Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2006. - 15.02.2008. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2008. gada 11. februāra noteikumus Nr. 96 "Noteikumi par atbilstības novērtēšanas institūciju akreditāciju un uzraudzību".
Ministru kabineta noteikumi Nr.689

Rīgā 2004.gada 3.augustā (prot. Nr.46 18.§)
Noteikumi par testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju, sertificēšanas un inspicēšanas institūciju un vides verificētāju akreditāciju un uzraudzību
Izdoti saskaņā ar likuma "Par atbilstības novērtēšanu " 13.panta pirmo daļu un likuma "Par vides aizsardzību" 5.2 panta ceturto daļu

1. Noteikumi nosaka nacionālās akreditācijas sistēmas darbību, kas ietver testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju, kā arī kvalitātes sistēmu, personāla un produktu sertificēšanas institūciju, inspicēšanas institūciju un vides verificētāju (turpmāk - institūcija) akreditāciju un uzraudzību.

2. Akreditācijas vienotas vadības principus institūciju atbilstības novērtēšanā reglamentētajā un nereglamentētajā sfērā nodrošina valsts aģentūra "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" (turpmāk - birojs).

3. Akreditācijas un tās vienotas vadības principu izstrādē atbilstoši kompetencei piedalās Latvijas Nacionālā akreditācijas padome. Padome pārstāv akreditācijā iesaistīto pušu intereses.

4. Birojs sniedz Latvijas Nacionālajai akreditācijas padomei pārskatu par akreditācijas sistēmas darbību un īsteno padomes ieteikumus.

5. Birojs veic testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju, sertificēšanas un inspicēšanas institūciju un vides verificētāju akreditāciju atbilstoši standartam LVS EN 17011:2004 "Vispārējās prasības akreditācijas institūcijām, kuras akreditē atbilstības novērtēšanas institūcijas".

(MK 21.06.2005. noteikumu Nr.444 redakcijā)

6. Birojs ar akreditējamo institūciju slēdz līgumu. Līgumā nosaka akreditācijas kārtību, termiņus un samaksas kārtību.

7. Birojs veic to atbilstības novērtēšanas institūciju akreditāciju, kuras darbojas reglamentētajā atbilstības novērtēšanas sfērā, atbilstoši normatīvajos aktos par akreditāciju noteiktajiem institūciju novērtēšanas kritērijiem.

8. Birojs informē Ekonomikas ministriju par atbilstības novērtēšanas institūcijām, kuras darbojas saskaņā ar noteiktajām prasībām reglamentētajā atbilstības novērtēšanas sfērā.

9. Birojs ne retāk kā reizi mēnesī informē Vides pārraudzības valsts biroju par novērtēšanas institūcijām un fiziskajām personām, kas akreditētas vides verificēšanas jomā.

(Grozīts ar MK 21.06.2005. noteikumiem Nr.444)

10. Birojs pēc ministriju pieprasījuma sniedz informāciju par akreditēto institūciju darbības jomu, ievērojot konfidencialitāti attiecībā uz citu akreditācijā iegūto informāciju.

11. Birojs reizi ceturksnī laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicē akreditēto institūciju sarakstu, kurā norāda akreditēto institūciju darbības jomu.

12. Birojs izveido un uztur akreditēto institūciju reģistru. Reģistrs pieejams biroja mājas lapā internetā.

13. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2000.gada 4.aprīļa noteikumus Nr.133 "Noteikumi par testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju un sertificēšanas un inspicēšanas institūciju akreditāciju" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 125./126.nr.).

Ministru prezidents I.Emsis

Ekonomikas ministrs J.Lujāns
01.01.2006