Tiesību aktu tēmas:
"Enerģētika"

Atlasīti: 26
Sakārtot pēc alfabēta Par likuma "Par Skultes sašķidrinātās dabasgāzes termināli" atzīšanu par spēku zaudējušu 06.12.2023. likums/ LV, 20.12.2023.
Energoapgādes izmaksu valsts atbalsta likums 23.11.2023. likums/ LV, 07.12.2023.
Enerģētiskās drošības un neatkarības veicināšanai nepieciešamās atvieglotās energoapgādes būvju būvniecības kārtības likums 29.09.2022. likums/ LV, 04.10.2022.
Par Skultes sašķidrinātās dabasgāzes termināli 29.09.2022. likums/ LV, 04.10.2022.
Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likums 27.01.2022. likums/ LV, 28.01.2022.
Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta un Eiropas transporta tīkla projektu īstenošanas un uzraudzības likums 06.04.2017. likums/ LV, 19.04.2017.
Energoefektivitātes likums 03.03.2016. likums/ LV, 15.03.2016.
Subsidētās elektroenerģijas nodokļa likums 06.11.2013. likums/ LV, 27.11.2013.
Ēku energoefektivitātes likums 06.12.2012. likums/ LV, 21.12.2012.
Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likums 28.10.2010. likums/ LV, 17.11.2010.
Par Starptautiskās Atjaunojamo energoresursu aģentūras statūtiem 18.02.2010. likums/ LV, 09.03.2010.
Enerģijas galapatēriņa efektivitātes likums 28.01.2010. likums/ LV, 17.02.2010.
Ēku energoefektivitātes likums 13.03.2008. likums/ LV, 02.04.2008.
Elektroenerģijas nodokļa likums 19.12.2006. likums/ LV, 29.12.2006.
Enerģētikas likuma atsevišķu pantu spēkā stāšanās kārtības likums 30.06.2005. likums/ LV, 06.07.2005.
Elektroenerģijas tirgus likums 05.05.2005. likums/ LV, 25.05.2005.
Biodegvielas likums 17.03.2005. likums/ LV, 01.04.2005.
Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu 07.12.2000. likums/ LV, 20.12.2000.
Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem 19.10.2000. likums/ LV, 07.11.2000.
Par Nolīgumu par Starptautiskās atomenerģijas aģentūras privilēģijām un imunitātēm 04.11.1999. likums/ LV, 23.11.1999.
Par Enerģētikas hartas protokolu par energoefektivitāti un ar to saistītajiem vides aizsardzības aspektiem 16.10.1998. likums/ LV, 23.10.1998.
Enerģētikas likums 03.09.1998. likums/ LV, 22.09.1998.
Aizsargjoslu likums 05.02.1997. likums/ LV, 25.02.1997.
Par zemes dzīlēm 02.05.1996. likums/ LV, 21.05.1996.
Par Eiropas enerģētikas hartas nolīgumu 13.09.1995. likums/ LV, 30.09.1995.
Par uzņēmējdarbības regulēšanu enerģētikā 06.09.1995. likums/ LV, 27.09.1995.