Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Saistītie dokumenti:
"Citi saistītie dokumenti"
Atlasīti: 30
Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likums 14.10.2010. likums/ LV, 174 (4366), 03.11.2010.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likums 31.10.2002. likums/ LV, 168 (2743), 19.11.2002.
Administratīvā procesa likums 25.10.2001. likums/ LV, 164 (2551), 14.11.2001.
Noteikumi par valsts nodevu par notariālo darbību izpildi un īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā Ministru kabineta 23.01.2001. noteikumi Nr. 28/ LV, 15 (2402), 26.01.2001.
Noteikumi par maksājumiem, izpērkot īpašumā piešķirto zemi lauku apvidos Ministru kabineta 31.08.1999. noteikumi Nr. 306/ LV, 286/289 (1746/1749), 03.09.1999.
Kārtība, kādā izmaksājama kompensācija naudā, dzēšot nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem par īpašumā bijušo zemi lauku apvidos piešķirtos sertifikātus Ministru kabineta 16.02.1999. noteikumi Nr. 51/ LV, 48/49 (1508/1509), 19.02.1999.
Kārtība, kādā publicējama informācija par darījumiem ar zemes īpašumu un nosakāmi zemes īpašumu apmēru ierobežojumi Ministru kabineta 09.12.1997. noteikumi Nr. 411/ LV, 322/323 (1037/1038), 11.12.1997.
Noteikumi par neatsavināto zemes īpašumu turpmākas izmantošanas un atsavināšanas kārtību lauku apvidos un pilsētās Ministru kabineta 09.12.1997. noteikumi Nr. 412/ LV, 322/323 (1037/1038), 11.12.1997.
Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos 30.10.1997. likums/ LV, 296/297 (1011/1012), 13.11.1997.
Noteikumi par Tukuma rajona Matkules pagasta un Tukuma rajona Zemītes pagasta apvienošanos ar Tukuma rajona Kandavas pilsētu ar lauku teritoriju Ministru kabineta 07.10.1997. noteikumi Nr. 344/ LV, 260/262 (975/977), 09.10.1997.
Noteikumi par Ogres rajona Ikšķiles pilsētu ar lauku teritoriju Ministru kabineta 08.07.1997. noteikumi Nr. 237/ LV, 180/181 (895/896), 11.07.1997.
Kārtība, kādā izmaksājama kompensācija naudā, dzēšot par bijušo zemes īpašumu lauku apvidos piešķirtos zemes īpašuma kompensācijas sertifikātus Ministru kabineta 20.05.1997. noteikumi Nr. 187/ LV, 126/127 (841/842), 23.05.1997.
Noteikumi par lauku apvidu zemes nomas maksas maksimālo lielumu un samaksas kārtību Ministru kabineta 15.04.1997. noteikumi Nr. 143/ LV, 99 (814), 18.04.1997.
Noteikumi par Tukuma rajona Kandavas pilsētu ar lauku teritoriju Ministru kabineta 01.10.1996. noteikumi Nr. 375/ LV, 167 (652), 04.10.1996.
Repatriācijas likums 21.09.1995. likums/ LV, 155 (438), 10.10.1995.
Noteikumi par rudzu cenas noteikšanu zemes izpirkšanai un kompensācijas par bijušo zemes īpašumu lauku apvidos aprēķināšanai Ministru kabineta 12.09.1995. noteikumi Nr. 276/ LV, 142 (425), 19.09.1995.
Noteikumi par zemes reformas īstenošanu pilsētās Ministru kabineta 29.08.1995. noteikumi Nr. 264/ LV, 134 (417), 05.09.1995.
Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju 21.06.1995. likums/ LV, 103 (386), 11.07.1995.
Noteikumi par valsts un pašvaldību zemes izsoles kārtību Ministru kabineta 20.06.1995. noteikumi Nr. 160/ LV, 100 (383), 04.07.1995.
Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās 29.03.1995. likums/ LV, 56 (339), 11.04.1995.
Par pašvaldībām 19.05.1994. likums/ LV, 61 (192), 24.05.1994.
Par grozījumiem un papildinājumiem atsevišķos Latvijas Republikas likumdošanas aktos sakarā ar Valsts zemes dienesta izveidošanu 27.04.1993. likums/ LV, 23, 11.05.1993.
Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz uzņēmumiem un citiem īpašuma objektiem 30.03.1993. likums/ Ziņotājs, 14/15, 15.04.1993.
Par valsts un pašvaldību uzņēmumu nomu un nomu ar izpirkumu 23.02.1993. likums/ Ziņotājs, 8/9, 04.03.1993.
Par normatīvo aktu apstiprināšanu zemes privatizācijai lauku apvidos Ministru Padomes 10.02.1993. lēmums Nr. 66/ Ziņotājs, 10/11, 18.03.1993.
Par Latvijas Republikas likuma «Par zemes privatizāciju lauku apvidos» atsevišķu pantu piemērošanu Augstākās Padomes Prezidija 17.12.1992. lēmums / Ziņotājs, 1/2, 14.01.1993.
Par Latvijas Republikas likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" spēkā stāšanās kārtību Augstākās Padomes 10.07.1992. lēmums / Ziņotājs, 32/33/34, 20.08.1992.
Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos 21.11.1990. likums/ Ziņotājs, 49, 06.12.1990.
Par zemes komisijām 10.07.1990. likums/ Ziņotājs, 31, 02.08.1990.
Civillikums 28.01.1937. likums/ Valdības Vēstnesis, 41, 20.02.1937.