Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Dobeles novada domes saistošie noteikumi Nr. 2

Dobelē 2021. gada 19. jūlijā
Par Dobeles novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
45. panta piekto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Dobeles novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu.

2. Dobeles novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir oficiālais izdevums "Latvijas Vēstnesis".

3. Atzīt par spēku zaudējušiem:

3.1. Auces novada domes 2015. gada 29. decembra saistošos noteikumus Nr. 9 "Par Auces novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu";

3.2. Dobeles novada domes 2021. gada 25. februāra saistošos noteikumus Nr. 2 "Par Dobeles novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu";

3.3. Tērvetes novada domes 2018. gada 22. februāra saistošos noteikumus Nr. 6 "Par Tērvetes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu".

Dobeles novada domes priekšsēdētājs E. Gaigalis
Saistošo noteikumu Nr. 2 "Par Dobeles novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu"
paskaidrojuma raksts

Sadaļas nosaukums

Sadaļas paskaidrojums

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsLikuma "Par pašvaldībām" 45. panta piektā daļa noteic, ka novada domes saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" vai vietējā laikrakstā, vai bezmaksas izdevumā. Novada dome pieņem saistošos noteikumus, kuros nosaka saistošo noteikumu publicēšanas vietu. Saistošos noteikumus, kuros noteikta saistošo noteikumu publicēšanas vieta, publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un tie stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas.

Nodrošinot domes izdoto saistošo noteikumu publicēšanu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (tīmekļa vietnē vestnesis.lv), pašvaldības ieguvumi: saistošo noteikumu publicēšanas operativitāte; saistošie noteikumi tiek publicēti kopējā Latvijas Republikas normatīvo aktu tīmekļa vietnē www.likumi.lv; tiek nodrošināta tiesību aktu sistematizācija; plašāks personu loks būs informēts par Dobeles novada domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem.

2. Īss projekta satura izklāstsAr saistošajiem noteikumiem tiek noteikts, ka Dobeles novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir oficiālais izdevums "Latvijas Vēstnesis".
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuNeietekmē pašvaldības budžetu. Pašvaldībai nav jāmaksā par saistošo noteikumu publikāciju.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmNav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav attiecināms.
Dobeles novada domes priekšsēdētājs E. Gaigalis
22.07.2021