Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr.383

Rīgā 2008.gada 2.jūnijā (prot. Nr.36 10.§)
Par fasēto preču nominālā daudzuma un iepakojuma nominālā tilpuma standartvērtībām
Izdoti saskaņā ar likuma “Par mērījumu vienotību10.panta trešo daļu

1. Noteikumi nosaka Latvijā izplatāmo fasēto preču nominālā daudzuma standartvērtības.

2. Šie noteikumi attiecas uz produktiem, kas fasēti slēgtā iepakojumā noteiktā nominālā daudzumā. Iepakojuma tilpums (ietilpība) ir atbilstošs fasētā produkta īpašībām un izvēlētajai nominālajai vērtībai.

3. Šie noteikumi neattiecas uz fasētajiem produktiem, kurus pārdod beznodokļu tirdzniecības veikalos patērēšanai ārpus Eiropas Savienības.

4. Šo noteikumu pielikuma 2.tabulā minētos produktus, kurus fasē šo noteikumu 1.tabulā norādītajos daudzuma intervālos, var ievietot tirgū tikai tad, ja tie fasēti tādos nominālajos daudzumos, kuru vērtības norādītas šo noteikumu pielikuma 1.tabulā. Pārējo fasēto produktu ievietošanai tirgū nominālā daudzuma dēļ ierobežojumu nav.

5. Ja iepakojumā ir divi vai vairāki atsevišķi fasējumi, šo noteikumu pielikumā norādītās produktu nominālā daudzuma standartvērtības attiecas uz katru atsevišķo fasējumu.

6. Ja fasējumā ir divi vai vairāki iepakojumi, kurus nav paredzēts realizēt atsevišķi, šo noteikumu pielikumā norādītās produktu nominālā daudzuma standartvērtības attiecas uz visu fasējumu.

7. Šajos noteikumos minēto normu ievērošanu kontrolē Patērētāju tiesību aizsardzības centrs un Valsts ieņēmumu dienests.

8. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2001.gada 22.maija noteikumus Nr.202 “Noteikumi par fasēto preču nominālā daudzuma un iepakojuma nominālā tilpuma standartvērtībām” (Latvijas Vēstnesis, 2001, 81.nr.; 2004, 140., 209.nr.).

9. Noteikumi stājas spēkā 2009.gada 11.aprīlī.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 5.septembra Direktīvas 2007/45/EK, ar ko paredz noteikumus par fasētu produktu nominālajiem daudzumiem, atceļ Padomes Direktīvas 75/106/EEK un 80/232/EEK un groza Padomes Direktīvu 76/211/EEK.

Ministru prezidents I.Godmanis

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
Pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 2.jūnija noteikumiem Nr.383
Produktu nominālā daudzuma standartvērtības un definīcijas

1.tabula

Nr.
p.k.

Produkta nosaukums

Daudzuma intervāls (ml)

Nominālā daudzuma standartvērtības (ml)

1.

Vīns

100 līdz 1500

100-187-250-375-500-750-1000-1500

2.

Dzeltenais vīns

100 līdz 1500

620

3.

Dzirkstošais vīns

125 līdz 1500

125-200-375-750-1500

4.

Liķiera vīns

100 līdz 1500

100-200-375-500-750-1000-1500

5.

Aromatizētais vīns

100 līdz 1500

100-200-375-500-750-1000-1500

6.

Stiprie alkoholiskie dzērieni

100 līdz 2000

100-200-350-500-700-1000-1500-1750-2000


2.tabula

Nr.
p.k.

Produkta nosaukums

Normatīvie akti, kuros noteikta produkta definīcija

1.

Vīns

Vīns, kā noteikts Padomes Regulas (EK) Nr. 1493/1999 (1999.gada 17.maijs) par vīna tirgus kopīgo organizāciju, ņemot vērā ar Regulu (EK) Nr. 1791/2006 izdarītos grozījumus (KN kods ex 2204), 1.panta 2.punkta “b” apakšpunktā

2.

Dzeltenais vīns

Vīns, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1493/1999 1.panta 2.punkta “b” apakšpunktā (KN kods ex 2204) ar izcelsmes apzīmējumu: “Côtes du Jura”, “Arbois”, “L’Etoile” un “Château-Chalon”, pildīts pudelēs, kā noteikts Komisijas Regulas (EK) Nr. 753/2002 (2002.gada 29.aprīlis), ar ko paredz atsevišķus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1493/1999 piemērošanai attiecībā uz konkrētu vīna nozares produktu aprakstu, apzīmējumu, noformējumu un aizsardzību, ņemot vērā ar Regulu (EK) Nr. 382/2007 izdarītos grozījumus, I pielikuma 3.punktā

3.

Dzirkstošais vīns

Vīns, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1493/1999
(KN kods 2204 10) 1.panta 2.punkta “b” apakšpunktā un I pielikuma 15., 16., 17. un 18.punktā

4.

Liķiera vīns

Vīns, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1493/1999
(KN kods 2204 21–2204 29) 1.panta 2.punkta “b” apakšpunktā un I pielikuma 14.punktā

5.

Aromatizētais vīns

Aromatizētais vīns, kā noteikts Padomes Regulas (EEK) Nr. 1601/91 (1991.gada 10.jūnijs), ar ko nosaka vispārīgus noteikumus par aromatizētu vīnu, aromatizētus vīnus saturošu dzērienu un aromatizētus vīnus saturošu kokteiļu definēšanu un to nosaukumu un noformējumu veidošanu ar jaunākiem grozījumiem Regulā, kas izdarīti ar 2005.gada Pievienošanās aktu (KN kods: 2205), 2.panta 1.punkta “a” apakšpunktā

6.

Stiprie alkoholiskie dzērieni

Stiprie alkoholiskie dzērieni, kā noteikts Padomes Regulas (EEK) Nr. 1576/89 (1989.gada 29.maijs), ar ko nosaka vispārīgus noteikumus par stipro alkoholisko dzērienu definīciju, nosaukumu un noformējumu ar jaunākiem grozījumiem Regulā, kas izdarīti ar 2005.gada Pievienošanās aktu (KN kods: 2208), 1.panta 2.punktā

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
11.04.2009