Tiesību aktu tēmas:
"Bērnu un ģimenes tiesības"

Atlasīti: 37
Sakārtot pēc alfabēta Par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līguma par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām civillietās, ģimenes lietās un krimināllietās denonsēšanu 18.01.2024. likums/ LV, 02.02.2024.
Uzturlīdzekļu garantiju fonda likums 01.12.2016. likums/ LV, 21.12.2016.
Par Eiropas Padomes Konvenciju par bērnu aizsardzību pret seksuālu izmantošanu un seksuālu vardarbību 12.06.2014. likums/ LV, 27.06.2014.
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums 29.11.2012. likums/ LV, 14.12.2012.
Jaunatnes likums 08.05.2008. likums/ LV, 28.05.2008.
Bāriņtiesu likums 22.06.2006. likums/ LV, 07.07.2006.
Par Bērnu darba ļaunāko formu konvenciju 23.03.2006. likums/ LV, 13.04.2006.
Par Konvencijas par bērnu minimālā vecuma noteikšanu, pielaižot tos darbā kā kurinātājus vai kā ogļu padevējus, denonsēšanu 23.03.2006. likums/ LV, 13.04.2006.
Par Konvencijas par bērnu minimālo vecumu denonsēšanu 23.03.2006. likums/ LV, 13.04.2006.
Par Konvencijas par minimālā vecuma noteikšanu bērniem, tos pielaižot darbā uz jūras, denonsēšanu 23.03.2006. likums/ LV, 13.04.2006.
Par Minimālā vecuma konvenciju 23.03.2006. likums/ LV, 13.04.2006.
Par Konvencijas par bērna tiesībām papildu protokolu par tirdzniecību ar bērniem, bērna prostitūciju un bērna pornogrāfiju 26.01.2006. likums/ LV, 09.02.2006.
Par Konvencijas par bērna tiesībām papildu protokolu par bērnu iesaistīšanu bruņotos konfliktos 22.09.2005. likums/ LV, 07.10.2005.
Par grozījumu Konvencijā par bērna tiesībām 15.09.2005. likums/ LV, 28.09.2005.
Civilstāvokļa aktu likums 17.03.2005. likums/ LV, 01.04.2005.
Uzturlīdzekļu garantiju fonda likums 17.06.2004. likums/ LV, 29.06.2004.
Par Eiropas Konvenciju par to bērnu tiesisko statusu, kuri nav dzimuši laulībā 15.05.2003. likums/ LV, 28.05.2003.
Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem 31.10.2002. likums/ LV, 19.11.2002.
Par Hāgas konvenciju par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, atzīšanu, izpildi un sadarbību attiecībā uz vecāku atbildību un bērnu aizsardzības pasākumiem 17.10.2002. likums/ LV, 31.10.2002.
Par Eiropas konvenciju par nolēmumu atzīšanu un izpildi par bērnu aizbildnību un bērnu aizbildnības atjaunošanu 07.03.2002. likums/ LV, 20.03.2002.
Par Hāgas konvenciju par bērnu aizsardzību un sadarbību starpvalstu adopcijas jautājumos 25.10.2001. likums/ LV, 09.11.2001.
Par Hāgas konvenciju par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem 04.10.2001. likums/ LV, 23.10.2001.
Par Eiropas Padomes Konvenciju par bērnu tiesību piemērošanu 05.04.2001. likums/ LV, 18.04.2001.
Par Hāgas 1961.gada 5.oktobra Konvenciju par iestāžu pilnvarām un tiesību aktiem, kas piemērojami attiecībā uz bērnu aizsardzību 07.12.2000. likums/ LV, 20.12.2000.
Par Eiropas Konvenciju par bērnu adopciju 16.03.2000. likums/ LV, 30.03.2000.
Bērnu tiesību aizsardzības likums 19.06.1998. likums/ LV, 08.07.1998.
Par Latvijas Republikas un Kirgīzijas Republikas līgumu par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām civilajās, ģimenes un krimināllietās 21.05.1998. likums/ LV, 02.06.1998.
Par Līgumu starp Latvijas Republiku un Uzbekistānas Republiku par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām civilajās, ģimenes, darba un krimināllietās 19.09.1996. likums/ LV, 27.09.1996.
Par bāriņtiesām un pagasttiesām 06.11.1995. likums/ LV, 23.11.1995.
Par Latvijas Republikas un Ukrainas līgumu par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām civilajās, ģimenes, darba un krimināllietās 19.10.1995. likums/ LV, 31.10.1995.
 
1 2