Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Saistītie dokumenti:
"Citi saistītie dokumenti"
Atlasīti: 24
Dzīvnieku audzēšanas un ciltsdarba likums 11.10.2018. likums/ LV, 24.10.2018.
Par karantīnas noteikšanu, ierobežojumiem un kontroles pasākumiem Pārtikas un veterinārā dienesta 04.07.2014. rīkojums Nr. 99/ LV, 07.07.2014.
Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām Ministru kabineta 20.08.2013. noteikumi Nr. 621/ LV, 17.09.2013.
Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli 07.03.2013. likums/ LV, 27.03.2013.
Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība Ministru kabineta 21.06.2011. noteikumi Nr. 491/ LV, 30.06.2011.
Noteikumi par robežšķērsošanas vietām un tajās veicamajām pārbaudēm Ministru kabineta 27.07.2010. noteikumi Nr. 704/ LV, 12.08.2010.
Civilās aizsardzības likums 05.10.2006. likums/ LV, 26.10.2006.
Kārtība, kādā piešķir un dzīvnieku īpašnieks saņem kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā Ministru kabineta 15.03.2005. noteikumi Nr. 177/ LV, 18.03.2005.
Kārtība, kādā veterinārmedicīniskās aprūpes uzņēmumi un personas, kas nodarbojas ar veterinārmedicīnisko praksi, iegādājas, uzglabā un izlieto zāles Ministru kabineta 06.04.2004. noteikumi Nr. 244/ LV, 15.04.2004.
Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā. Precizējot iepriekš publicēto 01.04.2004. likums/ LV, 21.04.2004.
Veterināro zāļu marķēšanas, izplatīšanas un kontroles noteikumi Ministru kabineta 25.03.2004. noteikumi Nr. 168/ LV, 30.03.2004.
Kārtība, kādā veicama nomedīto savvaļas dzīvnieku pirmapstrāde, un higiēnas prasības nomedīto savvaļas dzīvnieku gaļas apstrādei un tās sagatavošanai izplatīšanai Ministru kabineta 27.12.2002. noteikumi Nr. 605/ LV, 30.12.2002.
Veterinārās un higiēnas prasības kautuvēm, kārtība, kādā dzīvnieki tiek nokauti realizācijai, un higiēnas prasības gaļas iegūšanai Ministru kabineta 23.12.2002. noteikumi Nr. 555/ LV, 30.12.2002.
Valsts pārvaldes iekārtas likums 06.06.2002. likums/ LV, 21.06.2002.
Noteikumi par veterinārās ekspertīzes veikšanai nepieciešamajiem darba apstākļiem un veterinārās ekspertīzes veikšanas kārtība Ministru kabineta 14.05.2002. noteikumi Nr. 185/ LV, 17.05.2002.
Kārtība, kādā veic to infekcijas slimību profilaksi un apkarošanu, ar kurām slimo gan dzīvnieki, gan cilvēki Ministru kabineta 30.04.2002. noteikumi Nr. 175/ LV, 07.05.2002.
Putnu un inkubējamo olu aprites veterinārās prasības Ministru kabineta 23.04.2002. noteikumi Nr. 166/ LV, 26.04.2002.
Epizootiju uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība Ministru kabineta 19.03.2002. noteikumi Nr. 127/ LV, 26.03.2002.
Pārtikas un veterinārā dienesta nolikums Ministru kabineta 12.03.2002. noteikumi Nr. 112/ LV, 15.03.2002.
Atliekvielu kontroles un tās finansēšanas kārtība Ministru kabineta 26.02.2002. noteikumi Nr. 87/ LV, 01.03.2002.
Dzīvnieku izcelsmes atkritumproduktu pārstrādes un iznīcināšanas kārtība Ministru kabineta 13.11.2001. noteikumi Nr. 477/ LV, 16.11.2001.
Putnu un trušu gaļas aprites noteikumi Ministru kabineta 30.10.2001. noteikumi Nr. 460/ LV, 08.11.2001.
Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" normu piemērošanas noteikumi Ministru kabineta 04.04.2000. noteikumi Nr. 131/ LV, 07.04.2000.
Par veterinārmedicīnu 30.06.1992. likums/ Ziņotājs, 30.07.1992.