Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 28.11.2003. - 31.12.2000. / Nākotnes
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2002. gada 27. decembra noteikumus Nr. 596 "Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas".
 Ministru kabineta noteikumi Nr. 216

Rīgā 1998.gada 9.jūnijā (prot. nr.29, 11.§)
Noteikumi par higiēnas prasībām pirmsskolas izglītības iestādēm
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta 3.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka higiēnas prasības pirmsskolas izglītības iestādēm.

2. Pirmsskolas izglītības iestādes grupās ir pieļaujams šāds bērnu skaits:

2.1. ja grupā ir bērni līdz trīs gadu vecumam, - ne vairāk par 12 bērniem;

2.2. ja grupā ir bērni no trīs līdz sešu (septiņu) gadu vecumam, - ne vairāk par 16 bērniem.

3. Pašvaldībām vai pirmsskolas izglītības iestāžu īpašniekiem, ņemot vērā reālo pieprasījumu un finansiālo stāvokli, ir tiesības noteikt lielāku bērnu skaitu pirmsskolas izglītības iestāžu grupās, bet ne vairāk par 20 bērniem grupā.

4. Pirmsskolas izglītības iestādes personāls pirms stāšanās darbā ir pakļaujams obligātajām pirmreizējām veselības pārbaudēm, bet turpmāk - periodiskām veselības pārbaudēm normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

5. Pirmsskolas izglītības iestādes personālam, kas saistīts ar bērnu audzināšanu, kopšanu un ēdināšanu, saskaņā ar veselības ministra apstiprinātu programmu jāapgūst nepieciešamais higiēnas zināšanu minimuma kurss.

(Grozīts ar MK 28.10.2003. noteikumiem Nr. 596)

II. Pirmsskolas izglītības iestādes teritorija

6. Pirmsskolas izglītības iestādes teritorijas apzaļumošanā aizliegts izmantot kokus un krūmus ar dzelkšņiem un indīgiem augļiem.

7. Pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā ir šādas funkcionālās zonas:

7.1. rotaļu zona;

7.2. sporta zona;

7.3. saimniecības zona.

8. Sporta ierīcēm jāatbilst bērnu vecuma īpatnībām un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

9. Sporta laukumam jābūt klātam ar noblīvētu grunts segumu vai cita veselībai nekaitīga blīva materiāla segumu.

10. Konteinerus sadzīves atkritumu savākšanai uzstāda saimniecības zonā (betonētā vai asfaltētā laukumā) ne tuvāk kā 20 m attālumā no pirmsskolas izglītības iestādes ēkas.

III. Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas un telpu izvietojums

11. Pirmsskolas izglītības iestādi izvieto atsevišķā ēkā vai dzīvojamā ēkā.

12. Puspagraba vai pagraba stāvā izvieto tikai noliktavas vai citas saimniecības palīgtelpas.

13. Bērnu grupām, kurās uzturas bērni līdz trīs gadu vecumam, paredzētās telpas nodrošina ar atsevišķu ieeju katrai grupai.

14. Katrai bērnu grupai nepieciešamās telpas un to minimālā platība noteikta šo noteikumu 1.pielikumā. Tualeti bērniem līdz trīs gadu vecumam ierīko kā vienotu telpu, kurā ir mazgāšanās sektors un tualetes. Bērniem, kuri vecāki par trim gadiem, ierīko atsevišķu tualeti vai ar starpsienām atdalītus tualetes podus zēniem un meitenēm. Sanitāro ierīču minimālais skaits pirmsskolas izglītības iestāžu tualetēs noteikts šo noteikumu 2.pielikumā. Pirmsskolas izglītības iestādes personāla tualete jāierīko atsevišķā telpā.

15. Pirmsskolas izglītības iestādē ierīko vismaz vienu telpu sporta nodarbībām, uz vienu sporta nodarbībā nodarbināto bērnu paredzot platību, kas nav mazāka par diviem kvadrātmetriem.

16. Medicīnas aprūpei paredz atsevišķu telpu. Pirmsskolas izglītības iestādēs, kurās bērni uzturas visu diennakti, iekārto izolatoru ar atsevišķu sanitāro mezglu.

IV. Pirmsskolas izglītības iestādes telpu iekārtojums un uzturēšanas kārtība

17. Ģērbtuvē ierīko individuālus skapjus katra bērna apģērba un apavu glabāšanai, kā arī vietu bērnu apģērba un apavu žāvēšanai.

18. Bērnu telpas aprīko ar mēbelēm, kas atbilst bērnu auguma un vecuma īpatnībām.

19. Guļamtelpās bērnu gultas un apģērbu skapji ir ar individuālu marķējumu. Veļu maina, kad tas ir nepieciešams, bet ne retāk kā reizi 10 dienās.

20. Virtuvē ievēro higiēnas prasības pārtikas uzņēmumiem. Aizliegts lietot māla traukus un galda piederumus no alumīnija.

21. Tualetes telpās bērniem līdz trīs gadu vecumam personīgajā lietošanā jābūt podam ar individuālu marķējumu, bet visu vecumgrupu bērniem - dvielim ar individuālu marķējumu un tā pakaramam ar individuālu marķējumu.

22. Gaisa apmaiņu telpās nodrošina, tās regulāri vēdinot vai izmantojot gaisa kondicionēšanas iekārtas.

23. Telpu mitro uzkopšanu veic ne retāk kā reizi dienā. Visu telpu mazgāšanu un dezinfekciju veic reizi mēnesī.

24. Mazgājamās rotaļlietas, ko lieto bērni līdz trīs gadu vecumam, mazgā katru dienu siltā, tekošā ūdenī, bet mazgājamās rotaļlietas, ko lieto vecāki bērni, - reizi nedēļā.

25. Grīdas tualetes telpās un tualetes sēdpodus mazgā, kad nepieciešams, bet ne retāk kā divas reizes dienā. Bērnu podus mazgā pēc katras lietošanas. Uzkopšanas inventāram, kuru lieto tualetēs, jābūt marķētam.

26. Bērnu klātbūtnē aizliegts veikt dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas darbus.

V. Pirmsskolas izglītības iestādes ūdensapgāde un kanalizācija

27. Dzeramajam ūdenim jāatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

28. Pirmsskolas izglītības iestādē ierīko vienotu vai autonomu ūdensapgādi ar auksto un karsto ūdeni un kanalizāciju.

VI. Pirmsskolas izglītības iestādes apkure un ventilācija

29. Optimālā gaisa temperatūra pirmsskolas izglītības iestādes telpās noteikta šo noteikumu 3.pielikumā.

30. Relatīvajam gaisa mitrumam telpās, kurās uzturas bērni, jābūt 30-60 %, gaisa kustības ātrums nedrīkst pārsniegt 0,1 m/s.

VII. Pirmsskolas izglītības iestādes apgaismojums

31. Dabiskā apgaismojuma koeficientam telpā, kur bērni uzturas pastāvīgi, guļamtelpā, medicīnas aprūpes telpā un sporta nodarbību telpā jābūt ne mazākam par 1,5 %.

32. Apgaismes armatūrai jānodrošina gaismas izkliedētība, atstarojoša gaismas sadale, gaismas plūsmas vienmērība un nepārtrauktība.

33. Mākslīgā apgaismojuma līmeni telpās nosaka saskaņā ar šo noteikumu 4.pielikumu.

VIII. Bērnu uztura organizācija

34. Katrai sezonai izstrādā divas desmitdienu ēdienkartes, un bērnu ēdināšanu organizē atbilstoši sezonas ēdienkartēm.

IX. Dienas režīma, mācību nodarbību un fiziskās audzināšanas minimālās higiēnas prasības

35. Dienas režīmu nosaka atbilstoši bērnu vecuma grupai, un tajā paredz rīta vingrošanu, ūdens procedūras un pastaigas svaigā gaisā.

36. Starp ēdienreizēm ievēro trīs ar pusi līdz četru stundu intervālu.

37. Pēc pusdienām bērniem nodrošina stundu ilgu atpūtu.

38. Pirmsskolas izglītības iestādēs paredz laiku vispārējās attīstības nodarbībām. Nodarbības ilgums ir 10 - 30 minūtes atkarībā no bērnu vecuma. Starp nodarbībām ievēro vismaz 10 - 12 minūšu pārtraukumu.

X. Pārejas jautājumi

39. Par š o noteikumu ievērošanu ir atbildīgs pirmsskolas izglītības iestādes vadītājs un īpašnieks.

40. Noteikumu izpildi kontrolē Valsts sanitārā inspekcija.

41. Noteikumi stājas spēkā ar 1998.gada 1.septembri.

Ministru prezidenta vietā -
Ministru prezidenta biedra pienākumu izpildītājs,
finansu ministrs R.Zīle

Labklājības ministra vietā -
tieslietu ministrs Dz.Rasnačs
1.pielikums
Ministru kabineta
1998.gada 9.jūnija
noteikumiem nr. 216
Pirmsskolas izglītības iestāžu telpas un to minimālā platība

r.
p.k.

Minimālā platība uz vienu bērnu (m2)

Telpas nosaukums

telpās, kur uzturas bērni vecumā līdz 3 gadiem

telpās, kur uzturas 3-7 gadus veci bērni

1.

Ģērbtuve

0,9

0,72

2.

Bērnu pastāvīgās uzturēšanās telpa

2,5

3,0

3.

Guļamtelpa

1,8

2,0

4.

Tualete

0,8

0,65

5.

Trauku uzglabāšanas un mazgāšanas telpa

izvieto blakus grupas telpai, kopējā platība ne mazāka par 3 m2

 
Labklājības ministra vietā -
tieslietu ministrs Dz.Rasnačs
2.pielikums
Ministru kabineta
1998.gada 9.jūnija
noteikumiem nr. 216
Sanitāro ierīču minimālais skaits pirmsskolas izglītības iestāžu tualetēs

Nr.
p.k.

Telpas nosaukums

Bērnu vecuma grupas

Sanitāro ierīču minimālais skaits

1.

Tualete

līdz 3 gadu vecumam

2 izlietnes bērniem

1 izlietne personālam

1 sēdpods bērniem

2.

Tualete

3 - 7 gadus veci bērni

3 izlietnes bērniem

1 izlietne personālam

3 sēdpodi bērniem

Labklājības ministra vietā -
tieslietu ministrs Dz.Rasnačs
3.pielikums
Ministru kabineta
1998.gada 9.jūnija
noteikumiem nr. 216
Optimālā gaisa temperatūra pirmsskolas izglītības iestāžu telpās

Nr.
p.k.

Telpas nosaukums

Optimālā gaisa temperatūra (°C)

1.

Ģērbtuve

 

bērniem līdz 3 gadu vecumam

20° - 22°

3 - 7 gadus veciem bērniem

18° - 21°

2.

Bērnu pastāvīgās uzturēšanās telpa

 

bērniem līdz 3 gadu vecumam

20° - 22°

3 - 7 gadus veciem bērniem

18° - 21°

3.

Guļamtelpa

 

bērniem līdz 3 gadu vecumam

20° - 21°

3 - 7 gadus veciem bērniem

18° - 19°

4.

Tualete

 

bērniem līdz 3 gadu vecumam

20° - 22°

3 - 7 gadus veciem bērniem

18° - 20°

5.

Telpa muzikālajām un fizkultūras nodarbībām

18° - 19°

6.

Medicīnas aprūpes telpa un izolators

20° - 22°

Labklājības ministra vietā -
tieslietu ministrs Dz.Rasnačs
4.pielikums
Ministru kabineta
1998.gada 9.jūnija
noteikumiem nr.216
Mākslīgā apgaismojuma līmenis pirmsskolas izglītības iestāžu telpās

Nr.
p.k.

Telpas nosaukums

Apgaismojuma virsma (H - horizontālā), uz kuras tiek normēts apgaismojums, virsmas augstums no telpas grīdas (m)

Mākslīgā apgaismojuma līmenis (lielums) (luksos)

1.

Ģērbtuve

H - uz grīdas

200

2.

Bērnu pastāvīgās uzturēšanās telpa

H - 0,5

200

3.

Guļamtelpa

H - 0,5

200

4.

Tualete

H - uz grīdas

75

5.

Telpa muzikālajām un fizkultūras nodarbībām

H - 0,5

200

6.

Medicīnas aprūpes telpa un izolators

H - 0,5

150

Labklājības ministra vietā -
tieslietu ministrs Dz.Rasnačs
28.11.2003