Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 537

Rīgā 2020. gada 18. augustā (prot. Nr. 49 13. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 24. maija noteikumos Nr. 317 "Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Ārstniecības likuma
9. panta pirmo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 24. maija noteikumos Nr. 317 "Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 102. nr.; 2017, 179. nr.; 2018, 128. nr.; 2019, 12., 240. nr.) šādus grozījumus:

1.1. svītrot 4.5. apakšpunktu;

1.2. izteikt 4.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.7. zobārsta asistentiem, kuri:

4.7.1. apguvuši akreditētu zobārstniecības asistenta profesionālās vidējās izglītības programmu un ieguvuši diplomu par profesionālo vidējo izglītību;

4.7.2. līdz 2020. gada 31. decembrim ieguvuši atestātu par arodizglītību;

4.7.3. līdz 2021. gada 31. decembrim apguvuši akreditētu zobārstniecības māsas profesionālās vidējās izglītības programmu un ieguvuši diplomu par profesionālo vidējo izglītību;

4.7.4. līdz 2016. gada 24. maijam apguvuši akreditētu māsas profesionālās vidējās izglītības programmu un ieguvuši diplomu par profesionālo vidējo izglītību vai apguvuši akreditētu māsas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu un ieguvuši diplomu par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību, kā arī līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai ieguvuši profesionālo pilnveidi apliecinošus dokumentus par zināšanu un prasmju apguvi vismaz 160 stundu apjomā profesionālās darbības veikšanai zobārstniecības māsas profesijā un ieguvuši dokumentu par sekmīgi nokārtotu zobārstniecības māsas kvalifikācijas atbilstības pārbaudi;";

1.3. papildināt noteikumus ar 4.14. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.14. šo noteikumu 1. pielikumā minētajām ārstniecības personām, kuras profesionālo kvalifikāciju ārsta reglamentētās profesijas specialitātēm, apakšspecialitātēm un papildspecialitātēm, zobārsta profesijas apakšspecialitātēs, vispārējās aprūpes māsas, zobārsta vai vecmātes profesijās ir ieguvušas ārvalstīs un kurām saskaņā ar likumu "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" ir noteikts adaptācijas periods.";

1.4. papildināt noteikumus ar 6.1 punktu šādā redakcijā:

"6.1 Likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" noteiktā institūcija, kas izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētās profesijās, piecu darbdienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par adaptācijas perioda piemērošanu, papīra vai elektroniska dokumenta formā iesniedz inspekcijā šādu informāciju par minēto lēmumu:

6.1 1. personas vārds, uzvārds un personas kods vai personas identifikators;

6.1 2. lēmuma numurs un pieņemšanas datums;

6.1 3. profesija, pamatspecialitāte, apakšspecialitāte, papildspecialitāte, kurā ir noteikta adaptācija;

6.1 4. adaptācijas perioda ilgums;

6.1 5. attiecīgās specialitātes pārstāvji Latvijas Republikā, kuri adaptācijas periodā var veikt personas uzraudzību.";

1.5. izteikt 7. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Šo noteikumu 2. pielikumā norādīto informāciju par ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personas, kā arī šo noteikumu 4.14. apakšpunktā minēto personu nodarbinātību ārstniecības iestādē, izmantojot šo noteikumu 1. pielikumā minētos klasifikatorus un sarakstus, ārstniecības iestāde iesniedz reģistram tiešsaistes režīmā triju darbdienu laikā no dienas, kad attiecīgā ārstniecības persona vai ārstniecības atbalsta persona ir uzsākusi, mainījusi vai beigusi profesionālo darbību attiecīgajā ārstniecības iestādē.";

1.6. aizstāt 11.2. apakšpunktā skaitli "4.5.2." ar skaitli "4.7.4.";

1.7. papildināt noteikumus ar 11.3 punktu šādā redakcijā:

"11.3 Šo noteikumu 11. punktu nepiemēro, ja ārstniecības persona pēc diploma iegūšanas Latvijā ir strādājusi profesijā vai kādā no profesijas pamatspecialitātēm, apakšspecialitātēm vai papildspecialitātēm ārpus Latvijas Republikas kādā no Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīm vai Šveices Konfederācijā ne mazāk kā trīs gadus pēdējo piecu gadu laikā. Šajā gadījumā ārstniecības persona, kura vēlas veikt pirmreizēju reģistrāciju, inspekcijā iesniedz iesniegumu ar attiecīgu lūgumu un aizpilda ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra uzskaites karti (3. pielikums) un šo noteikumu 30. punktā minētos dokumentus.";

1.8. papildināt 15. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Šo noteikumu 4.14. apakšpunktā minētajām personām reģistrācijas termiņš reģistrā ir noteikts atbilstoši lēmumā par adaptācijas perioda piemērošanu minētajam adaptācijas perioda ilgumam no dienas, kad minētā persona ir uzsākusi profesionālo darbību ārstniecības iestādē.";

1.9. papildināt 30.1. apakšpunktu aiz vārda "izziņu" ar vārdiem "vai citu dokumentu";

1.10. papildināt noteikumus ar 60.6 un 60.7 punktu šādā redakcijā:

"60.6 Zobārstniecības māsām, kuras ir reģistrētas Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā, reģistrācija ir aktuāla līdz reģistra derīguma termiņa beigām. Pārreģistrācija tiek veikta zobārsta asistenta profesijā. Zobārstniecības māsām piešķirtie sertifikāti ir derīgi līdz sertifikāta derīguma termiņa beigām. Resertifikācija nav jākārto.

60.7 Pirmreizēju sertifikāciju ārstnieciskajā un diagnostiskajā metodē "M23 Elektroencefalogrāfija" un "M53 Elektromiogrāfija" var veikt līdz 2021. gada 31. decembrim. Ārstniecības personām, kuras ir reģistrētas Ārstniecības personu reģistrā un kurām ārstniecības personas sertifikāti ārstnieciskajā un diagnostiskajā metodē "M23 Elektroencefalogrāfija" un "M53 Elektromiogrāfija" ir piešķirti līdz 2021. gada 31. decembrim, ir tiesības resertificēties attiecīgajā metodē.";

1.11. svītrot 1. pielikuma 1.1. apakšpunkta 8. rindu;

1.12. svītrot 1. pielikuma 3. punkta 6. rindu;

1.13. izteikt 1. pielikuma 4. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"4. Ārstniecības personu klasifikators1";

1.14. papildināt 1. pielikuma 4.1. apakšpunktu ar 50.1 rindu šādā redakcijā:

"50.1

   

P64

Bērnu psihiatrs

 

"

1.15. svītrot 1. pielikuma 4.1. apakšpunkta 66. rindu;

1.16. svītrot 1. pielikuma 4.1. apakšpunkta 89. rindu;

1.17. papildināt 1. pielikuma 4. punktu ar piezīmi šādā redakcijā:

"1 Ārstniecības personām, kurām ir noteikts adaptācijas periods, aiz koda pēdējā cipara pievieno lielo burtu "A"."

2. Šo noteikumu 1.1., 1.2., 1.6., 1.10., 1.11., 1.12. un 1.15. apakšpunkts stājas spēkā vienlaikus ar grozījumiem likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" attiecībā uz zobārstniecības māsas profesijas svītrošanu no reglamentēto profesiju kopas.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Veselības ministre I. Viņķele

01.09.2020