Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.63

Rīgā 2008.gada 5.februārī (prot. Nr.7 8.§)
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja budžeta programmā 02.00.00 "Operatīvās darbības pasākumu nodrošināšana" paredzētās apropriācijas piešķiršanas, izlietošanas un uzraudzības kārtība
Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts budžetu 2008.gadam" 24.pantu

1. Noteikumi nosaka Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja budžeta programmā 02.00.00 "Operatīvās darbības pasākumu nodrošināšana" (turpmāk - budžeta programma) paredzētās apropriācijas piešķiršanas, izlieto­šanas un uzraudzības kārtību.

2. Budžeta programmā paredzēto apro­priāciju izmanto operatīvās darbības pasākumu nodrošināšanai, lai atklātu koruptīvus noziedzīgus nodarījumus.

3. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (turpmāk - birojs) saņem­tos naudas līdzekļus un to izlietojumu atspoguļo grāmatvedības uzskaitē, kas saistīta ar valsts noslēpuma objektiem, atbilstoši klasificējot un lietojot normatī­vajos aktos noteiktos speciālos apzīmējumus.

4. Ja operatīvā pasākuma laikā izmantotie naudas līdzekļi ir atgūti, birojs līdz saimnieciskā gada beigām tos ieskaita
budžeta programmas kontā, izņemot gadījumus, ja saņemtie naudas līdzekļi operatīvā pasākuma laikā nav atgūti.

5. Ja budžeta programmā piešķirtie līdzekļi nepieciešami citai valsts budžeta finansētajai institūcijai, kurai saskaņā ar likumu ir noteiktas tiesības veikt operatīvo darbību un izmeklēt noziedzīgus nodarījumus, kas saistīti ar korupciju, birojs, izvērtējot līdzekļu izmantošanas nepieciešamību saskaņā ar šo noteikumu 2.punktā noteikto mērķi, var izsniegt attiecīgajai institūcijai nepieciešamos līdzekļus, pamatojoties uz starpresoru vienošanos.

6. Birojs ne vēlāk kā mēnesi pēc pārskata perioda beigām iesniedz noteiktā kārtībā Ministru kabinetā pārskatu par budžeta programmas līdzekļu izlietojumu pusgadā un gadā.

Ministru prezidents I.Godmanis

Finanšu ministrs A.Slakteris
14.02.2008