Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Ministru kabineta noteikumi Nr. 762

Rīgā 2017. gada 19. decembrī (prot. Nr. 63 17. §)
Noteikumi par valsts budžeta dotāciju pašvaldībām 2018. gadā par personām, kuras ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs ievietotas līdz 1998. gada 1. janvārim
Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts budžetu 2018. gadam"
4. panta 3. punktu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā 2018. gadā pašvaldībām piešķir valsts budžeta dotāciju par personām, kuras ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs – bērnunamos, veco ļaužu pansionātos un centros (turpmāk – sociālās aprūpes iestādes) – ievietotas līdz 1998. gada 1. janvārim.

2. Valsts budžeta dotācijas apmēru pašvaldībai nosaka, pamatojoties uz tās norādīto sociālās aprūpes iestādēs līdz 1998. gada 1. janvārim ievietoto personu skaitu. Pašvaldībai, kura minētos datus Finanšu ministrijā nav iesniegusi, valsts budžeta dotācijas apmēru nosaka, pamatojoties uz Labklājības ministrijas datiem par sociālās aprūpes iestādēs līdz 1998. gada 1. janvārim ievietoto personu skaitu.

3. Pašvaldība, izmantojot informācijas sistēmu "Ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību budžeta pārskatu informācijas sistēma" (ePārskati) atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu, reizi mēnesī līdz attiecīgā mēneša trešajai darbdienai (bet ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 15. decembrim) informē Valsts kasi par sociālās aprūpes iestādēs līdz 1998. gada 1. janvārim ievietoto personu aktuālo skaitu attiecīgā mēneša pirmajā datumā.

4. Finansējumu par bērniem, kuri bērnunamos ievietoti līdz 1998. gada 1. janvārim, pašvaldībai piešķir saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikumu, tai skaitā janvārī 711,74 euro par vienu personu un laikposmā no februāra līdz decembrim – 711,66 euro mēnesī par vienu personu.

5. Finansējumu par personām, kuras veco ļaužu pansionātos un centros ievietotas līdz 1998. gada 1. janvārim, pašvaldībai piešķir saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikumu, tai skaitā janvārī 355,87 euro par vienu personu un laikposmā no februāra līdz decembrim – 355,83 euro mēnesī par vienu personu.

6. Valsts kase reizi mēnesī līdz attiecīgā mēneša desmitajam datumam nodrošina finansējuma pārskaitīšanu uz attiecīgās pašvaldības kontu Valsts kasē atbilstoši šo noteikumu 4. un 5. punktam, pamatojoties uz atbilstoši šo noteikumu 3. punktam iesniegtajiem pašvaldības datiem par aktuālo personu skaitu. Ja pašvaldība minētos datus Valsts kasē nav iesniegusi, valsts budžeta dotāciju par attiecīgo mēnesi tai pārskaita pēc datu iesniegšanas vienlaikus ar kārtējā mēneša finansējumu. Gada pēdējo finansējumu Valsts kase pārskaita līdz kārtējā gada 20. decembrim.

7. Pašvaldība līdz 2018. gada 6. janvārim atver kontu valsts budžeta dotācijas saņemšanai vai norāda esošo kontu Valsts kasē.

8. Noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
1. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 19. decembra
noteikumiem Nr. 762
Finansējuma sadalījums pašvaldībām 2018. gadā par bērniem, kuri bērnunamos ievietoti līdz 1998. gada 1. janvārim

Nr.
p.k.

Pašvaldības administratīvā teritorija

Bērnunamos līdz 1998. gada 1. janvārim ievietoto bērnu skaits

Dotācijas apmērs (euro)

kods

republikas pilsēta, novads

1.

0705500

Ērgļu novads

1

8 540

2.

0326100

Kokneses novads

1

8 540

3.

0980200

Ventspils novads

2

17 080

KOPĀ

4

34 160

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
2. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 19. decembra
noteikumiem Nr. 762
Finansējuma sadalījums pašvaldībām 2018. gadā par personām, kuras veco ļaužu pansionātos un centros ievietotas līdz 1998. gada 1. janvārim

Nr.
p.k.

Pašvaldības administratīvā teritorija

Veco ļaužu pansionātos un centros līdz 1998. gada 1. janvārim ievietoto personu skaits

Dotācijas apmērs (euro)

kods

republikas pilsēta, novads

1.

0050000

Daugavpils

5

21 350

2.

0130000

Jūrmala

7

29 890

3.

0210000

Rēzekne

7

29 890

4.

0010000

Rīga

18

76 860

5.

0250000

Valmiera

1

4 270

6.

0270000

Ventspils

5

21 350

7.

0604300

Aglonas novads

2

8 540

8.

0640600

Aizputes novads

5

21 350

9.

0360200

Alūksnes novads

2

8 540

10.

0380200

Balvu novads

5

21 350

11.

0400200

Bauskas novads

3

12 810

12.

0840601

Brocēnu novads

1

4 270

13.

0420200

Cēsu novads

3

12 810

14.

0440200

Daugavpils novads

2

8 540

15.

0905100

Engures novads

13

55 510

16.

0801800

Inčukalna novads

1

4 270

17.

0440801

Ilūkstes novads

1

4 270

18.

0566900

Krustpils novads

12

51 240

19.

0660200

Limbažu novads

1

4 270

20.

0680200

Ludzas novads

2

8 540

21.

0700200

Madonas novads

2

8 540

22.

0740202

Ogres novads

3

12 810

23.

0801000

Olaines novads

1

4 270

24.

0546701

Ozolnieku novads

9

38 430

25.

0641401

Pāvilostas novads

1

4 270

26.

0780200

Rēzeknes novads

3

12 810

27.

0387500

Rugāju novads

1

4 270

28.

0661400

Salacgrīvas novads

1

4 270

29.

0840200

Saldus novads

4

17 080

30.

0328200

Skrīveru novads

2

8 540

31.

0621200

Skrundas novads

4

17 080

32.

0941800

Strenču novads

3

12 810

33.

0880200

Talsu novads

12

51 240

34.

0468900

Tērvetes novads

3

12 810

35.

0409500

Vecumnieku novads

1

4 270

KOPĀ

146

623 420

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
01.01.2018