Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 30.06.2018. - 30.09.2022. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2022. gada 22. septembra lēmumu "Informācijas iesniegšanas noteikumi elektronisko sakaru nozarē".
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 1/40

Rīgā 2017.gada 21.decembrī (prot. Nr.46, 22.p.)
Informācijas iesniegšanas noteikumi elektronisko sakaru nozarē
Izdoti saskaņā ar likuma
"Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"
25.panta pirmo daļu
un Elektronisko sakaru likuma
35.panta pirmo daļu

1. Informācijas iesniegšanas noteikumi elektronisko sakaru nozarē (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā elektronisko sakaru komersants iesniedz informāciju Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (turpmāk – regulators), kā arī iesniedzamās informācijas veidu, apjomu un iesniegšanas termiņus.

2. Elektronisko sakaru komersants iesniedz informāciju regulatoram tā noteiktajā kārtībā.

3. Elektronisko sakaru komersants, kas mazumtirdzniecībā sniedz platjoslas interneta piekļuves pakalpojumu fiksētā elektronisko sakaru tīklā, divas reizes gadā, līdz 15.janvārim par rādītājiem iepriekšējā kalendārā gada 31.decembrī un līdz 15.jūlijam par rādītājiem esošā kalendārā gada 30.jūnijā, iesniedz regulatoram noteikumu 1.pielikumā noteikto informāciju par platjoslas interneta piekļuves pakalpojuma pieslēgumiem fiksētā elektronisko sakaru tīklā atbilstoši platjoslas interneta piekļuves pakalpojuma nodrošināšanai izmantotajam piekļuves veidam.

4. Elektronisko sakaru komersants, kas mazumtirdzniecībā sniedz platjoslas interneta piekļuves pakalpojumu mobilā elektronisko sakaru tīklā, divas reizes gadā, līdz 15.janvārim par rādītājiem iepriekšējā kalendārā gada 31.decembrī un līdz 15.jūlijam par rādītājiem esošā kalendārā gada 30.jūnijā, iesniedz regulatoram noteikumu 2.pielikumā noteikto informācija par platjoslas interneta piekļuves pakalpojuma rādītājiem mobilā elektronisko sakaru tīklā atbilstoši platjoslas interneta piekļuves pakalpojuma nodrošināšanai izmantotajam piekļuves veidam.

5. Elektronisko sakaru komersants, kas atsevišķi vai sasaistīti sniedz balss telefonijas, interneta piekļuves un televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojumus galalietotājam, reizi gadā līdz 1.augustam iesniedz regulatoram attiecīgā gada 1.jūlijā spēkā esošos galalietotājiem publiski pieejamos tarifus.

(SPRK padomes 28.06.2018. lēmuma Nr. 1/13 redakcijā)

6. Ja elektronisko sakaru komersants uzsāk balss telefonijas, interneta piekļuves un televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojumu sniegšanu galalietotājam pēc esošā kalendārā gada 1.augusta, tad informāciju par spēkā esošiem galalietotājiem publiski pieejamiem tarifiem elektronisko sakaru komersants iesniedz regulatoram ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas.

(SPRK padomes 28.06.2018. lēmuma Nr. 1/13 redakcijā)

6.1 Elektronisko sakaru komersants iesniedz regulatoram divas reizes gadā līdz 1.augustam par esošā kalendārā gada 1.pusgadu un līdz 1.februārim par iepriekšējā kalendārā gada 2.pusgadu 3.pielikumā noteikto informāciju par regulēto pakalpojumu rādītājiem elektronisko sakaru nozarē.

(SPRK padomes 28.06.2018. lēmuma Nr. 1/13 redakcijā)

6.2 Elektronisko sakaru komersants iesniedz regulatoram reizi gadā līdz 1.februārim par iepriekšējo kalendāro gadu 4.pielikumā noteikto informāciju par elektronisko sakaru tīklu infrastruktūras un investīciju rādītājiem.

(SPRK padomes 28.06.2018. lēmuma Nr. 1/13 redakcijā)

6.3 Elektronisko sakaru komersants, kas mazumtirdzniecībā sniedz interneta piekļuves pakalpojumu elektronisko sakaru tīklā, iesniedz regulatoram reizi gadā līdz 1.februārim par iepriekšējo kalendāro gadu 5.pielikumā noteikto informāciju par atvērta interneta prasību ievērošanu. Šo noteikumu 5.pielikumā noteikto informāciju neiesniedz elektronisko sakaru komersants, kas mazumtirdzniecībā sniedz interneta piekļuves pakalpojumu elektronisko sakaru tīklā tikai juridiskām personām, kurām elektronisko sakaru pakalpojumu līgumā tiek iekļauti īpaši pakalpojuma līmeņa vienošanās nosacījumi.

(SPRK padomes 28.06.2018. lēmuma Nr. 1/13 redakcijā)

7. Noteikumi stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis
1. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2017.gada 21.decembra lēmumam Nr. 1/40
Informācija par platjoslas interneta piekļuves pakalpojuma pieslēgumiem fiksētā elektronisko sakaru tīklā[1]

(Pielikums SPRK padomes 28.06.2018. lēmuma Nr. 1/13 redakcijā)

Elektronisko sakaru komersanta nosaukums

 
  

Vienotais reģistrācijas numurs

 
   

Informācija par pieslēgumiem

________.gada 31.decembrī / 30.jūnijā 
 

(norādīt vajadzīgo)

 
 

Nr.p.k.

Piekļuves veids/pieslēguma ātruma diapazons

≥256kbiti/s
līdz
<2Mbiti/s

≥2Mbiti/s
līdz
<10Mbiti/s

≥10Mbiti/s
līdz
<30Mbiti/s

≥30Mbiti/s
līdz
<100Mbiti/s

≥100Mbiti/s
līdz
<200Mbiti/s

≥200Mbiti/s
līdz
<400Mbiti/s

≥400Mbiti/s

1.

DSL[2] līniju skaits, kas tiek nodrošinātas, izmantojot:

savu tīklu       

2.

pilnībā atsaistītu piekļuvi abonentlīnijai[3]       

3.

kopēju piekļuvi abonentlīnijai[4]       

4.

piekļuvi datu plūsmai[5]       

5.

tālāk pārdošanu (pārpārdošana)       

6.

Piekļuves līniju skaits, kas tiek nodrošinātas, izmantojot:

kabeļa modemu[6]       

7.

fiksēto bezvadu piekļuvi (FWA)[7]       

8.

WiMAX[8]       

9.

Ethernet protokolu[9]       

10.

Bezvadu interneta piekļuves punktu WiFi[10]       

11.

satelītu tīklu       

12.

NGA[11]līniju skaits, kas tiek nodrošinātas, izmantojot:

VDSL[12]       

13.

VDSL2 Vectoring[13]       

14.

FTTH[14]       

15.

FTTB[15]       

16.

DOCSIS3.0 / DOCSIS3.1[16]       

17.

atsaistītu piekļuvi abonentlīnijai, piekļuvi datu plūsmai vai tālāk pārdošanu (pārpārdošana)       

18.

Cits (norādīt komentāros)       
Komentāri:

[1] Jānorāda mazumtirdzniecībā galalietotājiem sniegtā platjoslas interneta pakalpojuma pieslēgumu punktu skaits, t.i., aktīvo piekļuves līniju skaits atbilstoši izmantotajiem piekļuves veidiem atkarībā no nodrošinātā maksimālā (reklamētā) pieslēguma ātruma, izvairoties no dubultas vai vairākkārtējas uzskaites. Maksimālais (reklamētais) pieslēguma ātrums ir elektronisko sakaru pakalpojumu līgumā un elektronisko sakaru pakalpojuma deklarācijā norādāmais maksimālā pieslēguma ātruma diapazons, kas raksturo faktisko, galalietotājam nodrošināto pieslēguma ātruma diapazonu, galalietotājam pieejams pastāvīgi diennakts laikā, izņemot pīķa jeb vislielākās noslodzes stundas vai specifiskus apstākļus, kas ierobežo elektronisko sakaru pakalpojumu saņemšanu.

[2] Uzskaitē iekļauj pieslēgumus, kas nodrošināti, izmantojot ciparu abonentlīnijas (DSL1) tehnoloģiju, neieskaitot pieslēgumus, kas nodrošināti, izmantojot ļoti ātrdarbīgu ciparu abonentlīnijas (VDSL2) tehnoloģiju.

[3] Jānorāda pieslēgumu punktu skaits, kas nodrošināti, izmantojot cita operatora sniegtu piekļuves pakalpojumu – piekļuvi elektronisko sakaru piekļuves tīklam ar pilnībā atsaistītu piekļuvi abonentlīnijai vai tās daļai. Atsaistīta un daļēji atsaistīta piekļuve abonentlīnijai ir piekļuves pakalpojuma veids piekļuvei piekļuves tīklam, kuru nodrošina cits elektronisko sakaru komersants, iznomājot abonentlīniju (vara kabelis (vītais pāris)) vai tās daļu līdz pieslēguma punktam, elektronisko sakaru pakalpojuma sniegšanai galalietotājam. Iznomātā abonentlīnija vai tās daļa ir piekļuves tīkla posms vai piekļuves tīkla daļa no piekļuves punkta vai piekļuves mezgla, kurā cits elektronisko sakaru komersants nodrošina piekļuvi savam piekļuves tīklam, līdz galalietotāja pieslēguma punktam.

[4] Jānorāda pieslēgumu punktu skaits, kas nodrošināti, izmantojot cita operatora sniegtu piekļuves pakalpojumu – piekļuvi elektronisko sakaru piekļuves tīklam ar daļēji atsaistītu jeb kopēju piekļuvi abonentlīnijai vai tās daļai, galalietotājam nodrošinot elektronisko sakaru pakalpojumu kopā ar cita operatora sniegtu elektronisko sakaru pakalpojumu šim galalietotājam.

[5] Jānorāda pieslēgumu punktu skaits, kas nodrošināti, izmantojot cita operatora sniegtu piekļuves pakalpojumu – piekļuvi datu plūsmai. Piekļuvi datu plūsmai nodrošina cits elektronisko sakaru komersants no piekļuves punkta savā pamattīklā līdz galalietotāja pieslēguma punktam.

[6] Jānorāda pieslēgumu punktu skaits kabeļtelevīzijas tīklā, kas nodrošināti ar optisko un koaksiālo kabeļu hibrīdtīklu, izmantojot DOCSIS3 tehnoloģiju versijas pirms DOCSIS 3.0, uzskaitē neiekļaujot DOCSIS 3.0 vai DOCSIS 3.1 tehnoloģiju pieslēgumus.

[7] Jānorāda pieslēgumu punktu skaits, kas nodrošināti, izmantojot fiksēto bezvadu piekļuvi (FWA4).

[8] Jānorāda galalietotāju skaits, kuriem platjoslas interneta pakalpojums nodrošināts, izmantojot WiMAX5 bezvadu sakaru tehnoloģiju.

[9] Jānorāda pieslēgumu punktu skaits, kas nodrošināti, izmantojot vara kabeli no vienas ēkas sadales punkta līdz citas ēkas galalietotāja pieslēguma punktam ar datu pārraidi, izmantojot Ethernet protokolu.

[10] Uzskaitē iekļauj pieslēgumus, kas nodrošināti, izmantojot bezvadu interneta piekļuves punktu WiFi6.

[11] Uzskaitē iekļauj pieslēgumus, kas nodrošināti, izmantojot nākamās paaudzes piekļuves (NGA7) kabeļtīklu.

[12] Jānorāda pieslēgumu punktu skaits, kas nodrošināti, izmantojot ļoti ātrdarbīgu ciparu abonentlīnijas (VDSL) tehnoloģiju, tajā skaitā iekļaujot pieslēgumus ar optisko šķiedru kabeļu nodrošināšanu līdz sadales skapim (FTTN8) kopā ar ļoti ātrdarbīgu ciparu abonentlīniju (VDSL), neieskaitot pieslēgumus, kas nodrošināti, izmantojot VDSL2 Vectoring9 tehnoloģiju.

[13] Jānorāda pieslēgumu punktu skaits, kas nodrošināti ar ļoti ātrdarbīgu ciparu abonentlīniju, izmantojot trokšņa signālus slāpējošu tehnoloģiju (VDSL2 Vectoring).

[14] Jānorāda pieslēgumu punktu skaits, kas nodrošināti ar optiskās šķiedras kabeli līdz pieslēguma punktam galalietotāja telpā vai galalietotāja telpas robežās (FTTH10).

[15] Jānorāda pieslēgumu punktu skaits, kas nodrošināti ar optiskās šķiedras kabeli līdz ēkai (FTTB11) un no sadales punkta līdz galalietotāja pieslēguma punktam piekļuves līnija tiek nodrošināta ar citu pārraides vidi, kas nav optiskā šķiedra.

[16] Jānorāda pieslēgumu punktu skaits kabeļtelevīzijas tīklā, kas nodrošināti ar optisko un koaksiālo kabeļu hibrīdtīklu, izmantojot DOCSIS 3.0 vai DOCSIS 3.1 tehnoloģiju.

Datums ____. ____. ________.

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu  
  

/paraksts un tā atšifrējums/

   

/sagatavotāja vārds, uzvārds/

  
tālrunis   
e-pasts   
 

1 DSL (Digital Subscriber Line) – ciparu abonentlīnija

2 VDSL (Very High Speed Digital Subscriber Line) – ļoti ātrdarbīga ciparu abonentlīnija

3 DOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specification) – tehnoloģija, kas ļauj nodrošināt datu pārraidi hibrīdajā optikas koaksiālo kabeļu tīklā

4 FWA (Fixed Wireless Access) – fiksētā bezvadu piekļuve

5 WiMAX (Worldwide interoperability for Microwave Access) – bezvadu sakaru tehnoloģija

6 WiFi (Wireless Fidelity) – bezvadu interneta savienojuma protokols

7 NGA (Next Generation Access) – nākamās paaudzes piekļuve

8 FTN (Fibre to the Node) – optisko šķiedru kabeļu nodrošināšana līdz sadales skapim

9 VDSL2 Vectoring (Very High Speed Digital Subscriber Line 2 Vectoring) – ļoti ātrdarbīga ciparu abonentlīnija, kurā izmantota troksni slāpējoša tehnoloģija

10 FTH (Fibre to the Home) – optisko šķiedru kabeļu nodrošināšana līdz galalietotāja telpām

11 FTB (Fibre to the building) – optisko šķiedru kabeļu nodrošināšana līdz ēkai

2. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2017.gada 21.decembra lēmumam Nr. 1/40
Informācija par platjoslas interneta piekļuves pakalpojuma rādītājiem mobilā elektronisko sakaru tīklā[1]

(Pielikums SPRK padomes 28.06.2018. lēmuma Nr. 1/13 redakcijā)

Elektronisko sakaru komersanta nosaukums

 
  

Vienotais reģistrācijas numurs

 
   

Informācija par rādītājiem

________.gada 31.decembrī / 30.jūnijā 
 

(norādīt vajadzīgo)

 

I. Platjoslas interneta piekļuves pakalpojuma pieslēgumu skaits pa pieslēguma ātrumiem[1]

1.tabula

Nr.p.k.

Pieslēguma ātruma diapazons

Pieslēgumu skaits – aktīvās SIM1 kartes[2]

1.

≥256kbiti/s līdz <2Mbiti/s 

2.

≥2Mbiti/s līdz <10Mbiti/s 

3.

≥10Mbiti/s līdz <30Mbiti/s 

4.

≥30Mbiti/s līdz <100Mbiti/s 

5.

≥100Mbiti/s līdz <200Mbiti/s 

6.

≥200Mbiti/s līdz <400Mbiti/s 

7.

≥400Mbiti/s 

[1] Jānorāda mazumtirdzniecībā galalietotājiem sniegtā platjoslas interneta piekļuves pakalpojuma pieslēgumu skaits (aktīvās SIM kartes), kas nodrošināts 2G2, 3G3, 4G4 un nākamo paaudžu tehnoloģijas vai CDMA5 tehnoloģijas elektronisko sakaru piekļuves tīklā, neatkarīgi no pieslēguma punkta veida vai pakalpojuma izmantošanas ierobežojumiem.

[2] Jānorāda pēcapmaksas un priekšapmaksas interneta piekļuves pakalpojuma pieslēgumu skaits (aktīvās SIM kartes), kam nodrošināts interneta piekļuves pakalpojums bez vai kopā ar balss telefonijas vai īsziņu pakalpojumu atkarībā no galalietotājiem nodrošinātā maksimālā (reklamētā) pieslēguma ātruma, uzskaiti veicot atbilstoši spēkā esošiem elektronisko sakaru pakalpojumu līgumiem, datumā, par kuru jāiesniedz informācija, izvairoties no dubultas vai vairākkārtējas uzskaites.

Maksimālais (reklamētais) pieslēguma ātrums ir elektronisko sakaru pakalpojumu līgumā un elektronisko sakaru pakalpojuma kvalitātes deklarācijā norādāmais maksimālā pieslēguma ātruma diapazons, kas raksturo faktisko, galalietotājam nodrošināto pieslēguma ātruma diapazonu, kas galalietotājam pieejams pastāvīgi diennakts laikā, izņemot pīķa jeb vislielākās noslodzes stundas vai specifiskus apstākļus, kas ierobežo elektronisko sakaru pakalpojumu saņemšanu.

II. Platjoslas interneta piekļuves pakalpojuma pieslēgumu skaits[3]

2.tabula

Nr.p.k.

Pieslēgumu skaits – aktīvās SIM kartes

1.

Platjoslas interneta piekļuves pakalpojuma pieslēgumu skaits, kuriem vienlaikus ar balss telefonijas pakalpojumu nodrošināts platjoslas interneta piekļuves pakalpojums 3G un nākamo paaudžu tehnoloģijas tīklā[4] 

2.

Platjoslas interneta piekļuves pakalpojuma pieslēgumu skaits, kuriem nodrošināts tikai platjoslas interneta piekļuves pakalpojums 3G un nākamo paaudžu tehnoloģijas tīklā[5] 

3.

Platjoslas interneta piekļuves pakalpojuma pieslēgumu skaits, kuriem nodrošināts platjoslas interneta piekļuves pakalpojums papildus balss telefonijas pakalpojumam 3G un nākamo paaudžu tehnoloģijas tīklā[6] 

[3] Jānorāda mazumtirdzniecībā galalietotājiem sniegtā platjoslas interneta piekļuves pakalpojuma pieslēgumu skaits (aktīvās SIM kartes), kas nodrošināts 3G un nākamo paaudžu tehnoloģijas vai CDMA tehnoloģijas elektronisko sakaru piekļuves tīklā, neatkarīgi no pieslēguma punkta veida vai pakalpojuma izmantošanas ierobežojumiem.

[4] Jānorāda pēcapmaksas un priekšapmaksas platjoslas interneta piekļuves pakalpojuma pieslēgumu skaits (aktīvās SIM kartes), kuriem vienlaikus ar balss telefonijas pakalpojumu nodrošināts platjoslas interneta piekļuves pakalpojums (t.i., nav nepieciešama papildus platjoslas interneta piekļuves pakalpojuma abonēšana vai iegāde) atbilstoši spēkā esošiem elektronisko sakaru pakalpojumu līgumiem, datumā, par kuru jāiesniedz informācija.

[5] Jānorāda pēcapmaksas un priekšapmaksas platjoslas interneta piekļuves pakalpojuma pieslēgumu skaits (aktīvās SIM kartes), kuriem nodrošināts tikai platjoslas interneta piekļuves pakalpojums atbilstoši spēkā esošiem elektronisko sakaru pakalpojumu līgumiem, datumā, par kuru jāiesniedz informācija.

[6] Jānorāda pēcapmaksas un priekšapmaksas platjoslas interneta piekļuves pakalpojuma pieslēgumu skaits (aktīvās SIM kartes), kuriem nodrošināts platjoslas interneta piekļuves pakalpojums papildus balss telefonijas pakalpojumam (ir nepieciešama papildus platjoslas interneta piekļuves pakalpojuma abonēšana vai iegāde) atbilstoši spēkā esošiem elektronisko sakaru pakalpojuma līgumiem, datumā, par kuru jāiesniedz informācija. Uzskaitē nav jāiekļauj datu kartes vai USB6 spraudņi.

III. Platjoslas interneta piekļuves pakalpojuma noslodzes apjoms[7]

3.tabula

Nr.p.k.

Elektronisko sakaru pakalpojums

Apjoms, TB

3G

4G

1.

Platjoslas interneta piekļuves pakalpojums pieslēgumiem, kuriem vienlaikus ar balss telefonijas pakalpojumu nodrošināts platjoslas interneta piekļuves pakalpojums  

2.

Platjoslas interneta piekļuves pakalpojums pieslēgumiem, kuriem nodrošināts tikai platjoslas interneta piekļuves pakalpojums  

3.

Platjoslas interneta piekļuves pakalpojums pieslēgumiem, kuriem nodrošināts platjoslas interneta piekļuves pakalpojums papildus balss telefonijas pakalpojumam  

[7] Jānorāda viss platjoslas interneta piekļuves pakalpojuma augšupielādes un lejupielādes noslodzes apjoms terabaitos (TB) pēdējo 6 mēnešu (attiecīgā pusgada) laikā pirms datuma, par kuru jāiesniedz informācija, 3G un 4G tehnoloģijas vai CDMA tehnoloģijas elektronisko sakaru piekļuves tīklā neatkarīgi no pieslēguma punkta veida vai pakalpojuma izmantošanas ierobežojumiem.

Datums ____. ____. ________.

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu  
  

/paraksts un tā atšifrējums/

   

/sagatavotāja vārds, uzvārds/

  
tālrunis   
e-pasts   
 

1 SIM (Subscriber Identity Module) – abonenta identifikācijas modulis

2 2G (2nd generation) – mobilā elektronisko sakaru tīkla otrā paaudze

3 3G (3rd generation) – mobilā elektronisko sakaru tīkla trešā paaudze

4 4G (4th generation) – mobilā elektronisko sakaru tīkla ceturtā paaudze

5 CDMA (Code Division Multiple Access) – koddales daudzkārša piekļuve

6 USB (universal serial bus) – universālā seriālā kopne

3. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2017.gada 21.decembra lēmumam Nr. 1/40
Informācija par regulēto pakalpojumu rādītājiem elektronisko sakaru nozarē

(Pielikums SPRK padomes 28.06.2018. lēmuma Nr. 1/13 redakcijā)

 

Elektronisko sakaru komersanta nosaukums

 

Vienotais reģistrācijas numurs

 

Laika periods

20____.gada 1.pusgads vai 20____.gada 2.pusgads (norādīt atbilstošo)[1]

Sagatavoja (vārds, uzvārds)

 

Sagatavotāja tālrunis

 

Sagatavotāja e-pasts

 
 
Pakalpojumi elektronisko sakaru nozarē

Ieņēmumi[2] (bez PVN), EUR

Lietotāju skaits

Pakalpojuma apjoms, uzskaites vienībās

fiksētais tīkls[3]

mobilais tīkls[4]

fiksētais tīkls

mobilais tīkls

fiksētais tīkls

mobilais tīkls

 
1. Pakalpojumi elektronisko sakaru nozarē kopā[5]       
 1.1. Pakalpojumi elektronisko sakaru nozarē mazumtirdzniecībā[6]       
  1.1.1. Pēcapmaksas elektronisko sakaru pakalpojumi[7]       
  1.1.2. Priekšapmaksas elektronisko sakaru pakalpojumi[8]       
 1.2. Pakalpojumi elektronisko sakaru nozarē vairumtirdzniecībā[9]       
2. Balss telefonijas pakalpojums[10]       
 2.1. Balss telefonijas pakalpojums mazumtirdzniecībā [11]      

minūšu skaits

  2.1.1. Balss telefonijas pakalpojums ar abonēšanas vai ikmēneša maksu[12]       
   2.1.1.1. balss telefonijas pakalpojums, izmantojot interneta protokolu ar pārvaldītu runas signāla pārraidi (managed VoIP)[13]       
  2.1.2. Pēcapmaksas balss telefonijas pakalpojums[14]       
  2.1.3. Priekšapmaksas balss telefonijas pakalpojums[15]       
  2.1.4. Iekšzemes balss telefonjas pakalpojums[16]      

minūšu skaits

   2.1.4.1. iekšzemes balss telefonijas pakalpojums, izmantojot interneta protokolu ar pārvaldītu runas signāla pārraidi (managed VoIP)[17]      

minūšu skaits

  2.1.5. Starptautiskais balss telefonijas pakalpojums[18]      

minūšu skaits

   2.1.5.1. starptautiskais balss telefonijas pakalpojums, izmantojot interneta protokolu ar pārvaldītu runas signāla pārraidi (managed VoIP)[19]      

minūšu skaits

  2.1.6. Balss telefonijas viesabonēšanas pakalpojums[20]       
  2.1.7. Cita veida balss telefonijas pakalpojums[21]       
 2.2. Balss telefonijas pakalpojums vairumtirdzniecībā[22]       
3. Publiskais datu un elektronisko ziņojumu pārraides pakalpojums[23]       
 3.1. Elektronisko ziņojumu (īsziņu) pārraides pakalpojums[24]       
  3.1.1. Elektronisko ziņojumu (īsziņu) pārraides pakalpojums mazumtirdzniecībā[25]      

īsziņu skaits

   3.1.1.1. Paaugstinātas maksas elektronisko ziņojumu (īsziņu) pārraides pakalpojums[26]       
   3.1.1.2. Elektronisko ziņojumu (īsziņu) pārraides viesabonēšanas pakalpojums[27]       
   3.1.1.3. Cita veida elektronisko ziņojumu pārraides pakalpojums[28]       
  3.1.2. Elektronisko ziņojumu (īsziņu) pārraides pakalpojums vairumtirdzniecībā[29]       
 3.2. Datu pārraides pakalpojums[30]       
  3.2.1. Datu pārraides pakalpojums mazumtirdzniecībā[31]       
   3.2.1.1. Starpierīču (M2M) saziņas pakalpojums[32]       
   3.2.1.1.1. Pēcapmaksas starpierīču (M2M) saziņas pakalpojums[33]       
   3.2.1.1.2. Priekšapmaksas starpierīču (M2M) saziņas pakalpojums[34]       
   3.2.1.2. Virtuālā privātā tīkla (VPN) pakalpojums[35]      

VPN skaits

   3.2.1.3. Cita veida datu pārraides pakalpojums[36]       
  3.2.2. Datu pārraides pakalpojums vairumtirdzniecībā[37]       
   3.2.2.1. Starpierīču (M2M) saziņas pakalpojums[38]       
   3.2.2.2. Virtuālā privātā tīkla (VPN) pakalpojums[39]      

VPN skaits

   3.2.2.3. Cita veida datu pārraides pakalpojums[40]       
4. Publiskais interneta piekļuves pakalpojums[41]       
 4.1. Interneta piekļuves pakalpojums mazumtirdzniecībā[42]      

terabaiti

  4.1.1. Pēcapmaksas interneta piekļuves pakalpojums[43]       
  4.1.2. Priekšapmaksas interneta piekļuves pakalpojums[44]       
  4.1.3. Interneta piekļuves viesabonēšanas pakalpojums[45]       
 4.2. Interneta piekļuves pakalpojums vairumtirdzniecībā[46]       
5. Radio vai televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojums[47]       
 5.1. Radio vai televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojums mazumtirdzniecībā[48]       
  5.1.1. Digitālās virszemes televīzijas pakalpojums [49]       
  5.1.2. Kabeļtelevīzijas pakalpojums[50]       
  5.1.3. Televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojums, izmantojot interneta protokolu (IPTV)[51]       
  5.1.4. Satelīttelevīzijas pakalpojums[52]       
  5.1.5. Cita veida radio vai televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojums[53]       
 5.2. Radio vai televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojums vairumtirdzniecībā[54]       
6. Sasaistītie elektronisko sakaru pakalpojumi mazumtirdzniecībā fiksētā tīklā[55]       
 6.1. Balss telefonijas pakalpojums kopā ar interneta piekļuves pakalpojumu       
 6.2. Balss telefonijas pakalpojums kopā ar televīzijas izplatīšanas pakalpojumu       
 6.3. Balss telefonijas pakalpojums kopā ar interneta piekļuves pakalpojumu un televīzijas izplatīšanas pakalpojumu       
 6.4. Interneta piekļuves pakalpojums kopā ar televīzijas izplatīšanas pakalpojumu       
7. Sasaistītie elektronisko sakaru pakalpojumi mazumtirdzniecībā fiksētā elektronisko sakaru tīklā kopā ar pakalpojumiem mobilā elektronisko sakaru tīklā[56]       
 7.1. Pakalpojumi mobilā elektronisko sakaru tīklā kopā ar balss telefonijas pakalpojumu fiksētā elektronisko sakaru tīklā       
 7.2. Pakalpojumi mobilā elektronisko sakaru tīklā kopā ar interneta piekļuves pakalpojumu fiksētā elektronisko sakaru tīklā       
 7.3. Pakalpojumi mobilā elektronisko sakaru tīklā kopā ar televīzijas izplatīšanas pakalpojumu fiksētā elektronisko sakaru tīklā       
 7.4. Pakalpojumi mobilā elektronisko sakaru tīklā kopā ar balss telefonijas pakalpojumu un interneta piekļuves pakalpojumu fiksētā elektronisko sakaru tīklā       
 7.5. Pakalpojumi mobilā elektronisko sakaru tīklā kopā ar balss telefonijas pakalpojumu un televīzijas izplatīšanas pakalpojumu fiksētā elektronisko sakaru tīklā       
 7.6. Pakalpojumi mobilā elektronisko sakaru tīklā kopā ar interneta piekļuves pakalpojumu un televīzijas izplatīšanas pakalpojumu elektronisko sakaru fiksētā tīklā       
 7.7. Pakalpojumi mobilā elektronisko sakaru tīklā kopā ar balss telefonijas pakalpojumu, interneta piekļuves pakalpojumu un televīzijas izplatīšanas pakalpojumu fiksētā elektronisko sakaru tīklā       
8. Starpsavienojuma pakalpojums[57]       
 8.1. Savienojuma uzsākšana[58]      

minūšu skaits

 8.2. Savienojuma pabeigšana[59]      

minūšu skaits

 8.3. Tranzīts[60]   

minūšu skaits

 8.4. Īsziņu pabeigšana[61]      

īsziņu skaits

 8.5. Cita veida starpsavienojuma pakalpojums[62]       
9. Nomāto līniju pakalpojums[63]    
 9.1. Nomāto līniju pakalpojums mazumtirdzniecībā[64]   

nomāto līniju skaits

 9.2. Nomāto līniju pakalpojums vairumtirdzniecībā[65]    
10. Piekļuves pakalpojums[66]    
 10.1. Tumšās optiskās šķiedras nomas pakalpojums[67]   

iznomāto tumšo optisko šķiedru skaits

 10.2. Viļņa garuma nomas pakalpojums[68]    
 10.3. Atsaistīta un daļēji atsaistīta piekļuve abonentlīnijai[69]   

atsaistīto abonentlīniju skaits

 10.4. Piekļuve datu plūsmai[70]   

galalietotāju pieslēgumu skaits

 10.5. Piekļuves saistītām iekārtām pakalpojums[71]    
  10.5.1. Piekļuves pazemes kabeļu kanalizācijai nodrošināšana citam komersantam nepieciešamo kabeļu izvietošanai[72]   

kilometri

  10.5.2. Piekļuves stabiem nodrošināšana citam komersantam nepieciešamo kabeļu izvietošanai[73]   

kilometri

  10.5.3. Piekļuves mastiem vai torņiem nodrošināšana citam komersantam[74]   

mastu vai torņu skaits

  10.5.4. Piekļuves telpām vai ēkām, kuras tiek izmantotas elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai vai publisko elektronisko sakaru tīklu ekspluatācijai, nodrošināšana[75]   

kvadrātmetri

 10.6. Cita veida piekļuves pakalpojums[76]    
11. Publiskais taksofonu pakalpojums[77]    
 
KOMENTĀRI:

Datums ____________________________________

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu  
  

/paraksts un tā atšifrējums/

   

/sagatavotāja vārds, uzvārds/

  
tālrunis   
e-pasts   

 

SKAIDROJUMI

[1] Laika periodsKomersanti informāciju iesniedz katru gadu līdz 1.augustam par esošā kalendārā gada 1.pusgadu un līdz 1.februārim par iepriekšējā kalendārā gada 2.pusgadu.
Kolonnā "Ieņēmumi" informāciju norāda par attiecīgo pusgadu.
Kolonnā "Lietotāju skaits" informāciju norāda par rādītājiem kalendārā gada 30.jūnijā vai 31.decembrī.
Kolonnā "Pakalpojuma apjoms" informāciju norāda atbilstoši skaidrojumos norādītajam – par attiecīgo pusgadu vai pusgada beigās.
[2] IeņēmumiIeņēmumi par regulējamo pakalpojumu sniegšanu elektronisko sakaru nozarē atbilstoši sniegtajiem pakalpojumiem, no kuriem atskaitīta tirdzniecības atlaide un citas piešķirtās atlaides, kā arī pievienotās vērtības nodoklis un citi nodokļi, kas tieši saistīti ar apgrozījumu.
[3] Fiksētais tīklsPubliskais fiksētais elektronisko sakaru tīkls.
[4] Mobilais tīklsPubliskais mobilais elektronisko sakaru tīkls, kur elektronisko sakaru pakalpojumi nodrošināti 2G, 3G, 4G un nākamo paaudžu tehnoloģijas vai CDMA tehnoloģijas elektronisko sakaru piekļuves tīklā neatkarīgi no pieslēguma punkta veida vai pakalpojuma izmantošanas ierobežojumiem.
[5] Pakalpojumi elektronisko sakaru nozarē kopā1.punkta kolonna "Ieņēmumi, fiksētais tīkls, mobilais tīkls": kopējie ieņēmumi par regulējamo pakalpojumu sniegšanu elektronisko sakaru nozarē, kas aprēķināti kā norādīto vērtību summa kolonnas "Ieņēmumi, fiksētais tīkls, mobilais tīkls" šādos punktos: (1.1.+1.2.).
[6] Pakalpojumi elektronisko sakaru nozarē mazumtirdzniecībā1.1.punkta kolonna "Ieņēmumi, fiksētais tīkls": kopējie ieņēmumi par elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu fiksētā tīklā mazumtirdzniecībā, kas aprēķināti kā norādīto vērtību summa kolonnas "Ieņēmumi, fiksētais tīkls" šādos punktos: (2.1.+3.2.1.+4.1.+5.1.+6.+7.+9.1.+10.1.+11.).
1.1.punkta kolonna "Ieņēmumi, mobilais tīkls": kopējie ieņēmumi par elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu mobilā tīklā mazumtirdzniecībā, kas aprēķināti kā norādīto vērtību summa kolonnas "Ieņēmumi, mobilais tīkls" šādos punktos: (2.1.+3.1.1.+3.2.1.+4.1.+5.1.+6.+7).
1.1.punkta kolonna "Lietotāju skaits, mobilais tīkls": kopējais elektronisko sakaru pakalpojumu pieslēgumu skaits (aktīvās SIM kartes), kam nodrošināti priekšapmaksas un pēcapmaksas elektronisko sakaru pakalpojumi mobilā tīklā mazumtirdzniecībā atbilstoši spēkā esošiem elektronisko sakaru pakalpojuma līgumiem, datumā, par kuru jāiesniedz informācija, un kas aprēķināts kā norādīto vērtību summa kolonnas "Lietotāju skaits, mobilais tīkls" šādos punktos: (1.1.1.+1.1.2.).
[7] Pēcapmaksas elektronisko sakaru pakalpojumi mazumtirdzniecībā1.1.1.punkta kolonna "Ieņēmumi, mobilais tīkls": jānorāda kopējie ieņēmumi par pēcapmaksas elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu mobilā tīklā mazumtirdzniecībā.
1.1.1.punkta kolonna "Lietotāju skaits, mobilais tīkls": jānorāda kopējais pēcapmaksas elektronisko sakaru pakalpojumu pieslēgumu skaits (aktīvās SIM kartes), kuriem nodrošināts balss telefonijas pakalpojums, elektronisko ziņojumu (īsziņu) pakalpojums, interneta piekļuves pakalpojums, televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojums vai datu pārraides pakalpojums, tajā skaitā starpierīču (M2M) saziņas pakalpojums, atbilstoši spēkā esošiem elektronisko sakaru pakalpojuma līgumiem, datumā, par kuru jāiesniedz informācija.
[8] Priekšapmaksas elektronisko sakaru pakalpojumi mazumtirdzniecībā1.1.2.punkta kolonna "Ieņēmumi, mobilais tīkls": jānorāda kopējie ieņēmumi par priekšapmaksas elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu mobilā tīklā mazumtirdzniecībā.
1.1.2.punkta kolonna "Lietotāju skaits, mobilais tīkls": jānorāda kopējais priekšapmaksas pakalpojumu lietotāju skaits (aktīvās SIM kartes), kuriem nodrošināts balss telefonijas pakalpojums, elektronisko ziņojumu (īsziņu) pakalpojums, interneta piekļuves pakalpojums, televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojums vai datu pārraides pakalpojums, tajā skaitā starpierīču (M2M) saziņas pakalpojums, atbilstoši spēkā esošiem elektronisko sakaru pakalpojuma līgumiem, datumā, par kuru jāiesniedz informācija.
[9] Pakalpojumi elektronisko sakaru nozarē vairumtirdzniecībā1.2.punkta kolonna "Ieņēmumi, fiksētais tīkls": kopējie ieņēmumi par sniegtajiem pakalpojumiem elektronisko sakaru nozarē fiksētā tīklā vairumtirdzniecībā, kas aprēķināti kā norādīto vērtību summa kolonnas "Ieņēmumi, fiksētais tīkls, mobilais tīkls" šādos punktos: (2.2.+3.2.2.+4.2.+5.2.+8.+9.2.+10.2+10.3.+10.4.+10.5.+10.6.).
1.2.punkta kolonna "Ieņēmumi, mobilais tīkls": kopējie ieņēmumi par sniegtajiem pakalpojumiem elektronisko sakaru nozarē mobilā tīklā vairumtirdzniecībā, kas aprēķināti kā norādīto vērtību summa kolonnas "Ieņēmumi, fiksētais tīkls, mobilais tīkls" šādos punktos: (2.2.+3.1.2.+3.2.2.+4.2.+5.2.+8.).
[10] Balss telefonijas pakalpojums2.punkta kolonna "Ieņēmumi, fiksētais tīkls, mobilais tīkls": kopējie ieņēmumi par mazumtirdzniecībā un vairumtirdzniecībā sniegto balss telefonijas pakalpojumu, kas aprēķināti kā norādīto vērtību summa kolonnas "Ieņēmumi, fiksētais tīkls, mobilais tīkls" šādos punktos: (2.1.+2.2.).
[11] Balss telefonijas pakalpojums mazumtirdzniecībā2.1.punkta kolonna "Ieņēmumi, fiksētais tīkls": kopējie ieņēmumi par balss telefonijas pakalpojuma sniegšanu fiksētā tīklā mazumtirdzniecībā, kas aprēķināti kā norādīto vērtību summa kolonnas "Ieņēmumi, fiksētais tīkls" šādos punktos: (2.1.1.+2.1.4.+2.1.5.+2.1.7.).
2.1.punkta kolonna "Ieņēmumi, mobilais tīkls": kopējie ieņēmumi par balss telefonijas pakalpojuma sniegšanu mobilā tīklā mazumtirdzniecībā, kas aprēķināti kā norādīto vērtību summa kolonnas "Ieņēmumi, mobilais tīkls" šādos punktos: (2.1.2.+2.1.3.+2.1.4.+2.1.5.+2.1.6.+2.1.7.).
2.1.punkta kolonna "Lietotāju skaits, fiksētais tīkls": jānorāda kopējais aktivizēto publiskā fiksētā telefonu tīkla numuru skaits, kas piešķirti galalietotājiem, lai nodrošinātu balss telefonijas pakalpojumu, atbilstoši spēkā esošiem elektronisko sakaru pakalpojuma līgumiem, datumā, par kuru jāiesniedz informācija.
2.1.punkta kolonna "Lietotāju skaits, mobilais tīkls": kopējais balss telefonijas pakalpojuma pieslēgumu skaits (aktīvās SIM kartes ar publiskā mobilā telefonu tīkla numuriem), kam nodrošināts balss telefonijas pakalpojums, atbilstoši spēkā esošiem elektronisko sakaru pakalpojuma līgumiem, datumā, par kuru jāiesniedz informācija, un kas aprēķināts kā norādīto vērtību summa kolonnas "Lietotāju skaits, mobilais tīkls" šādos punktos: (2.1.2.+2.1.3). Uzskaitē neiekļauj aktīvās SIM kartes, kuras paredzētas tikai interneta piekļuves pakalpojumam.
2.1.punkta kolonna "Pakalpojuma apjoms, fiksētais tīkls, mobilais tīkls": jānorāda kopējais attiecīgā pusgada laikā lietotāju/galalietotāju veikto iekšzemes izsaukumu minūšu skaits, tajā skaitā veikto izsaukumu minūšu skaits uz īpašiem numuriem, un starptautisko izsaukumu minūšu skaits.
[12] Balss telefonijas pakalpojums ar abonēšanas vai ikmēneša maksu2.1.1.punkta kolonna "Ieņēmumi, fiksētais tīkls": jānorāda ieņēmumi tikai no abonēšanas vai ikmēneša maksas par balss telefonijas pakalpojumu fiksētā tīklā, nenorādot ieņēmumus par galalietotāju veiktajiem izsaukumiem, kas pārsniedz abonēšanas vai ikmēneša maksā iekļauto izsaukumu apjomu, kā arī nenorādot ieņēmumus, ja balss telefonijas pakalpojums nodrošināts kā sasaistītais elektronisko sakaru pakalpojums kopīgā piedāvājumā (komplektā/pakā/tarifu plānā) ar vienu vai vairākiem citiem elektronisko sakaru pakalpojumiem mazumtirdzniecībā par vienu cenu, izvairoties no dubultas jeb vairākkārtējas uzskaites.
2.1.1.punkta kolonna "Lietotāju skaits, fiksētais tīkls": jānorāda kopējais aktivizēto publiskā fiksētā telefonu tīkla numuru skaits, kas piešķirti galalietotājiem, lai nodrošinātu balss telefonijas pakalpojumu fiksētā tīklā, atbilstoši spēkā esošiem elektronisko sakaru pakalpojuma līgumiem, datumā, par kuru jāiesniedz informācija, izņemot aktivizētos publiskā fiksētā telefonu tīkla numurus, kas piešķirti galalietotājiem, kuriem balss telefonijas pakalpojums nodrošināts kā sasaistītais elektronisko sakaru pakalpojums kopīgā piedāvājumā (komplektā/pakā/tarifu plānā) ar vienu vai vairākiem citiem elektronisko sakaru pakalpojumiem par vienu cenu, izvairoties no dubultas jeb vairākkārtējas uzskaites.
[13] Balss telefonijas pakalpojums, izmantojot interneta protokolu ar pārvaldītu runas signāla pārraidi (managed VoIP)2.1.1.1.punkta kolonna "Ieņēmumi, fiksētai tīkls": jānorāda ieņēmumi tikai no abonēšanas vai ikmēneša maksas par balss telefonijas pakalpojumu fiksētā tīklā, kas nodrošināts, izmantojot interneta protokolu ar pārvaldītu runas signālu pārraidi (managed VoIP) pakešu komutācijas tīklā, kur ir iespējams prioritizēt, kontrolēt, pārvaldīt datu pārraidi, tas ir, izmantojot datplūsmas pārvaldību balss telefonijas pakalpojumam.
2.1.1.1.punkta kolonna "Lietotāju skaits, fiksētais tīkls": jānorāda aktivizēto publiskā fiksētā telefonu tīkla numuru skaits, kas piešķirti galalietotājiem, lai nodrošinātu balss telefonijas pakalpojumu, izmantojot interneta protokolu ar pārvaldītu runas signālu pārraidi (managed VoIP).
Uzskaitē neiekļauj informāciju par balss telefonijas pakalpojumu, izmantojot interneta protokolu bez pārvaldītas runas signālu pārraides (unmanaged VoIP) ar lietotni jeb aplikāciju, piemēram, Skype vai līdzvērtīgu aplikāciju.
[14] Pēcapmaksas balss telefonijas pakalpojums2.1.2.punkta kolonna "Ieņēmumi, mobilais tīkls": jānorāda kopējie ieņēmumi par pēcapmaksas balss telefonijas pakalpojuma sniegšanu mobilā tīklā mazumtirdzniecībā, iekļaujot ieņēmumus, ja balss telefonijas pakalpojums sniegts kopīgā piedāvājumā (komplektā/tarifu plānā) ar elektronisko ziņojumu (īsziņu) pārraides vai interneta piekļuves pakalpojumu par vienu cenu.
2.1.2.punkta kolonna "Lietotāju skaits, mobilais tīkls": jānorāda kopējais pēcapmaksas balss telefonijas pakalpojuma pieslēgumu skaits (aktīvās SIM kartes ar publiskā mobilā telefonu tīkla numuriem), kuriem nodrošināts balss telefonijas pakalpojums mobilā tīklā, atbilstoši spēkā esošiem elektronisko sakaru pakalpojuma līgumiem, datumā, par kuru jāiesniedz informācija. Uzskaitē neiekļauj aktīvās SIM kartes, kas paredzētas tikai interneta piekļuves pakalpojuma sniegšanai.
[15] Priekšapmaksas balss telefonijas pakalpojums2.1.3.punkta kolonna "Ieņēmumi, mobilais tīkls": jānorāda kopējie ieņēmumi par priekšapmaksas balss telefonijas pakalpojuma sniegšanu, iekļaujot ieņēmumus, ja balss telefonijas pakalpojums sniegts kopīgā piedāvājumā (komplektā/tarifu plānā) ar elektronisko ziņojumu (īsziņu) pārraides vai interneta piekļuves pakalpojumu par vienu cenu.
2.1.3.punkta kolonna "Lietotāju skaits, mobilais tīkls": jānorāda kopējais priekšapmaksas balss telefonijas pakalpojuma pieslēgumu skaits (aktīvās SIM kartes ar publiskā mobilā telefonu tīkla numuriem), kuriem nodrošināts balss telefonijas pakalpojums mobilā tīklā, atbilstoši spēkā esošiem elektronisko sakaru pakalpojuma līgumiem, datumā, par kuru jāiesniedz informācija. Uzskaitē neiekļauj aktīvās SIM kartes, kuras paredzētas tikai interneta piekļuves pakalpojumam.
[16] Iekšzemes balss telefonijas pakalpojums2.1.4.punkta kolonna "Ieņēmumi, fiksētais tīkls, mobilais tīkls": jānorāda kopējie ieņēmumi par lietotāju/galalietotāju veiktajiem iekšzemes izsaukumiem, kas uzsākti un pabeigti Latvijas Republikas teritorijā, uzskaitot ieņēmumus no maksas par savienojumu un maksas par sarunu minūtēm, nenorādot ieņēmumus par abonēšanas vai ikmēneša maksu, arī ja iekšzemes izsaukumu maksa ir iekļauta balss telefonijas pakalpojuma abonēšanas vai ikmēneša maksā, kā arī nenorādot ieņēmumus par izsaukumiem uz īpašiem numuriem.
2.1.4.punkta kolonna "Pakalpojuma apjoms, fiksētais tīkls, mobilais tīkls": jānorāda kopējais attiecīgā pusgada laikā lietotāju/galalietotāju veikto iekšzemes izsaukumu minūšu skaits izsaukumiem, kas uzsākti un pabeigti Latvijas Republikas teritorijā, nenorādot pakalpojuma apjomu veiktajiem izsaukumiem uz īpašiem numuriem.
[17] Iekšzemes balss telefonijas pakalpojums, izmantojot interneta protokolu ar pārvaldītu runas signāla pārraidi (managed VoIP)2.1.4.1.punkta kolonna "Ieņēmumi, fiksētais tīkls": jānorāda ieņēmumi par galalietotāju veiktajiem iekšzemes izsaukumiem fiksētā tīklā, kas uzsākti un pabeigti Latvijas Republikas teritorijā un kas nodrošināti, izmantojot interneta protokolu ar pārvaldītu runas signālu pārraidi (managed VoIP) pakešu komutācijas tīklā, kur ir iespējams prioritizēt, kontrolēt, pārvaldīt datu pārraidi, tas ir, izmantojot datplūsmas pārvaldību balss telefonijas pakalpojumam, nenorādot ieņēmumus par abonēšanas vai ikmēneša maksu, arī ja iekšzemes izsaukumu maksa ir iekļauta balss telefonijas pakalpojuma abonēšanas vai ikmēneša maksā, kā arī nenorādot ieņēmumus par izsaukumiem uz īpašiem numuriem.
2.1.4.1.punkta kolonna "Pakalpojuma apjoms, fiksētais tīkls": jānorāda kopējais attiecīgā pusgada laikā galalietotāju veikto iekšzemes izsaukumu minūšu skaits fiksētā tīklā izsaukumiem, kas uzsākti un pabeigti Latvijas Republikas teritorijā un kas nodrošināti, izmantojot interneta protokolu ar pārvaldītu runas signālu pārraidi (managed VoIP), nenorādot pakalpojuma apjomu par veiktajiem izsaukumiem uz īpašiem numuriem.
Uzskaitē neiekļauj informāciju par iekšzemes balss telefonijas pakalpojumu, izmantojot interneta protokolu bez pārvaldītas runas signālu pārraides (unmanaged VoIP), piemēram, ar lietotni jeb aplikāciju, kā Skype vai līdzvērtīgu aplikāciju.
[18] Starptautiskais balss telefonijas pakalpojums2.1.5.punkta kolonna "Ieņēmumi, fiksētais tīkls, mobilais tīkls": jānorāda ieņēmumi par lietotāju/galalietotāju veiktajiem starptautiskajiem izsaukumiem, kas uzsākti Latvijas Republikas teritorijā un pabeigti ārpus Latvijas Republikas teritorijas, uzskaitot ieņēmumus no savienojuma ierīkošanas maksas un maksas par savienojuma minūti, nenorādot ieņēmumus no abonēšanas vai ikmēneša maksas, arī ja starptautiskie izsaukumi ir iekļauti abonēšanas vai ikmēneša maksā par balss telefonijas pakalpojumu.
2.1.5.punkta kolonna "Pakalpojuma apjoms, fiksētais tīkls, mobilais tīkls": jānorāda kopējais attiecīgā pusgada laikā lietotāju/galalietotāju veikto starptautisko izsaukumu minūšu skaits izsaukumiem, kas uzsākti Latvijas Republikas teritorijā un pabeigti ārpus Latvijas Republikas teritorijas.
[19] Starptautiskais balss telefonijas pakalpojums, izmantojot interneta protokolu ar pārvaldītu runas signāla pārraidi (managed VoIP)2.1.5.1.punkta kolonna "Ieņēmumi, fiksētais tīkls": jānorāda ieņēmumi no galalietotāju veiktajiem starptautiskajiem izsaukumiem fiksētā tīklā, kas uzsākti Latvijas Republikas teritorijā un pabeigti ārpus Latvijas Republikas teritorijas un kas nodrošināti, izmantojot interneta protokolu ar pārvaldītu runas signālu pārraidi (managed VoIP) pakešu komutācijas tīklā, kur ir iespējams prioritizēt, kontrolēt, pārvaldīt datu pārraidi, tas ir, izmantojot datplūsmas pārvaldību balss telefonijas pakalpojumam, nenorādot ieņēmumus par abonēšanas vai ikmēneša maksu, arī ja starptautisko izsaukumu maksa ir iekļauta balss telefonijas pakalpojuma abonēšanas vai ikmēneša maksā.
2.1.5.1.punkta kolonna "Pakalpojuma apjoms, fiksētais tīkls": jānorāda kopējais attiecīgā pusgada laikā galalietotāju veikto starptautisko izsaukumu minūšu skaits izsaukumiem fiksētā tīklā, kas uzsākti Latvijas Republikas teritorijā un pabeigti ārpus Latvijas Republikas teritorijas un kas nodrošināti, izmantojot interneta protokolu ar pārvaldītu runas signālu pārraidi (managed VoIP).
Uzskaitē neiekļauj informāciju par starptautisko balss telefonijas pakalpojumu, izmantojot interneta protokolu bez pārvaldītas runas signāla pārraides (unmanaged VoIP) ar lietotni jeb aplikāciju, piemēram, Skype vai līdzvērtīgu aplikāciju.
[20] Balss telefonijas viesabonēšanas pakalpojums2.1.6.punkta kolonna "Ieņēmumi, mobilais tīkls": jānorāda tikai ieņēmumi par lietotāja izmantoto balss telefonijas pakalpojuma apjomu viesabonēšanā, kas pārsniedz tarifu plānā iekļauto balss telefonijas pakalpojuma apjomu viesabonēšanā.
[21] Cita veida balss telefonijas pakalpojums2.1.7.punkta kolonna "Ieņēmumi, fiksētais tīkls": jānorāda ieņēmumi par cita veida balss telefonijas pakalpojumu fiksētā tīklā mazumtirdzniecībā, izņemot ieņēmumus, kas norādāmi kolonnas "Ieņēmumi, fiksētais tīkls" šādos punktos: 2.1.1.; 2.1.4.; 2.1.5.
2.1.7.punkta kolonna "Ieņēmumi, mobilais tīkls": jānorāda ieņēmumi par cita veida balss telefonijas pakalpojumu mobilā tīklā mazumtirdzniecībā, izņemot ieņēmumus, kas norādāmi kolonnas "Ieņēmumi, mobilais tīkls" šādos punktos: 2.1.2.; 2.1.3.; 2.1.4.; 2.1.5.; 2.1.6.
Komentāros norādīt informāciju par pakalpojumu un pakalpojuma aprakstu.
[22] Balss telefonijas pakalpojums vairumtirdzniecībā2.2.punkta kolonna "Ieņēmumi, fiksētais, mobilais tīkls": jānorāda kopējie ieņēmumi par balss telefonijas pakalpojuma sniegšanu vairumtirdzniecībā citam elektronisko sakaru komersantam, tajā skaitā ārvalsts elektronisko sakaru komersantam, izņemot ieņēmumus par starpsavienojuma pakalpojuma sniegšanu. Komentāros norādīt informāciju par pakalpojumu un pakalpojuma aprakstu.
[23] Publiskais datu un elektronisko ziņojumu pārraides pakalpojums3.punkta kolonna "Ieņēmumi, fiksētais tīkls, mobilais tīkls": kopējie ieņēmumi par mazumtirdzniecībā un vairumtirdzniecībā sniegto publisko datu un elektronisko ziņojumu pārraides pakalpojumu, kas aprēķināti kā norādīto vērtību summa kolonnas "Ieņēmumi, fiksētais tīkls, mobilais tīkls" šādos punktos: (3.1.+3.2.).
[24] Elektronisko ziņojumu (īsziņu) pārraides pakalpojums3.1. punkta kolonna "Ieņēmumi, mobilais tīkls": kopējie ieņēmumi par mazumtirdzniecībā un vairumtirdzniecībā sniegto elektronisko ziņojumu (īsziņu) pārraides pakalpojumu mobilā tīklā, kas aprēķināti kā norādīto vērtību summa kolonnas "Ieņēmumi, mobilais tīkls" šādos punktos: (3.1.1.+3.1.2.).
[25] Elektronisko ziņojumu (īsziņu) pārraides pakalpojums mazumtirdzniecībā3.1.1. punkta kolonna "Ieņēmumi, mobilais tīkls": jānorāda kopējie ieņēmumi par elektronisko ziņojumu (īsziņu) pārraides pakalpojuma sniegšanu mobilā tīklā mazumtirdzniecībā, nenorādot ieņēmumus, ja elektronisko ziņojumu (īsziņu) pakalpojums sniegts kopīgā piedāvājumā (komplektā/tarifu plānā) ar balss telefonijas vai interneta pekļuves pakalpojumu par vienu cenu, izvairoties no dubultas jeb vairākkārtējas uzskaites.
3.1.1. punkta kolonna "Pakalpojuma apjoms, mobilais tīkls": jānorāda kopējais attiecīgā pusgada laikā lietotāju nosūtītais īsziņu skaits, nenorādot lietotāju nosūtīto īsziņu skaitu viesabonēšanā.
[26] Paaugstinātas maksas elektronisko ziņojumu (īsziņu) pārraides pakalpojums3.1.1.1. punkta kolonna "Ieņēmumi, mobilais tīkls": jānorāda kopējie ieņēmumi tikai par paaugstinātas maksas elektronisko ziņojumu (īsziņu) pārraides pakalpojuma nodrošināšanu mobilā tīklā mazumtirdzniecībā, neieskaitot maksu par satura pakalpojumu.
[27] Elektronisko ziņojumu (īsziņu) pārraides viesabonēšanas pakalpojums3.1.1.2. punkta kolonna "Ieņēmumi, mobilais tīkls": jānorāda tikai ieņēmumi par lietotāja izmantoto elektronisko ziņojumu (īsziņu) pārraides pakalpojuma apjomu viesabonēšanā, kas pārsniedz tarifu plānā iekļauto elektronisko ziņojumu (īsziņu) pārraides pakalpojumu apjomu viesabonēšanā.
[28] Cita veida elektronisko ziņojumu pārraides pakalpojums3.1.1.3. punkta kolonna "Ieņēmumi, mobilais tīkls": jānorāda kopējie ieņēmumi par cita veida elektronisko ziņojumu (īsziņu) pārraides pakalpojuma sniegšanu mobilā tīklā mazumtirdzniecībā, izņemot ieņēmumus, kas norādāmi kolonnas "Ieņēmumi, mobilais tīkls" šādos punktos: 3.1.1.1.; 3.1.1.2.
Komentāros norādīt informāciju par pakalpojumu un pakalpojuma aprakstu.
[29] Elektronisko ziņojumu (īsziņu) pārraides pakalpojums vairumtirdzniecībā3.1.2.punkta kolonna "Ieņēmumi, mobilais tīkls": jānorāda kopējie ieņēmumi par elektronisko ziņojumu (īsziņu) pārraides pakalpojuma sniegšanu citam elektronisko sakaru komersantam mobilā tīklā vairumtirdzniecībā, tajā skaitā ārvalsts elektronisko sakaru komersantam, izņemot ieņēmumus par starpsavienojuma pakalpojuma sniegšanu.
[30] Datu pārraides pakalpojums3.2. punkta kolonna "Ieņēmumi, fiksētais tīkls, mobilais tīkls": kopējie ieņēmumi par mazumtirdzniecībā un vairumtirdzniecībā sniegto datu pārraides pakalpojumu, kas aprēķināti kā norādīto vērtību summa kolonnas "Ieņēmumi, fiksētais, mobilais tīkls" šādos punktos: (3.2.1.+3.2.2.).
[31] Datu pārraides pakalpojums mazumtirdzniecībā3.2.1.punkta kolonna "Ieņēmumi, fiksētais tīkls, mobilais tīkls": kopējie ieņēmumi par mazumtirdzniecībā sniegto datu pārraides pakalpojumu, kas aprēķināti kā norādīto vērtību summa kolonnas "Ieņēmumi, fiksētais tīkls, mobilais tīkls" šādos punktos: (3.2.1.1.+3.2.1.2.+3.2.1.3.).
[32] Starpierīču (M2M) saziņas pakalpojums mazumtirdzniecībā3.2.1.1.punkta kolonna "Ieņēmumi, fiksētais tīkls, mobilais tīkls": jānorāda kopējie ieņēmumi par starpierīču (M2M) saziņas pakalpojuma sniegšanu mazumtirdzniecībā.
3.2.1.1.punkta kolonna "Lietotāju skaits, fiksētais tīkls": jānorāda kopējais starpierīču (M2M) saziņas pakalpojuma galalietotāju skaits, kuriem nodrošināts starpierīču (M2M) saziņas pakalpojums fiksētā tīklā, atbilstoši spēkā esošiem elektronisko sakaru pakalpojuma līgumiem, datumā, par kuru jāiesniedz informācija.
3.2.1.1. punkta kolonna "Lietotāju skaits, mobilais tīkls": jānorāda kopējais starpierīču (M2M) saziņas pakalpojuma lietotāju skaits (aktīvās SIM kartes), kuriem nodrošināts starpierīču (M2M) saziņas pakalpojums mobilā tīklā atbilstoši spēkā esošiem elektronisko sakaru pakalpojuma līgumiem, datumā, par kuru jāiesniedz informācija. Jānorāda aktīvās SIM kartes, kuras lietotas tikai starpierīču (M2M) saziņas pakalpojumiem, izvairoties no dubultas vai vairākkārtējas uzskaites.
[33] Pēcapmaksas starpierīču (M2M) saziņas pakalpojums mazumtirdzniecībā3.2.1.1.1.punkta kolonna "Ieņēmumi, mobilais tīkls" jānorāda kopējie ieņēmumi par pēcapmaksas starpierīču (M2M) saziņas pakalpojuma sniegšanu mobilā tīklā.
3.2.1.1.1.punkta kolonna "Lietotāju skaits, mobilais tīkls" jānorāda kopējais pēcapmaksas starpierīču (M2M) saziņas pakalpojuma lietotāju skaits (aktīvās SIM kartes), kuriem nodrošināts starpierīču (M2M) saziņas pakalpojums mobilā tīklā atbilstoši spēkā esošiem elektronisko sakaru pakalpojuma līgumiem, datumā, par kuru jāiesniedz informācija. Jānorāda aktīvās SIM kartes, kuras lietotas tikai starpierīču (M2M) saziņas pakalpojumiem, izvairoties no dubultas vai vairākkārtējas uzskaites.
[34] Priekšapmaksas starpierīču (M2M) saziņas pakalpojums mazumtirdzniecībā3.2.1.1.1.punkta kolonna "Ieņēmumi, mobilais tīkls": jānorāda kopējie ieņēmumi par priekšapmaksas starpierīču (M2M) saziņas pakalpojuma sniegšanu mobilā tīklā mazumtirdzniecībā.
3.2.1.1.1.punkta kolonna "Lietotāju skaits, mobilais tīkls": jānorāda kopējais priekšapmaksas starpierīču (M2M) saziņas pakalpojuma lietotāju skaits (aktīvās SIM kartes), kuriem nodrošināts starpierīču (M2M) saziņas pakalpojums mobilā tīklā, atbilstoši spēkā esošiem elektronisko sakaru pakalpojuma līgumiem, datumā, par kuru jāiesniedz informācija. Jānorāda aktīvās SIM kartes, kuras lietotas tikai starpierīču (M2M) saziņas pakalpojumiem, izvairoties no dubultas vai vairākkārtējas uzskaites.
[35] Virtuālā privātā tīkla (VPN) pakalpojums mazumtirdzniecībā3.2.1.2.punkta kolonna "Ieņēmumi, fiksētais tīkls, mobilais tīkls": jānorāda kopējie ieņēmumi par mazumtirdzniecībā sniegtā virtuālā privātā tīkla (VPN) pakalpojumu, kas ir elektronisko sakaru komersanta izveidots un virtuāli nodalīts tīkls datu pārraidei starp vairāk nekā diviem publiskā elektronisko sakaru tīkla pieslēguma punktiem, piemēram, informācijas apmaiņai starp iestāžu filiālēm, birojiem u.c.
3.2.1.2.punkta kolonna "Lietotāju skaits, fiksētais tīkls, mobilais tīkls": jānorāda kopējais lietotāju skaits, kuriem nodrošināts virtuālā privātā tīkla (VPN) pakalpojums, atbilstoši spēkā esošiem elektronisko sakaru pakalpojuma līgumiem, datumā, par kuru jāiesniedz informācija.
3.2.1.2.punkta kolonna "Pakalpojuma apjoms, fiksētais tīkls, mobilais tīkls": jānorāda kopējais virtuālo privāto tīklu jeb to pieslēgumu skaits attiecīgā pusgada beigās, piemēram, ja nodrošināta datu pārraide starp vairākiem elektronisko sakaru tīkla pieslēguma punktiem (birojiem, filiālēm utt.), tad ir jāuzskaita kā viens virtuālais privātais tīkls (VPN) jeb tā pieslēgums.
[36] Cita veida datu pārraides pakalpojums mazumtirdzniecībā3.2.1.3. punkta kolonna "Ieņēmumi, fiksētais tīkls, mobilais tīkls": jānorāda kopējie ieņēmumi par cita veida datu pārraides pakalpojuma sniegšanu mazumtirdzniecībā, izņemot ieņēmumus, kas norādāmi kolonnas "Ieņēmumi, fiksētais tīkls, mobilais tīkls" šādos punktos: 3.2.1.1.; 3.2.1.2.
Komentāros norādīt informāciju par pakalpojumu un pakalpojuma aprakstu.
[37] Datu pārraides pakalpojums vairumtirdzniecībā3.2.2.punkta kolonna "Ieņēmumi, fiksētais tīkls, mobilais tīkls": kopējie ieņēmumi par datu pārraides pakalpojuma sniegšanu citam elektronisko sakaru komersantam vairumtirdzniecībā, kas aprēķināti kā norādīto vērtību summa kolonas "Ieņēmumi, fiksētais tīkls, mobilais tīkls" šādos punktos: (3.2.2.1.+3.2.2.2.+3.2.2.3.).
[38] Starpierīču (M2M) saziņas pakalpojums vairumtirdzniecībā3.2.2.1.punkta kolonna "Ieņēmumi, fiksētais tīkls, mobilais tīkls": jānorāda kopējie ieņēmumi par starpierīču (M2M) saziņas pakalpojuma sniegšanu citam elektronisko sakaru komersantam vairumtirdzniecībā.
[39] Virtuālā privātā tīkla (VPN) pakalpojums vairumtirdzniecībā3.2.2.2.punkta kolonna "Ieņēmumi, fiksētais tīkls, mobilais tīkls": jānorāda kopējie ieņēmumi par virtuālā privātā tīkla (VPN) pakalpojuma sniegšanu citam komersantam vairumtirdzniecībā.
3.2.2.2.punkta kolonna "Pakalpojuma apjoms, fiksētais tīkls, mobilais tīkls": jānorāda kopējais virtuālo privāto tīklu jeb to pieslēgumu skaits attiecīgā pusgada beigās.
[40] Cita veida datu pārraides pakalpojums vairumtirdzniecībā3.2.2.3. punkta kolonna "Ieņēmumi, fiksētais tīkls, mobilais tīkls": jānorāda kopējie ieņēmumi par cita veida datu pārraides pakalpojuma sniegšanu citam elektronisko sakaru komersantam vairumtirdzniecībā, izņemot ieņēmumus, kas norādāmi kolonnas "Ieņēmumi, fiksētais tīkls, mobilais tīkls" šādos punktos: 3.2.2.1.; 3.2.2.2.
Komentāros norādīt informāciju par pakalpojumu un pakalpojuma aprakstu.
[41] Publiskais interneta piekļuves pakalpojums4.punkta kolonna "Ieņēmumi, fiksētais tīkls, mobilais tīkls": kopējie ieņēmumi par mazumtirdzniecībā un vairumtirdzniecībā sniegto interneta piekļuves pakalpojumu, kas aprēķināti kā norādīto vērtību summa kolonnas "Ieņēmumi, fiksētais tīkls, mobilais tīkls" šādos punktos: (4.1.+4.2.).
[42] Interneta piekļuves pakalpojums mazumtirdzniecībā4.1.punkta kolonna "Ieņēmumi, fiksētais tīkls": jānorāda kopējie ieņēmumi par interneta piekļuves pakalpojuma sniegšanu fiksētā tīklā mazumtirdzniecībā, nenorādot ieņēmumus, ja interneta piekļuves pakalpojums nodrošināts kā sasaistītais elektronisko sakaru pakalpojums kopīgā piedāvājumā (komplektā/pakā/tarifu plānā) ar vienu vai vairākiem citiem elektronisko sakaru pakalpojumiem mazumtirdzniecībā par vienu cenu, izvairoties no dubultas jeb vairākkārtējas uzskaites.
4.1.punkta kolonna "Ieņēmumi, mobilais tīkls": kopējie ieņēmumi par pēcapmaksas un priekšapmaksas interneta piekļuves pakalpojuma sniegšanu mobilā tīklā mazumtirdzniecībā, kas aprēķināti kā norādīto vērtību summa kolonas "Ieņēmumi, mobilais tīkls" šādos punktos: (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.).
4.1.punkta kolonna "Lietotāju skaits, fiksētais tīkls": jānorāda kopējais galalietotājiem sniegtā interneta piekļuves pakalpojuma pieslēgumu punktu skaits, kuriem nodrošināts interneta piekļuves pakalpojums fiksētā tīklā, izņemot pieslēguma punkts, ja interneta piekļuves pakalpojums galalietotājam nodrošināts kā sasaistītais elektronisko sakaru pakalpojums kopīgā piedāvājumā (komplektā/pakā/tarifu plānā) ar vienu vai vairākiem citiem elektronisko sakaru pakalpojumiem par vienu cenu, izvairoties no dubultas jeb vairākkārtējas uzskaites.
4.1.punkta kolonna "Lietotāju skaits, mobilais tīkls": kopējais pēcapmaksas un priekšapmaksas interneta piekļuves pakalpojuma pieslēgumu skaits (aktīvās SIM kartes), kam nodrošināts interneta piekļuves pakalpojums mobilā tīklā mazumtirdzniecībā bez vai kopā ar balss telefonijas vai elektronisko ziņojumu (īsziņu) pakalpojumu atbilstoši spēkā esošiem elektronisko sakaru pakalpojuma līgumiem, datumā, par kuru jāiesniedz informācija, un kas aprēķināti kā norādīto vērtību summa kolonnas "Lietotāju skaits, mobilais tīkls" šādos punktos: (4.1.1.+4.1.2.).
4.1.punkta kolonna "Pakalpojuma apjoms, fiksētais tīkls": jānorāda kopējais fiksētā tīklā mazumtirdzniecībā sniegtā interneta piekļuves pakalpojuma augšupielādes un lejupielādes noslodzes apjoms terabaitos (TB) attiecīgā pusgada laikā. Ja lietotājam/galalietotājam sniegtā interneta piekļuves pakalpojuma augšupielādes un lejupielādes noslodzes apjoms nevienā no tarifu plāniem netiek uzskaitīts un komersants nevar nodrošināt noslodzes apjoma precīzu uzskaiti, jānorāda plānotais vai prognozētais augšupielādes un lejupielādes noslodzes apjoms.
4.1.punkta kolonna "Pakalpojuma apjoms, mobilais tīkls": jānorāda kopējais mobilā tīklā mazumtirdzniecībā sniegtā interneta piekļuves pakalpojuma augšupielādes un lejupielādes noslodzes apjoms terabaitos (TB) attiecīgā pusgada laikā. Ja lietotājam/galalietotājam sniegtā interneta piekļuves pakalpojuma augšupielādes un lejupielādes noslodzes apjoms nevienā no tarifu plāniem netiek uzskaitīts un komersants nevar nodrošināt noslodzes apjoma precīzu uzskaiti, jānorāda plānotais vai prognozētais augšupielādes un lejupielādes noslodzes apjoms.
[43] Pēcapmaksas interneta piekļuves pakalpojums4.1.1.punkta kolonna "Ieņēmumi, mobilais tīkls": jānorāda kopējie ieņēmumi par pēcapmaksas interneta piekļuves pakalpojuma sniegšanu mobilā tīklā mazumtirdzniecībā, nenorādot ieņēmumus, ja interneta piekļuves pakalpojums sniegts kopīgā piedāvājumā (komplektā/tarifu plānā) ar balss telefonijas vai īsziņu pakalpojumu par vienu cenu, izvairoties no dubultas jeb vairākkārtējas uzskaites.
4.1.1.punkta kolonna "Lietotāju skaits, mobilais tīkls": jānorāda kopējais pēcapmaksas interneta piekļuves pakalpojuma pieslēgumu skaits (aktīvās SIM kartes), kam nodrošināts interneta piekļuves pakalpojums mobilā tīklā mazumtirdzniecībā bez vai kopā ar balss telefonijas vai elektronisko ziņojumu (īsziņu) pakalpojumu atbilstoši spēkā esošiem elektronisko sakaru pakalpojuma līgumiem, datumā, par kuru jāiesniedz informācija.
[44] Priekšapmaksas interneta piekļuves pakalpojums4.1.2.punkta kolonna "Ieņēmumi, mobilais tīkls": jānorāda kopējie ieņēmumi par priekšapmaksas interneta piekļuves pakalpojuma sniegšanu mobilā tīklā mazumtirdzniecībā, nenorādot ieņēmumus, ja interneta piekļuves pakalpojums sniegts kopīgā piedāvājumā (komplektā/tarifu plānā) ar balss telefonijas vai īsziņu pakalpojumu par vienu cenu, izvairoties no dubultas jeb vairākkārtējas uzskaites.
4.1.2.punkta kolonna "Lietotāju skaits, mobilais tīkls": jānorāda kopējais priekšapmaksas interneta piekļuves pakalpojuma pieslēgumu skaits (aktīvās SIM kartes), kam nodrošināts interneta piekļuves pakalpojums mobilā tīklā mazumtirdzniecībā bez vai kopā ar balss telefonijas vai elektronisko ziņojumu (īsziņu) pakalpojumu atbilstoši spēkā esošiem elektronisko sakaru pakalpojuma līgumiem, datumā, par kuru jāiesniedz informācija.
[45] Interneta piekļuves viesabonēšanas pakalpojums4.1.3.punkta kolonna "Ieņēmumi, mobilais tīkls": jānorāda tikai ieņēmumi par lietotāja izmantoto interneta piekļuves pakalpojuma apjomu viesabonēšanā, kas pārsniedz tarifu plānā iekļauto interneta piekļuves pakalpojuma apjomu viesabonēšanā.
[46] Interneta piekļuves pakalpojums vairumtirdzniecībā4.2.punkta kolonna "Ieņēmumi, fiksētais, mobilais tīkls": jānorāda kopējie ieņēmumi par interneta piekļuves pakalpojuma sniegšanu vairumtirdzniecībā citam elektronisko sakaru komersantam, tajā skaitā ārvalsts elektronisko sakaru komersantam, izņemot piekļuves datu plūsmai pakalpojumu.
[47] Radio vai televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojums5.punkta kolonna "Ieņēmumi, fiksētais tīkls, mobilais tīkls": jānorāda kopējie ieņēmumi par mazumtirdzniecībā un vairumtirdzniecībā sniegto radio vai televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojumu, kas aprēķināti kā norādīto vērtību summa kolonnas "Ieņēmumi, fiksētais tīkls, mobilais tīkls" šādos punktos: (5.1.+5.2.).
[48] Radio vai televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojums mazumtirdzniecībā5.1.punkta kolonna "Ieņēmumi, fiksētais tīkls": kopējie ieņēmumi par radio vai televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojumu sniegšanu fiksētā tīklā mazumtirdzniecībā, kas aprēķināti kā norādīto vērtību summa kolonnas "Ieņēmumi, fiksētais tīkls" šādos punktos: (5.1.1.+5.1.2.+5.1.3.+5.1.4.+5.1.5.).
5.1.punkta kolonna "Ieņēmumi, mobilais tīkls": kopējie ieņēmumi par radio vai televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojuma sniegšanu mobilā tīklā mazumtirdzniecībā, kas aprēķināti kā norādīto vērtību summa kolonnas "Ieņēmumi, mobilais tīkls" šādos punktos: (5.1.3.+5.1.5.).
5.1.punkta kolonna "Lietotāju skaits, fiksētais tīkls": kopējais galalietotājiem sniegtā radio vai televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojuma pieslēgumu punktu skaits fiksētā tīklā atbilstoši spēkā esošiem elektronisko sakaru pakalpojuma līgumiem, datumā, par kuru jāiesniedz informācija, kas aprēķināti kā norādīto vērtību summa kolonnas "Lietotāju skaits, fiksētais tīkls" šādos punktos: (5.1.1.+5.1.2.+5.1.3.+5.1.4.+5.1.5.).
5.1.punkta kolonna "Lietotāju skaits, mobilais tīkls": kopējais galalietotājiem sniegtā radio vai televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojuma pieslēgumu skaits mobilā tīklā, kam nodrošināts radio vai televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojums, atbilstoši spēkā esošiem elektronisko sakaru pakalpojuma līgumiem datumā, par kuru jāiesniedz informāciju, un kas aprēķināti kā norādīto vērtību summa kolonas "Lietotāju skaits, mobilais tīkls" šādos punktos: (5.1.3.+5.1.5.).
[49] Digitālās virszemes televīzijas pakalpojumsDigitālās virszemes televīzijas pakalpojums – televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojuma nodrošināšana galalietotājam, izmantojot DVB-T un DTT tehnoloģijas.
5.1.1.punkta kolonna "Ieņēmumi, fiksētais tīkls": jānorāda kopējie ieņēmumi par digitālās virszemes televīzijas pakalpojuma sniegšanu fiksētā tīklā mazumtirdzniecībā.
5.1.1.punkta kolonna "Lietotāju skaits, fiksētais tīkls": jānorāda kopējais galalietotājam sniegtā digitālās virszemes televīzijas pakalpojuma pieslēgumu skaits fiksētā tīklā atbilstoši spēkā esošiem elektronisko sakaru pakalpojuma līgumiem, datumā, par kuru jāiesniedz informācija.
[50] Kabeļtelevīzijas pakalpojumsKabeļtelevīzijas pakalpojums – televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojuma nodrošināšana galalietotājam publiskajā elektronisko sakaru tīklā, izmantojot koaksiālo vai optisko kabeļu tīklus, izņemot televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojumu, kas nodrošināts ar interneta protokolu (IPTV).
5.1.2.punkta kolonna "Ieņēmumi, fiksētais tīkls": jānorāda kopējie ieņēmumi par kabeļtelevīzijas pakalpojuma sniegšanu fiksētā tīklā mazumtirdzniecībā, nenorādot ieņēmumus, ja kabeļtelevīzijas pakalpojums nodrošināts kā sasaistītais elektronisko sakaru pakalpojums kopīgā piedāvājumā (komplektā/pakā/tarifu plānā) ar vienu vai vairākiem citiem elektronisko sakaru pakalpojumiem mazumtirdzniecībā par vienu cenu, izvairoties no dubultas jeb vairākkārtējas uzskaites.
5.1.2.punkta kolonna "Lietotāju skaits, fiksētais tīkls": jānorāda kopējais galalietotājam sniegtā kabeļtelevīzijas pakalpojuma pieslēgumu punktu skaits atbilstoši spēkā esošiem elektronisko sakaru pakalpojuma līgumiem datumā, par kuru jāiesniedz informācija, izņemot pieslēguma punktus, ja kabeļtelevīzijas pakalpojums galalietotājam nodrošināts kā sasaistītais elektronisko sakaru pakalpojums kopīgā piedāvājumā (komplektā/pakā/tarifu plānā) ar vienu vai vairākiem citiem elektronisko sakaru pakalpojumiem par vienu cenu, izvairoties no dubultas jeb vairākkārtējas uzskaites.
[51] Televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojums, izmantojot interneta protokolu (IPTV)Televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojums, izmantojot interneta protokolu (IPTV) – televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojums, kas nodrošināts, izmantojot interneta protokolu pakešu komutācijas tīklā, kur ir iespējams prioritizēt, kontrolēt, pārvaldīt datu pārraidi, tas ir, izmantojot datplūsmas pārvaldību.
5.1.3.punkta kolonna "Ieņēmumi, fiksētais tīkls, mobilais tīkls": jānorāda kopējie ieņēmumi par televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojumu, izmantojot interneta protokolu, sniegšanu fiksētā tīklā mazumtirdzniecībā, nenorādot ieņēmumus, ja televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojums nodrošināts kā sasaistītais elektronisko sakaru pakalpojums kopīgā piedāvājumā (komplektā/pakā/tarifu plānā) ar vienu vai vairākiem citiem elektronisko sakaru pakalpojumiem mazumtirdzniecībā par vienu cenu, izvairoties no dubultas jeb vairākkārtējas uzskaites.
5.1.3.punkta kolonna "Lietotāju skaits, fiksētais tīkls": jānorāda kopējais galalietotājiem sniegtā televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojuma, izmantojot interneta protokolu, pieslēgumu punktu skaits fiksētā tīklā, atbilstoši spēkā esošiem elektronisko sakaru pakalpojuma līgumiem datumā, par kuru jāiesniedz informācija, izņemot pieslēguma punktus, ja televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojums galalietotājam nodrošināts kā sasaistītais elektronisko sakaru pakalpojums kopīgā piedāvājumā (komplektā/pakā/tarifu plānā) ar vienu vai vairākiem citiem elektronisko sakaru pakalpojumiem par vienu cenu, izvairoties no dubultas jeb vairākkārtējas uzskaites.
5.1.3.punkta kolonna "Lietotāju skaits, mobilais tīkls": jānorāda kopējais galalietotājiem sniegtā televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojuma, izmantojot interneta protokolu, pieslēgumu skaits mobilā tīklā atbilstoši spēkā esošiem elektronisko sakaru pakalpojuma līgumiem datumā, par kuru jāiesniedz informācija.
[52] Satelīttelevīzijas pakalpojumsSatelīttelevīzijas pakalpojums – televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojuma nodrošināšana galalietotājam, izmantojot satelītu tīklu.
5.1.4.punkta kolonna "Ieņēmumi, fiksētais tīkls": jānorāda kopējie ieņēmumi par satelīttelevīzijas pakalpojuma sniegšanu mazumtirdzniecībā, nenorādot ieņēmumus, ja satelīttelevīzijas pakalpojums nodrošināts kā sasaistītais elektronisko sakaru pakalpojums kopīgā piedāvājumā (komplektā/pakā/tarifu plānā) ar vienu vai vairākiem citiem elektronisko sakaru pakalpojumiem mazumtirdzniecībā par vienu cenu, izvairoties no dubultas jeb vairākkārtējas uzskaites.
5.1.4.punkta kolonna "Lietotāju skaits, fiksētais tīkls": jānorāda kopējais galalietotājam sniegtā satelīttelevīzijas pakalpojuma pieslēgumu punktu skaits atbilstoši spēkā esošiem elektronisko sakaru pakalpojuma līgumiem datumā, par kuru jāiesniedz informācija, izņemot pieslēguma punktus, ja satelīttelevīzijas pakalpojums galalietotājam nodrošināts kā sasaistītais elektronisko sakaru pakalpojums kopīgā piedāvājumā (komplektā/pakā/tarifu plānā) ar vienu vai vairākiem citiem elektronisko sakaru pakalpojumiem par vienu cenu, izvairoties no dubultas jeb vairākkārtējas uzskaites.
[53] Cita veida radio vai televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojums5.1.5.punkta kolonna "Ieņēmumi, fiksētais tīkls, mobilais tīkls": jānorāda kopējie ieņēmumi par radio vai televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojuma sniegšanu mazumtirdzniecībā, izņemot ieņēmumus, kas jānorāda kolonnas "Ieņēmumi, fiksētais tīkls, mobilais tīkls" šādos punktos: 5.1.1.; 5.1.2.; 5.1.3.; 5.1.4.
5.1.5.punkta kolonna "Lietotāju skaits, fiksētais tīkls": jānorāda kopējais galalietotājam sniegtā radio vai televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojuma pieslēgumu punktu skaits atbilstoši spēkā esošiem elektronisko sakaru pakalpojuma līgumiem datumā, par kuru jāiesniedz informācija, izņemot pieslēgumu punktu skaitu, kas jānorāda kolonnas "Lietotāju skaits, fiksētais tīkls" šādos punktos 5.1.1.; 5.1.2.; 5.1.3.; 5.1.4.
5.1.5.punkta kolonna "Lietotāju skaits, mobilais tīkls": jānorāda kopējais radio vai televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojuma pieslēgumu skaits atbilstoši spēkā esošiem elektronisko sakaru pakalpojuma līgumiem datumā, par kuru jāiesniedz informācija, izņemot pieslēgumu punktu skaitu, kas jānorāda kolonnas "Lietotāju skaits, mobilais tīkls" 5.1.3.punktā.
Komentāros norādīt informāciju par pakalpojumu un pakalpojuma aprakstu.
[54] Radio vai televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojums vairumtirdzniecībā5.2.punkta kolonna "Ieņēmumi, fiksētais, mobilais tīkls": jānorāda kopējie ieņēmumi par radio vai televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojuma sniegšanu vairumtirdzniecībā citam elektronisko sakaru komersantam.
[55] Sasaistītie elektronisko sakaru pakalpojumi mazumtirdzniecībā fiksētā tīklāSasaistītais elektronisko sakaru pakalpojums – galalietotājam nodrošinātie divi vai vairāki elektronisko sakaru pakalpojumi par vienu cenu vienā kopīgā piedāvājumā (pakā/komplektā/tarifu plānā).
6.punkta kolonna "Ieņēmumi, fiksētais tīkls": kopējie ieņēmumi par sasaistītā elektronisko sakaru pakalpojuma sniegšanu fiksētā tīklā, kas aprēķināti kā norādīto vērtību summa kolonnas "Ieņēmumi, fiksētais tīkls" šādos punktos: (6.1.+6.2.+6.3.+6.4.).
6.punkta kolonna "Lietotāju skaits, fiksētais tīkls": kopējais galalietotājam sniegtā sasaistītā pakalpojuma pieslēgumu punktu skaits fiksētā tīklā atbilstoši spēkā esošiem elektronisko sakaru pakalpojuma līgumiem datumā, par kuru jāiesniedz informācija, kas aprēķināts kā norādīto vērtību summa kolonnas "Lietotāju skaits, fiksētais tīkls" šādos punktos: (6.1.+6.2.+6.3.+6.4.).
[56] Elektronisko sakaru pakalpojumi mazumtirdzniecībā mobilā elektronisko sakaru tīklā sasaistīti kopā ar pakalpojumiem fiksētā elektronisko sakaru tīklāElektronisko sakaru pakalpojumi mobilā elektronisko sakaru tīklā sasaistīti kopā ar pakalpojumiem fiksētā elektronisko sakaru tīklā – attiecas uz lietotājiem nodrošinātajiem priekšapmaksas vai pēcapmaksas balss telefonijas pakalpojumiem mobilā tīklā mazumtirdzniecībā bez vai kopā ar elektronisko ziņojumu (īsziņu) pakalpojumu vai interneta piekļuves pakalpojumu neatkarīgi no tā, vai interneta piekļuves pakalpojums lietots datorā, tālrunī vai citā viedierīcē, kopā ar vismaz vienu mazumtirdzniecībā sniegtu elektronisko sakaru pakalpojumu fiksētā tīklā.
7.punkta kolonna "Ieņēmumi, mobilais tīkls": kopējie ieņēmumi par lietotājam sniegto pēcapmaksas vai priekšapmaksas pakalpojumu mobilā tīklā kopā ar vismaz vienu mazumtirdzniecībā sniegtu elektronisko sakaru pakalpojumu fiksētā tīklā, kas aprēķināti kā norādīto vērtību summa kolonnas "Ieņēmumi, mobilais tīkls" šādos punktos: (7.1.+7.2.+7.3.+7.4.+7.5+7.6+7.7.).
7.punkta kolonna "Lietotāju skaits, mobilais tīkls": kopējais aktīvo SIM karšu skaits, lietotājiem izmantojot pēcapmaksas vai priekšapmaksas pakalpojumus mobilā tīklā kopā ar vismaz vienu mazumtirdzniecībā sniegtu elektronisko sakaru pakalpojumu fiksētā tīklā atbilstoši spēkā esošiem elektronisko sakaru pakalpojuma līgumiem, datumā, par kuru jāiesniedz informācija, kas aprēķināti kā norādīto vērtību summa kolonnas "Lietotāju skaits, mobilais tīkls" šādos punktos: (7.1.+7.2.+7.3.+7.4.+7.5+7.6+7.7.)
[57] Starpsavienojuma pakalpojumsStarpsavienojums – dažādu elektronisko sakaru komersantu publisko elektronisko sakaru tīklu fizisks un loģisks savienojums, kas ļauj viena komersanta elektronisko sakaru pakalpojumu lietotājam sazināties ar cita komersanta elektronisko sakaru pakalpojumu lietotāju vai piekļūt elektronisko sakaru pakalpojumiem, ko sniedz cits elektronisko sakaru komersants.
8.punkta kolonna "Ieņēmumi, fiksētais tīkls": kopējie ieņēmumi no starpsavienojuma pakalpojuma sniegšanas, kas aprēķināti kā norādīto vērtību summa kolonnas "Ieņēmumi, fiksētais tīkls" šādos punktos: (8.1.+8.2.+8.3.+8.5.).
8.punkta kolonna "Ieņēmumi, mobilais tīkls": kopējie ieņēmumi no starpsavienojuma pakalpojuma sniegšanas, kas aprēķināti kā norādīto vērtību summa kolonnas "Ieņēmumi, fiksētais tīkls" šādos punktos: (8.1.+8.2.+8.4.+8.5.).
[58] Savienojuma uzsākšanaSavienojuma uzsākšana – citam elektronisko sakaru komersantam sniegts starpsavienojuma pakalpojums, kas nodrošina ar īso kodu inicializētu izejošās noslodzes maršrutēšanu no pieslēguma punkta savā publiskajā elektronisko sakaru tīklā, izmantojot komutācijas iekārtu, kuru izmanto starpsavienojumam (starpsavienojuma punktu) uz cita komersanta elektronisko sakaru tīklu.
Pakalpojuma lietotājs ir elektronisko sakaru komersants, kurš nodrošina publisko telefonu tīklu, kuram ir piešķirts īsais kods operatora izvēles pakalpojumu sniegšanai un kurš sniedz operatora izvēles vai operatora iepriekšējas izvēles pakalpojumu galalietotājam.
8.1.punkta kolonna "Ieņēmumi, fiksētais tīkls, mobilais tīkls": kopējie ieņēmumi no citam elektronisko sakaru komersantam nodrošinātā savienojuma uzsākšanas pakalpojuma.
8.1.punkta kolonna "Lietotāju skaits, fiksētais tīkls, mobilais tīkls": jānorāda komersantu skaits, kuriem nodrošināts savienojuma uzsākšanas pakalpojums.
8.1.punkta kolonna "Pakalpojuma apjoms, fiksētais tīkls, mobilais tīkls": jānorāda kopējā attiecīgā pusgada laikā cita elektronisko sakaru komersanta lietotāju uzsākto savienojumu minūšu skaits.
[59] Savienojuma pabeigšanaSavienojuma pabeigšana – citam elektronisko sakaru komersantam sniegts starpsavienojuma pakalpojums, kas nodrošina no cita Latvijas vai ārvalsts elektronisko sakaru komersanta ienākošās noslodzes maršrutēšanu no komutācijas iekārtas, kuru izmanto starpsavienojumam (starpsavienojuma punkta) līdz pieslēguma punktam savā elektronisko sakaru tīklā.
Pakalpojuma lietotājs ir elektronisko sakaru komersants, kurš nodrošina publisko telefonu tīklu un sniedz balss telefonijas pakalpojumu mazumtirdzniecībā.
8.2.punkta kolonna "Ieņēmumi, fiksētais tīkls, mobilais tīkls": jānorāda kopējie ieņēmumi no citam elektronisko sakaru komersantam nodrošinātā savienojuma pabeigšanas pakalpojuma.
8.2.punkta kolonna "Pakalpojuma apjoms, fiksētais tīkls, mobilais tīkls": jānorāda kopējā attiecīgā pusgada laikā pabeigtā noslodze (minūšu skaits) elektronisko sakaru komersanta tīklā, kas saņemta no cita elektronisko sakaru komersanta.
[60] TranzītsTranzīts – citam elektronisko sakaru komersantam sniegts starpsavienojuma pakalpojums, kas nodrošina ienākošās noslodzes maršrutēšanu starp divām komutācijas iekārtām, kuras izmanto starpsavienojuma nodrošināšanai (starpsavienojuma punktiem).
Pakalpojuma lietotājs ir cits elektronisko sakaru komersants, kurš nodrošina publisko telefonu tīklu.
8.3.punkta kolonna "Ieņēmumi": jānorāda kopējie ieņēmumi no citam elektronisko sakaru komersantam nodrošinātā tranzīta pakalpojuma.
8.3.punkta kolonna "Pakalpojuma apjoms": jānorāda kopējā attiecīgā pusgada laikā tranzītā maršrutētā noslodze (minūšu skaits).
[61] Īsziņu pabeigšanaĪsziņas pabeigšana – citam elektronisko sakaru komersantam sniegts starpsavienojuma pakalpojums, kas nodrošina ienākošās īsziņas maršrutēšanu no komutācijas iekārtas, kuru izmanto starpsavienojumam (starpsavienojuma punkta), līdz pieslēguma punktam komersanta elektronisko sakaru tīklā.
Pakalpojuma lietotājs ir elektronisko sakaru komersants, kurš nodrošina publisko mobilo telefonu tīklu un sniedz elektronisko ziņojumu (īsziņu) pakalpojumu mazumtirdzniecībā.
8.4.punkta kolonna "Ieņēmumi, mobilais tīkls": jānorāda kopējie ieņēmumi no citam elektronisko sakaru komersantam nodrošinātā īsziņu pabeigšanas pakalpojuma mobilā tīklā.
8.4.punkta kolonna "Pakalpojuma apjoms, mobilais tīkls": jānorāda kopējais attiecīgā pusgada laikā pabeigto īsziņu skaits elektronisko sakaru komersanta mobilā tīklā, kas saņemta no cita elektronisko sakaru komersanta.
[62] Cita veida starpsavienojuma pakalpojums8.5.punkta kolonna "Ieņēmumi, fiksētais tīkls, mobilais tīkls": jānorāda kopējie ieņēmumi no citam elektronisko sakaru komersantam starpsavienojuma pakalpojuma sniegšanas, izņemot ieņēmumus, kas norādīti kolonnas "Ieņēmumi, fiksētais tīkls, mobilais tīkls" šādos punktos (8.1.; 8.2.; 8.3.; 8.4.). Komentāros norādīt informāciju par pakalpojumu un pakalpojuma aprakstu.
[63] Nomāto līniju pakalpojums9.punkta kolonna "Ieņēmumi": kopējie ieņēmumi no nomāto līniju pakalpojuma sniegšanas mazumtirdzniecībā un vairumtirdzniecībā, kas aprēķināti kā norādīto vērtību summa kolonnas "Ieņēmumi" šādos punktos: (9.1.+9.2.).
[64] Nomāto līniju pakalpojums mazumtirdzniecībā9.1.punkta kolonna "Ieņēmumi": kopējie ieņēmumi no galalietotājam nodrošinātā nomāto līniju pakalpojuma.
9.1. punkta kolonna "Lietotāju skaits": jānorāda kopējais galalietotāju skaits, kuriem nodrošināts nomāto līniju pakalpojums.
9.1. punkta kolonna "Pakalpojuma apjoms": jānorāda kopējais galalietotājam iznomāto līniju skaits attiecīgā pusgada beigās.
[65] Nomāto līniju pakalpojums vairumtirdzniecībā9.2.punkta kolonna "Ieņēmumi": jānorāda kopējie ieņēmumi par nomāto līniju pakalpojuma sniegšanas citam elektronisko sakaru komersantam vairumtirdzniecībā pamattīkla vai starpsavienojuma nodrošināšanai, galalietotāju pieslēgumu nodrošināšanai, kā arī citam elektronisko sakaru komersantam sniegts nomāto līniju pakalpojums, kas nodrošina iespēju cita komersanta galalietotājam saņemt nomāto līniju pakalpojumus u.c.
[66] Piekļuves pakalpojumsPiekļuve ir citam elektronisko sakaru komersantam sniegts pakalpojums ar konkrētiem nosacījumiem piekļūt elektronisko sakaru pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamajām iekārtām un pakalpojumiem, ietverot piekļuvi elektronisko sakaru pamattīklam, piekļuvi elektronisko sakaru piekļuves tīklam, piekļuvi saistītām iekārtām, kā arī piekļuvi datu plūsmai.
10.punkta kolonna "Ieņēmumi": kopējie ieņēmumi par citam elektronisko sakaru komersantam sniegto piekļuves pakalpojumu, kas aprēķināti kā norādīto vērtību summa kolonnas "Ieņēmumi" šādos punktos: (10.1.+10.2.+10.3+10.4.+10.5.+10.6.).
[67] Tumšās optiskās šķiedras nomas pakalpojumsTumšā optiskā šķiedra – optiskā šķiedra ierīkotā vai izbūvētā kabelī, kas nav aktīva, tas ir, tās abos galos nav pieslēgtas darbojošās optoelektroniskas iekārtas.
10.1.punkta kolonna "Ieņēmumi": jānorāda kopējie ieņēmumi no citam elektronisko sakaru komersantam nodrošinātā tumšās optiskās šķiedras nomas pakalpojuma.
10.1. punkta kolonna "Lietotāju skaits": jānorāda kopējais elektronisko sakaru komersantu skaits, kuriem nodrošināts tumšās optiskās šķiedras nomas pakalpojums.
10.1. punkta kolonna "Pakalpojuma apjoms": jānorāda kopējais iznomāto tumšo optisko šķiedru skaits attiecīgā pusgada beigās.
[68] Viļņa garuma nomas pakalpojumsViļņa garuma noma – citam elektronisko sakaru komersantam sniegts piekļuves pakalpojums, savienojuma nodrošināšanai starp diviem punktiem izmantojot viļņa garuma (lambda) multipleksēšanu, kurā atsevišķus signālus apvieno pārraidīšanai kopējā optiskās šķiedras sakaru kanālā ar viļņgarumdales metodi (WDM). Uzskaitē neiekļauj nomāto līniju nodrošināšanu, izmantojot WDM.
10.2.punkta kolonna "Ieņēmumi": jānorāda kopējie ieņēmumi no citam elektronisko sakaru komersantam nodrošinātā viļņa garuma nomas pakalpojuma.
[69] Atsaistīta un daļēji atsaistīta piekļuve abonentlīnijaiAtsaistīta un daļēji atsaistīta piekļuve abonentlīnijai ir piekļuves pakalpojuma veids piekļuvei piekļuves tīklam, kuru elektronisko sakaru komersants, kas nodrošina abonentlīniju (vara kabelis (vītais pāris) vai optiskās šķiedras kabelis), sniedz citam elektronisko sakaru komersantam, iznomājot abonentlīniju vai tās daļu līdz pieslēguma punktam, elektronisko sakaru pakalpojuma sniegšanai galalietotājam.
Iznomātā abonentlīnija vai tās daļa ir piekļuves tīkla posms vai piekļuves tīkla daļa no piekļuves punkta vai piekļuves mezgla, kurā citam elektronisko sakaru komersantam tiek nodrošināta piekļuve piekļuves tīklam, līdz galalietotāja pieslēguma punktam.
10.3. punkta kolonna "Ieņēmumi": jānorāda kopējie ieņēmumi no citam elektronisko sakaru komersantam nodrošinātā atsaistītas un daļēji atsaistītas piekļuves abonentlīnijai pakalpojuma.
10.3. punkta kolonna "Pakalpojuma apjoms": jānorāda kopējais atsaistīto abonentlīniju skaits attiecīgā pusgada beigās.
[70] Piekļuve datu plūsmaiPiekļuve datu plūsmai ir citam elektronisko sakaru komersantam sniegts piekļuves pakalpojums, lai tas varētu piedāvāt galalietotājam platjoslas piekļuvi internetam un citus elektronisko sakaru pakalpojumus, kuri tiek sniegti, izmantojot interneta protokolu. Piekļuve datu plūsmai nodrošināta piekļuves punktā elektronisko sakaru komersanta pamattīklā līdz galalietotāja pieslēguma punktam. Piekļuve datu plūsmai neietver vairumtirdzniecībā citam elektronisko sakaru komersantam sniegtu interneta piekļuves pakalpojumu – piekļuvi globālajam tīmeklim jeb interneta resursiem (WWW), kas ļauj cita elektronisko sakaru komersanta lietotājiem piekļūt nacionālajiem vai starptautiskajiem interneta resursiem.
10.4. punkta kolonna "Ieņēmumi": jānorāda kopējie ieņēmumi no citam elektronisko sakaru komersantam nodrošinātā piekļuves datu plūsmai pakalpojuma.
10.4. punkta kolonna "Lietotāju skaits": jānorāda elektronisko sakaru komersantu skaits, kuriem nodrošināts piekļuves datu plūsmai pakalpojums.
10.4. punkta kolonna "Pakalpojuma apjoms": jānorāda kopējais citam elektronisko sakaru komersantam nodrošināto pieslēguma punktu skaits attiecīgā pusgada beigās.
[71] Piekļuves saistītām iekārtām10.5.punkta kolonna "Ieņēmumi": jānorāda kopējie ieņēmumi no citam elektronisko sakaru komersantam nodrošinātās piekļuves saistītām iekārtam pakalpojuma, kas aprēķināti kā norādīto vērtību summa kolonnas "Ieņēmumi" punktos: (10.5.1.+10.5.2.+10.5.3+10.5.4.).
[72] Piekļuves pazemes kabeļu kanalizācijai nodrošināšana citam komersantam nepieciešamo kabeļu izvietošanaiPazemes kabeļu kanalizācija – zemē izvietotas caurules vai to kopums un kabeļu akas vai citas apakšzemes telpas, kas paredzētas elektronisko sakaru kabeļu līniju ierīkošanai un ekspluatācijai.
10.5.1.punkta kolonna "Ieņēmumi": jānorāda kopējie ieņēmumi no citiem elektronisko sakaru komersantiem nodrošinātās piekļuves pazemes kabeļu kanalizācijai, komersanta nepieciešamo kabeļu izvietošanai.
10.5.1. punkta kolonna "Lietotāju skaits": jānorāda kopējais elektronisko sakaru komersantu skaits, kuriem nodrošināta piekļuve pazemes kabeļu kanalizācijai, komersanta nepieciešamo kabeļu izvietošanai.
10.5.1. punkta kolonna "Pakalpojuma apjoms": jānorāda kopējais iznomātās kabeļu kanalizācijas garums kilometros attiecīgā pusgada beigās.
[73] Piekļuves stabiem nodrošināšana citam komersantam nepieciešamo kabeļu izvietošanaiStabi ir vertikāli nostiprinātas konstrukcijas, kas paredzētas gaisvadu vai piekārto kabeļu piestiprināšanai.
Stabu līnija – noteiktā ģeogrāfiskā virzienā, ieskaitot atzarojumus, ierakti stabi, kuri ir paredzēti vienas vai vairāku piekārto kabeļu vai kailvadu līniju piekāršanai.
10.5.2.punkta kolonna "Ieņēmumi": jānorāda kopējie ieņēmumi no citiem elektronisko sakaru komersantiem nodrošinātās piekļuves stabiem, komersanta nepieciešamo kabeļu izvietošanai.
10.5.2. punkta kolonna "Lietotāju skaits": jānorāda kopējais elektronisko sakaru komersantu skaits, kam nodrošināta piekļuve stabiem nepieciešamo kabeļu izvietošanai.
10.5.2. punkta kolonna "Pakalpojuma apjoms": jānorāda kopējais iznomātais stabu līnijas garums kilometros attiecīgā pusgada beigās.
[74] Piekļuves mastiem vai torņiem nodrošināšana citam komersantamMasts ir inženiertehniska būve ar atsaitēm, kuras pamatfunkcija ir antenu vai citu elektronisko sakaru iekārtu izvietošana.
Tornis ir pašstāvoša inženiertehniska būve, kuras pamatfunkcija ir antenu vai citu elektronisko sakaru iekārtu izvietošana. Tornis var būt inženiertehniska būve ne tikai antenu vai citu elektronisko sakaru iekārtu izvietošanai uz tā, bet arī pašā tornī var būt telpa vai telpas, kur iespējams izvietot elektronisko sakaru iekārtas elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai vai publiskā elektronisko sakaru tīkla nodrošināšanai.
10.5.3.punkta kolonna "Ieņēmumi": jānorāda kopējie ieņēmumi no citiem elektronisko sakaru komersantiem nodrošinātās piekļuves mastiem vai torņiem.
10.5.3. punkta kolonna "Lietotāju skaits": jānorāda kopējais elektronisko sakaru komersantu skaits, kuriem nodrošināta piekļuve mastiem vai torņiem.
10.5.3. punkta kolonna "Pakalpojuma apjoms": jānorāda kopējais iznomāto mastu vai torņu skaits attiecīgā pusgada beigās.
[75] Piekļuves telpām vai ēkām, kuras tiek izmantotas elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai vai publisko elektronisko sakaru tīklu ekspluatācijai nodrošināšana10.5.4.punkta kolonna "Ieņēmumi": jānorāda kopējie ieņēmumi no citiem elektronisko sakaru komersantiem iznomātajām telpām vai ēkām vai vietu tajās, komersanta elektronisko sakaru iekārtu izvietošanai, elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai vai publisko elektronisko sakaru tīklu ekspluatācijai. Uzskaiti neattiecina uz kabeļu akām vai citām apakšzemes telpām, kas paredzētas elektronisko sakaru kabeļu līniju ierīkošanai un ekspluatācijai.
10.5.4. punkta kolonna "Lietotāju skaits": jānorāda kopējais elektronisko sakaru komersantu skaits, kuriem iznomātas telpas vai ēkas vai vietas tajās.
10.5.4. punkta kolonna "Pakalpojuma apjoms": jānorāda kopējā iznomātā platība kvadrātmetros attiecīgā pusgada beigās.
[76] Cita veida piekļuves pakalpojums10.6.punkta kolonna "Ieņēmumi": jānorāda kopējie ieņēmumi par piekļuves pakalpojuma sniegšanu, izņemot ieņēmumus, kas norādīti kolonnas "Ieņēmumi" punktos (10.1.; 10.2.; 10.3.; 10.4.; 10.5.).
Komentāros norādīt informāciju par pakalpojumu un pakalpojuma aprakstu.
[77] Publiskais taksofonu pakalpojums11.punkta kolonna "Ieņēmumi": jānorāda kopējie ieņēmumi par publiskā taksofonu pakalpojuma sniegšanu.
4. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2017.gada 21.decembra lēmumam Nr. 1/40
Informācija par elektronisko sakaru tīklu infrastruktūras un investīciju rādītājiem

(Pielikums SPRK padomes 28.06.2018. lēmuma Nr. 1/13 redakcijā)

Elektronisko sakaru komersanta nosaukums

 
  

Vienotais reģistrācijas numurs

 
  

Pārskata gads

 

1. Vai elektronisko sakaru komersanta īpašumā ir pazemes kabeļu kanalizācija1?

1.1. kabeļu kanalizācijas trases2 kopējais garums kilometri
1.2. kabeļu kanalizācijas kanālu3 kopējais garums kilometri

Piezīme: Norāda informāciju arī gadījumā, ja pastāv juridiska rakstura šķēršļi par kabeļu kanalizācijas trases vai kanālu īpašumtiesībām.

2. Vai elektronisko sakaru komersanta īpašumā ir stabi4?

2.1. stabu līnijas5 kopējais garums kilometri

3. Vai elektronisko sakaru komersanta īpašumā ir antenu masti6 un torņi7?

3.1. antenu mastu un torņu skaits

4. Investīcijas elektronisko sakaru tīklā:

Investīciju veidi un sadalījums

EUR

4.1. investīcijas fiksētā elektronisko sakaru tīklā8 
1.1. investīcijas nākamās paaudzes piekļuves (NGA) fiksētā elektronisko sakaru tīklā9 
1.1.1. investīcijas optisko šķiedru kabeļu elektronisko sakaru tīklā 
2. investīcijas mobilā elektronisko sakaru tīklā10 
2.1. investīcijas platjoslas interneta piekļuves pakalpojuma nodrošināšanai11 
3. citas investīcijas elektronisko sakaru tīklā, kuras nav iespējams kategorizēt vai attiecināt uz konkrētu elektronisko sakaru tīkla veidu 

Datums ____. ____. ________.

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu  
  

/paraksts un tā atšifrējums/

   

/sagatavotāja vārds, uzvārds/

  
tālrunis   
e-pasts   
 

1 Pazemes kabeļu kanalizācija – zemē izvietotas caurules vai to kopums un kabeļu akas vai citas apakšzemes telpas, kas paredzētas elektronisko sakaru kabeļu līniju ierīkošanai un ekspluatācijai.

2 Kabeļu kanalizācijas trase – savstarpēji saistītu kabeļu kanalizācijas posmu kopums.

3 Kabeļu kanalizācijas kanāls – kabeļu kanalizācijas trasē ieguldīta kabeļu kanalizācijas caurule vai kanāls kabeļu kanalizācijas blokā, kas paredzēts kabeļu ievietošanai.

4 Stabs – vertikāli nostiprināta konstrukcija, kas paredzēta gaisvadu vai piekārto kabeļu piestiprināšanai.

5 Stabu līnija – noteiktā ģeogrāfiskā virzienā, ieskaitot atzarojumus, ierakti stabi, kuri ir paredzēti vienas vai vairāku piekārto kabeļu vai kailvadu līniju piekāršanai.

6 Masts – inženiertehniska būve ar atsaitēm, kuras pamatfunkcija ir antenu vai citu elektronisko sakaru iekārtu izvietošana.

7 Tornis – pašstāvoša inženiertehniska būve, kuras pamatfunkcija ir antenu vai citu elektronisko sakaru iekārtu izvietošana. Tornis var būt inženiertehniska būve ne tikai antenu vai citu elektronisko sakaru iekārtu izvietošanai uz tā, bet arī pašā tornī var būt telpa vai telpas, kur iespējams izvietot elektronisko sakaru iekārtas elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai vai publiskā elektronisko sakaru tīkla nodrošināšanai.

8 Kopējās investīcijas, kas ietver tehnisko komponenšu izmaksas fiksētā elektronisko sakaru tīklā, tajā skaitā pamatlīdzekļus un nemateriālos ieguldījumus, izņemot maksu par licencēm, piemēram, maksu par speciālām atļaujām.

9 Kopējās investīcijas, kas ietver tehnisko komponenšu izmaksas nākamās paaudzes piekļuves (NGA) fiksētā elektronisko sakaru tīklā, tajā skaitā pamatlīdzekļus un nemateriālos ieguldījumus, izņemot maksu par licencēm, piemēram, maksu par speciālām atļaujām.

10 Kopējās investīcijas, kas ietver tehnisko komponenšu izmaksas mobilā elektronisko sakaru tīklā, tajā skaitā pamatlīdzekļus un nemateriālos ieguldījumus, izņemot maksu par licencēm, piemēram, maksu par speciālām atļaujām vai lietošanas tiesībām.

11 Kopējās investīcijas, kas ietver tehnisko komponenšu izmaksas mobilā elektronisko sakaru tīklā, platjoslas interneta piekļuves pakalpojuma nodrošināšanai, tajā skaitā pamatlīdzekļus un nemateriālos ieguldījumus, izņemot maksu par licencēm, piemēram, maksu par speciālām atļaujām vai lietošanas tiesībām.

5. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2017.gada 21.decembra lēmumam Nr. 1/40
Pārskats par atvērta interneta prasību ievērošanu

(Pielikums SPRK padomes 28.06.2018. lēmuma Nr. 1/13 redakcijā)

 

Elektronisko sakaru komersanta nosaukums

 
  

Vienotais reģistrācijas numurs

 
  

Pārskata gads

 
  

Elektronisko sakaru tīkla veids

Fiksētais Mobilais
 
KOMERCIĀLIE PIEDĀVĀJUMI (mobilā elektronisko sakaru tīklā)

1. Vai elektronisko sakaru komersants piedāvā galalietotājiem iespēju lietot aplikācijas bez datu patēriņa uzskaites (turpmāk – nulles tarifa aplikācijas)?

2. Vai, beidzoties izvēlētā tarifu plāna datu apjomam, galalietotājs var turpināt lietot nulles tarifa aplikāciju bez ierobežojumiem?

3. Vai kāds no tarifu plāniem ierobežo interneta pieslēguma koplietošanu ar citām ierīcēm?

DATPLŪSMAS PĀRVALDĪBA

4. Vai elektronisko sakaru komersants veic datplūsmas pārvaldību, nosakot prioritāti kādam noteiktam datplūsmas tipam?

Kāda tipa datplūsmai tiek dota priekšroka? 
  
Kā tiek noteikts datplūsmas tips? 

5. Vai elektronisko sakaru komersants veic portu bloķēšanu?

Kādi porti, norādot to numurus, tiek bloķēti? 
  
Kādam nolūkam? 
  
Vai galalietotājs var pieprasīt atcelt portu bloķēšanu? 

6. Vai elektronisko sakaru komersants piemēro kādus citus ierobežojumus vai veic cita veida datplūsmas pārvaldību?

Kādus? 
  
Kādam nolūkam? 

7. Vai elektronisko sakaru komersants sniedz elektronisko sakaru pakalpojumus ar garantētu elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitāti (piemēram, VoLTE1, IPTV2 un tml.)

Kādus? 
 

CAURSKATĀMĪBAS PRASĪBAS

8. Vai elektronisko sakaru pakalpojumu līgumā ar galalietotāju ir iekļauta informācija par piemēroto datplūsmas pārvaldību?

Komentāri 

9. Vai elektronisko sakaru pakalpojumu līgumā ar galalietotāju ir norādīts minimālais garantētais3, maksimālais (reklamētais)4 un parasti pieejamais5 pieslēguma (augšupielādes un lejupielādes) ātrums vai pieslēguma ātruma diapazons6?

Ir norādīts (-i):

Minimālais garantētais pieslēguma ātrums

Maksimālais (reklamētais) pieslēguma ātrums

Parasti pieejamais pieslēguma ātrums

Komentāri 

Datums ____. ____. ________.

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu  
  

/paraksts un tā atšifrējums/

   

/sagatavotāja vārds, uzvārds/

  
tālrunis   
e-pasts   
 

1 VoLTE (Voice over Long-Term Evolution) – balss telefonijas pakalpojums, izmantojot interneta protokolu, ceturtās paaudzes tehnoloģijas mobilā elektronisko sakaru tīklā.

2 IPTV – televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojums, izmantojot interneta protokolu.

3 Minimālais garantētais pieslēguma ātrums – fiksētā interneta pakalpojumam pieslēguma ātruma vērtība, kas ir ne zemāka kā 20% no elektronisko sakaru pakalpojumu līgumā norādāmā maksimālā (reklamētā) pieslēguma ātruma diapazona augšējās robežas vai maksimālā (reklamētā) pieslēguma ātruma diapazona zemākā robeža, ja parasti pieejamā pieslēguma ātruma diapazons sakrīt ar maksimālā (reklamētā) pieslēguma ātruma diapazonu, un mobilā interneta pakalpojumam pieslēguma ātruma vērtība, kas nav zemāka kā platjoslas pieslēguma ātruma zemākā robeža – 256 kilobiti sekundē vai parasti pieejamā pieslēguma ātruma diapazona zemākā robeža.

4 Maksimālais (reklamētais) pieslēguma ātrums – elektronisko sakaru pakalpojumu līgumā un elektronisko sakaru pakalpojuma kvalitātes deklarācijā norādāmais maksimālā pieslēguma ātruma diapazons, kas raksturo faktisko, galalietotājam nodrošināto pieslēguma ātruma diapazonu, kas galalietotājam pieejams pastāvīgi diennakts laikā, izņemot pīķa jeb vislielākās noslodzes stundas vai specifiskus apstākļus, kas ierobežo elektronisko sakaru pakalpojumu saņemšanu.

5 Parasti pieejamais pieslēguma ātrums – elektronisko sakaru pakalpojumu līgumā un elektronisko sakaru pakalpojuma kvalitātes deklarācijā norādāmais pieslēguma ātruma diapazons, kas ir zemāks vai atbilst maksimālā (reklamētā) pieslēguma ātruma diapazonam un kas raksturo vidējā pieslēguma ātruma diapazonu, kas galalietotājam pieejams pastāvīgi visā diennakts laikā, ieskaitot pīķa jeb vislielākās noslodzes stundas.

6 Pieslēguma ātruma diapazoni noteikti šādās robežās: <256 kbiti/s, ≥256 kbiti/s līdz <2 Mbiti/s, ≥2 Mbiti/s līdz <10 Mbiti/s, ≥10 Mbiti/s līdz <30 Mbiti/s, ≥30 Mbiti/s līdz <100 Mbiti/s, ≥100 Mbiti/s līdz <200 Mbiti/s, ≥200 Mbiti/s līdz <400 Mbiti/s, ≥400 Mbiti/s.

30.06.2018