Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumus Nr. 558 "Noteikumi par valsts nodevu par operācijām ar vekseļiem".
Ministru kabineta noteikumi Nr. 66

Rīgā 1994. gada 22. martā (prot. Nr.16 2. §)
Par valsts nodevas noteikšanu operācijām ar vekseļiem

1. Noteikt valsts nodevu 2 santīmu apmērā par katriem pilniem vai nepilniem 10 latiem no summas, par kuru izraksta vekseli (tratu vai vienkāršo vekseli).

2. Valsts nodevu samaksā juridiskā vai fiziskā persona, kas izraksta vekseli.

3. Valsts nodevu par ārvalstīs izrakstītiem vekseļiem maksa šo vērtspapīru pirmais indosētājs Latvijā.

4. Valsts nodevas samaksu apliecina ar attiecīgu zīmogmarku.

Līdz zīmogmarkas izlaišanai valsts nodevas samaksu apstiprina valsts akciju sabiedrība "Latvijas Krājbanka" vai cita kredītiestāde, izdarot uz vekseļa veidlapas attiecīgu kases aparāta atzīmi vai uzrakstu, kuru apliecina ar kredītiestādes atbildīgās amatpersonas parakstu un šīs iestādes zīmoga nospiedumu.

5. Līdzekļi, kas iegūti, iekasējot valsts nodevu, tiek ieskaitīti valsts budžetā.

6. Apstiprināt vekseļu veidlapu cenas šādā apmērā:

Summa, par kuru izraksta vekseli
(latos)
Vekseļa veidlapas , cena
(latos)
līdz 990,20
līdz 9990,50
līdz 49991,00
līdz 99995,00
līdz 9999915,00
līdz 49999920,00
līdz 1 000 00025,00

Vekseļa veidlapas cena ir atkarīga no veidlapas drošības pakāpes (atbilstoši summai, par kuru izraksta vekseli).

7. Iegādājoties vekseļa veidlapu, juridiskā vai fiziskā persona noteikto summu iemaksā tās iestādes kasē, kas realizē vekseļu veidlapas.

8. Līdzekli, kas iegūti, realizējot vekseļu veidlapas (izņemot šo noteikumu 9. punktā paredzētajai atlīdzībai nepieciešamo summu), tiek ieskaitīti valsts budžetā.

9. Noteikt iestādēm, kas realizē vekseļu veidlapas, atlīdzību par to realizāciju 10% apmērā no iegūtās summas.

10. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru Padomes 1992. gada 21. oktobra rīkojumu Nr. 360-r.

Ministru prezidents V.Birkavs

Finansu ministrs U.Osis
08.04.1994