Tiesību akts: zaudējis spēku
Ministru kabineta noteikumi Nr.232

Rīgā 2007.gada 3.aprīlī (prot. Nr.22 4.§)
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja budžeta programmā 02.00.00 "Operatīvās darbības pasākumu nodrošināšana" paredzētās apropriācijas piešķiršanas, izlietojuma un uzraudzības kārtība
Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts budžetu 2007.gadam" 30.pantu

1. Noteikumi nosaka Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja budžeta programmā 02.00.00 "Operatīvās darbības pasākumu nodrošināšana" (turpmāk - budžeta programma) paredzētās apropriācijas piešķiršanas, izlietojuma un uzraudzības kārtību.

2. Budžeta programmā paredzēto apropriāciju izmanto operatīvās darbības pasākumu nodrošināšanai, lai atklātu koruptīvus noziedzīgus nodarījumus.

3. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (turpmāk - birojs) saņemtos naudas līdzekļus un to izlietojumu atspoguļo grāmatvedības uzskaitē, kas saistīta ar valsts noslēpuma objektiem, atbilstoši klasificējot un lietojot normatīvajos aktos noteiktos speciālos apzīmējumus.

4. Operatīvajam pasākumam saņemtos naudas līdzekļus birojs līdz saimnieciskā gada beigām ieskaita budžeta programmas kontā, izņemot gadījumus, ja saņemtie naudas līdzekļi operatīvā pasākuma laikā nav atgūti.

5. Ja budžeta programmā piešķirtie līdzekļi nepieciešami citai valsts budžeta finansētajai institūcijai, kurai saskaņā ar likumu ir tiesības veikt operatīvo darbību un izmeklēt noziedzīgus nodarījumus, kas saistīti ar korupciju, birojs, izvērtējot līdzekļu izmantošanas nepieciešamību saskaņā ar šo noteikumu 2.punktā noteikto mērķi, var izsniegt attiecīgajai institūcijai nepieciešamos līdzekļus, pamatojoties uz starpresoru vienošanos.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
13.04.2007