Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 370

Rīgā 2018. gada 26. jūnijā (prot. Nr. 30 23. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 24. maija noteikumos Nr. 317 "Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Ārstniecības likuma
9. panta pirmo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 24. maija noteikumos Nr. 317 "Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 102. nr.; 2017, 179. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.1. ārstiem, zobārstiem, zobu higiēnistiem, fizioterapeitiem, audiologopēdiem, ergoterapeitiem, tehniskajiem ortopēdiem, optometristiem, fizioterapeita asistentiem, ergoterapeita asistentiem, uztura speciālistiem, zobu tehniķiem, podologiem, radiogrāferiem, mākslas terapeitiem, militārajiem paramediķiem, skaistumkopšanas speciālistiem (kosmetoloģijā), kuri absolvējuši akreditētas izglītības programmas Latvijā un ieguvuši diplomu attiecīgajā profesijā;".

2. Papildināt noteikumus ar 4.8.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.8.3. pēc medicīniskās izglītības diploma iegūšanas apguvuši akreditētu profesionālās tālākizglītības programmu (vismaz 960 stundas) un ieguvuši kosmētiķa profesionālās kvalifikācijas apliecību;".

3. Papildināt noteikumus ar 4.11.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.11.1 optometristiem, kuri:

4.11.1 1. apguvuši akreditētu optometrista otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu un ieguvuši profesionālā maģistra diplomu un optometrista kvalifikāciju;

4.11.1 2. līdz 2011. gada 1. janvārim apguvuši otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu "Optometrija" vismaz viena gada (vismaz 40 kredītpunkti) apjomā un ieguvuši diplomu par otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un optometrista kvalifikāciju;".

4. Papildināt noteikumus ar 11.2 punktu šādā redakcijā:

"11.2 Ārstniecības atbalsta persona, kura vēlas veikt pirmreizēju reģistrāciju, inspekcijā iesniedz ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra uzskaites karti (3. pielikums) un profesionālās pilnveides izglītības apliecību par licencētas profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi pacientu datu aizsardzības jautājumos vismaz astoņu stundu apjomā (kopiju)."

5. Izteikt 18.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.1. kuras vēlas pagarināt reģistrācijas termiņu reģistrā attiecīgajā profesijā;".

6. Izteikt 20. punktu šādā redakcijā:

"20. Lai veiktu pārreģistrāciju, šo noteikumu 18. punktā minētā ārstniecības persona šo noteikumu 4. pielikumā norādīto informāciju reģistram tiešsaistes režīmā iesniedz ne agrāk kā 90 dienas un ne vēlāk kā 30 dienas pirms reģistrācijas termiņa beigām vai attiecīgi iesniedz inspekcijā iesniegumu (4. pielikums) par profesionālo zināšanu vai prasmju apguvi vai pilnveidi attiecīgajā profesijā vismaz 150 akadēmisko stundu apjomā, bet māsas, vecmātes vai māsas palīga profesijā - vismaz 100 akadēmisko stundu apjomā reģistrācijas termiņa laikā, tai skaitā profesionālo zināšanu pilnveidi neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā, vai par profesionālās atbilstības pārbaudes sekmīgu nokārtošanu attiecīgajā profesijā. Iesniegumam pievieno informāciju apliecinošu dokumentu kopijas vai uzrāda šo dokumentu oriģinālus."

7. Papildināt noteikumus ar 21.1 punktu šādā redakcijā:

"21.1 Reģistrā attiecīgajā profesijā tiek pārreģistrētas ārstniecības atbalsta personas, kuras vēlas pagarināt reģistrācijas termiņu reģistrā attiecīgajā profesijā. Lai veiktu pārreģistrāciju, ārstniecības atbalsta persona iesniedz reģistram tiešsaistes režīmā ne agrāk kā 90 dienas un ne vēlāk kā 30 dienas pirms reģistrācijas termiņa beigām vai attiecīgi iesniedz inspekcijā iesniegumu par profesionālās pilnveides programmas apguvi pacientu datu aizsardzības jautājumos vismaz astoņu stundu apjomā un norāda ārstniecības atbalsta personas vārdu, uzvārdu, ārstniecības atbalsta personas identifikatoru un profesiju, kurā nepieciešama reģistrācijas termiņa pagarināšana. Iesniegumam pievieno informāciju apliecinošu dokumentu kopijas vai uzrāda šo dokumentu oriģinālus."

8. Izteikt 22. un 23. punktu šādā redakcijā:

"22. Inspekcija mēneša laikā pēc šo noteikumu 20. vai 21.1 punktā minēto dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par ārstniecības personas vai ārstniecības atbalsta personas pārreģistrāciju vai par atteikumu pārreģistrēt ārstniecības personu vai ārstniecības atbalsta personu reģistrā. Minēto lēmumu inspekcija ārstniecības personai vai ārstniecības atbalsta personai paziņo Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

23. Inspekcija pieņem lēmumu par atteikumu pārreģistrēt ārstniecības personas vai ārstniecības atbalsta personas reģistrā, ja ir vismaz viens no šādiem iemesliem:

23.1. attiecīgā ārstniecības persona vai ārstniecības atbalsta persona neatbilst šo noteikumu 4. punktā minētajām prasībām;

23.2. ārstniecības persona nav izpildījusi šo noteikumu 20. punktā minētās prasības;

23.3. ārstniecības atbalsta persona nav izpildījusi šo noteikumu 21.1 punktā minētās prasības;

23.4. militārā paramediķa iesniegums neatbilst šo noteikumu 21. punktam;

23.5. attiecīgajai ārstniecības personai vai ārstniecības atbalsta personai saskaņā ar tiesas nolēmumu ir noteikta tiesību ierobežošana, atņemot tiesības nodarboties ar profesionālo darbību attiecīgajā jomā (aizliegums ir attiecināms uz laikposmu, kurā tiesību ierobežojums ir spēkā);

23.6. attiecīgajai ārstniecības personai vai ārstniecības atbalsta personai saskaņā ar prokurora priekšrakstu par sodu krimināllietā ir noteikta tiesību ierobežošana, atņemot tiesības nodarboties ar profesionālo darbību attiecīgajā jomā (aizliegums ir attiecināms uz laikposmu, kurā tiesību ierobežojums ir spēkā);

23.7. šo noteikumu 20. vai 21.1 punktā minētie dokumenti satur nepatiesu informāciju;

23.8. nav iesniegta visa inspekcijas pieprasītā informācija."

9. Izteikt 26.1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"26.1.1. ja attiecīgā ārstniecības persona reģistrācijas termiņu reģistrā vēlas atjaunot piecu gadu laikā no dienas, kad beidzies reģistrācijas termiņš reģistrā, - iesniegumu (4. pielikums) par profesionālo zināšanu vai prasmju apguvi vai pilnveidi attiecīgajā profesijā vismaz 150 akadēmisko stundu apjomā, bet māsas, vecmātes vai māsas palīga profesijā, - vismaz 100 akadēmisko stundu apjomā pēdējo piecu gadu laikā pirms šā iesnieguma saņemšanas dienas inspekcijā, tajā skaitā profesionālo zināšanu pilnveidi neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā, vai par sekmīgi nokārtotu profesionālās atbilstības pārbaudi attiecīgajā profesijā;".

10. Izteikt 26.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"26.2. ārstniecības atbalsta persona iesniedz inspekcijā iesniegumu ar lūgumu atjaunot reģistrācijas termiņu reģistrā, kurā norāda profesionālās pilnveides programmas apguvi par pacientu datu aizsardzības jautājumiem vismaz astoņu stundu apjomā pēdējo piecu gadu laikā pirms šā iesnieguma saņemšanas dienas inspekcijā un vārdu, uzvārdu, ārstniecības atbalsta personas identifikatoru un profesiju, kurā nepieciešama reģistrācijas termiņa atjaunošana."

11. Papildināt noteikumus ar 60.1, 60.2, 60.3 un 60.4 punktu šādā redakcijā:

"60.1 Latvijas Optometristu un optiķu asociācija līdz 2019. gada 31. decembrim nodod tās uzturētajā Optometristu reģistrā esošos datus Veselības inspekcijai iekļaušanai Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā.

60.2 Šo noteikumu 11.2 punkts stājas spēkā 2019. gada 1. septembrī.

60.3 Grozījums šo noteikumu 4.1. apakšpunktā attiecībā uz optometristu, 4.11.1 apakšpunkts un 1. pielikuma 3. punkta tabulas 3. rinda attiecībā uz optometristu, kā arī 1. pielikuma 1.1. apakšpunkta tabulas 29. rinda un 4.1. apakšpunkta tabulas 88. rinda stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī.

60.4 Šo noteikumu 21.1 punkts stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī."

12. Svītrot 1. pielikuma 1.1. apakšpunkta 14. un 17. rindu.

13. Papildināt 1. pielikuma 1.1. apakšpunkta tabulu ar 29. rindu šādā redakcijā:

"29.

Optometrists"

14. Papildināt 1. pielikuma 1.2. apakšpunkta tabulu ar 13. un 14. rindu šādā redakcijā:

"13.

Ārstniecības iestādes klientu un pacientu reģistrators

14.

Reitterapeita asistents"

15. Izteikt 1. pielikuma 2. punkta tabulas 11. rindu šādā redakcijā:

"11.

19

Daugavpils medicīnas skola, Daugavpils medicīnas koledža, Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža"

16. Izteikt 1. pielikuma 3. punkta tabulas 3. rindu šādā redakcijā:

"3.

5

Fizioterapeits Fizioterapeits
Ergoterapeits Ergoterapeits
Fizioterapeita asistents Fizioterapeita asistents
Ergoterapeita asistents Ergoterapeita asistents
Audiologopēds Audiologopēds
Mākslas terapeits Mākslas terapeits
Uztura speciālists Uztura speciālists
Optometrists Optometrists"

17. Izteikt 1. pielikuma 4.1. apakšpunkta tabulas 12. rindu šādā redakcijā:

"12.

   

P 13

Traumatologs, ortopēds

A131

Mugurkaulāja ķirurgs"

18. Izteikt 1. pielikuma 4.1. apakšpunkta tabulas 19. rindu šādā redakcijā:

"19.

   

P 20

Neirologs

A201

Neirofiziologs"

19. Izteikt 1. pielikuma 4.1. apakšpunkta tabulas 28. rindu šādā redakcijā:

"28.

   

P 32

Radiologs

A321

Invazīvais radiologs"

20. Svītrot 1. pielikuma 4.1. apakšpunkta tabulas 72. un 87. rindu.

21. Papildināt 1. pielikuma 4.1. apakšpunkta tabulu ar 88. rindu šādā redakcijā:

"88.

  Optometrists

n114

Optometrists  

"

22. Svītrot 1. pielikuma 4.2.1. apakšpunkta tabulas 17. rindu.

23. Papildināt 1. pielikuma 5.1. apakšpunkta tabulu ar 32. rindu šādā redakcijā:

"32.

M17

Gastrointestinālā endoskopija"

24. Papildināt 1. pielikuma 5.3. apakšpunkta tabulu ar 8. rindu šādā redakcijā:

"8.

M73

Reitterapija"

25. Papildināt 1. pielikuma 6. punkta tabulu ar 13. un 14. rindu šādā redakcijā:

"13.

n115

Ārstniecības iestādes klientu un pacientu reģistrators

14.

T08

Reitterapeita asistents"

26. Svītrot 3. pielikuma 9. punktā, 4. pielikuma 6. punktā un 5. pielikuma 7. punktā vārdus "uz norādīto elektroniskā pasta adresi".

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Veselības ministre Anda Čakša

29.06.2018