Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Tiesību aktu tēmas:
"Bērnu un ģimenes tiesības"

Atlasīti: 36
Sakārtot pēc publicēšanas datuma Bāriņtiesu likums 22.06.2006. likums/ LV, 07.07.2006.
Bērnu tiesību aizsardzības likums 19.06.1998. likums/ LV, 08.07.1998.
Civilstāvokļa aktu likums 17.03.2005. likums/ LV, 01.04.2005.
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums 29.11.2012. likums/ LV, 14.12.2012.
Jaunatnes likums 08.05.2008. likums/ LV, 28.05.2008.
Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ģimenes tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību 25.05.1993. likums/ LV, 08.06.1993.
Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem 31.10.2002. likums/ LV, 19.11.2002.
Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu nepilngadīgajiem 01.06.1993. likums/ LV, 19.06.1993.
Par bāriņtiesām un pagasttiesām 06.11.1995. likums/ LV, 23.11.1995.
Par Bērnu darba ļaunāko formu konvenciju 23.03.2006. likums/ LV, 13.04.2006.
Par civilstāvokļa aktiem 21.10.1993. likums/ LV, 28.10.1993.
Par Eiropas Konvenciju par bērnu adopciju 16.03.2000. likums/ LV, 30.03.2000.
Par Eiropas konvenciju par nolēmumu atzīšanu un izpildi par bērnu aizbildnību un bērnu aizbildnības atjaunošanu 07.03.2002. likums/ LV, 20.03.2002.
Par Eiropas Konvenciju par to bērnu tiesisko statusu, kuri nav dzimuši laulībā 15.05.2003. likums/ LV, 28.05.2003.
Par Eiropas Padomes Konvenciju par bērnu aizsardzību pret seksuālu izmantošanu un seksuālu vardarbību 12.06.2014. likums/ LV, 27.06.2014.
Par Eiropas Padomes Konvenciju par bērnu tiesību piemērošanu 05.04.2001. likums/ LV, 18.04.2001.
Par grozījumu Konvencijā par bērna tiesībām 15.09.2005. likums/ LV, 28.09.2005.
Par Hāgas 1961.gada 5.oktobra Konvenciju par iestāžu pilnvarām un tiesību aktiem, kas piemērojami attiecībā uz bērnu aizsardzību 07.12.2000. likums/ LV, 20.12.2000.
Par Hāgas konvenciju par bērnu aizsardzību un sadarbību starpvalstu adopcijas jautājumos 25.10.2001. likums/ LV, 09.11.2001.
Par Hāgas konvenciju par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, atzīšanu, izpildi un sadarbību attiecībā uz vecāku atbildību un bērnu aizsardzības pasākumiem 17.10.2002. likums/ LV, 31.10.2002.
Par Hāgas konvenciju par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem 04.10.2001. likums/ LV, 23.10.2001.
Par Konvencijas par bērna tiesībām papildu protokolu par bērnu iesaistīšanu bruņotos konfliktos 22.09.2005. likums/ LV, 07.10.2005.
Par Konvencijas par bērna tiesībām papildu protokolu par tirdzniecību ar bērniem, bērna prostitūciju un bērna pornogrāfiju 26.01.2006. likums/ LV, 09.02.2006.
Par Konvencijas par bērnu minimālā vecuma noteikšanu, pielaižot tos darbā kā kurinātājus vai kā ogļu padevējus, denonsēšanu 23.03.2006. likums/ LV, 13.04.2006.
Par Konvencijas par bērnu minimālo vecumu denonsēšanu 23.03.2006. likums/ LV, 13.04.2006.
Par Konvencijas par minimālā vecuma noteikšanu bērniem, tos pielaižot darbā uz jūras, denonsēšanu 23.03.2006. likums/ LV, 13.04.2006.
Par Latvijas Republikas un Kirgīzijas Republikas līgumu par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām civilajās, ģimenes un krimināllietās 21.05.1998. likums/ LV, 02.06.1998.
Par Latvijas Republikas un Moldovas Republikas līgumu par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām civilajās, ģimenes un krimināllietās 21.09.1995. likums/ LV, 04.10.1995.
Par Latvijas Republikas un Polijas Republikas līgumu par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām civilajās, Ģimenes, darba un krimināllietās 26.01.1995. likums/ LV, 07.02.1995.
Par Latvijas Republikas un Ukrainas līgumu par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām civilajās, ģimenes, darba un krimināllietās 19.10.1995. likums/ LV, 31.10.1995.
 
1 2