Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Tiesību aktu tēmas:
"Nekustamais īpašums, būvniecība"

Atlasīti: 98
Sakārtot pēc publicēšanas datuma Aizsargjoslu likums 05.02.1997. likums/ LV, 25.02.1997.
Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likums 29.01.2009. likums/ LV, 18.02.2009.
Augstskolu likums 02.11.1995. likums/ LV, 17.11.1995.
Būvniecības likums 10.08.1995. likums/ LV, 30.08.1995.
Būvniecības likums 09.07.2013. likums/ LV, 30.07.2013.
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums 04.06.2009. likums/ LV, 19.06.2009.
Dzīvojamo telpu īres likums 17.03.2021. likums/ LV, 06.04.2021.
Dzīvokļa īpašuma likums 28.10.2010. likums/ LV, 17.11.2010.
Enerģētiskās drošības un neatkarības veicināšanai nepieciešamās atvieglotās energoapgādes būvju būvniecības kārtības likums 29.09.2022. likums/ LV, 04.10.2022.
Ēku energoefektivitātes likums 13.03.2008. likums/ LV, 02.04.2008.
Hipotekāro ķīlu zīmju likums 10.09.1998. likums/ LV, 29.09.1998.
Rail Baltica projekta īstenošanas likums 20.10.2022. likums/ LV, 31.10.2022.
Likteņdārza likums 21.06.2018. likums/ LV, 04.07.2018.
Meža likums 24.02.2000. likums/ LV, 16.03.2000.
Nekustamā īpašuma darījumu starpnieku darbības likums 11.06.2020. likums/ LV, 22.06.2020.
Nekustamā īpašuma Rīgā, Riharda Vāgnera ielā 4 un Rīgā, Vaļņu ielā nodošanas, atjaunošanas un izmantošanas likums 17.09.2020. likums/ LV, 29.09.2020.
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums 01.12.2005. likums/ LV, 22.12.2005.
Notariāta likums 01.06.1993. likums/ LV, 09.07.1993.
Noteikumi par valsts nodevu par notariālo darbību izpildi un īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā Ministru kabineta 23.01.2001. noteikumi Nr. 28/ LV, 26.01.2001.
Par 1937.gada 22.decembra Zemesgrāmatu likuma spēka atjaunošanu un spēkā stāšanās kārtību 30.03.1993. likums/ LV, 08.04.1993.
Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību 07.07.1992. likums/ Ziņotājs, 30.07.1992.
Par citas valsts teritorijā esošas nekustamā īpašuma zemes daļas kompensēšanu 09.09.2010. likums/ LV, 17.09.2010.
Par dzīvojamo telpu īri 16.02.1993. likums/ LV, 29.04.1993.
Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām 02.03.1993. likums/ LV, 25.03.1993.
Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz uzņēmumiem un citiem īpašuma objektiem 30.03.1993. likums/ Ziņotājs, 15.04.1993.
Par īpašumu atdošanu reliģiskajām organizācijām 12.05.1992. likums/ Ziņotājs, 04.06.1992.
Par Jēkaba laukuma Rīgā pārdēvēšanu par Neatkarības laukumu 25.10.2018. likums/ LV, 01.11.2018.
Par koku ciršanas kārtību fiziskajām personām pastāvīgā lietošanā piešķirtajās meža zemēs 30.01.2003. likums/ LV, 06.02.2003.
Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās 04.04.2013. likums/ LV, 17.04.2013.
Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju 04.12.1991. likums/ Ziņotājs, 24.12.1991.
 
1 2 3 4