Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 12.09.2020. - 28.10.2021. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Kultūras ministrijas 2021. gada 26. oktobra rīkojumu "Par kultūras darbiniekiem, kuru ierašanās Latvijas Republikā saistīta ar kultūras pakalpojumu sniegšanu un publisko pasākumu rīkošanu".
Kultūras ministra rīkojums Nr. 2.5-1-107

Rīgā 2020. gada 22. jūlijā
Par kultūras darbiniekiem, kuru ierašanās Latvijā nepieciešama kultūras pakalpojumu un publisko pasākumu rīkošanai
Izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa
noteikumu Nr. 241 "Kultūras ministrijas nolikums"
9.11. apakšpunktu

1. Pamatojoties ar Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošana" (turpmāk – MK noteikumi Nr. 360) 61. punktu, nosaku, ka uz kultūras darbiniekiem, kuru ierašanās Latvijā nepieciešama kultūras pakalpojumu un publisko pasākumu rīkošanai (turpmāk – persona), netiek attiecināta MK noteikumu Nr. 360 56.1. apakšpunktā minētā prasība par pašizolāciju, ja personai nav novērojamas akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes, personai pēc ierašanās Latvijas Republikā veikta laboratoriska izmeklēšana Covid-19 diagnostikai un izmeklējuma rezultāts ir negatīvs un persona ierodas pēc Latvijā reģistrēta kultūras pakalpojumu sniedzēja vai publiska pasākuma rīkotāja (turpmāk – rīkotājs) uzaicinājuma, lai veiktu šādus darba pienākumus, kas saistīti ar kultūras pakalpojumu un publisku pasākumu rīkošanu:

1.1. režisors;

1.2. scenogrāfs;

1.3. tērpu mākslinieks;

1.4. aktieris;

1.5. solists;

1.6. mūziķis;

1.7. diriģents;

1.8. baleta mākslinieks;

1.9. koncertmeistars;

1.10. horeogrāfs;

1.11. vizuālās mākslas speciālists;

1.12. filmēšanas grupas dalībnieks;

1.13. cirka mākslinieks;

1.14. mākslas kritiķis;

1.15. māksliniekus apkalpojošie darbinieki (ne vairāk kā divi vienā pieteikumā);

1.16. literāts.

(Grozīts ar kultūras ministra 17.08.2020. rīkojumu Nr. 2.5-1-122; kultūras ministra 10.09.2020. rīkojumu Nr. 2.5-1-143)

2. Rīkotājs, kas uzaicina un plāno nodarbināt personu, pirms personas nodarbināšanas Latvijā iesniedz Kultūras ministrijā apliecinājumu par:

2.1. personas atbilstību šā rīkojuma 1.punktā minētajam izņēmumam, norādot personas uzturēšanās mērķi un plānoto uzturēšanās ilgumu;

2.2. to, ka personai pēc ierašanās Latvijas Republikā tiks veikta laboratoriska izmeklēšana Covid-19 diagnostikai;

2.3. to, ka līdz brīdim, kamēr persona nav saņēmusi šā rīkojuma 2.2. punktā minēto laboratoriskās izmeklēšanas rezultātu, personai ir nodrošināta pašizolācija;

2.4. to, ka 14 dienas no personas ierašanās Latvijas Republikā nodrošinās personas pašizolāciju ārpus darba laika un šajā laikā persona neizmantos sabiedrisko transportu, kā arī nodrošinās personas transportēšanu uz darba izpildes vai pakalpojuma sniegšanas vietu un no tās;

2.5. to, ka persona ievēros visus ierobežojumus, kas noteikti Covid-19 infekcijas izplatības novēršanai, tai skaitā MK noteikumu Nr. 360 56.2. un 56.3. apakšpunktā minētos nosacījumus par citu personu nepakļaušanu inficēšanās riskam un sava veselības stāvokļa novērošanu;

2.6. to, ka gadījumā, ja personai Latvijas Republikā paredzēts uzturēties ilgāk par piecām dienām, personai tiks veikts atkārtota laboratoriskā izmeklēšana Covid-19 diagnostikai attiecīgi 5.–7. dienā pēc personas izbraukšanas no valsts, kas ir Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē publicētā valsts, uz kuru attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi;

2.7. to, ka tiks nodrošināta ar ārstniecību saistīto izmaksu segšana, ja personai tiks apstiprināta Covid-19 infekcija.

(Kultūras ministra 17.08.2020. rīkojuma Nr. 2.5-1-122 redakcijā)

3. Rīkojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

4. Publicēt šo rīkojumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Kultūras ministra p.i.
zemkopības ministrs K. Gerhards
12.09.2020