Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.596

Rīgā 2003.gada 28.oktobrī (prot. Nr.56 17.§)
Grozījumi atsevišķos Ministru kabineta tiesību aktos sakarā ar Labklājības ministrijas reorganizāciju un Veselības ministrijas izveidošanu
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta 3.punktu

Sakarā ar Labklājības ministrijas reorganizāciju un funkciju pārdalīšanu starp Labklājības un Veselības ministriju izdarīt pielikumos minētajos tiesību aktos šādus grozījumus:

1. Aizstāt šo noteikumu 1.pielikumā minētajos Ministru kabineta noteikumos:

1.1. vārdus "Labklājības ministrija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Veselības ministrija" (attiecīgā locījumā);

1.2. vārdus "labklājības ministrs" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "veselības ministrs" (attiecīgā locījumā).

2. Aizstāt šo noteikumu 2.pielikumā minētajos Ministru kabineta noteikumos:

2.1. vārdus "Labklājības ministrija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Veselības ministrija" (attiecīgā locījumā);

2.2. vārdus "labklājības ministrs" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "veselības ministrs" (attiecīgā locījumā);

2.3. vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu".

3. Aizstāt šo noteikumu 3.pielikumā minētajos Ministru Padomes lēmumos un Ministru kabineta noteikumos vārdus "Labklājības ministrija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Veselības ministrija" (attiecīgā locījumā).

4. Aizstāt šo noteikumu 4.pielikumā minētajos Ministru kabineta noteikumos:

4.1. vārdus "Labklājības ministrija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Veselības ministrija" (attiecīgā locījumā);

4.2. vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu".

5. Aizstāt šo noteikumu 5.pielikumā minētajos Ministru kabineta noteikumos vārdus "labklājības ministrs" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "veselības ministrs" (attiecīgā locījumā).

6. Aizstāt šo noteikumu 6.pielikumā minētajos Ministru kabineta noteikumos:

6.1. vārdus "labklājības ministrs" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "veselības ministrs" (attiecīgā locījumā);

6.2. vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu".

7. Aizstāt šo noteikumu 7.pielikumā minētajos Ministru kabineta noteikumos:

7.1. vārdus "Labklājības ministrija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Veselības ministrija" (attiecīgā locījumā);

7.2. vārdus "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Vides ministrija" (attiecīgā locījumā).

Ministru prezidents E.Repše

Veselības ministre I.Circene
1.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 28.oktobra noteikumiem Nr.596
Ministru kabineta tiesību akti, kuros izdarāmi noteikumu 1.punktā noteiktie grozījumi

1. Ministru kabineta 1996.gada 13.augusta noteikumi Nr.327 "Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu tranzīta noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 1996, 139.nr.; 1998, 228./229.nr.).

2. Ministru kabineta 1997.gada 23.decembra noteikumi Nr.431 "Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 1997, 342.nr.; 1998, 163./164.nr.).

3. Ministru kabineta 1998.gada 13.janvāra noteikumi Nr.9 "Centrālās medicīnas ētikas komitejas nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 10.nr.).

4. Ministru kabineta 1999.gada 12.janvāra noteikumi Nr.13 "Veselības aprūpes finansēšanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 10., 198./199., 424./427.nr.; 2000, 64./65., 413./417., 466./469.nr.; 2001, 67., 188.nr.; 2003, 81.nr.).

5. Ministru kabineta 1999.gada 1.jūnija noteikumi Nr.203 "Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pasākumu veikšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 182./183.nr.).

6. Ministru kabineta 1999.gada 6.jūlija noteikumi Nr.248 "Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikācijas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 224./226.nr.).

7. Ministru kabineta 1999.gada 28.septembra noteikumi Nr.333 "Zāļu iegādes, uzglabāšanas un uzskaites kārtība ārstniecības iestādēs un sociālās aprūpes institūcijās" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 322./324.nr.; 2002, 109.nr.).

8. Ministru kabineta 2000.gada 19.septembra noteikumi Nr.322 "Ģenētiski modificētu organismu un jaunās pārtikas uzraudzības padomes nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 331./333.nr.; 2002, 105.nr.).

9. Ministru kabineta 2000.gada 19.septembra noteikumi Nr.323 "Ģenētiski modificētu organismu izmantošanas un izplatīšanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 331./333.nr.; 2002, 105.nr.).

10. Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumi Nr.330 "Vakcinācijas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 341./343.nr.; 2001, 154.nr.; 2002, 3., 177.nr.).

11. Ministru kabineta 2001.gada 6.februāra noteikumi Nr.51 "Tiesmedicīniskās ekspertīzes veikšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 23.nr.).

12. Ministru kabineta 2001.gada 6.marta noteikumi Nr.100 "Medicīnisko ierīču un medicīnisko preču reģistrācijas, realizācijas un izplatīšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 39.nr.).

13. Ministru kabineta 2001.gada 6.marta noteikumi Nr.104 "Zāļu lietošanas izraisīto blakusparādību uzraudzības noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 39.nr.).

14. Ministru kabineta 2001.gada 27.marta noteikumi Nr.143 "Noteikumi par metālmateriālu metinātāju un defektoskopistu profesionālās kvalifikācijas sertifikāciju reglamentētajā sfērā" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 52.nr.).

15. Ministru kabineta 2001.gada 22.maija noteikumi Nr.207 "Aptieku atvēršanas un darbības prasības" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 80.nr.).

Veselības ministre I.Circene
2.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 28.oktobra noteikumiem Nr.596
Ministru kabineta tiesību akti, kuros izdarāmi noteikumu 2.punktā noteiktie grozījumi

1. Ministru kabineta 1995.gada 21.novembra noteikumi Nr.359 "Katastrofu medicīnas centra nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 1995, 186.nr.; 1996, 180.nr.).

2. Ministru kabineta 1997.gada 11.februāra noteikumi Nr.71 "Valsts iestādes "AIDS profilakses centrs" nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 1997, 49., 199./200.nr.).

3. Ministru kabineta 1997.gada 29.jūlija noteikumi Nr.259 "Eiropas savienības izglītības programmu koordinācijas padomes nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 1997, 194.nr.).

4. Ministru kabineta 1997.gada 21.oktobra noteikumi Nr.360 "Slimokasu izveides un darbības noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 1997, 280., 342./346.nr.).

5. Ministru kabineta 1999.gada 23.novembra noteikumi Nr.391 "Medicīniskās aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekcijas nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 390.nr.; 2002, 121.nr.).

6. Ministru kabineta 2001.gada 11.septembra noteikumi Nr.396 "Zāļu labas ražošanas prakses atbilstības novērtēšanas un zāļu labas ražošanas prakses sertifikāta izsniegšanas kārtība zāļu ražošanas uzņēmumiem" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 131.nr.).

7. Ministru kabineta 2001.gada 27.decembra noteikumi Nr.551 "Valsts aģentūras "Sabiedrības veselības aģentūra" nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 188.nr.).

8. Ministru kabineta 2002.gada 2.jūlija noteikumi Nr.291 "Latvijas Pārtikas centra nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 105.nr.).

9. Ministru kabineta 2002.gada 15.janvāra noteikumi Nr.25 "Noziedzības un korupcijas novēršanas padomes nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 12.nr.).

Veselības ministre I.Circene
3.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 28.oktobra noteikumiem Nr.596
Ministru Padomes lēmumi un Ministru kabineta noteikumi, kuros izdarāmi noteikumu 3.punktā noteiktie grozījumi

1. Ministru Padomes 1993.gada 29.aprīļa lēmums Nr.221 "Par asins un audu donoriem Latvijas Republikā" (Latvijas Vēstnesis, 1993, 20.nr.).

2. Ministru Padomes 1993.gada 1.jūlija lēmums Nr.342 "Par dzīvojamo telpu apmaiņas noteikumiem" (Latvijas Vēstnesis, 1993, 45.nr.).

3. Ministru kabineta 1995.gada 4.jūlija noteikumi Nr.186 "Kremācijas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 104.nr.).

4. Ministru kabineta 1995.gada 21.novembra noteikumi Nr.358 "Noteikumi par Latvijas Republikas katastrofu medicīnas sistēmu" (Latvijas Vēstnesis, 1995, 186.nr.).

5. Ministru kabineta 1996.gada 25.jūnija noteikumi Nr.226 "Noteikumi nepilngadīgo personu uzņemšanai mācību un pāraudzināšanas iestādēs" (Latvijas Vēstnesis, 1996, 111.nr.).

6. Ministru kabineta 1996.gada 2.jūlija noteikumi Nr.246 "Noteikumi par valsts robežas šķērsošanas vietu noteikšanu un robežkontroles punktu un robežpārejas punktu izvietojumu uz Latvijas Republikas valsts robežas" (Latvijas Vēstnesis, 1996, 117., 225.nr.; 1997, 342./346.nr.; 1999, 400./403., 440.nr.; 2000, 133./135., 244./246., 307./309., 360./362., 370./372., 466./469.nr.; 2001, 48., 89., 108., 147.nr.; 2002, 26.nr.; 2003, 78., 118.nr.).

7. Ministru kabineta 1996.gada 24.septembra noteikumi Nr.365 "Prekursoru operatoru reģistrēšanas un licencēšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 1996, 164.nr.; 1998, 284./285.nr.).

8. Ministru kabineta 1997.gada 14.janvāra noteikumi Nr.29 "Noteikumi par Labklājības ministrijas uzraudzībā esošo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru sarakstiem" (Latvijas Vēstnesis, 1997, 23.nr.; 2000, 117./118.nr.).

9. Ministru kabineta 1997.gada 1.jūlija noteikumi Nr.232 "Smēķēšanas ierobežošanas valsts komisijas nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 1997, 171.nr.).

10. Ministru kabineta 1998.gada 14.aprīļa noteikumi Nr.132 "Obligātās prasības zobārstniecības kabinetam un zobu tehniskajai laboratorijai" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 102.nr.).

11. Ministru kabineta 1998.gada 28.aprīļa noteikumi Nr.154 "Obligātās prasības medicīniskās rehabilitācijas iestādēm" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 120./121.nr.).

12. Ministru kabineta 1998.gada 2.jūnija noteikumi Nr.205 "Obligātās prasības neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādēm" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 163./164.nr.).

13. Ministru kabineta 1998.gada 2.jūnija noteikumi Nr.207 "Obligātās prasības ambulatorajām ārstniecības iestādēm" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 163./164.nr.).

14. Ministru kabineta 1998.gada 2.jūnija noteikumi Nr.208 "Obligātās prasības slimnīcām" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 163./164.nr.).

15. Ministru kabineta 1998.gada 16.jūnija noteikumi Nr.221 "Noteikumi par pilnvaru sadalījumu starp ministrijām pārtikas aprites valsts uzraudzības un kontroles nodrošināšanai" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 182./183.nr.).

16. Ministru kabineta 1998.gada 11.augusta noteikumi Nr.300 "Peldvietu iekārtošanas un higiēnas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 235./236.nr.).

17. Ministru kabineta 1999.gada 2.februāra noteikumi Nr.35 "Kārtība, kādā tiek nodrošinātas tiesības saņemt neatliekamo medicīnisko palīdzību" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 32./33.nr.).

18. Ministru kabineta 2000.gada 15.februāra noteikumi Nr.58 "Noteikumi par meklēšanu un glābšanu aviācijas un jūras avārijas gadījumos" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 55./57.nr.).

19. Ministru kabineta 2000.gada 16.maija noteikumi Nr.182 "Medicīnā un veterinārmedicīnā izmantojamā spirta aprites kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 180./181.nr.).

20. Ministru kabineta 2000.gada 24.oktobra noteikumi Nr.363 "Kārtība, kādā atsevišķas preces netiek apliktas ar muitas nodokli" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 380./383.nr.; 2003, 63.nr.).

21. Ministru kabineta 2001.gada 20.marta noteikumi Nr.133 "Ārstniecības iestāžu un to struktūrvienību sertifikācijas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 48.nr.).

22. Ministru kabineta 2001.gada 14.augusta noteikumi Nr.374 "Likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" normu piemērošanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 125.nr.; 2002, 79.nr.; 2003, 1.nr.).

23. Ministru kabineta 2001.gada 23.oktobra noteikumi Nr.454 "Darbinieku apstarošanas kontroles un uzskaites kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 154.nr.).

24. Ministru kabineta 2002.gada 19.februāra noteikumi Nr.78 "Medicīnisko ierīču un medicīnisko preču ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 31.nr.).

25. Ministru kabineta 2002.gada 2.jūlija noteikumi Nr.286 "Noteikumi par gaisa kvalitāti" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 105.nr.).

26. Ministru kabineta 2002.gada 22.oktobra noteikumi Nr.467 "Muitas režīma — preču iznīcināšana — izpildes kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 157.nr.).

27. Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumi Nr.600 "Noteikumi par Saprašanās memorandu starp Latvijas Republikas valdību un Eiropas Kopienu par Latvijas dalību programmā "Eiropas Kopienas iniciatīva sabiedrības veselības jomā"" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 190.nr.).

Veselības ministre I.Circene
4.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 28.oktobra noteikumiem Nr.596
Ministru kabineta tiesību akti, kuros izdarāmi noteikumu 4.punktā noteiktie grozījumi

1. Ministru kabineta 1995.gada 24.augusta noteikumi Nr.261 "Ārsta prakses noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 1995, 131.nr.).

2. Ministru kabineta 1996.gada 12.marta noteikumi Nr.56 "Valsts uzņēmumu pamatlīdzekļu nomas maksas izmantošanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 1996, 49., 110.nr.).

3. Ministru kabineta 1997.gada 3.jūnija noteikumi Nr.205 "Noteikumi par Valsts ieņēmumu dienesta finansu policijas amatpersonu šaujamieročiem" (Latvijas Vēstnesis, 1997, 205.nr.).

4. Ministru kabineta 1998.gada 14.jūlija noteikumi Nr.247 "Ārkārtējo situāciju valsts operatīvās komisijas nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 212./213.; 2000, 313./315., 341./343.nr.; 2001, 97., 188.nr.).

5. Ministru kabineta 1999.gada 23.novembra noteikumi Nr.391 "Medicīniskās aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekcijas nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 390.nr.; 2002, 121.nr.).

Veselības ministre I.Circene
5.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 28.oktobra noteikumiem Nr.596
Ministru kabineta tiesību akti, kuros izdarāmi noteikumu 5.punktā noteiktie grozījumi

1. Ministru kabineta 1998.gada 24.februāra noteikumi Nr.65 "Noteikumi par prasībām asinsdienestam" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 51.nr.).

2. Ministru kabineta 1998.gada 9.jūnija noteikumi Nr.216 "Noteikumi par higiēnas prasībām pirmsskolas izglītības iestādēm" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 172.nr.).

3. Ministru kabineta 1998.gada 14.augusta noteikumi Nr.250 "Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas un recepšu izrakstīšanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 212./213.nr.; 2001, 7.nr.).

4. Ministru kabineta 1998.gada 22.decembra noteikumi Nr.472 "Alkohola, narkotisko vielu un psihotropo vielu ietekmes pārbaudes kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 385.nr.; 2002, 147.nr.).

5. Ministru kabineta 1999.gada 31.augusta noteikumi Nr.304 "Noteikumi par operatīvajiem transportlīdzekļiem" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 286./289.nr.; 2001, 60.nr.; 2002, 114., 190.nr.).

6. Ministru kabineta 2000.gada 18.janvāra noteikumi Nr.25 "Noteikumi par higiēnas prasībām frizētavām" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 18./19.nr.).

7. Ministru kabineta 2001.gada 3.aprīļa noteikumi Nr.152 "Darbnespējas lapu izsniegšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 56.nr.; 2002, 64.nr.).

8. Ministru kabineta 2001.gada 3.aprīļa noteikumi Nr.154 "Obligātās nekaitīguma prasības uztura bagātinātājiem un prasības marķējumam" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 56.nr.; 2002, 42.nr.).

9. Ministru kabineta 2001.gada 22.maija noteikumi Nr.210 "Prostitūcijas ierobežošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 80.nr.).

10. Ministru kabineta 2002.gada 19.februāra noteikumi Nr.77 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 31.nr.).

11. Ministru kabineta 2002.gada 17.septembra noteikumi Nr.422 "Noteikumi par veselības pārbaudēm transportlīdzekļu vadītājiem un personām, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāja kvalifikāciju" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 135.nr.).

12. Ministru kabineta 2002.gada 1.oktobra noteikumi Nr.443 "Kārtība, kādā iekasē, maksā un administrē transportlīdzekļu ikgadējo nodevu un piemēro atbrīvojumus no nodevas maksāšanas un nodevas atlaides" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 143.nr.).

Veselības ministre I.Circene
6.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 28.oktobra noteikumiem Nr.596
Ministru kabineta tiesību akti, kuros izdarāmi noteikumu 6.punktā noteiktie grozījumi

1. Ministru kabineta 1999.gada 23.novembra noteikumi Nr.391 "Medicīniskās aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekcijas nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 390.nr.; 2002, 121.nr.).

2. Ministru kabineta 2001.gada 3.jūlija noteikumi Nr.305 "Plānveida veselības aprūpes pakalpojumu pieprasītāju rindu veidošanas un pārraudzības kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 112.nr.).

3. Ministru kabineta 2002.gada 2.jūlija noteikumi Nr.291 "Latvijas Pārtikas centra nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 105.nr.).

Veselības ministre I.Circene
7.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 28.oktobra noteikumiem Nr.596
Ministru kabineta tiesību akti, kuros izdarāmi noteikumu 7.punktā noteiktie grozījumi

1. Ministru kabineta 1997.gada 22.aprīļa noteikumi Nr.155 "Noteikumi par ūdens lietošanas atļaujām" (Latvijas Vēstnesis, 1997, 108./109.nr.; 1998, 16./17., 349.nr.; 2002, 15., 50.nr.).

2. Ministru kabineta 2001.gada 20.novembra noteikumi Nr.483 "Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu apzināšanas un reģistrācijas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 171.nr.).

Veselības ministre I.Circene
28.11.2003