Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 11.01.2024. - 30.09.2024. / Spēkā esošā
Ņemot vērā, ka Ministru kabineta noteikumi zaudē spēku 01.10.2024., nav izveidota redakcija, kas atbilstoši 09.01.2024. grozījumiem stātos spēkā 01.01.2027. Šī iemesla dēļ veidojas numerācijas pārrāvums, proti, 34.1 punktam seko 34.3 punkts.
Tiesību akts zaudēs spēku 2024. gada 1. oktobrī.
Ministru kabineta noteikumi Nr. 317

Rīgā 2016. gada 24. maijā (prot. Nr. 25 13. §)
Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Ārstniecības likuma 9. panta pirmo daļu
1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra (turpmāk – reģistrs) izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtību.

2. Reģistrs ir valsts informācijas sistēma, kuras mērķis ir:

2.1. nodrošināt veselības aprūpes politikas veidošanai un īstenošanai nepieciešamās informācijas iegūšanu, uzkrāšanu un izmantošanu;

2.2. nodrošināt ārstniecības uzraudzībai nepieciešamo informāciju;

2.3. uzraudzīt ārstniecības personu profesionālās kvalifikācijas uzturēšanu;

2.4. nodrošināt sabiedrībai informāciju par reģistrētajām ārstniecības personām un ārstniecības atbalsta personām;

2.5. nodrošināt oficiālu un informatīvu paziņojumu nosūtīšanu reģistrētajām ārstniecības personām un ārstniecības atbalsta personām.

(MK 09.01.2024. noteikumu Nr. 17 redakcijā)

3. Reģistra pārzinis un turētājs ir Veselības inspekcija (turpmāk – inspekcija).

2. Reģistrā iekļaujamā informācija

4. Inspekcija atbilstoši šo noteikumu 1., 2., 3. un 5. pielikumam reģistrā iekļauj informāciju par:

4.1. ārstiem, zobārstiem, zobu higiēnistiem, fizioterapeitiem, audiologopēdiem, ergoterapeitiem, tehniskajiem ortopēdiem, optometristiem, fizioterapeita asistentiem, ergoterapeita asistentiem, uztura speciālistiem, zobu tehniķiem, podologiem, radiogrāferiem, mākslas terapeitiem, militārajiem paramediķiem, skaistumkopšanas speciālistiem (kosmetoloģijā), kuri absolvējuši akreditētas izglītības programmas Latvijā un ieguvuši diplomu attiecīgajā profesijā;

4.2. māsām (vispārējās aprūpes māsām), kuras:

4.2.1. apguvušas akreditētu māsas (medicīnas māsas) profesionālās vidējās izglītības programmu un ieguvušas diplomu par profesionālo vidējo izglītību;

4.2.2. apguvušas akreditētu māsas (medicīnas māsas) pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu un ieguvušas diplomu par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību;

4.2.3. apguvušas akreditētu māsas (medicīnas māsas) otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu un ieguvušas diplomu par profesionālo augstāko izglītību;

4.2.3.1 apguvušas akreditētu māsas (vispārējās aprūpes māsas) otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu un ieguvušas diplomu par profesionālo augstāko izglītību ar kvalifikāciju "Māsa (vispārējās aprūpes māsa)";

4.2.4. līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai apguvušas akreditētu ārsta palīga (feldšera) vai vecmātes profesionālās vidējās izglītības programmu un ieguvušas diplomu par profesionālo vidējo izglītību vai apguvušas akreditētu ārsta palīga (feldšera) vai vecmātes pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu un ieguvušas diplomu par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību, kā arī līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai ieguvušas profesionālo pilnveidi apliecinošus dokumentus par zināšanu un prasmju apguvi vismaz 150 stundu apjomā profesionālās darbības veikšanai māsas profesijā un ieguvušas dokumentu par sekmīgi nokārtotu māsas kvalifikācijas atbilstības pārbaudi;

4.3. vecmātēm, kuras:

4.3.1. apguvušas akreditētu vecmātes profesionālās vidējās izglītības programmu un ieguvušas diplomu par profesionālo vidējo izglītību;

4.3.2. apguvušas akreditētu vecmātes pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu un ieguvušas diplomu par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību;

4.3.3. apguvušas akreditētu vecmātes otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu un ieguvušas diplomu par profesionālo augstāko izglītību;

4.3.4. pēc apgūtas māsas izglītības programmas apguvušas akreditētu pilna laika studiju programmu vecmātes izglītības ieguvei 18 mēnešu vai 3 000 stundu apjomā;

4.4. ārsta palīgiem (feldšeriem), kuri:

4.4.1. apguvuši akreditētu ārsta palīga (feldšera) profesionālās vidējās izglītības programmu un ieguvuši diplomu par profesionālo vidējo izglītību;

4.4.2. apguvuši akreditētu ārsta palīga pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu un ieguvuši diplomu par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību;

4.4.3. līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai apguvuši akreditētu māsas profesionālās vidējās izglītības programmu un ieguvuši diplomu par profesionālo vidējo izglītību vai apguvuši akreditētu māsas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu un ieguvuši diplomu par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību, kā arī līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai ieguvuši profesionālo pilnveidi apliecinošus dokumentus par zināšanu un prasmju apguvi vismaz 150 stundu apjomā profesionālās darbības veikšanai ārsta palīga (feldšera) profesijā un ieguvuši dokumentu par sekmīgi nokārtotu ārsta palīga kvalifikācijas atbilstības pārbaudi;

4.5. (svītrots no 07.10.2020. ar MK 18.08.2020. noteikumiem Nr. 537, sk. grozījuma 2. punktu);

4.6. māsas palīgiem, kuri ieguvuši atestātu par arodizglītību vai ieguvuši profesionālās kvalifikācijas apliecību par māsas palīga profesionālās kompetences apguvi;

4.7. zobārsta asistentiem, kuri:

4.7.1. apguvuši akreditētu zobārstniecības asistenta profesionālās vidējās izglītības programmu un ieguvuši diplomu par profesionālo vidējo izglītību;

4.7.2. līdz 2020. gada 31. decembrim ieguvuši atestātu par arodizglītību;

4.7.3. līdz 2021. gada 31. decembrim apguvuši akreditētu zobārstniecības māsas profesionālās vidējās izglītības programmu un ieguvuši diplomu par profesionālo vidējo izglītību;

4.7.4. līdz 2016. gada 24. maijam apguvuši akreditētu māsas profesionālās vidējās izglītības programmu un ieguvuši diplomu par profesionālo vidējo izglītību vai apguvuši akreditētu māsas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu un ieguvuši diplomu par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību, kā arī līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai ieguvuši profesionālo pilnveidi apliecinošus dokumentus par zināšanu un prasmju apguvi vismaz 160 stundu apjomā profesionālās darbības veikšanai zobārstniecības māsas profesijā un ieguvuši dokumentu par sekmīgi nokārtotu zobārstniecības māsas kvalifikācijas atbilstības pārbaudi;

4.8. kosmētiķiem, kuri:

4.8.1. apguvuši akreditētu kosmētiķa profesionālās vidējās izglītības programmu un ieguvuši diplomu par profesionālo vidējo izglītību;

4.8.2. līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai pēc medicīniskās izglītības diploma iegūšanas apguvuši akreditētu profesionālās tālākizglītības programmu un ieguvuši kosmētiķa profesionālās kvalifikācijas apliecību;

4.8.3. pēc medicīniskās izglītības diploma iegūšanas apguvuši akreditētu profesionālās tālākizglītības programmu (vismaz 960 stundas) un ieguvuši kosmētiķa profesionālās kvalifikācijas apliecību;

4.9. radiologa asistentiem, kuri:

4.9.1. apguvuši akreditētu radiologa asistenta pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu un ieguvuši diplomu par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību;

4.9.2. līdz 2008. gada 30. jūnijam apguvuši profesionālās pilnveides programmu 562 stundu apjomā un ieguvuši apliecību par rentgenoloģijas un radioloģijas māsas specializāciju;

4.10. biomedicīnas laborantiem, kuri:

4.10.1. apguvuši akreditētu biomedicīnas laboranta pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu un ieguvuši diplomu par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību;

4.10.2. apguvuši akreditētu profesionālās vidējās izglītības programmu un ieguvuši diplomu par profesionālo vidējo izglītību feldšera laboranta profesijā;

4.10.3. līdz 1991. gada 31. decembrim apguvuši profesionālās pilnveides programmu 132 stundu apjomā un ieguvuši apliecību laboratoriskajā diagnostikā;

4.11. masieriem, kuri:

4.11.1. apguvuši akreditētu masiera pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu un ieguvuši diplomu par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību;

4.11.2. līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai pēc medicīniskās izglītības diploma iegūšanas ieguvuši ārstniecības personas sertifikātu masiera specialitātē;

4.11.3. līdz 2000. gada 31. decembrim apguvuši profesionālās pilnveides programmu 422 stundu apjomā un ieguvuši apliecību par specializāciju klasiskajā masāžā vai apguvuši profesionālās pilnveides programmu 1080 stundu apjomā un ieguvuši apliecību par specializāciju masāžā;

4.11.4. līdz 2005. gada 31. decembrim ieguvuši sporta izglītības dokumentu un ieguvuši ārstniecības personas sertifikātu masiera specialitātē;

4.11.5. līdz 2013. gada 1. septembrim apguvuši akreditētu masiera profesionālās vidējās izglītības programmu un ieguvuši diplomu par profesionālo vidējo izglītību;

4.11.1 optometristiem, kuri:

4.11.1 1. apguvuši akreditētu optometrista otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu un ieguvuši profesionālā maģistra diplomu un optometrista kvalifikāciju;

4.11.1 2. līdz 2011. gada 1. janvārim apguvuši otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu "Optometrija" vismaz viena gada (vismaz 40 kredītpunkti) apjomā un ieguvuši diplomu par otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un optometrista kvalifikāciju;

4.12. šo noteikumu 1. pielikumā minētajām ārstniecības personām, kuras:

4.12.1. absolvējušas mītnes valsts atzītas izglītības iestādes ārvalstīs un kuru ārvalstīs iegūtā profesionālā kvalifikācija ir atzīta Latvijā atbilstoši likumam "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu";

4.12.2. profesionālo kvalifikāciju ir ieguvušas ārvalstīs un kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu reglamentētajā profesijā piešķirtas tiesības veikt īslaicīgu profesionālo darbību Latvijā;

4.13. šo noteikumu 1. pielikumā minētajām ārstniecības atbalsta personām, kuras:

4.13.1. absolvējušas akreditētas izglītības programmas Latvijā un plāno iesaistīties veselības aprūpes procesa nodrošināšanā ārstniecības iestādē;

4.13.2. absolvējušas mītnes valsts atzītas izglītības iestādes ārvalstīs un kuru ārvalstīs izsniegtais izglītības dokuments ir atzīts Latvijā, un kuras plāno iesaistīties veselības aprūpes procesa nodrošināšanā ārstniecības iestādē;

4.13.3. apguvušas neformālās izglītības programmu asistēšanai pirmsslimnīcas etapa neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā Latvijā un plāno iesaistīties veselības aprūpes procesa nodrošināšanā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā;

4.14. šo noteikumu 1. pielikumā minētajām ārstniecības personām, kuras profesionālo kvalifikāciju ārsta reglamentētās profesijas specialitātēm, apakšspecialitātēm un papildspecialitātēm, zobārsta profesijas apakšspecialitātēs, vispārējās aprūpes māsas, zobārsta vai vecmātes profesijās ir ieguvušas ārvalstīs un kurām saskaņā ar likumu "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" ir noteikts adaptācijas periods.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 370; MK 18.08.2020. noteikumiem Nr. 537; MK 31.08.2021. noteikumiem Nr. 603; MK 14.12.2021. noteikumiem Nr. 817; MK 09.01.2024. noteikumiem Nr. 17)

5. Informāciju par ārstniecības personas medicīniskās izglītības dokumentu, kas apliecina profesionālās kvalifikācijas iegūšanu profesijā vai pamatspecialitātē, apakšspecialitātē vai papildspecialitātē, izglītības iestāde, kura attiecīgo izglītības dokumentu izsniegusi, papīra vai elektroniska dokumenta formā iesniedz inspekcijā piecu darbdienu laikā pēc izglītības dokumenta izsniegšanas. Par katru ārstniecības personu norāda šādu informāciju:

5.1. izglītības iestādes nosaukums;

5.2. ārstniecības personas vārds, uzvārds, personas kods;

5.3. izglītības dokumenta sērija, numurs un izdošanas gads;

5.4. iegūtā kvalifikācija;

5.5. iegūtās izglītības pakāpe vai veids;

5.6. akadēmiskais vai zinātniskais grāds.

6. Informāciju par ārstniecības personas sertifikātu vai ārstniecības atbalsta personas sertifikātu Latvijas Ārstu biedrība, Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība un Latvijas Māsu asociācija atbilstoši kompetencei piecu darbdienu laikā pēc ārstniecības personas sertifikāta vai ārstniecības atbalsta personas sertifikāta izsniegšanas iesniedz inspekcijā papīra vai elektroniska dokumenta formā. Par katru personu norāda šādu informāciju:

6.1. personas vārds, uzvārds un personas kods;

6.2. sertifikāta numurs un piešķiršanas datums;

6.3. ārstniecības personām – pamatspecialitāte, apakšspecialitāte, papildspecialitāte vai ārstnieciskā vai diagnostiskā metode, ārstniecības atbalsta personām – profesija;

6.4. sertifikāta derīguma termiņš.

6.1 Likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" noteiktā institūcija, kas izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētās profesijās, piecu darbdienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par adaptācijas perioda piemērošanu, papīra vai elektroniska dokumenta formā iesniedz inspekcijā šādu informāciju par minēto lēmumu:

6.1 1. personas vārds, uzvārds un personas kods vai personas identifikators;

6.1 2. lēmuma numurs un pieņemšanas datums;

6.1 3. profesija, pamatspecialitāte, apakšspecialitāte, papildspecialitāte, kurā ir noteikta adaptācija;

6.1 4. adaptācijas perioda ilgums;

6.1 5. attiecīgās specialitātes pārstāvji Latvijas Republikā, kuri adaptācijas periodā var veikt personas uzraudzību.

(MK 18.08.2020. noteikumu Nr. 537 redakcijā)

7. Šo noteikumu 2. pielikumā norādīto informāciju par ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personas, kā arī šo noteikumu 4.14. apakšpunktā minēto personu nodarbinātību ārstniecības iestādē, izmantojot šo noteikumu 1. pielikumā minētos klasifikatorus un sarakstus, ārstniecības iestāde iesniedz reģistram tiešsaistes režīmā triju darbdienu laikā no dienas, kad attiecīgā ārstniecības persona vai ārstniecības atbalsta persona ir uzsākusi, mainījusi vai beigusi profesionālo darbību attiecīgajā ārstniecības iestādē. Līdz brīdim, kad ārstniecības iestāde iegūst tiesības ievadīt datus reģistrā tiešsaistes režīmā, tā aizpilda šo noteikumu 2. pielikumā minēto veidlapu un iesniedz to inspekcijā papīra vai elektroniska dokumenta formā piecu darbdienu laikā no dienas, kad attiecīgā ārstniecības persona vai ārstniecības atbalsta persona ir uzsākusi, mainījusi vai beigusi profesionālo darbību attiecīgajā ārstniecības iestādē.

(Grozīts ar MK 18.08.2020. noteikumiem Nr. 537)

8. Par ārstniecības personām, kuras veic īslaicīgu profesionālo darbību Latvijā, institūcijas, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās, iesniedz inspekcijā šādu informāciju:

8.1. vārds, uzvārds;

8.2. dzimums;

8.3. dzimšanas datums;

8.4. personas kods vai ekvivalents personas identifikācijas numurs;

8.5. dzīvesvietas adrese mītnes valstī;

8.6. ārstniecības iestāde, kur tiks veikta īslaicīgā profesionālā darbība (nosaukums un kontaktinformācija – adrese, elektroniskā pasta adrese un tālruņa numurs);

8.7. profesionālā kvalifikācija:

8.7.1. profesijas nosaukums;

8.7.2. pamatspecialitātes, apakšspecialitātes vai papildspecialitātes nosaukums;

8.8. valsts, kurā iegūta profesionālā kvalifikācija;

8.9. plānotās īslaicīgās profesionālās darbības ilgums un biežums.

3. Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrācija
3.1. Pirmreizēja reģistrācija

9. Pirmreizējai reģistrācijai ārstniecības persona vai ārstniecības atbalsta persona šo noteikumu 3. pielikumā norādīto informāciju iesniedz tiešsaistes režīmā reģistrā vai iesniegumu inspekcijā, aizpildot ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra uzskaites karti (3. pielikums).

10. Šo noteikumu 3. pielikumā minētās ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra uzskaites kartes aizpildīšanā izmanto šo noteikumu 1. pielikumā minētos klasifikatorus un sarakstus.

11. Ārstniecības persona, kura vēlas veikt pirmreizēju reģistrāciju, inspekcijā iesniedz ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra uzskaites karti (3. pielikums) un dokumenta kopiju par sekmīgi nokārtotu profesionālās atbilstības pārbaudi vai uzrāda šā dokumenta oriģinālu, ja ir pagājuši vairāk nekā pieci gadi no dienas, kad izsniegts:

11.1. medicīniskās izglītības dokuments, kas apliecina profesionālās kvalifikācijas iegūšanu attiecīgajā profesijā;

11.2. šo noteikumu 4.2.4., 4.4.3. vai 4.7.4. apakšpunktā minētais dokuments par sekmīgi nokārtotu attiecīgās kvalifikācijas atbilstības pārbaudi;

11.3. ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas dokuments.

(Grozīts ar MK 18.08.2020. noteikumiem Nr. 537; grozījums 11.2. apakšpunktā stājas spēkā 07.10.2020., sk. grozījuma 2. punktu)

11.1 Šo noteikumu 4.12.1. un 4.13.2. apakšpunktā minētās ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personas papildus šo noteikumu 11. un 11.2 punktā minētajiem dokumentiem inspekcijā iesniedz arī valsts valodas prasmi apliecinošu dokumentu.

(MK 09.01.2024. noteikumu Nr. 17 redakcijā)

11.2 Ārstniecības atbalsta persona, kura vēlas veikt pirmreizēju reģistrāciju, inspekcijā iesniedz ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra uzskaites karti (3. pielikums) un profesionālās pilnveides izglītības apliecību par licencētas profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi pacientu datu aizsardzības jautājumos vismaz astoņu stundu apjomā (kopiju).

(MK 26.06.2018. noteikumu Nr. 370 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.09.2019., sk. 60.2 punktu)

11.3 Šo noteikumu 11. punktu nepiemēro, ja ārstniecības persona pēc diploma iegūšanas Latvijā ir strādājusi profesijā vai kādā no profesijas pamatspecialitātēm, apakšspecialitātēm vai papildspecialitātēm ārpus Latvijas Republikas kādā no Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīm vai Šveices Konfederācijā ne mazāk kā trīs gadus pēdējo piecu gadu laikā. Šajā gadījumā ārstniecības persona, kura vēlas veikt pirmreizēju reģistrāciju, inspekcijā iesniedz iesniegumu ar attiecīgu lūgumu un aizpilda ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra uzskaites karti (3. pielikums) un šo noteikumu 30. punktā minētos dokumentus.

(MK 18.08.2020. noteikumu Nr. 537 redakcijā)

12. Īslaicīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijā ārstniecības personu reģistrē, pamatojoties uz datiem, ko inspekcijā atbilstoši šo noteikumu 8. punktam par attiecīgo ārstniecības personu iesniegusi institūcija, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās.

13. Inspekcija mēneša laikā pēc šo noteikumu 9., 11. vai 12. punktā minēto dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par ārstniecības personas vai ārstniecības atbalsta personas reģistrāciju vai par atteikumu reģistrēt ārstniecības personu vai ārstniecības atbalsta personu. Minēto lēmumu inspekcija attiecīgajai personai paziņo Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā. Lēmumu par atteikumu reģistrēt ārstniecības personu īslaicīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijā Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā paziņo arī institūcijai, kas izsniegusi attiecīgo ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību.

14. Inspekcija pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt ārstniecības personu vai ārstniecības atbalsta personu, ja ir vismaz viens no šādiem iemesliem:

14.1. attiecīgā ārstniecības persona vai ārstniecības atbalsta persona neatbilst šo noteikumu 4. punktā minētajām prasībām;

14.2. iesniegtie dokumenti satur nepatiesu informāciju;

14.3. nav iesniegta visa inspekcijas pieprasītā informācija;

14.4. attiecīgajai ārstniecības personai vai ārstniecības atbalsta personai saskaņā ar tiesas nolēmumu ir noteikta tiesību ierobežošana, atņemot tiesības nodarboties ar profesionālo darbību attiecīgajā jomā (aizliegums ir attiecināms uz laikposmu, kurā tiesību ierobežojums ir spēkā);

14.5. attiecīgajai ārstniecības personai vai ārstniecības atbalsta personai saskaņā ar prokurora priekšrakstu par sodu krimināllietā ir noteikta tiesību ierobežošana, atņemot tiesības nodarboties ar profesionālo darbību attiecīgajā jomā (aizliegums ir attiecināms uz laikposmu, kurā tiesību ierobežojums ir spēkā).

15. Pirmreizējās reģistrācijas termiņš reģistrā ir pieci gadi no dienas, kad ārstniecības personai vai ārstniecības atbalsta personai paziņots lēmums par ārstniecības personas vai ārstniecības atbalsta personas reģistrāciju. Šo noteikumu 4.14. apakšpunktā minētajām personām reģistrācijas termiņš reģistrā ir noteikts atbilstoši lēmumā par adaptācijas perioda piemērošanu minētajam adaptācijas perioda ilgumam no dienas, kad minētā persona ir uzsākusi profesionālo darbību ārstniecības iestādē.

(Grozīts ar MK 18.08.2020. noteikumiem Nr. 537)

16. Ja ārstniecības persona vai ārstniecības atbalsta persona pirmreizējās reģistrācijas termiņa laikā iegūst attiecīgi ārstniecības personas sertifikātu vai ārstniecības atbalsta personas sertifikātu, inspekcija pagarina reģistrācijas termiņu uz laiku, kas ir par vienu gadu ilgāks nekā ārstniecības personas sertifikāta vai ārstniecības atbalsta personas sertifikāta derīguma termiņš.

17. Ārstniecības personai, kura veic īslaicīgu profesionālo darbību Latvijā, reģistrācijas termiņš reģistrā ir 12 mēneši.

3.2. Pārreģistrācija

18. Reģistrā attiecīgajā profesijā tiek pārreģistrētas ārstniecības personas:

18.1. kuras vēlas pagarināt reģistrācijas termiņu reģistrā attiecīgajā profesijā;

18.2. kurām ir beidzies ārstniecības personas sertifikāta derīguma termiņš, netiek veikta resertifikācija un kuras pēc reģistrācijas termiņa beigām vēlas turpināt profesionālo darbību tikai attiecīgajā profesijā.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 370)

19. Ārstniecības personai vai ārstniecības atbalsta personai, kurai ir derīgs ārstniecības personas sertifikāts vai ārstniecības atbalsta personas sertifikāts, pārreģistrācija nav jāveic. Šo personu reģistrācijas termiņu inspekcija pagarina atbilstoši šo noteikumu 16. punktam.

20. Lai veiktu pārreģistrāciju, šo noteikumu 18. punktā minētā ārstniecības persona šo noteikumu 4. pielikumā norādīto informāciju reģistram tiešsaistes režīmā iesniedz ne agrāk kā 90 dienas un ne vēlāk kā 30 dienas pirms reģistrācijas termiņa beigām vai attiecīgi iesniedz inspekcijā iesniegumu (4. pielikums) par profesionālo zināšanu vai prasmju apguvi vai pilnveidi attiecīgajā profesijā vismaz 150 akadēmisko stundu apjomā, bet māsas, vecmātes, māsas palīga vai zobārsta asistenta profesijā – vismaz 100 akadēmisko stundu apjomā reģistrācijas termiņa laikā, tai skaitā profesionālo zināšanu pilnveidi neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā, vai par profesionālās atbilstības pārbaudes sekmīgu nokārtošanu attiecīgajā profesijā. Iesniegumam pievieno informāciju apliecinošu dokumentu kopijas vai uzrāda šo dokumentu oriģinālus.

(MK 14.12.2021. noteikumu Nr. 817 redakcijā)

20.1 Ja ārstniecības persona pēc diploma iegūšanas Latvijā strādā vai ir strādājusi profesijā vai kādā no profesijas pamatspecialitātēm, apakšspecialitātēm vai papildspecialitātēm ārpus Latvijas Republikas, kādā no Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīm vai Šveices Konfederācijā ne mazāk kā trīs gadus reģistrācijas termiņa laikā, tad ārstniecības persona, kura vēlas veikt pārreģistrāciju, inspekcijā iesniedz iesniegumu (4. pielikums).

(MK 09.01.2024. noteikumu Nr. 17 redakcijā)

21. Militārajam paramediķim šo noteikumu 20. punktā minētajam iesniegumam nepieciešams Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba apstiprinājums.

21.1 Reģistrā attiecīgajā profesijā tiek pārreģistrētas ārstniecības atbalsta personas, kuras vēlas pagarināt reģistrācijas termiņu attiecīgajā profesijā. Lai veiktu pārreģistrāciju, ārstniecības atbalsta persona iesniedz reģistram tiešsaistes režīmā ne agrāk kā 90 dienas un ne vēlāk kā 30 dienas pirms reģistrācijas termiņa beigām vai attiecīgi iesniedz inspekcijā iesniegumu. Iesniegumā norāda ārstniecības atbalsta personas vārdu, uzvārdu, ārstniecības atbalsta personas identifikatoru un profesiju, kurā nepieciešama reģistrācijas termiņa pagarināšana. Iesniegumam pievieno apliecību par apgūtu licencētu profesionālās pilnveides izglītības programmu pacientu datu aizsardzības jautājumos vismaz astoņu stundu apjomā.

(MK 09.01.2024. noteikumu Nr. 17 redakcijā)

21.2 Operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa vadītājam (ārstniecības atbalsta persona) papildus šo noteikumu 21.1 punktā minētajam iesniegumam nepieciešams Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta apstiprinājums.

(MK 09.01.2024. noteikumu Nr. 17 redakcijā)

22. Inspekcija pēc šo noteikumu 20.21.1 vai 21.2 punktā minēto dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par ārstniecības personas vai ārstniecības atbalsta personas pārreģistrāciju vai par atteikumu pārreģistrēt ārstniecības personu vai ārstniecības atbalsta personu reģistrā.

(MK 09.01.2024. noteikumu Nr. 17 redakcijā)

23. Inspekcija pieņem lēmumu par atteikumu pārreģistrēt ārstniecības personu vai ārstniecības atbalsta personu reģistrā, ja ir spēkā vismaz viens no šādiem iemesliem:

23.1. ārstniecības persona vai ārstniecības atbalsta persona neatbilst šo noteikumu 4. punktā minētajām prasībām;

23.2. ārstniecības persona nav izpildījusi šo noteikumu 20., 20.1 vai 30. punktā minētās prasības;

23.3. ārstniecības atbalsta persona nav izpildījusi šo noteikumu 21.1 punktā minētās prasības;

23.4. militārā paramediķa iesniegums neatbilst šo noteikumu 21. punktam;

23.5. ārstniecības personai vai ārstniecības atbalsta personai saskaņā ar tiesas nolēmumu ir noteikta tiesību ierobežošana, atņemot tiesības nodarboties ar profesionālo darbību attiecīgajā jomā (aizliegums ir attiecināms uz laikposmu, kurā tiesību ierobežojums ir spēkā);

23.6. ārstniecības personai vai ārstniecības atbalsta personai saskaņā ar prokurora priekšrakstu par sodu krimināllietā ir noteikta tiesību ierobežošana, atņemot tiesības nodarboties ar profesionālo darbību attiecīgajā jomā (aizliegums ir attiecināms uz laikposmu, kurā tiesību ierobežojums ir spēkā);

23.7. šo noteikumu 20. vai 21.1 punktā minētie dokumenti satur nepatiesu informāciju;

23.8. nav iesniegta visa inspekcijas pieprasītā informācija;

23.9. operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa vadītāja (ārstniecības atbalsta persona) iesniegums neatbilst šo noteikumu 21.2 punktam.

(MK 09.01.2024. noteikumu Nr. 17 redakcijā)

24. Pārreģistrācijas termiņš reģistrā ir pieci gadi, sākot ar nākamo dienu pēc reģistrācijas termiņa beigām, bet ne agrāk par šo noteikumu 22. punktā minētā lēmuma paziņošanas dienu.

3.3. Reģistrācijas termiņa atjaunošana

25. Ārstniecības personai un ārstniecības atbalsta personai, kurai ir beidzies reģistrācijas termiņš, ir tiesības to atjaunot.

26. Lai atjaunotu reģistrācijas termiņu:

26.1. ārstniecības persona iesniedz inspekcijā:

26.1.1. ja attiecīgā ārstniecības persona reģistrācijas termiņu reģistrā vēlas atjaunot piecu gadu laikā no dienas, kad beidzies reģistrācijas termiņš reģistrā, – iesniegumu (4. pielikums) par profesionālo zināšanu vai prasmju apguvi vai pilnveidi attiecīgajā profesijā vismaz 150 akadēmisko stundu apjomā, bet māsas, vecmātes vai māsas palīga profesijā, – vismaz 100 akadēmisko stundu apjomā pēdējo piecu gadu laikā pirms šā iesnieguma saņemšanas dienas inspekcijā, tajā skaitā profesionālo zināšanu pilnveidi neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā, vai par sekmīgi nokārtotu profesionālās atbilstības pārbaudi attiecīgajā profesijā;

26.1.2. ja attiecīgā ārstniecības persona reģistrācijas termiņu reģistrā vēlas atjaunot laika posmā, kas ir ilgāks par pieciem gadiem no dienas, kad beidzies reģistrācijas termiņš reģistrā – iesniegumu (4. pielikums) par sekmīgi nokārtotu profesionālās atbilstības pārbaudi attiecīgajā profesijā;

26.2. ārstniecības atbalsta persona iesniedz inspekcijā iesniegumu ar lūgumu atjaunot reģistrācijas termiņu reģistrā, kurā norāda profesionālās pilnveides programmas apguvi par pacientu datu aizsardzības jautājumiem vismaz astoņu stundu apjomā pēdējo piecu gadu laikā pirms šā iesnieguma saņemšanas dienas inspekcijā un vārdu, uzvārdu, ārstniecības atbalsta personas identifikatoru un profesiju, kurā nepieciešama reģistrācijas termiņa atjaunošana.

(Grozīts ar MK 29.08.2017. noteikumiem Nr. 518; MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 370)

27. Šo noteikumu 26.1.1. un 26.1.2. apakšpunktā minētajam iesniegumam pievieno informāciju apliecinošu dokumentu kopijas vai uzrāda šo dokumentu oriģinālus.

28. Militārajam paramediķim šo noteikumu 26.1.1. vai 26.1.2. apakšpunktā minētajam iesniegumam nepieciešams Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba apstiprinājums.

29. Ārstniecības personai, kurai ir beidzies reģistrācijas termiņš, bet kura profesijā vai kādā no profesijas pamatspecialitātēm, apakšspecialitātēm vai papildspecialitātēm ir veikusi profesionālo darbību ārpus Latvijas Republikas kādā no Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīm vai Šveices Konfederācijā ne mazāk kā trīs gadus pēdējo piecu gadu laikā, ir tiesības atjaunot reģistrāciju, iesniedzot inspekcijā iesniegumu ar lūgumu atjaunot reģistrācijas termiņu reģistrā. Iesniegumā norāda vārdu, uzvārdu, ārstniecības personas identifikatoru un profesiju, kurā nepieciešama reģistrācijas termiņa atjaunošana.

30. Šo noteikumu 20.1 un 29. punktā minētajam iesniegumam ārstniecības persona pievieno šādus dokumentus:

30.1. darba devēja izziņu vai citu dokumentu par veikto profesionālo darbību, kurā norādīta profesija, amats un laikposms, kurā profesionālā darbība veikta;

30.2. izziņu par tiesībām veikt profesionālo darbību (piemēram, Certificate of Good Standing), ko izsniegusi tās valsts kompetentā institūcija, kurā ārstniecības persona veikusi profesionālo darbību.

(MK 09.01.2024. noteikumu Nr. 17 redakcijā)

30.1 Inspekcija Iekšējā tirgus informācijas sistēmā (IMI sistēma) pārbauda informāciju, vai personai ārvalstīs nav ierobežotas vai liegtas tiesības veikt profesionālo darbību.

(MK 29.08.2017. noteikumu Nr. 518 redakcijā)

31. Inspekcija mēneša laikā pēc šo noteikumu 26. vai 29. punktā minēto dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par ārstniecības personas vai ārstniecības atbalsta personas reģistrācijas termiņa atjaunošanu vai par atteikumu atjaunot ārstniecības personas vai ārstniecības atbalsta personas reģistrācijas termiņu reģistrā. Minēto lēmumu inspekcija ārstniecības personai vai ārstniecības atbalsta personai paziņo Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

32. Inspekcija pieņem lēmumu par atteikumu atjaunot ārstniecības personas vai ārstniecības atbalsta personas reģistrācijas termiņu reģistrā, ja ir vismaz viens no šādiem iemesliem:

32.1. attiecīgā ārstniecības persona vai ārstniecības atbalsta persona neatbilst šo noteikumu 4. punktā minētajām prasībām;

32.2. attiecīgā ārstniecības persona nav izpildījusi šo noteikumu 26.1. apakšpunktā vai 29. vai 30. punktā minētās prasības;

32.3. militārā paramediķa iesniegums neatbilst šo noteikumu 28. punktam;

32.4. attiecīgajai ārstniecības personai vai ārstniecības atbalsta personai saskaņā ar tiesas nolēmumu ir noteikta tiesību ierobežošana, atņemot tiesības nodarboties ar profesionālo darbību attiecīgajā jomā (aizliegums ir attiecināms uz laikposmu, kurā tiesību ierobežojums ir spēkā);

32.5. attiecīgajai ārstniecības personai vai ārstniecības atbalsta personai saskaņā ar prokurora priekšrakstu par sodu krimināllietā ir noteikta tiesību ierobežošana, atņemot tiesības nodarboties ar profesionālo darbību attiecīgajā jomā (aizliegums ir attiecināms uz laikposmu, kurā tiesību ierobežojums ir spēkā);

32.6. šo noteikumu 26.1. apakšpunktā vai 30. punktā minētie dokumenti satur nepatiesu informāciju;

32.7. nav iesniegta visa inspekcijas pieprasītā informācija.

33. Reģistrācijas termiņš reģistrā ir pieci gadi no lēmuma par ārstniecības personas vai ārstniecības atbalsta personas reģistrācijas termiņa atjaunošanas reģistrā paziņošanas dienas ārstniecības personai vai ārstniecības atbalsta personai.

34. Ja ārstniecības persona vai ārstniecības atbalsta persona pēc reģistrācijas termiņa atjaunošanas reģistrā reģistrācijas termiņa laikā iegūst attiecīgi ārstniecības personas sertifikātu vai ārstniecības atbalsta personas sertifikātu, tās reģistrācijas termiņu attiecīgajā profesijā inspekcija reģistrā pagarina uz laiku, kas ir par vienu gadu garāks par ārstniecības personas sertifikāta vai ārstniecības atbalsta personas sertifikāta derīguma termiņu.

34.1 Šo noteikumu 11., 20. un 26. punktā minēto dokumentu par sekmīgi nokārtotu profesionālās atbilstības pārbaudi attiecīgajā profesijā izsniedz izglītības iestāde, kurai ir tiesības īstenot profesionālās izglītības programmu attiecīgajā profesijā un kvalifikācijā Latvijas Republikā.

(MK 09.01.2024. noteikumu Nr. 17 redakcijā)

34.3 Inspekcija ir tiesīga nosūtīt reģistrētām ārstniecības personām un ārstniecības atbalsta personām uz elektroniskā pasta adresi, kas norādīta reģistra uzskaites kartē, iesniegumā pārreģistrācijai vai reģistrācijas atjaunošanai vai ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izmaiņu lapā, oficiālus un informatīvus paziņojumus, tai skaitā aptaujas ar nodrošinātu respondentu anonimitāti, kas nepieciešamas veselības aprūpes politikas veidošanai un īstenošanai.

(MK 09.01.2024. noteikumu Nr. 17 redakcijā)

4. Reģistrācijas termiņa apturēšana un reģistrācijas anulēšana

35. Ja inspekcijai ir kļuvis zināms, ka ārstniecības personai vai ārstniecības atbalsta personai reģistrācijas termiņa laikā saskaņā ar kriminālprocesa virzītāja lēmumu uz laiku noteikts ierobežojums nodarboties ar profesionālo darbību attiecīgajā profesijā vai pildīt konkrēta amata (darba) pienākumus, saskaņā ar tiesas nolēmumu ir noteikta tiesību ierobežošana, atņemot tiesības nodarboties ar profesionālo darbību attiecīgajā profesijā vai saskaņā ar prokurora priekšrakstu par sodu krimināllietā ir noteikta tiesību ierobežošana, atņemot tiesības nodarboties ar profesionālo darbību attiecīgajā profesijā, inspekcija izdara ierakstu reģistrā par attiecīgās ārstniecības personas vai ārstniecības atbalsta personas reģistrācijas termiņa apturēšanu uz laiku, kurā tiesību ierobežojums nodarboties ar profesionālo darbību attiecīgajā profesijā ir spēkā, bet ne ilgāk kā līdz attiecīgās reģistrācijas termiņa beigām.

(MK 09.01.2024. noteikumu Nr. 17 redakcijā)

36. Ja tiek apturēts reģistrācijas termiņš reģistrā, attiecīgās reģistrācijas termiņš netiek pagarināts par laikposmu, uz kuru tā bija apturēta.

37. Inspekcija anulē ārstniecības personas vai ārstniecības atbalsta personas reģistrāciju reģistrā, izdarot attiecīgu ierakstu reģistrā, šādos gadījumos:

37.1. ārstniecības persona vai ārstniecības atbalsta persona lūgusi anulēt tās reģistrāciju reģistrā;

37.2. inspekcijai ir kļuvis zināms, ka ārstniecības personas vai ārstniecības atbalsta personas iesniegtie dokumenti, kas bija par pamatu tās pirmreizējai reģistrācijai, pārreģistrācijai reģistrā vai reģistrācijas termiņa atjaunošanai, satur nepatiesu informāciju.

38. Informāciju par reģistrācijas termiņa apturēšanu vai lēmumu par reģistrācijas anulēšanu inspekcija Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā paziņo ārstniecības personai vai ārstniecības atbalsta personai, ārstniecības iestādei, kurā attiecīgā ārstniecības persona vai ārstniecības atbalsta persona veic profesionālo darbību, un, ja ir spēkā esošs ārstniecības personas sertifikāts vai ārstniecības atbalsta personas sertifikāts – sertifikācijas institūcijai, kura attiecīgo sertifikātu izsniegusi.

5. Reģistra uzturēšanas un aktualizēšanas kārtība

39. Ārstniecības personai vai ārstniecības atbalsta personai ir pienākums mēneša laikā pēc izmaiņu rašanās reģistrā iekļautajās ziņās iesniegt inspekcijā informāciju par izmaiņām, aizpildot ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izmaiņu lapu (5. pielikums) vai šo noteikumu 5. pielikumā norādīto informāciju reģistram iesniedzot tiešsaistes režīmā. Ja izmaiņas attiecas uz ārstniecības personas izglītību, kas iegūta ārvalstīs, ārstniecības personas izglītību, kas iegūta līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, vai ārstniecības atbalsta personas izglītību, ārstniecības persona vai ārstniecības atbalsta persona pievieno ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izmaiņu lapai (5. pielikums) izglītības dokumenta kopiju vai uzrāda tā oriģinālu.

40. Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izmaiņu lapas (5. pielikums) aizpildīšanā izmanto šo noteikumu 1. pielikumā minētos klasifikatorus un sarakstus.

41. Inspekcija pēc ārstniecības personas vai ārstniecības atbalsta personas rakstveida pieprasījuma saņemšanas piecu darbdienu laikā par maksu saskaņā ar inspekcijas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi izsniedz reģistrācijas apliecību, kurā iekļauj šādu informāciju:

41.1. papildinātais Latvijas Republikas lielais ģerbonis;

41.2. izdevējiestādes nosaukums;

41.3. ārstniecības personas vai ārstniecības atbalsta personas vārds un uzvārds;

41.4. ārstniecības personas vai ārstniecības atbalsta personas identifikators;

41.5. ārstniecības personai – profesija, kurā personai ir tiesības nodarboties ar ārstniecību, ārstniecības atbalsta personai – profesija, kurā personai ir tiesības iesaistīties veselības aprūpes procesa nodrošināšanā ārstniecības iestādē;

41.6. reģistrācijas apliecības numurs, izsniegšanas datums un derīguma termiņš;

41.7. izdevējiestādes atbildīgās amatpersonas paraksts un tā atšifrējums;

41.8. izdevējiestādes zīmogs.

42. Inspekcija savā tīmekļvietnē publisko un uztur aktuālo informāciju par reģistrētās ārstniecības personas vai ārstniecības atbalsta personas vārdu, uzvārdu, identifikatoru, profesiju, kurā personai ir tiesības nodarboties ar ārstniecību, reģistrācijas termiņu, darbavietu ārstniecības iestādē, specialitāti darbavietā, iegūtajiem ārstniecības personas sertifikātiem un to derīguma termiņiem.

(MK 29.08.2017. noteikumu Nr. 518 redakcijā)

43. Reģistrā iekļauto informāciju inspekcija reizi mēnesī salīdzina ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pārziņā esošajā valsts informācijas sistēmā "Fizisko personu reģistrs" iekļauto informāciju (pārbaudot informāciju par mirušajām un no Latvijas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs izceļojušām ārstniecības personām un ārstniecības atbalsta personām – vārdu, uzvārdu, personas kodu, miršanas datumu, dzīvesvietas adresi ārvalstī vai ārvalstī piešķirto identifikācijas kodu).

(MK 09.01.2024. noteikumu Nr. 17 redakcijā)

44. Ja, pārbaudot šo noteikumu 43. punktā minēto informāciju, inspekcija konstatē, ka persona, par kuru reģistrā ir iekļautas ziņas, ir mirusi, reģistrā iekļautās ziņas par šo personu tiek ievietotas reģistra arhīva datubāzē. Par no Latvijas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs izceļojušām ārstniecības personām un ārstniecības atbalsta personām reģistrā tiek izdarīts attiecīgs ieraksts.

45. Ja reģistrā iekļautā informācija ir pretrunā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pārziņā esošajā valsts informācijas sistēmā "Fizisko personu reģistrs" iekļauto informāciju par attiecīgo personu, inspekcija precizē atbilstošos datus reģistrā.

(MK 09.01.2024. noteikumu Nr. 17 redakcijā)

46. Reģistra aktīvajā datubāzē iekļauto informāciju inspekcija glabā līdz brīdim, kad no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pārziņā esošās valsts informācijas sistēmas "Fizisko personu reģistrs" saņemtas ziņas par tās personas nāvi, par kuru reģistrā ir iekļautas ziņas. Pēc informācijas saņemšanas par personas nāves faktu informāciju par attiecīgo personu iekļauj reģistra arhīva datubāzē, kur to glabā 25 gadus. Pēc glabāšanas termiņa beigām reģistra arhīva datubāzē iekļauto informāciju inspekcija arhīvu darbību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodod Latvijas Nacionālajam arhīvam un pēc attiecīga akta sastādīšanas dzēš no reģistra.

(MK 09.01.2024. noteikumu Nr. 17 redakcijā)

6. Lēmumu apstrīdēšana un pārsūdzēšana

47. Inspekcijas amatpersonas pieņemto lēmumu par pirmreizēju reģistrāciju reģistrā vai pārreģistrāciju reģistrā, par atteikumu pirmreizēji reģistrēt vai pārreģistrēt reģistrā, par reģistrācijas termiņa atjaunošanu reģistrā vai par atteikumu atjaunot reģistrācijas termiņu reģistrā, kā arī par reģistrācijas anulēšanu var apstrīdēt inspekcijas vadītājam Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

48. Inspekcijas vadītāja lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

7. Noslēguma jautājumi

49. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2009. gada 24. februāra noteikumus Nr. 192 "Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 37. nr.; 2010, 133. nr.).

50. Informācija par ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personas profesiju, kas bija iekļauta reģistrā līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, tiek saglabāta līdz reģistrācijas termiņa beigām.

51. Informācija par ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personas sertifikātā norādīto specialitāti, kas bija iekļauta reģistrā līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, tiek saglabāta atbilstoši tam ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu specialitāšu, kā arī ārstniecisko un diagnostisko metožu klasifikatoram, kāds bija spēkā līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz ārstniecības personas sertifikāta vai ārstniecības atbalsta personas sertifikāta derīguma termiņa beigām.

52. Ja ārstniecības personai vai ārstniecības atbalsta personai ir derīgs attiecīgi ārstniecības personas sertifikāts vai ārstniecības atbalsta personas sertifikāts, inspekcija pagarina tās reģistrācijas termiņu attiecīgajā profesijā uz laiku, kas ir par vienu gadu ilgāks nekā ārstniecības personas sertifikāta vai ārstniecības atbalsta personas sertifikāta derīguma termiņš (ja ir vairāki ārstniecības personas sertifikāti vai ārstniecības atbalsta personas sertifikāti, reģistrācijas termiņu pagarina atbilstoši sertifikāta termiņam, kuram ir ilgākais derīguma termiņš).

53. Māsas (medicīnas māsas), vecmātes, ārsta palīgus (feldšerus), māsas palīgus, kosmētiķus, skaistumkopšanas speciālistus (kosmetoloģijā), radiologa asistentus un biomedicīnas laborantus, kuriem reģistrācijas termiņš ir 2020. gada 1. septembris, pārreģistrē attiecīgajā profesijā šo noteikumu 3.2. apakšnodaļā noteiktajā kārtībā, ņemot vērā stundu skaitu, kāds attiecīgās profesionālās kvalifikācijas pilnveidei bija noteikts līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai.

54. Ārstniecības personas, kuras nav minētas šo noteikumu 53. punktā un kurām reģistrācijas termiņš reģistrā ir 2016. gada 1. jūlijs, pārreģistrācijai iesniedz inspekcijā iesniegumu ar lūgumu veikt pārreģistrāciju reģistrā un, ja nepieciešams, – ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izmaiņu lapu (5. pielikums).

55. Ārstniecības personas, kuras nav minētas šo noteikumu 53. punktā un kurām reģistrācijas termiņš reģistrā beidzas 2019. gada 31. decembrī, pārreģistrācijai iesniedz inspekcijā dokumentu par profesionālās atbilstības pārbaudes sekmīgu nokārtošanu vai profesionālās kvalifikācijas pilnveidi vai profesionālo tālākizglītību apliecinošus dokumentus, kas iegūti reģistrācijas termiņa laikā, apgūstot zināšanas šādā apjomā:

55.1. 30 akadēmiskās stundas, ja ārstniecības personai reģistrācijas termiņš beidzas 2016. gada 31. decembrī;

55.2. 60 akadēmiskās stundas, ja ārstniecības personai reģistrācijas termiņš beidzas laikposmā no 2017. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim;

55.3. 90 akadēmiskās stundas, ja ārstniecības personai reģistrācijas termiņš beidzas laikposmā no 2018. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim;

55.4. 120 akadēmiskās stundas, ja ārstniecības personai reģistrācijas termiņš beidzas laikposmā no 2019. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim.

56. Zobu feldšeriem, kuri ir reģistrēti atbilstoši ārstniecības personu specialitāšu klasifikatoram, kas bija spēkā līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, pārreģistrācija nav jāveic, un to reģistrācijas termiņš ir 2020. gada 31. decembris.

57. Šo noteikumu 4.2.4., 4.4.3., 4.5.2., 4.9.2., 4.10.3., 4.11.2., 4.11.3., 4.11.4. un 4.11.5. apakšpunktā minētajām ārstniecības personām ir tiesības veikt pirmreizēju reģistrāciju attiecīgajā profesijā līdz 2016. gada 1. septembrim.

58. Šo noteikumu 4.5.2. apakšpunktā minētās prasības ir attiecināmas arī uz tādu zobārstniecības māsu pirmreizēju reģistrāciju, kuras attiecīgās profesionālās pilnveides programmas apguvi vai kvalifikācijas atbilstības pārbaudes procesu uzsākušas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai. Šo noteikumu 4.8.2. apakšpunktā minētās prasības ir attiecināmas arī uz tādu kosmētiķu pirmreizēju reģistrāciju, kuri attiecīgās profesionālās tālākizglītības programmas apguvi uzsākuši līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai. Šo noteikumu 4.11.2. apakšpunktā minētās prasības ir attiecināmas arī uz tādu masieru pirmreizēju reģistrāciju, kuri ārstniecības personas sertifikācijas procesu uzsākuši līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai.

59. Šo noteikumu 7., 9., 20. un 39. punktā minētā prasība attiecībā uz datu iesniegšanu reģistram tiešsaistes režīmā stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī.

60. Šo noteikumu 41. un 42. punkts stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī.

60.1 Latvijas Optometristu un optiķu asociācija līdz 2019. gada 31. decembrim nodod tās uzturētajā Optometristu reģistrā esošos datus Veselības inspekcijai iekļaušanai Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā.

(MK 26.06.2018. noteikumu Nr. 370 redakcijā)

60.2 Šo noteikumu 11.2 punkts stājas spēkā 2019. gada 1. septembrī. Līdz licencētas profesionālās pilnveides izglītības programmas par pacientu datu aizsardzības jautājumiem izstrādei, bet ne vēlāk kā līdz 2021. gada 4. janvārim inspekcijā iesniedz izziņu par tālākizglītības programmas apguvi vismaz astoņu stundu apjomā par personas datu aizsardzības jautājumiem, tai skaitā par īpašu kategoriju personas datu apstrādi (kopiju).

(MK 26.06.2018. noteikumu Nr. 370 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.11.2019. noteikumiem Nr. 568)

60.3 Grozījums šo noteikumu 4.1. apakšpunktā attiecībā uz optometristu, 4.11.1 apakšpunkts un 1. pielikuma 3. punkta tabulas 3. rinda attiecībā uz optometristu, kā arī 1. pielikuma 1.1. apakšpunkta tabulas 29. rinda un 4.1. apakšpunkta tabulas 88. rinda stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī.

(MK 26.06.2018. noteikumu Nr. 370 redakcijā)

60.4 Šo noteikumu 21.1 punkts stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

(MK 26.06.2018. noteikumu Nr. 370 redakcijā)

60.5 Ārstniecības personām, kuras atbilstoši ārstniecības personu specialitāšu klasifikatoram, kas bija spēkā līdz 2018. gada 26. jūnijam, reģistrā reģistrētas kā reitterapeiti, pēc reitterapeita sertifikāta derīguma termiņa beigām pārreģistrācija nav jāveic un to reģistrācijas termiņš ir par vienu gadu ilgāks nekā ārstniecības personas sertifikāta (ārstnieciskā un diagnostiskā metode "Reitterapija" (kods M73)) derīguma termiņš.

(MK 15.01.2019. noteikumu Nr. 32 redakcijā)

60.6 Zobārstniecības māsām, kuras ir reģistrētas Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā, reģistrācija ir aktuāla līdz reģistra derīguma termiņa beigām. Pārreģistrācija tiek veikta zobārsta asistenta profesijā. Zobārstniecības māsām piešķirtie sertifikāti ir derīgi līdz sertifikāta derīguma termiņa beigām. Resertifikācija nav jākārto.

(MK 18.08.2020. noteikumu Nr. 537 redakcijā; punkts stājas spēkā 07.10.2020., sk. grozījuma 2. punktu)

60.7 Pirmreizēju sertifikāciju ārstnieciskajā un diagnostiskajā metodē "M23 Elektroencefalogrāfija" un "M53 Elektromiogrāfija" var veikt līdz 2021. gada 31. decembrim. Ārstniecības personām, kuras ir reģistrētas Ārstniecības personu reģistrā un kurām ārstniecības personas sertifikāti ārstnieciskajā un diagnostiskajā metodē "M23 Elektroencefalogrāfija" un "M53 Elektromiogrāfija" ir piešķirti līdz 2021. gada 31. decembrim, ir tiesības resertificēties attiecīgajā metodē.

(MK 18.08.2020. noteikumu Nr. 537 redakcijā; punkts stājas spēkā 07.10.2020., sk. grozījuma 2. punktu)

60.8 Šo noteikumu 4.2. apakšpunktā minētās ārstniecības personas, kuras līdz 2021. gada 31. decembrim reģistrētas reģistrā, pēc profesijas nosaukuma maiņas ir tiesīgas turpināt patstāvīgu profesionālo darbību māsas (vispārējās aprūpes māsas) profesijā līdz reģistrācijas termiņa beigām.

(MK 31.08.2021. noteikumu Nr. 603 redakcijā)

60.9 Šo noteikumu 4.2. apakšpunktā minētās ārstniecības personas, kurām atbilstoši ārstniecības personu specialitāšu klasifikatoram 2021. gada 31. decembrī ir derīgs ārstniecības personas sertifikāts, ir tiesīgas turpināt patstāvīgu profesionālo darbību māsas (vispārējās aprūpes māsas) profesijā. Piešķirtie sertifikāti ir derīgi līdz sertifikāta derīguma termiņa beigām. Pēc sertifikāta derīguma termiņa beigām pārreģistrāciju veic māsas (vispārējās aprūpes māsas) profesijā.

(MK 31.08.2021. noteikumu Nr. 603 redakcijā)

60.10 No 2022. gada 1. janvāra šo noteikumu 4.2. apakšpunktā minētā ārstniecības persona, kurai atbilstoši ārstniecības personu specialitāšu klasifikatoram 2021. gada 31. decembrī ir derīgs ārstniecības personas sertifikāts vai līdz 2022. gada 1. augustam ir iegūts izglītības dokuments par attiecīgās specialitātes apguvi:

60.10 1. bērnu aprūpes māsas pamatspecialitātē, drīkst turpināt patstāvīgi nodarboties ar ārstniecību pamatspecialitātē – māsas (vispārējās aprūpes māsas) specializācija bērnu aprūpē;

60.10 2. anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsas pamatspecialitātē, drīkst turpināt patstāvīgi nodarboties ar ārstniecību pamatspecialitātē – māsas (vispārējās aprūpes māsas) specializācija anestēzijas un intensīvajā aprūpē;

60.10 3. operāciju māsas pamatspecialitātē, drīkst turpināt patstāvīgi nodarboties ar ārstniecību pamatspecialitātē – māsas (vispārējās aprūpes māsas) specializācija perioperatīvajā aprūpē;

60.10 4. garīgās veselības aprūpes māsas pamatspecialitātē, drīkst turpināt patstāvīgi nodarboties ar ārstniecību pamatspecialitātē – māsas (vispārējās aprūpes māsas) specializācija psihiatriskajā un narkoloģiskajā aprūpē;

60.10 5. transfuzioloģijas māsas papildspecialitātē, drīkst turpināt patstāvīgi nodarboties ar ārstniecību metodē – transfuzioloģijas metode māsas praksē;

60.10 6. nieru aizstājējterapijas un nefroloģijas aprūpes māsas papildspecialitātē, drīkst turpināt patstāvīgi nodarboties ar ārstniecību metodē – nieru aizstājterapijas metode;

60.10 7. diabēta aprūpes māsas papildspecialitātē, drīkst turpināt patstāvīgi nodarboties ar ārstniecību metodē – diabēta pacientu apmācības metode māsas praksē.

(MK 31.08.2021. noteikumu Nr. 603 redakcijā)

60.11 Māsas (vispārējās aprūpes māsas) pārreģistrācijai un reģistrācijas atjaunošanai var iesniegt inspekcijā dokumentu par profesionālo zināšanu vai prasmju apguvi vai pilnveidi māsas (vispārējās aprūpes māsas) profesijā vai dokumentu par profesionālās atbilstības pārbaudes sekmīgu nokārtošanu māsas (vispārējās aprūpes māsas) profesijā, kas iegūts reģistrācijas termiņa laikā līdz 2026. gada 31. decembrim.

(MK 09.01.2024. noteikumu Nr. 17 redakcijā)

61. Noteikumi stājas spēkā 2016. gada 1. jūnijā.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Veselības ministra vietā –
labklājības ministrs Jānis Reirs
1. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 24. maija
noteikumiem Nr. 317

(Pielikums MK 09.01.2024. noteikumu Nr. 17 redakcijā)

Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra uzskaites kartes un izmaiņu lapas aizpildīšanā izmantojamie klasifikatori un saraksti

1. Profesiju saraksti

1.1. Ārstniecības personu profesijas

Nr. p. k.Ārstniecības personu profesijas
1.Ārsts
2.Zobārsts
3.Māsa (vispārējās aprūpes māsa)
4.Vecmāte
5.Ārsta palīgs (feldšeris)
6.Māsas palīgs
7.Kosmētiķis
8.Zobu higiēnists
9.Zobārsta asistents
10.Zobu tehniķis
11.Fizioterapeits
12.Ergoterapeits
13.Fizioterapeita asistents
14.Ergoterapeita asistents
15.Audiologopēds
16.Mākslas terapeits
17.Uztura speciālists
18.Tehniskais ortopēds
19.Radiologa asistents
20.Biomedicīnas laborants
21.Skaistumkopšanas speciālists kosmetoloģijā
22.Radiogrāfers
23.Podologs
24.Masieris
25.Militārais paramediķis
26.Optometrists

 

1.2. Ārstniecības atbalsta personu profesijas

Nr. p. k.Ārstniecības atbalsta personu profesijas
1.Laboratorijas speciālists
2.Logopēdijas speciālists (skolotājs logopēds, logopēds)
3.Biofizikas tehniķis
4.Bionikas un protezēšanas inženieris
5.Medicīnas fiziķis
6.Medicīnas iekārtu inženieris
7.Protēžu meistars
8.Ģenētiķis
9.Profesionālais veselības aprūpes kapelāns
10.Solārija darbinieks
11.Veselības aprūpes statistiķis
12.Medicīnas statistiķis
13.Ārstniecības iestādes klientu un pacientu reģistrators
14.Reitterapeita asistents
15.Perfuzionists
16.

Operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa vadītājs (ārstniecības atbalsta persona)

 

2. Izglītības iestāžu klasifikators

Nr. p. k.KodsIzglītības iestādes nosaukums
1.1Rīgas medicīnas institūts, Latvijas Medicīnas akadēmija, Rīgas Stradiņa universitāte
2.9Citas (ārvalstu augstākās izglītības iestādes)
3.10Latvijas Universitāte
4.11Rīgas 1. medicīnas skola, Rīgas 1. medicīnas koledža
5.12P. Stradiņa Rīgas 2. medicīnas skola, P. Stradiņa Veselības un sociālās aprūpes koledža, Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža
6.13Sarkanā Krusta Rīgas medicīnas skola, Sarkanā Krusta medicīnas koledža, Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža
7.14Rīgas 5. medicīnas skola, Rīgas medicīnas koledža, Latvijas Universitātes Rīgas medicīnas koledža
8.15Medicīnas profesionālās izglītības centrs (vēsturiska iestāde)
9.16Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības skola (vēsturiska iestāde)
10.17Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas institūts"
11.19Daugavpils medicīnas skola, Daugavpils medicīnas koledža, Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža
12.20Liepājas medicīnas skola, Liepājas medicīnas koledža, Rīgas Stradiņa universitātes Liepājas filiāle
13.21Rīgas 3. medicīnas skola (vēsturiska iestāde)
14.22Cēsu medicīnas skola (vēsturiska iestāde)
15.23Ventspils medicīnas skola (vēsturiska iestāde)
16.27Rīgas kosmētikas skola, Starptautiskā CIDESCO Rīgas kosmētikas skola
17.28Starptautiskā Estētikas skola (vēsturiska iestāde)
18.29Rīgas 34. arodvidusskola, Rīgas Stila un modes profesionālā vidusskola, Rīgas Stila un modes tehnikums
19.30Citas (ārvalstu vidējās izglītības iestādes)
20.39Sarkanā Krusta kursi (vēsturiska iestāde)
21.45Medmāsu un laborantu skola Rīgā (vēsturiska iestāde)
22.51Daugavpils Universitāte
23.52Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte
24.53Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija
25.54Liepājas Pedagoģijas akadēmija, Liepājas Universitāte
26.55Rēzeknes Augstskola, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
27.56Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola,
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija
28.57Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola "Attīstība"", sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vadības un sociālā darba augstskola "Attīstība"" (vēsturiska iestāde)
29.58Medicīnas augstskola Eiropas Savienības valstīs
30.59Medicīnas augstskola Neatkarīgo Valstu Savienības (NVS) valstīs
31.60Medicīnas skola Eiropas Savienības valstīs
32.61Medicīnas skola Neatkarīgo Valstu Savienības (NVS) valstīs
33.62Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kosmetoloģijas koledža" (vēsturiska)
34.63Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Starptautiskā kosmetoloģijas koledža"
35.64Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Skaistumkopšanas profesionālā vidusskola "Beauty School""
36.99Sarakstā neminēta iestāde

 

3. Ārstniecības personu izglītības klasifikators (atbilstoši izglītības dokumentam)

Nr. p. k.KodsProfesijaKvalifikācija
1.1ĀrstsĀrstniecība
Pediatrija
Profilaktiskā medicīna
Ārsts
Ārsta grāds
2.4ZobārstsĀrsts stomatologs
Stomatologs
Zobārsts
Zobārstniecība
Zobārsta grāds

3.

5

FizioterapeitsFizioterapeits
ErgoterapeitsErgoterapeits
Fizioterapeita asistentsFizioterapeita asistents
Ergoterapeita asistentsErgoterapeita asistents
AudiologopēdsAudiologopēds
Mākslas terapeitsMākslas terapeits
Uztura speciālistsUztura speciālists
OptometristsOptometrists
4.14Zobārsta asistentsZobārsta asistents
Zobārstniecības māsa
5.16Zobu higiēnistsZobu higiēnists
6.15Zobu tehniķisZobu tehniķis
7.36Māsa (vispārējās aprūpes māsa)Māsa (vispārējās aprūpes māsa)
Medicīnas māsa
Māsa
8.38Ārsta palīgs (feldšeris)Feldšeris
Ārsta palīgs
Feldšeris vecmāte
Sanitārais feldšeris
9.39VecmāteVecmāte
Feldšeris vecmāte
Galvenā vecmāte
10.40KosmētiķisKosmētiķis
11.41Māsas palīgsMāsas palīgs
12.43Biomedicīnas laborantsFeldšeris laborants
Laborants
Biomedicīnas laborants
13.47Tehniskais ortopēdsTehniskais ortopēds
14.51Radiologa asistentsRadiologa asistents
15.54Skaistumkopšanas speciālistsSkaistumkopšanas speciālists
16.61RadiogrāfersRadiogrāfers
17.62PodologsPodologs
18.63MasierisMasieris
19.64Militārais paramediķisMilitārais paramediķis
20.99Cita sarakstā neminēta specialitāte

 

4. Ārstniecības personu klasifikators1

4.1. Profesijas, pamatspecialitātes un apakšspecialitātes

Nr. p. k.KodsProfesijaKodsPamatspecialitāte (P)KodsApakšspecialitāte
(A)
1.P 00Ārsts    
2.  P 01Internists  
3.  P 02Ģimenes (vispārējās prakses) ārsts  
4.  P 03Ķirurgs  
5.  P 04Neiroķirurgs  
6.  P 05Torakālais ķirurgs  
7.  P 06Sirds ķirurgs  
8.  P 07Asinsvadu ķirurgs  
9.  P 08Urologs  
10.  P 09Plastikas ķirurgs  
11.  P 12Bērnu ķirurgs  
12.  P 13Traumatologs, ortopēdsA131Mugurkaulāja ķirurgs
13.  P 14Ginekologs, dzemdību speciālistsA 142Onkoloģijas ginekologs
14.  P 15Pediatrs  
A 151Neonatologs
A 152Bērnu infektologs
A 153Bērnu kardiologs
A 154Bērnu reimatologs
A 155Bērnu pneimonologs
A 156Bērnu endokrinologs
A 157Bērnu nefrologs
A 158Bērnu gastroenterologs
A 159Bērnu hematoonkologs
A 1510Bērnu alergologs
15.  P 16Onkologs ķīmijterapeits  
16.  P 17Hematologs  
17.  P 18Anesteziologs, reanimatologs  
18.  P 19Psihiatrs  
A 192Tiesu psihiatrijas eksperts
19.  P 20Neirologs  
20.  P 22Oftalmologs  
21.  P 23Otolaringologs  
A 231Foniatrs
A 232Bērnu audiologs
22.  P 24Infektologs  
23.  P 26Mutes, sejas un žokļu ķirurgs  
24.  P 27Dermatologs, venerologs  
25.  P 28Narkologs  
26.  P 29Laboratorijas ārsts  
27.  P 31Radiologs terapeits  
28.  P 32RadiologsA321Invazīvais radiologs
29.  P 33Patologs  
30.  P 34Tiesu medicīnas eksperts  
31.  P 36Sporta ārsts  
32.  P 39Neatliekamās medicīnas ārsts  
33.  P 42Psihoterapeits  
34.  P 44Medicīnas ģenētiķis  
35.  P 47Klīniskais mikrobiologs  
36.  P 48Geriatrs  
37.  P 49Sabiedrības veselības ārsts  
38.  P 50Klīniskais farmakologs  
39.  P 51Klīniskais fiziologs  
40.  P 52Kardiologs  
41.  P 53Arodveselības un arodslimību ārsts  
42.  P 54Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts  
 A 541Balneologs (kūrortologs)
43.  P 56Reimatologs  
44.  P 57Pneimonologs  
45.  P 58Endokrinologs  
46.  P 59Nefrologs  
47.  P 60Gastroenterologs  
48.  P 61Akupunktūras ārsts  
49.  P 62Bērnu neirologs  
50.  P 63Veselības aprūpes vadības ārsts  
51.  P64Bērnu psihiatrs  
52. Zobārsts    
53.  P 25Zobārsts  
A 251Ortodonts
A 252Periodontologs
A 253Bērnu zobārsts
A 254Zobu protēzists
A 255Endodontists
54.n27Ārsta palīgs (feldšeris)    
55.  n74Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs (feldšeris)  
56.  n86Ambulatorā dienesta ārsta palīgs  
57. Vecmāten28Vecmāte  
58. Masierisn29Masieris  
59. Kosmētiķisn72Kosmētiķis  
60. Biomedicīnas laborantsn76Biomedicīnas laborants  
61. Uztura speciālistsn93Uztura speciālists  
62. FizioterapeitsT01Fizioterapeits  
63. ErgoterapeitsT02Ergoterapeits  
64. Fizioterapeita asistentsT04Fizioterapeita asistents  
65. AudiologopēdsT05Audiologopēds  
66. Tehniskais ortopēdsT06Tehniskais ortopēds  
67. Ergoterapeita asistentsT07Ergoterapeita asistents  
68. Mākslas terapeitsn91Mākslas terapeits  
69. Zobu higiēnistsn11Zobu higiēnists  
70. Zobu tehniķisn12Zobu tehniķis  
71. Podologsn92Podologs  
72. Skaistumkopšanas speciālists (kosmetoloģijā)n96Skaistumkopšanas speciālists (kosmetoloģijā)  
73. Radiologa asistentsn85Radiologa asistents  
74. Radiogrāfersn94Radiogrāfers  
75.n70Māsas palīgs    
76.n71Zobārsta asistents    
77.n109Militārais paramediķis    
78. Optometristsn114Optometrists  
79.n120Māsa (vispārējās aprūpes māsa)    
80.  n121Māsa (vispārējās aprūpes māsa) bērnu aprūpē  
81.  n122Māsa (vispārējās aprūpes māsa) anestēzijā un intensīvajā aprūpē  
82.  n123Māsa (vispārējās aprūpes māsa) perioperatīvajā aprūpē  
83.  n124Māsa (vispārējās aprūpes māsa) psihiatrijā un narkoloģijā  

 

4.2. Ārsta profesijas papildspecialitātes

Nr. p. k.KodsPapildspecialitāte (PP)
1.PP 01Alergologs
2.PP 02Hepatologs
3.PP 03Imunologs
4.PP 04Homeopāts
5.PP 05Kosmetologs
6.PP 06Dietologs
7.PP 11Seksologs, seksopatologs
8.PP 13Eksperts
9.PP 15Hipnoterapeits
10.PP 16Algologs
11.PP 17Osteopāts
12.PP 18Flebologs
13.PP 19Transplantologs
14.PP 24Transfuziologs
15.PP 25Andrologs
16.PP 26Paliatīvās aprūpes speciālists
17.PP 29Manuālās medicīnas ārsts
18.PP 30Kombustiologs
19.PP 31Rokas ķirurgs
20.PP 32Trihologs
21.PP 33Osteorefleksoterapeits
22.

PP 35

Neirofiziologs

Piezīme. 1 Ārstniecības personām, kurām ir noteikts adaptācijas periods, aiz koda pēdējā cipara pievieno lielo burtu "A".

 

5. Ārstniecisko un diagnostisko metožu klasifikators

5.1. Ārstnieciskās un diagnostiskās metodes ārstu praksē

Nr. p. k.KodsMetode (M)
1.M12Hiperbārā oksigenācija
2.M16Lāzerterapija
3.M191Skrīninga elektrokardiogrāfija
4.M192Padziļināta elektrokardiogrāfija
5.M201Fiziskās slodzes tests ar elektrokardiogrāfiju
6.M202Fiziskās un farmakoloģiskās slodzes testi ar elektrokardiogrāfiju un vizualizācijas metodēm (tai skaitā miokarda perfūzijas scintigrāfija)
7.M211Skrīninga ehokardiogrāfija
8.M212Standarta transtorakāla ehokardiogrāfija
9.M213Izvērsta ehokardiogrāfija
10.M23Elektroencefalogrāfija
11.M24Neirosonoloģiskā izmeklēšana
12.M33Vispārējā ultrasonogrāfija
13.M34Ultrasonogrāfija dzemdniecībā un ginekoloģijā
14.M351Invazīvā sirds ritma traucējumu korekcija
15.M352Pastāvīgo sirds ritmu regulējošo un diagnosticējošo iekārtu implantācija
16.M37Neinvazīvā elektrofizioloģiskā diagnostika un ārstēšana kardioloģijā
17.M39Asinsvadu ultrasonogrāfija
18.M40Perifēro asinsvadu endovaskulārās ķirurģijas metode
19.M46Alkohola, narkotisko un psihotropo vielu ietekmes pārbaudes metodes
20.M48Ārstnieciskā un diagnostiskā perkutānā koronāro un lielo asinsvadu intervence
21.M49Diagnostiskā sirds un lielo asinsvadu katetrizācija un angiogrāfija
22.M52Bronhoskopija
23.M53Elektromiogrāfija
24.M54Neirosonogrāfija jaundzimušajiem un zīdaiņa vecuma bērniem
25.M56Selektīvā fototermolīze un ablatīvā lāzerķirurģija
26.M62Dermatoskopija
27.M63Botulīna toksīna pielietojums estētiskajā medicīnā
28.M64Biomateriālu pielietojums estētiskajā medicīnā
29.M65Mākslīgās asinsrites metode sirds ķirurģijā
30.M66Kolposkopija
31.M67Polisomnogrāfijas metode
32.M17Gastrointestinālā endoskopija

 

5.2. Ārstnieciskās un diagnostiskās komplementārās medicīnas metodes ārstu praksē

Nr. p. k.KodsMetode (M)
1.M02Elektropunktūras diagnostika pēc Folla metodes
2.M04Aurikuloakupunktūra (mikrosistēmas akupunktūra)
3.M05Lāzerakupunktūra
4.M08Ārstnieciskais Ci-Gun (Qi-Gong)
5.M09Su-Jok (mikrosistēmas akupunktūra)
6.M10Biorezonanses terapija
7.M61Ajūrvēdas medicīnas metode
8.M71Antroposofās medicīnas metode ārsta praksē

 

5.3. Ārstnieciskās un diagnostiskās metodes citu ārstniecības personu praksē

Nr. p. k.KodsMetode (M)
1.M57Endoskopijas metode māsu praksē
2.M58Fizikālās terapijas metode
3.M60Funkcionālās diagnostikas metode māsu praksē
4.M68Masāžas metode
5.M69Bērnu masāžas metode
6.M70Apreibinošo vielu lietošanas pazīmju identificēšanas metode darbavietā
7.M72Mākslīgās asinsrites metode māsu praksē
8.M73Reitterapija
9.M74Diabēta pacientu apmācības metode māsas praksē
10.M75Transfuzioloģijas metode māsas praksē
11.M76Nieru aizstājterapijas metode

 

6. Ārstniecības atbalsta personu specialitāšu klasifikators (atbilstoši specialitātei darbavietā)

Nr. p. k.KodsSpecialitāte (n)
1.n108Laboratorijas speciālists
2.n04Logopēdijas speciālists (skolotājs logopēds, logopēds)
3.n97Biofizikas tehniķis
4.n98Bionikas un protezēšanas inženieris
5.n37Medicīnas fiziķis
6.n100Medicīnas iekārtu inženieris
7.n102Protēžu meistars
8.n24Ģenētiķis
9.n101Profesionālais veselības aprūpes kapelāns
10.n31Solārija darbinieks
11.n112Veselības aprūpes statistiķis
12.n113Medicīnas statistiķis
13.n115Ārstniecības iestādes klientu un pacientu reģistrators
14.T08Reitterapeita asistents
15.n125Perfuzionists
16.n126

Operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa vadītājs (ārstniecības atbalsta persona)

 

7. Atbrīvošanas iemeslu klasifikators (iemesli atbrīvošanai no darba)

Nr. p. k.KodsIemesli atbrīvošanai no darba
1.08Rezidentūras (internatūras) beigšana
2.09Vecuma pensija
3.10Invaliditātes pensija
4.11Veselības stāvokļa dēļ
5.14Štatu samazināšana, uzņēmuma reorganizācija
6.15Neatbilstība amatam
7.16Pēc darbinieka uzteikuma
8.19Darba līguma termiņa beigas
9.20Likvidēta iestāde
10.33Citi iemesli
2. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 24. maija
noteikumiem Nr. 317

(Pielikums MK 09.01.2024. noteikumu Nr. 17 redakcijā)

Informācija par ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu nodarbinātību

____________________________________________
(ārstniecības iestādes nosaukums)

Ārstniecības iestādes kods (atbilstoši ārstniecības iestāžu reģistram) ________________________

Nr. p. k.

 Ziņas par ārstniecības personām un ārstniecības atbalsta personām

Vārds(-i)UzvārdsIdentifikatorsProfesija

Valsts valodas prasmi apliecinošs dokuments (valsts valodas apliecības Nr. un valodas zināšanu līmenis un pakāpe)1

123456
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

 

Ziņas par ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu nodarbinātību ārstniecības iestādē
Profesionālās darbības uzsākšanas datums (dd.mm.gggg.)2Profesionālās darbības veids (vajadzīgo atzīmēt)2Amats (atbilstoši Profesiju klasifikatoram3)Specialitātes kodsProfesionālās darbības izbeigšanas datums (dd.mm.gggg)Profesionālās darbības izbeigšanas iemesls (norādīt kodu)Ārstniecības iestādes filiāles adrese4
PamatdarbsBlakusdarbs
7891011121314
       
       
       
       
       

Datums, kad karte aizpildīta (dd.mm.gggg.)    _________________________________

Persona, kas aizpildījusi karti, ‒ vārds, uzvārds un paraksts5   _______________________________________________

Piezīmes.

1 Aizpilda par ārstniecības personām, kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamo valsts valodas zināšanu apjomu, nepieciešams valsts valodas prasmi apliecinošs dokuments.

2 Neaizpilda, ja sniedz informāciju par ārstniecības personas vai ārstniecības atbalsta personas profesionālās darbības izbeigšanu.

3 Norāda profesijas kodu atbilstoši normatīvajiem aktiem par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību.

4 Aizpilda, ja ārstniecības persona tiek nodarbināta ārstniecības iestādes filiālē.

Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 24. maija
noteikumiem Nr. 317

(Pielikums grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 370)

Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra uzskaites karte
1. Reģistrējamās ārstniecības personas vai ārstniecības atbalsta personas profesija 
2. Ārstniecības personas vai ārstniecības atbalsta personas identifikators1 
3. Reģistrācijas datums (dd.mm.gggg.)1 . . .
4. Vārds(-i) 
5. Uzvārds 
6. Personas kods -
7. Korespondences adrese, tālruņa numurs(-i) 
  
8. Elektroniskā pasta adrese 
9. Piekrītu, ka informācija par reģistrāciju (t. sk. lēmumi) tiek paziņota, izmantojot elektronisko pastu
10. Dzimums (vajadzīgo atzīmēt): 1 – vīrietis; 2 – sieviete
11. Izglītība2: 
11.1. ziņas par izglītības iestādi: 
11.1.1. valsts 
11.1.2. izglītības iestādes kods 
11.2. ziņas par izglītības dokumentu (vajadzīgo norādīt):
11.2.1. sērija 
11.2.2. numurs 
11.2.3. izsniegšanas gads
11.3. kvalifikācija atbilstoši izglītības dokumentam (norādīt specialitātes kodu)
11.4. ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas datums Latvijā (ja ir) (dd.mm.gggg.) . . .
12. Otrā izglītība2: 
12.1. ziņas par izglītības iestādi: 
12.1.1. valsts 
12.1.2. izglītības iestādes kods 
12.2. ziņas par izglītības dokumentu: 
12.2.1. sērija 
12.2.2. numurs 
12.2.3. izsniegšanas gads
12.3. kvalifikācija atbilstoši izglītības dokumentam (norādīt specialitātes kodu)
12.4. ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas datums Latvijā (ja ir) (dd.mm.gggg.) . . .
13. Trešā izglītība2: 
13.1. ziņas par izglītības iestādi: 
13.1.1. valsts 
13.1.2. izglītības iestādes kods 
13.2. ziņas par izglītības dokumentu: 
13.2.1. sērija 
13.2.2. numurs 
13.2.3. izsniegšanas gads
13.3. kvalifikācija atbilstoši izglītības dokumentam (norādīt specialitātes kodu)
13.4. ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas datums Latvijā (ja ir) (dd.mm.gggg.) . . .
14. Profesionālās izglītības pakāpe (norādīt atbilstošo)2:
1 – pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
2 – otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
3 – profesionālā vidējā izglītība;
4 – arodizglītība
15. Akadēmiskais vai zinātniskais grāds (norādīt atbilstošo)2:
0 – bakalaurs; 1 – maģistrs; 2 – doktors; 3 – habilitētais doktors;
4 – emeritētais doktors
16. Datums, kad karte aizpildīta (dd.mm.gggg.) . . .
17. Ārstniecības personas vai ārstniecības atbalsta personas paraksts3

 

Piezīmes.

1 Aizpilda Veselības inspekcijas speciālists.

2 Aizpilda ārstniecības persona, kura izglītības dokumentu ieguvusi ārvalstīs, vai ārstniecības persona, kura izglītības dokumentu ieguvusi līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, vai ārstniecības atbalsta persona (iesniedzot izglītības dokumenta kopiju vai uzrādot tā oriģinālu).

3 Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Veselības ministra vietā –
labklājības ministrs Jānis Reirs
4. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 24. maija
noteikumiem Nr. 317

(Pielikums MK 09.01.2024. noteikumu Nr. 17 redakcijā)

Iesniegums pārreģistrācijai vai reģistrācijas atjaunošanai
1. Vārds (-i) 
2. Uzvārds 
3. Ārstniecības personas identifikators 
4. Korespondences adrese      
5.Tālruņa numurs (numuri)   
6. Elektroniskā pasta adrese 

7. Piekrītu, ka informācija par reģistrāciju (tai skaitā lēmumi) tiek paziņota ar elektroniskā pasta starpniecību uz manis norādīto elektroniskā pasta adresi

8. Nepieciešams (vajadzīgo norādīt):

8.1. veikt pārreģistrāciju  
   (norādīt profesiju) 
8.2. atjaunot reģistrāciju  
  (norādīt profesiju) 

   

9. Informācija par profesionālo zināšanu vai prasmju apguvi vai pilnveidi attiecīgajā profesijā:
Nr. p. k.Pasākuma realizētājsPasākuma nosaukums (tēma)Pasākuma norises datums(-i)Stundu apjoms

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    
Kopā: 

10. Informācija par sekmīgi nokārtotu profesionālās atbilstības pārbaudi attiecīgajā profesijā:

Pārbaudes realizētājsPārbaudes nosaukumsPārbaudes datumsDokumenta numurs

 

 

 

   

11. Informācija par darba pieredzi kādā no Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīm vai Šveices Konfederācijā (aizpilda ārstniecības persona, kura profesijā vai kādā no profesijas pamatspecialitātēm, apakšspecialitātēm vai papildspecialitātēm ir veikusi profesionālo darbību ārpus Latvijas Republikas)

Valsts

Darba devēja izziņa vai cits dokuments par veikto profesionālo darbību, kurā norādīta profesija, amats un laikposms, kurā profesionālā darbība veikta

 

Izziņa par tiesībām veikt profesionālo darbību (piemēram, Certificate of Good Standing), ko izsniegusi tās valsts kompetentā institūcija, kurā ārstniecības persona veikusi profesionālo darbību

 

 

 

 

 

 

 

  
12. Datums (dd.mm.gggg.) 
13. Ārstniecības personas paraksts* 

Piezīme. * Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

5. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 24. maija
noteikumiem Nr. 317

(Pielikums grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 370)

Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izmaiņu lapa
1. Ārstniecības personas vai
ārstniecības atbalsta personas profesija
 
 
2. Ārstniecības personas vai ārstniecības atbalsta personas identifikators
3. Vārds(-i) 
4. Uzvārds 
5. Korespondences adrese, tālruņa numurs(-i) 
  
6. Elektroniskā pasta adrese 
7. Piekrītu, ka informācija par reģistrāciju (tai skaitā lēmumi) tiek paziņota,
izmantojot elektronisko pastu
8. Dzimums (vajadzīgo atzīmēt): 1 – vīrietis; 2 – sieviete
9. Otrā izglītība1: 
9.1. ziņas par izglītības iestādi: 
9.1.1. valsts 
9.1.2. izglītības iestādes kods
9.2. ziņas par izglītības dokumentu: 
9.2.1. sērija
9.2.2. numurs
9.2.3. izsniegšanas gads
9.3. kvalifikācija atbilstoši izglītības dokumentam
(norādīt specialitātes kodu)
9.4. ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas
atzīšanas datums Latvijā (ja ir) (dd.mm.gggg.)
  . . .
10. Trešā izglītība1: 
10.1. ziņas par izglītības iestādi: 
10.1.1. valsts 
10.1.2. izglītības iestādes kods
10.2. ziņas par izglītības dokumentu: 
10.2.1. sērija
10.2.2. numurs
10.2.3. izsniegšanas gads
10.3. kvalifikācija atbilstoši izglītības dokumentam
(norādīt specialitātes kodu)
10.4. ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas
atzīšanas datums Latvijā (ja ir) (dd.mm.gggg.)
  . . .
11. Profesionālās izglītības pakāpe (norādīt atbilstošo)1:
1 – pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
2 – otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
3 – profesionālā vidējā izglītība;
4 – arodizglītība
12. Akadēmiskais vai zinātniskais grāds (norādīt atbilstošo)1:
0 – bakalaurs; 1 – maģistrs; 2 – doktors; 3 – habilitētais doktors;
4 – emeritētais doktors
13. Datums, kad karte aizpildīta (dd.mm.gggg.)  . . .
14. Ārstniecības personas vai ārstniecības atbalsta personas paraksts2

 

Piezīmes.

1 Aizpilda ārstniecības persona, kura izglītības dokumentu ieguvusi ārvalstīs, vai ārstniecības persona, kura izglītības dokumentu ieguvusi līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, vai ārstniecības atbalsta persona.

2 Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Veselības ministra vietā –
labklājības ministrs Jānis Reirs
11.01.2024