Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 518

Rīgā 2017. gada 29. augustā (prot. Nr. 42 38. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 24. maija noteikumos Nr. 317 "Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Ārstniecības likuma
9. panta pirmo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 24. maija noteikumos Nr. 317 "Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 102. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 11.1 punktu šādā redakcijā:

"11.1 Šo noteikumu 4.12.1. un 4.13.2. apakšpunktā minētās ārstniecības personas papildus šo noteikumu 11. punktā minētajiem dokumentiem inspekcijā iesniedz arī valsts valodas prasmi apliecinošu dokumentu."

2. Papildināt 20. punktu aiz vārdiem "akadēmisko stundu apjomā" ar vārdiem un skaitli "bet ārstniecības persona, kas ir nodarbināta māsu vai vecmāšu profesijā, - vismaz 100 akadēmisko stundu apjomā".

3. Papildināt 26.1.1. apakšpunktu aiz vārdiem "akadēmisko stundu apjomā" ar vārdiem un skaitli "bet ārstniecības persona, kas ir nodarbināta māsu vai vecmāšu profesijā, - vismaz 100 akadēmisko stundu apjomā".

4. Papildināt noteikumus ar 30.1 punktu šādā redakcijā:

"30.1 Inspekcija Iekšējā tirgus informācijas sistēmā (IMI sistēma) pārbauda informāciju, vai personai ārvalstīs nav ierobežotas vai liegtas tiesības veikt profesionālo darbību."

5. Izteikt 42. punktu šādā redakcijā:

"42. Inspekcija savā tīmekļvietnē publisko un uztur aktuālo informāciju par reģistrētās ārstniecības personas vai ārstniecības atbalsta personas vārdu, uzvārdu, identifikatoru, profesiju, kurā personai ir tiesības nodarboties ar ārstniecību, reģistrācijas termiņu, darbavietu ārstniecības iestādē, specialitāti darbavietā, iegūtajiem ārstniecības personas sertifikātiem un to derīguma termiņiem."

6. Papildināt 1. pielikuma 1.2. apakšpunktu ar 11. un 12. rindu šādā redakcijā:

"11.

Veselības aprūpes statistiķis

12.

Medicīnas statistiķis"

7. Papildināt 1. pielikuma 2. punkta 18. rindu aiz vārdiem un skaitļa "Rīgas 34. arodvidusskola, Rīgas Stila un modes profesionālā vidusskola" ar vārdiem "Rīgas Stila un modes tehnikums".

8. Papildināt 1. pielikuma 2. punkta 26. rindu aiz vārdiem "Rēzeknes Augstskola" ar vārdiem "Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija".

9. Papildināt 1. pielikuma 2. punkta 28. rindu aiz vārdiem ""Vadības un sociālā darba augstskola "Attīstība""" ar vārdiem "(vēsturiska iestāde)".

10. Aizstāt 1. pielikuma 5.2. apakšpunkta 8. rindā skaitli "M67" ar skaitli "M71".

11. Papildināt 1. pielikuma 5.3. apakšpunktu ar 7. rindu šādā redakcijā:

"7.

M72

Mākslīgās asinsrites metode māsu praksē"

12. Papildināt 1. pielikuma 6. punktu ar 11. un 12. rindu šādā redakcijā:

"11.

n112

Veselības aprūpes statistiķis

12.

n113

Medicīnas statistiķis"

13. Izteikt 2. pielikumu šādā redakcijā:

"2. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 24. maija
noteikumiem Nr. 317

Informācija par ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu nodarbinātību

     
 

(ārstniecības iestādes nosaukums)

 
Ārstniecības iestādes kods
(atbilstoši ārstniecības iestāžu reģistram)

         

Nr. p. k.

Ziņas par ārstniecības personām un ārstniecības atbalsta personām

vārds(-i)

uzvārds

identifikators

profesija

valsts valodas prasmi apliecinošs dokuments (valsts valodas apliecības Nr. un valodas zināšanu līmenis un pakāpe)1

1

2

3

4

5

6

1.    

          

   
2.    

          

   
3.    

          

   
4.    

          

   
5.    

          

   
 

Ziņas par ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu nodarbinātību ārstniecības iestādē

profesionālās darbības uzsākšanas datums
(dd.mm.gggg.)1

profesionālās darbības veids (vajadzīgo atzīmēt)2

amats
(atbilstoši Profesiju klasifikatoram3)

specialitātes kods

profesionālās darbības izbeigšanas datums
(dd.mm.gggg.)

profesio-nālās darbības izbeigša-nas iemesls (norādīt kodu)

pamatdarbs

blakusdarbs

7

8

9

10

11

12

13

 .  .
.

   

     

    

 .  .
.

 

 .  .
.

              

 .  .
.

 

 .  .
.

              

 .  .
.

 

 .  .
.

              

 .  .
.

 

 .  .
.

   

 .  .
.

Datums, kad karte aizpildīta (dd.mm.gggg.)  .  .    .

Persona, kas aizpildīja karti  
 

(vārds, uzvārds, paraksts4)

Piezīmes.

1 Neaizpilda, ja sniedz informāciju par ārstniecības personas vai ārstniecības atbalsta personas profesionālās darbības izbeigšanu.

2 Aizpilda par ārstniecības personām, kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamo valsts valodas zināšanu apjomu, nepieciešams valsts valodas prasmi apliecinošs dokuments.

3 Norāda profesijas kodu atbilstoši normatīvajiem aktiem par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām.

4 Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Veselības ministre Anda Čakša

09.09.2017