Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 07.01.2021. - 10.01.2021. / Vēsturiskā
Citi ar Covid-19 izplatības pārvaldību un seku pārvarēšanu saistīti tiesību akti pieejami tematiskajā atvērumā "Covid-19" un "Covid-19 pašvaldībās". Tiesību aktu skaidrojumi pieejami LV portāla tematiskajā atvērumā un žurnāla "Jurista Vārds" tematiskajā atvērumā (bezmaksas brīvpieeja).
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Veselības ministrijas 2021. gada 9. janvāra rīkojumu Nr. 8 "Par ārstniecības iestāžu ārstniecības personu, ārstniecības atbalsta personu un darbinieku vakcināciju pret Covid-19".
Veselības ministra rīkojums Nr. 226

Rīgā 2020. gada 28. decembrī
Par ārstniecības iestāžu ārstniecības personu, ārstniecības atbalsta personu un darbinieku vakcināciju pret Covid-19
Izdots saskaņā ar Ministru kabineta
2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360
"Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19
infekcijas izplatības ierobežošanai
" 62.1 un 62.2 punktu

Saskaņā ar 2020. gada 1. decembra Ministru kabineta ārkārtas sēdē (prot.Nr. 78) pieņemto informatīvo ziņojumu "Par Covid-19 vakcīnu ieviešanas stratēģiju":

1. Šā rīkojuma pielikumā minētajām ārstniecības iestādēm šā rīkojuma pielikumā minētajā apjomā nodrošināt to ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu, kuras sniedz valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, kā arī darbinieku, kuri, pildot darba pienākumus, ir tuvā kontaktā ar Covid-19 pacientiem, vakcināciju pret Covid-19 pilnam kursam (divas devas).

1.1 Vakcinācijas pret Covid-19 pilnu kursu (divas devas) atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra apstiprinātajam vakcīnu pasūtījumam nodrošināt:

1.1 1. stacionārajām ārstniecības iestādēm, kas nav minētas šā rīkojuma pielikumā, to ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu, kuras sniedz valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, kā arī darbinieku, kuri, pildot darba pienākumus, ir iesaistīti Covid-19 pacientu aprūpē, vakcinācijai;

1.1 2. Valsts asinsdonoru centram tajā strādājošo ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu vakcinācijai.

(Veselības ministra 06.01.2021. rīkojuma Nr. 5 redakcijā)

2. Lai organizētu Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu, kuras sniedz valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, kā arī darbinieku, kuri, pildot darba pienākumus, ir tuvā kontaktā ar Covid-19 pacientiem, vakcināciju pret Covid-19 Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta reģionāliem koordinatoram līdz 2020. gada 28. decembrim sazināties ar šā rīkojuma pielikuma 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. un 11. punktā minētajām ārstniecības iestādēm.

3. Saņemot informāciju no Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta reģionālā koordinatora par Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam pasūtāmo vakcīnu apjomu, šā rīkojuma pielikuma 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. un 11. punktā minētām ārstniecības iestādēm veidot kopējo ārstniecības iestādes vakcīnu pasūtījumu no pieejamā vakcīnu pret Covid-19 apjoma valstī atbilstoši šā rīkojuma pielikumam.

4. Papildus Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 62.7 punktam šā rīkojuma 1.1 punktā un pielikuma 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. un 11. punktā minētās ārstniecības iestādes vadītājam vai viņa pilnvarotai personai:

4.1. atbilstoši šā rīkojuma 1.1 punktā un 2. punktā noteiktajam vakcīnu pret Covid-19 apjomam līdz 2020. gada 28. decembrim izstrādāt konkrētu vakcinējamo personu sarakstu un izveido pierakstu uz vakcīnas pirmās devas saņemšanu un balstvakcināciju;

4.2. paredzēt pasākumus elastīgai vakcinācijas saraksta pārplānošanai, lai novērstu vakcīnas devas zudumus, ja kāda no vakcinējamo personu sarakstā iekļautajām vakcinējamajām personām dažādu apstākļu dēļ nevar vakcinēties tai noteiktajā laikā;

4.3. veikt pasākumus, lai nodrošinātu personu ierašanos uz vakcināciju un novērstu nelietderīgus vakcīnu zudumus, tajā skaitā:

4.3.1. nodrošināt, ka tās ārstniecības personas, kuras veiks vakcināciju, pārzina vakcīnas transportēšanas, uzglabāšanas (aukstuma ķēdes), daudzdevu flakonu lietošanas, injekciju drošuma un pirmās palīdzības sniegšanas principus un ir piedalījušās mācībās par vakcināciju un ir iepazinušās ar Zāļu valsts aģentūras tīmekļvietnē publicēto Covid-19 Vakcinācijas rokasgrāmatu;

4.3.2. nodrošināt, ka visiem iestādes darbiniekiem ir pieejama informācija par vakcinācijas organizāciju attiecīgās ārstniecības iestādes līmenī (rindas veidošanas principi, prioritāri vakcinējamo personu loks, pieteikšanās kārtība vakcinācijas veikšanai, informācija par kontaktpersonu).

(Grozīts ar veselības ministra 06.01.2021. rīkojumu Nr. 5)

5. Rīkojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Veselības ministre I. Viņķele
Pielikums
apstiprināts ar
veselības ministra
2020. gada 28. decembra
rīkojumu Nr. 226
Ārstniecības iestādei piešķiramo vakcīnu pret Covid-19 apjoms, kas tiek nodrošināts no pirmā vakcīnu pieveduma
Nr. Ārstniecības iestādes nosaukums Vakcīnu devu skaits
1. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests 934
2. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" 4 874
3. VSIA "Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca" 1 950
4. SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" 500
5. SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" 380
6. SIA "Vidzemes slimnīca" 234
7. SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" 100
8. SIA "Rēzeknes slimnīca" 200
9. SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" 114
10. SIA "Jelgavas pilsētas slimnīca" 320
11. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" 140
Veselības ministre I. Viņķele
07.01.2021