Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.435

Rīgā 2013.gada 30.jūlijā (prot. Nr.41 23.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.558 "Noteikumi par valsts nodevu par operācijām ar vekseļiem"

Izdoti saskaņā ar Vekseļu likuma 94.1 pantu 

1. Izdarīt Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.558 "Noteikumi par valsts nodevu par operācijām ar vekseļiem" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 101.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 2.punktā vārdus un skaitli "divu santīmu apmērā par katriem pilniem vai nepilniem 10 latiem" ar vārdiem un skaitli "triju centu apmērā par katriem pilniem vai nepilniem 15 euro";

1.2. aizstāt 2.punktā vārdus "(tratu vai vienkāršo vekseli)" ar vārdiem "(tratu, vienkāršo vekseli vai elektronisko vekseli)";

1.3. izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

"5. Valsts nodevu maksā pirms vekseļa izdošanas ar tāda maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību, kuram ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē. Valsts nodevas samaksu par tratu vai vienkāršo vekseli apliecina bankas atzīme uz vekseļa par samaksātās valsts nodevas apmēru, bankas dienas spiedogs un bankas darbinieka paraksts."

2. Šo noteikumu 1.1.apakšpunkts stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Tieslietu ministrs Jānis Bordāns

02.08.2013