Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2006. - 21.12.2007. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2007. gada 18. decembra noteikumus Nr. 891 "Bezdarbnieka un darba meklētāja statusa piešķiršanas kārtība un statusa piešķiršanai nepieciešamie dokumenti".
Ministru kabineta noteikumi Nr.24

Rīgā 2003.gada 20.janvārī (prot. Nr.4 11.§)
Bezdarbnieka statusa piešķiršanas kārtība

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā personai Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk — aģentūra) piešķir bezdarbnieka statusu.

2. Aģentūra reģistrē personu bezdarbnieka statusa piešķiršanai, ja persona atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai iesniedz aģentūrā attiecīgu iesniegumu un uzrāda šādus dokumentus:

2.1. personu apliecinošu dokumentu;

2.2. personas deklarēto dzīvesvietu apliecinošu dokumentu;

2.3. pastāvīgās uzturēšanās atļauju, ja persona to ir saņēmusi;

2.4. termiņuzturēšanās atļauju un laulības apliecību, ja persona ir saņēmusi termiņuzturēšanās atļauju un ir Latvijas pilsoņa vai nepilsoņa, vai pastāvīgās uzturēšanās atļauju saņēmušas personas laulātais;

2.5. (svītrots ar MK 28.06.2005. noteikumiem Nr. 467);

2.6. algas nodokļa grāmatiņu;

2.7. termiņuzturēšanās atļauju, ja persona ir saņēmusi termiņuzturēšanās atļauju sakarā ar alternatīvā statusa piešķiršanu Latvijā.

(Grozīts ar MK 28.06.2005. noteikumiem Nr. 467)

3. Reģistrējoties aģentūrā, persona ar parakstu apliecina, ka viņa:

3.1. nav darba ņēmējs vai pašnodarbinātais saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu", neieņem amatu, kas dod tiesības uz atlīdzību, neveic komercdarbību;

3.2. ir gatava nekavējoties stāties darba attiecībās;

3.3. ir darbspējīga un Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija nav noteikusi personai 100 procentu darbspēju zaudējumu;

3.4. (svītrots ar MK 13.07.2004. noteikumiem Nr. 594);

3.5. neiegūst izglītību klātienē vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības iestādē, izņemot vakara (maiņu) vidusskolu;

3.6. nav pilnā valsts apgādībā (valsts vai pašvaldības sociālās aprūpes institūcijā).

(Grozīts ar MK 13.07.2004. noteikumiem Nr. 594)

4. Ja persona izpilda šo noteikumu 2. un 3.punktā minētos nosacījumus, aģentūra likumā noteiktajā termiņā pieņem lēmumu par bezdarbnieka statusa piešķiršanu un iepazīstina personu ar šo lēmumu, bezdarbnieka tiesībām un pienākumiem, un iekārto bezdarbnieka uzskaites karti.

5. Bezdarbnieka uzskaites kartē norāda šādu informāciju:

5.1. dokumentāri apliecinātas ziņas par bezdarbnieku — valstiskā piederība, deklarētā dzīvesvieta, izglītība, valsts valodas prasmes pakāpe, iepriekšējā darba pieredze, kā arī citas ziņas, kas veicina bezdarbnieka iesaistīšanos aktīvajos nodarbinātības pasākumos un atgriešanos darba tirgū;

5.2. ziņas par bezdarbnieka ņemšanu uzskaitē, aģentūras apmeklējumiem, saņemtajiem pakalpojumiem, bezdarbnieka iesaistīšanos aktīvajos nodarbinātības pasākumos, lēmumiem par bezdarbnieka statusa iegūšanu, zaudēšanu, iegūšanu no jauna, bezdarbnieka noņemšanu no uzskaites, aģentūras un bezdarbnieka savstarpējām saistībām.

6. Lai izskatītu jautājumu par bezdarbnieka pabalsta piešķiršanu, aģentūra darbdienas laikā pēc lēmuma par bezdarbnieka statusa piešķiršanu pieņemšanas par to paziņo Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai, sniedzot šādas ziņas:

6.1. personas vārds, uzvārds un personas kods;

6.2. lēmuma par bezdarbnieka statusa piešķiršanu numurs un pieņemšanas datums.

(MK 28.06.2005. noteikumu Nr. 467 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2006., sk. grozījumu 2. punktu)

7. Ja rodas šaubas par personas sniegto ziņu patiesumu, aģentūra pārbauda minētās ziņas, pieprasot informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, izglītības iestādēm vai citām institūcijām.

8. Ja pārbaudē konstatē, ka persona sniegusi nepatiesas ziņas, aģentūra likumā noteiktajā termiņā pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt bezdarbnieka statusu vai lēmumu par bezdarbnieka statusa zaudēšanu, kā arī iepazīstina personu ar minēto lēmumu un tiesībām apstrīdēt to. Par personu, kura zaudējusi bezdarbnieka statusu, aģentūra darbadienas laikā pēc lēmuma pieņemšanas informē Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru.

9. Personai, kura zaudējusi bezdarbnieka statusu likumā minēto iemeslu dēļ, aģentūra pēc likumā noteiktā termiņa izbeigšanās no jauna piešķir bezdarbnieka statusu, ja persona aģentūrā iesniedz iesniegumu par bezdarbnieka statusa iegūšanu no jauna, uzrāda šo noteikumu 2.punktā minētos dokumentus, kā arī sniedz šo noteikumu 3.punktā minētās ziņas.

10. Līdz 2003.gada 1.jūlijam persona šo noteikumu 2.punktā minētos dokumentus iesniedz aģentūrā atbilstoši pastāvīgajai dzīvesvietai un uzrāda dzīvesvietu apliecinošu dokumentu.

Ministru prezidents E.Repše

Labklājības ministre D.Staķe
01.01.2006