Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta rīkojums Nr. 745

Rīgā 2023. gada 16. novembrī (prot. Nr. 57 6. §)
Par valsts meža zemes Talsu šosejā 1, Jūrmalā, privatizāciju

1. Saskaņā ar Meža likuma 44. panta ceturtās daļas 3. punkta "b" apakšpunktu atļaut ēku (būvju) īpašniekiem, privatizējot nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 1300 020 4314) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 020 4314) 0,8917 ha platībā – Talsu šosejā 1, Jūrmalā, privatizēt arī zemes vienībā ietilpstošo valsts meža zemi 0,4200 ha platībā, kas nepieciešama ēku (būvju) uzturēšanai.

2. Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" nodot privatizācijai šā rīkojuma 1. punktā minētā nekustamā īpašuma sastāvā ietilpstošo valsts meža zemi 0,42 ha platībā Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā.

Ministru prezidente E. Siliņa

Ekonomikas ministrs V. Valainis
16.11.2023