Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.318

Rīgā 2005.gada 10.maijā (prot. Nr.28 13.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr.728 "Noteikumi par obligāti piemērojamiem Latvijas grāmatvedības standartiem un kārtību, kādā sagatavojami naudas plūsmas pārskati un pašu kapitāla izmaiņu pārskati"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par grāmatvedību" 15.panta pirmo daļu,
likuma "Par uzņēmumu gada pārskatiem" 4.panta otro daļu un
likuma "Par konsolidētajiem gada pārskatiem" 14.panta trešo daļu

 

Izdarīt Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr.728 "Noteikumi par obligāti piemērojamiem Latvijas grāmatvedības standartiem un kārtību, kādā sagatavojami naudas plūsmas pārskati un pašu kapitāla izmaiņu pārskati" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 136.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 2.3. un 2.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.3. Latvijas grāmatvedības standarts Nr.3 "Notikumi pēc bilances datu­ma" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 201.nr.);

2.4. Latvijas grāmatvedības standarts Nr.4 "Grāmatvedības politikas mai­ņa, grāmatvedības aplēšu izmaiņas un iepriekšējo periodu kļūdas" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 25.nr.)."

2. Papildināt noteikumus ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5. Šo noteikumu 2.3. un 2.4.apakšpunktu piemēro finanšu pārskatiem un konsolidētajiem finanšu pārskatiem ar pārskata periodu, kas sākas 2006.gadā."

Ministru prezidents A.Kalvītis

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

14.05.2005