tika ieviesta ST būvdarbu iepirkumu elektroniskā sistēma centrāliem iepirkumiem, no 2011.gada 1.jūnija - reģionu iepirkumiem.

Lai gan Latvenergo/ ST elektromontāžas darbu (būvdarbu) iepirkumu regulējumam būtu jānodrošina efektīva konkurence iepirkumos, lietā iegūtā informācija liecina par pretējo, kas izskaidrojams gan ar pasūtītāja pārstāvju negodprātīgo rīcību iepirkumu procedūrās - pasūtītāja pārstāvju ciešie kontakti ar atsevišķiem lietas dalībniekiem, kontroltāmju saņemšana no pretendentiem, acīmredzami neloģisku cenu atšķirību pretendentu piedāvājumos ignorēšana (KNAB sniegtā informācija saistībā ar uzsākto kriminālprocesu par Latvenergo/ ST amatpersonu iespējamiem pārkāpumiem, Konkurences padomes iegūtā informācija no lietas dalībniekiem - skat. zemāk), gan Latvenergo/ ST iekšējo normatīvo regulējumu, kas satur arī nosacījumus, kuri rada konkurences ierobežojumus vai veicina konkurences imitāciju (par to lietas izpētes gaitā vairākkārt norādījuši lietas dalībnieki).

Piemēri no lietas materiāliem (13.09.2011. VEC elektroniskā veidā iegūtā informācija):

♦ 16.02.2005. e-pasts no (*)VAD/LATVENERGO/LV@nmail.energo.lv uz (*)@valm.lv, firma@spriegums.lv, farads@apollo.lv, CC: (..):

"(..) Turpmāk objektu izbūvē, ja ielu apgaismojuma daļu būvē dome, nosaku sekojošu kārtību: uzņēmējs atnes "papīriski" D.M. pilnu tāmi (bez ZET komplektācijas) un četras konkurentu tāmes. Vienlaicīgi tāme elektroniski jāsūta arī uz manu adresi un attiecīgā ETR vadītāja adresi, lai pašvaldībām netiktu piedāvāti nereāli cipari;

D. - jānoformē fiktīvi cenu aptaujas protokoli;

ETR vadītājam - šie protokoli jāiesniedz attiecīgajā domē. (..)".

♦ 19.03.2010. e-pasts no (*)@latvenergo.lv uz spriegums@spriegums-cesis.lv; (*)@vec.lv; (..):

"(..) Kamēr Spriegums nav nokvalificējies ir doma, ka viņu izcīnītajos p.m. objektos, tas strādās zem VEC-a. Mans priekšlikums par sadarbību šādiem objektiem ir šāds:

(..) Ja Spriegums vienojas ar VEC-u par sadarbību konkrētā objekta izbūvē, tad sūta tāmi uz manu e-adresi atpakaļ jau ar VEC rekvizītiem. (..) Es akceptēto tāmi nosūtu uz J.K. e-adresi informācijai. I. tāmi paraksta, kad ierodas pie D. Ja klients samaksā p.m., ZR noslēdz līgumu ar VEC. R. komplektējamos materiālus izsniedz Spriegumam. (..)".

5. Konkurences likuma 11.panta pirmās daļas piemērošana

5.1. Piemērojamās normas

Konkurences likuma 11.panta pirmās daļas 5.punkts nosaka, ka: "Ir aizliegtas un kopš noslēgšanas brīža spēkā neesošas tirgus dalībnieku vienošanās, kuru mērķis vai sekas ir konkurences kavēšana, ierobežošana vai deformēšana Latvijas teritorijā, to skaitā vienošanās par:

5) piedalīšanos vai nepiedalīšanos konkursos vai izsolēs vai par šīs darbības (bezdarbības) noteikumiem, izņemot gadījumus, kad konkurenti publiski darījuši zināmu kopīgu piedāvājumu un šī piedāvājuma mērķis nav kavēt, ierobežot vai deformēt konkurenci."

Saskaņā ar MK 29.09.2008. noteikumu Nr.798 "Noteikumi par atsevišķu horizontālo sadarbības vienošanos nepakļaušanu Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā noteiktajam vienošanās aizliegumam" 2.9.apakšpunktu horizontālā karteļa vienošanās - vienošanās starp konkurentiem, kuras mērķis ir kavēt, ierobežot vai deformēt konkurenci starp tiem, tai skaitā (..) vienošanās par piedalīšanos vai nepiedalīšanos konkursos vai izsolēs vai par šīs darbības (bezdarbības) noteikumiem.

5.2. Aizliegtas vienošanās pārkāpuma skaidrojums pastāvīgajā judikatūrā

Atbilstoši Konkurences likuma mērķim (kas definēts likuma 2.pantā) katram tirgus dalībniekam, konkurējot ar citiem, ir jākonkurē, izmantojot brīvas, vienlīdzīgas un godīgas konkurences līdzekļus. Tādējādi tirgus dalībniekam reālās konkurences apstākļos ir jābūt ieinteresētam nodrošināt un jānodrošina informācijas neizpaušanu konkurentiem.

Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā lietotā termina "vienošanās" piemērošana netiek ierobežota tikai ar divpusēji vai daudzpusēji noslēgtu līgumu. Konkurences likums ir piemērojams arī tirgus dalībnieku sadarbībai, kura tiek sasniegta ar daudz neformālākas sapratnes palīdzību, un to sauc par saskaņotu darbību. Tādējādi vienošanās ir arī jebkurā citādā formā panākta un īstenota sadarbība starp konkurentiem, kuras ietvaros notiek apmaiņa ar informāciju par cenām vai to veidošanās noteikumiem, jo šāda darbība pēc sava mērķa ir vērsta uz konkurences mazināšanu starp tiem, t.i., kavēšanu, ierobežošanu vai deformēšanu starp konkurentiem.

Lai konkrēto tirgus dalībnieku darbībās konstatētu saskaņotu darbību, ir jāizpildās sekojošiem nosacījumiem:

1) starp tirgus dalībniekiem ir jābūt vienprātībai, ar ko apzināti ir aizstāta konkurence;

2) saskaņai starp tirgus dalībniekiem nav jābūt sasniegtai verbāli un to var būt izraisījuši tieši vai netieši kontakti starp karteļa vienošanās dalībniekiem.

Gan no Eiropas Kopienu tiesas judikatūras, gan no Konkurences likuma 11.panta pirmās daļas 5.punktā lietotā jēdziena "darbības (bezdarbības) noteikumi" izriet, ka netiek prasīta obligāta vienošanās tieši par preču cenu vai pakalpojuma cenu. Aizliegta ir jebkura informācijas apmaiņa par tādiem konkurenta darbības (bezdarbības) noteikumiem, kas tā vai citādi var ietekmēt konkurējošā tirgus dalībnieka rīcību. Tā kā saimnieciskās darbības mērķis ir gūt ekonomisku labumu, jebkura tirgus dalībnieka rīcība ir pamatā vērsta uz tā sasniegšanu, tādēļ vienošanās par darbības noteikumu saskaņošanu arī ir vērsta tieši vai netieši uz ekonomiska labuma gūšanu. (sk. LR Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 29.06.2009.spriedumu lietā N.SKA-234/2009, 18.punkts).

Pamatojoties uz Konkurences likuma 11.panta pirmo daļu, kā arī atsaucoties uz Konkurences padomes iepriekš pieņemtajiem lēmumiem un judikatūrā iedibinātajiem principiem1, katram tirgus dalībniekam sava rīcība tirgū ir jānosaka neatkarīgi (skat. arī Eiropas Kopienu tiesas 1975.gada 16.decembra sprieduma apvienotajā lietā Nr. C-114/73 Suiker Unie u.c. v. Eiropas Kopienu Komisiju 173.punktu). Tirgus dalībnieks, neapšaubāmi, ir tiesīgs piemēroties tirgus apstākļiem un noteikt preces cenu atbilstoši tās izmaksām, taču ir aizliegti jebkuri kontakti starp tirgus dalībniekiem, kuru mērķis vai sekas ir ietekmēt esošā vai potenciālā konkurenta rīcību tirgū vai atklāt konkurentam savu plānoto rīcību, lai piemērotos tirgus apstākļiem.2

Saskaņošanas un sadarbības kritēriji, kas ir iedibināti tiesu judikatūrā attiecībā uz saskaņotas darbības jēdzienu, un kas nekādā gadījumā nenozīmē, ka ir jābūt izstrādātam reālam plānam, ir jāsaprot tādējādi, ka katram tirgus dalībniekam ir neatkarīgi jānosaka politika, kuru tas plāno realizēt tirgū.3 Lai pierādītu saskaņotu darbību eksistenci, nav nepieciešams, ka konkurents ir formāli apņēmies attiecībā uz vienu vai dažiem citiem [konkurentiem] rīkoties zināmā veidā vai konkurenti ir vienojušies par to turpmāko rīcību tirgū. Ir pietiekami, ka konkurents ar savu paziņojumu par plānoto rīcību ir izslēdzis vai, vismaz, ir būtiski samazinājis neskaidrību par uzvedību, kuru sagaida no tā tirgū. Saskaņotas darbības jēdziens ietver sevī divpusēju kontaktu eksistenci. Šis apstāklis izpildās tad, kad viens konkurents atklāj tā nākotnes nodomus vai rīcību citam, savukārt otrs nav reaģējis noraidoši attiecībā uz šādas informācijas saņemšanu.4

Aizliegti ir jebkādi tieši vai netieši kontakti starp komercsabiedrībām, kuru mērķis vai sekas ir konkurentu rīcības tirgū saskaņošana vai ietekmēšana. Nav pieļaujama informācijas apmaiņa starp konkurentiem ar komerciālās darbības plāniem un citu komerciāli būtisku informāciju.5

Pie tam, lai pierādītu pret konkurenci vērstu nodomu, pietiek ar pašu faktu, ka ir saņemta informācija no konkurējoša tirgus dalībnieka, ko neatkarīgs tirgus dalībnieks glabā kā komercnoslēpumu (sk. Pirmās instances tiesas 2001.gada 12.jūlija sprieduma apvienotajās lietās Nr.T-202/98, 1-204/98 un T-207/98 Tate&Lyle u.c. v. Eiropas Kopienu Komisiju 66.punktu).

No Konkurences likuma viedokļa starp diviem nesaistītiem uzņēmumiem, kas kandidē izsludinātajos iepirkumu konkursos kā neatkarīgi, nesaistīti tirgus dalībnieki, savstarpēji konkurējot, nav pieļaujama komerciāli sensitīvas informācijas apmaiņa un iesaistīšanās darbībās (arī ar darbinieku starpniecību), kas var ierobežot konkurenci konkrētā iepirkumā. Normālas konkurences apstākļos katra konkurējoša uzņēmuma prioritāte ir aizsargāt un nesamazināt savu konkurētspēju tirgū, darbojoties neatkarīgi un darot visu iespējamo, lai nepieļautu sensitīvas informācijas apmaiņu starp konkurentiem, t.sk. darbinieku iesaistīšanos darbībās, kas var atklāt konkurentam darbības, kuras tas ir nolēmis vai plāno veikt. Plānu atklāšana konkurentam attiecībā uz konkrētu iepirkumu var būt pieļaujama tikai gadījumā, ja iepirkumam tiek iesniegts kopīgs komersantu - konkurentu piedāvājums.6

Papildus tam Eiropas Kopienu tiesa 2006.gada 21.septembra lietā C-105/04P Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnish Gebied u.c. pret Eiropas Kopienu Komisiju 94. un 135.punktā atzinusi, ka lielākajā daļā ga