Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.05.2021. - 10.10.2021. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Veselības ministra rīkojums Nr. 54

Rīgā 2021. gada 23. februārī
Par vakcinācijas procesa organizēšanas kārtību ārstniecības iestādēs
Izdots saskaņā ar Ministru kabineta
2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360
"Epidemioloģiskās drošības pasākumi
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai
"
62.1 punktu

Lai nodrošinātu vienota vakcinācijas procesa organizēšanu:

1. Ārstniecības iestādēm veikt personu vakcināciju pret Covid-19 infekciju atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 3. pielikumā noteiktajam prioritāro grupu sadalījumam un 62.1 punktā noteiktajiem principiem.

2. Organizējot prioritāro grupu vakcināciju, ārstniecības iestādēm ievērot šādu kārtību:

2.1. uzsāk konkrētas sabiedrības grupas vakcināciju pēc attiecīgas informācijas saņemšanas no Nacionālā veselības dienesta, pamatojoties uz veselības ministra rīkojumu (to sabiedrības grupu vakcinācija, kas uzsākta pirms šī rīkojuma spēkā stāšanās tiek turpināta);

2.2. pirms personas vakcinācijas uzsākšanas pārliecinās vai personai būs iespēja veikt balstvakcināciju;

2.3. nodrošina personu reģistrāciju vakcinācijai, veidojot pierakstu vakcinācijai un balstvakcinācijai:

2.3.1. ārstniecības iestādes, kas nav ģimenes ārstu prakses – pieņemot individuālus pieteikumus vakcinācijai portālā "manavakcina.lv" vai ārpus tā, kā arī kolektīvus pieteikumus, iespēju robežās izvērtējot to atbilstību prioritāri vakcinējamo personu grupām. Personas, kas ir pieteikušās portālā "manavakcina.lv" ir vienlīdz prioritāras ar ārstniecības iestādē saņemtiem individuāliem vai kolektīviem pieteikumiem, iespēju robežās ņemot vērā prioritāri vakcinējamo grupu secību;

2.3.2. ārstniecības iestādes, kas ir ģimenes ārstu prakses, pieņemot individuālus pieteikumus portālā "manavakcina.lv" vai pieņemot individuālus vai kolektīvus pieteikumus vakcinācijai tieši konkrētajā ģimenes ārsta praksē, ja attiecīgā ģimenes ārsta prakse ir noslēgusi attiecīgu līgumu ar Nacionālo veselības dienestu par vakcinācijas veikšanu. Ģimenes ārstu praksē saņemtie individuālie vai kolektīvie pieteikumi, un portālā "manavakcina.lv" reģistrētie pieteikumi vakcinācijai ir vienlīdz prioritāri. Ģimenes ārsti, veidojot pierakstu, iespēju robežās ņem vērā vakcinējamo personu vecumu un veselības stāvokli, priekšroku dodot vecākām personām vai personām ar smagākām hroniskām slimībām atkarībā no vakcinējamās personu grupas;

2.3.3. stacionārās ārstniecības iestādes, sniedzot stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus personām, kuras atbilst aktuālajai prioritāri vakcinējamo personu grupai, var veikt šo personu vakcināciju ārpus pieteikšanās portālā "manavakcina.lv".

2.4. ģimenes ārsti, kuru prakse neveic vakcināciju pret Covid-19, var rekomendēt personām, kas ir reģistrējušās attiecīgā ģimenes ārsta pacientu sarakstā, reģistrēties vakcinācijai portālā "manavakcina.lv" vai nosūtīt minētās personas vakcinēties uz ārstniecības iestādi, kurai ir līgums ar konkrēto ģimenes ārsta praksi par vakcinācijas pakalpojumu nodrošināšanu. Pacienti, kas piesakās vakcinācijai ārstniecības iestādē, kurai ir noslēgts līgums ar konkrēto ģimenes ārsta praksi, ar ģimenes ārsta nosūtījumu un personas, kas reģistrējušās vakcinācijai portālā "manavakcina.lv" ir vienlīdz prioritāras, ja atrodas vienā prioritāri vakcinējamo personu grupā. Veidojot pierakstu, iespēju robežās ņem vērā vakcinējamo personu vecumu un veselības stāvokli, priekšroku dodot vecākām personām vai personām ar smagākām hroniskām slimībām atkarībā no vakcinējamās personu grupas.

2.5. (svītrots ar veselības ministra 22.04.2021. rīkojumu Nr. 107)

2.6. veidojot pierakstu vakcinācijai, iespēju robežās prioritārā kārtā tiek nodrošināta vakcinācija personām, kam ir paredzēta balstvakcinācija vai personām, kas atrodas augstākā prioritāri vakcinējamā grupā;

2.7. nodrošina vakcinējamām personām pieejamu informāciju par pieteikšanās iespējām un kārtību konkrētā vakcinācijas iestādē, publicējot to iestādes mājaslapā (neattiecas uz ģimenes ārsta praksi);

2.8. nodrošina vakcinācijas pakalpojumu pieejamību svētku dienās un brīvdienās, ja ārstniecības iestādē ir pieejamas vakcīnu devas vakcinācijai (neattiecas uz ģimenes ārsta praksi);

2.9. (svītrots ar veselības ministra 30.04.2021. rīkojumu Nr. 116);

2.10. plāno personu vakcināciju tā, lai nodrošinātu optimālu vakcīnu daudzdevu flakonu izlietojumu un novērstu vakcīnu devu zudumus. Ir jādokumentē un jāpamato norakstītās devas, ja šāda rīcība notiek;

2.11. ja ārstniecības iestāde, aktualizējot pierakstu uz vakcināciju, konstatē, ka nav iespējams nodrošināt pilnu vakcinācijas kapacitāti (vakcīnu devu skaits un vietas pierakstam uz vakcināciju ir pietiekamā apjomā, lai nodrošinātu vakcinācijas un balstvakcinācijas pieejamību), iestāde par šo faktu informē Nacionālo veselības dienestu;

2.12. ja tiek organizēta plašas sabiedrības vakcinācija konkrētos plašas sabiedrības vakcinācijas centros, plašas sabiedrības vakcinācijas kampaņas ietvarā, personu vakcinācija var tikt veikta bez iepriekšēja pieraksta;

2.13. ārstniecības iestāde ārpus pieraksta manavakcina.lv var veikt vakcināciju personām, kurām ir augsts risks saistībā ar vakcināciju un ārsts personai ir izsniedzis nosūtījumu vakcinācijai paaugstinātas piesardzības apstākļos ārstniecības iestādē;

2.14. visas sabiedrības vakcinācija tiek veikta, pieņemot pieteikumus portālā "manavakcina.lv" vai individuālus vai kolektīvus pieteikumus ārstniecības iestādēs;

2.15. ārstniecības iestādes iespēju robežās prioritāri nodrošina vakcināciju personām vecumā virs 60 gadiem un personām ar hroniskām slimībām.

(Grozīts ar veselības ministra 02.03.2021. rīkojumu Nr. 63; veselības ministra 19.03.2021. rīkojumu Nr. 71; veselības ministra 09.04.2021. rīkojumu Nr. 95; veselības ministra 15.04.2021. rīkojumu Nr. 101; veselības ministra 30.04.2021. rīkojumu Nr. 116)

3. Vakcināciju pēc medicīniskām indikācijām pacientiem, kuriem saskaņā ar ārsta lēmumu nepieciešama nopietna medicīniska manipulācija, tai skaitā augstu izmaksu vai augstas sarežģītības pakāpes operācija (piemēram, onkoloģiskie pacienti, pirms vai ķīmijterapijas laikā, pacienti un donori pirms orgānu vai cilmes šūnu transplantācijas, pacienti, kas ilgstoši uzturas stacionārā ārstniecības iestādē) ārstniecības iestādē veikt saskaņā ar ārsta nozīmējumu un ņemot vērā:

3.1. Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā publicētās rekomendācijas šādu pacientu vakcinācijas organizēšanai;

3.2. ārstniecības iestādes noteikto kārtību pacientu vakcinācijai pēc medicīniskām indikācijām, kas nosaka kārtību pacienta nosūtīšanai uz vakcināciju, pacienta veselības stāvokļa novērtēšanai pirms un pēc vakcinācijas, kā arī pacienta balstvakcinācijas organizēšanu (neattiecas uz ģimenes ārstu praksēm);

3.3. šīs personas ir tiesības reģistrēt vakcinācijai ārstniecības iestādē pamatojoties uz nosūtījumu un tās tiek vakcinētas prioritārā kārtā attiecībā pret citām prioritāri vakcinējamām personu grupām un attiecībā pret portāla "manavakcina.lv" sarakstiem.

(Grozīts ar veselības ministra 02.03.2021. rīkojumu Nr. 63)

4. Personu ar hroniskām slimībām vakcināciju veikt, ņemot vērā Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā publicētās rekomendācijas personu ar hroniskām slimībām vakcinācijas organizēšanai.

(Veselības ministra 30.04.2021. rīkojuma Nr. 116 redakcijā)

4.1 Ārstniecības iestāde organizē personu vakcināciju šo personu dzīvesvietā atbilstoši Nacionālā veselības dienesta iesniegtajam vakcinējamo personu sarakstam izbraukuma vakcinācijas veikšanai dzīvesvietā, kuru saskaņojuši attiecīgi dzīvesvietā vakcinējamo personu ģimenes ārsti.

(Veselības ministra 30.04.2021. rīkojuma Nr. 116 redakcijā)

4.VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" nodrošināt savā aprūpē esošo bērnu, kuriem ir diagnosticētas hroniskas vai imūnsupresējošas slimības, vecāku, aizbildņu vai aprūpētāju informēšanu par iespēju veikt vakcināciju pret Covid-19.

(Veselības ministra 01.04.2021. rīkojuma Nr. 88 redakcijā)

4.3 (Svītrots ar veselības ministra 30.04.2021. rīkojumu Nr. 116)

4.(Svītrots ar veselības ministra 30.04.2021. rīkojumu Nr. 116)

5. Nacionālajam veselības dienestam organizēt izbraukuma vakcināciju, ja tiek konstatēts, ka konkrētā administratīvā teritorijā vakcinācijas procesa norisi kavē nepietiekama uz vietas pieejamo vakcinācijā iesaistīto ārstniecības iestāžu kapacitāte.

(Veselības ministra 30.04.2021. rīkojuma Nr. 116 redakcijā)

6. Priekšlikumus pārejai uz jaunu sabiedrības prioritāri vakcinējamo grupu Veselības ministrijas darba grupai sabiedrības vakcinācijai pret Covid-19 saņemt no:

6.1. Nacionālā veselības dienesta, ņemot vērā vakcinācijas procesa tendences;

6.2. Slimību profilakses un kontroles centra, ņemot vērā konkrētās prioritāri vakcinējamās sabiedrības grupas lielumu, konkrētās sabiedrības grupas vakcinācijas aptveri, kā arī vakcīnu pasūtījumu un vakcīnu atlikumu veidošanās tendences.

(Grozīts ar veselības ministra 30.04.2021. rīkojumu Nr. 116)

7. Saņemot šā rīkojuma 6. punktā minētos priekšlikumus, Veselības ministrijas darba grupa sabiedrības vakcinācijai pret Covid-19 sagatavot rekomendāciju veselības ministram par nepieciešamību sagatavot rīkojumu pārejai uz jaunu prioritāri vakcinējamo sabiedrības grupu.

8. Nacionālajam veselības dienestam:

8.1. informēt ārstniecības iestādes par jaunas prioritāri vakcinējamo personu grupas vakcinācijas uzsākšanu pēc veselības ministra rīkojuma saņemšanas;

8.2. (svītrots ar veselības ministra 30.04.2021. rīkojumu Nr. 116).

(Grozīts ar veselības ministra 01.04.2021. rīkojumu Nr. 88)

9. Veselības inspekcijai nodrošināt kontroli par to, lai tiktu ievērotas Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" un šajā rīkojumā, kā arī citas normatīvajos aktos noteiktās vakcinācijas prasības.

10. Atzīt par spēku zaudējušu 2021. gada 9. janvāra Veselības ministrijas rīkojumu Nr. 8 "Par ārstniecības iestāžu ārstniecības personu, ārstniecības atbalsta personu un darbinieku vakcināciju pret Covid-19".

11. Rīkojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Veselības ministrs D. Pavļuts
01.05.2021