Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2019. gada 21. maija noteikumus Nr. 206 "Cūku pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.479

Rīgā 2011.gada 21.jūnijā (prot. Nr.39 71.§)
Cūku pārraudzības kārtība

1. Noteikumi nosaka cūku pārraudzības (turpmāk – pārraudzība) kārtību.

2. Pārraudzības gads sākas 1.janvārī un beidzas 31.decembrī.

3. Šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācija, kas atzīta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas atbilstības kritērijiem un šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas statusa piešķiršanas kārtību (turpmāk – organizācija), uztur pārraudzības datubāzi (turpmāk – datubāze) un nodrošina pārraudzības datu apstrādi.

4. Pirms pārraudzības uzsākšanas cūku ganāmpulka īpašnieks (turpmāk – ganāmpulka īpašnieks) iesniedz organizācijā iesniegumu par pārraudzības darba uzsākšanu. Iesniegumā norāda ganāmpulka numuru.

5. Fiziska persona, kas veic pārraudzību (turpmāk – pārraugs), par vaislas sivēnmātēm nosaka šādus pārraudzības datus:

5.1. sēklošanas datumu;

5.2. kuiļa identifikācijas numuru;

5.3. atnešanās datumu;

5.4. metiena numuru;

5.5. auglību:

5.5.1. dzīvu dzimušo sivēnu skaitu;

5.5.2. nedzīvu dzimušo sivēnu skaitu;

5.5.3. dzīvot nespējīgo sivēnu skaitu;

5.6. pielikto vai atņemto sivēnu skaitu;

5.7. atšķirto sivēnu skaitu un atšķiršanas datumu.

6. Šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas saimniecībās, kas atzītas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas saimniecības atbilstības kritērijiem un šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas saimniecības statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtību, papildus šo noteikumu 5.punktā minētajiem pārraudzības datiem uzskaita pārraudzības datus saskaņā ar ciltsdarba programmu cūkkopībā.

7. Pārraugs ne retāk kā reizi mēnesī datubāzē reģistrē šo noteikumu 5.punktā minētos pārraudzības datus.

8. Organizācija saskaņā ar normatīvajiem aktiem par datu aizsardzību nodrošina autorizētu pieeju datubāzei:

8.1. ganāmpulka īpašniekam;

8.2. pārraugam šo noteikumu 5.punktā minēto datu reģistrācijai;

8.3. valsts pārvaldes iestāžu pilnvarotām personām, kurām normatīvajos aktos par ciltsdarbu noteikto uzdevumu īstenošanai nepieciešams izmantot datubāzē esošo informāciju.

9. Pārraugam ir šādi pienākumi:

9.1. šajos noteikumos noteiktajā kārtībā nodrošināt ganāmpulkā pārraudzības datu ieguvi un precīzu datu reģistrēšanu datubāzē;

9.2. informēt valsts aģentūru "Lauksaimniecības datu centrs" (turpmāk – datu centrs) un Pārtikas un veterināro dienestu, ja pārraudzība netiek veikta šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

10. Ganāmpulka īpašniekam ir šādas tiesības:

10.1. saņemt pārrauga konsultācijas jautājumos, kas saistīti ar pārraudzību;

10.2. saņemt no organizācijas informāciju par sava ganāmpulka pārraudzības rezultātiem.

11. Ganāmpulka īpašniekam ir šādi pienākumi:

11.1. nodrošināt pārraudzības datu pieejamību pārraugam un Pārtikas un veterinārajam dienestam;

11.2. informēt datu centru un Pārtikas un veterināro dienestu par pārkāpumiem pārraudzības darbā;

11.3. Civillikumā noteiktajā kārtībā vienoties ar pārraugu par pārraudzības darba veikšanu, ja ganāmpulka īpašnieks pats neveic pārraudzību savā ganāmpulkā.

12. Organizācija katru gadu līdz 15.februārim iesniedz datu centrā pārraudzības datu kopsavilkumu par iepriekšējo pārraudzības gadu. Kopsavilkumā norāda šādu informāciju:

12.1. saimniecības nosaukums;

12.2. ganāmpulka reģistrācijas numurs;

12.3. sivēnmāšu skaits;

12.4. auglība:

12.4.1. dzīvu dzimušo sivēnu skaits;

12.4.2. nedzīvu dzimušo sivēnu skaits;

12.4.3. dzīvot nespējīgo sivēnu skaits;

12.5. vidēji atšķirto sivēnu skaits metienā;

12.6. sivēnu krišana līdz atšķiršanai (procentos).

13. Datu centrs mēneša laikā pēc šo noteikumu 12.punktā minētā pārraudzības datu kopsavilkuma saņemšanas ievieto to savā tīmekļa vietnē, kuras adrese ir norādīta Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošajā Publisko pakalpojumu katalogā.

14. Šo noteikumu 3., 7., 8., 12. un 13.punkts stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī.

15. Pārraugs līdz 2012.gada 15.februārim iesniedz datu centrā 2011.gada pārraudzības datus (pielikums).

16. Noteikumi stājas spēkā 2011.gada 1.jūlijā.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
Pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.479

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
01.07.2011