Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 11

Talsos 2021. gada 25. martā (prot. Nr. 3, 26. p., lēmums Nr. 88)
Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākuma slieksni Talsu novadā

1. Saistošie noteikumi nosaka maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Talsu novadā.

2. Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 350 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 245 euro pārējām personām mājsaimniecībā.

3. Atzīt par spēku zaudējušiem Talsu novada domes 2010. gada 29. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 23 "Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas statusa noteikšanu Talsu novadā" (prot. Nr. 10, 9. punkts, lēmums Nr. 321).

Talsu novada domes priekšsēdētāja S. Pētersone
Paskaidrojuma raksts
Talsu novada domes 2021. gada 25. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 11 "Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākuma slieksni Talsu novadā"
Paskaidrojuma raksta sadaļaInformācija
1. Īss projekta satura izklāstsSaskaņā ar Latvijas Republikas Saeimas 2020. gada 24. novembrī pieņemto likumu "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā" no 2021. gada 1. janvāra tiek mainīta sociālās palīdzības sistēma, attiecīgi saistošie noteikumi paredz, ka ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudēs Talsu novada domes 2010. gada 29. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 23 "Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas statusa noteikšanu Talsu novadā".

Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33. panta trešo daļu maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni nosaka katra pašvaldība, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 7. punktu pašvaldībai jānodrošina iedzīvotājiem sociālo palīdzību (maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām u.c.).

Maznodrošinātas mājsaimniecības statusa saņemšanas kārtība no 2021. gada 1. janvāra ir noteikta Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumos Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu", kas detalizēti reglamentē mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanas un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību, kā arī maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanas kārtību.

Sagatavots jauns saistošo noteikumu projekts, lai ievērotu normatīvo aktu prasības sociālās palīdzības jomā un nodrošinātu Talsu novadā vienlīdzīgu pieeju un iespēju pretendēt uz maznodrošinātas mājsaimniecības statusu visām iedzīvotāju kategorijām.

2. Projekta nepieciešamības pamatojumsMaznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 350 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 245 euro pārējām personām mājsaimniecībā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuPalielinot ienākuma līmeņus, var palielināties maznodrošināto mājsaimniecību skaits, ja tiek ievērotas pārējās normatīvo aktu prasības. Palielinoties maznodrošināto mājsaimniecību skaitam, palielināsies pamata sociālās palīdzības un citu sociālo palīdzības pabalstu saņēmēju skaits, kas atstās būtisku ietekmi uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5. Informācija par administratīvajām procedūrāmAtbildīgā iestāde par saistošo noteikumu izpildi ir Talsu novada Sociālais dienests.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav attiecināms.
Talsu novada domes priekšsēdētāja S. Pētersone
22.04.2021