Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2015. gada 24. februāra noteikumus Nr. 103 "Bezdarbnieka un darba meklētāja statusa piešķiršanas kārtība un statusa piešķiršanai nepieciešamie dokumenti".
Ministru kabineta noteikumi Nr.891

Rīgā 2007.gada 18.decembrī (prot. Nr.70 25.§)
Bezdarbnieka un darba meklētāja statusa piešķiršanas kārtība un statusa piešķiršanai nepieciešamie dokumenti

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk - aģentūra) piešķir personai bezdarbnieka vai darba meklētāja statusu, un statusa piešķiršanai nepieciešamos dokumentus.

2. Lai piešķirtu personai bezdarbnieka vai darba meklētāja statusu, aģentūra pēc iesnieguma bezdarbnieka statusa piešķiršanai (1.pielikums) vai iesnieguma darba meklētāja statusa piešķiršanai (2.pielikums) saņemšanas reģistrē personu Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmā (turpmāk - informācijas sistēma).

3. Iesniedzot aģentūrā šo noteikumu 2.punktā minēto iesniegumu, persona uzrāda šādus dokumentus:

3.1. personu apliecinošu dokumentu vai ceļošanas dokumentu;

3.2. dokumentu, kas apliecina personas uzturēšanās tiesības Latvijas Republikā, ja saskaņā ar ārzemnieku uzturēšanos Latvijas Republikā regulējošajiem normatīvajiem aktiem šādam dokumentam jābūt personas rīcībā;

3.3. atbilstoši Padomes Regulai (EEK) Nr. 1408/71 (1971.gada 14.jūnijs) par sociālā nodrošinājuma sistēmu piemērošanu darbiniekiem un viņu ģimenēm, kas pārvietojas Kopienā (ar visiem grozījumiem, kas izdarīti līdz 2006.gada 18.decembrim), citā Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā izsniegtu veidlapu E 303, kura apstiprina personas tiesības saņemt tās valsts piešķirto bezdarbnieka pabalstu, kura izsniegusi E 303 veidlapu, ja persona to ir saņēmusi;

3.4. algas nodokļa grāmatiņu, ja persona to ir saņēmusi.

4. Ja persona izpilda šo noteikumu 2. un 3.punktā minētos nosacījumus, aģentūra Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā (turpmāk - likums) noteiktajā termiņā pieņem lēmumu par bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa piešķiršanu un iepazīstina personu ar šo lēmumu, bezdarbnieka vai darba meklētāja tiesībām un pienākumiem.

5. Nepieciešamo informāciju bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa piešķiršanai aģentūra iegūst un personas sniegto ziņu patiesumu pārbauda, izmantojot integrēto valsts informācijas sistēmu, kā arī pieprasot informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, izglītības iestādēm vai citām institūcijām.

6. Lai palīdzētu personai iesaistīties darba tirgū, aģentūra par bezdarb­nieku vai darba meklētāju informācijas sistēmā ievada šādus datus:

6.1. vārds, uzvārds, personas kods, ja to piešķīrusi Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, valstiskā piederība;

6.2. deklarētā dzīvesvieta, izglītība, valsts valodas prasmes pakāpe un iepriekšējā darba pieredze, kā arī citas ziņas, kas veicina personas iesaistīšanos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos un iekļūšanu vai atgriešanos darba tirgū;

6.3. reģistrēšanās datums aģentūrā, lēmumi par bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa piešķiršanu vai atteikumu piešķirt bezdarbnieka vai darba meklētāja statusu, lēmumi par bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa zaudēšanu vai tā iegūšanu no jauna;

6.4. aģentūras apmeklējumi, saņemtie pakalpojumi, arī personas iesaistīšanās aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, aģentūras un personas savstarpējās saistības un cita bezdarbnieka individuālajā darba meklēšanas plānā ietvertā informācija.

7. Atkārtoti ierodoties aģentūrā, bezdarbnieks vai darba meklētājs uzrāda šo noteikumu 3.1. un 3.2.apakšpunktā minētos dokumentus.

8. Personai, kura zaudējusi bezdarbnieka vai darba meklētāja statusu likumā minēto iemeslu dēļ, aģentūra pēc likumā noteiktā termiņa izbeigšanās no jauna piešķir bezdarbnieka vai darba meklētāja statusu, ja persona iesniedz aģentūrā iesniegumu par bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa iegūšanu no jauna, kā arī uzrāda šo noteikumu 3.punktā minētos dokumentus.

9. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2003.gada 20.janvāra noteikumus Nr.24 "Bezdarbnieka statusa piešķiršanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 14.nr.; 2004, 112.nr.; 2005, 102.nr.).

Ministru prezidents A.Kalvītis

Labklājības ministre I.Purne
1.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 18.decembra noteikumiem Nr.891
Iesniegums bezdarbnieka statusa piešķiršanai
13.JPG (84194 bytes)
Labklājības ministre I.Purne
2.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 18.decembra noteikumiem Nr.891
Iesniegums darba meklētāja statusa piešķiršanai
14.JPG (66516 bytes)
Labklājības ministre I.Purne
22.12.2007