Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.209

Rīgā 2010.gada 19.maijā (prot. Nr.20, 4.p.)

Par licences Nr.A 10004 sadzīves atkritumu apglabāšanai izgāztuvē izsniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību"Aizkraukles KUK"

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Komisija) ir saņēmusi un izvērtējusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Aizkraukles KUK", vienotais reģistrācijas numurs: 48703000438, juridiskā adrese: Jaunceltnes iela 2, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101 (turpmāk - SIA "Aizkraukles KUK"), 2010.gada 14.aprīļa iesniegumu, kā arī 2010.gada 6.maijā saņemto papildu informāciju ar lūgumu izsniegt licenci sadzīves atkritumu apglabāšanai izgāztuvē.

Komisija konstatē un secina:

1. Aizkraukles novada sabiedrisko pakalpojumu regulators 2009.gada 26.maijā izsniedza SIA "Aizkraukles KUK" licenci Nr.35 sadzīves atkritumu apglabāšanai ar termiņu līdz 2009.gada 31.decembrim.

2. Komisija ir saņēmusi visus Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.664 "Sabiedrisko pakalpojumu licencēšanas noteikumi" noteiktos dokumentus licences izsniegšanai sadzīves atkritumu apglabāšanai izgāztuvē.

3. SIA "Aizkraukles KUK" pilnvarotais pārstāvis Komisijas padomes sēdē uzturēja lūgumu izsniegt licenci sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma sniegšanai.

Pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 9.panta pirmās daļas 4.punktu un otro daļu, 10.panta pirmo daļu, 25.panta pirmo daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu, kā arī saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumu Nr.1227 "Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem" 10.1.apakšpunktu

padome nolemj:

1. Izsniegt SIA "Aizkraukles KUK" licenci Nr.A10004 sadzīves atkritumu apglabāšanai izgāztuvē saskaņā ar licencē noteiktajiem nosacījumiem un prasībām sabiedriskā pakalpojuma sniegšanai (pielikumā).

2. Noteikt licences Nr.A10004 sadzīves atkritumu apglabāšanai izgāztuvē termiņu no 2010.gada 20.maija līdz 2010.gada 31.decembrim.

3. Noteikt, ka sabiedriskā pakalpojuma sniegšana sadzīves atkritumu apglabāšanai izgāztuvē jāuzsāk 2010.gada 20.maijā.

4. Noteikt licences darbības zonu - izgāztuvē "Totēni", "Silakriši 1A", Sērenes pagastā, Jaunjelgavas novadā.

SIA "Aizkraukles KUK", sniedzot licencē noteiktos sabiedriskos pakalpojumus, ievēro visus Latvijas Republikā spēkā esošos tiesību aktus. Par tiesību aktos noteikto prasību pārkāpšanu Komisija SIA "Aizkraukles KUK" sauc pie atbildības likumā noteiktajā kārtībā un apjomā.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva

19.05.2010