Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt 1993. gada 15. jūlija likumu: Ministru kabineta iekārtas likums.

LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS

Par Latvijas Republikas ministrijām

1. pants. Noteikt, ka Latvijas Republikā ir šādas ministrijas:

Aizsardzības ministrija,

Ārējās tirdzniecības ministrija,

Arhitektūras un celtniecības ministrija,

Ārlietu ministrija,

Ekonomisko reformu ministrija,

Finansu ministrija,

Iekšlietu ministrija,

Izglītības ministrija,

Jūras lietu ministrija,

Kultūras ministrija,

Labklājības ministrija,

Lauksaimniecības ministrija,

Meža ministrija,

Rūpniecības un enerģētikas ministrija,

Satiksmes ministrija,

Tieslietu ministrija,

kā arī valsts ministrs.

2. pants. Izdarīt Latvijas Republikas valsts pārvaldes sistēmā šādus grozījumus:

1) nodibināt Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju;

2) nodibināt Latvijas Republikas Ekonomisko reformu ministriju, likvidējot Latvijas Republikas Ekonomikas ministriju un Latvijas Republikas Valsts īpašuma konversijas departamentu;

3) nodibināt Latvijas Republikas Ārējās tirdzniecības ministriju, likvidējot Latvijas Republikas Materiālo resursu ministriju un Latvijas Republikas Tirdzniecības ministriju;

4) nodibināt Latvijas Republikas Rūpniecības un enerģētikas ministriju, likvidējot Latvijas Republikas Rūpniecības ministriju un Latvijas Republikas Enerģētikas ministriju;

5) nodibināt Latvijas Republikas Labklājības ministriju, likvidējot Latvijas Republikas Veselības aizsardzības ministriju un Latvijas Republikas Sociālās nodrošināšanas ministriju;

6) nodibināt Latvijas Republikas Jūras lietu ministriju, likvidējot Latvijas Republikas Zivsaimniecības ministriju;

7) likvidēt Latvijas Republikas Sakaru ministriju;

8) likvidēt Latvijas Republikas valdības lietu ministra amatu un Latvijas Republikas valdības administrāciju, nodibinot Latvijas Republikas valsts ministra amatu;

9) likvidēt Latvijas Republikas Ministru Padomes priekšsēdētāja pirmā vietnieka un vietnieka amatus.

3. pants. Uzdot Latvijas Republikas Ministru Padomei veikt likvidēto ministriju funkciju un to pārziņā esošo valsts uzņēmumu pārdali starp attiecīgajām valsts pārvaldes institūcijām.

4. pants. Atzīt par spēku zaudējušiem šādus Latvijas Republikas likumus un Augstākās Padomes lēmumus:

1) Latvijas Republikas 1990. gada 11. maija likumu «Par Latvijas Republikas Ministru Padomes sastāvu» (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 21);

2) Latvijas Republikas 1990. gada 2. jūlija likumu «Par Latvijas Republikas Meža ministriju» (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 31);

3) Latvijas Republikas 1990. gada 3. augusta likumu «Par Latvijas Republikas Zivsaimniecības ministriju» (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 33);

4) Latvijas Republikas Augstākās Padomes 1991. gada 18. janvāra lēmuma «Par vienotas valsts pašaizsardzības komisijas izveidošanu» 3. punktu (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 5/6);

5) Latvijas Republikas Augstākās Padomes 1991. gada 13. marta lēmuma «Par Latvijas Republikas valsts īpašuma konversijas institūciju izveidošanu un konversijas pamatprincipu izstrādāšanu» 3. punktu (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 17/18).

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A. GORBUNOVS

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS

Rīgā 1991. gada 13. novembrī

13.11.1991