Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Citi ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju saistīti tiesību akti pieejami tematiskajā atvērumā "Covid-19" un "Covid-19 pašvaldībās". Skaidrojumi par ārkārtējo situāciju pieejami LV portāla tematiskajā atvērumā un žurnāla "Jurista Vārds" tematiskajā atvērumā (bezmaksas brīvpieeja).

Ministru kabineta rīkojums Nr. 256

Rīgā 2020. gada 8. maijā (prot. Nr. 31 10. §)

Par akciju sabiedrības "Air Baltic Corporation" pamatkapitāla palielināšanu

1. Lai kompensētu saistībā ar Covid-19 izplatību radītos zaudējumus, nodrošinātu sabiedrības likviditāti ilgtermiņā un ekonomiskās krīzes pārvarēšanu un stabilizēšanu nozarē, atbalstīt akciju sabiedrības "Air Baltic Corporation" (turpmāk - sabiedrība) pamatkapitāla palielināšanu, ieguldot tajā finanšu līdzekļus līdz 250 000 000 euro apmērā, ieguldījumu veicot atbilstoši šā rīkojuma 2. punktam, tādējādi palielinot valsts līdzdalību sabiedrībā līdz 91 %.

2. Satiksmes ministrijai, piedaloties sabiedrības akcionāru sapulcēs un izvērtējot attiecīgi sabiedrības gada vai pusgada pārskatu, kā arī ceturkšņa vai mēneša aktuālākos operatīvos finanšu datus, kas sagatavoti atbilstoši Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, atbalstīt ieguldījuma veikšanu sabiedrības pamatkapitālā trīs posmos:

2.1. pirmais posms: kompensēt saistībā ar Covid-19 izplatību radītos zaudējumus, veicot finanšu līdzekļu ieguldījumu pamatkapitālā 204 000 000 euro apmērā un konvertējot akcijās ar Ministru kabineta 2020. gada 31. marta rīkojumu Nr. 139 "Par akciju sabiedrības "Air Baltic Corporation" pamatkapitāla palielināšanu" palielināto pamatkapitālu 36 140 944 euro apmērā;

2.2. otrais posms: ieguldīt pamatkapitālā 30 000 000 euro, kad kopējie sabiedrības zaudējumi saistībā ar Covid-19 izplatību 2020. gadā pārsniegs 240 000 000 euro;

2.3. trešais posms: ieguldīt pamatkapitālā 16 000 000 euro, kad kopējie sabiedrības zaudējumi saistībā ar Covid-19 izplatību un ar darbības atsākšanu saistītās izmaksas 2020. gadā pārsniegs 270 000 000 euro.

3. Finanšu ministrijai, pamatojoties uz likuma "Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību" 22. pantu, palielināt apropriāciju Satiksmes ministrijas programmā 48.00.00 "Akciju sabiedrības "Air Baltic Corporation" pamatkapitāla palielināšana", nepārsniedzot šā rīkojuma 1. punktā minēto apmēru, resursiem no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem un paredzēt apropriāciju kategorijā "Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā" sabiedrības pamatkapitāla palielināšanai atbilstoši šā rīkojuma 2. punktā noteiktajiem posmiem.

4. Satiksmes ministrijai, veicot ieguldījumu sabiedrības pamatkapitālā, ieskaitīt šā rīkojuma 2. punktā minētos finanšu līdzekļus sabiedrības kontā Valsts kasē.

5. Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimu par šā rīkojuma 3. punktā minēto apropriācijas palielināšanu.

6. Satiksmes ministrijai sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā sabiedrības komercdarbības atbalsta pasākumu plānu Covid-19 izraisīto seku novēršanai, lai nodrošinātu paziņojuma iesniegšanu Eiropas Komisijā un tās saskaņojuma saņemšanu.

7. Satiksmes ministrijai pēc saskaņojuma saņemšanas no Eiropas Komisijas veikt šā rīkojuma 1., 2. un 4. punktā minētos pasākumus, ievērojot Komerclikuma noteikumus par akcionāru pirmtiesībām un saistības, kas noteiktas 2016. gada 4. februāra akcionāru līgumā (ar grozījumiem).

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Satiksmes ministrs T. Linkaits

08.05.2020