Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr. 206

Rīgā 2019. gada 21. maijā (prot. Nr. 25 22. §)
Cūku pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība

1. Noteikumi nosaka šķirnes un krustojuma cūku pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtību.

2. Pārraudzības un snieguma pārbaudes gads sākas 1. janvārī un beidzas 31. decembrī.

3. Šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrība (turpmāk – biedrība) un krustojuma cūku audzētāju organizācija (turpmāk – organizācija), kas atzīta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrības un krustojuma cūku audzētāju organizācijas atzīšanas kārtību, kā arī audzēšanas programmas apstiprināšanas kārtību, kārto un uztur cūku pārraudzības un snieguma pārbaudes informācijas datubāzi (turpmāk – datubāze).

4. Pārraudzības un snieguma pārbaudes datus reģistrē fiziska persona, kas saņēmusi sertifikātu vai apliecību cūku pārraudzībai (turpmāk – pārraugs), un fiziska persona, kas saņēmusi sertifikātu cūku vērtēšanai (turpmāk – vērtēšanas eksperts) atbilstoši normatīvajiem aktiem par prasībām personām, kas nodarbojas ar lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, snieguma pārbaudi un pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju.

5. Biedrība un organizācija atbilstoši normatīvajiem aktiem par fizisko personu datu apstrādi nodrošina autorizētu pieeju datubāzei ganāmpulka īpašniekam, pārraugam un vērtēšanas ekspertam datu apskatei, reģistrācijai un apstrādei.

6. Biedrība un organizācija katru gadu līdz 15. februārim iesniedz Lauksaimniecības datu centrā (turpmāk – datu centrs) datu kopsavilkumu par iepriekšējo pārraudzības un snieguma pārbaudes gadu, norādot šādu informāciju:

6.1. saimniecības nosaukums;

6.2. ganāmpulka reģistrācijas numurs;

6.3. sivēnmāšu skaits;

6.4. auglība:

6.4.1. dzīvi dzimušo sivēnu skaits;

6.4.2. nedzīvi dzimušo sivēnu skaits;

6.4.3. dzīvotnespējīgo sivēnu skaits;

6.4.4. vidējais atšķirto sivēnu skaits metienā;

6.4.5. sivēnu krišana līdz atšķiršanai (procentos).

7. Datu centrs septiņu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 6. punktā minētā kopsavilkuma saņemšanas to ievieto savā tīmekļvietnē.

8. Pārraudzības un snieguma pārbaudes datus reģistrē cūku audzēšanas saimniecībā, kurai ar biedrību vai organizāciju ir noslēgta vienošanās par attiecīgās audzēšanas programmas īstenošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrības un krustojuma cūku audzētāju organizācijas atzīšanas kārtību, kā arī audzēšanas programmas apstiprināšanas kārtību.

9. Pirms pārraudzības sākšanas ganāmpulka īpašnieks:

9.1. vienojas ar pārraugu par pārraudzības darbu, ja ganāmpulka īpašnieks pats neveic pārraudzību savā ganāmpulkā;

9.2. paziņo biedrībai par pārraudzības uzsākšanu, norādot ganāmpulka un novietnes reģistrācijas numuru un pārrauga sertifikāta vai apliecības numuru.

10. Pārraugs par vaislas sivēnmātēm reģistrē šādus pārraudzības datus:

10.1. sēklošanas datums;

10.2. kuiļa identifikācijas numurs;

10.3. atnešanās datums;

10.4. metiena numurs;

10.5. auglība:

10.5.1. dzīvi dzimušo sivēnu skaits;

10.5.2. nedzīvi dzimušo sivēnu skaits;

10.5.3. dzīvotnespējīgo sivēnu skaits;

10.6. pielikto vai atņemto sivēnu skaits;

10.7. atšķirto sivēnu skaits un atšķiršanas datums.

11. Pārraugs un vērtēšanas eksperts papildus šo noteikumu 10. punktā minētajiem pārraudzības datiem šķirnes cūku audzēšanas saimniecībā uzskaita snieguma pārbaudes datus par jauncūkām un sivēnmātēm atbilstoši audzēšanas programmā noteiktajām prasībām.

12. Pārraugs un vērtēšanas eksperts šo noteikumu 10. un 11. punktā minētos pārraudzības un snieguma pārbaudes datus reģistrē datubāzē ne retāk kā reizi mēnesī.

13. Pirms šo noteikumu spēkā stāšanās iegūtos cūku pārraudzības datus izmanto cūku pārraudzībai un snieguma pārbaudei atbilstoši šiem noteikumiem.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Zemkopības ministrs K. Gerhards
24.05.2019