Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.310

Rīgā 2010.gada 21.jūlijā (prot. Nr.27, 2.p.)

Par licences Nr.E12126 elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai koģenerācijā izsniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Egg Energy"

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Komisija) 2010.gada 7.jūlijā ir saņēmusi un izvērtējusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Egg Energy", vienotais reģistrācijas numurs: 40103202586, juridiskā adrese: Dzirnavu iela 132-21, Rīga, LV-1050 (turpmāk - SIA "Egg Energy"), 2010.gada 1.jūnija iesniegumu ar lūgumu izsniegt licenci elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai koģenerācijā.

Komisija konstatē un secina:

1. Ekonomikas ministrija ar 2009.gada 27.marta lēmumu Nr.1-6.1-167 ir atļāvusi SIA "Egg Energy" uzsākt elektroenerģijas ražošanas iekārtas ieviešanu ar jaudu 1,8 MW "a/s Balticovo" (kadastra Nr.40640080112), Iecavas novadā.

2. Komisija ir saņēmusi visus Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.664 "Sabiedrisko pakalpojumu licencēšanas noteikumi" noteiktos dokumentus licences elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai koģenerācijā izsniegšanai.

3. SIA "Egg Energy" pilnvarotais pārstāvis Komisijas padomes sēdē uzturēja lūgumu izsniegt licenci Nr.E12126 elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai koģenerācijā nosacījumos.

Pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 9.panta pirmās daļas 4.punktu un otro daļu, 10.panta pirmo daļu, 25.panta pirmo daļu, Enerģētikas likuma 7.panta otro daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu, kā arī saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumu Nr.1227 "Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem" 2.2.apakšpunktu,

padome nolemj:

1. Izsniegt SIA "Egg Energy" licenci Nr.E12126 elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai koģenerācijā saskaņā ar licencē noteiktajiem nosacījumiem un prasībām sabiedriskā pakalpojuma sniegšanai (pielikumā).

2. Noteikt licences Nr.E12126 elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai koģenerācijā termiņu no 2010.gada 22.jūlija līdz 2030.gada 21.jūlijam.

3. Noteikt, ka sabiedriskā pakalpojuma sniegšana elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanā koģenerācijā jāuzsāk līdz 2013.gada 30.jūnijam.

4. Noteikt licences darbības zonu - "a/s Balticovo", Iecavas novadā.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva

21.07.2010