Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 479

Rīgā 2019. gada 15. oktobrī (prot. Nr. 48 21. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 19. septembra noteikumos Nr. 774 "Kontaktpersonu noteikšanas, primārās medicīniskās pārbaudes, laboratoriskās pārbaudes un medicīniskās novērošanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Epidemioloģiskās drošības likuma
19. panta pirmo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2006. gada 19. septembra noteikumos Nr. 774 "Kontaktpersonu noteikšanas, primārās medicīniskās pārbaudes, laboratoriskās pārbaudes un medicīniskās novērošanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 153. nr.; 2007, 177. nr.; 2009, 146. nr.; 2012, 57. nr.; 2016, 116. nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt 3.1. apakšpunktu aiz vārda "kontaktpersonām" ar vārdiem "vai citām kontaktpersonām, ja epidemioloģiskās izmeklēšanas laikā tiek konstatēti papildu inficēšanās riski";

1.2. svītrot 4. punkta trešo teikumu;

1.3. izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Slimību profilakses un kontroles centra reģionālās nodaļas epidemiologs (turpmāk - epidemiologs) organizē kontaktpersonu noteikšanu, ja:

5.1. saņemts paziņojums par saslimšanu ar infekcijas slimību. Šādā gadījumā apzina kontaktpersonas:

5.1.1. izglītības iestādē, stacionārā ārstniecības iestādē, sociālās aprūpes iestādē, bērnu aprūpes iestādē, bērnu uzraudzības pakalpojumu sniegšanas iestādē, kā arī darbavietā un citās personu uzturēšanās vietās (tai skaitā ieslodzījuma vietā, īslaicīgās aizturēšanas vietā, aizturēto patvēruma meklētāju izmitināšanas telpās un ārzemnieku izmitināšanas centrā, patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā, patversmē, kazarmās, viesnīcā) ārpus pacienta dzīvesvietas (turpmāk - uzturēšanās vieta), izņemot gadījumu, ja ir saslimšana ar šo noteikumu 10. un 11. punktā minēto slimību;

5.1.2. infekciozā pacienta dzīvesvietā (ģimenes locekļi, citas tuvas personas), ja sākotnējais steidzamais ziņojums par pacientu saņemts no ārsta, kas nav pacienta ģimenes ārsts, izņemot gadījumu, ja ir saslimšana ar šo noteikumu 10. un 11. punktā minēto slimību;

5.2. ārstniecības persona ziņo par šo noteikumu 10. un 11. punktā minēto slimības gadījumu un ir pamatotas aizdomas, ka personas inficēšanās notikusi šo noteikumu 5.1.1. apakšpunktā minētajā uzturēšanās vietā sadzīves kontakta ceļā (nav notikusi seksuālās transmisijas ceļā, vertikālās transmisijas ceļā vai lietojot injicējamās narkotikas) vai saņemot veselības aprūpes pakalpojumu;

5.3. ārstniecības persona ziņo par šo noteikumu 11. punktā minēto infekcijas slimības gadījumu un ir pamatotas aizdomas, ka inficētā persona radījusi infekcijas izplatīšanās risku sadzīves kontakta ceļā šo noteikumu 5.1.1. apakšpunktā minētajā uzturēšanās vietā;

5.4. persona ir bijusi vienādos inficēšanās apstākļos vai saskarē ar vidi (tai skaitā priekšmetiem), kas satur vai, iespējams, satur šo noteikumu pielikumā minēto infekcijas slimību izraisītājus, kā arī ar dzīvniekiem, kas inficēti ar šo noteikumu pielikumā minēto infekcijas slimību izraisītājiem;

5.5. infekciozā persona ir bijusi bioloģiskā materiāla donors;

5.6. konstatētas iespējamā bioloģiskā terorisma skartas vietas (teritorijas).";

1.4. papildināt noteikumus ar 5.1 punktu šādā redakcijā:

"5.1 Ārstniecības persona informē epidemiologu, veicot attiecīgu ierakstu paziņojumā par infekcijas slimību, kopīgi ar epidemiologu pieņem lēmumu par kontaktpersonu noteikšanu un sniedz epidemiologam informāciju, kas nepieciešama kontaktpersonu noteikšanai, ja ir pamatotas aizdomas par:

5.1 1. situāciju, kas atbilst šo noteikumu 5.2. un 5.3. apakšpunktam;

5.1 2. pacienta kā bioloģiskā materiāla recipienta inficēšanos ar HIV vai sifilisu;

5.1 3. HIV inficētās personas vai sifilisa pacienta bioloģiskā materiāla donāciju iespējamā infekciozā periodā.";

1.5. papildināt 6. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja pacientam ir konstatēta šo noteikumu 10. un 11. punktā minētā infekcija, ārsts informē viņu par infekcijas izplatīšanās ceļiem un norāda uz nepieciešamību informēt kontaktpersonu (dzimumpartneri, injicējamo narkotiku lietotāju) par nepieciešamību vērsties pie ārsta.";

1.6. aizstāt 7. un 8. punktā skaitļus un vārdus "10., 11. un 12. punktā" ar skaitļiem un vārdiem "10. un 11. punktā";

1.7. papildināt 11. punktu aiz vārda "venerologs" ar vārdiem "ģimenes ārsts vai uzturēšanās vietas ārstniecības persona";

1.8. izteikt 12. punktu šādā redakcijā:

"12. Tuberkulozes gadījumā kontaktpersonu primāro medicīnisko pārbaudi, laboratorisko pārbaudi un medicīnisko novērošanu veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem par epidemioloģiskās drošības pasākumiem tuberkulozes izplatības ierobežošanai.";

1.9. svītrot 13. punktā vārdus "un tuberkulozes gadījumā informē arī kontaktpersonas dzīvesvietai tuvāk praktizējošu pneimonologu";

1.10. izteikt 15. punktu šādā redakcijā:

"15. Kontaktpersonas primāro medicīnisko pārbaudi veic vismaz reizi medicīniskās novērošanas sākumā, bet ne vēlāk par diviem maksimālajiem novērošanas periodiem. HIV infekcijas, B un C hepatīta un sifilisa gadījumā primāro medicīnisko pārbaudi un laboratorisko pārbaudi veic neatkarīgi no maksimālā novērošanas perioda noilguma. Primārajā medicīniskajā pārbaudē var veikt tikai personas aptauju, ja nav konstatēta bīstama infekcijas slimība vai šo noteikumu pielikumā minētajos gadījumos nav nepieciešama kontaktpersonas izmeklēšana vai laboratoriskā pārbaude. Medicīniskās novērošanas ilgumu nosaka, ņemot vērā pēdējo saskari ar infekcijas avotu vai infekcijas pārnešanas faktoru.";

1.11. svītrot 17. punktā vārdu "primāro";

1.12. izteikt 19. punktu šādā redakcijā:

"19. Parauga ņemšanu un piegādi laboratoriskai pārbaudei nodrošina:

19.1. ārstniecības persona, epidemiologs vai epidemiologa palīgs - paraugus bakterioloģiskai, virusoloģiskai un parazitoloģiskai pārbaudei, kas ņemti no deguna, rīkles gala gļotādas un taisnās zarnas, kā arī paraugus, kuru iegūšanā neizmanto invazīvās metodes. Pēc epidemioloģiskām indikācijām uzliesmojumu izraisošās infekcijas slimības noteikšanai epidemiologs vai epidemiologa palīgs minētos paraugus var ņemt arī gadījumā, ja kontaktpersonai ir infekcijas slimības pazīmes;

19.2. ārstniecības persona - asins paraugu un citus paraugus bakterioloģiskai, virusoloģiskai, parazitoloģiskai un seroloģiskai pārbaudei, kuru iegūšanā izmanto invazīvās metodes, kā arī paraugus ādas lipīgo slimību un seksuāli transmisīvo infekciju noteikšanai.";

1.13. papildināt III nodaļu ar 20.1 punktu šādā redakcijā:

"20.1 Ja ir aizdomas par pacienta inficēšanos ar asins transmisijas infekciju pēc medicīnisko ierīču izmantošanas, personas, kuras bija vienādos inficēšanās apstākļos, laboratoriski pārbauda vienlaikus HIV, B hepatīta un C hepatīta infekcijas noteikšanai.";

1.14. aizstāt 21. punktā:

1.14.1. skaitli un vārdu "19.2. apakšpunktā" ar skaitli un vārdu "19. punktā";

1.14.2. skaitļus un vārdus "10., 11. un 12. punktā" ar skaitļiem un vārdiem "10. un 11. punktā";

1.15. izteikt pielikuma 8. punktu šādā redakcijā:

"8. Denges drudzis 4. piezīmē - 4.1. apakšpunktā minētās personas un personas, kuras bija vienādos inficēšanās apstākļos Primārā medicīniskā pārbaude un medicīniskā novērošana 14 dienas Nav jāveic"

1.16. izteikt pielikuma 10. punktu šādā redakcijā:

"10. Dzeltenais drudzis 4. piezīmē - 4.1. apakšpunktā minētās personas un personas, kuras bija vienādos inficēšanās apstākļos Primārā medicīniskā pārbaude un medicīniskā novērošana 6 dienas Nav jāveic"

1.17. svītrot pielikuma 48. punktu.

2. Noteikumi stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Veselības ministre I. Viņķele

01.01.2020