Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2005. - 10.04.2009. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2008. gada 2. jūnija noteikumus Nr. 383 "Par fasēto preču nominālā daudzuma un iepakojuma nominālā tilpuma standartvērtībām".
Ministru kabineta noteikumi Nr.202

Rīgā 2001.gada 22.maijā (prot. Nr.24 7.§)
Izdoti saskaņā ar likuma "Par mērījumu vienotību" 10.panta trešo daļu

1. Šie noteikumi nosaka Latvijā izplatāmo fasēto preču nominālā daudzuma un iepakojuma nominālā tilpuma standartvērtības.

2. Šie noteikumi attiecas uz 1., 2. un 3.pielikumā minētajiem produktiem, kas fasēti slēgtā iepakojumā noteiktos nominālos daudzumos - ne mazāk kā 5 grami vai 5 mililitri un ne vairāk kā 10 kilogrami vai 10 litri -, kā arī uz šo noteikumu 1.pielikuma 12.punktā minētajām dzijām, kas nav iesaiņotas slēgtā iepakojumā. Šie noteikumi neattiecas uz fasētajiem produktiem, kas paredzēti tikai profesionālajai lietošanai.

3. Šo noteikumu 2.punktā minētos produktus iedala produktos, kurus realizē šādi:

3.1. atbilstoši produkta masai vai tilpumam (izņemot šo noteikumu 3.2. un 3.3.apakšpunktā minētos fasējumus). Šo noteikumu 1.pielikumā noteiktas katra fasējuma nominālā daudzuma standartvērtības;

3.2. atbilstoši produkta masai vai tilpumam un kurus fasē cietajā iepakojumā (izņemot šo noteikumu 1.pielikumā norādītos produktus). Šo noteikumu 2.pielikumā noteiktas iepakojuma tilpuma pieļaujamās standartvērtības;

3.3. aerosola iepakojumā. Šo noteikumu 3.pielikumā noteikts produktu šķidrās fāzes tilpums un, ja produkti fasēti metāla aerosola iepakojumā, - iepakojuma tilpums.

(Grozīts ar MK 31.08.2004. noteikumiem Nr.755)

4. Ja fasētās preces ir šo noteikumu 1.pielikuma 3.1., 3.2., 3.5. un 3.9.apakšpunktā minētie pārtikas produkti vai 12.punktā minētās dzijas, šīs preces Latvijā izplatāmas tikai tādos nominālajos daudzumos, kuru vērtības norādītas šo noteikumu 1.pielikumā. Pārējās pielikumos norādītās fasēto preču nominālā daudzuma un iepakojuma nominālā tilpuma vērtības ir rekomendējamās standartvērtības.

(Grozīts ar MK 31.08.2004. noteikumiem Nr.755)

5. Uz fasētās preces iepakojuma norāda produkta nominālo masu vai produkta nominālo tilpumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Šo noteikumu 3.2. un 3.3.apakšpunktā minētajos gadījumos norāda arī iepakojuma nominālo tilpumu saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumā un 3.pielikuma 1.punktā noteiktajām prasībām.

6. Ja kompleksajā iepakojumā ir divi vai vairāki atsevišķi fasējumi, šo noteikumu 1., 2. un 3.pielikumā norādītās standartvērtības attiecas uz atsevišķo fasējumu.

7. Ja fasējumā ir divi vai vairāki atsevišķi iepakojumi, kurus nav paredzēts realizēt atsevišķi, šo noteikumu 1., 2. un 3.pielikumā norādītās standartvērtības attiecas uz visu fasējumu.

8. Šajos noteikumos minēto normu ievērošanu kontrolē Valsts metroloģiskā inspekcija, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs un Valsts ieņēmumu dienests.

(MK 21.12.2004. noteikumu Nr.1030 redakcijā)

9. Noteikumi stājas spēkā ar 2002.gada 1.janvāri.

10. Šo noteikumu 1.pielikuma 3.1.2. apakšpunkts ir spēkā līdz 2004.gada 31.decembrim. Ar 2005.gada 1.janvāri noteikumu 1.pielikuma 3.1.apakšpunkta produktam piemērojamas attiecīgās 3.1.1.apakšpunkta nominālā tilpuma standartvērtības.

(MK 31.08.2004. noteikumu Nr.755 redakcijā)

10.1 Šo noteikumu 1.pielikuma 3.1.2.apakšpunktā minētos produktus, kas līdz 2004.gada 31.decembrim ir saražoti un ievietoti Latvijas tirgū, atļauts realizēt līdz 2006.gada 1.janvārim.

(MK 21.12.2004. noteikumu Nr.1030 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(MK 21.12.2004. noteikumu Nr.1030 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1974.gada 19.decembra Direktīvas 75/106/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu fasētu šķidrumu pildīšanu pēc tilpuma;

2) Komisijas 1978.gada 28.septembra Direktīvas 78/891/EEK, ar ko tehniskajam progresam pielāgo pielikumus, kas pievienoti Padomes Direktīvai 75/106/EEK un Padomes Direktīvai 76/21/EEK par fasējumu;

3) Padomes 1979.gada 23.novembra Direktīvas 79/1005/EEK, ar ko groza Direktīvu 75/106/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu fasētu šķidrumu pildīšanu pēc tilpuma;

4) Padomes 1984.gada 18.decembra Direktīvas 85/10/EEK, kas groza Direktīvu 75/106/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz noteiktu fasētu šķidrumu pildīšanu pēc tilpuma;

5) Padomes 1988.gada 7.jūnija Direktīvas 88/316/EEK, kas groza Direktīvu 75/106/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu fasētu šķidrumu pildīšanu pēc tilpuma;

6) Padomes 1989.gada 21.decembra Direktīvas 89/676/EEK, kas groza Direktīvu 75/106/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu fasētu šķidrumu pildīšanu pēc tilpuma;

7) Padomes 1980.gada 15.janvāra Direktīvas 80/232/EEK par dalībvalstu likumu tuvināšanu attiecībā uz konkrētu fasētu produktu pieļaujamo nominālā daudzuma un nominālās ietilpības diapazonu.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Ekonomikas ministra vietā - zemkopības ministrs A.Slakteris
1.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 22.maija noteikumiem Nr. 202
Fasējumu nominālā daudzuma standartvērtības

(Pielikums grozīts ar MK 31.08.2004. noteikumiem Nr.755; MK 21.12.2004. noteikumiem Nr.1030)

1. Pārtikas produkti, kurus realizē atbilstoši to masai (daudzums izteikts gramos):

1.1. sviests (kombinētās nomenklatūras (turpmāk - nomenklatūra) pozīcija 0405), margarīns, emulģēti tauki vai tauki, kas nav dzīvnieku izcelsmes, un augu tauki (pastas ar zemu tauku saturu):

125; 250; 500; 1000; 1500; 2000; 2500; 5000;

1.2. svaigi sieri, izņemot "petits suisses" un citus tādā pašā veidā iepakotus sierus (nomenklatūras pozīcija 040610):

62,5; 125; 250; 500; 1000; 2000; 5000;

1.3. galda sāls un vārāmais sāls (nomenklatūras pozīcija 2501):

125; 250; 500; 750; 1000; 1500; 5000;

1.4. smalkais baltais cukurs, sarkanais vai brūnais cukurs un lielkristālu cukurs:

125; 250; 500; 750; 1000; 1500; 2000; 2500; 3000; 4000; 5000;

1.5. graudaugu izstrādājumi (izņemot zīdaiņu barību):

1.5.1. maizes milti, putraimi, pārslas, auzu milti un rupja maluma milti, auzu pārslas (izņemot šī pielikuma 1.5.4.apakšpunktā minētos produktus):

125; 250; 500; 1000; 1500; 2000; 2500 (neattiecas uz auzu miltiem un auzu pārslām); 5000; 10000;

1.5.2. makaronu izstrādājumi (nomenklatūras pozīcija 1902):

125; 250; 500; 1000; 1500; 2000; 3000; 4000; 5000; 10000;

1.5.3. rīsi (nomenklatūras pozīcija 1006):

125; 250; 500; 1000; 2000; 2500; 5000;

1.5.4. gatavi pārtikas produkti, kas iegūti graudaugu vai graudaugu produktu uzbriedināšanas vai grauzdēšanas procesam līdzīgā veidā ("uzpūstie" rīsi, kukurūzas pārslas un līdzīgi produkti) (nomenklatūras pozīcija 1904):

250; 375; 500; 750; 1000; 1500; 2000;

1.6. žāvēti dārzeņi (nomenklatūras pozīcija 0712 un 0713) (izņemot kartupeļus un dehidrētus dārzeņus), žāvēti augļi (nomenklatūras pozīcijas 0802, 0805, 0806 un 0813):

125; 250; 500; 1000; 1500; 2000; 5000; 7500; 10000;

1.7. malta vai nemalta grauzdēta kafija, cigoriņi un kafijas aizstājēji:

125; 250; 500; 1000; 2000; 3000; 4000; 5000; 10000;

1.8. saldēti produkti:

1.8.1. augļi, dārzeņi un iepriekš sagatavoti kartupeļi čipsiem:

150; 300; 450; 600; 750; 1000; 1500; 2000; 2500;

1.8.2. zivju filejas un porcijas, panētas vai nepanētas:

100; 200; 300; 400; 500; 600; 800; 1000; 2000;

1.8.3. zivju nūjiņas:

150; 300; 450; 600; 900; 1200; 1500; 1800.

2. Pārtikas produkti, kurus realizē atbilstoši to tilpumam (daudzums izteikts mililitros):

2.1. saldējums, vairāk nekā 250 ml (izņemot saldējumu, kura tilpumu nenosaka iepakojuma veids):

300; 500; 750; 1000; 1500; 2000; 2500; 3000; 4000; 5000.

3. Šķidri pārtikas produkti, ko realizē atbilstoši to tilpumam (daudzums izteikts litros):

3.1. svaigu vīnogu vīns; nenorūdzis vīnogu vīns, kura fermentāciju aptur, pievienojot alkoholu, arī vīni, kas iegūti no nefermentētas vīnogu sulas, kas sajaukta ar alkoholu, izņemot vīnus, kas ietverti nomenklatūras pozīcijās 2205, 220410, 220421 un 220429, un liķiervīnus (nomenklatūras pozīcija 2204); nenorūdzis vīnogu vīns, kura fermentācija apturēta citādā veidā, nevis pievienojot alkoholu (nomenklatūras pozīcija 220430):

3.1.1. 0,10; 0,187 (patērēšanai tikai lidmašīnās, kuģos, vilcienos un beznodokļu veikalos); 0,25; 0,375; 0,50; 0,75; 1; 1,5; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10;

3.1.2. (zaudējis spēku ar 01.01.2005.; skat. noteikumu 10. punktu);

3.2. "dzeltenie" vīni, kuriem atļauts izmantot šādus izcelsmes apzīmējumus: "Cōtes du Jura", "Arbois", "L'Étoile" un "Chāteau-Chalon", - 0,62;

3.3. citi nedzirkstoši fermentēti dzērieni, piemēram, ābolu sidrs, bumbieru sidrs un medalus (nomenklatūras pozīcija 2206):

0,10; 0,25; 0,375; 0,50; 0,75; 1; 1,5; 2; 5;

3.4. vermuti un citi aromatizētie svaigu vīnogu vīni ar aromātiskām piedevām (nomenklatūras pozīcija 2205) un liķiervīni (nomenklatūras pozīcija 2204):

3.4.1. no 0,05 līdz 0,10;

3.4.2. 0,10; 0,20; 0,375; 0,50; 0,75; 1; 1,5; 3; 5;

3.5. dzirkstošie vīni (nomenklatūras pozīcija 220410) un vīni, kas pildīti pudelēs ar galviņkorķi, kas nostiprināts ar saitēm vai speciāliem stiprinājumiem, un kuriem ir pārspiediens ne mazāks kā 1 bārs, bet ne lielāks kā 3 bāri, mērījumus veicot 20 °C temperatūrā (nomenklatūras pozīcijas 220421 un 220429):

0,125; 0,20; 0,375; 0,75; 1,5; 3; 4,5; 6; 9;

3.6. citi fermentēti dzirkstošie dzērieni, piemēram, ābolu sidrs, bumbieru sidrs un medalus (nomenklatūras pozīcija 2206):

0,10; 0,20; 0,375; 0,75; 1; 1,5; 3;

3.7. no iesala brūvēts alus (nomenklatūras pozīcija 2203), izņemot spontānas fermentācijas alu:

0,25; 0,33; 0,50; 0,75; 1; 2; 3; 4; 5;

3.8. spontānas fermentācijas alus gueuze:

0,25; 0,375; 0,75;

3.9. spirts (izņemot nomenklatūras pozīciju 2207); liķieri un citi spirtotie dzērieni; salikti alkoholiskie izstrādājumi (koncentrētie ekstrakti) dzērienu ražošanai (nomenklatūras pozīcija 2208), izņemot alkoholiskos dzērienus (nomenklatūras pozīcija 2208) ar alkohola saturu līdz 15 tilpumprocentiem:

0,02; 0,03; 0,04; 0,05; 0,10 (šī standartvērtība paredzēta lietošanai tikai tirdzniecībā); 0,20; 0,35; 0,50; 0,70; 1; 1,125 (šī standartvērtība paredzēta lietošanai tikai tirdzniecībā); 1,5; 2; 2,5; 3; 4,5; 5 (šī standartvērtība paredzēta lietošanai tikai tirdzniecībā); 10 (šī standartvērtība paredzēta lietošanai tikai tirdzniecībā);

3.10. etiķis un etiķa aizvietotāji (nomenklatūras pozīcija 2209):

0,25; 0,50; 0,75; 1; 2; 5;

3.11. olīvu eļļa (nomenklatūras pozīcijas 1509 un 1510), citas pārtikas eļļas (nomenklatūras pozīcijas 1507, 1508 un 1511-1517):

0,25; 0,50; 0,75; 1; 2; 3; 5; 10;

3.12. piens, nesaldināts un nekoncentrēts (nomenklatūras pozīcija 0401), izņemot jogurtu, kefīru, rūgušpienu, sūkalas un citus piena dzērienus, kas iegūti fermentācijas vai spontānas fermentācijas procesā. Dzērieni uz piena bāzes (nomenklatūras pozīcija 0403):

0,20; 0,25; 0,50; 0,75; 1; 2;

3.13. ūdens, ieskaitot minerālūdeni un gāzēto ūdeni (nomenklatūras pozīcija 2201):

0,125; 0,20; 0,25; 0,33; 0,50; 0,75; 1; 1,5; 2;

3.14. limonāde, aromatizētie minerālūdeņi, aromatizētais gāzētais ūdens un citi bezalkoholiskie dzērieni, kas nesatur pienu vai piena taukus (nomenklatūras pozīcija 2202), izņemot augļu un dārzeņu sulas, kas ietilpst nomenklatūras pozīcijā 2209, un koncentrātus:

0,125; 0,20; 0,25; 0,33; 0,50; 0,75; 1; 1,5; 2;

3.15. dzērieni, kas ir marķēti kā bezalkoholiskie aperitīvi, - 0,10;

3.16. augļu sulas (ieskaitot nenorūgušu vīnogu vīnu) vai dārzeņu sulas ar cukura piedevām vai bez tām, nefermentētas un bez alkohola satura, kuras attiecas uz nomenklatūras pozīciju 2009, un augļu nektārs:

0,125; 0,20; 0,25; 0,33; 0,50; 0,75; 1; 1,5; 2.

4. Sausā suņu un kaķu barība (izstrādājumi, kuru mitruma saturs ir mazāks par 14 %) (daudzums izteikts gramos):

200; 300; 400; 500; 600; 800; 1000; 1500; 2000; 3000; 5000; 7500; 10000.

5. Lietošanai gatavas krāsas un lakas (ar vai bez šķīdinātāja piedevām) atbilstoši nomenklatūras pozīcijām 3208, 3209 un 3210, izņemot izkliedētus pigmentus un šķīdumus (daudzums izteikts mililitros):

25; 50; 125; 250; 375; 500; 750; 1000; 2000; 2500; 4000; 5000; 10000.

6. Cietas vai pulverveida līmes un līmvielas (daudzums izteikts gramos):

25; 50; 125; 250; 500; 1000; 2500; 5000; 8000; 10000.

7. Tīrīšanas un kopšanas līdzekļi (cietu vielu un pulverveida tīrīšanas un kopšanas līdzekļu daudzums izteikts gramos, šķidrumu un pastu daudzums - mililitros):

7.1. tīrīšanas un kopšanas līdzekļi ādai un apaviem, koksnei un grīdas pārklājumiem, plītīm un metāliem, arī automašīnām, kā arī logiem un spoguļiem, arī automašīnu logiem un spoguļiem (nomenklatūras pozīcija 3405); traipu noņemšanas līdzekļi, cietes un krāsas lietošanai mājsaimniecībā (nomenklatūras pozīcijas 3809 un 3212), insekticīdi lietošanai mājsaimniecībā (nomenklatūras pozīcija 3808), katlakmens noņemšanas līdzekļi (nomenklatūras pozīcija 3402), gaisa atsvaidzinātāji lietošanai mājsaimniecībā (nomenklatūras pozīcija 3307) un nefarmaceitiski dezinfekcijas līdzekļi:

25; 50; 75; 100; 150; 200; 250; 375; 500; 750; 1000; 1500; 2000; 5000; 10000.

8. Kosmētiskie līdzekļi: skaistumkopšanas un vannas preparāti (nomenklatūras pozīcijas 3304-3307) (cietu vielu un pulverveida izstrādājumu daudzums izteikts gramos, šķidrumu un pastu daudzums - mililitros):

8.1. ādas kopšanas un higiēnas līdzekļi, skūšanās krēmi, universāli krēmi un losjoni, roku krēmi un losjoni, aizsarglīdzekļi pret saules starojumu, mutes higiēnas līdzekļi (izņemot zobu pastas):

15; 30; 40; 50; 75; 100; 125; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 1000;

8.2. zobu pastas:

25; 50; 75; 100; 125; 150; 200; 250; 300;

8.3. matu kopšanas līdzekļi (izņemot matu krāsas) un līdzekļi vannai un dušai:

8.3.1. lakas, šampūni, matu skalošanas un stiprināšanas līdzekļi, matu spīdumi, matu krēmi (izņemot šī pielikuma 8.4.apakšpunktā minētos matu losjonus), putojoši līdzekļi vannai un dušai:

25; 50; 75; 100; 125; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 750; 1000; 2000;

8.4. spirtu saturoši līdzekļi, kuru sastāvā ir mazāk nekā 3 % dabiskās vai sintētiskās aromātiskās eļļas un mazāk nekā 70 % tīra etilspirta: aromātiskais ūdens, matu losjoni, pirmsskūšanās un pēcskūšanās losjoni:

15; 25; 30; 40; 50; 75; 100; 125; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 750; 1000;

8.5. dezodoranti un personīgās higiēnas līdzekļi:

20; 25; 30; 40; 50; 75; 100; 150; 200;

8.6. higiēniskais pūderis ar talku:

50; 75; 100; 150; 200; 250; 500; 1000.

9. Mazgāšanas līdzekļi:

9.1. cietās tualetes ziepes un saimniecības ziepes (nomenklatūras pozīcija 3401) (daudzums izteikts gramos):

25; 50; 75; 100; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 1000;

9.2. šķidrās ziepes (nomenklatūras pozīcija 3401) (daudzums izteikts gramos):

125; 250; 500; 750; 1000; 5000; 10000;

9.3. ziepes pārsliņu, skaidiņu un citos veidos (nomenklatūras pozīcija 3401) (daudzums izteikts gramos):

250; 500; 750; 1000; 3000; 5000; 10000;

9.4. šķidrie mazgāšanas līdzekļi, tīrīšanas līdzekļi un palīglīdzekļi (nomenklatūras pozīcija 3402), kā arī hipohlorīta preparāti (izņemot 7.punktā minētos tīrīšanas līdzekļus) (daudzums izteikts mililitros):

125; 250; 500; 750; 1000; 1250 (tikai hipohlorīta preparātiem); 1500; 2000; 3000; 4000; 5000; 6000; 7000; 10000;

9.5. ķīmiskie mazgāšanas pulveri (daudzums izteikts gramos):

250; 500; 750; 1000; 10000;

9.6. pulverveida iepriekšējas mazgāšanas un mērcēšanas līdzekļi (daudzums izteikts gramos):

250; 500; 1000; 2000; 5000; 10000.

10. Šķīdinātāji (daudzums izteikts mililitros):

25; 50; 75; 125; 250; 500; 1000; 1500; 2500; 5000; 10000.

11. Smēreļļas (daudzums izteikts mililitros):

125; 250; 500; 1000; 2000; 2500; 3000; 4000; 5000; 10000.

12. Dzijas (daudzums izteikts gramos), kuru sastāvā ir dabiskā šķiedra (dzīvnieku, augu un minerālu šķiedra), ķīmiskā šķiedra un to maisījumi:

10; 25; 50; 100; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 450; 500; 1000 (šīs standartvērtības atbilst dzijas bezūdens masai ar mitruma standartpielaidi).

Ekonomikas ministra vietā - zemkopības ministrs A.Slakteris
2.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 22.maija noteikumiem Nr.202
Iepakojuma tilpuma pieļaujamās standartvērtības

1. Konservēti un daļēji konservēti produkti konservu kārbās un stikla traukos: dārzeņu produkti (augļi, tomāti, kartupeļi un citi dārzeņi, izņemot sparģeļus, zupas, augļu vai dārzeņu sulas un augļu nektārus) lietošanai uzturā:

1.1. konservu kārbas un stikla trauki (tilpums izteikts mililitros):

106; 156; 212; 228; 314; 370; 425; 446; 580; 720; 850; 1062; 1700; 2650; 3100; 4250; 10200;

1.2. pieļaujamais iepakojuma tilpums speciāliem produktiem (tilpums izteikts mililitros):

1.2.1. trifeles:

26; 53; 71; 106; 212; 425; 720; 850;

1.2.2. tomāti:

1.2.2.1. biezeņi:

71; 142; 212; 370; 425; 720; 850; 3100; 4250;

1.2.2.2. mizoti vai nemizoti tomāti:

236; 370; 425; 720; 850; 2650; 3100;

1.2.3. augļu kokteiļi un augļi sīrupā:

106; 156; 212; 228; 236; 314; 370; 425; 446; 580; 720; 850; 1062; 1700; 2650; 3100; 4250; 10200.

2. Mitrā suņu un kaķu barība (tilpums izteikts mililitros):

212; 228; 314; 425; 446; 850; 1062; 1700; 2650.

3. Pulverveida mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļi:

3.1. fasējuma tilpums paciņās ir šāds:

Paciņas Nr.E 0,5E 1E 2E 3E 5E 10E 15E 20E 25E 30
Tilpums (ml)375750150022503750770011450152001895022700

3.2. fasējuma tilpums cilindriskos traukos ir šāds:

Cilindriskā trauka Nr.E 5E 10E 15E 20E 25E 30
Tilpums (ml)3950770011450152001895022700
Ekonomikas ministra vietā - zemkopības ministrs A.Slakteris
3.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 22.maija noteikumiem Nr.202
Aerosola iepakojumā realizējamo produktu tilpuma standartvērtības
(izņemot produktus, kas paredzēti šo noteikumu 1.pielikuma 8.4.apakšpunktā, un medikamentus)

1. Ja aerosola iepakojumā realizējamie produkti atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām, šo produktu nominālā masa nav jānorāda.

2. Metāla traukos realizējamo produktu tilpuma standartvērtības:

Nr. p.k.Šķidrās fāzes tilpums (ml)Trauka tilpums (ml)
produkti, kuru propelents ir šķidrā gāze

(a) produkti, kuru propelenti ir tikai saspiestas gāzes; (b) produkti, kuru propelents ir tikai slāpekļa oksīds vai oglekļa dioksīds, vai šo abu vielu maisījums, ja produkta Buneona koeficients ir 1,2 vai mazāks

1.254047
2.507589
3.75110140
4.100140175
5.125175210
6.150210270
7.200270335
8.250335405
9.300405520
10.400520650
11.500650800
12.6008001000
13.7501000-

3. Caurspīdīgos vai necaurspīdīgos stikla vai plastmasas traukos realizējamo produktu tilpuma standartvērtības (šķidrās fāzes tilpums izteikts mililitros):

25; 50; 75; 100; 125; 150.

Ekonomikas ministra vietā - zemkopības ministrs A.Slakteris
01.01.2005