Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 14.05.2005. - 21.10.2005. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2005. gada 18. oktobra noteikumus Nr. 776 "Noteikumi par obligāti piemērojamiem Latvijas grāmatvedības standartiem".
Ministru kabineta noteikumi Nr.728

Rīgā 2004.gada 24.augustā (prot. Nr.50 5.§)
Noteikumi par obligāti piemērojamiem Latvijas grāmatvedības standartiem un kārtību, kādā sagatavojami naudas plūsmas pārskati un pašu kapitāla izmaiņu pārskati
Izdoti saskaņā ar likuma “Par grāmatvedību15.panta pirmo daļu,
likuma “Par uzņēmumu gada pārskatiem4.panta otro daļu un
likuma “Par konsolidētajiem gada pārskatiem14.panta trešo daļu

1. Noteikumi nosaka obligāti piemērojamos Latvijas grāmatvedības standartus, kuri attiecas uz komersantu, uzņēmumu vai uzņēmējsabiedrību – likuma “Par uzņēmumu gada pārskatiem” vai likuma “Par konsolidētajiem gada pārskatiem” subjektu (turpmāk – uzņēmums) –, un kārtību, kādā sagatavojams likumā “Par uzņēmumu gada pārskatiem” noteiktais naudas plūsmas pārskats un pašu kapitāla izmaiņu pārskats, kā arī likumā “Par konsolidētajiem gada pārskatiem” noteiktais konsolidētais naudas plūsmas pārskats un pašu kapitāla izmaiņu pārskats.

2. Lai atzītu un novērtētu finanšu pārskata un konsolidētā finanšu pārskata posteņus un sniegtu skaidrojumus par tiem, uzņēmums piemēro šādus Latvijas grāmatvedības standartus:

2.1. Latvijas grāmatvedības standarts Nr.1 “Finanšu pārskatu sagatavošanas pamatnostādnes” (Latvijas Vēstnesis, 2004, 23.nr.);

2.2. Latvijas grāmatvedības standarts Nr.2 “Naudas plūsmas pārskats” (Latvijas Vēstnesis, 2004, 23.nr.);

2.3. Latvijas grāmatvedības standarts Nr.3 “Notikumi pēc bilances datu­ma” (Latvijas Vēstnesis, 2004, 201.nr.);

2.4. Latvijas grāmatvedības standarts Nr.4 “Grāmatvedības politikas mai­ņa, grāmatvedības aplēšu izmaiņas un iepriekšējo periodu kļūdas” (Latvijas Vēstnesis, 2005, 25.nr.).

(Grozīts ar MK 10.05.2005. noteikumiem Nr. 318)

3. Pašu kapitāla izmaiņu pārskatu un konsolidēto pašu kapitāla izmaiņu pārskatu uzņēmums sagatavo saskaņā ar šo noteikumu 2.1.apakšpunktā minētā Latvijas grāmatvedības standarta XIII nodaļas prasībām.

4. Naudas plūsmas pārskatu un konsolidēto naudas plūsmas pārskatu uzņēmums sagatavo saskaņā ar šo noteikumu 2.2. apakšpunktā minētā Latvijas grāmatvedības standarta prasībām.

5. Šo noteikumu 2.3. un 2.4.apakšpunktu piemēro finanšu pārskatiem un konsolidētajiem finanšu pārskatiem ar pārskata periodu, kas sākas 2006.gadā.

(MK 10.05.2005. noteikumu Nr. 318 redakcijā)

Ministru prezidenta vietā –
Ministru prezidenta biedrs A.Šlesers

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
14.05.2005