Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 08.07.2022. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.774

Rīgā 2006.gada 19.septembrī (prot. Nr.48 20.§)
Kontaktpersonu noteikšanas, primārās medicīniskās pārbaudes, laboratoriskās pārbaudes un medicīniskās novērošanas kārtība

(Noteikumu nosaukums grozīts ar MK 30.10.2007. noteikumiem Nr.728)

Izdoti saskaņā ar Epidemioloģiskās drošības likuma 19.panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kontaktpersonu noteikšanas, primārās medicīniskās pārbaudes, laboratoriskās pārbaudes un medicīniskās novērošanas kārtību, lai atklātu infekciozas personas un veiktu nepieciešamos ārstniecības un pretepidēmijas pasākumus.

(Grozīts ar MK 30.10.2007. noteikumiem Nr.728)

2. Šo noteikumu izpildi kontrolē Veselības inspekcija.

(Grozīts ar MK 30.10.2007. noteikumiem Nr.728)

3. Kontaktpersonu primāro medicīnisko pārbaudi, laboratorisko pārbaudi un medicīnisko novērošanu veic:

3.1. šo noteikumu pielikumā minētajām kontaktpersonām vai citām kontaktpersonām, ja epidemioloģiskās izmeklēšanas laikā tiek konstatēti papildu inficēšanās riski;

3.2. ja persona ir bijusi saskarē ar vidi (tai skaitā priekšmetiem), kas satur vai, iespējams, satur šo noteikumu pielikumā minēto infekcijas slimību izraisītājus, kā arī ar dzīvniekiem, kas inficēti ar pielikumā minēto infekcijas slimību izraisītājiem;

3.3. ja ir pamatotas aizdomas par bioloģisko terorismu.

(Grozīts ar MK 15.10.2019. noteikumiem Nr. 479)

II. Kontaktpersonu noteikšana, primārā medicīniskā pārbaude, laboratoriskā pārbaude un medicīniskā novērošana

4. Ārsts, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par infekcijas slimību reģistrācijas kārtību ziņo par saslimšanu ar infekcijas slimību, nosaka arī šo noteikumu pielikumā minētās pārbaudāmās kontaktpersonas, izņemot šo noteikumu 5. punktā minētos gadījumus. Šo noteikumu 10. un 11. punktā minēto slimību gadījumā ārsts nosaka kontaktpersonas arī šo noteikumu 5.1. apakšpunktā minētajās vietās.

(MK 14.06.2016. noteikumu Nr. 373 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.10.2019. noteikumiem Nr. 479)

5. Slimību profilakses un kontroles centra reģionālās nodaļas epidemiologs (turpmāk – epidemiologs) organizē kontaktpersonu noteikšanu, ja:

5.1. saņemts paziņojums par saslimšanu ar infekcijas slimību. Šādā gadījumā apzina kontaktpersonas:

5.1.1. izglītības iestādē, stacionārā ārstniecības iestādē, sociālās aprūpes iestādē, bērnu aprūpes iestādē, bērnu uzraudzības pakalpojumu sniegšanas iestādē, kā arī darbavietā un citās personu uzturēšanās vietās (tai skaitā ieslodzījuma vietā, īslaicīgās aizturēšanas vietā, aizturēto patvēruma meklētāju izmitināšanas telpās un ārzemnieku izmitināšanas centrā, patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā, patversmē, kazarmās, viesnīcā) ārpus pacienta dzīvesvietas (turpmāk – uzturēšanās vieta), izņemot gadījumu, ja ir saslimšana ar šo noteikumu 10. un 11. punktā minēto slimību;

5.1.2. infekciozā pacienta dzīvesvietā (ģimenes locekļi, citas tuvas personas), ja sākotnējais steidzamais ziņojums par pacientu saņemts no ārsta, kas nav pacienta ģimenes ārsts, izņemot gadījumu, ja ir saslimšana ar šo noteikumu 10. un 11. punktā minēto slimību;

5.2. ārstniecības persona ziņo par šo noteikumu 10. un 11. punktā minēto slimības gadījumu un ir pamatotas aizdomas, ka personas inficēšanās notikusi šo noteikumu 5.1.1. apakšpunktā minētajā uzturēšanās vietā sadzīves kontakta ceļā (nav notikusi seksuālās transmisijas ceļā, vertikālās transmisijas ceļā vai lietojot injicējamās narkotikas) vai saņemot veselības aprūpes pakalpojumu;

5.3. ārstniecības persona ziņo par šo noteikumu 11. punktā minēto infekcijas slimības gadījumu un ir pamatotas aizdomas, ka inficētā persona radījusi infekcijas izplatīšanās risku sadzīves kontakta ceļā šo noteikumu 5.1.1. apakšpunktā minētajā uzturēšanās vietā;

5.4. persona ir bijusi vienādos inficēšanās apstākļos vai saskarē ar vidi (tai skaitā priekšmetiem), kas satur vai, iespējams, satur šo noteikumu pielikumā minēto infekcijas slimību izraisītājus, kā arī ar dzīvniekiem, kas inficēti ar šo noteikumu pielikumā minēto infekcijas slimību izraisītājiem;

5.5. infekciozā persona ir bijusi bioloģiskā materiāla donors;

5.6. konstatētas iespējamā bioloģiskā terorisma skartas vietas (teritorijas).

(MK 15.10.2019. noteikumu Nr. 479 redakcijā)

5.1 Ārstniecības persona informē epidemiologu, veicot attiecīgu ierakstu paziņojumā par infekcijas slimību, kopīgi ar epidemiologu pieņem lēmumu par kontaktpersonu noteikšanu un sniedz epidemiologam informāciju, kas nepieciešama kontaktpersonu noteikšanai, ja ir pamatotas aizdomas par:

5.1 1. situāciju, kas atbilst šo noteikumu 5.2. un 5.3. apakšpunktam;

5.1 2. pacienta kā bioloģiskā materiāla recipienta inficēšanos ar HIV vai sifilisu;

5.1 3. HIV inficētās personas vai sifilisa pacienta bioloģiskā materiāla donāciju iespējamā infekciozā periodā.

(MK 15.10.2019. noteikumu Nr. 479 redakcijā)

6. Ja ir apzināta kontaktpersona, ārsta pienākums ir informēt viņu par primārās medicīniskās pārbaudes, laboratoriskās pārbaudes un medicīniskās novērošanas nepieciešamību un organizēt minētās pārbaudes. Ja pacientam ir konstatēta šo noteikumu 10. un 11. punktā minētā infekcija, ārsts informē viņu par infekcijas izplatīšanās ceļiem un norāda uz nepieciešamību informēt kontaktpersonu (dzimumpartneri, injicējamo narkotiku lietotāju) par nepieciešamību vērsties pie ārsta.

(Grozīts ar MK 08.09.2009. noteikumiem Nr. 1036; MK 15.10.2019. noteikumiem Nr. 479)

7. Kontaktpersonas primāro medicīnisko pārbaudi, laboratorisko pārbaudi un medicīnisko novērošanu dzīvesvietā nodrošina kontaktpersonas ģimenes ārsts vai šo noteikumu 10. un 11. punktā minētā ārstniecības persona. Ja kontaktpersona nav reģistrēta pie ģimenes ārsta, primāro medicīnisko pārbaudi un medicīnisko novērošanu nodrošina ģimenes ārsts, kas apkalpo teritoriju, kurā atrodas kontaktpersonas dzīvesvieta.

(MK 14.06.2016. noteikumu Nr. 373 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.10.2019. noteikumiem Nr. 479)

8. Kontaktpersonas primāro medicīnisko pārbaudi, laboratorisko pārbaudi un medicīnisko novērošanu uzturēšanās vietā nodrošina tajā strādājošā ārstniecības persona (ārsts, ārsta palīgs, māsa) (turpmāk - uzturēšanās vietas ārstniecības persona). Ja kontaktpersonas uzturēšanās vietā nav ārstniecības personas, kontaktpersonas primāro medicīnisko pārbaudi un medicīnisko novērošanu nodrošina ģimenes ārsts, kas apkalpo teritoriju, kurā atrodas uzturēšanās vieta. Ja nepieciešams, kontaktpersonu nosūta pie šo noteikumu 10. un 11. punktā minētā ārsta.

(Grozīts ar MK 14.06.2016. noteikumiem Nr. 373; MK 15.10.2019. noteikumiem Nr. 479)

9. (Svītrots ar MK 14.06.2016. noteikumiem Nr. 373)

10. Cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV) infekcijas gadījumā kontaktpersonu primāro medicīnisko pārbaudi, laboratorisko pārbaudi un medicīnisko novērošanu nodrošina ārstniecības persona (tai skaitā ģimenes ārsts, infektologs vai uzturēšanās vietas ārstniecības persona).

11. Seksuāli transmisīvās infekcijas gadījumā kontaktpersonu primāro medicīnisko pārbaudi, laboratorisko pārbaudi un medicīnisko novērošanu nodrošina dermatologs, venerologs, ģimenes ārsts vai uzturēšanās vietas ārstniecības persona.

(Grozīts ar MK 14.06.2016. noteikumiem Nr. 373; MK 15.10.2019. noteikumiem Nr. 479)

12. Tuberkulozes gadījumā kontaktpersonu primāro medicīnisko pārbaudi, laboratorisko pārbaudi un medicīnisko novērošanu veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem par epidemioloģiskās drošības pasākumiem tuberkulozes izplatības ierobežošanai.

(MK 15.10.2019. noteikumu Nr. 479 redakcijā)

13. Ja ir apzināta šo noteikumu 5. punktā minētā kontaktpersona, epidemiologs informē kontaktpersonas ģimenes ārstu vai uzturēšanās vietas ārstniecības personu, vai ģimenes ārstu, kas apkalpo teritoriju, kurā atrodas kontaktpersonas dzīvesvieta vai uzturēšanās vieta (ja kontaktpersonas uzturēšanās vietā nav ārstniecības personas vai kontaktpersona nav reģistrēta pie ģimenes ārsta). Ģimenes ārstam sniegto informāciju dokumentē (pierakstot arī datumu, laiku un ārstniecības personas vārdu un uzvārdu, kura pieņēma informāciju).

(Grozīts ar MK 14.06.2016. noteikumiem Nr. 373; MK 15.10.2019. noteikumiem Nr. 479)

14. (Svītrots ar MK 14.06.2016. noteikumiem Nr. 373)

15. Kontaktpersonas primāro medicīnisko pārbaudi veic vismaz reizi medicīniskās novērošanas sākumā, bet ne vēlāk par diviem maksimālajiem novērošanas periodiem. HIV infekcijas, B un C hepatīta un sifilisa gadījumā primāro medicīnisko pārbaudi un laboratorisko pārbaudi veic neatkarīgi no maksimālā novērošanas perioda noilguma. Primārajā medicīniskajā pārbaudē var veikt tikai personas aptauju, ja nav konstatēta bīstama infekcijas slimība vai šo noteikumu pielikumā minētajos gadījumos nav nepieciešama kontaktpersonas izmeklēšana vai laboratoriskā pārbaude. Medicīniskās novērošanas ilgumu nosaka, ņemot vērā pēdējo saskari ar infekcijas avotu vai infekcijas pārnešanas faktoru.

(MK 15.10.2019. noteikumu Nr. 479 redakcijā)

16. Bīstamas infekcijas gadījumā kontaktpersonas primāro medicīnisko pārbaudi medicīniskās novērošanās laikā veic vismaz reizi dienā, ja šo noteikumu pielikumā nav minēts cits pārbaudes biežums.

17. Uzturēšanās vietā kontaktpersonas medicīnisko pārbaudi medicīniskās novērošanas laikā veic vismaz reizi dienā, ja ir šādas infekcijas slimības un sindromi:

17.1. akūts A vai E vīrushepatīts;

17.2. difterija un difterijas izraisītāju nēsāšana;

17.3. epidēmiskais parotīts;

17.4. ērču encefalīts (ja inficēšanās notikusi alimentārā ceļā);

17.5. garais klepus;

17.6. hantavīrusu infekcija;

17.7. holera un holeras izraisītāju nēsāšana;

17.8. invazīvā Haemophilus influenzae slimība;

17.9. invazīvā meningokoku ierosinātā slimība;

17.10. jersinioze;

17.11. kampilobakterioze;

17.12. leģionāru slimība (legioneloze);

17.13. leptospiroze;

17.14. listerioze;

17.15. masalas;

17.16. masaliņas;

17.17. meningīti, encefalīti;

17.18. ornitoze (psitakoze);

17.19. Rietumnīlas drudzis;

17.20. Q drudzis un citas riketsiozes;

17.21. salmoneloze un tās izraisītāju nēsāšana;

17.22. šigeloze un tās izraisītāju nēsāšana;

17.23. Šiga toksīnu/verotoksīnu producējošo Escherichia coli infekcija (STEC/VTEC), hemolītiski urēmiskais sindroms vai trombocitāri hemorāģiskā purpura;

17.24. trihineloze;

17.25. tularēmija;

17.26. vēdertīfs un paratīfi, tai skaitā vēdertīfa un paratīfu izraisītāju nēsāšana;

17.27. vējbakas;

17.28. vīrusu (rotavīrusu, norovīrusu, adenovīrusu, astrovīrusu, sapovīrusu) zarnu infekcijas;

17.29. vīrusu hemorāģiskie drudži, tai skaitā Ebolas vīrusslimība, Lasas drudzis, Mārburgas vīrusslimība, Krimas-Kongo hemorāģiskais drudzis;

17.30. pērtiķu bakas.

(MK 14.06.2016. noteikumu Nr. 373 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.10.2019. noteikumiem Nr. 479; MK 05.07.2022. noteikumiem Nr. 405)

18. Veicot primāro medicīnisko pārbaudi, ģimenes ārsts vai cita ārstniecības persona informē kontaktpersonu par attiecīgās infekcijas slimības pazīmēm, kurām parādoties nepieciešams nekavējoties informēt ģimenes ārstu vai citu ārstniecības personu.

III. Parauga laboratoriskā pārbaude

19. Parauga ņemšanu un piegādi laboratoriskai pārbaudei nodrošina:

19.1. ārstniecības persona, epidemiologs vai epidemiologa palīgs – paraugus bakterioloģiskai, virusoloģiskai un parazitoloģiskai pārbaudei, kas ņemti no deguna, rīkles gala gļotādas un taisnās zarnas, kā arī paraugus, kuru iegūšanā neizmanto invazīvās metodes. Pēc epidemioloģiskām indikācijām uzliesmojumu izraisošās infekcijas slimības noteikšanai epidemiologs vai epidemiologa palīgs minētos paraugus var ņemt arī gadījumā, ja kontaktpersonai ir infekcijas slimības pazīmes;

19.2. ārstniecības persona – asins paraugu un citus paraugus bakterioloģiskai, virusoloģiskai, parazitoloģiskai un seroloģiskai pārbaudei, kuru iegūšanā izmanto invazīvās metodes, kā arī paraugus ādas lipīgo slimību un seksuāli transmisīvo infekciju noteikšanai.

(MK 15.10.2019. noteikumu Nr. 479 redakcijā)

20. Pārbaudāmo paraugu kontaktpersonas laboratoriskajai pārbaudei ņem:

20.1. saskaņā ar šo noteikumu pielikumu;

20.2. kad paraugā atbilstoši infekcijas slimības norisei ir iespējams tieši vai netieši noteikt infekcijas slimības izraisītāju.

20.1 Ja ir aizdomas par pacienta inficēšanos ar asins transmisijas infekciju pēc medicīnisko ierīču izmantošanas, personas, kuras bija vienādos inficēšanās apstākļos, laboratoriski pārbauda vienlaikus HIV, B hepatīta un C hepatīta infekcijas noteikšanai.

(MK 15.10.2019. noteikumu Nr. 479 redakcijā)

IV. Informācijas apmaiņa

21. Ārstniecības persona, organizējot kontaktpersonas primāro medicī­nisko pārbaudi un šo noteikumu 19. punktā minēto paraugu ņemšanu, 24stundu laikā telefoniski informē attiecīgās teritorijas epidemiologu par apzināto kontaktpersonu (izņemot gadījumus, ja konstatē saslimšanu ar šo noteikumu 10. un 11. punktā minēto infekcijas slimību), tās primāro medicīnisko pārbaudi un parauga laboratorisko pārbaudi.

(Grozīts ar MK 14.06.2016. noteikumiem Nr. 373; MK 15.10.2019. noteikumiem Nr. 479)

22. Epidemiologs 24stundu laikā telefoniski informē ģimenes ārstu vai uzturēšanās vietas ārstniecības personu par šo noteikumu 19.1.apakšpunktā ņemtā parauga laboratoriskās pārbaudes apstiprinošo rezultātu.

23. Ārstniecības persona, kas veic kontaktpersonas primāro medicīnisko pārbaudi un medicīnisko novērošanu, informē kontaktpersonu par medicīniskās novērošanas rezultātiem (tai skaitā par parauga laboratoriskās pārbaudes rezultātu).

Ministru prezidents A.Kalvītis

Veselības ministra vietā - reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
Pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 19.septembra
noteikumiem Nr. 774

(Pielikums MK 05.07.2022. noteikumu Nr. 405 redakcijā)

Infekcijas slimības un sindromi, kuru gadījumā nosaka kontaktpersonas, veic primārās medicīniskās pārbaudes, laboratoriskās pārbaudes un medicīnisko novērošanu, kā arī pārbaudāmās kontaktpersonas, laboratoriski pārbaudāmais paraugs un tā laboratoriskā pārbaude

Nr. p. k.

Infekcijas slimība/sindroms

Pārbaudāmās kontaktpersonas

Primārā medicīniskā pārbaude un medicīniskā novērošana

Pārbaudāmais paraugs un tā laboratoriskā pārbaude

1.Akūtā šļauganā paralīze bērnam līdz 15 gadu vecumam (ja valstī tika reģistrēts poliomielīta gadījums)

Bērni līdz 5 gadu vecumam;

ja šādu bērnu nav, – citi ģimenes locekļi vai personas, kuras dzīvo kopā

Nav jāveicFekāliju parauga virusoloģiskā izmeklēšana pieciem bērniem līdz 5 gadu vecumam (ja šādu bērnu nav, izmeklē citus ģimenes locekļus)
2.Akūts vīrushepatīts
2.1.A hepatīts3. piezīmē minētās personas, dzimumpartneri un personas, kuras bija vienādos inficēšanās apstākļosPrimārā medicīniskā pārbaude un medicīniskā novērošana 35 dienasNav jāveic
2.2.B hepatīts4. piezīmē minētās personas un personas, kuras bija vienādos inficēšanās apstākļosPrimārā medicīniskā pārbaude; medicīniskā novērošana 180 dienas, nodrošinot primāro medicīnisko pārbaudi medicīniskās novērošanas sākumā, 3. un 6. mēnesīAsins paraugu seroloģiskā izmeklēšana HBsAg, anti-HBc noteikšanai medicīniskās novērošanas sākumā, 3. un 6. mēnesī
2.3.C hepatīts4. piezīmē minētās personas un personas, kuras bija vienādos inficēšanās apstākļosPrimārā medicīniskā pārbaude; medicīniskā novērošana 180 dienas, nodrošinot primāro medicīnisko pārbaudi medicīniskās novērošanas sākumā, 3. un 6. mēnesīAsins paraugu seroloģiskā izmeklēšana anti-HCV noteikšanai medicīniskās novērošanas sākumā, 3. un 6. mēnesī
2.4.E hepatīts3. piezīmē minētās personas, dzimumpartneri un personas, kuras bija vienādos inficēšanās apstākļosPrimārā medicīniskā pārbaude un medicīniskā novērošana 35 dienasNav jāveic
3.Bakas12. piezīmē minētās personas un personas, kuras bija vienādos inficēšanās apstākļosPrimārā medicīniskā pārbaude un atkārtoti katru dienu medicīniskās novērošanas laikā (16 dienas)Nav jāveic
4.BotulismsPersonas, kuras bija vienādos inficēšanās apstākļosPrimārā medicīniskā pārbaude un medicīniskā novērošana 3 dienasNav jāveic
5.BrucelozePersonas, kuras bija vienādos inficēšanās apstākļos

Vienreizēja primārā medicīniskā pārbaude.

Ja nepieciešams, ārstniecības persona nosaka atkārtotu pārbaudes laiku un speciālistu konsultāciju

Asins parauga seroloģiskā izmeklēšana
6.Cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV) infekcija un AIDS4. piezīmē – 4.1.–4.6. apakšpunktā – minētās personas

Primārā medicīniskā pārbaude; turpmākās pārbaudes 3. un 6. mēnesī.

HIV inficētajām grūtniecēm dzimušajiem bērniem līdz 18 mēnešu vecumam

Asins parauga izmeklēšana HIV infekcijas pārbaudei (HIV tests) medicīniskās novērošanas sākumā,

3. un 6. mēnesī, sniedzot pirmstesta un pēctesta konsultāciju.

HIV inficētajām grūtniecēm dzimušiem bērniem asins parauga virusoloģiskā izmeklēšana HIV infekcijas pārbaudei – HIV1 RNS (PĶR) un/vai HIV1 antigēna noteikšana, sniedzot mātei pirmstesta un pēctesta konsultāciju

7.Cita no jauna parādījusies bīstama infekcijas slimība12., 3. un 4. piezīmē minētās personas un atkarībā no infekcijas izplatīšanās ceļiem – personas, kuras bija vienādos inficēšanās apstākļosPrimārā medicīniskā pārbaude un atkārtoti katru dienu medicīniskās novērošanas laikā (attiecīgās slimības maksimālajā inkubācijas laikā)Laboratorisko pārbaudi veic saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas un/vai Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra rekomendācijām
8.Denges drudzis4. piezīmē – 4.1. apakšpunktā minētās personas un personas, kuras bija vienādos inficēšanās apstākļosPrimārā medicīniskā pārbaude un medicīniskā novērošana 14 dienasNav jāveic
9.Difterija un difterijas izraisītāju nēsāšana2. piezīmē minētās personas un personas, kuras bija vienādos inficēšanās apstākļosPrimārā medicīniskā pārbaude un medicīniskā novērošana 7 dienasBakterioloģiskā izmeklēšana (uztriepes no deguna un rīkles gala vai ādas bojājumiem)
10.Dzeltenais drudzis4. piezīmē – 4.1. apakšpunktā minētās personas un personas, kuras bija vienādos inficēšanās apstākļosPrimārā medicīniskā pārbaude un medicīniskā novērošana 6 dienasNav jāveic
11.Epidēmiskais parotīts2. piezīmē minētās personas, kuras nav slimojušas ar epidēmisko parotītuPrimārā medicīniskā pārbaude un medicīniskā novērošana 25 dienasNav jāveic
12.Epidēmiskais utu izsitumu tīfs un Brilla slimība13. piezīmē minētās personas un personas, kuras bija vienādos inficēšanās apstākļosPrimārā medicīniskā pārbaude un medicīniskā novērošana 25 dienas no perēkļa sanitārās apstrādes dienas (tai skaitā pārbaude uz pedikulozi)Nav jāveic
13.Ērču encefalītsJa ir aizdomas par alimentāro inficēšanos, – personas, kuras bija vienādos inficēšanās apstākļos (lietojušas uzturā pienu un piena produktus, kas, iespējams, satur slimības ierosinātāju)Primārā medicīniskā pārbaude un medicīniskā novērošana 28 dienasNav jāveic
14.Garais klepus2. piezīmē minētās personas un personas, kuras bija vienādos inficēšanās apstākļosPrimārā medicīniskā pārbaude un medicīniskā novērošana 14 dienasNav jāveic
15.Gonokoku infekcija (gonoreja)

Dzimumpartneri; meitenes līdz 12 gadu vecumam, kuras dzīvo kopā ar inficētu personu;

citas personas, ja ārstam ir pamatotas aizdomas par iespējamu inficēšanos

Primārā medicīniskā pārbaudeUztriepes materiāla mikroskopija un bakterioloģiskā vai molekulāri bioloģiska izmeklēšana
16.Hantavīrusu infekcijaPersonas, kuras bija vienādos inficēšanās apstākļosPrimārā medicīniskā pārbaude un medicīniskā novērošana 28 dienasNav jāveic
17.Hlamīdiju ierosinātas seksuālās transmisijas infekcijas, t. sk. hlamīdiju limfogranuloma (lymphogranuloma venereum)

Dzimumpartneri; meitenes līdz 12 gadu vecumam, kuras dzīvo kopā ar inficētu personu;

citas personas, ja ārstam ir pamatotas aizdomas par iespējamu inficēšanos

Primārā medicīniskā pārbaudeUztriepes materiāla molekulāri bioloģiska izmeklēšana
18.Holera un holeras izraisītāju nēsāšana1Ģimenes locekļi vai personas, kuras dzīvo kopā ar infekciozo personu, un citas kontaktpersonas pēc inficēšanās riska izvērtēšanasPrimārā medicīniskā pārbaude un medicīniskā novērošana 5 dienasFekāliju paraugu bakterioloģiskā izmeklēšana 3 reizes (divi paraugi pirmajā dienā un trešais paraugs – pēdējā medicīniskās novērošanas dienā)
19.Hronisks vīrushepatīts un hepatīta vīrusa nēsāšana
19.1.B hepatīts

4. piezīmē minētās personas un personas, kuras bija vienādos inficēšanās apstākļos

Primārā medicīniskā pārbaudeAsins paraugu seroloģiskā izmeklēšana HBs Ag, anti-HBc noteikšanai
19.2.C hepatīts4. piezīmē minētās personas un personas, kuras bija vienādos inficēšanās apstākļosPrimārā medicīniskā pārbaude visos gadījumos, kad pacientam konstatēta vīrusa klātbūtne

Asins paraugu seroloģiskā izmeklēšana

anti-HCV noteikšanai visos gadījumos, ja pacientam konstatēta vīrusa klātbūtne

20.Invazīvā Haemophilus influenzae slimība2. piezīmē minētās personas – nosaka epidemiologs grupveida saslimšanas gadījumāPrimārā medicīniskā pārbaude un medicīniskā novērošana 7 dienasNav jāveic
21.Invazīvā meningokoku ierosinātā slimība2. piezīmē minētās personas un personas, kuras bija vienādos inficēšanās apstākļosPrimārā medicīniskā pārbaude un medicīniskā novērošana 10 dienasNav jāveic
22.Invazīvā pneimokoku ierosinātā slimība2. piezīmē minētās personas – nosaka epidemiologs grupveida saslimšanas gadījumāPrimārā medicīniskā pārbaude un medicīniskā novērošana 7 dienasNav jāveic
23.Jersinioze

Y. enterocolitica Y. pseudotuberculosis

3. piezīmē minētās personas un personas, kuras bija vienādos inficēšanās apstākļosMedicīniskā novērošana 10 dienasInfekcijas skartajā pirmsskolas izglītības iestādē, bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanas iestādē, sociālās aprūpes iestādē un ārstniecības iestādē fekāliju paraugu izmeklēšana veicama grupveida (vismaz divi gadījumi) saslimšanas gadījumā
24.Kampilobakterioze3. piezīmē minētās personas un personas, kuras bija vienādos inficēšanās apstākļosMedicīniskā novērošana 10 dienasInfekcijas skartajā pirmsskolas izglītības iestādē, bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanas iestādē, sociālās aprūpes iestādē un ārstniecības iestādē fekāliju paraugu izmeklēšana veicama grupveida (vismaz divi gadījumi) saslimšanas gadījumā
25.Kriptosporidioze3. piezīmē minētās personas un personas, kuras bija vienādos inficēšanās apstākļosMedicīniskā novērošana 7 dienasNav jāveic
26.Leģionāru slimība (legioneloze)Personas, kuras bija vienādos inficēšanās apstākļosMedicīniskā novērošana 10 dienasNav jāveic
27.LepraĢimenes locekļi vai personas, kuras dzīvo kopā ar infekciozo personuPrimārā medicīniskā pārbaudeDeguna gļotādas skarifikāta mikroskopija
28.LeptospirozePersonas, kuras bija vienādos inficēšanās apstākļosMedicīniskā novērošana 21 dienuNav jāveic
29.Liesassērga (Sibīrijas mēris)1Personas, kuras bija kontaktā ar slimnieka bioloģiskajiem materiāliem vai izdalījumiem, un personas, kuras bija vienādos inficēšanās apstākļosPrimārā medicīniskā pārbaude un medicīniskā novērošana 14 dienas (termiņš var tikt pagarināts atkarībā no iespējamās inficēšanās apstākļiem)Nav jāveic
30.ListeriozeGrūtnieces un personas ar imūndeficītu, kuras bija vienādos inficēšanās apstākļos, kā arī jaundzimušie, kas ir bijuši kontaktāPrimārā medicīniskā pārbaude grūtniecēm un zīdaiņiem un medicīniskā novērošana 21 dienuBakterioloģiskā izmeklēšana (uztriepes no rīkles un/vai dzemdes kakla)
31.Malārija un malārijas izraisītāju nēsāšana4. piezīmē – 4.1.–4.6. apakšpunktā – minētās personasPrimārā medicīniskā pārbaudeNav jāveic
32.MasalasKontaktpersonas, kuras nav slimojušas ar masalām: 2. piezīmē minētās personas un personas, kuras bija vienādos inficēšanās apstākļosPrimārā medicīniskā pārbaude un medicīniskā novērošana 17 dienas (21 dienu, ja tika ievadīts imūnglobulīns)Parauga seroloģiskā izmeklēšana grūtniecēm
33.Masaliņas, tai skaitā iedzimto masaliņu sindromsKontaktpersonas, kuras nav slimojušas ar masaliņām: 2. piezīmē minētās personas un personas, kuras bija vienādos inficēšanās apstākļosGrūtniecēm primārā medicīniskā pārbaude un medicīniskā novērošana 21 dienu, ginekologa un infektologa konsultācijaAsins parauga seroloģiskā izmeklēšana dinamikā grūtniecēm, ieskaitot izmeklēšanu infekciozās eritēmas noteikšanai
34.Meningīts, encefalīts2. piezīmē minētās personas – bakteriālais meningīts, 3. piezīmē minētās personas – serozais meningīts, kā arī personas, kuras bija vienādos inficēšanās apstākļosMedicīniskā novērošana bakteriālā meningīta gadījumā 10 dienas, serozā meningīta vai encefalīta gadījumā 14 dienasNav jāveic
35.Mēris12. piezīmē minētās personas – mēra plaušu formas gadījumā un personas, kuras bija vienādos inficēšanās apstākļosPrimārā medicīniskā pārbaude un medicīniskā novērošana 6 dienasNav jāveic
36.Ornitoze (psitakoze)Personas, kuras bija vienādos inficēšanās apstākļosMedicīniskā novērošana 30 dienasNav jāveic
37.Poliomielīts13. piezīmē minētās personas un personas, kuras bija vienādos inficēšanās apstākļosPrimārā medicīniskā pārbaude un medicīniskā novērošana 35 dienasFekāliju parauga virusoloģiskā izmeklēšana
38.Putnu gripa cilvēkam1 vai cita gripa, kuru izraisa vīruss, ko Pasaules Veselības organizācija uzskata par iespējamās pandēmijas izraisītāju (līdz laikam, kad konstatēta noturīgā gripas izplatīšanās Latvijā)2. piezīmē minētās personas un personas, kuras bija vienādos inficēšanās apstākļosPrimārā medicīniskā pārbaude un medicīniskā novērošana 7 dienasAtbilstoši Pasaules Veselības organizācijas rekomendācijām
39.Q drudzis un citas riketsiozesPersonas, kuras bija vienādos inficēšanās apstākļosMedicīniskā novērošana 21 dienuNav jāveic
40.Rietumnīlas drudzis4. piezīmē – 4.1.–4.6. apakšpunktā – minētās personasPrimārā medicīniskā pārbaude un medicīniskā novērošana 14 dienasNav jāveic
41.Salmoneloze un tās izraisītāju nēsāšana3. piezīmē minētās personas un personas, kuras bija vienādos inficēšanās apstākļosMedicīniskā novērošana 7 dienasInfekcijas skartajā pirmsskolas izglītības iestādē, bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanas iestādē, sociālās aprūpes iestādē un ārstniecības iestādē fekāliju paraugu izmeklēšana veicama grupveida (vismaz divi gadījumi) saslimšanas gadījumā
42.Sifiliss, tai skaitā iedzimta sifilisa sindroms

Dzimumpartneri; personas, kurām ir cieši sadzīves kontakti, t. sk. bērni; asins vai cita biomateriāla recipienti;

personas, kuras bija vienādos inficēšanās apstākļos, ja ārstam ir pamatotas aizdomas par iespējamu inficēšanos

Primārā medicīniskā pārbaudeAsins parauga seroloģiskā izmeklēšana, ādas un gļotādu defektu materiāla mikroskopija
43.

Smags akūts respiratorais sindroms (SARS)1,

Tuvo Austrumu respiratorais sindroms (MERS)1

2. piezīmē minētās personas un personas, kuras bija vienādos inficēšanās apstākļos

Primārā medicīniskā pārbaude un medicīniskā novērošana (SARS 10 dienas;

MERS 14 dienas)

Atbilstoši Pasaules Veselības organizācijas rekomendācijām
44.Šiga toksīnu/verotoksīnu producējošo Escherichia coli infekcija (STEC/VTEC), hemolītiski urēmiskais sindroms vai trombocitāri hemorāģiskā purpura3. piezīmē minētās personas un personas, kuras bija vienādos inficēšanās apstākļosMedicīniskā novērošana 7 dienasInfekcijas skartajā pirmsskolas izglītības iestādē, bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanas iestādē, sociālās aprūpes iestādē un ārstniecības iestādē fekāliju paraugu izmeklēšana veicama grupveida (vismaz divi gadījumi) saslimšanas gadījumā
45.Šigelozes un to izraisītāju nēsāšana3. piezīmē minētās personas un personas, kuras bija vienādos inficēšanās apstākļosMedicīniskā novērošana 7 dienasInfekcijas skartajā pirmsskolas izglītības iestādē, bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanas iestādē, sociālās aprūpes iestādē un ārstniecības iestādē fekāliju paraugu izmeklēšana veicama grupveida (vismaz divi gadījumi) saslimšanas gadījumā
46.Trakumsērga

Personas, kurām bija saskare ar pacienta siekalām un rīkles sekrētu;

personas, kuras bija vienādos inficēšanās apstākļos

Primārā medicīniskā pārbaude, lai lemtu par imunizācijas kursa noteikšanas nepieciešamībuNav jāveic
47.TrihinelozePersonas, kuras bija vienādos inficēšanās apstākļosMedicīniskā novērošana 21 dienuNav jāveic
48.(Svītrots ar MK 15.10.2019. noteikumiem Nr. 479)
49.TularēmijaPersonas, kuras bija vienādos inficēšanās apstākļosMedicīniskā novērošana 14 dienasNav jāveic
50.Utu atguļas tīfs1Personas, kuras bija vienādos inficēšanās apstākļosPrimārā medicīniskā pārbaude, tai skaitā pārbaude uz utu apsēstību, un medicīniskā novērošana 25 dienas no perēkļa sanitārās apstrādes dienasNav jāveic
51.Vēdertīfs un paratīfi, tai skaitā vēdertīfa un paratīfu izraisītāju nēsāšana3. piezīmē minētās personas un personas, kuras bija vienādos inficēšanās apstākļosPrimārā medicīniskā pārbaude un medicīniskā novērošana 21 dienuFekāliju parauga bakterioloģiskā izmeklēšana
52.VējbakasKontaktpersonas, kuras nav slimojušas ar vējbakām: 2. piezīmē minētās personas un personas, kuras bija vienādos inficēšanās apstākļosMedicīniskā novērošana 21 dienu. Primārā medicīniskā pārbaude grūtniecēmAsins parauga seroloģiskā izmeklēšana dinamikā grūtniecēm
53.Vīrusu (rotavīrusu, norovīrusu, adenovīrusu, astrovīrusu, sapovīrusu) zarnu infekcijas3. piezīmē minētās personas un personas, kuras bija vienādos inficēšanās apstākļosMedicīniskā novērošana 7 dienasNav jāveic
54.Vīrusu hemorāģiskie drudži1, tai skaitā Ebolas vīrusslimība, Lasas drudzis, Mārburgas vīrusslimība, Krimas-Kongo hemorāģiskais drudzis2., 3. un 4. piezīmē – 4.1.–4.6. apakšpunktā – minētās personas un personas, kuras bija vienādos inficēšanās apstākļos

Primārā medicīniskā pārbaude un medicīniskā novērošana maksimālā inkubācijas perioda laikā atbilstoši nozoloģiskai formai (tai skaitā Ebolas vīrusslimība, Lasas drudzis – 21 diena;

Mārburgas vīrusslimība – 9 dienas;

Krimas-Kongo hemorāģiskais drudzis – 12 dienas)

Nav jāveic
55.Žiardiāze (lamblioze)3. piezīmē minētās personas un personas, kuras bija vienādos inficēšanās apstākļosMedicīniskā novērošana 25 dienasNav jāveic
56.Pērtiķu bakas1

Personas, kurām ir bijis:

tiešs fizisks kontakts (tostarp seksuāls kontakts);

tuvs kontakts (seja pret seju) (tostarp veselības aprūpes darbinieki bez atbilstošiem individuāliem aizsardzības līdzekļiem);

saskare ar inficētiem materiāliem (piemēram, apģērbu, gultas veļu) (tostarp bez atbilstošiem individuāliem aizsardzības līdzekļiem)

Medicīniskā novērošana vismaz reizi nedēļā 21 dienu pēc pēdējā kontakta ar pērtiķu baku gadījumu

Nav jāveic

Piezīmes.

1. 1 Bīstama infekcijas slimība.

2. Pārbaudāmās kontaktpersonas:

2.1. ģimenes locekļi vai personas, kuras dzīvo kopā ar infekciozo personu;

2.2. personas, kuras bieži kontaktējas ar infekciozo personu;

2.3. infekciozās personas skūpstu partneri un dzimumpartneri (neattiecas uz tuberkulozi);

2.4. personas, kuras strādājušas ar infekciozo personu vienā telpā;

2.5. personas, kuras mācās vienā telpā, tai skaitā apmeklē vienu grupu pirmsskolas izglītības iestādē vai mācās vienā klasē vai grupā, vai kuras ilgstoši uzturas vienā telpā ar infekciozo personu;

2.6. ārstniecības iestādē pacienti no vienas palātas (masalu gadījumā pacienti, kuri bija vienā telpā);

2.7. sociālās aprūpes iestādē vienā telpā ar infekciozo personu dzīvojošie aprūpējamie;

2.8. ārstniecības personas un citas personas, kas saskaras ar infekciozo personu;

2.9. ieslodzījuma vietās ieslodzītie no vienas kameras ar infekciozo personu;

2.10. personas, kuras lidojušas vai braukušas starptautiskā transportlīdzeklī (tuberkulozes gadījumā – ilgāk par 8 stundām) kopā ar infekciozo personu;

2.11. personas, kuras saskaras ar infekciozās personas bioloģiskajiem materiāliem un izdalījumiem, kas var saturēt infekcijas slimības ierosinātājus;

2.12. personas, kuru darbs saskaņā ar normatīvajiem aktiem var radīt iespējamu risku citu cilvēku veselībai.

3. Pārbaudāmās kontaktpersonas:

3.1. ģimenes locekļi vai personas, kuras dzīvo kopā ar infekciozo personu;

3.2. personas, kuras bija tiešā kontaktā ar infekciozo personu vai viņas kontaminēto vidi bērnu izglītības iestādē, bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanas iestādē, stacionārā ārstniecības iestādē un sociālās aprūpes iestādē;

3.3. personas, kuru darbs saskaņā ar normatīvajiem aktiem var radīt iespējamu risku citu cilvēku veselībai.

4. Pārbaudāmās kontaktpersonas:

4.1. asins vai cita biomateriāla recipienti;

4.2. personas, kuras izmantojušas kopīgas adatas, šļirces vai citus piederumus injicējamo narkotiku lietošanai;

4.3. personas, kurām bija gļotādu vai parenterāls kontakts ar asinīm vai citu biomateriālu profesionālo pienākumu pildīšanas laikā, ārstniecības, skaistumkopšanas vai citu pakalpojumu saņemšanas laikā, pastāvot inficēšanās riskam;

4.4. inficētām grūtniecēm dzimušie bērni;

4.5. dzimumpartneri, ja netika ievēroti droša dzimumakta principi;

4.6. citas personas, kuras ir lietojušas kopīgus higiēnas priekšmetus (skūšanās piederumus, zobu birstes) vai ir bijis asins, bojātas ādas vai gļotādu kontakts;

4.7. ģimenes locekļi vai personas, kuras dzīvo kopā ar infekciozo personu (izņemot personas, kuras dzīvo uzturēšanās vietās).

08.07.2022