Tiesību aktu tēmas:
"Dzīvnieku aizsardzība"

Atlasīti: 24
Sakārtot pēc alfabēta Dzīvnieku audzēšanas un ciltsdarba likums 11.10.2018. likums/ LV, 24.10.2018.
Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likums 20.01.2011. likums/ LV, 08.02.2011.
Par Eiropas konvenciju par mājas (istabas) dzīvnieku aizsardzību 02.09.2010. likums/ LV, 21.09.2010.
Par Eiropas Konvenciju par izmēģinājumos un citos zinātniskos nolūkos izmantojamo mugurkaulnieku aizsardzību un Grozījumu protokolu Eiropas Konvencijai par izmēģinājumos un citos zinātniskos nolūkos izmantojamo mugurkaulnieku aizsardzību 03.06.2010. likums/ LV, 22.06.2010.
Dzīvnieku barības aprites likums 23.10.2008. likums/ LV, 13.11.2008.
Par Eiropas konvenciju par kaujamo dzīvnieku aizsardzību 15.11.2007. likums/ LV, 05.12.2007.
Par Eiropas konvenciju par lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzību un tās protokolu 19.04.2007. likums/ LV, 05.05.2007.
Noteikumi par dzīvnieku labturības prasībām dzīvnieku patversmēs un dzīvnieku viesnīcās, kārtību, kādā dzīvnieku nodod dzīvnieku patversmē vai dzīvnieku viesnīcā, kā arī dzīvnieku patversmju un dzīvnieku viesnīcu reģistrācijas kārtību Ministru kabineta 16.05.2006. noteikumi Nr. 407/ LV, 30.05.2006.
Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai Ministru kabineta 04.04.2006. noteikumi Nr. 266/ LV, 11.04.2006.
Labturības prasības sporta, darba un atrakciju dzīvnieku turēšanai, apmācībai un izmantošanai sacensībās, darbā vai atrakcijās Ministru kabineta 20.12.2005. noteikumi Nr. 959/ LV, 23.12.2005.
Medību likums 08.07.2003. likums/ LV, 23.07.2003.
Par aizsardzības pasākumiem attiecībā pret cūku un cūkgaļas importu 05.06.2003. likums/ LV, 19.06.2003.
Dzīvnieku barības aprites likums 26.09.2002. likums/ LV, 16.10.2002.
Veterinārmedicīnas likums 26.04.2001. likums/ LV, 16.05.2001.
Sugu un biotopu aizsardzības likums 16.03.2000. likums/ LV, 05.04.2000.
Dzīvnieku aizsardzības likums 09.12.1999. likums/ LV, 29.12.1999.
Par 1979.gada Bonnas konvenciju par migrējošo savvaļas dzīvnieku sugu aizsardzību 11.03.1999. likums/ LV, 25.03.1999.
Ciltsdarba likums 02.04.1998. likums/ LV, 21.04.1998.
Par 1973.gada Vašingtonas konvenciju par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām 17.12.1996. likums/ LV, 03.01.1997.
Suņu un kaķu turēšanas noteikumi Ministru kabineta 03.10.1995. noteikumi Nr. 291/ LV, 10.10.1995.
Medību likums 01.06.1995. likums/ LV, 17.06.1995.
Par 1971.gada 2.februāra Konvenciju par starptautiskas nozīmes mitrājiem, īpaši kā ūdensputnu dzīves vidi 29.03.1995. likums/ LV, 05.04.1995.
Par veterinārmedicīnu 30.06.1992. likums/ Ziņotājs, 30.07.1992.
Latvijas Republikas Medību likums 05.02.1992. likums/ Ziņotājs, 05.03.1992.