Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2004. - 31.12.2005. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt 2005. gada 17. novembra likumu: Azartspēļu un izložu likums.
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par izlozēm un azartspēlēm
I nodaļa
VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. pants. Šis likums nosaka izložu (loteriju) un azartspēļu organizēšanas un uzturēšanas, kā arī to ierobežošanas noteikumus, ievērojot Civillikuma (2281.2288. pants) prasības.

2.pants.  (1)  Latvijas Republikā izložu un azartspēļu organizēšanai kā komercdarbības veidam ir nepieciešama speciālā atļauja (licence), ko piešķir tikai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētām kapitālsabiedrībām.

(2) Ārvalstu ieguldītāju (izņemot Eiropas Savienības dalībvalstu un asociēto valstu ieguldītājus) daļa to uzņēmējsabiedrību pamatkapitālā, kuras organizē izlozes un azartspēles, nedrīkst būt lielāka par 49 procentiem.

(3) Ja Saeimas apstiprinātie starptautiskie līgumi paredz citādus noteikumus nekā šis likums, piemērojami starptautiskā līguma noteikumi.

(11.11.1999. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.06.2003. likumu, kas stājas spēkā 24.07.2003.)

3.pants. Izloze un azartspēle šā likuma izpratnē ir spēle vai derības, kurām ir laimes līguma raksturs un kurās to dalībnieku iegūtajiem laimestiem pilnīgi vai daļēji ir gadījuma raksturs; spēle ar fiziskās prasmes un iemaņu spēļu automātiem (pusher), kurā tās dalībniekiem ir iespēja saņemt laimestu atkarībā no spēlētāju veiklības un veiksmīga gadījuma.

Par azartspēli šā likuma izpratnē nav uzskatāma tāda spēle spēļu automātā, kurā vienīgais laimests ir bezmaksas spēle šajā spēļu automātā, kā arī spēle spēļu automātā ar mantiska rakstura laimestu (izņemot laimestu naudā), kura vērtība nav lielāka par 10 latiem.

(10.04.1997. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.1997.)

4. pants. Laimēšanas iespējas un laimestu veidu (nauda, mantas, vērtspapīri u.tml.) nosaka izlozes plāns vai azartspēles noteikumi.

II nodaļa
IZLOŽU UN AZARTSPĒĻU VEIDI

5. pants. Naudas vai/un mantu izlozē tās dalībnieki piedalās, nopērkot biļetes vai citādā veidā samaksājot dalības maksu, un izlozes organizētājs piedāvā kā laimestus naudu, mantas, vērtspapīrus u. tml.

6.pants. Momentloterijas ir izlozes, kurās to dalībniekam uzreiz pēc izlozes biļetes iegādes ir iespējams uzzināt savu laimestu.

(19.06.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.07.2003.)

7. pants. Skaitļu izlozēs (loto, sportloto, skaitļu loto) laimestu saņem laimējušo skaitļu, simbolu vai citu spēles noteikumos vai to kombināciju noteikšanas rezultātā, un tas ir atkarīgs no iemaksāto likmju summas.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.06.1997. likumu, kas stājas spēkā 01.07.1997.)

7.1 pants. Veiksmes spēle pa tālruni ir azartspēle, kuras rezultātu pilnīgi vai daļēji nosaka gadījums un kurā tās dalībnieks atbildot uz jautājumu vai citādā veidā saskaņā ar spēles noteikumiem piedalās spēlē, izmantojot telekomunikāciju pakalpojumus, un dalības maksas likmi iemaksā pēc spēles organizētāja noteiktā telekomunikāciju papildpakalpojuma tarifa.

(11.11.1999. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2000.)

8. pants. Bingo ir azartspēle, kurā tās dalībnieki, izmantojot skaitļu kartīti vai elektronisko tabulu, laimē atkarībā no iemaksāto likmju kopsummas un uzminētās skaitļu kombinācijas.

9.pants. Totalizators ir azartspēle, kuras rezultātu daļēji nosaka gadījums un kurā piedaloties spēlētājs iemaksā likmi par sacensību rezultātu, bet laimesta lielums ir atkarīgs no iemaksāto likmju kopsummas.

(10.04.1997. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.1997.)

9.1 pants. Derības šā likuma izpratnē ir azartspēle, kuras rezultātu daļēji nosaka gadījums un kurā piedaloties spēlētājs iemaksā likmi un vienojas ar derību organizētāju par kāda notikuma iespējamību vai neiespējamību, un laimesta lielums ir atkarīgs no iemaksātās likmes, kā arī no laimesta summas aprēķināšanai izmantotā indeksa, kas noteikts pirms minētā notikuma sākuma.

(10.04.1997. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.1997.)

10. pants. Cilindriskās spēles (rulete) ir azartspēles, kurās to dalībnieki, nosakot skaitļu, simbolu vai citu zīmju kombinācijas ar rotējošas iekārtas palīdzību, laimē atkarībā no iepriekš noteiktās dalībnieku iemaksāto likmju kopsummas un laimestu proporcijas.

11. pants. Kāršu un kauliņu spēle ir azartspēle, kurā tās dalībnieki ar noteiktu kāršu izlikšanu vai kauliņa skaitļa uzmešanu nosaka laimestu un tā lielumu.

12. pants. Spēļu automātu spēle ir azartspēle, kurā tās dalībnieki ar spēļu iekārtām automātiski nosaka laimestu un tā lielumu.

13. pants. (1) Latvijas teritorijā ir atļautas tikai šajā likumā minētās izlozes un azartspēles.

(2) Azartspēļu automātu un iekārtu ekspluatācija atļauta tikai tādā gadījumā, ja veikta to marķēšana. Marķēšana šā likuma izpratnē ir azartspēļu iekārtu reģistrēšana, pārbaude un reģistrētu marķējuma zīmju piešķiršana licencēto kapitālsabiedrību īpašumā esošajiem vai uz finanšu līzinga līguma pamata iegādātajiem azartspēļu automātiem un iekārtām. Azartspēļu automātu un iekārtu marķēšanas kārtību, marķējuma zīmes izsniegšanas termiņus, marķējuma zīmes izsniedzējinstitūciju, kā arī par marķējuma zīmes izsniegšanu maksājamās valsts nodevas apmēru nosaka Ministru kabinets.

(3) (Izslēgta ar 19.06.2003. likumu)

(4) Azartspēļu organizēšanas vietā, kas šā likuma izpratnē nav uzskatāma par kazino vai spēļu zāli, atļauts uzstādīt un ekspluatēt ne vairāk kā piecus azartspēļu automātus.

(11.11.1999. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 13.06.2002. un 19.06.2003. likumu, kas stājas spēkā 24.07.2003.)

III nodaļa
KAZINO UN SPĒĻU ZĀLES

(Nodaļas nosaukums 13.06.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2002.)

14. pants. (Izslēgts ar 13.06.2002. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2002.)

15.pants. (1) Kazino ir ēkas inventarizācijas plānā atzīmēta konstruktīvi nodalīta atsevišķa telpa vai vairākas savstarpēji saistītas telpas, kuras ir īpaši iekārtotas ruletes, spēļu automātu, kāršu un kauliņu spēļu organizēšanai un kurās ir uzstādīti vismaz:

1) četri kāršu vai kauliņu spēles galdi un viens ruletes spēles galds, ja kazino atrodas Rīgā;

2) divi kāršu vai kauliņu spēles galdi un viens ruletes spēles galds, ja kazino atrodas ārpus Rīgas.

(2) Cilindriskās spēles, kāršu un kauliņu spēles galdus aizliegts uzstādīt un ekspluatēt ārpus kazino.

(13.06.2002. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.06.2003. likumu, kas stājas spēkā 24.07.2003.)

16.pants. (1) Spēļu zāle ir ēkas inventarizācijas plānā atzīmēta konstruktīvi nodalīta atsevišķa telpa vai vairākas savstarpēji saistītas telpas, kurās ekspluatē vismaz 10 azartspēļu automātus.

(2) Bingo zāle ir ēkas inventarizācijas plānā atzīmēta konstruktīvi nodalīta atsevišķa telpa vai vairākas savstarpēji saistītas telpas, kurās organizē bingo.

(19.06.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.07.2003.)

16.1 pants. Spēļu zālē drīkst uzstādīt tikai vienas kapitālsabiedrības īpašumā esošos vai uz finanšu līzinga līguma pamata iegādātos azartspēļu automātus. 

(13.06.2002. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.06.2003. likumu, kas stājas spēkā 24.07.2003.)

16.2 pants. Kapitālsabiedrībai, kuram izsniegta atļauja (licence) spēļu zāles atvēršanai, tās darba laikā jānodrošina nepārtraukta sava darbinieka — atbildīgās personas klātbūtne.

(13.06.2002. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.06.2003. likumu, kas stājas spēkā 24.07.2003.)

16.3 pants. Kapitālsabiedrība, kuram izsniegta atļauja (licence) spēļu zāles atvēršanai, ir atbildīgs par azartspēļu norises likumību.

(13.06.2002. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.06.2003. likumu, kas stājas spēkā 24.07.2003.)

17. pants. Ieeja kazino un spēļu zālēs ir atļauta tikai personām, kuras sasniegušas 18 gadu vecumu.

(28.09.1995. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 13.06.2002. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2002.)

18. pants. Kazino un spēļu zāles elektroapgādes sistēmai jānodrošina nepārtraukta un netraucēta azartspēļu norise.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 13.06.2002. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2002.)

19.pants. Kazino īpašnieks nodrošina:

1) kazino darba laikā nepārtrauktu katra spēles galda, kazino ieejas, apmeklētāju reģistratūras un kases telpas videoierakstu reālā laika režīmā. Videonovērošanas sistēmas ieraksts glabājams vismaz septiņas dienas, skaitot no attiecīgā ieraksta izdarīšanas dienas;

2) atsevišķu kases telpu;

3) vismaz divas ieejas — atsevišķi kazino darbiniekiem un atsevišķi kazino apmeklētājiem;

4) katra kazino apmeklētāja reģistrāciju pirms viņa ieiešanas telpā, kur tiek organizētas azartspēles;

5) Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteikto prasību ievērošanu, kārtojot kazino apmeklētāju reģistru.

(13.06.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2002. Panta jaunā redakcija stājas spēkā 01.09.2002. Sk. pārejas noteikumu 3. punktu)

19.1 pants. Kazino apmeklētāju reģistrē katrā kazino apmeklējuma reizē, pieprasot no viņa personu apliecinošu dokumentu un ievadot kazino apmeklētāju reģistrā šādu informāciju:

1) apmeklētāja vārds (vārdi), uzvārds;

2) personas kods (personām, kurām personas kods netiek piešķirts, — personu apliecinoša dokumenta izdošanas datums, numurs un izdevējiestādes nosaukums);

3) datums un laiks, kad persona iegājusi telpā, kur tiek organizētas azartspēles.

Atkārtota apmeklējuma gadījumā personu apliecinoša dokumenta vietā kazino apmeklētājs var uzrādīt attiecīgā kazino īpašnieka izdotu speciālu kazino apmeklētāja karti. Apmeklētāja kartē:

1) ievietojama fotogrāfija;

2) norādāms vārds (vārdi), uzvārds;

3) norādāms personas kods (personām, kurām personas kods netiek piešķirts, — personu apliecinoša dokumenta izdošanas datums, numurs un izdevējiestādes nosaukums). 

(13.06.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2002. Pants stājas spēkā 01.09.2002. Sk. pārejas noteikumu 3. punktu)

19.2 pants. Kazino apmeklētāju reģistrācijas mērķis ir noteikt visu kazino apmeklētāju identitāti, lai nepieļautu nepilngadīgu personu apmeklējumus un novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju.

Kazino apmeklētāju reģistrā iekļautā informācija līdz tās nodošanai Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai glabājama elektroniskā veidā, nodrošinoties pret šīs informācijas nozaudēšanu vai bojāšanu un ieviešot sistēmu, kas informācijas nozaudēšanas gadījumā ļauj to atjaunot pilnā apjomā.

Visa kazino apmeklētāju reģistrā iekļautā informācija reizi mēnesī apkopojama un iesniedzama Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai, kas nodrošina šīs informācijas saglabāšanu piecus gadus.

Kazino apmeklētāju reģistrācijas kārtību, reģistrā iekļaujamās informācijas uzglabāšanas, apkopošanas, tālāknodošanas kārtību, kā arī informācijas saņēmēju kategorijas un citus ar kazino apmeklētāju reģistru saistītus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, kas nodrošina personas datu aizsardzību, reglamentē Ministru kabineta noteikumi.

(13.06.2002. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.06.2003. likumu, kas stājas spēkā 24.07.2003.)

20.pants. (1) Pašvaldībai ir tiesības noteikt teritorijas, kurās aizliegts organizēt azartspēles. Divpadsmit mēnešu laikā pēc šāda lēmuma pieņemšanas azartspēļu organizētāji demontē šajās teritorijās ārpus kazino un spēļu zālēm uzstādītos azartspēļu automātus un pārtrauc šajās teritorijās likmju pieņemšanu dalībai totalizatorā vai derībās, trīsdesmit sešu mēnešu laikā pēc šāda lēmuma pieņemšanas azartspēļu organizētāji slēdz šajās teritorijās esošos kazino, spēļu zāles vai bingo zāles.

(2) Pašvaldības informē Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju par teritorijām, kurās nedrīkst rīkot azartspēles.

(3) Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija neizsniedz atļauju azartspēļu organizēšanai un rīkošanai teritorijās, kurās pašvaldība aizliegusi rīkot azartspēles.

(11.11.1999. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.06.2003. likumu, kas stājas spēkā 24.07.2003.)

IV nodaļa
IZLOŽU UN AZARTSPĒĻU IEROBEŽOJUMI

21. pants. Ir aizliegts organizēt un rīkot izlozes un azartspēles, ja:

1) Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā nav saņemta attiecīga atļauja (licence);

2) Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija nav apstiprinājusi izlozes plānu vai azartspēles noteikumus;

3) kopējā laimestu vērtība visu veidu izlozēm ir mazāka par 45 procentiem no biļešu realizācijas kopsummas, totalizatora, derību un bingo spēļu laimestu kopsumma — mazāka par 50 procentiem no iemaksāto likmju kopsummas, spēļu automāta (izņemot šā likuma 3.pantā minēto fiziskās prasmes un iemaņu spēļu automātu) laimests — mazāks par 80 procentiem no iemaksu kopsummas, veiksmes spēlei pa tālruni — mazāks par 45 procentiem no iemaksāto likmju kopsummas;

4) (izslēgts ar 19.06.2003. likumu);

5) izložu vai azartspēļu organizēšanai un uzturēšanai izsniegtā speciālā atļauja (licence) (turpmāk — atļauja) nodota trešajai personai;

6) (izslēgts ar 19.06.2003. likumu);

7) azartspēles tiek organizētas pasta vai banku iestādēs, masu kultūras pasākumu rīkošanas vietās šo pasākumu norises laikā, medicīnas un izglītības iestāžu ēkās, valsts pārvaldes iestādēs, baznīcās un kulta celtnēs;

8) azartspēles tiek organizētas un rīkotas veikalos un tirgos, dzelzceļa stacijās, autoostās, lidostās, ostās ar būvkonstrukcijām speciāli nenorobežotās vietās;

9) azartspēlēs piedalās personas, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu;

10) (izslēgts ar 19.06.2003. likumu);

11) (izslēgts ar 19.06.2003. likumu);

12) (izslēgts ar 19.06.2003. likumu);

13) (izslēgts ar 13.06.2002. likumu).

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.09.1995., 10.04.1997., 05.06.1997., 11.11.1999., 13.06.2002. un 19.06.2003. likumu, kas stājas spēkā 24.07.2003.)

22.pants. Latvijas Republikā valsts mēroga izložu organizēšanas monopols pieder valstij. Valsts mēroga izlozes un azartspēles tiek organizētas un izlozes biļetes vai spēles kartītes tiek izplatītas Latvijas Republikas teritorijā. Izlozes laimestus vai azartspēles rezultātus nosaka publiskas izlozes vai izspēles veidā.

Valsts mēroga izlozēs vai azartspēlēs izlozes biļešu vai spēles kartīšu vērtības kopsumma nedrīkst būt mazāka par 100 000 latu.

(28.09.1995. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 25.10.1995.)

23. pants. Vietēja mēroga izlozēs un azartspēlēs laimesti un azartspēļu rezultāti tiek noteikti publiskas izlozes vai izspēles veidā, un tās ir organizējamas tikai attiecīgās pilsētas, rajona vai pagasta teritorijā. Vietēja mēroga izlozes vai azartspēles vienlaicīga organizēšana vairākās pilsētās, rajonos vai pagastos nav pieļaujama, ja to veic viens organizētājs.

Vietējā mēroga izlozēs biļešu vērtības kopsumma nepārsniedz. 10000 latu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.09.1995. likumu, kas stājas spēkā 25.10.1995.)

23.1 pants.  Vietēja mēroga vienreizēja rakstura izlozēs laimesti tiek noteikti publiskas izlozes veidā, un tās organizējamas atklāta publiska sarīkojuma norises vietā un laikā.

Vietēja mēroga vienreizēja rakstura izlozes biļetes var izplatīt tikai attiecīgā publiskā sarīkojuma norises vietā un laikā, un biļešu vērtības kopsumma nedrīkst pārsniegt 500 latu.

Vietēja mēroga vienreizēja rakstura izlozēs laimesti nedrīkst būt nauda.

(11.11.1999. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2000.)

24. pants. (1) Izložu un azartspēļu organizētāji un rīkotāji ir atbildīgi par izložu un azartspēļu:

1) norises likumību;

2) nodokļa un nodevas, kā arī citu nodokļu un nodevu nomaksu likumā noteiktajā kārtībā un apmērā;

3) īstenošanā iesaistītā personāla kompetenci un profesionalitāti;

4) tāda laimesta izmaksu spēlētājam 24 stundu laikā pēc tā iegūšanas, kurš nepārsniedz 500 latus. Laimesti, kuri pārsniedz 500 latus, izmaksājami saskaņā ar azartspēles noteikumos vai izlozes plānā paredzēto kārtību.

(2) Lai garantētu normatīvo aktu prasību ievērošanu, azartspēļu organizētājam ir tiesības izdot iekšējās kārtības noteikumus, kas jāievēro azartspēļu vietu apmeklētājiem.

(3) Citas juridiskās personas, kurām azartspēļu organizētāji un rīkotāji likumdošanas aktos paredzētajā kārtībā nodevuši azartspēļu automātus apkalpošanā, ir atbildīgas par to, lai vietā, kur ārpus kazino un spēļu zālēm atļauts uzstādīt azartspēļu automātus, neatrastos vairāk par pieciem azartspēļu automātiem, un par šā likuma 21.panta 9.punktā paredzētā aizlieguma ievērošanu.

(4) Katrā vietā, kur ārpus kazino un spēļu zālēm tiek uzstādīti un ekspluatēti azartspēļu automāti, jāatrodas personai, kas ir atbildīga par šā likuma 21.panta 9.punktā paredzētā aizlieguma un Ministru kabineta noteikto prasību ievērošanu un ir noslēgusi darba līgumu ar licencēto kapitālsabiedrību, kuras automāti uzstādīti šajā azartspēļu organizēšanas vietā.

(5) Kapitālsabiedrības vai fiziskās personas, kas izlozes un azartspēles organizē un rīko bez Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas atļaujas vai organizē un rīko izlozes un azartspēles, kuras nav minētas šā likuma II nodaļā, sauc pie likumos noteiktās administratīvās atbildības vai kriminālatbildības. Šādas darbības rezultātā gūtie ienākumi ieskaitāmi valsts pamatbudžetā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.09.1995., 10.04.1997., 05.06.1997., 11.11.1999., 13.06.2002. un 19.06.2003. likumu, kas stājas spēkā 24.07.2003.)

25. pants. Sabiedriskās organizācijas un to apvienības un reliģiskās organizācijas drīkst rīkot tikai vietēja mēroga vienreizēja rakstura izlozes, ja šīs izlozes notiek atklātu publisku sarīkojumu veidā vai sakarā ar sabiedrisku pulcēšanos uz māksliniecisku vērtību, mūzikas priekšnesumu vai sporta demonstrējumiem, ir iesniegts pieteikums un saņemta atļauja Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

25.1 pants. Izlozes vai azartspēles organizētājs identificē personas, kas pērk vai maina pret naudu spēles čipus, žetonus vai citus spēles dalības līdzekļus par summu, kas ir ekvivalenta 1000 eiro vai lielāka, pārrēķinot latos pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa, no šīm personām pieprasot šādus datus:

1) vārds (vārdi), uzvārds;

2) personas kods (personām, kurām personas kods netiek piešķirts, — personu apliecinoša dokumenta izdošanas datums, numurs un izdevējiestādes nosaukums).

(13.06.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2002.)

25.2 pants. Šā likuma 25.1 pantā minētā informācija par spēlētāju un ar to veikto darījumu apliecinošie dokumenti izlozes vai azartspēles organizētājam jāsaglabā ne mazāk kā piecus gadus.

(10.04.1997. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.1997.)

V nodaļa
ATĻAUJAS IZSNIEGŠANA

26.pants. (1) Izlozes vai azartspēles organizēšanas speciālā atļauja (licence) dod tiesības tās saņēmējam organizēt šajā atļaujā (licencē) norādītās izlozes vai azartspēles Latvijas Republikas teritorijā, ievērojot šajā likumā paredzētos ierobežojumus.

(2) Izložu un azartspēļu organizēšanas speciālās atļaujas (licences) Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija izsniedz uz nenoteiktu laiku.

(3) Izsniegtās izložu un azartspēļu organizēšanas speciālās atļaujas (licences) katru gadu līdz datumam, kurā tās tika izsniegtas, pārreģistrē Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā.

(4) Šā panta otrajā daļā minētais noteikums neattiecas uz speciālo atļauju (licenci) organizēt momentloterijas, kas ir derīga tikai konkrētās izlozes organizēšanas laikā.”

(19.06.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.07.2003.)

26.1 pants. Lai saņemtu izložu un azartspēļu organizēšanas speciālo atļauju (licenci), kapitālsabiedrība iesniedz Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai iesniegumu, kuram pievieno:

1) likumā noteiktajā kārtībā pārbaudītu gada pārskatu un zvērināta revidenta atzinumu kopā ar paskaidrojumu par to, kad gada pārskats apstiprināts, un kārtējā gada pagājušo pilno ceturkšņu pārskata norakstu, ja kapitālsabiedrība veic komercdarbību;

2) informāciju par kapitālsabiedrības kredītsaistībām, to apmēru, kredīta atdošanas termiņiem un kreditoriem;

3) ar darījuma dokumentiem pamatotu informāciju par kapitālsabiedrības apmaksātā pamatkapitāla izcelsmi;

4) kapitālsabiedrības attīstības plānu nākamajam gadam, plānotos azartspēļu veidus, paredzamo ieņēmumu un izdevumu apjomu un sadalījumu, peļņas apjomu un izlietojumu;

5) informāciju par kapitālsabiedrības dalībniekiem un akcionāru reģistrā ierakstītajiem akcionāriem — fiziskajām personām [vārds, uzvārds, personas kods (personām, kurām personas kods netiek piešķirts, — personu apliecinoša dokumenta izdošanas datums, numurs un izdevējiestādes nosaukums)]. Ja dalībnieks ir juridiskā persona, — informāciju par fiziskajām personām, kuras ir šīs juridiskās personas dalībnieki (akcionāri);

6) informāciju par kapitālsabiedrības padomes un valdes locekļiem, revidentu [vārds, uzvārds, personas kods (personām, kurām personas kods netiek piešķirts, — personu apliecinoša dokumenta izdošanas datums, numurs un izdevējiestādes nosaukums)];

7) bankas izziņu par apmaksātā pamatkapitāla lielumu un Komerclikuma 154.pantā noteikto neatkarīgo ekspertu atzinumu par pamatkapitāla mantiskā ieguldījuma vērtību, ja speciālo atļauju (licenci) prasa jaundibināta sabiedrība.

(19.06.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.07.2003.)

26.2 pants. (1) Kazino, spēļu zāles un bingo zāles atvēršanas atļauja (licence) dod tiesības atvērt kazino, spēļu zāli vai bingo zāli atļaujā (licencē) norādītajā adresē, un to izsniedz kapitālsabiedrībām, kuras šajā likumā noteiktajā kārtībā ir saņēmušas speciālo atļauju (licenci) bingo spēles, spēļu automātu spēļu, kāršu spēļu, kauliņu spēļu un ruletes spēles organizēšanai.

(2) Lai saņemtu kazino, spēļu zāles vai bingo zāles atvēršanas atļauju (licenci), azartspēļu organizētājs iesniedz Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai iesniegumu, kuram pievieno:

1) to dokumentu norakstus, kuri apliecina iesniedzēja īpašuma tiesības uz telpām, kurās plānots atvērt kazino, spēļu zāli vai bingo zāli, vai telpu nomas līgumu (norakstu) par to telpu nomu, kurās plānots atvērt kazino, spēļu zāli vai bingo zāli. Ja iznomātājs nav telpu īpašnieks, jāiesniedz telpu īpašnieka apliecinājums par piekrišanu atvērt kazino, spēļu zāli vai bingo zāli;

2) to ēkas stāvu plānu, kuros paredzēts atvērt kazino, spēļu zāli vai bingo zāli, norādot telpas, kurās tiks organizētas azartspēles;

3) konkrētā kazino, spēļu zāles vai bingo zāles attīstības plānu nākamajam gadam, norādot paredzētos azartspēļu veidus, spēļu galdu un azartspēļu automātu skaitu, darbinieku skaitu, paredzamo ieņēmumu un izdevumu apjomu un sadalījumu;

4) tādu pašvaldības atļauju atvērt kazino, spēļu zāli vai bingo zāli un organizēt attiecīgās azartspēles konkrētajās telpās, kuras derīguma termiņš ir ne mazāks par 36 mēnešiem;

5) informāciju par kazino, spēļu zāles vai bingo zāles vadītāju (administratoru), norādot viņa vārdu, uzvārdu, personas kodu (personām, kurām personas kods netiek piešķirts, — personu apliecinoša dokumenta izdošanas datumu, numuru un izdevējiestādes nosaukumu).

(19.06.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.07.2003.)

26.3 pants. (1) Totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanas atļauju (licenci) izsniedz kapitālsabiedrībām, kuras šajā likumā noteiktajā kārtībā ir saņēmušas speciālo atļauju (licenci) totalizatora vai derību organizēšanai, un tā dod tiesības pieņemt likmes dalībai totalizatorā vai derībās atļaujā (licencē) norādītajā vietā.

(2) Lai saņemtu totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanas atļauju (licenci), azartspēļu organizētājs iesniedz Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai iesniegumu, kuram pievieno:

1) to dokumentu norakstus, kuri apliecina iesniedzēja īpašuma tiesības uz telpām, kurās plānots atvērt totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietu, vai telpu nomas līgumu (norakstu) par to telpu nomu, kurās plānots atvērt totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietu. Ja iznomātājs nav telpu īpašnieks, jāiesniedz telpu īpašnieka apliecinājums par piekrišanu atvērt totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietu;

2) to ēkas stāvu plānu, kuros paredzēts atvērt totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietu, norādot telpas, kurās tiks organizētas azartspēles;

3) tādu pašvaldības atļauju atvērt totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietu un organizēt attiecīgās azartspēles konkrētajās telpās, kuras derīguma termiņš ir ne mazāks par 36 mēnešiem.

(19.06.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.07.2003.)

26.4 pants. (1) Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija atļaujas izsniedz, ievērojot šo likumu un Ministru kabineta noteikumus.

(2) Izsniedzot atļauju, izvērtējami iespējamie izlozes vai azartspēles ienākumi un to sadalījums, kā arī ņemama vērā licences turētāja pieredze, zināšanas un materiālie līdzekļi.

(3) Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas nolūkā Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai ir tiesības pieprasīt, lai tiek precizēta iesniegtā informācija, kā arī pieprasīt papildu informāciju par:

1) kapitālsabiedrības dalībniekiem un akcionāru reģistrā ierakstītajiem akcionāriem, lai novērtētu viņu finansiālo stāvokli;

2) kapitālsabiedrības valdes un padomes locekļiem, revidentu, kazino, spēļu zāles vai bingo zāles vadītāju (administratoru);

3) kapitālsabiedrības kredītsaistībām;

4) kapitālsabiedrības pamatkapitālā ieguldīto līdzekļu vai mantas izcelsmi;

5) attīstības plānā norādīto informāciju.

(4) Laiks no paziņojuma nosūtīšanas dienas līdz vajadzīgo ziņu vai dokumentu saņemšanas dienai pieteikuma izskatīšanas termiņā netiek ieskaitīts.

(5) (Izslēgta ar 19.06.2003. likumu)

(28.09.1995. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 10.04.1997. un 19.06.2003. likumu, kas stājas spēkā 24.07.2003.)

26.5 pants. (1) Azartspēļu organizētājam ir tiesības uzstādīt azartspēļu automātus ārpus kazino un spēļu zālēm, iepriekš saņemot attiecīgu atļauju (licenci).

(2) Sākot ar 2002.gada 1.jūliju, azartspēļu automātus atļauts uzstādīt un ekspluatēt vienīgi kazino un spēļu zālēs. Ārpus kazino un spēļu zālēm spēļu automātus uzstāda un ekspluatē vietās, kuras 2002.gada 30.jūnijā bija reģistrētas Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas operatīvās informācijas datu bāzē par azartspēļu automāta uzstādīšanu.

(3) Atļaujas (licences) uzstādīt azartspēļu automātus ārpus kazino un spēļu zālēm izsniedz Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija azartspēļu organizētājiem, kuri šajā likumā noteiktajā kārtībā saņēmuši azartspēļu organizēšanas speciālo atļauju (licenci) spēļu automātu spēļu organizēšanai.

(4) Lai saņemtu atļauju (licenci) uzstādīt azartspēļu automātus ārpus kazino un spēļu zālēm, azartspēļu organizētājs iesniedz Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai iesniegumu, kurā norāda azartspēļu automātu uzstādīšanas adresi un ziņas par telpu īpašnieku vai iznomātāju (juridiskajām personām — nosaukumu, reģistrācijas numuru, fiziskajām personām — vārdu, uzvārdu, personas kodu), ar kuru azartspēļu organizētājs noslēdzis līgumu par telpu nomu (apakšnomu) vai līgumu par azartspēļu automātu apkalpošanu. 

(19.06.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.07.2003.)

26.6 pants. Lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) organizēt valsts un vietēja mēroga skaitļu izlozes, momentloterijas un vietēja mēroga vienreizēja rakstura izlozes (momentloterijas), izložu organizētājs iesniedz Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai iesniegumu, kuram pievieno:

1) izlozes plānu;

2) plānotās peļņas un izdevumu aprēķinu;

3) informāciju par izlozes atbildīgo personu, norādot tās vārdu, uzvārdu, personas kodu (personām, kurām personas kods netiek piešķirts, — personu apliecinoša dokumenta izdošanas datumu, numuru un izdevējiestādes nosaukumu). 

(19.06.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.07.2003.)

26.7 pants. (1) Ja dokumentos, kas bijuši par pamatu izložu vai azartspēļu organizēšanas speciālās atļaujas (licences), kazino, spēļu zāles, bingo zāles atvēršanas atļaujas (licences), azartspēļu automātu uzstādīšanas ārpus kazino un spēļu zālēm atļaujas (licences) vai totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanas atļaujas (licences) saņemšanai, ir notikušas izmaiņas, izložu vai azartspēļu organizētājs piecu darba dienu laikā pēc šo faktu uzzināšanas par to informē Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju.

(2) Ja ir mainījies izlozes vai azartspēles organizēšanas speciālo atļauju (licenci) saņēmušās kapitālsabiedrības pamatkapitāls vai mainījušies tās dalībnieki, izložu vai azartspēļu organizētājs piecu darba dienu laikā pēc šo izmaiņu reģistrēšanas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā par to informē Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju.

(19.06.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.07.2003.)

27.pants. (1) Lēmumu par izložu vai azartspēļu organizēšanas speciālās atļaujas (licences) piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt minēto speciālo atļauju (licenci) Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija pieņem triju mēnešu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu un informācijas saņemšanas.

(2) Lēmumu par kazino, spēļu zāles, bingo zāles, totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanas atļaujas (licences) piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt minēto atļauju (licenci) Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija pieņem 30 dienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu un informācijas saņemšanas.

(3) Lēmumu par atļaujas (licences) piešķiršanu azartspēļu automātu uzstādīšanai ārpus kazino un spēļu zālēm vai par atteikumu minēto atļauju (licenci) piešķirt Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija pieņem 15 dienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu un informācijas saņemšanas.

(4) Lēmumu par izložu vai azartspēļu organizēšanas speciālās atļaujas (licences) pārreģistrāciju Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija pieņem 30 dienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu un informācijas saņemšanas.

(19.06.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.07.2003.)

27.1 pants. (1) 10 dienu laikā pēc tam, kad saņemts lēmums par izložu vai azartspēļu organizēšanas speciālās atļaujas (licences) piešķiršanu, tās saņēmējs samaksā valsts nodevu par izložu vai azartspēļu organizēšanas speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu.

(2) Izložu un azartspēļu organizēšanas speciālās atļaujas (licences) izsniedz pēc valsts nodevas samaksas.

(3) Pēc tam, kad pieņemts lēmums par speciālās atļaujas (licences) pārreģistrāciju, izložu vai azartspēļu organizētājs samaksā valsts nodevu par izložu vai azartspēļu organizēšanas speciālās atļaujas (licences) pārreģistrāciju līdz datumam, kurā minētā atļauja ir izsniegta.

(19.06.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.07.2003.)

28.pants. Uzņēmumu reģistrā iekļautās kapitālsabiedrības var saņemt atļauju un organizēt:

1) valsts mēroga izlozes, ja šo kapitālsabiedrību pamatkapitāls (statūtu fonds) nav mazāks par 50 000 latu;

2) vietēja mēroga izlozes, ja šo kapitālsabiedrību pamatkapitāls (statūtu fonds) nav mazāks par 10 000 latu;

3) azartspēles, ja šo kapitālsabiedrību pamatkapitāls (statūtu fonds) nav mazāks par 50 000 latu.

(10.04.1997. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.06.2003. likumu, kas stājas spēkā 24.07.2003. 3. punkta jaunā redakcija un 4. punkts stājas spēkā 01.01.20213. Sk. pārejas noteikumu 7. punktu)

29.pants. (1) Izsniedzot atļauju (licenci) kazino, spēļu zāles vai bingo zāles atvēršanai vai atļauju (licenci) izlozes organizēšanai, Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija apstiprina kazino, spēļu zāles vai bingo zāles vadītāju (administratoru), kas ir atbildīgs par azartspēļu norises likumību konkrētajā kazino, spēļu zālē vai bingo zālē, vai izlozes atbildīgo personu.

(2) Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija neapstiprina kazino, spēļu zāles vai bingo zāles vadītāju (administratoru) vai izlozes atbildīgo personu, ja šī persona ir:

1) atzīta par rīcībnespējīgu likumā noteiktajā kārtībā;

2) notiesātais, tiesājamais, apsūdzētais vai aizdomās turētais krimināllietā par tīšu noziegumu;

3) notiesāta par tīša nozieguma izdarīšanu, kaut arī atbrīvota no soda izciešanas noilguma, apžēlošanas vai amnestijas dēļ;

4) persona, kurai krimināllieta par tīša nozieguma izdarīšanu izbeigta sakarā ar noilgumu, izlīgumu, apžēlošanu vai amnestiju.

(3) Lēmumu par kazino, spēļu zāles vai bingo zāles vadītāja (administratora) vai izlozes atbildīgās personas apstiprināšanu vai par atteikumu apstiprināt attiecīgo vadītāju (administratoru) vai atbildīgo personu Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija pieņem 30 dienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu un informācijas saņemšanas.

(4) Kazino, spēļu zāles, bingo zāles darbība vai izlozes organizēšana ir aizliegta, ja tās vadītāju (administratoru) vai izlozes atbildīgo personu Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija nav apstiprinājusi.

(5) Par jauna kazino, spēļu zāles vai bingo zāles vadītāja (administratora) vai izlozes atbildīgās personas iecelšanu un iepriekšējā vadītāja (administratora) vai atbildīgās personas atbrīvošanu azartspēļu organizētājs triju darba dienu laikā paziņo Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai. Lēmumu par kazino, spēļu zāles vai bingo zāles vadītāja (administratora) vai izlozes atbildīgās personas apstiprināšanu vai par atteikumu apstiprināt attiecīgo vadītāju (administratoru) vai atbildīgo personu Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija pieņem 20 dienu laikā pēc attiecīgā paziņojuma saņemšanas. Šajā gadījumā nepiemēro šā panta ceturtajā daļā noteikto ierobežojumu.

(19.06.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.07.2003.)

29.1 pants. Dokumenti izložu un azartspēļu organizēšanas speciālās atļaujas (licences) pārreģistrācijai iesniedzami Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai tādā pašā kārtībā kā dokumenti šīs atļaujas (licences) saņemšanai — divus mēnešus pirms pārreģistrācijas termiņa beigām, pievienojot pārskatu par izložu vai azartspēļu organizēšanu periodā no speciālās atļaujas (licences) saņemšanas vai tās iepriekšējās pārreģistrācijas dienas, kā arī pelņas vai zaudējumu aprēķinu par šo periodu.

(19.06.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.07.2003.)

30. pants. Atļaujas izsniedzējs atbilstoši savai kompetencei ir tiesīgs izšķirt un noteikt, vai piedāvātā izloze vai azartspēle atbilst šā likuma prasībām.

31. pants. Atļaujas saņēmējs var dibināt filiāles, ieguldīt līdzekļus pašvaldību uzņēmumos vai uzņēmējsabiedrībās ar ārvalstu ieguldījumu, kas nodarbojas ar izložu un azartspēļu organizēšanu un uzturēšanu, tikai ar Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas atļauju.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 10.04.1997. un 19.06.2003. likumu, kas stājas spēkā 24.07.2003.)

32. pants. Valsts nodevu par atļaujas izsniegšanu, kā arī izlozes vai azartspēles nodokli nosaka atsevišķs likums.

VI nodaļa
ATTEIKUMS IZSNIEGT ATĻAUJU UN ATĻAUJAS ANULĒŠANA

33.pants. Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai ir tiesības atteikt izložu vai azartspēļu organizēšanas speciālās atļaujas (licences) piešķiršanu vai pārreģistrāciju, ja:

1) kapitālsabiedrības darbībā konstatēti būtiski likumu, Ministru kabineta noteikumu vai kapitālsabiedrības statūtu pārkāpumi;

2) kapitālsabiedrībai ir parādi valsts budžetam vai pašvaldības budžetam;

3) iesniegtajos dokumentos uzrādītas nepatiesas ziņas;

4) kapitālsabiedrības pamatkapitāls neatbilst šajā likumā noteiktajām prasībām;

5) 30 dienu laikā pēc Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai vajadzīgo ziņu pieprasīšanas tās nav iesniegtas;

6) Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas rīcībā ir informācija, kas liecina par to, ka finanšu līdzekļi, kurus iegulda kapitālsabiedrības pamatkapitālā, iegūti nelikumīgos darījumos, vai nav dokumentāri pierādīta šo finanšu līdzekļu tiesiska iegūšana;

7) iesniegtais attīstības plāns neatbilst reālajai tirgus situācijai un ir ekonomiski nepamatots;

8) kapitālsabiedrība ir pasludināta par maksātnespējīgu.

(19.06.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.07.2003.)

34.pants. Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas lēmumu personas, kuru intereses tas aizskar vai ierobežo, var pārsūdzēt tiesā.

(19.06.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.07.2003.)

35.pants. Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija ir tiesīga likumā noteiktajā kārtībā apturēt kapitālsabiedrības vai tās uzņēmumu darbību vai iekārtu ekspluatāciju līdz pārkāpuma novēršanai, ja tiek konstatēts, ka kapitālsabiedrība, kas saņēmusi izložu vai azartspēļu organizēšanas speciālo atļauju (licenci), pārkāpj likumus vai citus normatīvos aktus.

(19.06.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.07.2003.)

35.1 pants. (1) Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai ir tiesības anulēt izložu vai azartspēļu organizēšanas speciālo atļauju (licenci), ja:

1) šīs atļaujas saņemšanai sniegta nepatiesa informācija, kas būtiski ietekmējusi lēmuma pieņemšanu;

2) izložu vai azartspēļu organizētājs neatbilst šajā likumā noteiktajām prasībām;

3) izložu vai azartspēļu organizētāja parādu saistības pārsniedz viņa aktīvus;

4) izložu vai azartspēļu organizēšanas speciālajā atļaujā (licencē) paredzētās tiesības nodotas kādai citai personai [cits komersants organizē azartspēles šīs atļaujas (licences) saņēmēja vārdā];

5) azartspēļu organizētājs azartspēļu organizēšanas vietā uzstādījis vai ekspluatē nemarķētas spēļu iekārtas;

6) to pieprasa pats šīs atļaujas (licences) saņēmējs.

(2) Anulējot izložu vai azartspēļu organizēšanas speciālo atļauju (licenci), valsts nodeva, kas samaksāta par šādas atļaujas (licences) saņemšanu, netiek atmaksāta.

(3) Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija anulē kazino, spēļu zāles, bingo zāles atvēršanas atļaujas (licences), azartspēļu automātu uzstādīšanas ārpus kazino un spēļu zālēm atļaujas (licences) vai totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanas atļaujas (licences), ja:

1) konkrētajā azartspēļu organizēšanas vietā tiek pārkāpti azartspēles reglamentējošie normatīvie akti;

2) ir beidzies pašvaldības izsniegtās atļaujas (licences) termiņš;

3) to pieprasa pats atļaujas (licences) saņēmējs.

(19.06.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.07.2003.)

36. pants. (Izslēgts ar 19.06.2003. likumu, kas stājas spēkā 24.07.2003.)

VII nodaļa
IZLOZES PLĀNS UN AZARTSPĒLES NOTEIKUMI

37.pants. Izlozes biļešu tirdzniecības vietās un azartspēļu organizēšanas vietās jābūt pieejamam attiecīgās izlozes plānam vai azartspēles noteikumiem, un izlozes vai azartspēles organizētājs ir atbildīgs par to, lai pēc spēlētāja pieprasījuma viņš ar šo plānu vai noteikumiem tiktu iepazīstināts.

(19.06.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.07.2003.)

38.pants. (1) Izlozes plānā izlozes organizētājs norāda šādu informāciju:

1) izlozes organizētāja nosaukums, juridiskā adrese un tālruņa numurs;

2) izlozes nosaukums un veids (momentloterija vai skaitļu izloze);

3) izlozes biļetes cena vai dalības maksa;

4) kopējais momentloterijas biļešu skaits;

5) laimestu fonds, tā sadalījums pa laimestu grupām;

6) laimējušo biļešu noteikšanas kārtība;

7) kārtība, kādā notiek pieteikšanās uz laimestu un kādā to izsniedz;

8) datums, līdz kuram momentloterija tiek organizēta;

9) termiņš, līdz kuram skaitļu izlozes dalībnieki var pieteikties uz laimestu;

 10) kur dalībnieks var vērsties pretenziju gadījumā un pretenziju izskatīšanas kārtība;

 11) cita informācija, ko izlozes organizētājs uzskata par nepieciešamu.

(2) Azartspēles noteikumos azartspēles organizētājs norāda šādu informāciju:

1) azartspēles organizētāja nosaukums, juridiskā adrese un tālruņa numurs;

2) azartspēles nosaukums un veids;

3) kārtība, kādā dalībnieks var piedalīties spēlē;

4) spēles dalības maksa (likme);

5) nosacījumi, kuriem iestājoties dalībnieks saņem laimestu, un laimestu apjoms (arī laimestu attiecība pret dalības maksas likmi);

6) kārtība, kādā notiek pieteikšanās uz laimestu un kādā to izsniedz;

7) termiņš, līdz kuram azartspēles dalībnieks var pieteikties uz laimestu;

8) kur dalībnieks var vērsties pretenziju gadījumā un pretenziju izskatīšanas kārtība;

9) cita informācija, ko azartspēles organizētājs uzskata par nepieciešamu.

(3) Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija neapstiprina izlozes plānu vai azartspēles noteikumus, ja:

1) tajos nav iekļauta šajā likumā noteiktā informācija;

2) tie paredz tādu izložu vai azartspēļu organizēšanu, kas neatbilst šā likuma prasībām;

3) tie paredz, ka laimestus var iegūt tikai pēc tam, kad spēlē ir iesaistījies noteikts dalībnieku skaits vai kopējais realizācijas apjoms sasniedzis noteiktu summu;

4) tie paredz piramīdveida spēles organizēšanu, kurā dalības maksa vai ieguldītās vērtības pēc laika dod laimestu nenoteiktam personu lokam.

(19.06.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.07.2003.)

38.1 pants. (1) (Izslēgta ar 19.06.2003. likumu)

(2) Uz izlozes biļetēm vai azartspēles kartītēm jābūt:

1) izlozes vai azartspēles organizētāja kapitālsabiedrības nosaukumam;

2) adresei, kur saņemt laimestu;

3) laimestu izsniegšanas beigu termiņam;

4) biļetes vai kartītes cenai vai spēles pamatlikmei;

5) (izslēgts ar 19.06.2003. likumu);

6) kārtas vai sērijas vai kārtas un sērijas numuram.

(3) Pirms atļaujas saņemšanas vietēja mēroga un vietēja mēroga vienreizēja rakstura izlozes biļetes un azartspēles kartītes reģistrējamas tajā Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē, kurā izlozes organizētājs ir uzskaitē kā nodokļu maksātājs, un reģistrēto izlozes biļešu paraugi iesniedzami Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai.

(10.04.1997. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.11.1999. un 19.06.2003. likumu, kas stājas spēkā 24.07.2003.)

VIII nodaļa
UZRAUDZĪBA UN KONTROLE

39.pants. Uzraudzību un kontroli pār to, kā atļaujas saņēmējs ievēro šo likumu, citus normatīvos aktus, izlozes vai azartspēles noteikumus, veic Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, Valsts ieņēmumu dienesta iestādes likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu" noteiktajā kārtībā un Valsts policija likumā "Par policiju" noteiktajā kārtībā.

(11.11.1999. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.06.2003. likumu, kas stājas spēkā 24.07.2003.)

39.1 pants. (1) Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju izveido un tās nolikumu apstiprina Ministru kabinets.

(2) Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas uzdevumi ir šādi:

1) realizēt valsts politiku izložu un azartspēļu organizēšanā;

2) veikt izložu un azartspēļu organizētāju licencēšanu, uzraudzību un kontroli;

3) izstrādāt ar izložu un azartspēļu organizēšanu saistītu normatīvo aktu projektus;

4) nodrošināt izložu un azartspēļu tirgu sistemātisku uzskaiti un statistisku analīzi;

5) reģistrēt azartspēļu automātus un iekārtas un sniegt valsts un pašvaldību institūcijām izložu un azartspēļu nodokļa administrēšanai nepieciešamās ziņas.

(10.04.1997. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.06.2003. likumu, kas stājas spēkā 24.07.2003.)

40.pants.  (1) Atļaujas saņēmējs likuma "Par uzņēmumu gada pārskatiem" 66.pantā noteiktajā termiņā un kārtībā iesniedz Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai pārbaudīta gada pārskata norakstu, ziņojumu un revidenta atzinumu, ja tāds ir, kopā ar paskaidrojumu par to, kad gada pārskats apstiprināts.

(2) Atļaujas saņēmējs 20 dienu laikā pēc ceturkšņa beigām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iesniedz ziņojumu par izložu vai azartspēļu organizēšanu pārskata ceturksnī.

(3) Speciālās atļaujas (licences) saņēmējs veic grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar likumu “Par grāmatvedību”, likumu “Par uzņēmumu gada pārskatiem” un Ministru kabineta noteikumiem, kas reglamentē vienotu izložu un azartspēļu organizācijas grāmatvedības uzskaites kārtību.

(11.11.1999. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.06.2003. likumu, kas stājas spēkā 24.07.2003. Trešā daļa stājas spēkā 01.01.2004. Sk. pārejas noteikumu 8. punktu)

41.pants. (Izslēgts ar 30.10.2003. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2004.)

IX nodaļa
Izložu un azartspēļu organizēšana, izmantojot telekomunikācijas

(Nodaļa 19.06.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.07.2003. Nodaļa stājas spēkā 01.01.2004. Sk. pārejas noteikumu 8. punktu)

42.pants. Par izložu vai azartspēļu organizēšanu, izmantojot telekomunikācijas, uzskatāma tādu azartspēļu organizēšana, kurās to dalībnieki, piedaloties spēlē, kādas no dalībai šajās spēlēs nepieciešamajām darbībām veic vai var veikt, izmantojot telekomunikācijas. 

(19.06.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.07.2003. Pants stājas spējā 01.01.2004. Sk. pārejas noteikumu 8. punktu)

43.pants. (1) Latvijas Republikā, izmantojot telekomunikācijas, ir atļauts organizēt izlozes, azartspēļu automātu spēles, ruletes, kāršu, kauliņu spēles, bingo, totalizatoru, derības un veiksmes spēles pa tālruni (turpmāk arī — interaktīvās spēles).

(2) Latvijas Republikā ir atļauts pārdot izlozes biļetes (turpmāk arī — biļetes) un pieņemt likmes totalizatoram vai derībām (turpmāk arī — likmju pieņemšana), izmantojot telekomunikācijas. 

(19.06.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.07.2003. Pants stājas spējā 01.01.2004. Sk. pārejas noteikumu 8. punktu)

44.pants. Kopējā laimestu vērtība ruletes, kāršu vai kauliņu spēlēs, izmantojot telekomunikācijas, nedrīkst būt mazāka par 80 procentiem no iemaksu kopsummas. 

(19.06.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.07.2003. Pants stājas spējā 01.01.2004. Sk. pārejas noteikumu 8. punktu)

45.pants. (1) Interaktīvo spēļu organizēšana, biļešu pārdošana un likmju pieņemšana, izmantojot telekomunikācijas, ir atļauta pēc tam, kad saņemta Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas attiecīgā atļauja (licence).

(2) Atļaujas (licences) interaktīvo spēļu organizēšanai, biļešu pārdošanai un likmju pieņemšanai, izmantojot telekomunikācijas, izsniedz kapitālsabiedrībām, kuras šajā likumā noteiktajā kārtībā saņēmušas izložu vai azartspēļu organizēšanas speciālo atļauju (licenci). 

(19.06.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.07.2003. Pants stājas spējā 01.01.2004. Sk. pārejas noteikumu 8. punktu)

46.pants. (1) Lēmumu par interaktīvo spēļu organizēšanas atļaujas (licences) piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt minēto atļauju (licenci) Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija pieņem 60 dienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu un informācijas saņemšanas.

(2) Lēmumu par atļaujas (licences) piešķiršanu biļešu pārdošanai vai likmju pieņemšanai, izmantojot telekomunikācijas, vai par atteikumu piešķirt minēto atļauju (licenci) Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija pieņem 30 dienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu un informācijas saņemšanas. 

(19.06.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.07.2003. Pants stājas spējā 01.01.2004. Sk. pārejas noteikumu 8. punktu)

47.pants. (1) Atļaujā (licencē), kas izsniegta interaktīvo spēļu organizēšanai, biļešu pārdošanai un likmju pieņemšanai, izmantojot telekomunikācijas, norāda:

1) atļaujas (licences) numuru, izsniegšanas vietu un datumu;

2) atļaujas (licences) saņēmēja nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi;

3) spēles, kādas šīs atļaujas (licences) saņēmējs drīkst organizēt, vai izlozi, kurai biļetes var iegādāties, vai arī spēli, kurai likmes var pieņemt, izmantojot telekomunikācijas;

4) spēļu organizēšanai, biļešu pārdošanai vai likmju pieņemšanai, izmantojot telekomunikācijas, izmantojamo interneta adresi, ja izlozi vai azartspēli organizē ar interneta starpniecību;

5) spēles organizēšanai izmantojamos tālruņa numurus, ja spēli organizē pa tālruni.

(2) Atļauju (licenci) paraksta Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas priekšnieks un savu parakstu apstiprina ar Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas zīmogu. 

(19.06.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.07.2003. Pants stājas spējā 01.01.2004. Sk. pārejas noteikumu 8. punktu)

48.pants. Interneta lapā, kuru azartspēļu organizētājs izmanto interaktīvo spēļu organizēšanai, biļešu pārdošanai un likmju pieņemšanai, norāda:

1) azartspēļu organizētāja nosaukumu, juridisko adresi un izložu vai azartspēļu organizēšanas speciālās atļaujas (licences) numuru;

2) spēles, kādas šīs atļaujas (licences) saņēmējs drīkst organizēt, vai izlozi, kurai biļetes var iegādāties, vai arī spēli, kurai likmes var pieņemt, izmantojot telekomunikācijas;

3) izlozes plānu vai azartspēles noteikumus, vai interneta adresi, kur ar tiem var iepazīties;

4) uz aizliegumu piedalīties spēlē personām, kuras atrodas valstī vai teritorijā, kur dalība šādās spēlēs ir aizliegta;

5) uz aizliegumu piedalīties spēlē personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu;

6) uz brīdinājumu, ka persona var kļūt atkarīga no azartspēlēm. 

(19.06.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.07.2003. Pants stājas spējā 01.01.2004. Sk. pārejas noteikumu 8. punktu)

49.pants. Lai saņemtu atļauju (licenci) organizēt azartspēļu automātu spēles, ruletes, kāršu, kauliņu spēles vai bingo, izmantojot telekomunikācijas, azartspēļu organizētājs iesniedz Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai iesniegumu, kuram pievieno:

1) plānotās azartspēles noteikumus;

2) izziņu par Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē atvērtu kontu vai kontiem, kurus izmantos savstarpējos norēķinos ar spēlētājiem;

3) informāciju par spēles organizēšanā izmantojamām programmām;

4) neatkarīgas un starptautiski atzītas laboratorijas atzinumu par programmas testēšanas rezultātiem;

5) informāciju par vietu, kurā atradīsies spēles organizēšanai izmantojamā tehnika, un par plānotajiem drošības pasākumiem, kas tiks veikti, lai nepieļautu kādas personas iedarbību uz organizētās azartspēles iznākumu;

6) informāciju par plānotajiem fizisko personu datu aizsardzības pasākumiem;

7) spēles organizēšanai izmantojamo interneta adresi, ja azartspēli organizē, izmantojot internetu;

8) informāciju par azartspēles atbildīgo personu, norādot tās vārdu, uzvārdu, personas kodu (personām, kurām personas kods netiek piešķirts, — personu apliecinoša dokumenta izdošanas datumu, numuru un izdevējiestādes nosaukumu). 

(19.06.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.07.2003. Pants stājas spējā 01.01.2004. Sk. pārejas noteikumu 8. punktu)

50.pants. Lai saņemtu atļauju (licenci) organizēt izlozi vai pārdot izlozes biļetes, izmantojot telekomunikācijas, izlozes organizētājs iesniedz Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai iesniegumu, kuram pievieno:

1) tās izlozes plānu, kuru organizē, izmantojot telekomunikācijas;

2) informāciju par kārtību, kādā var iegādāties biļetes, lai piedalītos izlozē, kuru organizē, izmantojot telekomunikācijas (jau esošā izlozes plāna pielikums);

3) informāciju par izlozes organizēšanā vai izlozes biļešu iegādē izmantojamām programmām;

4) izlozes biļešu pārdošanai izmantojamo telekomunikāciju nodrošinātāja apliecinājumu par attiecīgās sistēmas drošumu;

5) informāciju par vietu, kurā atradīsies izlozes organizēšanai vai izlozes biļešu pārdošanai izmantojamā tehnika, un par plānotajiem drošības pasākumiem, kas tiks veikti, lai nepieļautu kādas personas iedarbību uz organizētās izlozes iznākumu;

6) informāciju par plānotajiem fizisko personu datu aizsardzības pasākumiem;

7) izlozes organizēšanai vai izlozes biļešu pārdošanai izmantojamo interneta adresi, ja izlozi organizē, izmantojot internetu;

8) izlozes biļešu pārdošanai izmantotos tālruņa numurus;

9) informāciju par izlozes atbildīgo personu, norādot tās vārdu, uzvārdu, personas kodu (personām, kurām personas kods netiek piešķirts, — personu apliecinoša dokumenta izdošanas datumu, numuru un izdevējiestādes nosaukumu). 

(19.06.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.07.2003. Pants stājas spējā 01.01.2004. Sk. pārejas noteikumu 8. punktu)

51.pants. Lai saņemtu atļauju (licenci) organizēt veiksmes spēles pa tālruni, azartspēles organizētājs iesniedz Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai iesniegumu, kuram pievieno:

1) azartspēles noteikumus;

2) informāciju par veiksmes spēlē pa tālruni izmantojamām programmām;

3) veiksmes spēles pa tālruni organizēšanai izmantojamo telekomunikāciju nodrošinātāja apliecinājumu par attiecīgās sistēmas drošumu;

4) informāciju par vietu, kurā atradīsies veiksmes spēles pa tālruni organizēšanai izmantojamā tehnika, un par plānotajiem drošības pasākumiem, kas tiks veikti, lai nepieļautu kādas personas iedarbību uz organizētās azartspēles iznākumu;

5) informāciju par plānotajiem fizisko personu datu aizsardzības pasākumiem;

6) veiksmes spēles pa tālruni organizēšanai izmantojamos tālruņa numurus;

7) informāciju par veiksmes spēles pa tālruni atbildīgo personu, norādot tās vārdu, uzvārdu, personas kodu (personām, kurām personas kods netiek piešķirts, — personu apliecinoša dokumenta izdošanas datumu, numuru un izdevējiestādes nosaukumu). 

(19.06.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.07.2003. Pants stājas spējā 01.01.2004. Sk. pārejas noteikumu 8. punktu)

52.pants. (1) Informācija par programmām, kas izmantotas interaktīvo spēļu organizēšanā, biļešu pārdošanā un likmju pieņemšanā, izmantojot telekomunikācijas, par attiecīgajiem drošības pasākumiem un fizisko personas datu aizsardzības pasākumiem iesniedzama Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(2) Ministru kabinets apstiprina to neatkarīgo un starptautiski atzīto laboratoriju sarakstu, kuras var sniegt atzinumu par interaktīvo spēļu organizēšanā izmantojamo programmu.  

(19.06.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.07.2003. Pants stājas spējā 01.01.2004. Sk. pārejas noteikumu 8. punktu)

53.pants. Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai ir tiesības atteikt interaktīvo spēļu organizēšanas atļaujas (licences) izsniegšanu, ja ir iestājies kāds no šā likuma 33.pantā minētajiem gadījumiem vai arī:

1) iesniegtie azartspēles noteikumi vai izlozes plāns neatbilst šā likuma prasībām;

2) neatkarīgās un starptautiski atzītās laboratorijas atzinumā norādīts, ka spēles organizēšanai izmantojamās programmas nenodrošina laimestu kopsummas atbilstību šā likuma 21.panta 3.punkta un 44.panta prasībām vai citu šā likuma prasību ievērošanu;

3) iesniedzēja plānotie drošības pasākumi, kas tiks veikti, lai nepieļautu kādas personas iedarbību uz organizētās azartspēles iznākumu, ir nepietiekami;

4) ir saņemts kompetentas valsts iestādes atzinums, ka iesniedzēja plānotie pasākumi fizisko personu datu aizsardzībai un spēles norises drošībai ir nepietiekami. 

(19.06.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.07.2003. Pants stājas spējā 01.01.2004. Sk. pārejas noteikumu 8. punktu)

54.pants. Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai ir tiesības anulēt interaktīvo spēļu organizēšanas atļauju (licenci), ja ir iestājies kāds no šā likuma 35.1 panta pirmajā daļā minētajiem gadījumiem vai arī izlozes vai azartspēles organizētājs savstarpējos norēķinos ar spēlētājiem izmanto kontu vai kontus, par kuriem nav informējis Valsts ieņēmumu dienestu vai Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju. 

(19.06.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.07.2003. Pants stājas spējā 01.01.2004. Sk. pārejas noteikumu 8. punktu)

55.pants. (1) Izsniedzot atļauju (licenci) interaktīvo spēļu organizēšanai, biļešu pārdošanai vai likmju pieņemšanai, izmantojot telekomunikācijas, Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija apstiprina personu, kas ir atbildīga par to, lai interaktīvo spēļu organizēšana, biļešu pārdošana vai likmju pieņemšana, izmantojot telekomunikācijas, ir likumīga (turpmāk arī — atbildīgā persona).

(2) Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija neapstiprina atbildīgo personu, ja ir iestājies kāds no šā likuma 29.panta otrajā daļā minētajiem gadījumiem.

(3) Lēmumu par atbildīgās personas apstiprināšanu vai par atteikumu to apstiprināt Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija pieņem 30 dienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu un informācijas saņemšanas.

(4) Interaktīvo spēļu organizēšana, biļešu pārdošana vai likmju pieņemšana, izmantojot telekomunikācijas, ir aizliegta, ja atbildīgo personu Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija nav apstiprinājusi.

(5) Par jaunas atbildīgās personas iecelšanu un iepriekšējās atbrīvošanu azartspēļu organizētājs triju darba dienu laikā paziņo Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai. Lēmumu par atbildīgās personas apstiprināšanu vai par atteikumu to apstiprināt Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija pieņem 20 dienu laikā pēc attiecīgā paziņojuma saņemšanas. Šajā gadījumā nepiemēro šā panta ceturtajā daļā noteikto ierobežojumu. 

(19.06.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.07.2003. Pants stājas spējā 01.01.2004. Sk. pārejas noteikumu 8. punktu)

56.pants. Interaktīvo spēļu, izņemot izlozes un veiksmes spēles pa tālruni, organizētājs nodrošina:

1) katra spēlētāja reģistrāciju, pirms viņam tiek piešķirtas tiesības piedalīties azartspēlē, pieprasot no viņa personu identificējošus datus;

2) spēlētāja identitātes pārbaudi, pārliecinoties, ka maksājumi tiek veikti no Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē atvērta konta, kas pieder personai, kuras identifikācijas dati norādīti, reģistrējoties spēlei;

3) īpaša spēles konta izveidi katram spēlētājam. Šajā kontā pirms spēles uzsākšanas spēlētājs ieskaita naudas summu, kuru viņš var izmantot tikai likmju izdarīšanai un kurā tiek ieskaitīts viņa vinnētais laimests;

4) pēc spēlētāja pieprasījuma viņa spēles kontā esošo līdzekļu pārskaitīšanu uz to pašu kontu kredītiestādē, no kura tika pārskaitīti likmju izdarīšanai paredzētie līdzekļi;

5) Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas darbinieku netraucētu piekļūšanu spēles organizēšanai izmantotajai programmai un grāmatvedības dokumentiem, kas saistīti ar interaktīvo spēļu rīkošanu. 

(19.06.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.07.2003. Pants stājas spējā 01.01.2004. Sk. pārejas noteikumu 8. punktu)

57.pants. Veiksmes spēles pa tālruni organizētājs nodrošina:

1) spēlētāju uzskaiti;

2) laimējušo spēlētāju reģistrāciju, pieprasot no viņiem personu identificējošus datus un veicot spēlētāju identitātes pārbaudi;

3) Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas darbinieku netraucētu piekļūšanu spēles organizēšanai izmantotajai programmai un grāmatvedības dokumentiem, kas saistīti ar veiksmes spēles pa tālruni rīkošanu. 

(19.06.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.07.2003. Pants stājas spējā 01.01.2004. Sk. pārejas noteikumu 8. punktu)

58.pants. Lai pārdotu biļetes vai organizētu izlozes, izmantojot telekomunikācijas, izlozes organizētājs nodrošina:

1) izlozes dalībnieku uzskaiti;

2) laimējušo spēlētāju reģistrāciju un identifikāciju;

3) Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas darbinieku netraucētu piekļūšanu spēles organizēšanai izmantotajai programmai un grāmatvedības dokumentiem, kas saistīti ar interaktīvās spēles vai izlozes rīkošanu un biļešu pārdošanu, izmantojot telekomunikācijas. 

(19.06.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.07.2003. Pants stājas spējā 01.01.2004. Sk. pārejas noteikumu 8. punktu)

59.pants. Totalizatora vai derību organizētājs, kas pieņem likmes, izmantojot telekomunikācijas, nodrošina:

1) katra spēlētāja reģistrāciju, pirms viņam tiek piešķirtas tiesības piedalīties azartspēlē, pieprasot no viņa personu identificējošus datus;

2) spēlētāja identitātes pārbaudi, pārliecinoties, ka maksājumi tiek veikti no Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē atvērta konta, kas pieder personai, kuras identifikācijas dati norādīti, reģistrējoties spēlei;

3) īpaša spēles konta izveidi katram spēlētājam. Šajā kontā pirms spēles uzsākšanas spēlētājs ieskaita naudas summu, kuru viņš var izmantot tikai likmju izdarīšanai un kurā tiek ieskaitīts viņa vinnētais laimests;

4) pēc spēlētāja pieprasījuma viņa spēles kontā esošo līdzekļu pārskaitīšanu uz to pašu kontu kredītiestādē, no kura tika pārskaitīti likmju izdarīšanai paredzētie līdzekļi;

5) Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas darbinieku netraucētu piekļūšanu spēles organizēšanai izmantotajai programmai un grāmatvedības dokumentiem, kas saistīti ar likmju pieņemšanu, izmantojot telekomunikācijas. 

(19.06.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.07.2003. Pants stājas spējā 01.01.2004. Sk. pārejas noteikumu 8. punktu)

60.pants. (1) Ministru kabinets nosaka spēlētāju reģistrācijas un identitātes pārbaudes kārtību, kā arī minimālās prasības, kas jāievēro, lai novērstu no interaktīvajām spēlēm atkarīgo spēlētāju tālāku dalību azartspēlēs.

(2) Interaktīvo spēļu organizētājs, izložu organizētājs, kas pārdod biļetes, un totalizatora vai derību organizētājs, kas pieņem likmes, izmantojot telekomunikācijas, ne vēlāk kā 15 dienas pēc pārskata ceturkšņa beigām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam un Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai paziņojumu par pārskata ceturksnī iemaksāto likmju kopsummu un izmaksāto laimestu kopsummu vienlaikus ar kredītiestādes izziņu par pārskata ceturksnī savstarpējos norēķinos ar spēlētājiem izmantotajā kontā veiktajiem darījumiem. 

(19.06.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.07.2003. Pants stājas spējā 01.01.2004. Sk. pārejas noteikumu 8. punktu)

61.pants. (1) Interaktīvo spēļu organizētājam savstarpējos norēķinos ar klientiem atļauts izmantot Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē atvērtu kontu.

(2) Ja dalība izlozē vai azartspēlē notiek pa tālruni, dalībnieks var piedalīties izlozē vai azartspēlē, izmantojot Latvijas Republikā reģistrētu tālruņa numuru.

(19.06.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.07.2003. Pants stājas spējā 01.01.2004. Sk. pārejas noteikumu 8. punktu)

62.pants. Interaktīvo spēļu rīkotājam aizliegts pārskaitīt laimestu uz kontu, no kura netika veiktas iemaksas likmes izdarīšanai. 

(19.06.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.07.2003. Pants stājas spējā 01.01.2004. Sk. pārejas noteikumu 8. punktu)

63.pants. Interaktīvo spēļu organizēšanā izmantojamai programmai un aparatūrai, kas nodrošina tās darbību, jāatrodas Latvijas Republikas teritorijā. Nepārvaramas varas gadījumos drīkst izmantot ārpus Latvijas Republikas teritorijas esošas rezerves programmas un aparatūru, kas nodrošina tās darbību, par to iepriekš paziņojot Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai.

(19.06.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.07.2003. Pants stājas spējā 01.01.2004. Sk. pārejas noteikumu 8. punktu)

Pārejas noteikumi

(10.04.1997. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 13.06.2002. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2002.)

1. Līdz Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas izveidošanai visas inspekcijas funkcijas pilda Finanšu ministrija.

(10.04.1997. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 13.06.2002.  un 19.06.2003. likumu, kas stājas spēkā 24.07.2003.)

2. (Izslēgts ar 19.06.2003. likumu, kas stājas spēkā 24.07.2003.)

3. Grozījumi šā likuma 13., 15., 19. un 24.pantā, kā arī 16.1, 16.2, 16.3, 19.1 un 19.2 pants stājas spēkā 2002.gada 1.septembrī.

(13.06.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2002.)

4. Ar terminu “kapitālsabiedrība” šajā likumā saprot arī terminu “uzņēmējsabiedrība (sabiedrība ar ierobežotu atbildību un akciju sabiedrība)”.

(19.06.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.07.2003.)

5. Kapitālsabiedrības, kurām speciālās atļaujas (licences) azartspēļu organizēšanai izsniegtas uz noteiktu laiku un to spēkā esamības termiņš beidzas pēc šo grozījumu spēkā stāšanās, iesniedz Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu inspekcijai dokumentus šīs atļaujas pagarināšanai uz nenoteiktu laiku šā likuma 29.1 pantā noteiktajā kārtībā.

(19.06.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.07.2003.)

6. Līdz 2004.gada 1.martam Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija apstiprina to kazino, spēļu zāļu vai bingo zāļu vadītājus (administratorus) vai izlozes atbildīgās personas, kurām attiecīgās atļaujas (licences) izsniegtas līdz šo grozījumu spēkā stāšanās dienai.

(19.06.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.07.2003.)

7. Grozījumi šā likuma 28.panta 3.punktā un 28.panta 4.punkts stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.

(19.06.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.07.2003.)

8. Šā likuma 40.panta trešā daļa un IX nodaļa stājas spēkā 2004.gada 1.janvārī.

(19.06.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.07.2003.)

9. Līdz 2007.gada 1.janvārim to kapitālsabiedrību pamatkapitālam (statūtu fondam), kuras organizē spēļu automātu, bingo, ruletes, kāršu un kauliņu spēles, ir jābūt ne mazākam par 150 000 latu.

(19.06.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.07.2003.)

10. Līdz 2010.gada 1.janvārim to kapitālsabiedrību pamatkapitālam (statūtu fondam), kuras organizē spēļu automātu, bingo, ruletes, kāršu un kauliņu spēles, ir jābūt ne mazākam par 250 000 latu.

(19.06.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.07.2003.)

11. Ministru kabinets līdz 2004.gada 1.janvārim izdod noteikumus par:

1) vienoto azartspēļu organizācijas grāmatvedības uzskaiti;

2) kārtību, kādā interaktīvo spēļu organizētājs, izložu organizētājs, kas pārdod biļetes, un totalizatora vai derību organizētājs, kas pieņem likmes, izmantojot telekomunikācijas, reģistrē spēlētājus, pārbauda viņu identitāti, kā arī par minimālajām prasībām, kas jāievēro, lai novērstu no interaktīvajām spēlēm atkarīgo spēlētāju tālāku dalību azartspēlēs;

3) kārtību, kādā interaktīvo spēļu organizētājs, izložu organizētājs, kas pārdod biļetes, un totalizatora vai derību organizētājs, kas pieņem likmes, izmantojot telekomunikācijas, iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam un Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai paziņojumu par pārskata ceturksnī iemaksāto likmju kopsummu un izmaksāto laimestu kopsummu.

(19.06.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.07.2003.)

12. Ministru kabinets līdz 2003.gada 1.oktobrim apstiprina to neatkarīgo un starptautiski atzīto laboratoriju sarakstu, kuras var sniegt atzinumu par interaktīvo spēļu organizēšanā izmantojamo programmatūru.

(19.06.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.07.2003.)

Likums stājas spēkā ar tā izsludināšanas dienu.

Likums Saeimā pieņemts 1994. gada 16. jūnijā.
Valsts prezidents G.ULMANIS
Rīgā 1994. gada 2. jūlijā
01.01.2004