Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Centrālās vēlēšanu komisijas lēmums Nr. 40

Rīgā 2024. gada 28. martā

Par vēlēšanu iecirkņu komisiju zīmogu grafiskā attēla apstiprināšanu

Pamatojoties uz Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 4. panta otro daļu, Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

1. Apstiprināt vēlēšanu iecirkņu komisiju zīmogu grafisko attēlu (pielikums). Zīmoga vidū tiek attēlots attiecīgās vēlēšanu iecirkņa komisijas numurs.

2. Katrai iecirkņa komisijai tiek izsniegts viens iecirkņa komisijas zīmogs.

3. Ja vēlēšanu komisiju rīcībā ir reģistrācijas aploksnes, kam uzspiests iecirkņa komisijas zīmogs, izmantot tās līdz krājumu beigām, uzspiežot arī šī lēmuma pielikumā minēto zīmoga attēlu, kad iecirknī notiek balsošana ar reģistrācijas aploksnēm.

4. Valstspilsētu un novadu vēlēšanu komisijām, saņemot 1. punktā minētos zīmogus ar jauno grafisko attēlu, piecu darba dienu laikā iznīcināt līdzšinējos iecirkņa komisiju zīmogus, par to sastādot zīmogu iznīcināšanas aktu, to parakstītu ar drošu elektronisko parakstu 3 darba dienu laikā nosūtīt Centrālajai vēlēšanu komisijai uz e-pasta adresi cvk@cvk.lv.

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja K. Saulīte

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs R. Eglājs

28.03.2024