Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - 30.09.2022. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.558

Rīgā 2010.gada 21.jūnijā (prot. Nr.32 42.§)
Noteikumi par valsts nodevu par operācijām ar vekseļiem
Izdoti saskaņā ar Vekseļu likuma 94.1 pantu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā maksā valsts nodevu par operācijām ar vekseļiem, un valsts nodevas apmēru.

2. Valsts nodevu maksā triju centu apmērā par katriem pilniem vai nepilniem 15 euro no summas, par kuru izraksta vekseli (tratu, vienkāršo vekseli vai elektronisko vekseli).

(Grozīts ar MK 30.07.2013. noteikumiem Nr.435; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

3. Valsts nodevu maksā juridiskā vai fiziskā persona, kas izraksta vekseli.

4. Valsts nodevu par ārvalstīs izrakstītiem vekseļiem maksā šo vērtspapīru pirmais indosētājs Latvijā.

5. Valsts nodevu maksā pirms vekseļa izdošanas ar tāda maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību, kuram ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē. Valsts nodevas samaksu par tratu vai vienkāršo vekseli apliecina bankas atzīme uz vekseļa par samaksātās valsts nodevas apmēru, bankas dienas spiedogs un bankas darbinieka paraksts.

(MK 30.07.2013. noteikumu Nr.435 redakcijā)

6. Valsts nodevu ieskaita valsts pamatbudžetā.

7. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1994.gada 22.marta noteikumus Nr.66 "Par valsts nodevas noteikšanu operācijām ar vekseļiem" (Latvijas Vēstnesis, 1994, 42.nr.).

8. Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 1.jūlijā.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Aizsardzības ministra, tieslietu ministra pienākumu izpildītāja vietā – satiksmes ministrs K.Gerhards
01.01.2014