Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 15.07.2020. - ... / Spēkā esošā
Citi ar Covid-19 izplatības pārvaldību un seku pārvarēšanu saistīti tiesību akti pieejami tematiskajā atvērumā "Covid-19" un "Covid-19 pašvaldībās". Tiesību aktu skaidrojumi pieejami LV portāla tematiskajā atvērumā un žurnāla "Jurista Vārds" tematiskajā atvērumā (bezmaksas brīvpieeja).
Ministru kabineta rīkojums Nr. 256

Rīgā 2020. gada 8. maijā (prot. Nr. 31 10. §)
Par akciju sabiedrības "Air Baltic Corporation" pamatkapitāla palielināšanu

1. Lai kompensētu saistībā ar Covid-19 izplatību radītos zaudējumus, nodrošinātu sabiedrības likviditāti ilgtermiņā un ekonomiskās krīzes pārvarēšanu un stabilizēšanu nozarē, atbalstīt akciju sabiedrības "Air Baltic Corporation" (turpmāk – sabiedrība) pamatkapitāla palielināšanu, ieguldot tajā finanšu līdzekļus 250 000 000 euro apmērā.

(MK 15.07.2020. rīkojuma Nr. 372 redakcijā)

2. Satiksmes ministrijai, piedaloties sabiedrības akcionāru sapulcē, atbalstīt ieguldījuma veikšanu sabiedrības pamatkapitālā atbilstoši šā rīkojuma 1. punktam.

(MK 15.07.2020. rīkojuma Nr. 372 redakcijā)

3. Finanšu ministrijai, pamatojoties uz likuma "Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību" 22. pantu, palielināt apropriāciju Satiksmes ministrijas programmā 48.00.00 "Akciju sabiedrības "Air Baltic Corporation" pamatkapitāla palielināšana", nepārsniedzot šā rīkojuma 1. punktā minēto apmēru, resursiem no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem un paredzēt apropriāciju kategorijā "Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā" sabiedrības pamatkapitāla palielināšanai.

(Grozīts ar MK 15.07.2020. rīkojumu Nr. 372)

4. Satiksmes ministrijai, veicot ieguldījumu sabiedrības pamatkapitālā, ieskaitīt šā rīkojuma 1. punktā minētos finanšu līdzekļus sabiedrības kontā Valsts kasē.

(Grozīts ar MK 15.07.2020. rīkojumu Nr. 372)

5. Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimu par šā rīkojuma 3. punktā minēto apropriācijas palielināšanu.

6. (Svītrots ar MK 15.07.2020. rīkojumu Nr. 372)

7. Satiksmes ministrijai veikt šā rīkojuma 1., 2. un 4. punktā minētos pasākumus, ievērojot Komerclikuma noteikumus par akcionāru pirmtiesībām, saistības, kas noteiktas 2016. gada 4. februāra akcionāru līgumā (ar grozījumiem), un Eiropas Komisijas lēmumā lietā SA.56943 minētos nosacījumus.

(MK 15.07.2020. rīkojuma Nr. 372 redakcijā)

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Satiksmes ministrs T. Linkaits
15.07.2020