Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 30.01.2015. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.791

Rīgā 2013.gada 10.septembrī (prot. Nr.48 28.§)
Profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru maksas pakalpojumu cenrādis

1. Noteikumi nosaka profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru valsts pārvaldes uzdevuma – ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana – ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.

2. Profesionālās izglītības iestādes un eksaminācijas centri valsts pārvaldes uzdevuma ietvaros sniedz maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi (pielikums).

3. Izmaksas par pakalpojumu eksaminējamai personai var tikt paaugstinātas (proporcionāli eksaminējamo personu skaitam) par summu, kādā profesionālās kvalifikācijas eksāmena komisijas loceklim jāsedz izdevumi par komandējumu (darba braucienu) atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi.

4. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2012.gada 19.jūnija noteikumus Nr.432 "Noteikumi par profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru sniegto maksas pakalpojumu cenrādi" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 100.nr.).

5. Skaidras naudas maksājumiem, kurus Euro ieviešanas kārtības likumā noteiktajā vienlaicīgas apgrozības periodā veic latos, piemēro Ministru kabineta 2012.gada 19.jūnija noteikumus Nr.432 "Noteikumi par profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru sniegto maksas pakalpojumu cenrādi".

6. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Izglītības un zinātnes ministrs Vjačeslavs Dombrovskis
Pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 10.septembra noteikumiem Nr.791
Profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru
maksas pakalpojumu cenrādis

(Pielikums grozīts ar MK 27.01.2015. noteikumiem Nr.21)

Nr.
p.k.

Izglītības tematiskās jomas programmu grupa, kurā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci

Novērtējamo personu skaits1

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

PVN (euro)2

Cena ar PVN (euro)

1.

Izglītības tematiskās jomas "Mākslas" izglītības programmu grupa "Vizuāli plastiskā māksla, mūzika un skatuves māksla, audiovizuālā māksla un mediju māksla, dizains"1 persona1 personas novērtēšana

349,16

0,00

349,16

2 personas1 personas novērtēšana

192,56

0,00

192,56

3 personas1 personas novērtēšana

140,37

0,00

140,37

4 personas1 personas novērtēšana

114,27

0,00

114,27

5 personas1 personas novērtēšana

98,61

0,00

98,61

6 personas1 personas novērtēšana

88,16

0,00

88,16

7 personas1 personas novērtēšana

80,71

0,00

80,71

8 personas1 personas novērtēšana

75,11

0,00

75,11

9 personas1 personas novērtēšana

70,77

0,00

70,77

10 personas1 personas novērtēšana

67,29

0,00

67,29

11 personas1 personas novērtēšana

64,44

0,00

64,44

12 personas1 personas novērtēšana

62,07

0,00

62,07

2.

Izglītības tematiskās jomas "Mākslas" izglītības programmu grupa "Amatniecība, lietišķā māksla"1 persona1 personas novērtēšana

336,49

0,00

336,49

2 personas1 personas novērtēšana

179,89

0,00

179,89

3 personas1 personas novērtēšana

127,70

0,00

127,70

4 personas1 personas novērtēšana

101,61

0,00

101,61

5 personas1 personas novērtēšana

85,94

0,00

85,94

6 personas1 personas novērtēšana

75,50

0,00

75,50

7 personas1 personas novērtēšana

68,04

0,00

68,04

8 personas1 personas novērtēšana

62,45

0,00

62,45

9 personas1 personas novērtēšana

58,11

0,00

58,11

10 personas1 personas novērtēšana

54,62

0,00

54,62

11 personas1 personas novērtēšana

51,78

0,00

51,78

12 personas1 personas novērtēšana

49,40

0,00

49,40

3.

Izglītības tematiskās jomas "Informācijas un komunikācijas zinātnes" izglītības programmu grupa "Bibliotēku, informācijas, komunikācijas un arhīvu zinības"1 persona1 personas novērtēšana

330,09

0,00

330,09

2 personas1 personas novērtēšana

173,49

0,00

173,49

3 personas1 personas novērtēšana

121,30

0,00

121,30

4 personas1 personas novērtēšana

95,20

0,00

95,20

5 personas1 personas novērtēšana

79,54

0,00

79,54

6 personas1 personas novērtēšana

69,09

0,00

69,09

7 personas1 personas novērtēšana

61,64

0,00

61,64

8 personas1 personas novērtēšana

56,05

0,00

56,05

9 personas1 personas novērtēšana

51,71

0,00

51,71

10 personas1 personas novērtēšana

48,22

0,00

48,22

11 personas1 personas novērtēšana

45,38

0,00

45,38

12 personas1 personas novērtēšana

43,00

0,00

43,00

4.

Izglītības tematiskās jomas "Komerczinības un administrēšana" izglītības programmu grupa "Vadība un administrēšana"1 persona1 personas novērtēšana

330,09

0,00

330,09

2 personas1 personas novērtēšana

173,49

0,00

173,49

3 personas1 personas novērtēšana

121,30

0,00

121,30

4 personas1 personas novērtēšana

95,20

0,00

95,20

5 personas1 personas novērtēšana

79,54

0,00

79,54

6 personas1 personas novērtēšana

69,09

0,00

69,09

7 personas1 personas novērtēšana

61,64

0,00

61,64

8 personas1 personas novērtēšana

56,05

0,00

56,05

9 personas1 personas novērtēšana

51,71

0,00

51,71

10 personas1 personas novērtēšana

48,22

0,00

48,22

11 personas1 personas novērtēšana

45,38

0,00

45,38

12 personas1 personas novērtēšana

43,00

0,00

43,00

5.

Izglītības tematiskās jomas "Komerczinības un administrēšana'' izglītības programmu grupa "Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, tirgzinības un reklāma"1 persona1 personas novērtēšana

330,09

0,00

330,09

2 personas1 personas novērtēšana

173,49

0,00

173,49

3 personas1 personas novērtēšana

121,30

0,00

121,30

4 personas1 personas novērtēšana

95,20

0,00

95,20

5 personas1 personas novērtēšana

79,54

0,00

79,54

6 personas1 personas novērtēšana

69,09

0,00

69,09

7 personas1 personas novērtēšana

61,64

0,00

61,64

8 personas1 personas novērtēšana

56,05

0,00

56,05

9 personas1 personas novērtēšana

51,71

0,00

51,71

10 personas1 personas novērtēšana

48,22

0,00

48,22

11 personas1 personas novērtēšana

45,38

0,00

45,38

12 personas1 personas novērtēšana

43,00

0,00

43,00

6.

Izglītības tematiskās jomas "Komerczinības un administrēšana" izglītības programmu grupa "Finanses, banku lietas un apdrošināšana, grāmatvedība un nodokļi"1 persona1 personas novērtēšana

330,09

0,00

330,09

2 personas1 personas novērtēšana

173,49

0,00

173,49

3 personas1 personas novērtēšana

121,30

0,00

121,30

4 personas1 personas novērtēšana

95,20

0,00

95,20

5 personas1 personas novērtēšana

79,54

0,00

79,54

6 personas1 personas novērtēšana

69,09

0,00

69,09

7 personas1 personas novērtēšana

61,64

0,00

61,64

8 personas1 personas novērtēšana

56,05

0,00

56,05

9 personas1 personas novērtēšana

51,71

0,00

51,71

10 personas1 personas novērtēšana

48,22

0,00

48,22

11 personas1 personas novērtēšana

45,38

0,00

45,38

12 personas1 personas novērtēšana

43,00

0,00

43,00

7.

Izglītības tematiskās jomas "Komerczinības un administrēšana" izglītības programmu grupa "Sekretariāta un biroja darbs"1 persona1 personas novērtēšana

330,09

0,00

330,09

2 personas1 personas novērtēšana

173,49

0,00

173,49

3 personas1 personas novērtēšana

121,30

0,00

121,30

4 personas1 personas novērtēšana

95,20

0,00

95,20

5 personas1 personas novērtēšana

79,54

0,00

79,54

6 personas1 personas novērtēšana

69,09

0,00

69,09

7 personas1 personas novērtēšana

61,64

0,00

61,64

8 personas1 personas novērtēšana

56,05

0,00

56,05

9 personas1 personas novērtēšana

51,71

0,00

51,71

10 personas1 personas novērtēšana

48,22

0,00

48,22

11 personas1 personas novērtēšana

45,38

0,00

45,38

12 personas1 personas novērtēšana

43,00

0,00

43,00

8.

Izglītības tematiskās jomas "Datorika" izglītības programmu grupa "Datorzinātnes, datoru lietošana"1 persona1 personas novērtēšana

334,08

0,00

334,08

2 personas1 personas novērtēšana

177,47

0,00

177,47

3 personas1 personas novērtēšana

125,28

0,00

125,28

4 personas1 personas novērtēšana

99,19

0,00

99,19

5 personas1 personas novērtēšana

83,52

0,00

83,52

6 personas1 personas novērtēšana

73,08

0,00

73,08

7 personas1 personas novērtēšana

65,62

0,00

65,62

8 personas1 personas novērtēšana

60,03

0,00

60,03

9 personas1 personas novērtēšana

55,69

0,00

55,69

10 personas1 personas novērtēšana

52,21

0,00

52,21

11 personas1 personas novērtēšana

49,36

0,00

49,36

12 personas1 personas novērtēšana

46,98

0,00

46,98

9.

Izglītības tematiskās jomas "Inženierzinātnes un tehnoloģijas" izglītības programmu grupa "Mehānika, mašīnzinības un metālapstrāde"1 persona1 personas novērtēšana

335,07

0,00

335,07

2 personas1 personas novērtēšana

178,47

0,00

178,47

3 personas1 personas novērtēšana

126,28

0,00

126,28

4 personas1 personas novērtēšana

100,18

0,00

100,18

5 personas1 personas novērtēšana

84,52

0,00

84,52

6 personas1 personas novērtēšana

74,07

0,00

74,07

7 personas1 personas novērtēšana

66,62

0,00

66,62

8 personas1 personas novērtēšana

61,03

0,00

61,03

9 personas1 personas novērtēšana

56,69

0,00

56,69

10 personas1 personas novērtēšana

53,20

0,00

53,20

11 personas1 personas novērtēšana

50,36

0,00

50,36

12 personas1 personas novērtēšana

47,98

0,00

47,98

10.

Izglītības tematiskās jomas "Inženierzinātnes un tehnoloģijas" izglītības programmu grupa "Mehānika, mašīnzinības un metālapstrāde metināšanas jomā"1 persona1 personas novērtēšana

357,13

0,00

357,13

2 personas1 personas novērtēšana

200,53

0,00

200,53

3 personas1 personas novērtēšana

148,33

0,00

148,33

4 personas1 personas novērtēšana

122,24

0,00

122,24

5 personas1 personas novērtēšana

106,57

0,00

106,57

6 personas1 personas novērtēšana

96,13

0,00

96,13

7 personas1 personas novērtēšana

88,67

0,00

88,67

8 personas1 personas novērtēšana

83,08

0,00

83,08

9 personas1 personas novērtēšana

78,74

0,00

78,74

10 personas1 personas novērtēšana

75,26

0,00

75,26

11 personas1 personas novērtēšana

72,41

0,00

72,41

12 personas1 personas novērtēšana

70,03

0,00

70,03

11.

Izglītības tematiskās jomas "Inženierzinātnes un tehnoloģijas" izglītības programmu grupa "Enerģētika, elektronika un automātika"1 persona1 personas novērtēšana

333,08

0,00

333,08

2 personas1 personas novērtēšana

176,48

0,00

176,48

3 personas1 personas novērtēšana

124,29

0,00

124,29

4 personas1 personas novērtēšana

98,19

0,00

98,19

5 personas1 personas novērtēšana

82,53

0,00

82,53

6 personas1 personas novērtēšana

72,08

0,00

72,08

7 personas1 personas novērtēšana

64,63

0,00

64,63

8 personas1 personas novērtēšana

59,03

0,00

59,03

9 personas1 personas novērtēšana

54,70

0,00

54,70

10 personas1 personas novērtēšana

51,21

0,00

51,21

11 personas1 personas novērtēšana

48,36

0,00

48,36

12 personas1 personas novērtēšana

45,99

0,00

45,99

12.

Izglītības tematiskās jomas "Inženierzinātnes un tehnoloģijas" izglītības programmu grupa "Ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoloģija"1 persona1 personas novērtēšana

340,48

0,00

340,48

2 personas1 personas novērtēšana

183,88

0,00

183,88

3 personas1 personas novērtēšana

131,69

0,00

131,69

4 personas1 personas novērtēšana

105,59

0,00

105,59

5 personas1 personas novērtēšana

89,93

0,00

89,93

6 personas1 personas novērtēšana

79,48

0,00

79,48

7 personas1 personas novērtēšana

72,03

0,00

72,03

8 personas1 personas novērtēšana

66,43

0,00

66,43

9 personas1 personas novērtēšana

62,09

0,00

62,09

10 personas1 personas novērtēšana

58,61

0,00

58,61

11 personas1 personas novērtēšana

55,76

0,00

55,76

12 personas1 personas novērtēšana

53,39

0,00

53,39

13.

Izglītības tematiskās jomas "Ražošana un pārstrāde" izglītības programmu grupa "Pārtikas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana"1 persona1 personas novērtēšana

332,80

0,00

332,80

2 personas1 personas novērtēšana

176,19

0,00

176,19

3 personas1 personas novērtēšana

124,00

0,00

124,00

4 personas1 personas novērtēšana

97,91

0,00

97,91

5 personas1 personas novērtēšana

82,24

0,00

82,24

6 personas1 personas novērtēšana

71,80

0,00

71,80

7 personas1 personas novērtēšana

64,34

0,00

64,34

8 personas1 personas novērtēšana

58,75

0,00

58,75

9 personas1 personas novērtēšana

54,41

0,00

54,41

10 personas1 personas novērtēšana

50,92

0,00

50,92

11 personas1 personas novērtēšana

48,08

0,00

48,08

12 personas1 personas novērtēšana

45,70

0,00

45,70

14.

Izglītības tematiskās jomas "Ražošana un pārstrāde" izglītības programmu grupa "Kokapstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana"1 persona1 personas novērtēšana

336,21

0,00

336,21

2 personas1 personas novērtēšana

179,61

0,00

179,61

3 personas1 personas novērtēšana

127,42

0,00

127,42

4 personas1 personas novērtēšana

101,32

0,00

101,32

5 personas1 personas novērtēšana

85,66

0,00

85,66

6 personas1 personas novērtēšana

75,21

0,00

75,21

7 personas1 personas novērtēšana

67,76

0,00

67,76

8 personas1 personas novērtēšana

62,17

0,00

62,17

9 personas1 personas novērtēšana

57,83

0,00

57,83

10 personas1 personas novērtēšana

54,34

0,00

54,34

11 personas1 personas novērtēšana

51,49

0,00

51,49

12 personas1 personas novērtēšana

49,12

0,00

49,12

15.

Izglītības tematiskās jomas "Ražošana un pārstrāde" izglītības programmu grupa "Tekstiliju ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana"1 persona1 personas novērtēšana

330,66

0,00

330,66

2 personas1 personas novērtēšana

174,06

0,00

174,06

3 personas1 personas novērtēšana

121,87

0,00

121,87

4 personas1 personas novērtēšana

95,77

0,00

95,77

5 personas1 personas novērtēšana

80,11

0,00

80,11

6 personas1 personas novērtēšana

69,66

0,00

69,66

7 personas1 personas novērtēšana

62,21

0,00

62,21

8 personas1 personas novērtēšana

56,62

0,00

56,62

9 personas1 personas novērtēšana

52,28

0,00

52,28

10 personas1 personas novērtēšana

48,79

0,00

48,79

11 personas1 personas novērtēšana

45,94

0,00

45,94

12 personas1 personas novērtēšana

43,57

0,00

43,57

16.

Izglītības tematiskās jomas "Ražošana un pārstrāde" izglītības programmu grupa "Poligrāfijas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana"1 persona1 personas novērtēšana

334,08

0,00

334,08

2 personas1 personas novērtēšana

177,47

0,00

177,47

3 personas1 personas novērtēšana

125,28

0,00

125,28

4 personas1 personas novērtēšana

99,19

0,00

99,19

5 personas1 personas novērtēšana

83,52

0,00

83,52

6 personas1 personas novērtēšana

73,08

0,00

73,08

7 personas1 personas novērtēšana

65,62

0,00

65,62

8 personas1 personas novērtēšana

60,03

0,00

60,03

9 personas1 personas novērtēšana

55,69

0,00

55,69

10 personas1 personas novērtēšana

52,21

0,00

52,21

11 personas1 personas novērtēšana

49,36

0,00

49,36

12 personas1 personas novērtēšana

46,98

0,00

46,98

17.

Izglītības tematiskās jomas "Ražošana un pārstrāde" izglītības programmu grupa "Ādas apstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana"1 persona1 personas novērtēšana

330,66

0,00

330,66

2 personas1 personas novērtēšana

174,06

0,00

174,06

3 personas1 personas novērtēšana

121,87

0,00

121,87

4 personas1 personas novērtēšana

95,77

0,00

95,77

5 personas1 personas novērtēšana

80,11

0,00

80,11

6 personas1 personas novērtēšana

69,66

0,00

69,66

7 personas1 personas novērtēšana

62,21

0,00

62,21

8 personas1 personas novērtēšana

56,62

0,00

56,62

9 personas1 personas novērtēšana

52,28

0,00

52,28

10 personas1 personas novērtēšana

48,79

0,00

48,79

11 personas1 personas novērtēšana

45,94

0,00

45,94

12 personas1 personas novērtēšana

43,57

0,00

43,57

18.

Izglītības tematiskās jomas "Ražošana un pārstrāde" izglītības programmu grupa "Stikla un keramikas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana"1 persona1 personas novērtēšana

340,48

0,00

340,48

2 personas1 personas novērtēšana

183,88

0,00

183,88

3 personas1 personas novērtēšana

131,69

0,00

131,69

4 personas1 personas novērtēšana

105,59

0,00

105,59

5 personas1 personas novērtēšana

89,93

0,00

89,93

6 personas1 personas novērtēšana

79,48

0,00

79,48

7 personas1 personas novērtēšana

72,03

0,00

72,03

8 personas1 personas novērtēšana

66,43

0,00

66,43

9 personas1 personas novērtēšana

62,09

0,00

62,09

10 personas1 personas novērtēšana

58,61

0,00

58,61

11 personas1 personas novērtēšana

55,76

0,00

55,76

12 personas1 personas novērtēšana

53,39

0,00

53,39

19.

Izglītības tematiskās jomas "Arhitektūra un būvniecība" izglītības programmu grupa "Arhitektūra un pilsētu plānošana"1 persona1 personas novērtēšana

337,06

0,00

337,06

2 personas1 personas novērtēšana

180,46

0,00

180,46

3 personas1 personas novērtēšana

128,27

0,00

128,27

4 personas1 personas novērtēšana

102,18

0,00

102,18

5 personas1 personas novērtēšana

86,51

0,00

86,51

6 personas1 personas novērtēšana

76,07

0,00

76,07

7 personas1 personas novērtēšana

68,61

0,00

68,61

8 personas1 personas novērtēšana

62,73

0,00

62,73

9 personas1 personas novērtēšana

58,68

0,00

58,68

10 personas1 personas novērtēšana

55,19

0,00

55,19

11 personas1 personas novērtēšana

52,35

0,00

52,35

12 personas1 personas novērtēšana

49,97

0,00

49,97

20.

Izglītības tematiskās jomas "Arhitektūra un būvniecība" izglītības programmu grupa "Būvniecība un civilā celtniecība"1 persona1 personas novērtēšana

333,93

0,00

333,93

2 personas1 personas novērtēšana

177,33

0,00

177,33

3 personas1 personas novērtēšana

125,14

0,00

125,14

4 personas1 personas novērtēšana

99,05

0,00

99,05

5 personas1 personas novērtēšana

83,38

0,00

83,38

6 personas1 personas novērtēšana

72,94

0,00

72,94

7 personas1 personas novērtēšana

65,48

0,00

65,48

8 personas1 personas novērtēšana

59,89

0,00

59,89

9 personas1 personas novērtēšana

55,55

0,00

55,55

10 personas1 personas novērtēšana

52,06

0,00

52,06

11 personas1 personas novērtēšana

49,22

0,00

49,22

12 personas1 personas novērtēšana

46,84

0,00

46,84

21.

Izglītības tematiskās jomas "Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība" izglītības programmu grupa "Lauksaimniecība, dārzkopība"1 persona1 personas novērtēšana

334,79

0,00

334,79

2 personas1 personas novērtēšana

178,19

0,00

178,19

3 personas1 personas novērtēšana

126,00

0,00

126,00

4 personas1 personas novērtēšana

99,90

0,00

99,90

5 personas1 personas novērtēšana

84,23

0,00

84,23

6 personas1 personas novērtēšana

73,79

0,00

73,79

7 personas1 personas novērtēšana

66,33

0,00

66,33

8 personas1 personas novērtēšana

60,74

0,00

60,74

9 personas1 personas novērtēšana

56,40

0,00

56,40

10 personas1 personas novērtēšana

52,92

0,00

52,92

11 personas1 personas novērtēšana

50,07

0,00

50,07

12 personas1 personas novērtēšana

47,69

0,00

47,69

22.

Izglītības tematiskās jomas "Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība" izglītības programmu grupa "Mežsaimniecība"1 persona1 personas novērtēšana

334,79

0,00

334,79

2 personas1 personas novērtēšana

178,19

0,00

178,19

3 personas1 personas novērtēšana

126,00

0,00

126,00

4 personas1 personas novērtēšana

99,90

0,00

99,90

5 personas1 personas novērtēšana

84,23

0,00

84,23

6 personas1 personas novērtēšana

73,79

0,00

73,79

7 personas1 personas novērtēšana

66,33

0,00

66,33

8 personas1 personas novērtēšana

60,74

0,00

60,74

9 personas1 personas novērtēšana

56,40

0,00

56,40

10 personas1 personas novērtēšana

52,92

0,00

52,92

11 personas1 personas novērtēšana

50,07

0,00

50,07

12 personas1 personas novērtēšana

47,69

0,00

47,69

23.

Izglītības tematiskās jomas "Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība" izglītības programmu grupa "Zivsaimniecība"1 persona1 personas novērtēšana

333,22

0,00

333,22

2 personas1 personas novērtēšana

176,62

0,00

176,62

3 personas1 personas novērtēšana

124,43

0,00

124,43

4 personas1 personas novērtēšana

98,33

0,00

98,33

5 personas1 personas novērtēšana

82,67

0,00

82,67

6 personas1 personas novērtēšana

72,22

0,00

72,22

7 personas1 personas novērtēšana

64,77

0,00

64,77

8 personas1 personas novērtēšana

59,18

0,00

59,18

9 personas1 personas novērtēšana

54,84

0,00

54,84

10 personas1 personas novērtēšana

51,35

0,00

51,35

11 personas1 personas novērtēšana

48,51

0,00

48,51

12 personas1 personas novērtēšana

46,13

0,00

46,13

24.

Izglītības tematiskās jomas "Veterinārija" izglītības programmu grupa "Veterinārija"1 persona1 personas novērtēšana

334,79

0,00

334,79

2 personas1 personas novērtēšana

178,19

0,00

178,19

3 personas1 personas novērtēšana

126,00

0,00

126,00

4 personas1 personas novērtēšana

99,90

0,00

99,90

5 personas1 personas novērtēšana

84,23

0,00

84,23

6 personas1 personas novērtēšana

73,79

0,00

73,79

7 personas1 personas novērtēšana

66,33

0,00

66,33

8 personas1 personas novērtēšana

60,74

0,00

60,74

9 personas1 personas novērtēšana

56,40

0,00

56,40

10 personas1 personas novērtēšana

52,92

0,00

52,92

11 personas1 personas novērtēšana

50,07

0,00

50,07

12 personas1 personas novērtēšana

47,69

0,00

47,69

25.

Izglītības tematiskās jomas "Veselības aprūpe" izglītības programmu grupa "Ārstniecība, māszinības, zobārstniecība"1 persona1 personas novērtēšana

361,40

0,00

361,40

2 personas1 personas novērtēšana

204,79

0,00

204,79

3 personas1 personas novērtēšana

152,60

0,00

152,60

4 personas1 personas novērtēšana

126,51

0,00

126,51

5 personas1 personas novērtēšana

110,84

0,00

110,84

6 personas1 personas novērtēšana

100,40

0,00

100,40

7 personas1 personas novērtēšana

92,94

0,00

92,94

8 personas1 personas novērtēšana

87,35

0,00

87,35

9 personas1 personas novērtēšana

83,01

0,00

83,01

10 personas1 personas novērtēšana

79,52

0,00

79,52

11 personas1 personas novērtēšana

76,68

0,00

76,68

12 personas1 personas novērtēšana

74,30

0,00

74,30

26.

Izglītības tematiskās jomas "Veselības aprūpe" izglītības programmu grupa "Farmācija"1 persona1 personas novērtēšana

344,32

0,00

344,32

2 personas1 personas novērtēšana

187,72

0,00

187,72

3 personas1 personas novērtēšana

135,53

0,00

135,53

4 personas1 personas novērtēšana

109,43

0,00

109,43

5 personas1 personas novērtēšana

93,77

0,00

93,77

6 personas1 personas novērtēšana

83,32

0,00

83,32

7 personas1 personas novērtēšana

75,87

0,00

75,87

8 personas1 personas novērtēšana

70,28

0,00

70,28

9 personas1 personas novērtēšana

65,94

0,00

65,94

10 personas1 personas novērtēšana

62,45

0,00

62,45

11 personas1 personas novērtēšana

59,60

0,00

59,60

12 personas1 personas novērtēšana

57,23

0,00

57,23

27.

Izglītības tematiskās jomas "Sociālā labklājība" izglītības programmu grupa "Bērnu un jauniešu attīstību veicinošie pakalpojumi, sociālie pakalpojumi, sociālā palīdzība"1 persona1 personas novērtēšana

339,34

0,00

339,34

2 personas1 personas novērtēšana

182,74

0,00

182,74

3 personas1 personas novērtēšana

130,55

0,00

130,55

4 personas1 personas novērtēšana

104,45

0,00

104,45

5 personas1 personas novērtēšana

88,79

0,00

88,79

6 personas1 personas novērtēšana

78,34

0,00

78,34

7 personas1 personas novērtēšana

70,89

0,00

70,89

8 personas1 personas novērtēšana

65,30

0,00

65,30

9 personas1 personas novērtēšana

60,96

0,00

60,96

10 personas1 personas novērtēšana

57,47

0,00

57,47

11 personas1 personas novērtēšana

54,62

0,00

54,62

12 personas1 personas novērtēšana

52,25

0,00

52,25

28.

Izglītības tematiskās jomas "Individuālie pakalpojumi" izglītības programmu grupa "Viesnīcu un restorānu pakalpojumi, mājsaimniecības pakalpojumi, audio, video un foto pakalpojumi, floristikas pakalpojumi"1 persona1 personas novērtēšana

344,18

0,00

344,18

2 personas1 personas novērtēšana

187,58

0,00

187,58

3 personas1 personas novērtēšana

135,39

0,00

135,39

4 personas1 personas novērtēšana

109,29

0,00

109,29

5 personas1 personas novērtēšana

93,62

0,00

93,62

6 personas1 personas novērtēšana

83,18

0,00

83,18

7 personas1 personas novērtēšana

75,73

0,00

75,73

8 personas1 personas novērtēšana

70,13

0,00

70,13

9 personas1 personas novērtēšana

65,79

0,00

65,79

10 personas1 personas novērtēšana

62,31

0,00

62,31

11 personas1 personas novērtēšana

59,46

0,00

59,46

12 personas1 personas novērtēšana

57,09

0,00

57,09

29.

Izglītības tematiskās jomas "Individuālie pakalpojumi" izglītības programmu grupa "Tūrisma un atpūtas organizācija"1 persona1 personas novērtēšana

330,09

0,00

330,09

2 personas1 personas novērtēšana

173,49

0,00

173,49

3 personas1 personas novērtēšana

121,30

0,00

121,30

4 personas1 personas novērtēšana

95,20

0,00

95,20

5 personas1 personas novērtēšana

79,54

0,00

79,54

6 personas1 personas novērtēšana

69,09

0,00

69,09

7 personas1 personas novērtēšana

61,64

0,00

61,64

8 personas1 personas novērtēšana

56,05

0,00

56,05

9 personas1 personas novērtēšana

51,71

0,00

51,71

10 personas1 personas novērtēšana

48,22

0,00

48,22

11 personas1 personas novērtēšana

45,38

0,00

45,38

12 personas1 personas novērtēšana

43,00

0,00

43,00

30.

Izglītības tematiskās jomas "Individuālie pakalpojumi" izglītības programmu grupa "Skaistumkopšanas pakalpojumi"1 persona1 personas novērtēšana

344,32

0,00

344,32

2 personas1 personas novērtēšana

187,72

0,00

187,72

3 personas1 personas novērtēšana

135,53

0,00

135,53

4 personas1 personas novērtēšana

109,43

0,00

109,43

5 personas1 personas novērtēšana

93,77

0,00

93,77

6 personas1 personas novērtēšana

83,32

0,00

83,32

7 personas1 personas novērtēšana

75,87

0,00

75,87

8 personas1 personas novērtēšana

70,28

0,00

70,28

9 personas1 personas novērtēšana

65,94

0,00

65,94

10 personas1 personas novērtēšana

62,45

0,00

62,45

11 personas1 personas novērtēšana

59,60

0,00

59,60

12 personas1 personas novērtēšana

57,23

0,00

57,23

31.

Izglītības tematiskās jomas "Transporta pakalpojumi" izglītības programmu grupa "Transporta pakalpojumi"1 persona1 personas novērtēšana

330,95

0,00

330,95

2 personas1 personas novērtēšana

174,34

0,00

174,34

3 personas1 personas novērtēšana

122,15

0,00

122,15

4 personas1 personas novērtēšana

96,06

0,00

96,06

5 personas1 personas novērtēšana

80,39

0,00

80,39

6 personas1 personas novērtēšana

69,95

0,00

69,95

7 personas1 personas novērtēšana

62,49

0,00

62,49

8 personas1 personas novērtēšana

56,90

0,00

56,90

9 personas1 personas novērtēšana

52,56

0,00

52,56

10 personas1 personas novērtēšana

49,07

0,00

49,07

11 personas1 personas novērtēšana

46,23

0,00

46,23

12 personas1 personas novērtēšana

43,85

0,00

43,85

32.

Izglītības tematiskās jomas "Vides aizsardzība" izglītības programmu grupa "Vides aizsardzība"1 persona1 personas novērtēšana

331,80

0,00

331,80

2 personas1 personas novērtēšana

175,20

0,00

175,20

3 personas1 personas novērtēšana

123,01

0,00

123,01

4 personas1 personas novērtēšana

96,91

0,00

96,91

5 personas1 personas novērtēšana

81,25

0,00

81,25

6 personas1 personas novērtēšana

70,80

0,00

70,80

7 personas1 personas novērtēšana

63,35

0,00

63,35

8 personas1 personas novērtēšana

57,75

0,00

57,75

9 personas1 personas novērtēšana

53,41

0,00

53,41

10 personas1 personas novērtēšana

49,93

0,00

49,93

11 personas1 personas novērtēšana

47,08

0,00

47,08

12 personas1 personas novērtēšana

44,71

0,00

44,71

33.

Izglītības tematiskās jomas "Civilā un militārā aizsardzība" izglītības programmu grupa "Personu un īpašuma aizsardzība" (izglītības programmu kopa "Robežapsardze")1 persona1 personas novērtēšana

373,26

0,00

373,26

2 personas1 personas novērtēšana

241,11

0,00

241,11

3 personas1 personas novērtēšana

162,35

0,00

162,35

4 personas1 personas novērtēšana

122,96

0,00

122,96

5 personas1 personas novērtēšana

115,45

0,00

115,45

6 personas1 personas novērtēšana

97,03

0,00

97,03

7 personas1 personas novērtēšana

83,85

0,00

83,85

8 personas1 personas novērtēšana

73,98

0,00

73,98

9 personas1 personas novērtēšana

66,33

0,00

66,33

10 personas1 personas novērtēšana

60,14

0,00

60,14

11 personas1 personas novērtēšana

55,11

0,00

55,11

12 personas1 personas novērtēšana

50,92

0,00

50,92

34.Izglītības tematiskās jomas "Civilā un militārā aizsardzība" izglītības programmu grupa "Personu un īpašuma aizsardzība" (izglītības programmu kopa "Policijas darbs")1 persona1 personas novērtēšana192,750,00192,75
2 personas1 personas novērtēšana114,460,00114,46
3 personas1 personas novērtēšana88,360,0088,36
4 personas1 personas novērtēšana75,320,0075,32
5 personas1 personas novērtēšana67,490,0067,49
6 personas1 personas novērtēšana62,270,0062,27
7 personas1 personas novērtēšana58,540,0058,54
8 personas1 personas novērtēšana55,750,0055,75
9 personas1 personas novērtēšana53,570,0053,57
10 personas1 personas novērtēšana51,830,0051,83
11 personas1 personas novērtēšana50,410,0050,41
12 personas1 personas novērtēšana49,220,0049,22
35.

Izglītības tematiskās jomas "Civilā un militārā aizsardzība" izglītības programmu grupa "Personu un īpašuma aizsardzība" (izglītības programmu kopa "Ugunsdrošība un ugunsdzēsība")

 

1 persona1 personas novērtēšana404,370,00404,37
2 personas1 personas novērtēšana203,770,00203,77
3 personas1 personas novērtēšana136,900,00136,90
4 personas1 personas novērtēšana103,460,00103,46
5 personas1 personas novērtēšana83,400,0083,40
6 personas1 personas novērtēšana70,030,0070,03
7 personas1 personas novērtēšana60,480,0060,48
8 personas1 personas novērtēšana53,310,0053,31
9 personas1 personas novērtēšana47,740,0047,74
10 personas1 personas novērtēšana43,280,0043,28
11 personas1 personas novērtēšana39,630,0039,63
12 personas1 personas novērtēšana36,590,0036,59

Piezīmes.

1 Ja eksaminējamā persona profesionālās kvalifikācijas eksāmenu kārto attiecīgajā izglītības programmā profesionālās kvalifikācijas eksāmena ietvaros, profesionālās kvalifikācijas eksāmena izmaksas tā sedz atbilstoši izglītības tematiskās jomas izglītības programmu grupas izmaksām, kas atbilst pozīcijai – profesionālās kvalifikācijas eksāmenu kārto 12 personas.

2 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu.

Izglītības un zinātnes ministrs Vjačeslavs Dombrovskis
30.01.2015