Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Saistītie dokumenti:
"Citi saistītie dokumenti"
Atlasīti: 25
Par lietas Nr. 2021-37-03 ierosināšanu Satversmes tiesas 07.09.2021. informācija / LV, 08.09.2021.
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" Ministru kabineta 14.07.2021. rīkojums Nr. 512/ LV, 16.07.2021.
Par lietas Nr. 2021-33-0103 ierosināšanu Satversmes tiesas 09.07.2021. informācija / LV, 12.07.2021.
Par lietas Nr. 2021-29-03 ierosināšanu Satversmes tiesas 22.06.2021. informācija / LV, 28.06.2021.
Par lietas Nr. 2021-24-03 ierosināšanu Satversmes tiesas 07.06.2021. informācija / LV, 09.06.2021.
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai". Precizējot iepriekš publicēto Ministru kabineta 13.04.2021. noteikumi Nr. 230/ LV, 15.04.2021.
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai". Precizējot iepriekš publicēto Ministru kabineta 01.04.2021. noteikumi Nr. 191/ LV, 06.04.2021.
Par lietas Nr. 2021-10-03 ierosināšanu Satversmes tiesas 24.03.2021. informācija / LV, 25.03.2021.
Par valsts budžetu 2021. gadam 02.12.2020. likums/ LV, 11.12.2020.
Grozījumi Salaspils novada domes 2012. gada 29. augusta saistošajos noteikumos Nr. 28/2012 "Neizvērtējamie pabalsti Salaspils novada iedzīvotājiem" Salaspils novada domes 15.10.2020. saistošie noteikumi Nr. 27/2020/ LV, 21.10.2020.
Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2018. gada 20. decembra saistošajos noteikumos Nr. 38 "Par kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam" Siguldas novada domes 15.10.2020. saistošie noteikumi Nr. 33/ LV, 22.10.2020.
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai". Precizējot iepriekš publicēto Ministru kabineta 28.07.2020. noteikumi Nr. 460/ LV, 05.08.2020.
Par kultūras darbiniekiem, kuru ierašanās Latvijā nepieciešama kultūras pakalpojumu un publisko pasākumu rīkošanai Kultūras ministrijas 22.07.2020. rīkojums Nr. 2.5-1-107/ LV, 24.07.2020.
Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums 05.06.2020. likums/ LV, 09.06.2020.
Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību 20.03.2020. likums/ LV, 21.03.2020.
Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu Ministru kabineta 12.03.2020. rīkojums Nr. 103/ LV, 12.03.2020.
Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumi Nr. 709/ LV, 28.12.2015.
Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās, speciālajās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi Ministru kabineta 13.10.2015. noteikumi Nr. 591/ LV, 05.11.2015.
Noteikumi par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā Ministru kabineta 14.08.2012. noteikumi Nr. 557/ LV, 29.08.2012.
Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likums 17.03.2005. likums/ LV, 01.04.2005.
Imigrācijas likums 31.10.2002. likums/ LV, 20.11.2002.
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums 31.10.2002. likums/ LV, 19.11.2002.
Sporta likums 24.10.2002. likums/ LV, 13.11.2002.
Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā 20.12.2001. likums/ LV, 28.12.2001.
Izglītības likums 29.10.1998. likums/ LV, 17.11.1998.